Skip to main content

กองทัพเรือจัดอากาศยานรับร่าง พันจ่าเอก ธีระพงษ์ มากเรน จาก จ.นราธิวาส มายังฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติทหารกล้า ผู้เสียสละ

          เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ กองทัพเรือได้จัดอากาศยานไปรับศพ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ มากเรน หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฐานปฏิบัติการบ้านอีโย๊ะ กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ ๓๒ (ฉก.นย.ทร.๓๒) ซึ่งเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส ถึงท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีข้าราชการและกำลังพลร่วมในการรับศพและเคลื่อนศพจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาไปยังฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ฯ ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ


          เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ขณะที่ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครู ของฐานปฏิบัติการอีโย๊ะ ถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดบริเวณพื้นที่ลาดตระเวน ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม สายปัตตานี - นราธิวาส ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และเข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนกระทั่งวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ ฯ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ

          ทั้งนี้ กองทัพเรือได้พิจารณาปูนบำเหน็จ ด้านสิทธิกำลังพลสูงสุดให้แก่ผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต โดยขอพระราชทานปูนบำเหน็จ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๗ ขั้น และได้รับการเลื่อนยศเป็น นาวาโท และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ในส่วนของเงินช่วยเหลือตามสิทธิกำลังพลของ พันจ่าเอก ธีรพงษ์ ฯ เป็นเงินประมาณ ๓,๔๙๙,๘๘๓ บาท
          ในนามของข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวมากเรนมา ณ โอกาสนี้
                                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร./ฉก.นย.ทร.
                                          ๒๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…