Skip to main content

กองทัพเรือจัดอากาศยานรับร่าง พันจ่าเอก ธีระพงษ์ มากเรน จาก จ.นราธิวาส มายังฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติทหารกล้า ผู้เสียสละ

          เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ กองทัพเรือได้จัดอากาศยานไปรับศพ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ มากเรน หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฐานปฏิบัติการบ้านอีโย๊ะ กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ ๓๒ (ฉก.นย.ทร.๓๒) ซึ่งเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส ถึงท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีข้าราชการและกำลังพลร่วมในการรับศพและเคลื่อนศพจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาไปยังฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ฯ ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ


          เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ขณะที่ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครู ของฐานปฏิบัติการอีโย๊ะ ถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดบริเวณพื้นที่ลาดตระเวน ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม สายปัตตานี - นราธิวาส ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และเข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนกระทั่งวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ ฯ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ

          ทั้งนี้ กองทัพเรือได้พิจารณาปูนบำเหน็จ ด้านสิทธิกำลังพลสูงสุดให้แก่ผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต โดยขอพระราชทานปูนบำเหน็จ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๗ ขั้น และได้รับการเลื่อนยศเป็น นาวาโท และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ในส่วนของเงินช่วยเหลือตามสิทธิกำลังพลของ พันจ่าเอก ธีรพงษ์ ฯ เป็นเงินประมาณ ๓,๔๙๙,๘๘๓ บาท
          ในนามของข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวมากเรนมา ณ โอกาสนี้
                                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร./ฉก.นย.ทร.
                                          ๒๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐