Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2013
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนประเภทต่างๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด และปัญหาด้านกฎหมาย โดยมีบุคลากรให้คำปรึกษา ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นิติกรและนักจิตวิทยา จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๔๒-๕ข้อมูล สภาสังคมสงเคราะห์

๓๐ พ.ค.๕๖

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๐ ในวันที่ ๑๘ และวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๐๔ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวเพลงคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายแก่คนทั่วไปอีกด้วย

สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่ ๔๐ จัดขึ้น ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รอบประชาชนทั่วไป และวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนิน การแสดงแบ่งเป็น ๒ ภาค โดยภาคแรกอำนายเพลงโดย นาวาโท ประกอบ มกรพงษ์ มีบทเพลงคลาดสิก ๔ เพลง ได้แก่ Overture Candied, Deep Impression, Canon in D…
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กระทรวงสาธารณสุข สำนักปลัดงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานมติชน Healthcare 2013 ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายในงานพบกับการตรวจรักษาฟรีจาก ๑๖ สถานพยาบาลชั้นนำ อาทิ ศิริราชพยาบาล รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์ (สภากาชาดไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ มาให้บริการดูแลสุขภาพฟัน มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน วันละ ๑๐๐ เข็ม การตรวจหาความเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจด้วยเครื่องมือทันสมัยจากรามาธิบดี ชมนิทรรศการ “สู้โรคไร้พรมแดน” เพื่อหาวิธีป้องกันตัวจาก ๗ โรคที่ควรระวังและกลับมาระบาดใหม่ มีสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศร และสภากาชาดไทยยังได้ยกทีมมาให้บริการทั้งการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ร่างกาย สเต็มเซลล์ รวมทั้งยังมีสินค้าสุขภาพมาจำหน่ายกว่า ๒๕๐ ร้านค้า

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.มติชน

๓๐ พ.ค.๕๖

กบข.วางแผนเดินสายสัญจรพบสมาชิก ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศในโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๕๖ โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายในโครงการจะทำให้สมาชิก กบข.รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กบข. สวัสดิการและสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และสร้างความสุข และยังได้รับทราบถึงเครื่องมือในการบริหารเงินออมจาก กบข. อาทิ บริการออมเพิ่มที่ช่วยเพิ่มค่าเงินออมพร้อมลดหย่อนภาษี และแผนทางเลือกการลงทุน ในหลายรูแบบที่สมาชิกเลือกเองได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นหรือคุ้มครองเงินต้นอย่างมั่นคง และปีนี้ กบข.ยังเปิดตัว “แผนสมดุลตามอายุ” ซึ่งเป็นแผนทางเลือกการลงทุนใหม่ที่เหมาะสมกับสมาชิกทุกช่วงวัย สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณในปีนี้ จะได้รับทราบสิทธิการรับเงินจาก กบข. หรือหากยังไม่มีโครงการจะใช้เงินที่ได้รับจาก กบข.ก็สามารถฝากให้ กบข.บริการต่อได้ ด้วยบริการ “ออมต่อ” นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการสำหรับชีวิตหลังเกษียณและการวางแผนการเงินหลังเกษียณด้วย

ผู้สนใจรายละเอียด ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๗๙ กด ๖ และ www.gpf.or.t…
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จะทำการฝึกผสม CARAT 2013 ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐฯ ในสาขาการปฏิบัติการตามลำน้ำ ณ พื้นที่ทำการฝึกศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในการฝึกครั้งนี้จะมีการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนซ้อมยิง จึงแจ้งมาเพื่อทราบและป้องกันการเข้าใจผิด จึงขอแจ้งให้ประชาชนบริเวณพื้นที่การฝึกและพื้นที่ใกล้เคียงทราบโดยทั่วกันข้อมูล กลน.กร.

๒๙ พ.ค.๕๖

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการทำหมันสุนัข ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ ณ ลานหน้าอาคารหอพักและที่จอดรถ ๑๑,๑๒ ตรงข้ามตลาดศาลาน้ำร้อน

ภายในงานมีบริการทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิปโดยกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงาน สัตวแพทย์สาธารณสุข (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) นอกจากนั้นในเวลา ๑๐๐๐ มีการแสดงโชว์สุนัขแสนรู้ จากภาพยนตร์ มะหมา ๔ ขา เวลา ๑๐๓๐ มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการหาแนวทางดูแลแก้ปัญหาสุนัขจรจัดและการเลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนกร คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๑๗๗

ข้อมูล รพ.ศิริราช

๒๙ พ.ค.๕๖

สสส.ผนึกกำลังเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “สานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่: ทศวรรษ สสส.สร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมไทย” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ไบเทค บางนา

มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งนี้ เป็นงานใหญ่ครบรอบ ๑๒ ปีของ สสส. ภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลายทั้งองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงวิชาการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ส่วนในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สุขภาพในทศวรรษต่อไป” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นอกจากนั้นยังมีการอภิปรายด้านสุขภาพอนามัยอีกหลายหัวข้อ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การทำงานบูรณาการร่วมกันในอนาคต

ผู้สนใจร่วมชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒๘ พ.ค.๕๖

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การรับรองเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ลำ ชื่อ เรือ USS NIMITZ (CVN 68) และ เรือ USS PRINCETON เข้าเยี่ยมประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยจอดเรือทอดสมอบริเวณท่าเรือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเข้ารับการส่งกำลังบำรุงและให้กำลังพลประจำเรือพักผ่อนภายหลังจากการปฏิบัติภารกิจในทะเล โดยมี พลเรือตรี MICHAEL WHITE ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่ ๑๑ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เดินทางมากับเรือ USS NIMITZ นับเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่ ๑๑ กองทัพเรือสหรัฐ ฯ จะเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในครั้งนี้ด้วยข้อมูล ทรภ.๓

๒๘ พ.ค.๕๖

กรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดงาน “เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ กรมวิชาการเกษตรและสวนเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บางเขน กรุงเทพมหานคร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีใหม่ของกรมวิชาการเกษตรสู่สาธารณชน พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานศึกษา วิจัย ค้นคว้าและทดลองของกรมวิชาการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จ, นิทรรศการพันธุ์พืชใหม่, นิทรรศการเปิดเกษตรไทยสู่ AEC, การเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, นิทรรศการร้านจำหน่ายปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ, นิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และกล้าพันธุ์ไม้ รวมทั้งเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าชมสวนเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวั…
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านกษาปณ์ระดับอาเซียน ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๖ (Teman) ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

นับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประเทศไทยมีโรงกษาปณ์ สิทธิการ ในพระบรมมหาราชวัง เป็นโรงกษาปณ์แห่งแรกของไทยและอันดับต้นๆ ของโลก และประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ผลิตเหรียญที่ระลึกมากติดอันดับโลก รวมถึงยังเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่มีพระรูปกษัตริย์บนเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตต่อเนื่องมายาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง การประชุมวิชาการด้านกษาปณ์ระดับอาเซียน จะมีผู้แทนจากโรงกษาปณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวม ๑๐ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม, สาธารณัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ , ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและไทย ซึ่งนอกจากจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ จากกลุ่มประเทศผู้ผลิตเหรียญกษาปณ์กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าร่วมด้วยในฐานะผู้สังเกตการ…
จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานอัฐมีบูชา ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง โดยวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และถัดมาอีกหนึ่งวันพระคือแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ จะเป็นวันอัฐมีบูชา ความสำคัญของวันนี้ คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า เมื่อ ๒,๕๕๖ ปีล่วงมาแล้ว ดังนั้น เมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาถึง จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดงานย้อนอดีตครั้งพุทธกาลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ภายในงานในวันวิสาขบูชา ๒๔ พฤษภาคม จะมีพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุพระราชทาน พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุ การทอดผ้าป่าตามโครงการผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ในแต่ละวันจะมีการถวายภัตตาหารเช้า-เพล การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าห่มพระบรมธาตุ และการเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม เวลา ๑๙๓๐ ทุกวัน ส่วนในวันที่ ๑ มิถุนายน จะมีพิธีถวายสลากภัตทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมงานบุญของชาวตำบลทุ่งยั้ง ตอนบ่ายมีขบวนแห่ผ้าพระบรมธาตุ การประกอบพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุ มีมหรสพบันเทิง กีฬาชกมวย และเวลา ๑๙๐๐ จะเริ่มพิธีอัฐมีบ…
กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นที่ ๔๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม คือ เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรือตรี-นาวาโท อายุไม่เกิน ๕๐ ปี ไม่เคยผ่านหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยาก่อน ไม่ติดราชการจำเป็นในระหว่างอบรม มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่หน่วยพิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย และฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้ต่อไป

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมให้หน่วยต้นสังกัดส่งรายชื่อมาที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นาวาตรีหญิง ประภาวี สุขแก้ว ประจำแผนกศึกษาอบรม กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๓๘ และ ๕๓๐๓๓

ข้อมูล กวก.ฯ

๒๗ พ.ค.๕๖

หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าโอทอป Midyear 2013 ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ณ อิมแพ็ค Hall 1-8 เมืองทองธานี

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ย่อมาจาก One Tambon One Product เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจประกอบการในท้องถิ่นให้พัฒนาคุณภาพให้โดดเด่น โดยสินค้าที่ได้รับตรา OTOP ทางหน่วยงานภาครัฐจะจัดหาเวทีให้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ OTOP ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง รวมถึงงานหัตถกรรม ผ้าทอ ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือน อาหาร สมุนไพร และเครื่องดื่ม ภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย, OTOP Smile สินค้าแห่งความคุ้มค่าในราคาที่ทำให้คุณยิ้มได้ และยังมีช่วงนาทีทอง จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ

จึงขอเชิญร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ

๒๓ พ.ค.๕๖

ดิเอ็มโพเรียม ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๖๓ ปี แห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงกำหนดจัดนิทรรศการ Memorilf the Rayal Wedding เพื่อย้อนรำลึกความประทับใจ ที่คนไทยมีต่อพระราชพิธีอันสำคัญดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม

นิทรรศการจัดในรูปแบบสื่อผสมผสานทั้งภาพนิ่งและวีดิทัศน์ชุดพิเศษที่หาชมได้ยาก เป็นภาพการถ่ายทอดบรรยากาศพระราชพิธีราชาภิเษกอันงดงามตามราชประเพณี พร้อมด้วยเรื่องราวประทับใจและความจงรักภักดีของ พสกนิกรชาวไทยที่มีต่อล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ ได้จำลองทะเบียนสมรสมาจัดแสดง พร้อมด้วยของที่ระลึกในพระราชพิธี ชมบรรยากาศจำลองของพิธีลงพระปรมาภิไธยและลงนามในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรส รวมทั้งยังให้ผู้เข้าชมงานได้ถวายความจงรักภักดี ด้วยการลงนามถวายพระพรอีกด้วย และภายในงานยังจัดแสดงพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและอภิเษกสมรสของราชวงศ์อื่นๆ ในต่างประเทศด้วย ประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ ชมบรรยากาศพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งอังกฤษกับ…
ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ค่ายพักแรมกองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายข่าวสารระดับเยาวชนในการแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว โรงเรียนเทศบาลวัดชำนิการาม และโรงเรียนเทศบาล บ้านค่าย ร่วมส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน

ข้อมูล ทรภ.๑

๒๓ พ.ค.๕๖

กทม.เริ่มเปลี่ยนฝาท่อชนิดเป็นตะแกรงเหล็กที่มีช่องกว้างเกินขนาดของล้อรถจักรยาน เป็นผลให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บในเส้นทางรถจักรยาน

กทม. ได้ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำชนิดตะแกรงที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่รถจักรยาน พบมีทั้งหมด ๑,๒๐๓ แผ่นบนถนน ๕๗ สาย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว ๙๙๙ แผ่น บนถนน ๕๕ สาย โดยเปลี่ยนฝาเหล็กให้มีซี่เป็นตะแกรงในทางขวางกับถนน เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน และหากประชาชนพบฝาท่อที่เป็นอุปสรรคต่อการขี่รถจักรยานสามารถแจ้งได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๕๑๑๕ หรือทาง www.facebook.com/Bkk.best ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งเหตุจะมีหน่วยบริการเร่งด่วน (Best) ไปดำเนินการให้ทันทีข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ

๒๒ พ.ค.๕๖

กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบกึ่งศตวรรษ ในหัวข้อ “กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน ธำรงถิ่นเกษตรไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๘๖ พรรษา กับการพัฒนาที่ดิน, นิทรรศการ “กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดินกับอนาคตในทศวรรษหน้า” ,เทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ๔ ภาค, การจัดการพื้นที่ในเขตเหมาะสม สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ, การแสดงผลงาน การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก, การอบรมค่ายยุวดินหมอดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและสารสนเทศ, การประชุมและเสวนาทางวิชาการ, การถ่ายทอดองค์ความรู้ของ กรมพัฒนาที่ดิน และเปิดบ้านพัฒนาที่ดิน และการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแบบครบวงจร รวมทั้งมีการจำหน่าย สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยสารพิษกว่า ๖๐ ร้านค้า

จึงขอเชิญร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้อมูล กรมที่ดิน

๒๒ พ.ค.๕๖

กองทัพเรือ กำหนดเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นการเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประเภทละ ๔๐ นาย ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ มีความมุ่งหมายเพื่อฝึกหรือทบทวนวิชาทหารให้กำลังพลสำรองได้มีความรู้ ความเข้าใจในสายวิทยาการที่สังกัดอยู่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับได้รับทราบถึงความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กองทัพเรือได้รับและดำเนินการอยู่ รวมทั้งเพื่ออบรมชี้แจงสิทธิ หน้าที่ของกำลังพลสำรอง พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึก อุดมการณ์ หน้าที่ของตนในการรับใช้ชาติ ตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลประจำการกับกำลังพลสำรอง นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบสถานภาพกำลังพลสำรองของกองทัพเรือให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งมีการประเมินผลการฝึกอบรมของหัวหน้าสายวิทยาการที่ทำการอบรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการเรี…
กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ และดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ และพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยการประชุมสัมมนาดังกล่าวจะมีการบรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ, การบรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ, การบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจและสิทธิทหารผ่านศึก และการบรรยายจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

จึงขอเชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและขอรับสิทธิกำลังพลดังกล่าว กรุณานำเอกสารหลักฐานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงิน กบข. เพื่อยื่นแก่เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย สมุดประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัด ๑ เล่ม , บัญชีรับรองเวลารับราชการทวีคูณ , สลิปเงินเดือน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์, สำเนาคำสั่งรังเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ, สำเนาคำสั่งรับเ…
การฉีดโบท็อกซ์คือ การฉีดสารเพื่อเติมเต็มส่วนที่ผู้ฉีดต้องการให้กลับมาเต่งตึง เช่น บริเวณหน้าผาก หางตา ข้างปาก คาง เป็นต้น เนื่องจากเป็นบริเวณที่มักจะพบรอยเหี่ยวย่นง่ายกว่าอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ซึ่งปัจจุบันกระแสความนิยมการใช้โบท็อกซ์เพื่อความงามก็ยังคงเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากจำนวนผู้เข้ามารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง จากปกติที่จะมีผู้มารับบริการเฉลี่ยเดือนละ ๑๐ คน กลับเพิ่มขึ้นถึงเดือนละ ๑๐๐ คน ซึ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยของผู้ใช้บริการเฉลี่ยที่ต่ำลงเรื่อยๆ อยู่ที่อายุ ๑๙-๒๐ ปี

สำหรับวิธีการเลือกฉีดโบท็อกซ์ต้องเลือกจากหลายปัจจัย ได้แก่ การเลือกแพทย์ที่ฉีดต้องเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเลือกแพทย์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น สถานที่ที่จะใช้ฉีดโบท็อกซ์ต้องสะอาด ปลอดภัย และมีเครื่องช่วยชีวิตเบื้องต้น เช่น เครื่องช่วยหายใจ ที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสารที่ใช้ในการฉีดต้องเป็นสารที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สถาบันโรคผิวหนังจึงขอเตือนผู้ใช้บริการว่าก่อนที่จะทำการฉีดทุกครั้งผู้ที่จะทำการฉีดควรมีการสอบถามถึงยี่ห้อแ…
กองทัพเรือมีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ คณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ประกอบด้วย

- ทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทั่วไป แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ไม่กำหนดผลการเรียน)

- ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ

- บุตรที่ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕

ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสามารถดูรายละเอียดได้จาก ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี …
กรมสวัสดิการทหารเรือ จะดำเนินการรวบรวมจัดทำทะเบียนประวัติ และข้อมูลของกำลังพลกองทัพเรือที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสงครามเกาหลี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์

จึงขอความร่วมมือจากทหารผ่านศึกสงครามเกาหลี กรุณาแจ้งข้อมูล ยศ ชื่อ สกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ โดยส่งไปยังแผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เลขที่ ๒/๙ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือทาง E - mail:jajivijang@hotmail.com

ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๐ พ.ค. ๕๖

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวัน วิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๖ ความว่า “ วันวิสาขบูชา กล่าวได้ว่า เป็นวันเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงของโลกและชีวิต ที่เรียกรวม ๆ ว่าธรรมเป็นที่มาของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานั้น เมื่อกล่าวโดยย่อ ย่อมสอนให้ละความชั่ว ให้ประพฤติความดีและชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง และยังมีหลักที่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา ควรจะศึกษาให้รู้ไว้อีก คือ หลักธรรม หลักอริยสัจสี่ เหล่านี้เป็นข้อใหญ่ใจความซึ่งเป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนา

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น บริสุทธิ์ บริบูรณ์ด้วยพยัญชนะ คือ ถ้อยคำด้วยอรรถ คือเนื้อหาไม่จำเป็นจะต้องเพิ่ม หรือต้องชำระแก้ไข แม้พระพุทธศาสนาจะได้ล่วงเลยมาเป็นเวลานับพันปีแล้ว ถ้อยคำที่ทรงแสดงนั้นยังคงสืบหาความหมายของธรรมได้เสมอ หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน คือ ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงควรศึกษาปฏิบัติให้เกิดความรู้ธรรม ความเห็นธรรม ถ้ายังขาดความรู้ธรรม ความเห็นธรรม ก็ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเพียงครึ่งเดียว ฉะนั้น เนื่องในวันวิสาขบูชา จึงใคร่เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน…
เพื่อเป็นการดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ. ) โดยคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงได้ออกประกาศให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ระบุคำว่า “ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม”

- รายการสินค้าที่ระบุขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ

- ชื่อ และสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม

- วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือวัน เดือน ปี ที่ควรใช้ก่อนของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้นระบุว่าเร็วที่สุด

- วัน เดือน ปี ที่บรรจุ

- ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุเป็นบาท

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่นำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้สี กลิ่นหรือรสเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นอันตราย แก่พระภิกษุสงฆ์หรือผู้รับ ต้องระบุคำเตือนบนฉลากด้วย เพื่อจะได้แยกสินค้าออกจากกันโดยเร็ว ทั้งนี้หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดไม่จัดทำฉลากหรือทำฉลากไม่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัย ผู้บริโภคสามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วนผู้บริโภค ๑๑๖๖ หรืออีเมล Consume…
กองทัพเรือ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกองทัพเรือภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือ Western Pacific Naval Symposium (WPNS) Workshop 2013 ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลออคิดเซอราตัน แอนด์ทาวเออร์ส เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีกองทัพเรือ ประเทศสมาชิก (Members) และประเทศสังเกตการณ์ (Observers) ในภาคีการประชุมกองทัพเรือภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกแต่ละประเทศ จะจัดส่งคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุม

การประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกองทัพเรือภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ในครั้งนี้เป็นการประชุมระดับ Workshop ครั้งที่ ๒๒ มีกองทัพเรือประเภทภาคีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ประเทศ โดยแบ่งเป็นประเทศสมาชิกจำนวน ๒๑ ประเทศ ได้แก่ ไทย ออสเตรเลีย แคนนาดา ชิลี ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น กัมพูชา ตองกา มาเลเซีย บรูไน นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี จีน เปรู ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ รัสเซีย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศสังเกตการณ์มีจำนวน ๓ ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย และเม็กซิโก ในการนี้ กองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม มี พ…
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำหนดจัดพิธีมังคลาเทวาภิเษก พระรูปหล่อและเหรียญ ที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลฯ ตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้จัดทำพระรูปหล่อจำลองและเหรียญที่ระลึกพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน และครบรอบ ๔๔ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีประดิษฐานพระรูปฯ ณ ศาลฯ ตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง โดยจัดสร้างพระรูปหล่อจำลองขนาด ๑๙ นิ้ว , ๙ นิ้ว , ๑.๙ นิ้ว, และ ๐.๙ นิ้ว เหรียญ ประกอบด้วย เหรียญทองคำแท้ เหรียญเงินแท้และเหรียญทองแดงรมมันปู และได้จัดให้มีพิธีมังคลาเทวาภิเษกในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้สนใจสั่งจองเหรียญติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๑๔๗๗ และแผนกการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๐๒๕๗๓๓ ดูร…
วันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี กองทัพเรือ กำหนดให้มีการจัดงานวันอาภากร เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” โดยมีพิธีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกอบพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ การอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณหน้าแถวทหาร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณนุประทาน

โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ บริเวณหน้า พระอนุสาวรีย์ฯ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และพิธีทำบุญทักษิณนุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ หน่วยที่มีพระอนุสาวรีย์ พระรูป ศาล หรืออนุสรณ์ทางวัตถุของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประดิษฐานอยู่ จะประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ บำเพ็ญกุศล รวมทั้งทำการพัฒนาพื้นที่บริเวณประดิษฐาน เพื่อเป็นการถวายสักการะ

พลเรือเอก พระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก…
กรมการขนส่งทหารเรือ จัดทำโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย กับกรมการขนส่งทหารเรือ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลัง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบริการให้กับข้าราชการในกองทัพเรือ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ทุกระบบ ให้คำแนะนำในการตรวจสภาพรถ ก่อนใช้งาน ระหว่างใช้งาน และหลังใช้งาน แนะนำการขับขี่ปลอดภัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถ

ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยกับกรมการขนส่งทหารเรือ” และรับบริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล ขส.ทร.

๑๖ พ.ค.๕๖

อยุธยาเฉลิมฉลองสายสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างอยุธยาและเมืองกุมแห่งอิหร่านหรือเปอร์เซียในยุคเรืองอำนาจ ด้วยการจัดงาน “ความสัมพันธ์อยุธยา-อิหร่าน” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าหอศิลป์แห่งชาติ หรือศาลากลางหลังเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับอิหร่านหรือเปอร์เซียมีหลักฐานว่าเริ่มตั้งแต่ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อเรือสำเภาของเฉกอะหมัด กุมมี และน้องชาย มะหะหมัด ซาอิด เดินทางมาจากเมืองกุมของเปอร์เซียมาเทียบท่าที่ป้อมเพชร เข้ามาทำการค้าขายเมื่อ พ.ศ.๒๑๔๕ โดยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ท่ากายีกับบ้านท้ายคู ต่อมาเฉกอะหมัด กุมมี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้จับจองที่ดินเพื่อทำการค้าและประกอบศาสนกิจ ทำให้ศาสนาอิสลามนิกายชีอะต์หรือนิกายเจ้าเซ็นได้รับการเผยแผ่ในแผ่นดินอยุธยา และในแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมและได้รับการเลื่อนยศเป็นเจ้าพระยาวรราชนายก จางวาง กรมมหาดไทย และถึงแก่อสัญกรรมในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทั้งยังมีทายาทสืบทอดรับราชการต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในงานครั้งนี้มีทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมเฉลิมฉลองที…
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานใน ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๐

วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ซึ่งปีนี้เป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา คำว่า วิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชา แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิดปรากฎการณ์สำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก และได้กำหนดวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติเพื่อชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญ โดยสหประชาชาติได้ให้เหตุผลที่กำหนดให้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ท…
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ไล่ยุงไม่สามารถฆ่ายุงได้ ผู้ใช้ต้องระวัง หวั่นอันตรายต่อผู้ใช้และเด็ก แนะนำให้ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด สำหรับแบบน้ำมันตะไคร้หอมไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย อย.

ปัจจุบันมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่ายุงได้ออกฤทธิ์โดยไปรบกวนกลไกการรับรู้กลิ่นของยุง นิยมใช้ในรูปแบบทา หรือฉีดพ่นผิวหนัง โดยสารสำคัญที่พบบ่อย ได้แก่ ดีท (DEET) และน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีดีท (DEET) เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุงนั้น จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พุทธศักราช ๒๕๓๕ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน จาก อย. และมีการแสดงเลขทะเบียน อย.วอส.โดยในกรอบเครื่องหมายประกอบด้วยอักษรย่อ วอส.(วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข) ตามด้วย เลขทะเบียนทับปีพุทธศักราชบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เป็นที่นิยมอีกชนิดหนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดจากต้นตะไคร้หอม เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง โดยต…
ใน ๑๖ พฤษภาคม นี้

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) จำนวน ๓ ลำ พร้อมระบบ อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ ส่วนสนับสนุน การทดสอบ ทดลอง การฝึกอบรม เอกสารและข้อมูล การตรวจรับ และส่งมอบ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กองทัพเรือจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ เรือ ต.๒๒๘ เรือ ต.๒๒๙ และเรือ ต.๒๓๐ เพื่อใช้ในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเรือตรวจการณ์ชายฝั่งทั้ง ๓ ลำนี้ จะไปทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิมที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานานและมีกำหนดปลดระวางประจำการ โดยว่าจ้างบริษัทมาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการต่อเรือ

เรือตรวจการณ์ชายฝั่งทั้ง ๓ ลำ มีคุณลักษณะทั่วไป คือ ความยาวตลอดลำ ๒๑.๔๐ เมตร ความกว้างสูงสุด ๕.๕๖ เมตร ความลึกของเรือ ๓.๑๕ เมตร กินน้ำลึกตัวเรือ ๑.๐๕ เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน…
กรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์-จักรยานยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย ปลูกฝัง วินัยจราจรเพื่อเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุบนท้องถนน ยังคงเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับรถด้วยความประมาท และขาดวินัยจราจร โดยการอบรมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ส่วนภูมิภาคจัดอบรมช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ส่วนกลางจะอบรมในวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ กรมการขนส่งทางบก

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวต้องขับรถเป็นและมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๕๐ หรือ ๑๕๘๔

ข้อมูล กรมการขนส่งทางบก

๑๕ พ.ค.๕๖

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ณ จังหวัดเกาะสอง สาธารณรัฐแห่สหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมี นาวาเอก นันทพล มาลารัตน์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ และคณะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมฯ

กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ชายไทย-เมียนมาร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีการประสานความร่วมมือดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนและความร่วมมือในอนาคต โดยปราศจากความขัดแย้งอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ยอมรับในความหลากหลายของวิถีชุมชน และสามารถเผชิญภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการขยายพื้นที่ความร่วมมือตามแนวชายแดนทางทะเลที่สำคัญ และเป็นการลดความหวาดระแวงตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านมะลิวัลย์ โรงพยาบาลเกาะสอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดและพบปะครอบครัวคนไทยในพื้นที่จังหวัดเกาะสอง…
ในขณะนี้ มีการประกาศขายที่ดินในอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งตามความจริงแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวน และอุทยานแห่งชาติ ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่แต่อย่างใด การประกาศขายดังกล่าวอาจเป็นการล่อลวงให้หลงเชื่อและเข้าไปบุกรุกจับจองที่ดินป่าไม้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ที่รับทราบข้อมูลการประกาศขายที่ดินผ่านทางเว็บไซต์ ตลอดจนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้ขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว ตลอดจนพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้ขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว ตลอดจนพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการสลัดกั้นการหลอกลวงการซื้อขายที่ดินผ่านสื่อดังกล่าว จึงขอให้ผู้ที่มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกรมป่าไม้ ๑๓๑๐ กด ๓

ข้อมูล กรมป่าไม้

๑๔ พ.ค.๕๖

กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ ซึ่งมีพลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ/เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือสุขสวัสดิ์ ๒๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗๐๐-๒๐๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับสถาบันครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความอบอุ่นของครอบครัวซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน และการเฝ้าระวังยาเสพติดที่อาจแพร่ระบาดเข้าสู่สถาบันครอบครัวโดยเฉพาะกับ กลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในครอบครัว การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ระหว่างทีมรวมศิลปิน ดารา นักแสดง นำทีมโดย ร.อ.สมรักษ์ คำสิงห์, เขาทราย …

ขอเชิญชมสารคดีชุด “ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล”

กองทัพเรือได้จัดทำสารคดีความยาว ๕ นาที ๓๐ ตอน ในชื่อชุด “ ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล” อันเป็นการบันทึกภาพและบรรยายความรู้เกี่ยวกับทางธรรมชาติวิทยาของชีวิตพืช สัตว์ และการวิจัยของนักวิจัย จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของกองทัพเรือ


ในพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร และหมู่เกาะใกล้เคียงรวม ๙ เกาะ โดยได้เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา ๑๑๕๕ – ๑๒๐๐ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เรื่องงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับได้มีพระราชประสงค์ให้มีการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุ์ไม้บนเกาะ พร้อมการให้ความรู้แก่เยาวชน ในลักษณะพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กองทัพเรือจึงได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กองทัพเรือ ตั้งแต่ปี

พ.ศ. ๒๕๔๑ ในพื้นที่เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะขาม เกาะจวง เกาะจาน เกาะฉางเกลือ เกาะโรงขน เกาะโรงหนังและเกาะปลาหมึก โดยกองทัพเรือได้ดำเน…

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ฉลอง ๑ ปี

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ฉลองครบรอบ ๑ ปี แห่งความภาคภูมิใจ พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ปี


ที่ ๒ ด้วยการประกาศความพร้อมรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคซับซ้อน

ที่รักษายากและพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศทางการแพทย์มาตรฐานศิริราช เพื่อนำรายได้กลับคืนสู่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและพัฒนายกระดับการแพทย์ของประเทศไทยต่อไป

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์เปิดให้บริการแก่ประชาชนในส่วนแรก ตั้งแต่เดือนเมษายน

ปี ๒๕๕๕ โดยเริ่มจากการให้บริการด้านศูนย์อายุรกรรมทั่วไป ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป รวมทั้งแผนกตา หู คอ จมูก นรีเวช ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์เด็ก สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า ๗๐๐ คนต่อวัน และเปิดบริการผู้ป่วยในจำนวน ๙๙ เตียง คิดเป็นร้อยละประมาณ ๓๐ ของพื้นที่ ประกอบด้วยหอผู้ป่วยวิกฤติทั่วไป ( I.C.U. ) ๙ ห้อง หอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ ( C.C.U. ) ๘ ห้อง และหอผู้ป่วยทั่วไป ๘๒ ห้อง ภาพรวมตลอดระยะเวลา ๑ ปี นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับปีที่ ๒ ของการให้บริการ จะพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็น…

การจัดการจราจรงานตักบาตร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการจราจรที่มีการทำบุญตักบาตรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการปิดการจราจร จำนวน ๒ จุด ดังนี้ ๑. งานฉลองครบรอบ ๑๓๖ ปี ศาลเจ้ากวางตุ้ง ซึ่งจัดโดยสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน ๑,๑๓๖ รูป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ ถนนเจริญกรุง (ตั้งแต่แยกหมอมี – แยกเสือป่า) ๒. งานมหาสังฆทานใหญ่ใจกลางกรุงเทพ ฯ ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ฉลองวิสาขบูชาโลก ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕๓๐ - ๐๗๓๐ ถนนสีลม (ตั้งแต่แยกถนนนราธิวาสตัดถนนสีลม - แยกถนนสุรศักดิ์ตัดถนนสีลม)


การจัดการจราจรดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจรในเส้นทางใกล้เคียงบริเวณการจัดงาน จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว                                                                                                                            ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
                                   …

พิธีบำเพ็ญพระกุศลประจำปีอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันนี้ ( ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ) เวลา ๑๕๓๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระกุศลประจำปีอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อดีตองค์ประธานก่อตั้งและอดีตองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ ฯ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหา สีมาราม


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งมูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดีทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษา อบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิว…

ถวายพระราชสมัญญาแด่ “ราชินี” พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ฯ แก่ปวงชนชาวไทย ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทรงเป็นคู่พระบารมี คู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยขจัดความไม่รู้และความด้อยโอกาสให้ลดน้อยลง พระองค์ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ และทรงพระกรุณาดำเนินการเพื่อการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ เช่นทรงเป็นครูของผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา ,ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา , พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจน , พระราชทานพระราชดำริและพระราชทานสิ่งของต่าง ๆ แก่มูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงสนับสนุนการก่อตั้งและขยายโรงเรี…

กทม. จัดระเบียบเกาะรัตนโกสินทร์

กทม. โดยสำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้ร่วมกันจัดระเบียบการจราจรบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย


โดยปัญหาที่พบคือ มีรถบริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นรถตู้และรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณพระบรมมหาราชวังได้จอดรถบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นรถตู้ ประมาณ ๕๐๐ คันต่อวัน และรถบัส ๘๐๐ คันต่อวัน ทำให้เกิดการจราจรติดขัด เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งน้ำหนักรถที่มากอาจทำให้พื้นผิวจราจรบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทรุดตัวได้ ดังนั้นในเบื้องต้น กทม.จึงได้ประสานกับบริษัท ขนส่ง ( บ.ข.ส. ) เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณสถานีขนส่งสายใต้เก่า ปิ่นเกล้า เป็นจุดจอดรถตู้และรถบัสนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งแจ้งไปยังบริษัทท่องเที่ยวต่าง ๆ ขอความร่วมมือในการรับ –ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณพระบรมมหาราชวังไม่เกิน ๑๐ นาทีต่อคัน จากนั้นให้นำรถไปจอดที่สถานีขนส่งสายใต้เก่า ตั้งแต่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

                                                                                             …

การฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติ ARF DIREX 2013

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติ ARF DIREX 2013 ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


การฝึกซ้อมได้สมมุติสถานการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากประเทศสมาชิก ARF ๒๖ ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมจำนวน ๒,๖๐๐ คน โดยการฝึกซ้อมแยกเป็น ๒ รูปแบบ ประกอบด้วย การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เน้นการทดสอบกลไกการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์/ นโยบายในการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติในระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้งขั้นตอนการประสานขอความช่วยเหลือ การประสานการปฏิบัติร่วมกันขององค์การระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ การสนับสนุนทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัย การจัดการด้านการขนส่ง การฝึกซ้อมภาคสนาม เน้นการฝึกปฏิบัติตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติใน ๗ สถานีฝึก ได้แก่ การจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) , การกู้ภัยดินโคลนถล่ม , การกู้ภัยอาคารถล่ม , การกู้ภัยทางน้ำ , การบรรเทาทุกข์ในศูนย์อพยพ , การกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย และการปฏ…

มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจร

การเงินธนาคาร money & banking magazine กำหนดจัดมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซ์โป ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งเป็นมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจร ระหว่างวันที่ ๙- ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๑๐๐ ณ ชาเลนเจอร์ ๒ – ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับวันที ๙ พฤษภาคม เปิดให้เข้าชมเวลา ๑๒๐๐


ภายในงานมีการจัดเป็น ๘ พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ตลาดเงิน มีสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อการศึกษา บัตรเครดิต บัตรเดบิต สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินฝาก และสลากออมทรัพย์ ฯลฯ พื้นที่ตลาดทุน มีเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ โบรกเกอร์ การลงทุนหุ้นทอง กองทุนฟิวเจอร์ส ฯลฯ พื้นที่ตลาดทอง มีการจำหน่ายทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง ลงทุนทองคำออนไลน์ ฯลฯ พื้นที่อสังหาริมทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์จะนำที่อยู่อาศัยกว่า ๑๐๐ โครงการมาจับคู่กับสินเชื่อแบงก์ กู้ซื้อบ้านได้ทันที พื้นที่เช่าซื้อรถ บริษัทรถยนต์ชั้นนำมามอบสิทธิในการเช่าซื้อรถใหม่ สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อจำนำทะเบียน และมีการชิงโชครถยนต์ ฯลฯ พื้นที่ประกัน เลือกซื้อประกัน หลายรูปแบบได้ทั้งความคุ้มครอง และผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอั…

ศธ .จัดมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก

กระทรวงศึกษาธิการ ( ศธ.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียนและค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเนื่องจากการปรับตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ศธ. จึงได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. ) จัดมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร


กศน. ได้ประสานห้างร้านและบริษัทขายชุดนักเรียนต่าง ๆ อาทิ ตราสมอ สมใจนึก แมมมอธ น้อมจิต องค์การค้าภายใน ฯลฯ ให้มาจำหน่ายสินค้าลดราคาจากป้ายตั้งแต่ ๓๐ – ๗๐ % โดยชุดนักเรียนที่นักศึกษาในศูนย์ฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าของ กศน. จะลดราคามากถึง ๗๐ % จึงขอเชิญผู้สนใจนำบุตรหลานไปซื้อชุดนักเรียนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับในต่างจังหวัดจะพิจารณาจัดตามความเหมาะสมต่อไปคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคปกติ ( เรียนวันเวลาราชการ ) และภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ) โดยเปิดการเรียน ๒ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

                                                                                                                              ข้อมูล ข่าวสาร ทร.                                                                                                                                    ๗ พ.ค. ๕๖

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือ ภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ และศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตร “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๑๐๘/ ๒๙๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖


การฝึกอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวประมงและผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงมีทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการกระทำผิดในทะเล รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่วิชาการที่เกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพประมงในทะเล โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มสมาชิกของไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

                                                                                                                                      ข้อมูล ทรภ.๑
                                                                                                                      …

กรมอู่ทหารเรือขอเชิญท่องเที่ยวทางน้ำ

กรมอู่ทหารเรือ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ โดยเรือเวรด่วนทางธุรการของกรมการขนส่งทหารเรือ ทัศนศึกษาโบราณสถานและพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงธนบุรี เช่น พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร Unseen Thailand ( ประดิษฐานพระประธานตามแนวขวางของโบสถ์ ) ภายในกรมอู่ทหารเรือ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และชมการสาธิตเห่เรือและฝึกซ้อมฝีพาย ของแผนกเรือพระราชพิธี กรมการขนส่งทหารเรือ รวมทั้งการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนในเขตบางกอกน้อย เช่น ชมการสาธิตการทำขันลงหิน แห่งสุดท้ายในชุมชนบ้านบุ ตลาดวัดทอง ชุมชนวัด สุวรรณาราม ซี่งมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบไร้คานอายุเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี ฯลฯ


โดยกรมอู่ทหารเรือ มีกำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำดังกล่าว ในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน และในวันเสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือน ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารที่มีสถานที่น่าสนใจและมีคุณค…
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน เที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ เมืองทองธานี ภายในงานมีการออกร้านของหน่วยงาน และบริษัทต่าง ๆ ที่จะจำหน่ายแพ็จเก็จทัวร์ในราคาประหยัด และมีการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

สำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ ภาคกลางมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ

- ๑ พฤษภาคม ประเพณีเลี้ยงบุฟเฟต์ช้าง ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้ – สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

- ๔ – ๕ พฤษภาคม เทศกาลกินกุ้งแม่น้ำแม่กลอง ณ ตลาดน้ำบางกอกน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๖ – ๑๙ พฤษภาคม งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

- ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร และ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

- ๒๓ พฤษภาคม ประเพณีแห่พระศรีอาริย์ ณ วัดไลย์อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

- ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และตลาดนิพพาน ณ บริเวณเจดีย์พุทคยา วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศั…
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๑ ( Medical Sciences For Modern Life ) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศที่น่าสนใจ นิทรรศการด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายเรื่องที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีการตรวจสารห้ามใช้ในครีมทาหน้าและสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ และยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มาจำหน่ายในงานด้วย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๙๕๑ – ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๐๔๐ , ๙๙๐๔๒ โทรสาร ๐ – ๒๕๘๙ – ๙๘๖๘ และ http://register.moph.go.th/56/index.php และ www. Facebook.com/pages/การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ – ครั้งที่ 21ข้อมูลนสพ.สยามรัฐ

๒ พ.ค. ๕๖

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการแล้ว แต่ยังรับเงินเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่กรมการเงินทหารเรือ สามารถกู้เงินในโครงการกู้หุ้นพูนสุขทวีได้ โดยหลักเกณฑ์ในการกู้เงินโครงการนี้มีดังนี้

๑. กู้เงินได้จำนวน ๒ เท่าของหุ้นที่มีอยู่ ณ วันขอกู้ และไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ .- บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน กรณีกู้เกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ .- บาท ให้ซื้อประกันเงินกู้ไว้ ๑๐๐,๐๐๐ .- บาท ระยะเวลาประกัน ๑ ปี

๒. ผ่อนชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน ๖๐ งวด ( เดือน )

๓. ในระหว่างที่กู้เงินตามโครงการนี้ จะได้รับเงินสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงินร้อยละ ๘๐ ของค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันเสียชีวิต แต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐. – บาท ถ้าหาก ณ วันเสียชีวิตสมาชิกมีหุ้นน้อยกว่า ๑๒๕,๐๐๐.- บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จะสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิตตามระเบียบ เป็นเงินร้อยละ ๘๕ ของค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันเสียชีวิต แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท ส่วนเงินสงเคราะห์อื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ ฯ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส…
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการแล้ว แต่ยังรับเงินเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่กรมการเงินทหารเรือ สามารถกู้เงินในโครงการกู้หุ้นพูนสุขทวีได้ โดยหลักเกณฑ์ในการกู้เงินโครงการนี้มีดังนี้

๑. กู้เงินได้จำนวน ๒ เท่าของหุ้นที่มีอยู่ ณ วันขอกู้ และไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ .- บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน กรณีกู้เกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ .- บาท ให้ซื้อประกันเงินกู้ไว้ ๑๐๐,๐๐๐ .- บาท ระยะเวลาประกัน ๑ ปี

๒. ผ่อนชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน ๖๐ งวด ( เดือน )

๓. ในระหว่างที่กู้เงินตามโครงการนี้ จะได้รับเงินสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงินร้อยละ ๘๐ ของค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันเสียชีวิต แต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐. – บาท ถ้าหาก ณ วันเสียชีวิตสมาชิกมีหุ้นน้อยกว่า ๑๒๕,๐๐๐.- บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จะสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิตตามระเบียบ เป็นเงินร้อยละ ๘๕ ของค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันเสียชีวิต แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท ส่วนเงินสงเคราะห์อื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ ฯ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส…
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “ วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญที่ยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ นครราชสีมา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและองค์พระบรมเกศาธาตุจากประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกา ๙ พระองค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมสืบสานรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวคิด “รักษาธรรม รักษาไทย แทนคุณแผ่นดิน” พบกับนิทรรศการ “พระเจ้าอโศกมหาราช” ผู้อุปถัมภกทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประกาศหลักธรรมคำสอนในวิถีแห่งพุทธสู่อารยะประเทศและดินแดนสุวรรณภูมิ ภายในงานมีการรับฟังธรรมบรรยายทุกวัน มีการสวดอิติปิโส ๑๙ จบ และบทโพชฌงคปริตร ทุกวันเวลา ๑๙๐๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสมีพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี และภายในงานยังมีการประกวด ผลงานภาพยนตร์คุณธรรมในหัวข้อ “ เมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม” ตอน กล้าบุญ กลัวบาป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ…
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวสถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel ขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม มีการเรียนการสอนทางด้านศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ มากมายโดยนอกจากจะมุ่งสร้างองค์ความรู้แก่นักศึกษาแล้วยังมุ่งเน้นในการพัฒนาสังคม ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน”

สำหรับสถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel เป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่มีแนวคิดในการนำ การศึกษามาผสานกับความบันเทิง รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคม โดยมีรายการหลากหลายที่เป็นความรู้ที่เข้าใจได้ง่ายดูสนุกได้สาระ ซึ่งในส่วนของการผลิตรายการ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับบริษัทผลิตรายการมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกับช่องฟรีทีวี และยังมีการดึงคนบันเทิงมาสร้างความสนุกสนานด้วย รายการที่น่าสนใจมี อาทิ Dream Catcher เรียลลิตี้ที่ติดตามชีวิตนักศึกษาในขณะเรียนภาคปฏิบัติ , วาไรตี้ทอล์กโชว์ นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น และแอนิเมชั่นของนักศึกษาคณะต่าง ๆ พร้อมพูดคุยกับเจ้าของผลงาน , รายการเสริมความรู้ทางวิทยาศาสต…
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนประเภทต่าง ๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด และปัญหาด้านกฎหมาย โดยมีบุคลากรให้คำปรึกษา ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นิติกรและนักจิตวิทยาจากสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหา สามารถโทรขอคำปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๓๕๔ – ๗๕๔๒ - ๕

ข้อมูล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

๓ พ.ค. ๕๖สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนประเภทต่าง ๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด และปัญหาด้านกฎหมาย โดยมีบุคลากรให้คำปรึกษา ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นิติกรและนักจิตวิทยาจากสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหา สามารถโทรขอคำปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๓๕๔ – ๗๕๔๒ - ๕

ข้อมูล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

๓ พ.ค. ๕๖