Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2009

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดโครงการอนุรักษ์ลิงแสมเกาะเป็ด

พลเรือโท ยุทธนา ฟักผลงาม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ชัชวาล มีสวัสดิ์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ลิงแสมเกาะเกล็ดแก้ว และหาแนวทางประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อสามารถเกื้อกูลกับการดูแลลิงแสมให้ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะอย่างมีความสุข โดยไม่ถูกรบกวน ซึ่งจะทำการสร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ปลูกผลไม้ ไว้บนเกาะ พร้อมทั้งหาแนวทางการควบคุมปริมาณลิงให้คงที่ ถ้าปล่อยให้เกิดหรือมีจำนวนมากจะทำให้ยากต่อการดูแล
ลิงแสม ปกติจะอยู่บนบก บนภูเขา แต่ลิงแสมกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะ และไม่ดุร้าย ไม่สร้างความเดือดร้อนและไม่เคยทำร้ายนักท่องเที่ยว ซึ่งหากโครงการแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ลิงแสมเกาะเกล็ดแก้วเสร็จแล้ว ก็จะทำให้เกาะเกล็ดแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๒ ต.ค.๕๒

กรุงเทพมหานคร จัดมหกรรมดนตรีในสวน

กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการมหานครแห่งดนตรีเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๒ นี้ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนภายใต้ชื่องาน “เทศกาลคืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพฯ ด้วยเสียงเพลง-Bangkok Smile Music in The Park” ผ่านการแสดงดนตรีจากศิลปินมากมายหลากหลายสาขา อาทิ เพลงคันทรี่ เพลงแจ๊ส เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงป๊อป เพลงร็อกและเพลงสตริง ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นกลางสวน สาธารณะ ๘ แห่งทั่ว กทม. และในปีนี้ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำกิจกรรมดนตรีในสวนคืนรอยยิ้มให้กลุ่มเยาวชนย่านสยามสแควร์ด้วย โดยกำหนดทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ ๑๗๐๐ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม จนถึงวันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวม ๘ สัปดาห์
- วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีการแสดงดนตรีที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร และลานหน้าฮาร์ดร็อคคาเฟ่ สยามสแควร์ เขตปทุมวัน
- วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีการแสดงดนตรีที่สวนพระนคร เขตพระนคร สวนวชิรเบญจทัศ และลานหน้าฮาร์คร็อคคาเฟ่สยามสแควร์
- วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีการแสดงดนตรีที่อุทยานเบญจสิริ สวนวชิรเบญจทัศ และลานหน้าฮาร์คดร็อค คาเฟ่ สยามสแควร์
- วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิ…

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดปางดูแลช้างชรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อ “โครงการเหลือง-ฟ้า มหามงคล บ้านพักช้างชราปางแหละที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย โดยจะเปิดโครงการในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ภายในโครงการมีการให้บริการตรวจสุขภาพช้าง การปลูกพืช อาหารช้าง การพัฒนาแหล่งอาหารช้าง ตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพร ยาบำรุงสำหรับช้าง เพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมที่เกี่ยวกับช้าง ซึ่งผู้ที่มีช้างอยู่ในครอบครองและมีปัญหา สามารถใช้บริการบ้านพักช้างชราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๖ ต.ค.๕๒

พระราชทานชื่อสะพานภูมิพล ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมทางหลวงชนบท ได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งเชื่อมถนนพระราม ๓ กับถนนปู่เจ้าสมิงพาย ๒ ช่วง ทางสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือเชื่อมกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ ว่า “สะพานภูมิพล” ส่วนทิศใต้เชื่อมอำเภอพระประแดงกับตำบลสำโรงใต้ ได้รับพระราชทานชื่อว่า “สะพานภูมิพล ๒”
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นโครงการอันเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยมีพระราชประสงค์ให้รองรับรถบรรทุกให้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นวงแหวนเชื่อมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับบริเวณท่าเรือคลองเตย เพื่อไม่ให้รถบรรทุกเหล่านี้วิ่งผ่านเข้าไปในตัวเมืองชั้นใน


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๖ ต.ค.๕๒

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ

ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ กองทัพเรือ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชน จึงได้มอบหมายให้กองเรือยุทธการ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง มี พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ โดยจะจัดเรือทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และขอบฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งในพื้นที่ระหว่างสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า พื้นที่ระหว่างท่าเรือบางนา-อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ระหว่างโรงเรียนนายเรือ-อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า สำหรับพื้นที่นอกจากนี้จะให้การช่วยเหลือตามเหตุการณ์หรือความเหมาะสม เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ ๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗๐๐ – ๓ พฤศจิกายน เวลา ๐๘๐๐ และเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพเรือ จึงได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่างๆ ด้วย เช่น ตำรวจนครบาล ตำรวจน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง
การติดต่อสื่อสารกับศูนย์ช…

นิทรรศการสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น:นิทรรศการแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์

วาดศิลปะส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน จะนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบผ่านนิทรรศการ “สิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น:นิทรรศการแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ในพระเจ้าหลานเธอ พระองฺค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันจันทร์ ณ ห้องนิทรรศการ ๒ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น ๖ ดิ เอ็มโพเรียม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำ มุมมองและแรงบันดาลพระทัยในการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยนิทรรศการ แบ่งออกเป็น ๕ แนวคิดสำคัญ คือ ค้นหา บอกเล่าจุดเริ่มต้น ที่ทรงหันมาสนพระทัยงานศิลปะ ตั้งต้น นำเสนอภาพวาดฝีพระหัตถ์ จุดเริ่มต้นสู่การทรงงานศิลปะในทิศทางใหม่ อิสรภาพ สะท้อนให้เห็นถึงอิสรภาพ ความรักและความเป็นตัวของตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด มายา ทรงสร้างสรรค์ถึงศิลปะแบบคอลลาวที่สะท้อนความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์สังคม ผ่านผลงานศิลปะแนวสัญลักษณ์ และเจ็บปวดกับศรัทธา ทรงสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่สะท้อนถึงความคิด ความเชื่อ ตลอดจนศรัทธาในศาสนาผูกโยงกับความรัก ความเจ็บปวดผ่านการวาดสรีระมนุษย์
จ…

กทม.ตรวจสุขภาพฟรีลดโรคไม่ติดต่อ

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๐ พบว่าอัตราผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ซึ่งโรคที่เกิดมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค” ประกอบกับแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวมักเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่
สำนักการแพทย์ กทม. จึงได้จัดโครงการการจัดบริการตรวจสุขภาพประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ โดยให้บริการตรวจน้ำตาล ไขมัน วัดความดัน และวัดมวลรวมของร่างกายให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ๕ แห่ง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร ตั้งแต่บัดนี้- ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งหากคัดกรองแล้วพบผู้ป่วยจะรับเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที จะขยายผลให้ครอบคลุมไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งใน กทม.ต่อไป

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๑ ต.ค.๕๒

ขอรับทุนการศึกษากองทัพเรือ

กองทัพเรือมีทุนการศึกษามอบให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับการศึกษา โดยในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ ลูกจ้างชั่วคราวรับเงินเดือนจากงบประมาณกองทัพเรือ และให้รวมถึงพนักงานราชการด้วย และรับเงินเดือนตามอัตราไม่เกิน เดือนละ ๒๕,๗๐๐ บาท สำหรับหลักฐานการขอทุน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับทุน สำเนาทะเบียนบ้านแสดงรายการของผู้ขอรับทุน คู่สมรสและบุตรทุกคน สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าบุตรกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๒ ใบจ่ายเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนสำหรับลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักราชการที่ได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ กรณีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องแนบคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบ…

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดปากคลองมะขามเฒ่า

กองทัพเรือ ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๓๗๓-๒-๐๙๔๕๑ -๕ ชื่อบัญชี “วัดปากคลองมะขามเฒ่า” วัดปากคลองมะขามเฒ่า ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๔ มีพระครูวิมล คุณากร หรือ หลวงปู่ศุข เกสโร เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่สำคัญของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับการเรียกชื่อวัดปากคลองมะขามเฒ่านั้น เริ่มแรก ที่บริเวณนี้มีต้นมะขามใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ต่อมาน้ำได้เชาะตลิ่งจนต้นมะขามโค่นลงไปในแม่น้ำ ชาวบ้านจึงถือเป็นชื่อหมู่บ้านและตำบลมะขามเฒ่ามาจนทุกวันนี้ โดยกองทัพเรือได้ร่วมกับจังหวัดชัยนาท นำกฐินสามัคคีไปทอดเพื่อนำรายได้บำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถที่ชำรุดทรุดโทรม และเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ยากจนใ…

พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มีหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งในปี ๒๕๕๒ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๔ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และลำดับที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี พระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ การเลิกทาส เป็นการเปลี่ยนสภาพสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ไปสู่การเริ่มต้นแห่งประชาธิปไตย ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน นำประเทศไทยก้าวไปสู่ความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ นอกจากนั้นทรงปฏิรูปการปกครอง ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลัง ทรงเปลี่ยนแปลงเงินตรา ทรงตั้งธนาคารไทย ทรงให้มีการไฟฟ้า การประปา การคมนา…

งานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ ๑๑

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ สนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ชมรมกีฬาเปตอง และการท่าเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ ๑๑” ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีถวายพระราชกุศลโดยการทำบุญเลี้ยงพระตักบาตรพระสงฆ์ ๑๑๐ รูป มีบริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยแพทย์ ทันตกรรม บริการตัดผมและนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ตามหลักโหราศาสตร์ การจัดแสดงเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของวิถีไทยและความพอเพียงแบบเรียบง่ายตามรอยสมเด็จย่า การแสดงดนตรีจากกรมศิลปากรตอนย้อนตำนาน.....เล่าขานย่านบ้านเดิม ชมหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เรื่อง หนุมานชาญสมรนิทรรศการเรื่องสายใยรัก สายใยผูกพัน ครอบครัวมหิดล นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีและกา…

งาน ๔๒ ปี ส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ นำเกษตรไทยสู่ความเข้มแข็ง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบปีที่ ๔๒ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดงาน “๔๒ ปี ส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่นำเกษตรไทยสู่ความเข้มแข็ง” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณ กรมส่งเสริมการเกษตรบางเขน กรุงเทพฯ
ภายในงานมีการออกร้าน จำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า ๖๐ ร้าน บนพื้นที่กว่า ๑,๑๑๖ ตารางเมตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรที่น่าสนใจ ๑๐ หัวข้อหลัก ได้แก่ ระบบการผลิตและการตลาดไม้ผลส่งออก ระบบการผลิตและการตลาดไม้ดอกส่งออก พืชไร่เศรษฐกิจ แมลงเศรษฐกิจ การจดทะเบียนเกษตรกร ผลงานสำนักงานเกษตรจังหวัดชนะเลิศ การบริหารจัดการศัตรูพืชในชุมชน งานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ ตัวอย่างของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอาชีพ และเยาวชนเกษตรคลื่นลูกใหม่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส…

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ ๑๔ ปี

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ ๑๔ ปี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีบวงสรวงศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหน่วย การมอบทุนการศึกษา พิธีสงฆ์ และการปล่อยปลา
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สถาปนาหน่วยเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหน่วยที่รับผิดชอบงานด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ งานกิจการพลเรือน งานปฏิบัติการจิตวิทยา งานประชาสัมพันธ์ งานช่วยเหลือประชาชน งานการเมืองในหน่วยทหาร งานเผยแพร่วิทยาการด้านกิจการพลเรือน งานพัฒนาประเทศ และงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่กองทัพเรือมอบหมาย ซึ่งงานด้านกิจการพลเรือนนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจของทหารในยามปกติและยามสงคราม เพื่อมุ่งให้ประชาชนสนับสนุนกิจการทหารในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันมี พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ


ข้อมูล กพร.ทร.
๒๐ ต.ค.๕๒

รางวัลโนเบล

รางวัลโนเบล คือรางวัลแห่งศักดิ์ศรี และบารมีสูงสุดที่โลกมอบให้แก่อัจฉริยชนแห่งสติปัญญา ผู้ที่ได้อุทิศตัวทำงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งความสุขให้แก่มวลมนุษย์ ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล ประมาณ ๑๐ ล้านโคร์น หรือประมาณ ๗๐ ล้านบาท การมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม โดยผู้พระราชทาน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน
ปัจจุบันรางวัลโนเบล มีทั้งหมด ๖ สาขา คือ สาขาเคมี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ และสรีรวิทยา สาขาวรรณกรรม สาขาสันติภาพ และสาขาฟิสิกส์ โดยในปี ๒๕๕๒ รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เป็นของนายบารัค โอบามา ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนโยบายระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการผลักดันให้ลดการสะสมนิวสเคลียร์ในโลก การลดความตึงเครียดกับโลกมุสลิม และส่งเสริมการดำเนินการทางการทูต และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ ต.ค.๕๒

สภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง และชุมชนโชคชัย ๔ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๒ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม เขตวังทองหลาง ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ และชาวชุมชนโชคชัย ๔ กำหนดจัดงาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย ๔” ครั้งที่ ๘ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ ตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐ เป็นต้นไป โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบบำรุงสภากาชาดไทย นำไปใช้ในการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยไข้ และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ
ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ และชาวชุมชนโชคชัย ๔ ได้จัดให้มีงานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ภายใต้ชื่องาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย ๔” และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ ๘ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสืบสานประเพณีการลอยกระทง ณ บึงโชคชัย ๔ การประกวดนางนพมาศการประกวดกระทง และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ มากมาย
สำหรับการประกวดนางนพมาศงาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย๔” ครั้งที่ ๘ นี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของสตรีไทยที่ต้องการสมัครเข้าป…

กองทัพเรือ สนับสนุนงานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

วัดนางชี แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ กำหนดจัดงานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยกองทัพเรือ สนับสนุนเรือพระราชพิธี (เรือดั้ง) จำนวน ๒ ลำ พร้อมเรือลากจูง เพื่อใช้เป็นเรือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเข้าร่วมขบวนแห่ทางเรือ
วัดนางชี ได้จัดงานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของวัดมากกว่า ๒๐๐ ปี โดยมีขบวนแห่เรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปตามลำน้ำ เส้นทางวัดนางชี วัดไก่เตี้ย-วัดนางชี ซึ่งกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนงานประเพณีทางศาสนาที่สำคัญของวัดนางชีมาโดยตลอด

ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๙ ต.ค.๕๒

รายการโทรทัศน์การกุศล “ร้อยดวงใจถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดรายการโทรทัศน์การกุศล “ร้อยดวงใจถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานแนวพระราชดำริ ด้านการสาธารณสุข การศึกษาและการสังคมสงเคราะห์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๒๒๒๐-๒๔๐๕
เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ทั้งสองพระองค์ แต่มูลนิธิยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ จึงได้จัดรายการพิเศษนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจ และหารายได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานแนวพระราชดำริต่อไป
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ในรายการโทรทัศน์การกุศลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๒๒๐-๒๔๐๕ หรือบริจาคผ่านทางบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ…

เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เปิดพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
โดยพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้ชม ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๑๗๐๐ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอันมาก รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พระตำหนักที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เคยประทับ โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ หอนิทรรศการ และส่วนร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาทิ กระเป๋าถือสกรีนรูปสุนัขทรงเลี้ยง และเสื้อยืดปักลายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรูปเสือ ตรงกับปีขาลท…

โครงการทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ

สมาคมคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อสร้างศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
และสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย กำหนดทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดสร้างอาคารพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอาชีพตามความสามารถของผู้พิการ ด้วยการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ วัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายจะมีจำนวนคนพิการอยู่ประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยน่าจะมีประชากรกลุ่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๖ ล้าน ๕ แสนคน แต่กลับมีผู้พิการลงทะเบียนเพียง ๖ แสนกว่าคน คาดว่าน่าจะมีคนพิการไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ที่มีโอกาสได้รับการศึกษา และไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ที่มีโอกาสประกอบอาชีพ มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จากตัวเลขเหล่านี้ ทำให้องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือดูแลคนพิการ ต้องให้การสนับสนุนดูแลคนพิการให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และฝึกอาชีพ เพื่อทำให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองได้
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ…

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดพิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง กำหนดจัดพิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระธาตุพระอรหันต์ ณ อาคารพลศึกษา หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยมี พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธี
หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระธาตุพระอรหันต์ มาจากคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้สักการบูชา อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลพร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในสังกัด
สำหรับพิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระธาตุพระอรหันต์ ประกอบด้วย พิธีทำบุญฉลองพระบรมสารีริกธาตุ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ ขึ้นประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาเมตตา ณ หอพระพุทธมหาเมตตา พิธีสมโภช และการปฏิบัติธรรม

ข้อมูล สอ.รฝ.
๑๕ ต.ค.๕๒

กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และบรรณสารการเดินเรือ

กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ENC (ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHART) และบรรณาสารการเดินเรือ ซึ่งผลิตตามมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์ทะเล (International Hydrographic Organization, IHO) บริการแก่นักเดินเรือและประชาชนทั่วไปและต่างประเทศที่เดินเรือในน่านน้ำไทยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในทะเล รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคง กิจการพาณิชย์นาวีของไทยแบบยั่งยืน
ผู้สนใจติดต่อได้ที่กองอุปกรณ์การเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ ๒๒๒ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๒๗๘ หรือที่ www.navy.mi.th/hydro/enc
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๔ ต.ค.๕๒

ศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมพรเตรียมซ้อมเตือนภัย ๑-๔ พฤศจิกายน นี้

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศ เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงไอซีที และองค์การด้านการสื่อสารทุกหน่วย มาร่วมประชุมเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อให้การจัดทำแผนฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากพายุไต้ฝุ่นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ส่วนระดับพื้นที่ได้เชิญอาสาสมัครเพื่อเตือนภัยจาก ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบนมาร่วมประชุม เพื่อฝึกซ้อมการใช้ระบบสื่อสาร เช่น การใช้วิทยุสื่อสารคลื่นความถี่กลางร่วมเครือข่ายสำรอง และเครือข่ายคู่ขนาน ระหว่างหน่วยราชการ และภาคเอกชน การใช้ความถี่กลางร่วมจะทำให้การติดต่อประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนการซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๐ ปี พายุเกย์ ที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน นี้ จังหวัดชุมพรได้สมมติเหตุการณ์ว่าได้เกิดพายุใต้ฝุ่นบริเวณทะเลจีนใต้ และพายุได้เคลื่อนตัวผ่านแหลมญวน ประเทศเวียตนาม เข้าสู่อ่าวไทย ก่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพร กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยให้ชาวประมงและประชาชนภาคใต้จังหวัดภาคใต้ตอนบน เตรียมพร…

แข่งขันเปตองการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน “เปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ๒๕๕๒” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการเป็นทุนสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ รวมไปถึงเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๖ คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาเปตองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กีฬาเปตอง เป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โปรดเป็นอย่างมาก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักราชเลขาธิการเผยแพร่กีฬาประเภทนี้ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ด้วยทรงเล็งเห็นว่ากีฬาเปตองสามารถช่วยพัฒนาร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สมาธิ และการเข้าสังคมได้ดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้รับสนองพระราชดำริดังกล่าว ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพร…

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ขอเชิญชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมน่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายและนิทรรศการโดยนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ที่ร่วมสนองพระราชดำริ การสาธิตเกษตรอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ชมการแสดงดนตรี ศิลปะพื้นบ้านบนเวทีกลางแจ้ง ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของที่ระลึก สินค้าราคาถูก พืชผลและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วทุกภาค
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล โครงการอนุรักษ์
๑๓ ต.ค.๕๒

กองทัพเรือสนับสนุนโครงการเทิดพระเกียรติเหลือง-ฟ้า มหามงคลจากวันแม่-วันพ่อ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้กรมป่าไม้จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติและสิ่งแวดล้อม มอบให้กรมป่าไม้จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติเหลือง-ฟ้า มหามงคล จากวันแม่-วันพ่อ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระทัยมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของเกษตรกรรม ซึ่งราษฎรชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบเป็นอาชีพในการดำรงชีพในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยข้าราชบริพาร และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า พ่อค้าประชาชน และองค์กร พัฒนาชุมชน จึงได้รวมพลังจัดพิธีเทิดพระเกียรติ เพื่อทูลเกล้าถวายแด่ทั้งสองพระองค์ โดยมีกิจกรรมเพื่อรวมพลังแสดงคว…

ตรวจสอบประวัติรับราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งมายังข้าราชการดำเนินการตรวจสอบการหมายประวัติการรับราชการ โดยเจ้าของประวัติสามารถตรวจสอบการรับราชการได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วย ประวัติรับราชการ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management Information Supporting System : HRMISS) ซึ่งจากตรวจสอบข้อมูลพบว่า ยังมีบางส่วนไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และไม่ทันสมัย จึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วย ประวัติราชการฯ โดยตรวจสอบข้อมูลประวัติรับราชการร่วมกับข้อมูล HRMISS หากทราบข้อบกพร่องสามารถประสานกับนายทหารกำลังพลของหน่วยปรับปรุงแก้ไข ส่วนข้อมูลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้นำประวัติรับราชการไปเพื่อตรวจสอบและดำเนินการที่แผนกทะเบียนประวัติ กองทะเบียนพลกรมกำลังพลทหารเรือ สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๗๖๘

ข้อมูล กพ.ทร.
๑๓ ต.ค.๕๒

เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ขอพระราชทานผ้าพระกฐินทอด ณ พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือทุกปี และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปีนี้ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดนาคกลาง วรวิหาร ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาสุธรรมภาวนา โดยเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศลได้ที่กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๐๖๖๑๓-๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ” หรือบริจาคโดยตรงที่ วัดนาคกลาง วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๔๔๑๐ (เจ้าอาวาส) และ ๐๘ ๑๖๒๐ ๓๕๕๖ (พระเลขานุการฯ) วัดนาคกลางวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๑ ริมคลองมอญฝั่งใต้ ซอยทวีธาภิเษก ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อโคนสมอมหาลาภ เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความเก่าแก่มาก เรียกว่า ปางฉันผลสมอหรือปางถือสมอ ประดิษฐานที่มณฑปจัตุรมุข มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เรื่องโ…

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมติดตั้งทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวใต้ทะเลเพิ่ม ๒ ทุ่น

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเตรียมจัดซื้อทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวใต้ทะเลน้ำลึกเพิ่มอีก ๒ ทุ่น เนื่องจากแผ่นดินไหวปัจจุบันเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น จากการรายงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระบุว่าปัจจุบันระดับความแรงของแผ่นดินไหว เพิ่มขึ้นจากประมาณ ๓-๔ ริกเตอร์ เป็น ๕-๖ ริกเตอร์ และบางครั้งอาจสูงถึง ๗-๙ ริกเตอร์ ด้วยเหตุนี้กระทรวงไอซีทีและศูนย์เตือนภัยฯ จึงต้องเตรียมแผนการรองรับและป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการปรับปรุงระบบเตือนภัยเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้องจัดซื้อทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวในทะเลน้ำลึกตัวใหม่เพิ่มเติมอีก ประมาณ ๒ ทุ่น ที่สามารถรายงานผลการตรวจจับแผ่นดินไหวจากใต้ท้องทะเลได้ภายในเวลา ๑๕ นาที ส่วนทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวเดิมที่ติดตั้งอยู่แล้วนั้น จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจะใช้งบประมาณปรับปรุงทุ่นดังกล่าวจำนวน ๔๘ ล้านบาท และยังมีโครงการปรับปรุงหอเตือนภัย ฯ เพิ่มเติมทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และเกิดประโยชน์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากเตือนภัยสึนามิ เช่น ใช้เพื่อการเตือนภัยดินโคลนถล่ม น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก พายุและการกระจา…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๒

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๒ ณ สำนักสงฆ์ เนินสมบูรณ์ (บ่อลูกรัง) ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๐๑๕ โดยมี พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธาน ในพิธี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ ในการนี้ คณะกรรมการฯ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้ากฐินดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตั้งองค์กฐินฉลองที่สำนักสงฆ์ เนินสมบูรณ์ และมีมหรสพสมโภช วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ พิธีถวายผ้ากฐิน
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคร่วมการกุศลได้ที่ กองการเงิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ โทร ๖๑๑๐๐ หรือ ๐ ๓๘๔๓ ๗๗๗๒ หรือบริจาค ผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “เงินกฐิน นย.” หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๒-๖๐๘๐๐-๘


ข้อมูล นย.
๖ ต.ค.๕๒

กฐินพระราชทานของ กห.ประจำปี ๒๕๕๒

กระทรวงกลาโหม กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลได้ที่สำนักการเงิน กรมเสมียนตรา ในศาลาว่าการกลาโหม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๗๓๙๙, ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๓๑ หรือโดยธนานัติ/ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ส่งเงินในนาม พันเอก นิธิ เพ็ญภาคกุล หัวหน้าสำนักงานการเงิน กรมเสมียนตรา (การถวายผ้าพระราชทานของ กห. ประจำปี ๒๕๕๒) ในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ สั่งจ่ายไปรษณีย์หน้าพระลาน หรือโอนเงินทางธนาคารได้ที่บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงกลาโหม เลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-๖๗๓๓๐-๗ ชื่อบัญชี “การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กห. ประจำปี ๒๕๕๒” กรณีโอนเงินเข้าบัญชีฯ กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินให้กรมเสมียนตราทราบทางโทรสาร หมายเลข ๐๒๒๒๒ ๗๓๙๙
ข้อมูล กห.
๖ ต.ค.๕๒

โครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม”

กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย แพร่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อปกป้องคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการังธรรมชาติ เพื่อเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แพร่หลายต่อไป และมีกำหนดการแถลงข่าวใน ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๓๐ ณ สยามโอเชียนเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติของทะเลไทย ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวประมงอย่างเห็นได้ชัด จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลไทยให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ซึ่งปะการังเทียมนั้นนับว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทั้ง ๔ หน่วยงาน คือ กองทัพเรือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเป็นหน่วยที่ให้ความเห็…

งาน Siriraj Palliative Care 2009

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงาน Siriraj Palliative Care 2009 ในประเด็นหัวข้อ “Palliative Care:Discovering your voice” เพื่อให้สอดคล้องกับ World Hospice and Palliative Care Day 2009 ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงาน
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ รวมทั้งผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคระยะสุดท้าย และครอบครัวของผู้ป่วย โดยหวังว่าจะบรรเทาอาการทุกข์ทรมานและให้ผู้ป่วยมีชีวิตอย่างมีความหมายมากที่สุดจนถึงวาระสุดท้าย ภายในงาน มีสาระความรู้ อาทิ ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ เรื่อง “Palliative Care กับการแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี (๗ ต.ค. เวลา ๑๓๔๕-๑๕๐๐) “เรื่องเล่าจากใจ” โดยครูติ๋ว-สุธาสินี น้อยอินทร์ (๘ ต.ค. เวลา ๑๔๓๐-๑๖๐๐) เรื่อง “The Last Good Bye” โดย เนาวรัตน์ แก้ววงศ์ พชรพรรณ มาตรศรี ศ คลินิก พญ.อรพรรณ…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดภูคำมณี

กองทัพเรือและคณะศิษยานุศิษย์วัดภูคำมณี จะนำกฐินสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดภูคำมณี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อนำรายได้สมทบทุนบำรุงวัด บูรณปฏิสังขรณ์ และส่งเสริมประโยชน์ในกิจการพระพุทธศาสนา ภายในวัดภูคำมณี
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑ ,๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หรือที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฐินสามัคคีวัดภูคำมณี เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๒๓๗๓-๑ ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๗๒
ข้อมูล ข่าวสาร กง.ทร.
๕ ต.ค.๕๒

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับมือพายุกิสนา

ตามที่ได้เกิดพายุโซนร้อน และได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทย
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชน กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดยุทโธปกรณ์ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และอากาศยานต่างๆ พร้อมรับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.๐๒ ๔๗๕๔๕๒๑ หรือที่สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ๑๖๙๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
สำหรับชาวประมงและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล สามารถขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ติดต่อ ทัพเรือภาคที่ ๑ โทร.๐ ๓๘๔ ๓๐๐๘ หรือ วิทยุมดดำ ช่อง ๒๑ c วิท…

โครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม”

กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย แพร่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อปกป้องคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการังธรรมชาติ เพื่อเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แพร่หลายต่อไป และมีกำหนดการแถลงข่าวใน ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๓๐ ณ สยามโอเชียนเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติของทะเลไทย ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวประมงอย่างเห็นได้ชัด จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลไทยให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ซึ่งปะการังเทียมนั้นนับว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทั้ง ๔ หน่วยงาน คือ กองทัพเรือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเป็นหน่วยที่ให้ความเห็…

เปลี่ยนระบบการเก็บค่าบริการใช้สนามกอล์ฟราชนาวีบางนา

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีบางนา ได้เปลี่ยนระบบการเก็บค่าบริการการใช้สนามกอล์ฟราชนาวีบางนา เป็นระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บัตรประจำตัวสมาชิกแบบใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๒๒ ที่ผ่านมา จึงขอให้สมาชิกสนามกอล์ฟราชนาวีบางนา ติดต่อขอทำบัตรสมาชิกแบบใหม่ที่สนามกอล์ฟราชนาวีบางนา โดยมีค่าบริการทำบัตรใหม่ คนละ ๑๐๐ บาท รายละเอียดดูได้ที่ http/www.bangnagolf.com หรือโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ หมายเลข ๕๓๘๑๓


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒ ต.ค.๕๒

พิธีเปิดอาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตร กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการกิจการอาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะประกอบพิธีเปิดอาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ อาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณหลังบ้านพักรับรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการกิจการอาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดสร้างอาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการของกองทัพเรือที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้เป็นที่พัก และใช้เป็นห้องรับรองของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒ ต.ค.๕๒

กทม.ช่วยประชาชนขยายวงเงินรับจำนำเป็น ๑ แสนบาท

วันที่ ๑ ตุลาคม โรงรับจำนำ กทม. ขยายวงเงินจำนำทอง นาก เงิน และเพชรรูปพรรณสูงสุดเป็น ๑ แสน บาท จากเดิม ๕ หมื่นบาท ในอัตราดอกเบี้ย ๓,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๕๐ บาทต่อเดือน และเกิน ๓,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๙๕ บาทต่อเดือนเท่านั้น
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ขยายวงเงินรับจำนำหนึ่งฉบับจากเดิมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน เข้ากับสภาวการณ์เศรษฐกิจ และเข้ากับสถานการณ์ราคาทองคำในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มการให้บริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์ได้มากขึ้นจากการใช้บริการของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้จะเป็นการขยายวงเงินสำหรับการจำนำเฉพาะทรัพย์ที่เป็นทอง นาก เงิน และเพชรรูปพรรณเท่านั้น โดยเริ่มขยายวงเงินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม เป็นต้นไป
การขยายวงเงินเพิ่มการจำนำดังกล่าวเป็นมติของคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องการใช้เงิน โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งขณะนี้สถานธนานุบาลของ กทม.ได้คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการจำนำในเกณฑ์ที่ต่ำ โดยกรณีจำนำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ …

โครงการจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช เฉลิมพระเกียรติพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา

วัดเทวสังฆาราม นายฐิติพัฒน์ รวบรวมเสมียนสมเด็จพระสังฆราช สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช นายปรียากร ปทุมวนกุล กรรมการและเลขานุการโครงการ ได้จัดโครงการ “จัดทำเข็มที่ระลึกมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช เฉลิมพระเกียรติ พระชนมายุครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ใน ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ และเป็นโอกาสครบรอบ ๒ ทศวรรษ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่ พระภิกษุและสามเณร และปรับภูมิทัศน์โดยรอบตำหนักเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดเทวสังฆาราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วัดเทวสังฆาราม เป็นวัดที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา และเมื่อพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา ทรงบรรพชาอุปสมบท และทรงจำพรรษาอยู่ ๑ พรรษา โดยช่วยหลวงพ่อวัดเหนือซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์สอนพระปริยัติธรรมให้แก่พระภิกษุและสามเณรของวัด ครั้งออกพรรษาแล้วจึงทรงเสด็จมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งนับได้ว่าวัดเทวสังฆาราม เป็นวัดบ้านเกิดของพระ…

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน้นการส่งเสริมให้เยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง คือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ ๓-๕ วัน วันละอย่างน้อย ๓๐ นาที และเพิ่มการกินผักและผลไม้สดให้ได้วันละอย่างครึ่งกิโลกรัม และลดอาหารไขมันสูง ซึ่งจากการประเมินผลหลังดำเนินงานโครงการ พบว่าประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในชุมชนเป้าหมาย มีการออกกำลังกาย กินผัก ผลไม้สด ลดอาหารไขมันตามเกณฑ์ เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพดีขึ้น
รวมทั้งได้จัดโครงการ ภาพวาด ภาพถ่าย คำขวัญ สำหรับอาหารสุขภาพ และการออกกำลังกายแบบพื้นบ้าน ชุมชนมีสุขด้วยสุขภาพดี Healthy Happy Village ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดในปี ๒๕๕๓
ผู้ที่สนใจร่วมประกวดภาพวาด ภาพถ่าย คำขวัญ สามารถสอบถามรายละ…

๘ รอบ ๙๖ พรรษามหามงคลสมเด็จพระสังฆราช

ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับสถาปนาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ นับเป็นเวลา ๒ ทศวรรษ และทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี ใน ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงถือเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งที่โอกาสอันสำคัญได้เวียนมาบรรจบในปีเดียวกัน ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี แห่งการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาเป็นอย่างมาก
ในปีมหามงคลนี้ รัฐบาลจึงจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนกลางจัดที่ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีนิทรรศการพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ มีการให้พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๙๖๗ รูป และถวายสังฆทาน มีการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป รวมถึงการปฏิบัติธรรมของฆราวาสจำนวน ๑,๐๐๐ คน และบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร มีกิจกรรมทางศาสนา และพิธีสงฆ์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีการลงนามถวายพระพร การแจกน้ำพระพุทธมนต์ ๘ รอบ สมเด็จพระสังฆราช การแจกสมเด็จกลีบบัว จำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ ส่วนภูมิภาค สำนักงาน…
ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ จะทำพิธีสวนสนามทหารใหม่ ในวาระที่ครบกำหนดเวลา ๒ เดือน ในการฝึกอบรมนักเรียนพลทหารผลัดที่ ๒/๒๕๕๒ เพื่อเป็นการอำลาผู้บังคับบัญชา อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพเบื้องต้นในเรื่องของความพร้อมในเรื่องระเบียบวินัย บุคลิก สุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ อดทนต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งในวันนี้จะมีผู้ปกครอง ญาติ ครอบครัวของพลทหารจำนวนมากจากทั่วทุกภูมิภาคมาสังเกตการณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับทหารที่สามารถผ่านพ้นการฝึกมาได้ถึง ๒ เดือน และที่สำคัญอย่างมากก็คือ ผู้ปกครองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตร หลานตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง การนั่ง การพูดคุย ระยะเวลา ๒ เดือน ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ต้องฝึกอบรม หล่อหลอมพลเรือน กว่า ๔,๐๐๐ คน ที่สมัครใจ และถูกเกณฑ์มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งล้วนแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีในการดำรงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถหล่อหลอมให้พวกเขาเหล่านี้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ในขั้นพื้นฐานถือว่าอยู่ในระดับดีมากที่สามารถปลูกจิตสำนึกให้ทหารเหล่านี้มีความรักสถาบันครอบค…

โครงการห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน

มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ “ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยร่วมบริจาคของเล่นได้ในกิจกรรม วันแบ่งปันของเล่นใน ๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐-๑๕๐๐ ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ
ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้เด็กๆ ในเมืองหลวงหรือเด็กที่มีฐานะ แบ่งปันของเล่นบางส่วนให้แก่เด็กในชนบท ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน เริ่มดำเนินการในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนด้วยดีจะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๙ ๔๖๑๑-๒๘ ต่อ ๔๐๙

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๙ ก.ย.๕๒