Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2011

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “คาราวานทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ครั้งที่ ๒

กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ บริษัทยูนิลีเวอร์ จํากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ศิลปิน ดาราและสื่อมวลชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ คาราวานทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
ครั้งที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยได้รวบรวมสิ่งของบรรเทาทุกข์จากองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อาทิ ถุงยังชีพ เรือพลาสติก สุขาเคลื่อนที่ และลูกบอลกำจัดน้ำเสีย รวมทั้งสิ่งของ อุปโภค บริโภคหลายรายการ พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่


จำนวน ๑ ชุด บรรทุกลงเรือ/รถ ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย เรือกรมการขนส่งทหารเรือจำนวน ๔ ลำ เรือกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ จำนวน ๙ ลำ เรือยางจำนวน ๔ ลำ เรือพยาบาลหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ ลำ และรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวน ๖ คัน ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จากผู้แทนองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งพิธีปล่อยกระบวนเรือ/รถ …

กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ และ ชมรมภริยาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ และ ชมรมภริยาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รวมประมาณ ๘๐ คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ต.ค.๕๔

โดยได้นำถุงยังชีพและ น้ำดื่ม จำนวน ๑,๕๐๐ชุด ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหลายรายการ บรรทุกลงเรือของกองทัพเรือ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และครัวเคลื่อนที่เข้าไปประกอบเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชน วัดตึก ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีคุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่ง ที่กองทัพเรือร่วมกับภาคเอกชน เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง


กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อนโดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีอ…

กองทัพเรือ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยใน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ในวงกว้าง ทำให้มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ รวมทั้งได้สนับสนุนรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย โดยมีการปฏิบัติในห้วงที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
- ห้วงระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ บูรณาการการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ในการผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากตอนเหนือของประเทศออก


สู่ทะเล โดยให้กองเรือยุทธการ จัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงกลึงบาดาล วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ (ด้านใต้) โดยปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเรือหลวงมารวิชัย วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองสรรพสามิต และกรมการขนส่งทหารเรือ จัดเรือจำนวน ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
- ตั้งแต…

โครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๓

กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช” จึงขอเชิญชวนบุตร-ธิดา ข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท มูลค่ารวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้หนังสือ หนึ่งคนตาย ล้านคนตื่น ซึ่งเขียนโดย ท่านมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี ซึ่งเป็นบุตร-ธิดาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและชั่วคราวของกองทัพเรือ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยผู้สมัครจะได้รับหนังสือที่ใช้สำหรับสอบในวันสมัคร กำหนดสอบในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศผลการสอบในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิธีมอบทุนการศึกษากำหนดจัดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
รับสมัครที่
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖-๘
ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๔๘๐๒
ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๙ ๑๘๒…

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการระดมสรรพกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์จนถึงปัจจุบันอย่างเต็มกำลังความสามารถ ประกอบด้วย
การผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ห้วงระหว่าง ๙ ตุลาคม.- ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ บูรณาการการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ในการผลักดันน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากตอนเหนือของประเทศออกสู่ทะเล โดยให้ กองเรือยุทธการ จัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวง กลึงบาดาล และกรมอู่ทหารเรือ จัดเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓ ชุด วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ (ด้านใต้) โดยปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเรือหลวงมารวิชัย วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองสรรพสามิต และกรมการขนส่งทหารเรือจัดเรือจำนวน ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
การผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ประสานสมาคมการประมงแห่…

กองทัพเรือร่วมกับ สถาบันวิมุตตยาลัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อ๒๒ ต.ค.๕๔ พลเรือตรีประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทน กองทัพเรือ ร่วมกับ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุติตยาลัย และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ พร้อมด้วยศิลปิน ดารา สื่อมวลชน รวม ๘๐ นายได้นำถุงยังชีพจำนวน ๖๐๐ ถุง เรือพลาสติก ๖ ลำ รวมทั้งสมณะบริโภค จตุปัจจัยอีก ๑๐๘ ชุด ไปมอบให้แก่วัดต่างๆ อาทิวัดท่าการ้อง วัดธรรมาราม วัดสนามชัย วัดบางกะจะ วัดนางกุย วัดขุนพรหม และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรงและได้สร้างความเสียหายให้กับโบราณสถาน วัด รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนเป็นอย่างมาก กองทัพเรือ จึงได้ร่วมกับ สถาบันวิมุติตยาลัย นำปัจจัย ๔ และสิ่งของจำเป็นไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
กองทัพเรือ จะยังคงมุ่งมั่น ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรง ร่วมใจกันช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ ให้ฝ่าฟันวิก…

ดอนเมืองจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

สำนักงานเขตดอนเมือง ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นเขตชั้นนอกมีรอยติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแนวคันกั้นน้ำหลายจุดที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้น้ำท่วม กทม. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น พร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงในเบื้องต้น ๑๐ จุด ได้แก่ วัดดอนเมือง วัดเวฬุวนาราม โรงเรียน กทม.๖ แห่ง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รวมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือ และอพยพผู้ประสบอุทกภัย เขตดอนเมือง ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เขตดอนเมืองขึ้น มีฝ่ายต่างๆ ๑๒ ฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายจะปฏิบัติหน้าที่ประสานให้ความร่วมมือบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
สำหรับประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองที่เดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ชั้น ๒ และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๕ ๙๔๐๕ ๐ ๒๕๖๕ ๙๔๒๔ ต่อ ๕๓๒๑ หรือ ๐ ๒๕๖๕ ๙๒๗๒

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งได้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาประกอบด้วย
เมื่อวานนี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔) พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ และคณะร่วมกับบริษัท ชี้ดเอ็มคอท จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต รวมประมาณ ๘๐ นาย ได้เดินทางไปแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน ๑,๐๐๐ ถุง พร้อมน้ำดื่มให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ มีศิลปินดารา นักร้อง และนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ร่วมแรงร่วมใจไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ อาทิ คุณธีรภัทร สัจกุล คุณดาวิเค โดริโก้ นักจัดรายการคลื่น FM 97.5 MHz และหนุ่ม วงกะลา เป็นต้น
ในวันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) นาวาเอก บำ…

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดที่จอดรถใต้ทางพิเศษ ๙ แห่ง รวม ๒,๙๐๐ คัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ตรวจเข้ม ห้ามจอดรถบนทางพิเศษ

ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากขณะนี้เกิดภาวะน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทยและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น จนประชาชนต้องอพยพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและกระแสน้ำตัดขาดจากจราจรในบางพื้นที่ โดย กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กทพ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการจัดพื้นที่ใต้ทางพิเศษเป็นที่จอดรถชั่วคราว จำนวน ๙ แห่ง สามารถจอดรถได้ ๒,๙๐๐ คัน ดังนี้
๑. ใต้ทางด่วน ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษงามวงศ์วาน จำนวน ๒๐๐ คัน
๒. ใต้ทางด่วน ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรัชดาภิเษก จำนวน ๑๐๐ คัน
๓. ลานกีฬาใต้ทางด่วนหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน ๒๐๐ คัน
๔. ที่จอดรถใต้ทางด่วน ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๑ จำนวน ๒๐๐ คัน
๕. ใต้ต่างระดับวัชรพล ถนนรามอินทรา (ฝั่งเหนือ) จำนวน ๒๐๐ คัน
๖. ใต้ทางด่วนรามอินทรา ตั้งแต่จุดกลับรถ จำนวน ๑,๐๐๐ คัน ติดถนนรามอินทราถึงแนวคลอง
๗. ใต้ทางด่วน ด่านเ…

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งได้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาประกอบด้วย
การผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลออกสู่ทะเลโดยเร็ว ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยกองเรือยุทธการจัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงกลึงบาดาล เรือหลวงมารวิชัย กรมอู่ทหารเรือ จัดเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓ ชุด และกรมการขนส่งทหารเรือ จัดเรือ ๔ ลำ เข้าปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมาได้รับผลดีสามารถเพิ่มปริมาณการระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการเสริมการระบายน้ำตามธรรมชาติ


ส่วนการผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน ศูนย์อาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ประสานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ร…

เชิญชวนบริจาคช่วยเหลือวัด

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งผ่านอธิบดีกรมศิลปากรว่า มีความเป็นห่วงโบราณสถานในพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งขณะนี้มีรายงานแหล่งโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายทั่วประเทศ ๒๒๐ แห่ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙๗ แห่ง เสียหายหนักได้แก่วัดไชยวัฒนาราม และพระราชวังโบราณ สุพรรณบุรี ๖ แห่ง กาญจนบุรี ๑ แห่ง นครปฐม ๑ แห่ง นนทบุรี ๘ แห่ง ปทุมธานี ๑ แห่ง นครนายก ๒ แห่ง สระบุรี ๒ แห่ง อ่างทอง ๕ แห่ง สิงห์บุรี ๖ แห่ง ลพบุรี ๖ แห่ง ชัยนาท ๔ แห่ง นครสวรรค์ ๓ แห่ง อุทัยธานี ๑ แห่ง ปราจีนบุรี ๓ แห่ง ฉะเชิงเทรา ๓ แห่ง ชลบุรี ๒ แห่ง จันทบุรี ๒ แห่ง สุโขทัย ๓ แห่ง พิษณุโลก ๒ แห่ง น่าน ๒ แห่ง แพร่ ๑ แห่ง ลำปาง ๑ แห่ง เชียงราย ๒ แห่ง แม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง เชียงใหม่ ๓๔ แห่ง ขอนแก่น ๑ แห่ง เลย ๑ แห่ง นครราชสีมา ๑ แห่ง บุรีรัมย์ ๒ แห่ง สุรินทร์ ๔ แห่ง
ประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือวัด พระภิกษุ สามเณร บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและผู…

สถาบันวิมุตตยาลัยโดย ท่าน ว.วชิรเมธี เชิญร่วมทอดกฐินน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทั้งพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ โดยจะเปิดรับบริจาคที่หอจดหมายพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ)
ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวว่า “จากภาวะวิกฤตการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวัดที่อยู่ในพื้นที่ ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างมาก ทางสถาบันวิมุตตยาลัย ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส จึงร่วมมือกันเปิดศูนย์รับบริจาคปัจจัย ๔ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ปัจจัยอันควรแก่สมณะบริโภค อาทิ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไตรจีวร ณ “หอจดหมายเหตุพุทธทาส” สวนรถไฟ โดยภายหลังจากการเปิดรับบริจาคจะนำสิ่งของไปมอบให้แก่วัดและประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยต่อไป”
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริจาคเงินสามารถบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี “สถาบันวิมุตตยาลัย” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๖-๔๑๖๒๙๖-๔ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบัน วิมุตตยาลัย เลข…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชน

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งยังได้สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย
การผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลออกสู่ทะเลโดยเร็ว ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยกองเรือยุทธการจัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงกลึงบาดาล และกรมอู่ทหารเรือ จัดเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓ ชุด วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ (ด้านใต้) ปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเรือหลวงมารวิชัย วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองสรรพสามิต และกรมการขนส่งทหารเรือจัดเรือจำนวน ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำ บริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์จากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีแนวโน้มเข้ามาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนย์บรรเทา สาธารณภัยกองทัพเรือ จึงได้เสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบ…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งยังได้สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย
การผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลออกสู่ทะเลโดยเร็ว ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยกองเรือยุทธการจัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงกลึงบาดาล และกรมอู่ทหารเรือ จัดเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓ ชุด วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ (ด้านใต้) ปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเรือหลวงมารวิชัย วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองสรรพสามิต และกรมการขนส่งทหารเรือจัดเรือจำนวน ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำ บริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
จากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีแนวโน้มเข้ามาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนย์บรรเทา สาธารณภัยกองทัพเรือ จึงได้เสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบ…

กทม.เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปิดศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำใน กทม. ตั้งอยู่ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประชาชนสามารถตรวจสอบปัญหาน้ำท่วม รวมถึงขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๑๒๑๒ หรือสายด่วน ๑๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำประจำวัน การรายงานสภาพอากาศได้ที่ http://dds.bangkok.go.th ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จุดอ่อน-จุดเสี่ยงน้ำท่วม คู่มือปฏิบัติตนในสถานการณ์น้ำท่วม ข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จำเป็นต้องอพยพพร้อมแผนที่เดินทาง และหมายเลขฉุกเฉินได้ที่ www.bangkok.go.th

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๗ ต.ค.๕๔

เลื่อนการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้แจ้งว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕๓๐ ณ วัดอรุณราชวราราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์นั้น คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบกับกระแสน้ำรุนแรงมาก ที่ประชุมคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเลื่อนการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคไปปีหน้า ซึ่งเป็นปีมหามงคลเช่นกัน
และที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานมหรสพสมโภช และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อว่า “รักพ่อ..ขอจงทรงพระเจริญ” ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐-๒๔๐๐ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินตลอดสาย ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยจะมีพิธีเปิดงานในว…

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ และสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทตะวันออกโปลีเมอร์ จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล กลุ่มทัพพะรังสี กลุ่มภิรมย์ภักดี มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (เอิร์ธเซฟ) คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยศิลปิน ดาราและสื่อมวลชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “คาราวานทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”ระหว่าง ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยได้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ได้แก่ ถุงยังชีพ ๖,๕๐๐ ถุง เรือพลาสติก ๕๐ ลำ สุขาเคลื่อนที่ ๑,๐๐๐ ชุด และลูกบอลกำจัดน้ำเสีย รวมทั้งสิ่งของอุปโภค บริโภคหลายรายการ บรรทุกลงเรือของกองทัพเรือ ประกอบด้วย เรือกรมการขนส่งทหารเรือ จำนวน ๖ ลำ เรือพยาบาล จำนวน ๑ ลำ และเรือยางจำนวน ๑๐ ลำ ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นนทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยกระบวนเรือในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือ กิจกรรมดังกล่าวมี พลเรือ…

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งยังได้สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย
การผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลออกสู่ทะเลโดยเร็ว ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยกองเรือยุทธการจัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงกลึงบาดาล และกรมอู่ทหารเรือ จัดเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓ ชุด วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ (ด้านใต้) ปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเรือหลวงมารวิชัย วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองสรรพสามิต และกรมการขนส่งทหารเรือจัดเรือจำนวน ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำ บริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ และสถานีโทรทัศน์ THAI PBS ปล่อยขบวนคาราวานสิ…

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งยังได้สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย
การผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลออกสู่ทะเลโดยเร็ว ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยกองเรือยุทธการจัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงกลึงบาดาล และกรมอู่ทหารเรือ จัดเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓ ชุด วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ (ด้านใต้) ปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเรือหลวงมารวิชัย วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองสรรพสามิต และกรมการขนส่งทหารเรือจัดเรือจำนวน ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำ บริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ และสถานีโทรทัศน์ THAI PBS ปล่อยขบวนคาราวานสิ…

กรมแพทย์ทหารเรือ แจ้งสิทธิ์การเบิกค่าการตรวจสุขภาพประจำปี

กองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ แจ้งการใช้สิทธิ์การเบิกค่าการตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งปกติและไม่มีโรงพยาบาลทหารเรือในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถไปรับการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานพยาบาลของทางราชการได้ทุกแห่งทั้งในกองทัพเรือและนอกกองทัพเรือ เมื่อตรวจแล้วให้ขอใบเสร็จจากสถานพยาบาลนั้นแล้วนำไปเบิกค่าตรวจสุขภาพกับหน่วยต้นสังกัดได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๒๕๑๓ หรือดูที่ http://www.nmd.go.th/dhw/


ข้อมูล พร.
๑๔ ต.ค.๕๔

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งยังได้สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย
การผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลออกสู่ทะเลโดยเร็ว ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยกองเรือยุทธการจัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงกลึงบาดาล และกรมอู่ทหารเรือ จัดเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓ ชุด วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ (ด้านใต้) ปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเรือหลวงมารวิชัย วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองสรรพสามิต และกรมการขนส่งทหารเรือจัดเรือจำนวน ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำ บริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนัก กองทัพเรือได้จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะจากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อาก…

กองทัพเรือ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินใน วงกว้าง ทำให้มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ รวมทั้งได้สนับสนุนรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย โดยมีการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาประกอบด้วย
- ห้วงระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ บูรณาการการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ในการผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากตอนเหนือของประเทศออกสู่ทะเล โดยให้กองเรือยุทธการ จัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงกลึงบาดาล และกรมอู่ทหารเรือ จัดเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓ ชุด วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ (ด้านใต้) โดยปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเรือหลวงมารวิชัย วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองสรรพสามิต และกรมการขนส่งทหารเรือ จัดเรือจำนวน ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณส…

กฐินพระราชทานกองทัพเรือ ปี ๒๕๕๔

กองทัพเรือ ถือเป็นนโยบายที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด ณ พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือทุกปี และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๔ นี้ กองทัพเรือ ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดบุปผารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔๐๐
วัดบุปผารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๓ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดดอกไม้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ต่อมาในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชสมัยรัชกาลที่ ๓) ท่านผู้หญิงจันทร ภรรยาเอกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้ทำการปฏิสังขรณ์ ปลายรัชกาลที่ ๓ พ.ศ.๒๓๙๑ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อครั้งเป็นจมื่นไวยวรนาถ และเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) เมื่อครั้งยังเป็นจมื่นราชามาตย์ ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ ซึ่งในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ทรงช่วยในการบูรณปฏิสังขรณ์ด้วย และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดบุปผาราม ถาวรวัตถุและสิ่งสำคัญในวัด คือ พระอุโบสถซึ่งสร้างขึ้นใหม่ (หลังเก่าถูกระเบิดทำลายเสี…

กองทัพเรือ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินใน วงกว้าง ทำให้มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ รวมทั้งได้สนับสนุนรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย โดยมีการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาประกอบด้วย
- ห้วงระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ บูรณาการการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ในการผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากตอนเหนือของประเทศออกสู่ทะเล โดยให้กองเรือยุทธการ จัดเรือหลวงแรด เรือหลวงแสมสาร เรือหลวงกลึงบาดาล และกรมอู่ทหารเรือ จัดเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓ ชุด วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ (ด้านใต้) โดยปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเรือหลวงมารวิชัย วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณคลองสรรพสามิต และกรมการขนส่งทหารเรือ จัดเรือจำนวน ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำบริเ…