Skip to main content

Posts

Showing posts from 2018

ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ชายหญิง) ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. - 6 พ.ค.61จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ กลุ่มงานเทคนิค3 อัตราและกลุ่มงานบริการ 4 อัตราสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จังหวัดสงขลา และสถานที่สอบ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือ ภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราน ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาทั้งนี้ติดตามรายละเอียดใบประกาศรับสมัครทางเวบไซต์ ทัพเรือภาคที่ 2 หรือ สอบถามโทร .074 311 4414ต่อ 22114.

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร 11 อัตรา  นายทหารประทวน 24 อัตรา และพนักงานราชการ 32 อัตรา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 เม.ย. - 9 พ.ค.61 สมัครได้ทางเวบไซต์ www.opsd.mod.go.th หัวข้อ "การรับสมัครและสอบคัดเลือก" และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 226 1397.

งานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561 รวม 5 วัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมา ครบรอบ 236 ปี โดยงานครั้งนี้มีพิธีเปิดในวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 18.15 น. ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร และมีริ้วขบวนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์สำคัญสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด “รัตนโกสินทร์เรือนรอง” จำนวน 11 ริ้วขบวน ได้แก่ 1) เฉลิมฉลอง 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 2) รัชกาลที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง 3) รัชกาลที่ 2 ฟูเฟื่องวรรณกรรม 4) รัชกาลที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ 5) รัชกาลที่ 4 แนวคิดอารยะ 6) รัชกาลที่ 5 วัฒนะสู่สากล 7) รัชกาลที่ 6 มากล้นการศึกษา 8) รัชกาลที่ 7 ประชาธิปไตย 9) รัชกาลที่ 8 นำไทยสามัคคี 10) รัชกาลที่ 9 พระบารมีเปี่ยมล้น…

ขอเชิญชวนร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” และงานพิธีพุทธาภิเษกมังคลาภิเษกวันที่ 25 เม.ย.61

มูลนิธิราชสกุลอาภากร และกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชน ร่วมทำบุญและรับความสิริมงคล ในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” และงานพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษก พระรูปหล่อ บรมครู หมอชีวกโกมารภัจจ์ และพระรูปหล่อ หมอพร พร้อมด้วย พระปิดตา มหามงคล คลุกรักปิดทอง ตามตำราหลวงปู่ศุข ณ พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสวนสมุนไพร หมอพร (สัตหีบ กม.6) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 14.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อจองบูชาวัตถุมงคลได้ที่มูลนิธิราชสกุลอาภากร 02-468-2696 , 08-4642-5577 เฟชบุคแฟนเพจมูลนิธิราชสกุลอาภากร หรือที่พระตำหนักฯ สัตหีบ กม.6

รางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ นาวาเอก พิทักษ์ พงศ์นนทชัย แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ผลิตเพลง แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นาวาเอก พิทักษ์ พงศ์นนทชัย แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ผลิตเพลง แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ มีผลงานปรากฏเด่นชัด เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว สมควรได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเกียรติยศนาวีและเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท จากกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐  (ที่มา : กพ.ทร.)

กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  โดยมี พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ มีเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ รวม ๓๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในเรื่องความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถี การดำรงชีวิต อันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำเยาวชนชาย - หญิง อายุร…

กองทัพเรือกำหนดเรียกพลสังกัดกองเรือยุทธการเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือจะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กองฝึกปราบเรือดำน้ำ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๕ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒  (ที่มา  กพ.ทร.)

กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้ว ใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทนได้ทันที เริ่มวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีแทนการสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่งและต้องรอผลการอนุมัติ ๑๕ วัน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๑๐๔ แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์กลุ่มโรคเฉพาะ ได้แก่ การฟอกไต และรังสีรักษาสำหรับโรคมะเร็ง รวมจำนวน ๒๑๓ แห่ง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะได้ชี้แจงถึงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว นายทะเบียนของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลของทางราชการและเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป รวมทั้งเพิ่มช่องทางการให้ความรู้กับทุกภาคส่วน โดยจะเปิดให้แจ้งความประสงค์ในการเชิญวิทยากรไปให้ความรู้ภายในหน่วยงานแต่ละแห่ง ได้อีกด้วย สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลใน…

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”6– 8 เมษายน 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดงานมหาสงกรานต์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต ปชช.ร่วมสวดมนต์อุทิศถวาย องค์บูรพมหากษัตริยาธิราช  
​​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ ตำนานไทย เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช  ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่  6– 8 เมษายน 2561ตั้งแต่เวลา 14.00-21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
ทั้งนี้​​ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ สนามเสือป่า วันศุกร์ที่  6 เมษายน 2561 เวลา  18.00 น.  ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เป็นประธานฝายสงฆ์และพระสงฆ์ รวมจำนวน ๒๓๙  รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการแต่ง…

ขอเชิญร่วมงานเทศกาล Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย ครั้งที่ 4

Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ ๔ “รื่นเริง เถลิงศก” เนื่องในวันดีปีใหม่ไทย และการขึ้นต้นทศวรรษใหม่อย่างงดงาม จัดเต็มประเพณีอันดีงามที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวของศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยไว้ได้อย่างครบถ้วน พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย • ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ของ 8 ท่าน้ำวิถีไทย ริมโค้งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ามหาราช ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และ ล้ง1919 • ภาคเหนือ จัดที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ • ภาคใต้ จัดที่ ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี มาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย อย่างยั่งยืน ได้ในงาน “Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ระหว่าง วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/WaterFestivalThailand/

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

กองทัพเรือได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เพื่อนำไปมอบให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๗๐๘๗ – ๒ กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบัญชีกรมการเงินทหารเรือ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ และที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑.

คัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือกำหนดคัดเลือกแม่ดีเด่น ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ จำนวน 5 คน โดยคัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นข้าราชการทหารหรือทหารกองประจำการ หรืออาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) จากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคง  ของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป    หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือเสนอชื่อแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ถึงกรมกำลังพลทหารเรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดการเสนอชื่อแม่ดีเด่นได้ที่ http://info.navy.mi.th/person ชื่อหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ประจำปี 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี วรวิทย์ นพเก้า ประจำแผนกการสวัสดิการ กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 58151    (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองหนังสือ “หมอพร หมอเทวดา” หนังสือสำหรับคนรักหมอพร

ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป สนใจสั่งจองหนังสือ “หมอพร หมอเทวดา” หนังสือสำหรับคนรักหมอพร เรียบเรียงโดย พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตอนที่พระองค์ท่านทรงเป็นหมอพร หนังสือ “หมอพร หมอเทวดา” มีขนาด ๒๑ x๒๙.๗ เซนติเมตร หนา ๒ เซนติเมตร (ขนาด A 4) ปกเป็นกระดาษอาร์ตการ์ด ๓๕๐ แกรม เนื้อในเป็นกระดาษอาร์ตด้าน ๑๒๐ แกรม จำนวน ๔๐๘ หน้า พิมพ์ ๔ สี ๑๕๒ หน้า ราคาเล่มละ ๑,๕๐๐ บาท วันแรกจำหน่าย “วันอาภากร” วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สั่งจองได้ที่ นาวาเอกหญิง ภคเนตร วรปัญจกูล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๗๑๓๖ ๓๗๙๘ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีเลขที่ ๑๑๕ – ๒ – ๒๕๖๕๐ – ๗ ชื่อบัญชี “หมอพร หมอเทวดา โดย น.อ.หญิง ภคเนตร ว.” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๒๐๒ ๔๒๓๕  (ที่มา : พร.)

เนื่องในวาระครบ 250 ปี กรุงธนบุรี กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิม

“เนื่องในวาระครบ 250 ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรี” กองทัพเรือ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทย  ผู้สนใจสามารถเข้ากราบสักการะและชมโบราณสถานที่สำคัญได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย.61 เวลา 09.00-15.30 พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี ถือเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของชาติเนื่องจากเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยธนบุรีภายในประกอบด้วยโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ ท้องพระโรงกรุงธนบุรีป้อมวิไชยประสิทธิ์ตำหนักเก๋งคู่หลังเล็กตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่ตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศาลศีรษะปลาวาฬและอาคารเรือนเขียวพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2311 เพื่อใช้เป็นที่ประทับและว่าราชการ และนอกจากนี้พระราชวังเดิม ยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหาก…

ขอเชิญร่วมติดตามบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง ก้าวหนึ่งในทะเล เพื่อน้อมรำลึกถึง ในหลวง ร.9

ขอเชิญร่วมรับฟังบทเพลง ก้าวหนึ่งในทะเล แต่งขึ้นจากแรงบันดาลใจศิลปินมากความสามารถ ขับร้องโดย คุณ โป่ง หินเหล็กไฟ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงออกแบบเรือ ต. 91 พระราชทานให้กองทัพเรือต่อเรือลำนี้ขึ้นใช้เมื่อช่วงต้นรัชกาล มีเนื้อหาถึงพลังและกำลังใจจากการเดินทางไปกับท้องทะเล ที่นำมามอบให้แก่ทุกคนใช้ในการก้าวเดินต่อไป   ติดตามรับฟังบทเพลงพิเศษ และภาพยนตรประกอบเพลงนี้ ได้ทางช่องทางต่างๆ ได้แก่  -สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ส.ทร. และเสียงจากทหารเรือทีวี  -เว็บไซต์  http://realandsure.com -เฟซบุ๊ก  https://facebook.com/realandsure -youtube  https://youtube.com/realandsure

ทร. กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี กรมศิลปากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดกิจกรรมการบำเพ็ญพระราชกุศลการถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมในภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. และกิจกรรมในภาคค่ำ เวลา ๑๘.๓๐ น.    (ที่มา : กปช.จต.)

ขส.ทร. เปิดรับสมัครกำลังพลกองทัพเรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรดับเพลิงและกู้ภัยชั้นต้น ๒๕๖๑

กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดรับสมัครกำลังพลกองทัพเรือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรดับเพลิงและกู้ภัยชั้นต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ  กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม แจ้งรายชื่อ อายุ ตำแหน่ง พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ ส่งถึงกรมการขนส่งทหารเรือภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ อนึ่ง ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ กรมการขนส่งทหารเรือ ทั้งนี้คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรมพร้อมทั้งหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจสอบได้ที่http://www.transport.navy.mi.thหรือ http://info.navy.mi.th/transport สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่นาวาโท สุกรรณ์ จันทะเดช หัวหน้าแผนกจัดการกำลังพล กองกำลังพล กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๕๔๖๓  (ที่มา : ขส.ทร.) 

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากในขณะนี้ ทางธนาคารเลือดศิริราชมีปริมาณเลือดสำรองขาดแคลน จึงขอเรียนเชิญผู้บริจาคเลือด  ร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช  ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องรับบริจาคเลือด โทร 02-419-8081 ต่อ 123 หรือ 128 วันเวลาทำการ  วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดเวลา 8.30 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการเวลา 8.30 - 16.00 น.  ณ โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห ๒๕๖๑

กพร.ทร. กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กห ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุม ทร.  ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ โดยแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ และโรงพยาบาลหัวเฉียว

ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนนี้ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ ในวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๐๗ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๑๐๑ ๗๐๑๒  (ที่มา : ขส.ทร.)

หมู่เรือฝึกโรงเรียนนายเรือออกทำการฝึกปฏิบัติภาคทะเลต่างประเทศ2561

หมู่เรือฝึกโรงเรียนนายเรือ (มฝ.นนร.) ออกทำการฝึกภาคทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1-4 #โรงเรียนนายเรือจัดหมู่เรือฝึกประกอบด้วย  #เรือหลวงบางปะกง  #เรือหลวงมกุฎราชกุมาร และ #เรือหลวงปัตตานี ทำการฝึกภาคทะเลในประเทศและต่างประเทศรวมระยะเวลา 45 วัน ระหว่างวันที่ 17 มี.ค.- 29 เม.ย.61 ทำการฝึกในพื้นที่บริเวณอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ ทะเลชวา ช่องแคบสิงคโปร์ และช่องแคบมะละกา โดยมีเสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา2560
การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ เป็นการฝึกตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือหลังจากที่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1-4 และนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการทหาร ได้ผ่านการศึกษาและสอบความรู้ทางทฤษฏีประจำภาคปลายปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้มีความรู้ในวิชาชีพทหารเรือ สามารถปฏิบัติงานในเรือหลวงได้และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารเรือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานของกองทัพเรือ. --ที่มา.รร.นร.

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือร่วมโครงการตัดผมจิตอาสาตัดผมทรงพระราชนิยมฟรี

กองทัพเรือ โดย กรมสวัสดิการทหารเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมโครงการตัดผมจิตอาสาตัดผมทรงพระราชนิยมฟรี ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมีกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังนี้ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ พื้นที่พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ พื้นที่วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ พื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือร่วมโครงการฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว      (ที่มา  สก.ทร.)

ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวสมัครลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสา 2561

กองทัพเรือขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวสมัครลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ดังนี้ กำหนดช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สถานที่รับสมัคร - วันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - วันที่ ๒๐ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร - วันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขอทราบรายละเอียดการปฏิบัติได้ที่ นาวาเอก อนุสรณ์ แสงใส รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๖๘๑ หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๓๖ ๐๐๕๙

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๑ “๑๓๑ ปี กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง” ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ขอเรียนเชิญผู้บังคับบัญชา และเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น  พระราชกุศลฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตปฏิบัติตนก่อนการบริจาคโลหิตดังนี้  พักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใด ๆ  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทที่มีไขมันสูงภายใน ๖ ชั่วโมงก่อนมาบริจาคโลหิต  ดื่มน้ำประมาณ ๓ – ๔ แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ๓๐ นาที  งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง  งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิตอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอกหญิง นันทพร บุญจันทร์ ประจำกรมกิจการพล…

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัมมนาวิชาการสัตว์ทะเลมีพิษ โดย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

กองทัพเรือ โดย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทยทหารเรือ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการสัตว์ทะเลมีพิษเรื่อง รู้เท่าทันพิษเทโทรโดทอกซิน (Tetrodotoxin from the Ocean to the bedside) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61 ตั้งแต่ 0800-1600 ณ ห้องประชุมชั้น 5 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พิษเทโทรโดทอกซินจัดเป็นสารพิษจากสัตว์ทะเลส่วนใหญ่จะมีสาเหตุเนื่องมาจากการรับประทานปลาที่มีสารพิษดังกล่าวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาปักเป้า หรือเนื้อปลาที่แล่แล้วในราคาถูก ปลาไก่ หรือในรูปผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังอาจพบสารพิษดังกล่าวได้ในในแมงดาและไข่แมงดากบบางชนิด เป็นต้นอันตรายจากพิษเทโทรโดทอกซินเป็นอาการผิดปกติในร่างกายหรืออาจรุนแรงเป็นอัมพาตและเสียชีวิต ทั้งนี้ เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมสัมมนา ได้แก่ 1.ความสำคัญของปัญหาและสถานการณ์พิษเทโทรโดทอกซินโดย ศ.นพ.วินัย วนานุกูล ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล2. ชีววิทยาและการแพร่กระจายตัวของสัตว์ทะเลพิษเทโทรโดทอกซินในประเทศไทยโดย ผศ.ดร.จรวยแสงสุขจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3. การดูแลผู้ป่วยระยะก่อนถึงโรงพยาบาล โดย น.อ.ธนษวัฒน์ชัยกุล พร.4. การดูแลผู้ป…

เชิญชวนคนไทยร่วมท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้วาระครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยร่วมท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้วาระครบรอบ 15 ทศวรรษ สุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยร่วมท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้วาระครบรอบ 15 ทศวรรษ สุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าปีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นปีที่มีความหมายต่อวงการวิทยาศาสตร์ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม 2561 จะเป็นวันครบรอบ 150 ปีของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ ต.คลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นและสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ในเมืองไทย นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 โดยทรงคำนวณและพยากรณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 2 ปีได้อย่างแม่นยำ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ในโอกาสวาระครบรอบ 15 ทศวรรษ สุริยุปราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม 2561 ณ บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ --ข้อมูล ข่าวทำเนียบรัฐบาล.

กองทัพบก ประกาศแจ้งชายไทยเตรียมเกณฑ์ทหารปี 2561

กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2561 ให้นำเอกสารมาให้พร้อม ยื่นต่อคณะกรรมการตรวจเลือก โดยจะมีประกาศแจ้งให้ผู้ที่ได้รับหมายเรียก เดินทางไปรายงานตัวตามวัน-เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก และนำเอกสารสำคัญ อาทิ - บัตรประจำตัวประชาชน
           - ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) 
           - หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)            - หลักฐานการศึกษา            - ใบรับรองแพทย์
เพื่อแสดงการขอรับสิทธิ์และประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเลือก ส่วนนิสิต/นักศึกษา จะขอผ่อนผัน ก็ต้องแสดงตนเช่นกัน สำหรับผู้มีเหตุสุดวิสัย หรือเจ็บป่วยกะทันหันไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนได้ ให้แจ้งฝ่ายปกครองท้องถิ่น หรือส่งผู้แทนเข้าแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ทหารกองประจำการ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งทางกองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารพร้อมกันในพื้นที่ 77 จังหวัด 928 อำเภอ โดยมีคณะกรรมการตรวจเลือกและใช้คอมพิวเตอร์ในการรายงานผลการตรวจเลือกและตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองการสัสดี หน่วยบัญชาการ…

กองทัพเรือให้ข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ลาหยุดราชการได้ ๓ เดือน

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ขอแจ้งให้ข้าราชการกองทัพเรือชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และประสงค์จะลาหยุดพักราชการก่อนวันครบเกษียณอายุได้  ๓ เดือน โดยมิต้องถูกตัดเงินรายเดือน โดยเสนอใบลาตามลำดับชั้นถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอลาเพื่อรอการปลดเกษียณอายุได้ที่ http://info.navy.mi.th/person สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการสวัสดิการ กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๔๐๙๕ ---ข้อมูล กพ.ทร.

นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงนโยบายสมาคม 2561

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ  ทำพิธีรับมอบหน้าที่นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภายหลังจากพิธีรับส่งหน้าที่ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ ซึ่งในที่ประชุม นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ได้แถลงนโยบาย มีสาระสำคัญคือ จะบริหารสมาคมด้วยความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะใช้จ่ายเงินงบประมาณของสมาคมทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และจากสปอนเซอร์ อาทิเช่น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดทำแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ จะพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อทดแทนนักกีฬารุ่นเก่า  และจะส่งเสริมนักกีฬาให้มีโอกาสไปสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดั…

ขอเชิญชมการแสดงฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ พื้นที่ภาคเหนือ 17-25 มี.ค.61

โรงเรียนดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชม การแสดงฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ พื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป รายการแสดง -วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร -วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ เวทีกลางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย -วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ เวทีศิริชล เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก -วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ สนามหน้าเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน -วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ เวทีสวนตุง หน้าเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย -วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา -วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ เวทีกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถไปร่วมฟังดนตรีได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน" เชิญชวนประชาชนปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน

กทม.จัดกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน 24 มี.ค.นี้ และรณรงค์ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 17 -24 มี.ค.เชิญชวนประชาชนปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน กทม.-สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018)” ซึ่งปีนี้ กทม.ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(ประเทศไทย) องค์กร WWF ประเทศไทย องค์กรภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มี.ค.61 เวลา 20.30 -21.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 โดยตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อีกร้อยละ 10  นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมรณรงค์ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17 -24 มี.ค.จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยร่วมประหยัดพลังงานปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน.--ข้อมูล สำนักข่าวไทย.

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพเรือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับอู่เรือ สร้าง/ซ่อมเรือ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวโหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokdock.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในวันทำการระหว่าง 08.00-16.30 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มี.ค.61   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด โทร. 02-307-8576, 099-284-0997 โทรสาร. 02-211-3040.

จัสแม็กไทยขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือสมัครไปอบรมหลักสูตร Transnational Security Cooperation (TSC 18-1) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จัสแม็กไทย (จม.ไทย) ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือสมัครไปอบรมหลักสูตรTransnational Security Cooperation (TSC 18-1) ณ Daniel K. Inouye Asia – Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS)เมือง Honolulu มลรัฐ Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกองทัพเรือไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย
 คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้สมัครไปอบรม (ณ วันสมัคร)
           ** เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศพลเรือตรีขึ้นไป ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ หรือโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ ** ผู้ที่เคยไปศึกษา/อบรมในต่างประเทศน้อยกว่า ๓ เดือน ต้องกลับมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า๑ ปี หรือไปศึกษา/อบรม ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
           ** ผู้ที่เคยไปศึกษาระดับปริญญาในประเทศโดยทุนกองทัพเรือ และผู้ที่ลาไปศึกษาโดยทุนส่วนตัวในเวลาราชการ ต้องกลับมารับราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
           ** ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอกองทัพเรือขออนุมัติตัวบุคคลหรืออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรใด ๆ หร…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อนพัดที่อยู่อาศัยของประชาชน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้สั่งการให้กำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยสถานีเรือต่างๆ ได้ประสานงานกับอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานข้างเคียงทราบและให้การช่วยเหลือดังนี้
           หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม โดย สถานีเรือมุกดาหาร ได้จัดกำลังพลออกไปสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชนพร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือที่หมู่ที่ ๑ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
           ** สถานีเรือธาตุพนม ได้จัดกำลังพลออกไปสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชนพร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือที่บริเวณบ้านน้ำก่ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
           ** สถานีเรือบ้านแพง ได้จัดกำลังพลออกไปสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชน และโรงเรียน พร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือที่…

กรมพลาธิการทหารเรือ เห็นชอบรายชื่อตำรา คู่มือ และเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้ในการสอบ เลื่อนฐานะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของข้าราชการสายวิทยาการ

กรมพลาธิการทหารเรือ เห็นชอบรายชื่อตำรา คู่มือ และเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเพื่อเลื่อนยศเป็นนาวาโทและนาวาตรี กับการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอให้ข้าราชการสายวิทยาการของกรมพลาธิการทหารเรือ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพเรือ และกรมพลาธิการทหารเรือ ในระบบ Intranet และ Internet หรือ http://www.supply.navy.mi.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                                                   ข้อมูล พธ.ทร. ๒๖ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือขอให้หน่วยจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบกำหนด เกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ขอให้หน่วยงานกองทัพเรือ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๐๑ – วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๒) โดยแยกจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่โฮมเพจ เครือข่ายภายในกองทัพเรือ http://info.navy.mi.th/person ทั้งนี้เพื่อที่กรมกำลังพลทหารเรือ จะได้ดำเนินการจัดส่งบัญชีรายชื่อของผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้กรมเสมียนตราได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
           อนึ่งในกรณีที่ทะเบียนบ้านของผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการ มิได้ระบุวันเดือนเกิด ขอให้ดำเนินการแก้ไขที่เขต/อำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ถ้าไม่สามารถเพิ่มเติมวันเดือนเกิดได้ จะใช้วันเดือนเกิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖ ระบุไว้ว่า “การนับอายุบุคคล ให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิด ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุค…

พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณลานสาธิตปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้การต้อนรับ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ นายทหารชั้นนายพลเรือในพื้นที่สัตหีบ กำลังพลหน่วยรับการฝึก ร่วมพิธีฯ
           กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายใน กองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
           ** ทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร (การวางแผนประณีต…

กรมสรรพากรรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พื้นที่กองทัพเรือ

ด้วยกรมสรรพากรได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ ในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
           ** วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
           ** วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณชั้นล่าง กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
                                                                                                        ข้อมูล กง.ทร. ๒๒ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือขอน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริมงคลและน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวไปเป็นหลักในการประพฤติและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
           พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
           “บัดนี้ถึงวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
           ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลาย ก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื…