Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2016

ทัพเรือภาคที่ ๑ บินสำรวจคราบน้ำมันจากเหตุเรือท่องเที่ยวจมบริเวณแหลมฉบัง

ความคืบหน้ากรณีเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่โอเชี่ยนดรีม (Ocean Dream) ที่จอดทอดสมอบริเวณเกาะนก ท่าเรือแหลมฉบัง (เขตทอดสมอหน้าท่าปกติของแหลมฉบัง) ตะแคงเอียงทางกราบซ้าย ซึ่ง ทัพเรือภาคที่ ๑ / ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) และกรมเจ้าท่า ได้ติดตามและแก้ไขปัญหากับทางตัวแทนเรือ Sealite มาเป็นระยะ นั้น ได้จมลงเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ ๒๗ ก.พ.๕๙ เวลาประมาณ ๐๐๓๐ น. และพบคราบน้ำมันกระจายอยู่ในพื้นที่โดยรอบ เวลา ๑๐๑๕ น. พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) สั่งการให้หมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเฮลิคอปเตอร์เพื่อขึ้นบินลาดตระเวนเพื่อสำรวจและตรวจคราบน้ำมันที่รั่วไหลจากกรณีดังกล่าว พบคราบน้ำมันที่รั่วไหลลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ กระจายอยู่บนผิวทะเลในพื้นที่ขนาดประมาณ ๖๐๐ x ๓๐ เมตร ยังไม่สามารถคำนวณปริมาณน้ำมันได้ โดยได้รับรายงานว่าคราบน้ำมันออกมาจากปล่องควันของเรือ ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบบริเวณ ๑ ไมล์ทะเล ไม่พบการแพร่กระจายของน้ำมัน และไม่ส่ง…

กองทัพเรือสนับสนุนโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๖

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สนับสนุนโครงการกองทุนเพื่อเพื่อนกำหนดจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยจะนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน และอาสาสมัคร จำนวน ๑๒๐ คน (เป็นเยาวชนชาวต่างชาติ จำนวน ๓๐ คน และอาสาสมัครชาวต่างชาติ จำนวน ๕๐ คน) ร่วมทำกิจกรรมและพักแรมในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ไปศึกษาภูมิประเทศทางทะเลในพื้นที่อ่าวสัตหีบ ชมการแสดงทางทหารของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมชมเรือและอากาศยานของกองทัพเรือ โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกองทุนเพื่อเพื่อน ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหา และความสำคัญของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว และประสบกับภาวะยากลำบาก ตลอดจนขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ซึ่งเด็กด้อยโอกาสมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจลุกลามให้เกิดปัญหาของสังคมในอนาคตได้ กองทุนเพื่อเพื่อนจึงได้ร่วมมือกับภาคร…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๕๙

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ หลักสูตร ประกอบด้วย โครงการฝึกอบรมระยะยาว จำนวน ๔ หลักสูตร โครงการฝึกอบรมระยะสั้นจำนวน ๗ หลักสูตร มีเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร โดยจัดการอบรม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ หรือโรงแรมในกรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๖๑๓-๓๓๐๓, ๐๘- ๙๒๒๖- ๘๗๔๓ โทรสาร ๐ – ๒๒๒๖ – ๕๓๒๔ หรือสามารถดาวโหลดรายละเอียดโครงการฝึกอบรมและใบสมัครได้ที่ http://www.hri.tu.ac.th/calender.html รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.info.navy.mi.th/person/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ --ข้อมูล ม.ธรรมศาสตร์ ๒๕ ก.พ.๕๙

ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีทางเรือครั้งที่ ๓ (Shiptech III)

กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือกำหนดจัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางเรือครั้งที่ ๓ (Shiptech III) ระหว่างวันที่ ๓-๔ มี.ค.๕๙ โดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ อาคารแสดงนิทรรศการ Hall ๒ อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี รายละเอียดตาม www.shiptech3.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาการ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเรือ อุตสาหกรรมทางเรือทั้งปัจจุบันและอนาคต จึงขอเชิญชวนผู้ร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน --ข้อมูล อร. ๒๖ ก.พ.๕๙

ศปมผ.กำหนดจัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและชี้แจงแนวทางประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนโยบายและแผน สน.ปชส.ศปมผ. กำหนดจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและชี้แจงแนวทางประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.พ. – ๑ มี.ค.๕๙ ณ อาคารรับรองนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ ศปมผ. การบรรยายเกี่ยวกับ พรก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ชี้แจงบทบาทการบังคับใช้กฎหมายของ ศรชล. ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง (PIPO) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล. เขต ๑-๓ รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๕ ก.พ.๕๙

กิจกรรม “ศปมผ.พบพี่น้องชาวประมงในพื้นที่จังหวัดตราด”

พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และส่วนงานประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พร้อมคณะ จัดกิจกรรม “ศปมผ. พบพี่น้องประชาชน” เพื่อให้ความรู้ และให้กำลังใจพี่น้องประมงในพื้นที่จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๔-๒๖ ม.ค.๒๕๕๙ ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงตราด องค์การสะพานปลา จ.ตราด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การแสดงดนตรีของดุริยางค์ทหารเรือ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ การมอบอุปกรณ์กีฬา-อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียนในพื้นที่ การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้การบริการทางการแพทย์ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม” และจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดการทำการประมงอย่างยั่งยืน ระหว่างพี่น้องประมง สมาคมประมง จ.ตราด และ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศปมผ. ทั้งนี้ทางชาวประมง จ.ตราด จะได้นำเสนอการบริหารจัดการที่ลงตัวและมีความยั่งยืน อันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทางการได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ รวมถึงการให้กำลังใจกับ พี่น้องประมง ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ --ข้อมูล …

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวงบางปะกงฝึก PASSEX กับ หมู่เรือกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนกับเรือ LIUZHOU (FFG-573) ระหว่างเดินทางกลับประเทศ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐๐๐ น. หมู่เรือกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนกับเรือ ๓ ลำ ประกอบด้วย LIUZHOU SANYA และ QINGHAI HU ออกเรือจากท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี เพื่อเดินทางกลับประเทศหลังจากได้เข้าเยี่ยมประเทศไทยระหว่าง วันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยต่อมาในเวลา ๑๑๓๐ น. ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวงบางปะกงเข้าฝึกผสม PASSEXกับหมู่เรือกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนกับเรือ LIUZHOU (FFG-573 )ขณะเดินทางกลับประเทศ บริเวณแบริ่ง ๒๗๐ จากเกาะคราม (ด้านทิศตะวันตกจากเกาะคราม) ระยะ ๑๐ ไมล์ (ประมาณ ๓๖ ก.ม.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน การฝึกฝึกผสม PASSEX เป็นการฝึกขณะเรือแล่นผ่านน่านน้ำของต่างประเทศ โดยมีหัวข้อการฝึก เช่น การนำเรือเข้าแล่นขนาน การแปรกระบวน และการฝึกทีมศูนย์ยุทธการในการรายงานแลกเปลี่ยนเป้า --ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๓ ก.พ.๕๙

กพร.ทร.จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ๒๕๕๙

พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช จก.กพร.ทร. เป็นประธานใน กิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๕๙ ระหว่างเวลา ๑๖๐๐ – ๑๘๐๐ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ ประกอบไปด้วย การสวดมนต์ถวายพระพร ฯ ๒ บท และการสวดโพชฌงคปริตร อิติปิโส ๑๐๘ จบ บทสวดนี้เป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์นิยมนำมาสวดในงานทำบุญคล้ายวันเกิด หรือสวดเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีพลังจิตในการสร้างสติขึ้นซึ่งบทนี้จะเกิดอานุภาพมากหากประกอบกับการบำเพ็ญจิตเจริญภาวนาควบคู่ไปด้วย การที่เชื่อกันว่าบทสวดมนต์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะ มีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่าว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธอยู่ได้รับความทุกข์ทรมานมาก พระองค์จึงทรงแสดงบทสวดโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะให้ท่านได้ฟังและน้อมจิตปฏิบัติตาม หลังจากฟังบทสวดและท่านพระมหากัสสปะได้พิจารณาธรรมตามก็พบว่า ท่านสามารถหายจากโรคได้ และอีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งอาพาธอยู่ในลักษณะเดียวกัน หลังจากนั้นก็พบว่า พระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธได้ และเรื่องราวที่สำคัญที่สุดก…

ศปมผ. แจ้งกำหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์มายื่นคำขอรับใบอนุญาต

กรมประมงกำหนดห้วงเวลาที่ให้ผู้ที่จะประสงค์ทำการประมงพาณิชย์ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ มายื่นคำขอรับใบอนุญาตระหว่าง ๑ – ๑๕ มี.ค.๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง ๒. จังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล ๓. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ ได้แก่ ๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมบัตรตัวจริงมาแสดง ๓.๒ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) ๓.๓ สำเนาใบทะเบียนเรือไทยและสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมตัวจริงมาแสดง ๓.๔ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) ๓.๕ สำเนาใบอนุญาตทำการประมงในปีการประมงที่ผ่านมา ๓.๖ ใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง ๓.๗ รูปถ่ายปัจจุบันหรือภาพถ่ายดิจิตอลของเรือและเครื่องมือทำการประมง จำนวน ๔ รูป ดังนี้ ๓.๗.๑ ภาพหัวเรือที่เห็นทะเบียนเรือชัดเจน จำนวน ๑ รูป ๓.๗.๒ ภาพถ…

กองทัพเรือกำหนดจัดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ กำหนดจัดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ พร้อมกับทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่างๆ ของกองทัพเรือ ทั้งนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ โดยกำหนดจัดพิธีเปิด ในวันอังคารที่ ๑ มี.ค.๕๙ ณ บริเวณ ร.ล.อ่างทอง ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี กองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ได้จัดให้มีการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ประกอบไปด้วย การบังคับใช้กฎหมายทางทะเล การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่สำคัญของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และชุดปฏิบัติการพิเศษ (การโจมตีแบบโฉบฉวย) การปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศ และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่สำคัญ (Static Display) ของกองทัพเรือ --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๔ ก.พ.๕๙

กองทัพเรือร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายและประชุมจัดทำลำดับเหตุการณ์หลักสำหรับการฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดนานาชาติ

เมื่อวันที่ ๖ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ที่ราชอาณาจักรบาห์เรน มีการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC : Final Planning Conference) และการประชุมจัดทำลำดับเหตุการณ์หลัก (MSEL : Master Scenario Event List) สำหรับการฝึกต่อต้าน ทุ่นระเบิดนานาชาติ (IMCMEX 16 : International Mine Countermeasure Exercise 2016) ซึ่งกองทัพเรือได้ส่งนายทหาร จำนวน ๓ นาย เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ การฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดนานาชาติ (IMCMEX 16) จัดโดย กองทัพเรือสหรัฐ จะจัดการฝึกระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ มีพื้นที่การฝึกประกอบด้วย อ่าวอาหรับ ,อ่าวโอมาน และ ทะเลแดง การฝึก IMCMEX16 นั้น นอกเหนือจากหัวข้อการฝึก ต่อต้านทุ่นระเบิด (MCM) แล้ว กองทัพเรือสหรัฐฯ ยังมีความต้องการในการยกระดับการฝึกให้ใหญ่ขึ้น เนื่องจากต้องการให้ทั่วโลกตระหนักรู้ถึงความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหากเกิดวิกฤติทุ่นระเบิด ในภูมิภาคจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทั่วโลก ในปีนี้ จึงได้เพิ่มเติมหัวข้อการฝึกต่าง ๆ ได้แก่ สาขาการรักษาความมั่นคงทางทะเล (MSO:Maritime Security Opertion) ได้แก่ การรบผิวน้…

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ โดยมี พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กล่าวรายงาน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (พสบ.ทร.รุ่นที่ ๑๓) ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๘ เมษายน๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สห.ทร. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงของชาติทางทะเล และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมี ข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๕ คน ได้แก่ ข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการจากเหล่าทัพ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลระดับผู้บริหารจากภาคเอกชน -- ข้อมูล กพร.ทร. ๑๘ ก.พ.๕๙

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน พิธีรดน้ำศพ พลทหาร สุริยา ช่างบุตร ทหารนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๒ ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ และพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลทหาร สุริยา ช่างบุตร ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามที่ได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ลอบวางระเบิดทหารชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทาง สังกัดร้อยปืนเล็กที่ ๒ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๒ เหตุเกิดบนถนนพื้นที่บ้านบาเจาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ส่งผลทำให้ทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ นาย คือ จ่าเอก พงษ์พิทักษ์ ศิริปรีชาพันธ์ และ พลทหาร สุริยา ช่างบุตร โดยทั้งคู่ได้ถูกตัวเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลบาเจาะ โดย พลทหาร สุริยา ฯ ซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วน จ่าเอก พงษ์พิทักษ์ ฯ ได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พยานที่เห็นเหตุการณ์พบว่ามีชายต้องสงสัยจำนวน ๒ คน แต่งกายเลียนแบบผู้หญิงม…

สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม

ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ ๒๐ รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระปรอท มีพระอาการเหนื่อย หายพระทัยเร็ว หัวหน้าคณะแพทย์ฯ ได้พยายามสืบค้นหาสาเหตุของการอักเสบโดยวิธีพิเศษต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย และการอักเสบที่เกิดจากเชื้ออื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ ในระหว่างนี้ทางคณะแพทย์ฯ ได้เริ่มถวายพระโอสถปฏิชีวะขนานใหม่เพิ่มทางหลอดพระโลหิต และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักพระราชวังแจ้งว่า เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ --ข้อมูล สำนักพระราชวัง ๑๘ ก.พ.๕๙

กรมประมงประกาศแจ้งเรือประมงพาณิชย์เตรียมยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ตาม พ.ร.ก. การประมง ๒๕๕๘

ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศต่างๆ เริ่มเสื่อมโทรมและลดจำนวนน้อยลงประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลหลวงมากขึ้น ซึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง การกำหนดขีดความสามารถในการทำการประมงและปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับในประเทศไทยได้มีพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๖ กำหนดให้ผู้ใดจะทำการประมงพาณิชย์ต้องได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์จากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย โดยใบอนุญาตทำการประมงตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ จะมีอายุ ๒ ปี ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีประมงใหม่วันที่ ๑ เม.ย.๕๙ ส่วนใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุลงในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเป็นการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์เร่งมายื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงตามข้อกำหนดดังกล่าว --ข้อมูล กรมประมง ๑๗ ก.พ.๕๙

ศปมผ. ในการตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และแรงงาน ของโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา

ส่วนประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศปมผ. ในการตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และแรงงาน ของโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๕ ก.พ.๕๙ วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ น. นาวาเอก เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/ผู้ช่วยเลขานุการส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย พร้อมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายแรงงานและการค้ามนุษย์ภาคการประมง และคณะทำงานปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) พร้อมด้วยคณะสหวิชาชีพ พาสื่อคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ศปมผ. และรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชม โรงงานผลิตอาหารกุ้ง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ซึ่งจากการเยี่ยมชมโรงงานฯ ในครั้งนี้ได้เห็นมาตรฐานของโรงงานในการมีระบ…

กองทัพเรือ โดย หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล เกาะสิมิลัน (นรภ.ทร.ก.สิมิลัน) ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดนใบเรือบาด

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มาขอความช่วยเหลือจาก นรภ.ทร.ก.สิมิลัน บริเวณหาดหน้าเกาะสี่ ไกด์ของบริษัท PLT ได้ให้ประวัติว่านักท่องเที่ยว โดนใบเรือบาด ชื่อ REN YUDE อายุ ๑๔ ปี เพศชายชาวจีน จากการตรวจร่างกายพบบาดแผลฉีกขาดบริเวณเท้าด้านขวายาวประมาณ ๘ ซม. ลึกประมาณ ๐.๕ ซม.จึงให้การช่วยเหลือ โดยล้างแผล เย็บแผล ห้ามเลือด ปิดแผล ให้รับประทานยาแก้ปวด และแนะนำให้ไปรักษา ยังโรงพยาบาลบนฝั่งต่อไป --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๗ ก.พ.๕๙

ทร.ฝึกผสมคอบร้าโกลด์ ๑๖ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการชุมชนสัมพันธ์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ในวันนี้ (๑๖ ก.พ.๕๙) พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสมคอบร้าโกลด์ ๑๖ และผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๙ ซึ่งโครงการชุมชนสัมพันธ์ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖ ในครั้งนี้ กองอำนวยการฝึกได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านกิจการพลเรือน คือกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกและชุมชนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์กับกองกำลังทางเรือซึ่งมีกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับโครงการชุมชุนสัมพันธ์ในปีนี้ เป็นการสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร รวมถึงซ่อมแซมและปรับปรุงบริเวณโดยรอบ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ อาคารแห่งนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจในความร่วมมือระหว่างไทย สิงคโปร์ และชุมชน อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับกองทัพ ชุมชน และระดั…

กองทัพเรือจัดบรรยายพิเศษ“การสร้างการรับรู้ในร่างรัฐธรรมนูญให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ"

กองทัพเรือกำหนดจัดการบรรยายพิเศษ “การสร้างการรับรู้ในร่างรัฐธรรมนูญให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ” โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช จก.กพร.ทร. เป็นประธานฯ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่าง ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (สรส.ยศ.ทร.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยเรียนเชิญ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้บรรยาย การจัดการบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในร่างรัฐธรรมนูญ โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกระดับมีความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ และสามารถชี้แจงให้กับประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติให้มากที่สุด โดยไม่ได้เป็นการชี้นำว่าจะให้ลงคะแนนเสียงอย่างไร เนื่องจากเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประเทศสงบเรียบร้อย เดินไปตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าได้ต่อไป --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๖ ก.พ.๕๙

รพ.ศิริราชฯ จัดงานให้ความรู้ประชาชนโรคเนื้องอกมดลูก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดให้ความรู้ประชาชน ขอเชิญ ผู้ป่วย ญาติและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ เรื่อง“ผมร่วง” ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามมินทร์ ชั้น 7 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 2419 7419 บรรยายพิเศษเรื่อง "โรคเนื้องอกมดลูก" ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8 (รับจำนวนจำกัด) สำรองที่ที่นั่งได้ที่ สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โทร. 0 2419 4772 และ 08 3542 3237 --ข้อมูล รพ.ศิริราชฯ ๑๕ ก.พ.๕๙

รพ.ศิริราชจัดงาน “สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดงาน “สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ก.พ.๕๙ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช โดยจะมีพิธีเปิดงานและถวายสังฆทานแด่ คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ น. ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราชคฤห์ ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวันมาฆบูชา บรรยายธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี เวลา ๑๒๑๕-๑๕๓๐ น. และบรรยายธรรม ถวายสังฆทานเวลา ๑๖๓๐-๑๘๐๐ น. วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๙ กว่าจะปรินิพพาน ตอนที่ ๑,๒ วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๙ บทบาทครูหมอต่อพระพุทธศาสนา, กูฏทันตสูตร” ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ รักบริสุทธ์, พุทธธรรม ชี้นำโลก วันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ สุขแท้อยู่ที่ใจผ่องใส, “กูฏทันตสูตร” ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๙ ใช้ชีวิตอย่างไรสังคมกายใจสันติสุข, กูฏทันตสูตร ตอน ๓ โดยพระเถรานุเถระ อาทิ พระมหาสมปอง มิทิโต พระมหาชินวัตน์ จกฺกวโร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พระพรพล ปสนฺโน พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล พระกิตติวิมลเมธี วิ.(กิตติชัย อภิชโย) และพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ขอเชิญพุทธศาสนิกชน…

ศปมผ. จับกุมเรือประมงนอกน่านน้ำที่เดินทางกลับจากมหาสมุทรอินเดีย

วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สั่งการให้ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ (ศรชล.เขต ๓) ดำเนินการควบคุมเรือประมงนอกน่านน้ำที่เดินทางกลับจากการทำประมงในมหาสมุทรอินเดีย จำนวน ๒ ลำ ประกอบด้วย เรือ YU LONG 6 และเรือ YU LONG 125 ซึ่งเป็นเรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่า โดยมีพฤติกรรมในการทำประมงผิดกฎหมาย IUU ในเบื้องต้นผิดกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.ก.การประมง ๒๕๕๘ คือ กรณีมีสัตว์น้ำหรือได้มาจากการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดคำสั่ง หน.คสช.ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง เกี่ยวกับการไม่มารายงานตามเวลาที่กำหนดภายใน ๒๗ ม.ค.๕๙ รวมทั้งขณะนี้ได้ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือเรียบร้อย ให้เดินทางกลับเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ต ดังนั้น พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ (ผอ.ศรชล.เขต ๓) จึงได้สั่งการให้จัดเรือหลวงแกลง และเรือ ต.๙๙๑ พร้อมด้วยการลาดตระเวนทางอากาศด้วยเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ ๑ (DO - 228) จากหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการทั…

การฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖

วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเรือเอก ณะ อารินิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังพลทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสมในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก จรูญ จาตุรพงศ์ รองเสนาธิการทหาร (BGen Russell A. Sanborn) และ (RDML Park Kik – Yung) เข้าร่วมด้วย การฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก มีกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน ๓ ชาติ ได้แก่ ๑. กองทัพไทย ๒. กองทัพสหรัฐอเมริกา และ ๓. กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยกำลังพล จำนวน ๓,๐๐๐ นาย โดยมีเรือรบและอากาศยานจากฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงมัตโพน เฮลิคอปเตอร์แบบเบล จำนวน ๑ ลำ แบบ S-70B ซีฮอกส์ จำนวน ๑ เครื่อง ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน ๘ คัน รถหุ้มเกราะฮัมวี จำนวน ๒ คัน กำลังของฝ่ายสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยเรือ USS. ASHLAND ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน ๘ คัน เครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน ๒ ลำ F18 จำนวน ๒ ลำ เฮลิคอปเตอร์ UH1 จำนวน ๒ ลำ เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ A…

สโมสรฟุตบอลราชนาวีจัดแถลงข่าวประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กำหนดจัดการแถลงเพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการดำเนินการ แนวทางในการบริหารสโมสรฯ และแนะนำผู้บริหารสโมสรให้สื่อมวลชนและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนในการดำเนินการดังกล่าว สโมสรฟุตบอลราชนาวี ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๖ ต่อจากฤดูกาล ๒๐๑๕ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ --ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๒ ก.พ.๕๙

คณะนักกีฬาสโมสรฟุตบอลราชนาวีเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

คณะนักกีฬาสโมสรฟุตบอลราชนาวีเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำโดย ประธานบริหารทีมสโมสรฟุตบอลราชนาวี FC ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและนักกีฬาฟุตบอลทีมราชนาวี FC มาเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในการนี้ สโมสรฟุตบอลราชนาวี อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันฟุตบอล รายการ “โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก ๒๕๕๙” โดย มีโปรแกรมฝึกซ้อมในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง ๑๐ – ๑๒ ก.พ.๕๙ และในวันศุกร์ที่ ๑๒ ก.พ.๕๙ ได้จัดให้มีการแข่งขันอุ่นเครื่อง ระหว่าง ทีมราชนาวี - กับทีม กระบี่เอฟซี เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ สนามสุระกุลภูเก็ต ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันในวัน – เวลา ดังกล่าว

ขอเชิญร่วมซื้อเสื้อบริจาคสมทบทุนโครงการ Doggy Home Stay

คณะกรรมการโครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันให้กับสุนัขจรจัด โดยได้จัดทำเสื้อในโครงการ "Doggy Home Stay" รายได้ในการจำหน่ายสบทบเป็นค่าดูแลสุนัขจรจัดในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยเสื้อมีวางจำหน่ายที่ร้านสมาคมภริยาทหารเรือทุกสาขา และสามารถบริจาคเงินได้ที่ชื่อบัญชี "บริจาคกองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ" ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ เลขที่บัญชี 115 - 2 -20591 – 8 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร. 02-623-5551 ในวันและเวลาราชการ --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๒ ก.พ.๕๙

กพร.ทร.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อทันใจ ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์ เด่น นันทิโย ขอเรียนเชิญท่านผู้มีกุศลจิตร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อทันใจ ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะ ศาลาปฏิบัติธรรมพร้อมบริวารต่างๆถวาย ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี ผ้าป่าหลวงพ่อทันใจ กพร.ทร. เลขที่บัญชี ๑๕๕ – ๒ – ๑๓๕๑๗ – ๘ หรือติดต่อ นาวาโทหญิง สุรีรัตน์ ตะวันขึ้น โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๖๑ --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๐ ก.พ.๕๙

สมาคมภริยาทหารเรือเชิญชวนบริจาคสิ่งของ/ทุนทรัพย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวด้านสุขภาพอนามัย

สมาคมภริยาทหารเรือ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการกิจกรรมสาธารณกุศล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม กองทัพเรือ และประเทศชาติ ตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวทหารชั้นผู้น้อยของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน ให้ได้รับการดูแลและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สมาคมภริยาทหารเรือตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โครงการนานไปก็ไม่ลืม (ช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียสละชีวิตในพื้นที่ภาคใต้) โครงการพัฒนาฝึกอาชีพ โครงการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง โครงการภริยานาวีพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า โครงการบำบัดออทิสติกด้วยอาชาบำบัด ฯลฯ เป็นต้นอีกทั้งยังมีโครงการ สำหรับโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวด้านสุขภาพอนามัย” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่มีภาระหน้าที่ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีโรคหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีภาวะร่างกายที่พิการ / ทุพพลภาพ ทั้งจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากสาเหตุอื่นๆ รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุ…

กองทัพเรือจัดเรือหลวงสายบุรีเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ (INTERNATIONAL FLEET REVIEW 2016) ณ สาธารณรัฐอินเดีย

พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง ผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ ทัพเรือภาคที่ ๓ / เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ (International Fleet Review2016) ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามคำเชิญของกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของกองทัพเรือนานาชาติ ในการเผชิญกับสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีความซับซ้อนร่วมกัน รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ณ เมืองท่า Visakhapatnam สาธารณรัฐอินเดีย --ข้อมูล กพร.ทร. ๙ ก.พ.๕๙

กองทัพเรือ โดย ทรภ.๑ จัดเรือและอากาศยานช่วยนักท่องเที่ยวเนื่องจากเรือประสบคลื่นลมแรงบริเวณเกาะแสมสาร

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ทราบจำนวนลงเรือประมงเล็กออกไปตกปลาที่บริเวณ ประมาณ ๑๖ ไมล์ทะเล (๒๙.๖ ก.ม.) จากเกาะแสมสาร ไม่สามารถนำเรือกลับเข้าฝั่งได้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง เวลา ๑๐๓๐ น.ทัพเรือภาคที่ ๑ จัด เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ ๔ (S-76B) และ เรือหลวงสู้ไพรินทร์ ออกค้นหาและช่วยเหลือเรือประมง เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ ๔ (S-76B) พบเรือประมง ส.สกุลวารี สภาพจอดเรือทิ้งสมอ จึงให้เรือหลวงสู้ไพรินทร์เข้าช่วยเหลือเรือประมง ส.สกุลวารี จนกระทั่ง เวลา ๑๓๑๕ น. เรือหลวงสู้ไพรินทร์ได้ทำการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ออกเรือเพื่อตกปลาจำนวน ๓ คน ชื่อ นายเสริฐ กาวะดี นายกุศล พูลสฤติวัฒน์ และนายฉัตรชัย น้อยเศรษฐ์ ขึ้นมายังเรือหลวงสู้ไพรินทร์ จากนั้นได้เดินทางกลับเข้าท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา ๑๕๐๐ น. สำหรับเรือประมง ส.สกุลวารีทางไต๋เรือจะรอให้คลื่นลมสงบและได้นำเรือกลับเข้าฝั่งเอง --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๘ ก.พ.๕๙

กองทัพเรือ โดย ทรภ.๒ ช่วยเหลืออพยพประชาชนผู้ประสบภัยคลื่นซัดชายฝั่ง-น้ำทะเลยกตัวสูง

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๒๐๐๐ น. ได้เกิดเหตุคลื่นลมแรงซัดชายฝั่งและน้ำทะเลยกตัวสูงในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส สถานการณ์ในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จึงได้อพยพพี่น้องประชาชนไปพักชั่วคราวในพื้นที่ศูนย์อพยพ ณ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมีประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพจำนวน ๗๐ คนจาก ๒๗ ครัวเรือน ภายใต้การอำนวยการของพลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเรือจากทัพเรือภาคที่ ๒ มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง, ตำรวจ, ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในการอพยพเบื้องต้นแล้ว โดยทั้งหมดอาศัยอยู่ในชุมชนปูลาหวังยาเงาะใน ต.โคกเคียน ในการนี้ ได้ประสาน อบต.โคกเคียนดำเนินการช่วยเหลือในการยังชีพของประชาชนต่อไปจนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติอย่างปลอดภัย --ข้อมูล กพร.ทร. ๘ ก.พ.๕๙

กองเรือยุทธการเปิดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือโท ธานี ผุดผาด รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ อาสาสมัครและผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๖๕ นาย กำหนดฝึกฯ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถในการดำน้ำด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิด ในระดับที่สามารถปฏิบัติการดำน้ำ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หัวข้อการออกกำลังกายและการต่อสู้ป้องกันตัว การดำน้ำภาคทฤษฎี การดำน้ำด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิดภาคปฏิบัติ การแก้ไขข้อขัดข้องใต้น้ำ และการขึ้นสู่ผิวน้ำโดยอิสระ การช่วยเหลือผู้ตกน้ำและการปฐมพยาบาลผู้ป่วยจากการจมน้ำ และการดำรงชีพในทะเล ทั้งนี้ เชื่อได้ว่าผู้ที่ผ่านการฝึกฯ จะเป็นผู้ที่มีวินัย มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิ…

กพร.ทร. จัดสัมมนาการพัฒนางานด้านกิจพลเรือนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

กพร.ทร. จัดสัมมนาการพัฒนางานด้านกิจพลเรือนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.พ.๕๙ ณ มนต์เสน่ห์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมี พล.ร.ต.รัษฎางค์ ธีรเนตร ผอ.สกร.กพร.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ตลอดจนการพัฒนาทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธี เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ ทั้งนี้ประกอบไปด้วยและประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ และกิจกรรมการสัมมนา --ข้อมูล กพร.ทร. ๔ ก.พ.๕๙

รพ.ศิริราช จัดงานอายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชน2559 "เมื่อหมอขอแชร์...ข้อเท็จจริงทางสุขภาพจากโลกโซเชียล" ๑๐-๑๔ ก.พ.๕๙ รพ.ศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย ภาคอายุรศาสตร์ จัดงานอายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชน ๒๕๕๙ หัวข้อเมื่อหมอขอแชร์ “ข้อเท็จจริงทางสุขภาพจากโลกโซเชียล” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นได้ ทั้งนี้กำหนดพิธีเปิดงานฯ ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐๓๐ น. ภายในงานมี กิจกรรมบนเวที แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป และชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเสวนาช่วงเวลา ๑๑๐๐-๑๓๐๐ น วันที่ ๑๐ ก.พ. เรื่อง ไข้เลือดออก “เมื่อยุงร้ายกว่าเสือ!” เรื่อง “เมื่อฉันไม่อยากเป็นโรคไต” วันที่ ๑๑ ก.พ. เรื่อง “แม่จ๋า...อย่าลืมฉัน” เรื่อง “น้ำมันหมูดีจริงหรือ?” วันที่ ๑๒ ก.พ. เรื่อง “มะเร็ง! …โรคร้ายที่ป้องกันได้” เรื่อง “ทำอย่างไร?... เมื่อคนข้างตัวนอนกรน” ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและประชาชนผู้สนใจร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพ…

กองทัพเรือ ช่วยเหลือลูกเรือประมง ช.เจริญชัยนาวี ๓ ประสบอุบัติเหตุบนเรือ บริเวณเกาะกูด

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๓๐๐ น. ทัพเรือภาคที่ ๑ (ทรภ.๑) / ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ภัย จังหวัดตราด ขอความช่วยเหลือลูกเรือประมงชื่อ ช.เจริญชัยนาวี ๓ ได้รับบาดเจ็บจากตัวรอกมาฟาดระหว่างศีรษะกับไหล่ขวา จึงทำให้หมดสติชีพจรอ่อน บริเวณ เกาะกูด จึงได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๒๒๒ (ต.๒๒๒) ออกเรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยขณะนี้เรือ ต.๒๒๒ ลำเลียงผู้บาดเจ็บกลับเข้าฝั่งเพื่อส่งโรงพยาบาลต่อไป --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๔ ก.พ.๕๙

เชิญติดตามข้อมูลจากรัฐบาลผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนทางอิเลคทรอนิกส์

รัฐบาลได้เปิดตัวบริการใหม่ที่ชื่อว่า GovChannel : ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ภายใต้แนวความคิด “GovChannel ประตูสู่ภาครัฐ ฉับไว ทันสมัย เข้าถึงประชาชน” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ ทั้งนี้ GovChannel ประกอบด้วย ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑) ผ่านคอมพิวเตอร์ ทางเว็บไซต์ www.govchannel.go.th ๒) ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยติดตั้งแอปฯ GAC (ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ ) ที่รวบรวมแอปภาครัฐไว้ในที่เดียวกว่า ๑๕๐ แอป ท่านสามารถดาวน์โหลด GAC ได้ทั้งในระบบ iOS App Store และระบบ Android Google Play 3) ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ตู้ Government Kiosk นอกจากนั้น ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “คู่มือประชาชน” เพื่อใช้ในการค้นหาคู่มือบริการประชาชน --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๓ ก.พ.๕๙

กองทัพเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ๒๕๕๙

กองทัพเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๘๐ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ จนถึงวันที่ ๑ มี.ค.๕๙ คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นชายไทย ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ โดยชำระค่าสมัครจำนวน ๑๕๐ บาท รายละเอียดการสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครได้ที่ www.navy.mi.th/ndas หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคารอเนกประสงค์ชั้น ๔ ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙, ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๙ --ข้อมูล อร. ๓ ก.พ.๕๙

กองทัพเรือ ส่งอากาศยานและเรือหลวงแกลงเข้าควบคุมเรือประมงสัญชาติไทย ๒ ลำ

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาค 3 ส่งอากาศยานและเรือหลวงแกลง เข้าควบคุมเรือประมงสัญชาติไทย ๒ ลำ ซึ่งเป็นเรือประมงนอกน่านน้ำที่เดินทางกลับจากมหาสมุทรอินเดีย จากกลางทะเลอันดามัน เข้าท่าเรือตรวจสอบหลังมีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๙๓๐ น. พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ (ศรชล.เขต ๓) ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบและจับกุมเรือประมงนอกน่านน้ำที่เดินทางกลับมาจากมหาสมุทรอินเดีย ๒ ลำ ประกอบด้วย เรือมุกอันดามัน ๐๑๘ และเรือมุกอันดามัน ๐๒๘ สืบเนื่องจากศูนย์รายงานเรือเข้า-ออก หรือศูนย์ PIPO แจ้งว่า เรือทั้งสองลำดังกล่าว เป็นเรือประมงสัญชาติไทยซึ่งออกไปทำประมงนอกน่านน้ำโดยไม่แจ้งการเข้าออกด้วยระบบติดตามเรือ หรือระบบ VMS ตามมาตรการป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมายของรัฐบาล โดยพบล่าสุดอยู่ห่างเกาะภูเก็ตไปประมาณ ๗๐๐ ไมล์ทะเล ก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไป โดยได้มีการประสานมายังทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อทำการค้นหา โดยส่งหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๓ นำเครื่องบินตรวจการณ์ขึ้นบินลาดตระเวนค้นห…

ศปมผ. ร่วมกับ สตช. แถลงข่าวความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์

ใน ๑ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๑๓๕ น. พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต์ ผอ.สกค.ยก.ทร./ หน.คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง ศปมผ. ร่วมแถลงข่าวที่ สตช. ในประเด็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมีผู้แทนจากสถานทูตเมียนมาเข้าร่วมแถลงในประเด็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-เมียนมา จำนวน ๓ ท่าน ทั้งนี้ น.ส.วรณิกานต์ บางกรวย (เก๋) รับการประสาน ผบ.ปคม. ในการดำเนินการเชิญสื่อต่างประเทศมาร่วมทำข่าว ซึ่งมีสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างประเทศมาเข้าร่วม ได้แก่ สำนักข่าวเอพี สำนักข่าวรอยเตอร์ส สำนักข่าวอัลจาร์ซีร่า สำนักข่าวเอเอฟพี สำนักข่าวเกียวโด (ญี่ปุ่น) ทีวีอาซาฮี (ญี่ปุ่น) เอ็นเอชเค (ญี่ปุ่น) --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒ ก.พ.๕๙

กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินแสมสารให้ประชาชนแสดงสิทธิ

วันที่ ๓๑ ม.ค.๕๙ ที่ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินแสมสาร ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี นาวาเอก สุวัจ ดอนสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย นาวาเอก อธิคม เลาหะกุล รองผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ตำบลแสมสาร นาวาเอกสุวัจ ดอนสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าวฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่าหลังจากที่กองทัพเรือ ได้มีคำสั่งให้ฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งคณะกรรมการ ลงตรวจสอบ กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เข้าไปรุกทีดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างรีสอร์ท ร้านอาหาร หรือในเชิงธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีการรุกที่ไปมากว่าเดิมซึ่งจะส่งผลเสียให้กับประเทศชาติ โดยทางฐานทัพเรือสัตหีบเน้นเหตุซึ่งหน้ากรณีถมที่ดินชายทะเลไปทำธุรกิจร้านอาหาร และกำลังก่อสร้างรีสอร์ท และสั่งระงับการก่อสร้างเด็ดขาด โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งดำเนินคดีกับเจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องที่รุกที่ดิน ส่วนรีสอร์ท หรือร้านอาหารที่สร้างไปแล้วก่อนหน้าก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายย้อนหลังเช่นกัน ส่วนกรณีประชาชนหรือชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู…

กองทัพไทย ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖

กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมาเลเชีย ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทหาร กับประชาชนในพื้นที่การฝึก ฯ ณ โรงเรียนบ้านสระใหญ่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนนี้ มีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ ๓๕ เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามคำร้องขอของชุมชน อาคารมีขนาด ๗.๘ x ๒๐ เมตร จำนวน ๑ อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพไทย จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน ๒๐ นาย กองทัพสหรัฐ จำนวน ๑๕ นาย และกองทัพมาเลเซีย จำนวน ๕ นาย รวมทั้งหมด ๔๐ นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ถึง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสันทนาการต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกในปีนี้ --ข้อมูล กพร.ทร. ๒ ก.พ.๕๙

กองทัพเรือ จัดหน่วยเรือเข้าร่วมงาน Internation Fleet Review 2016 ณ เมือง Visakhapatnam สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่าง 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. พลเรือตรี กิตติพงศ์ รุมาคม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเข้าร่วมงาน International Fleet Review 2016 ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีพลเรือตรีมนตรี จึงมั่นคง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บังคับหน่วยเรือ นำกำลังพลหน่วยเรือรายงานตน รับฟังโอวาท และรับมอบของบำรุงขวัญก่อนออกเดินทาง สำหรับการเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เข้าร่วมงานในพิธีสวนสนามทางเรือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ กองทัพเรือนานาชาติ ในการเผชิญกับสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีความซับซ้อนร่วมกัน การเข้าร่วมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ เมือง Visakhapatnam ซึ่งในระหว่างจอดเรือทิ้งสมอ ณ เมืองท่า Visakhapatnam สาธารณรัฐอินเดียนั้น จะมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างกองทัพเรือนานาชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามทางเรือหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิเช่น การสวนสนามทางเรือ พิธีวางพวงมาลาสถานที่สำคัญของกองทัพเรืออินเดีย งานเลี้ยงรับรองของกองทัพเรืออินเดีย ให้กั…

กิจกรรมรณรงต์ต่อต้านยาเสพติด การปลูกจิตสำนึกไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ โรงเรียนดอนตาลวิทยาคม จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือและเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความปลอดภัยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม จัดกิจกรรมรณรงต์ต่อต้านยาเสพติด การปลูกจิตสำนึกไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนกองทัพเรือ การให้บริการทางการแพทย์ การแสดงดนตรีดุริยางค์ทหารเรือ ตลอดจนการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนดอนตาลวิทยาคม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประมาณ ๘๐๐ คน --ข้อมูล กพร.ทร. ๑ ก.พ.๕๙