Skip to main content

Posts

Showing posts from 2017

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป สักการะ “อาศรมหมอพร”

ขอเชิญข้าราชการ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ สักการะ “อาศรมหมอพร” อาคารเรียนรู้การแพทย์เชิงบูรณาการ ที่จัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โดยจัดภูมิทัศน์โดยรอบอาศรมหมอพรเป็นสวนรักษ์สุขภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระองค์ จะขอกำลังใจด้วยศรัทธาในเสด็จในกรมฯ ณ ด้านข้างอาคาร ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปิดให้สักการะและเข้าชมได้ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

                                                                                                                   ข้อมูล พร. ๑๒ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ”

วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญร่วมงาน “จากพี่เพื่อน้อง” พร้อมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ” โดย
           ** พลเรือเอก ชาตร์ นาวาวิจิตร ในหัวข้อ “สภาวะแวดล้อมโลกที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ” รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อักษรศรี พานิชสาส์น หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน”
           ** ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดอกเตอร์ ไชยวัฒน์ ค้ำชู หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติสหรัฐอเมริกา”
           ** รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ หัวข้อ “ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” 
          ดำเนินรายการโดย นาวาเอก วชิรพร วงศ์นครสว่าง ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนไทยาวาส – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                                                                                                           ข้อมูล ยศ.ทร. ๑๒ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ “ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชาคริต ดิเรกวัฒนะชัย ผู้แทน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ นายวุฒิ นาฮิม ผู้แทน มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ร่วมแถลงข่าว
           โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อความรู้…

เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับท่าเทียบเรือประมง

วันนี้ 7 ธ.ค.60 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ เข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ” ณ ท่าเทียบเรือประมง ซึ่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ศปมผ. และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่าง 6 - 8 ธ.ค.60 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
          การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ ให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือประมง / ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
           ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่ง เพื่อควบคุม และลดปัญหาข้อสงสัยจากการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และสามารถตรวจสอบสินค้าประมงตั้งแต่กระบวนการจับสัตว์น้ำจนถึงการแปรรูป และส่งออกต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการทำการประมง
          ซึ่งความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะช…

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย” ครั้งที่ ๑

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี ชั้น ๒ อาคาร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญปัญหาสุขภาพชาย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเพศชาย อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป พร้อมที่จะคัดกรองสุขภาพ เจาะเลือด ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก เจาะเลือดตรวจสอบระดับฮอร์โมน วัดแรงดันปัสสาวะ
ข้อมูล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ๗ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ ร่วมสมทบทุน โครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ"

วันนี้ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ" ให้กับ "ตูน บอดี้แสลม" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช
                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๖ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือโท วสันต์ บุญเนือง รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจัดกำลังพลร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ กรมสารบรรณทหารเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพเรือ กรมการเงินทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมสารวัตรทหารเรือ และกรมการขนส่งทหารเรือ รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ นาย ในพื้นที่สัตหีบ ได้แก่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัดตามลำแม่นำโขง

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ สนับสนุนการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๑

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือใบคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กะตะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง ๒ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
          การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ภายใต้สโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมด้วยสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือและจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีมีเรือใบเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเรือใบเล็ก (รายการอินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส) คีลโบ๊ท และ มัลติฮัลล์ จากนานาประเทศทั่วโลก
          การแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีพระอัจฉริยะภาพและรำลึ…

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ กองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานในการผลักดันน้ำ บริเวณวัดใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน (ใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ถนนพระราม ๒) ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
          เหตุเนื่องจากแม่น้ำท่าจีนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีสภาพคดเคี้ยวส่งผลต่อการระบายน้ำ ลงสู่อ่าวไทยเป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยังคงมีระดับสูง สภาพปัจจุบันยังคงมี น้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณนอกคันกั้นน้ำ อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำของทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมด ๑๒ ทุ่ง ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ไม่สามารถระบายออกได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกรมชลประทาน มีความจำเป็นในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ทันภายในกลางเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงขอรับการสนับสนุน เรือผลักดันน้ำ จากกองทัพเรือ ในการเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนให้ลงสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กองทัพเรือจึงได้ดำเนินการส่งเรือผลักดันน้ำเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ…

กองทัพเรือ ติดตามความก้าวหน้าการสร้างบ้านแบบน็อคดาวน์ จำนวน ๔๘ หลัง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๐ นาวาเอก วรท ภูมิภัทรภากร ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะ เป็นผู้แทน พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการสร้างบ้านแบบน็อคดาวน์ จำนวน ๔๘ หลัง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจ และรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการในการช่วยเหลือ ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการสร้างบ้านแบบน็อคดาวน์ ทั้ง ๔๘ หลัง นั้นได้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหน่วยควบคุมการปฏิบัติ โดยเริ่มดำเนินการวางเสาเอก เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างจากเงินบริจาคของประชาชนที่ได้บริจาคไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
          ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ในการเตรียมความพร้อม ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุน การป้อ…

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ) เวลา ๑๐.๔๕ น. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้บังคับหน่วยของกองทัพเรือให้การต้อนรับ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
                                                                                                      ข้อมูล สลก.ทร. ๑ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพเรือ “สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐”

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          สำหรับพิธีปิดการแข่งขัน ในช่วงเช้า มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกรีฑาและกีฬาทหารเรือ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศประเภททั่วไป การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศประเภท ๑๐๐ เมตรหญิง และ ๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย พิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอลและกรีฑาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน และพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐
           การแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ และประเทศชาติต่อไป ซึ่งการแข่งขันกีฬาในปีนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึ…

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๐ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
          พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล กำหนดจัดพิธี ฯ ระหว่าง ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร โดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ กำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล สมาคมภริยาทหารเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย
           พื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี กำหนดจัดพิธี ฯ ระหว่าง ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ กำลังพลในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี�������������������������…

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกับ ผู้นำ และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านศาลาวดี หมู่ 3 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพ จาก ฉก.ทพ.นย.ทร. เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบอุทกภัย

เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ฉก.ทพ.นย.ทร.) โดย น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.) ร่วมกับ ผู้นำ และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านศาลาวดี หมู่ 3 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพ จาก ฉก.ทพ.นย.ทร. เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งในการนี้ ฉก.ทพ.นย.ทร. ได้จัด หมวดทหารพรานนาวิกโยธิน (หญิง) ร่วมเดินเท้าเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่ประชาชนด้วย ต่อมา เวลา ๑๓.๐๐ น. ฉก.ทพ.นย.ทร. จัดชุดปฏิบัติการพร้อมด้วยหมวดทหารพรานนาวิกโยธิน (หญิง) ร่วมกิจกรรม “เราทำดี ด้วยหัวใจ” โครงการร่วมทำความสะอาดขุดลอกคลอง บ้านบือราแง หมู่ ๔ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สอดรับต่อนโยบายของพลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน” สำหรับทหารพรานนาวิกโยธิน (หญิง) ถือเป็นชุดแรกของกองทัพเรือที่มีการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า ๑,๐๐๐ คน เหลือเพียง ๑๒๐ คน ทำการฝึก ๓ เดือน ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวข…

กองทัพเรือจัดสัมมนาเร่งให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง

วันนี้ ๒๙ พ.ย.๖๐ พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ และโรงเรียนวิวัฒน์ทหาร ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐ ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแควรีสอร์ท จว.กาญจนบุรี
          การจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.และโรงเรียนวิวัฒน์ทหารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.และวิวัฒน์ทหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบแนวทางตลอดจนทบทวนการทำกระบวนการกลุ่มการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ในระบบบังคับบำบัดให้เป็นแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกัน
          ตามที่ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ จัดให้มีการสัมมนา พิจารณาแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติง…

กองทัพเรือจัดการอบรมเทคนิคการให้สัมภาษณ์ โดยวิทยากรจาก ช่อง ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พ.ย.๖๐

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อให้ทราบแนวทางและสร้างทักษะด้านการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๓ ณ อาคารมาลีนนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๓
                                                                                                ข้อมูลกพร.ทร.๒๙ พ.ย.๖๐

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
 คุณสมบัติผู้สมัคร
           **สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
           **เป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๓) หรือเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ที่ปลดจากกองประจำการ อายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐)
           เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์คำแนะนำการสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดน…

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ และการดำเนินการผลักดันน้ำที่ผ่านมา กองทัพเรือ ได้ดำเนินการติดตั้งและเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ จำนวน ๓๐ ลำ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสะพานวัดคุ้งตำหนัก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่ทะเล ซึ่งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ สามารถผลักดันน้ำได้ ๑๐๔,๖๘๘ ลูกบาศก์เมตร/เครื่อง/วัน ซึ่งสามารถดึงมวลน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดเพชรบุรี ลดลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขอย่างรวดเร็ว เรือผลักดันน้ำทั้ง ๓๐ ลำ มีประสิทธิภาพในการผลักดันน้ำสามารถผลักดันน้ำต่อเนื่องได้ ๒๔.๒ ลูกบาศก์เมตร/ นาที จะสามารถดึงน้ำรอบ ๆ ตัวไปได้ ๑:๓ หรือประมาณ ๗๒.๗ ลูกบาศก์เมตร/นาทีสามารถทุเลาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากกรณีน้ำท่วมได้ สถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ

กองทัพเรือย้ายจุดบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงปิดปรับปรุงสถานีบริการฯ

กองทัพเรือขอแจ้งเพื่อทราบว่า กรมการขนส่งทหารเรือ จะทำการย้ายจุดให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สามารถใช้บริการได้ที่สถานีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วคราวดังนี้
           ** ดีเซลหมุนเร็ว และ เบนซิน ให้บริการที่ กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน)
           ** แก๊สโซฮอล ๙๕ ให้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้ม ปตท.สามแยกบ้านเนิน (ใกล้ตลาดรถไฟบางกอกน้อย) กรุงเทพมหานคร
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๖๑
                                                                                                           ข้อมูล ขส.ทร. ๒๗ พ.ย.๖๐

กองทัพเรือ จัดวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น.ถึง๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการเต้นแอโรบิกก่อนทำการวิ่งแข่งขัน
                                                                                                    ข้อมูล กพ.ทร. ๒๗ พ.ย.๖๐

พิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการแถลงข่าวการจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี

กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กำหนดทำพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสจัดงาน “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
      จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร                                                                                     
                                                                         …

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกำลังพล ทำการฝึกดับเพลิง และฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกำลังพล ทำการฝึกดับเพลิงในภาคเช้า และภาคบ่ายฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น โดยมี นาวาเอก ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ณ บริเวณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การฝึกดับเพลิงและฝึกการกู้ชีพเบื้องต้นของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในครั้งนี้จะดำเนินการฝึกให้มีความจริงทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยขององค์บุคคลและองค์วัตถุเป็นสำคัญ

                                                                                                    ข้อมูล กพร.ทร. ๒๔ พ.ย.๖๐