Skip to main content

กองทัพเรือโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ภาคตะวันออก ของกลางมูลค่าประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท

          เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ พล.ร.ท.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พล.ร.ต. มนัสวี บูรณพงศ์  เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ น.อ.นพดล นากสวาท ผู้อำนวยการกองข่าว กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าว หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองเรือยุทธการ พ.ต.อ.จักรรินทร์ ทั่วสุภาพ. ผกก.สภ.บ้านฉาง. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ร่วมกันแถลงข่าวตรวจยึดของกลางยาบ้า จำนวน ๖๐๗,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ์ จำนวน ๓๐ กิโลกรัม ของกลางมูลค่าประมาณ ๑๕๐ – ๑๘๐ ล้านบาท ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยการประสานงานและสนธิกำลังเข้าตรวจยึดผู้ค้ายาเสพติด ภายในสวนยางแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนขยายผลที่มาของยาเสพติดเหล่านี้ 
         

          พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กล่าวว่า ที่มาของการจับกุมคือเจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดผู้กระทำผิดวินัยจราจร และผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ภายในเขตสนามบินอู่ตะเภา เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา  ก่อนพบว่ามีพนักงานในสนามบินเสพสารเสพติดจึงได้ทำการขยายผล จนสืบทราบว่ามีการนำยาบ้าและยาไอซ์จำนวนมากไปซุกซ่อนภายในสวนยางแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงได้ประสานสนธิกำลัง กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าจับตรวจยึด สามารถจับผู้ต้องหาได้ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล ที่มาของยาเสพติดเหล่านี้ 
                                                                   ข้อมูล ทีมข่าวกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ/กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                      ๑๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…