Skip to main content

กองทัพเรือโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ภาคตะวันออก ของกลางมูลค่าประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท

          เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ พล.ร.ท.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย พล.ร.ต. มนัสวี บูรณพงศ์  เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ น.อ.นพดล นากสวาท ผู้อำนวยการกองข่าว กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าว หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองเรือยุทธการ พ.ต.อ.จักรรินทร์ ทั่วสุภาพ. ผกก.สภ.บ้านฉาง. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ร่วมกันแถลงข่าวตรวจยึดของกลางยาบ้า จำนวน ๖๐๗,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ์ จำนวน ๓๐ กิโลกรัม ของกลางมูลค่าประมาณ ๑๕๐ – ๑๘๐ ล้านบาท ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยการประสานงานและสนธิกำลังเข้าตรวจยึดผู้ค้ายาเสพติด ภายในสวนยางแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนขยายผลที่มาของยาเสพติดเหล่านี้ 
         

          พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กล่าวว่า ที่มาของการจับกุมคือเจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดผู้กระทำผิดวินัยจราจร และผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ภายในเขตสนามบินอู่ตะเภา เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา  ก่อนพบว่ามีพนักงานในสนามบินเสพสารเสพติดจึงได้ทำการขยายผล จนสืบทราบว่ามีการนำยาบ้าและยาไอซ์จำนวนมากไปซุกซ่อนภายในสวนยางแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงได้ประสานสนธิกำลัง กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าจับตรวจยึด สามารถจับผู้ต้องหาได้ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล ที่มาของยาเสพติดเหล่านี้ 
                                                                   ข้อมูล ทีมข่าวกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ/กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                      ๑๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …