Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2016

กง.ทร.รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร-ประทวนไปปฏิบัติราชการ ณ หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ

กรมการเงินทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน (ชาย) พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน เพื่อไปปฏิบัติราชการ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓, หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษย์ธรรมกองทัพเรือ ในวาระ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้าราชการเหล่าทหารการเงินที่มีความประสงค์สมัครไปปฏิบัติราชการ ให้เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาในสายวิทยาการการเงินถึงกรมการเงินทหารเรือภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๙ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ มิ.ย.๕๙

กิจการอาคารรับรองสัตหีบให้บริการห้องพักราคาพิเศษ

กิจการอาคารรับรองสัตหีบให้บริการห้องพักในราคาพิเศษในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.๕๙ ดังนี้ ลดค่าบริการห้องพัก ๑๐% กรณีใช้บริการเป็นหมู่คณะโดยเข้าพักตั้งแต่ ๒๐ ห้องขึ้นไปในคราวเดียวกัน เฉพาะแขกทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิลดราคา ลดเฉพาะค่าอาหาร ๑๐% กรณีใช้บริการอาหารวงเงินรวมทุกมื้อ ทุกห้องจัดเลี้ยง และสนามหญ้า ในวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปในคราวเดียวกันสำหรับแขกทั้งหมด ลดค่าอาหาร ๑๐% เฉพาะการใช้บริการที่ห้องอาหารม้าน้ำโดยบริการคาราโอเกะฟรีสำหรับแขกทั้งหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกการตลาด ฝ่ายห้องพัก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๑๐ ๑๕๒๗, ๐๙ ๘๓๕๑ ๖๕๐๖ และ ๐๘ ๗๐๑๖ ๒๑๔๕ ข้อมูล กิจการอาคารรับรองสัตหีบ ๒๘ มิ.ย.๕๙

สโมสรฟุตบอลราชนาวีจัดทำเสื้อฟุตบอลและของที่ระลึกออกจำหน่าย

สโมสรฟุตบอลราชนาวีได้จัดทำเสื้อฟุตบอลและของที่ระลึกต่างๆ ของสโมสรฟุตบอลราชนาวีออกจำหน่าย เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลราชนาวี อาทิ เสื้อฟุตบอล หมวก แก้วน้ำ กระเป๋าเดินทาง พวงกุญแจ สายรัดข้อมือ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนกำลังพลสั่งซื้อสินค้าของที่ระลึกดังกล่าวในนามของหน่วยได้ในราคาลด ๑๐% โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวี ประสานรายละเอียดกับ นาวาตรี อาวุธ หลำเพ็ชร หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๐๘๐ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๐๙๔๑ ๕๕๓๖ หรือเลือกชมและซื้อสินค้าได้ที่สำนักงานประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวี อาคาร ๒ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ร้านค้ากรมการเงินทหารเรือ และร้านสวัสดิการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ส่วนพื้นที่สัตหีบเลือกชมและซื้อสินค้าได้ที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และช้อปสโมสรฟุตบอลราชนาวี สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๒๘ มิ.ย.๕๙

ทร.จัดประชุม นขต.สัญจรครั้งที่ ๖/๕๙

กองทัพเรือจัดการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจร ครั้งที่ ๖/๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในโอกาสนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ มอบถ้วยพระราชทานการแข่งขันโดดร่มกองทัพไทย ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๙ และถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันโดดร่มกองทัพไทยฯ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ พ.ค.๕๙ ณ บริเวณพื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขันชิงชนะเลิศกองทัพไทย และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของกองทัพเรือชนะเลิศคะแนนรวมชาย-หญิง ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศกองทัพไทย ชนะเลิศคะแนนรวมชาย-หญิง และบุคคลชาย-หญิงที่ดีที่สุด ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และชนะเลิศคะแนนรวมทีมหญิง ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้อมูล คณะกรรมการบริห…

นรข.เขตเชียงรายร่วมกิจกรรม Olympic Day 2016

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2016 ไทย-ลาว-เวียดนาม เส้นทางอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย-เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๙ ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๔ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ท่านบัวลาน สิริปัญญา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และท่านสึ ดัก ทู หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งเวียดนาม ร่วมงาน พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศไทย ลาว และเวียดนาม จำนวน ๙,๐๐๐ คน ข้อมูล นรข.เขตเชียงราย ๒๗ มิ.ย.๕๙

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ทองคำ ประเภทขัดเงา ชนิดราคา ๑๖,๐๐๐ บาท ราคาจำหน่าย/จ่ายแลก ๓๐,๐๐๐ บาท เงิน ประเภทขัดเงา ชนิดราคา ๘๐๐ บาท ราคาจำหน่าย/จ่ายแลก ๑,๖๐๐ บาท และโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา ชนิดราคา ๕๐ บาท ราคาจำหน่าย/จ่ายแลก ๕๐ บาท ผู้ประสงค์จะขอซื้อ/แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอซื้อ/แลกได้ตามวันและสถานที่ ดังนี้ ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ เป็นต้นไป ณ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๐๙-๑๐ หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๙-๙๐๓ ต่อ ๕๑๑๕ และหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๕ ๗๙๔๓-๔๘ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๙ เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ และระบบ e-catalog ตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ เ…

ผบ.ทร.เป็นประธานแถลงผลการฝึกกองทัพเรือ ๕๙

กองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๕๙ กำหนดจัดการแถลงผลการฝึกและพิธีปิดการฝึกกองทัพเรือ ๕๙ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องบริพัตร ชั้น ๕ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้บังคับบัญชาระดังสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๕๙ ให้การต้อนรับ การแถลงผลการฝึกกองทัพเรือ ๕๙ ประกอบด้วย สรุปผลการฝึกในภาพรวม การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลในหัวข้อการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือกองทัพเรือ ๕๙ การฝึกป้องกันพื้นที่ของทัพเรือภาคกองทัพเรือ ๕๙ การฝึกเป็นหน่วยกรมผสมกองทัพเรือ ๕๙ การฝึกเป็นหน่วยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่กองทัพเรือ ๕๙ และการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ข้อมูล ยก.ทร. ๒๔ มิ.ย.๕๙

นย.จัดกิจกรรมวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิ.ย.๕๙

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันทหารนาวิกโยธิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะมีพิธีฟังสารจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชนาวิกโยธิน” พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของข้าราชการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วย ในวันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๙ ณ หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ที่มีทหารนาวิกโยธินอยู่ ทั้งนี้ ย้อนไปเมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๕๐๒ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ในขณะนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรราชองครักษ์ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญอยู่กับการทรงดนตรีนั้น ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ขึ้นไปร้องเพลงนาวิกโยธิน แต่เนื่องจากขณะนั้นเพลงนาวิกโยธินยังไม่มี จึงได้ร้องเพลงทหารเรือถวาย ครั้นเมื่อทรงโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์…

เชิญชมกีฬา รร.ทหาร-ตำรวจครั้งที่ ๕๔ ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนนายเรือ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๔ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๖ ก.ค.๕๙ และพิธีปิดในวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๙ ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยในวันที่ ๗, ๙, ๑๑ และ ๑๓ ก.ค.๕๙ ทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.rtna.ac.th ข้อมูล รร.นร. ๒๔ มิ.ย.๕๙

ทร.ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๓

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยแบ่งการแสดงฯ เป็น ๒ รอบ คือ ในวันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๓๐ รอบประชาชนทั่วไป และในวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๓๐ รอบเสด็จ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากการบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับรูปแบบการแสดงฯ ยังคงเน้นที่เอกลักษณ์ความเป็นทหารเรือ โดยในปีนี้มีแนวคิดในการจัดการแสดงฯ ให้คนในชาติมีความรักใคร่ปรองดอง และนำความสุขกลับคืนมาสู่ประเทศ โดยแบ่งการแสดงฯ เป็น ๒ ภาค ภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิก ซึ่งได้มีการคัดสรรบทเพลงที่มีความไพเราะและสื่อความหมายที่ดีมาบรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี และภาคที่ ๒ เป็นการขับร้องบทเพลงอันไพเราะหลากหลา…

นรข.เขตเชียงรายจัดอบรมสัมมนาป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย จัดการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองร้อยทหารพรานที่ ๓๑๐๓ ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๗ แรงงานจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย จัดหางานจังหวัดเชียงราย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ศุลกากรเชียงแสน โดยมี นาวาเอก ชลทัย รัตนเรือง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙ ณ ห้องประชุม กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ข้อมูล นรข.เขตเชียงราย ๒๓ มิ.ย.๕๙

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยพายุไซโคลน Roanu ในศรีลังกา

จากเหตุการณ์พายุไซโคลน Roanu พัดถล่มศรีลังกา เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๕๙ ทำให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ รวมทั้งกรุงโคลัมโบ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมาก โดยรัฐบาลศรีลังกาได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือและศูนย์พักพิงในเขตต่างๆ และยังคงดำเนินการกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและสูญหายจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยโอนเงินไปได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี Embassy of DSR of Sri Lanka เลขที่บัญชี ๑๐๕-๓-๐๗๐๘๙-๑ ข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ ๒๓ มิ.ย.๕๙

ผบ.ทร.ให้การต้อนรับนายกฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมสนามบินอู่ตะเภา

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายทหาร นายตำรวจ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวทางการดำเนินงานของการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ณ ห้องประชุมสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยานการบินไทย อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ และท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ สำหรับท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของกำลังอากาศนาวี ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ นับจนถึงปัจจุบันสนามบินอู่ตะเภาได้เปิดใช้งานมาแล้ว ๕๐ ปี และด้วยตำบลที่ และขนาดของสนามบิน โดยเฉพาะความยาวและความแข็งแรงของทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) และลานจอด (Apron) ทำให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถรองรับอากาศยานได้ทุกประเภท รวมถึงเครื่อง Airbus 380 ที่เป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน หรือเครื่…

ทร.จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ และฐานทัพเรือสัตหีบ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์ร่วมบรรพชาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิ.ย.-๓๑ ก.ค.๕๙ ระยะเวลาอุปสมบทตั้งแต่วันที่ ๙ ส.ค.-๒๓ ส.ค.๕๙ โดยกำหนดพิธีบรรพชา ณ พุทธสถาน กองเรือยุทธการ และพิธีอุปสมบท ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบทรูปละ ๕,๐๐๐ บาท หรือร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและบริจาคได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๒๗ กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการฐานทัพเรือสัต…

เชิญชวนสั่งจองเข็มวันอานันทมหิดลประจำปี ๒๕๕๙

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป สั่งจอง “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี ๒๕๕๙ ในราคาเข็มละ ๑๐๐ บาท เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พร้อมทั้งสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล รวมถึงช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย โดยสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ ข้อมูล กพร.ทร. ๒๒ มิ.ย.๕๙

กพร.ทร.จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๙ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ทั้งนี้ การอบรมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิ.ย.๕๙ โดยมีนายคัมภีร์ กฤษณปาณี ช่างภาพอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เป็นวิทยากร และมีผู้แทนจากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมการอบรม ข้อมูล กพร.ทร. ๒๑ มิ.ย.๕๙

ศอ.ปส.ทร.จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ร่วมกับภาคราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษาเขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๑๐๐ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยใช้เส้นทางจากกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่-สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่-แยกโพธิ์สามต้น-กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ-โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย-อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน การกล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ การจัดนิทรรศการ และการมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ข้อมูล ฝกร.ศอ.ปส.ทร. ๒๑ มิ.ย.๕๙

ทร.รับสมัครข้าราชการสายวิทยาการ พธ.ทร.ไปปฏิบัติราชการที่ นรข.

กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครข้าราชการสายวิทยาการของกรมพลาธิการทหารเรือไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในวาระเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๙–๓๐ ก.ย.๖๑ ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศเรือตรีถึงเรือเอก (จำพวกการพัสดุ) จำนวน ๑ นาย นายทหารประทวน ชั้นยศจ่าตรีถึงพันจ่าเอก (จำพวกการพัสดุ) จำนวน ๒ นาย นายทหารประทวน ชั้นยศจ่าตรีถึงพันจ่าเอก (จำพวกการบริการ) จำนวน ๖ นาย นายทหารประทวน ชั้นยศจ่าตรีถึงพันจ่าเอก (จำพวกการสูทกรรม/สหโภชน์) จำนวน ๔ นาย ข้าราชการที่มีความประสงค์จะสมัครไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อมการรับรองความประพฤติ ส่งถึง กรมพลาธิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๙ ข้อมูล พธ.ทร. ๒๑ มิ.ย.๕๙

ทร.ไทย-ทร.สหรัฐฯ ร่วมฝึกผสม CARAT 2016

กองทัพเรือ โดยกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เปิดการฝึกผสม CARAT 2016 ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยมี พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2016 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมี พลเรือตรี โนว์ ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๗๖ คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการการฝึกฯ และกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกฯ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๙ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยจะมีการฝึกภาคทะเล/ภาคสนามระหว่างวันที่ ๑๖–๒๔ มิ.ย.๕๙ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ การฝึกผสม CARAT 2016 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทางด้านองค์บุคคลให้สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ตนรับผิดชอบได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทางด้านองค์ยุทธวิธีในการฝึกปฏิบัติการวางแผนร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐฯ ในสาขาการปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุ่นระเบิด การปฏิบัติการตามลำน้ำ และการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเ…

นรข.เขตเชียงรายร่วมปลูกป่าเบญจพรรณ ๕๐๐ ต้น

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ร่วมกับฝ่ายปกครอง และประชาชนบ้านปากอิง ปลูกป่าเบญจพรรณ จำนวน ๕๐๐ ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๙ ณ บ้านปากอิง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ข้อมูล นรข.เขตเชียงราย ๒๐ มิ.ย.๕๙

ทร.จัดการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพลครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

กองทัพเรือจัดการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ บริเวณอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยผู้เข้าร่วมการวิ่งแข่งขันจะได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อความเตรียมพร้อมของร่างกาย ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน ข้อมูล กพ.ทร. ๒๐ มิ.ย.๕๙

“ราชนาวี” พบ “พัทยา ยูไนเต็ด” ๒๒ มิ.ย.๕๙

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๖ นัดที่ ๑๗ พบสโมสรฟุตบอลพัทยา ยูไนเต็ด ในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๗ มิ.ย.๕๙

ทร.จัดกำลังพลเข้าอบรมในกิจกรรมโครงการ “กลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชั่น”

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ และกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “กลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน” ในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ ในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๙ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมโครงการ “กลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน” ในส่วนภูมิภาค เป็นกิจกรรมที่กระทรวงกลาโหมร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับผู้บังคับบัญชาทหารระดับผู้บังคับการกรมถึงระดับผู้บังคับกองร้อยอิสระในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑–๔ โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพลเข้าร่วมการอบรม โดยได้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่างกระทรวงกลาโหมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๙ ที่ผ่านมา ข้อมูล กพ.ทร. ๑๗ มิ.ย.๕๙

เชิญชวนส่งภาพและเรื่องราวดีงามเข้าร่วมโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด จัดทำโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย ภายใต้โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล โดยเชิญชวนให้ประชาชนส่งภาพและเรื่องราวที่ดีงาม สิ่งที่เป็นสุดยอดและล้ำค่า และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจารึกเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเนื้อหา แบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ ๑. Royal Accomplishments ๒. หมวดบุคคล ๓. หมวดสถานที่และสถาปัตยกรรม ๔. หมวดอาหารไทย ๕. หมวดศิลปะ ๖. หมวดงานฝีมือและหัตถกรรม ๗. หมวดประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๘. หมวดภูมิปัญญา การศึกษา นวัตกรรม และ ๙. หมวดกีฬาและเบ็ดเตล็ด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถส่งภาพและเรื่องราวใน ๙ หมวดดังกล่าวไปได้ที่ www.panithand.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๙ โดยจะมีการนำภาพและเรื่องราวทั้งหมดมาจารึกไว้เ…

กองทัพไทยจัดการแข่งขันกีฬากองทัพไทยปีมหามงคลครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพไทยจัดการแข่งขันกีฬากองทัพไทยปีมหามงคล ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ และพิธีปิด ในวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ ณ สนามกีฬากองทัพบก โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฎีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งประชาชนสามารถชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและพิธีปิดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในวันและเวลาดังกล่าว การแข่งขันกีฬากองทัพไทยมีส่วนในการสร้างนักกีฬาระดับทีมชาติไทยมาโดยต่อเนื่อง โดยในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้วันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ซึ่งเป็นวันมหามงคลเป็นวันเริ่มการแข่งขันจนถึงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๙ ทำการแข่งขันใน ๑๙ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เปตอง กรีฑา ว่ายน้ำ จักรยาน ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น ฟันดาบ ปัญจกีฬาทหาร เทนนิส กอล์ฟ แบดมินตัน ฟุตซอล กีฬาทางอากาศ และการบินสาขากระโดดร่ม รวมทั้งมีก…

ทรภ.๓ จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการอนุรักษ์อันดามัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๙ ณ บริเวณหาดลายัน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ข้อมูล ทรภ.๓ ๑๖ มิ.ย.๕๙

ฉก.นราธิวาส ๓๑ ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning” เก็บขยะตามแนวคลอง

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ และชุดการเมือง ๓๑๔๒ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต กำนันตำบลโฆษิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา ครูและนักเรียนโรงเรียนปะลุกา และประชาชน ทำความสะอาด “Big Cleaning” เก็บขยะตามแนวคลอง ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ชาวนรารักษ์สะอาด ตามแผนปฏิบัติการ “เรารัก...นราธิวาส” เพื่อสร้างวินัย จิตสำนึก และภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๙ ณ พื้นที่บ้านปะลุกา หมู่ที่ ๓ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ข้อมูล ฉก.นย.ภต. ๑๖ มิ.ย.๕๙

ทร.จัดงานวันบริพัตรประจำปี ๒๕๕๙ เทิดพระเกียรติจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

กองทัพเรือกำหนดจัดงานวันบริพัตรประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือพระองค์แรก ขณะที่ทรงรับราชการภายในกองทัพเรือเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี พระองค์ทรงพัฒนากิจการทหารเรือให้เจริญก้าวหน้า เป็นระเบียบแบบแผน และเป็นคุณประโยชน์ต่อกองทัพเรือมาจนปัจจุบัน นับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพเรืออย่างอเนกอนันต์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ กองทัพเรือจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๙ มิถุนายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เป็นวันบริพัตร และได้กำหนดให้มีการจัดงานวันบริพัตรเป็นประจำทุกปี ข้อมูล กพร.ทร. …

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…

สภากาชาดไทยรับมอบเรือกาชาดจังหวัดลำแรกของประเทศไทย

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หรือสถานีกาชาดลอยน้ำ จากบริษัท พีเอสพี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนสร้างเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนับเป็นเรือกาชาดลำแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๙ ณ ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสุขภาพและรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยในเรือประมงและริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงทางรถยนต์ สำหรับเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ปี โดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ดัดแปลงมาจากเรือประมง โดยจะออกให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๕ มิ.ย.๕๙

ผบ.ทร.แถลงข่าวการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๓

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ มีกำหนดเป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมวิชัยประสิทธิ์ ๑-๒ หอประชุมกองทัพเรือ และเป็นประธานการแถลงข่าวจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ เวลา ๑๑๑๕ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้แทนสภากาชาดไทย รองเสนาธิการทหารเรือ (ประธานกรรมการเตรียมการฯ) ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมแถลงข่าว กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๙ เวลา๑๙๓๐ รอบประชาชนทั่วไป และวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๓๐ รอบเสด็จ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่…

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน Navy FC Academy

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะประธานบริหารงานสโมสรฟุตบอลราชนาวี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน Navy FC Academy ณ สนามฟุตบอล Academy สนามกีฬาราชนาวี กิโลเมตรที่ ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีเยาวชน ผู้ปกครอง และคณะครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมในพิธีฯ โครงการฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน Navy FC Academy เปิดทำการฝึกสอนตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๗ รวมระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี ๗ เดือน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นเลิศในด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อที่จะก้าวมาเป็นนักฟุตบอลของราชนาวีในอนาคต ทั้งนี้นอกจากส่งเสริมในด้านกีฬาฟุตบอลแล้ว ยังมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนด้วย จึงได้จัดตั้งกองทุนการศึกษา Navy FC Academy ขึ้น โดยใช้เงินรายรับที่สะสมไว้ เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาแก่เยาวชน จำนวน ๔๐ ทุน โดยแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุ ๗–๘ ปี ๙–๑๐ ปี ๑๑–๑๒ ปี และ ๑๓ ปีขึ้นไป รวม ๔ กลุ่มๆ ละ ๑๐ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมฟุตบอล และมีความขยันหมั่นเพียรในการศ…

กิจการร้าน สก.ทร.จำหน่ายสินค้าราคาถูกแก่กำลังพล

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจำหน่ายราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถุง น้ำมันพืช ๑ ลิตร จำนวน ๒ ขวด น้ำปลาอย่างดี ขนาด ๗๐๐ ซีซี จำนวน ๒ ขวด ในวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ข้อมูล กิจการร้าน สก.ทร. ๑๔ มิ.ย.๕๙

ผบ.ทร.ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่างกระทรวงกลาโหม ได้แก่ สมุหราชองครักษ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการ “กลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน” ในส่วนภูมิภาค โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ ณ สโมสรกองทัพบก การจัดกิจกรรมโครงการ “กลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน” ในส่วนภูมิภาค เป็นการอบรมให้ความรู้กับผู้บังคับบัญชาทหารระดับผู้บังคับการกรมถึงระดับผู้บังคับการกองร้อยอิสระในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก และกองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยทั่วถึง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมในทุกระดับได้ตระหนักรู…

“ราชนาวี” เยือน “สุโขทัย” ๑๙ มิ.ย.๕๙

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๖ นัดที่ ๑๖ พบสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามฟุตบอลทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๓ มิ.ย.๕๙

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เชิญชวนซื้อดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบพิเศษออกจำหน่ายในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งนำสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและขาดแคลน ตลอดจนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบพิเศษได้ที่สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๓๓-๓๗ ต่อ ๖๐๔-๗ ข้อมูล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๑๓ มิ.ย.๕๙

ฐตร.ทรภ.๑ เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นาวาเอก วิชะยะ พิริยะวัฒน์ ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ณ แปลงสาธิตศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เป็นโครงการที่คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสำหรับสมาชิกโครงการพระราชดำริ โดยสำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนงบประมาณให้ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินโครงการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กำลังพลและชุมชนโดยรอบ ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จำนวน ๑ แปลง กิจกรรมโรงเรือนปลูกดอกเห็ด ขนาดบรรจุเห็ดนางฟ้า ๑,๒๐๐ ก้อน จำนวน ๑ โรง กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ชนิดกรงตับกึ่งมาตรฐาน แม่ไก่ ๗๐ ตัว จำนวน ๑ โรง และกิจกร…

ทรภ.๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพร และเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยได้นำอีเอ็มบอลจุลินทรีย์ที่ช่วยบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๗๐,๐๐๐ ก้อน โยนลงทะเลสาบสงขลา เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา รวมถึงได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๗๐๐,๐๗๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ บริเวณหน้าวัดโคกเปี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนในตำบลเกาะยอ เข้าร่วมพิธีฯ ข้อมูล ทรภ.๒ ๑๐ มิ.ย.๕๙

ทรภ.๓ จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ณ สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่ม การเปิดกรวยถวายพระพร การร้องเพลงถวายพระพร การแสดงบนเวทีของนักเรียน การปลูกต้นไม้ และการปล่อยพันธุ์เต่าทะเล จำนวน ๓๕๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมงานฯ ข้อมูล ทรภ.๓ ๑๐ มิ.ย.๕๙

ทร.ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยวางพวงมาลาในนามกองทัพเรือ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ ข้อมูล กพ.ทร. ๙ มิ.ย.๕๙

สถาบันสิริกิติ์ฯ เปิดให้เข้าชมเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ได้ตั้งแต่ ๑๔ มิ.ย.๕๙ เป็นต้นไป

สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในงานศิลป์แผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๙ เป็นต้นไป ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน ในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๙ เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เป็นเรือนโถงมียอดทรงปราสาท ๙ ยอด ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นจากโลหะผสมและหินอ่อน มีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆ มีหน้าบัน ๘ หน้าบัน และได้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย อักษรนามาภิไธย แ…

วธ.เปิดตัว ๘ หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยกรมศิลปากรร่วมกับศูนย์คุณธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ ๘ เล่ม ประกอบด้วย ๑. อัครศิลปิน ๒. อัคราภิรักษ์ศิลปิน ๓. นพรัชบรมราชจักรีวงศ์ ๔. พระบรมสารีริกธาตุ ๕. ๗๐ สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา ๖. ทีฑาราชย์แห่งสยาม ๗. ๒๗ ราชอารยรัฐ และ ๘. เทิด ๙ ปกเกศ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะนำไปแจกยังสถานศึกษา ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และหน่วยงานต่างๆ โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th และ www.finearts.go.th หรือสแกน OR Code ที่ด้านหลังปกหนังสือทุกเล่ม ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๙ มิ.ย.๕๙

สน.เชียงของฯ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานีเรือเชียงของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๙ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวัชรินทร์ นิ่มประทุม นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีฯ และจัดกำลังพล ๖ นายร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดทำฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑๘ ลูก ณ ลำห้วยม่วง และลำห้วยกาญจน์ ในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ข้อมูล นรข.เขตเชียงราย ๘ มิ.ย.๕๙

นสร.กร.ฝึกส่งกำลังทางอากาศพัฒนาขีดความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกส่งกำลังทางอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ค.-๑๖ มิ.ย.๕๙ ในพื้นที่บริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถด้านองค์บุคคลของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมในการปฏิบัติกิจด้านการส่งกำลังทางอากาศ ตลอดจนเพิ่มพูนขีดความสามารถทางด้านยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง จนถึงระดับสามารถแทรกซึมทางยุทธวิธีเข้าสู่ที่หมายโดยการส่งกำลังทางอากาศ เพื่อให้กำลังพลทั้งนักทำลายใต้น้ำจู่โจม และสายวิทยาการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของการส่งกำลังทางอากาศ และเพื่อดำรงและพัฒนาหลักนิยมในการปฏิบัติในการส่งกำลังทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยมีหัวข้อในการฝึก คือ การโดดร่มแบบสายดึงประจำที่ การโดดร่มแบบกระดุกเอง การโดดร่มทางยุทธวิธีประกอบอุปกรณ์ และการแทรกซึมทางอากาศปฏิบัติ ณ ที่หมาย ข้อมูล นสร.กร. ๘ มิ.ย.๕๙

สนช.จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวรวิหาร จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๙ มิ.ย.-๕ ธ.ค.๕๙ โดยมีเป้าหมายไถ่ชีวิตโค-กระบือสัปดาห์ละ ๗๙ ตัว รวม ๒,๐๕๔ ตัว พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบเงินบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขารัฐสภา เลขที่บัญชี ๐๘๙-๐-๘๙๙๙๙-๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวุฒิสภา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗-๘ หรือสายด่วน ๑๑๐๒ ข้อมูล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๘ มิ.ย.๕๙

ฉก.นราธิวาส ๓๓ ส่งมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ยากไร้

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๓ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีส่งมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ยากไร้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า จำนวน ๔ หลัง โดยมี นาวาตรี นพนัย สวนเดิมบาง รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๓ฯ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ยากไร้ และมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขับร้องบทเพลงอนาซีด เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๕๙ ณ บ้านค่าย หมู่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๗ มิ.ย.๕๙

“ราชนาวี” เปิดบ้านต้อนรับ “สุพรรณบุรี” ๑๒ มิ.ย.๕๙

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๖ นัดที่ ๑๕ พบสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๗ มิ.ย.๕๙

พศ.เชิญชวนสวดฉันท์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ตามที่มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้ทุกวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมหาเถรสมาคมได้แต่งฉันท์เฉลิมพระเกียรติใน ๒ วาระขึ้นใหม่ เพื่อให้ทุกวัดและพุทธศาสนิกชนได้สวดหลังทำวัตรเย็นตลอดปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอให้วัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสวดฉันท์บท “สัตตติวัสสรัชชกาลวรทานคาถา” หลังทำวัตรเย็นหรือหลังสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐ และบท “ปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา” หลังทำวัตรเย็นหรือหลังสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๙-๓๑ ส.ค.๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.onab.go.th ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๗ มิ.ย.๕๙

ทร.ร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

กองทัพเรือ ร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖ โครงการ (๒๙ กิจกรรม) ได้แก่ ๑. โครงการการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ (กพร.ทร.) ๒. โครงการพิพิธภัณฑ์เรือพุทธเลิศหล้านภาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ (กพร.ทร.) ๓. โครงการมหกรรมแล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติฯ (สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย) ๔. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตพื้นที่ของกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเกาะครามเฉลิมพระเกียรติฯ (สอ.รฝ.) กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเกาะขามเฉลิมพระเกียรติฯ (ทรภ.๑) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (ทรภ.๓) กิจกรรมฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาเฉลิมพระเกียรติฯ (ทรภ.๒) กิจกรรมพัฒนาชายหาดเตยงามเฉลิมพระเกียรติฯ (นย.) กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดราไวย์เฉลิมพระเกียรติฯ (ทรภ.๓) กิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานเพื่อ…

ทรภ.๑ จับเรือประมงสัญชาติไทยใช้แรงงานต่างด้าวควบคุมเรือ

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศร.ชล.เขต ๑) ได้มอบหมายให้ นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเล็ก (เรือเบ็ด) ขนาด ๒-๓ ตันกรอส สัญชาติไทย จำนวน ๗ ลำ พร้อมผู้ควบคุมเรือสัญชาติกัมพูชา ๗ คน เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๕๙ ณ ท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับแจ้งจากกลุ่มประมงพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีว่า มีเรือประมงเล็ก ซึ่งมีผู้ควบคุมเรือเป็นคนสัญชาติกัมพูชา ทำการประมงอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว จึงสั่งการให้เรือหลวงอุดมเดช และเรือ ต.๒๒๗ ออกลาดตระเวนค้นหาเรือเป้าหมาย จนสามารถจับกุมเรือประมงได้ทั้งหมด ๗ ลำ ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่า คนไทยที่เป็นเจ้าของเรือที่อยู่จังหวัดระยอง ได้ว่าจ้างผู้ควบคุมเรือซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว มาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย โดยออกจับสัตว์น้ำตั้งแต่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี และนำสัตว์มาขายที่แพปลาปากน้ำระยอง จึงได้แจ้งข้อหากับผู้ควบคุมเร…

ขอให้หน่วยต่างๆ เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ

ตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๘ นั้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ จึงขอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ คณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่กองทัพเรือแต่งตั้ง ดำเนินการพิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ตั้งแต่รองหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองประธานกรรมการ และรองหัวหน้าคณะทำงานลงมา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประวัติผลงานโดยละเอียด และเอกสารประกอบอื่นๆ เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๙ โดยหน่วยต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือก หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ ประเภท คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person ข้อมูล คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทร. ๖ มิ.ย.๕๙�…

ฉก.นย.ภต.ร่วมพิธีละหมาดฮาญัตและบรรยายธรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน

กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ มี นาวาเอกไมตรี บุตรบุรี รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (๓)/รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (๒) เป็นผู้แทนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีละหมาดฮาญัต และบรรยายธรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสายตรวจรอมฎอนเพื่อสันติสุข ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมกับร่วมพิธีปล่อยชุดปฏิบัติงาน สายตรวจรอมฎอน เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๙ ณ ลานสนามหญ้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ข้อมูล ฉก.นย.ภต. ๓ มิ.ย.๕๙

กฝร.รับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการยามฝั่ง

กองการฝึก กองเรือยุทธการ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการยามฝั่ง (สัญญาบัตร) ระหว่างวันที่ ๒๐ มิ.ย.-๑๕ ก.ค.๕๙ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทุกพรรค-เหล่า ชั้นยศนาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท และเรือตรี จำนวน ๑๕ นาย ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมให้ส่งชื่อและตำแหน่งถึงกองการฝึก กองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๗ มิ.ย.๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๑๕๙ และ ๐๘ ๕๑๐๑ ๓๘๑๔ ข้อมูล กฝร. ๓ มิ.ย.๕๙

ทร.ร่วมกิจกรรมโครงการ “กลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชั่น”

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ร่วมกิจกรรมโครงการ “กลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชั่น” ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงกลาโหม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ โดยมีกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธาน และแม่ทัพภาคที่ ๓ กล่าวมอบแนวทางในการปฏิบัติให้กับข้าราชการที่เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๕๙ ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมโครงการ “กลาโหมโปร่งใสไร้คอร์รัปชั่น” ในส่วนภูมิภาค เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงกลาโหม ในพื้นที่กองทัพภาคต่างๆ ได้แก่ กองทัพภาคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก และกองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล กพ.ทร. ๓ มิ.ย.๕๙

ทร.ร่วมฝึกซ้อมและสาธิตการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

พลเรือเอก พัลลภ ตมิสานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการฝึกซ้อมและสาธิตการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๙ ณ ชายหาดเกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ การฝึกซ้อมและค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เป็นหนึ่งในแผนการฝึกยุทธวิธีร่วมของกองทัพเรือในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าจังหวัดระยอง ๑๖๖๙ ซึ่งได้รับแจ้งจากเรือประมงในพื้นที่ว่า มีเรือสปีดโบ๊ตนักท่องเที่ยวประสบเหตุชนกับซากเรือประมงจมใต้ทะเล จนเรืออับปาง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจมน้ำขอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเลจำนวนมาก ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินฯ จึงประสานขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) จึงได้สั่งการให้อากาศยานและเรือต่างๆ ในสังกัด ศรชล.เขต ๑ ได้แก่ เรือรบของกองทัพเรือ เรือจากกรมเจ้าท่า สาขาระยอง และเรือจากกรมทรัพยากรท…

วศ.ทร.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๖ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๔๕ ณ บริเวณกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี กำจาย ปองเงิน เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมฯ ข้อมูล วศ.ทร. ๒ มิ.ย.๕๙

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีวิทยุ ส.ทร.

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ประจำสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือที่ ๓ ภูเก็ต และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือที่ ๖ สงขลา โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท และเรือตรี ไม่กำหนดพรรค-เหล่า มีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงและอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความรู้ในเรื่องการบริหารงานสถานีวิทยุ การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิตรายการวิทยุ การประชาสัมพันธ์และการตลาด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มเวลา สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียให้กับกิจการวิทยุกระจายเสียงมาก่อน ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกกรุณาแจ้งยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง พรรค-เหล่า ส่งถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๙ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.voiceofnavy.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๗๘๖๔ ๐ ๒๔๗๕ ๗๘๖๓ และ ๐๙ ๒๕๘๐ ๐๙๓๑ ข้อมูล กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ …

รัฐบาลจัดพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี

รัฐบาลกำหนดจัดพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ/พระราชาคณะ และพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เวลา ๐๗๐๐ ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เวลา ๐๙๐๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยประชาชนคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลก เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเวลาที่สอดคล้องและปฏิบัติได้ ณ วัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ/สถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ และผู้นำศาสนาต่างๆ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาถวายพระราชกุศล ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ ๑ มิ.ย.๕๙

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและภาคทะเลในการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๙

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและภาคทะเลของกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๕๙ โดยในวันที่ ๑ มิ.ย.๕๙ ตรวจเยี่ยมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ณ เกาะเสม็ด อำเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง และตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองทัพเรือ ๒๕๕๙ รวมถึงชมการฝึก/สาธิตตามสาขาปฏิบัติการของกองเรือยุทธการ และการฝึกประลองยุทธ์ในเวลากลางคืน ณ อ่าวไทยตอนบน โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ลงเรือหลวงจักรีนฤเบศร ในการตรวจเยี่ยมการฝึกฯ และในวันที่ ๒ มิ.ย.๕๙ ตรวจเยี่ยมการฝึกจัดรูปกระบวนและถ่ายภาพ และการฝึกปฏิบัติการร่วมกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ณ บริเวณอ่าวไทยตอนบน และตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีในการฝึกเป็นหน่วยประจำพื้นที่กองทัพเรือ ๒๕๕๙ ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นการฝึกทั้งภาคสนามและภาคทะเล ระหว่าง เม.ย.-มิ.ย.๕๙ โดยกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๕๙ (กอฝ.ทร.๕๙) ได้ร่วมกับหน่วยต่างๆ ดำเนินการฝึกตามแผนมาตามลำดับ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและควา…

ดย.ทร.จัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ประจำปี ๒๕๕๙

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นพิธีและประเพณีของกองดุริยางค์ทหารเรือที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงดำริให้กองแตรทหารเรือ (กองดุริยางค์ทหารเรือ) จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ข้อมูล สลก.ทร. ๑ มิ.ย.๕๙