Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2014
ปภ.เตือนเพลิงไหม้ภัยใกล้ตัว อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดเพลิงไหม้ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล โดยเฉพาะหากเกิดในชุมชนแออัด อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม จะยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ใหัคำแนะนำถึงวิธีป้องกันเพลิงไหม้ไว้ดังนี้ - จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ - ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ - หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ - เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้ม อัคคีภัยป้องกันได้ หากทุกภาคมีส่วนร่วมกันใส่ใจ เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมศึกษาวิธีป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น เพื่อจะได้สามารถควบคุมเพลิงมิให้ลุกลามขยายวงกว้าง รวมถึงเรียนรู้การอพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ จะทำให้สามารถเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย มีเหตุด่วนเหตุร้ายสามารถแจ้…
กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๒๐ โดยมีคุณอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และอ่านอาเศียรวาท, มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มอบกระบือให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และรางวัลการแข่งขันวาดภาพ รวมทั้งกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โดยศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประจำทุกปี ข้อมูล ศฝท. ๓๑ ก.ค.๕๗
กทม.จัดเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม กทม.ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ท้องสนามหลวงและสวนอัมพร ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กทม.จะนำข้าราชการ ๕,๐๐๐ คน ไปร่วมกิจกรรมกับ คสช. และภาคส่วนอื่นๆ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า และในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ช่วงเช้า ๑๘๓ รูป ที่ท้องสนามหลวง ส่วนของ กทม. จะจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๓ รูปเช่นกันที่ลานคนเมืองในวันที่ ๑๒ สิงหาคม และเวลา ๑๖๐๐ ข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานจะร่วมกันว่างพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร นอกจากนี้ กทม. จะจัดโครงการเก็บวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลคูคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้ง กทม. ยังได้จัดทำเส้นทางจักรยานและทางวิ่งระยะกว่า ๔.๒ กิโลเมตร กว้าง ๕ เมตร และจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ อาทิ ห้องอาบน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ข้อมูล กทม…
ศูนย์เฉพาะกิจกรมการปกครอง ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศ/คำสั่ง เพื่อรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง โดยได้ชี้แจงแนวทางและวิธีปฏิบัติงานของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคืนความสุขให้คนในชาติ กรมการปกครอง จึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจกรมการปกครองเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วน ดังนี้ ๑. การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ๒. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ๓. การป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๔. การชุมนุมทางการเมือง ๕. การเผยแพร่ข่าวสารในลักษณะต่อต้าน คสช. ๖. การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ๗. การป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ๘. การติดตามการทวงหนี้จากชาวนา ๙. การปราบปรามยาเสพติด ๑๐. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ๑๑. การส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม โดยได้กำชับให้ทุกอำเภอ เร่งดำเนินการตามภารกิจข้างต้น พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกวัน ผ่…
ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง การกุศล ๑๐๐ ปี การประปาไทยมินิมาราธอน ก้าวสู่ศตวรรษใหม่กิจการประปา การประปานครหลวง กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล ๑๐๐ ปี การประปาไทย มินิมาราธอน ก้าวสู่ศตวรรษใหม่กิจการประปา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ค่าสมัคร ธรรมดา ๓๐๐ บาท ได้รับเสื้อ ๑ ตัว และรับเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัย, VIP ๑,๐๐๐ บาท ได้รับเสื้อ ๑ ตัว และเหรียญที่ระลึก ๒ เหรียญในกรอบรูป ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักงานประปาสาขา ๑๘ แห่ง (ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) และสำนักงานใหญ่ กปน. (ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน- ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mwa.co.th และโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๓ ๙๔๙๗ ข้อมูล กปน. ๑ ส.ค.๕๗
โครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือกำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มมวลชนของกองทัพเรือ มีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจหน้าที่ของกองทัพเรือ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือ พร้อมที่จะสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสักการะพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาแหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ, เยี่ยมชมเรือหลวงอ่างทองและทัศนศึกษาทางทะเล , เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย, ชมการสาธิตรถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV), แข่งขันกีฬาทหารเรือเชื่อมความสามัคคี, ชมการแสดงแฟนซีดริล และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภารกิจของกองทัพเรือ รวมทั้งยังนำเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย มิโมซ่า พัทยาปาร์ค และสวนนงนุช ข้อมูล กปจ.ฯ ๑ ส.ค.๕๗
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔-๗ ของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมศึกษาข้อมูลโครงการและแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) www.erc.or.th/EHIA สถานที่รับลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ ๔-๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และเทศบาลตำบลแม่เมาะ ข้อมูล นสพ.มติชน ๓๐ ก.ค.๕๗
สธ.เตือนระวังโรคตาแดง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีผู้ป่วยด้วยโรคตาแดงแล้วจำนวน ๘๐,๐๐๗ ราย สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๙ และคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดย ๕ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนคนสูงสุด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ยะลา และปราจีนบุรี พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ ในจำนวนนี้พบอาการป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า ๒๘ วัน ๓๙๔ ราย แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะการดูแลความสะอาดมือก่อนอุ้มเด็ก หรืออาจมีคนป่วยโรคตาแดงอยู่ภายในบ้าน และคลุกคลีกับเด็กแรกเกิด ทำให้ติดเด็กแรกเกิดได้ เพราะโรคนี้ติดต่อกันง่ายจากการสัมผัสเชื้อโรคแล้วมาโดนตา หากมีอาการป่วยจะต้องหยุดพักผ่อนประมาณ ๗ วัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อไปยังผู้อื่น ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หากเป็นโรคนี้แล้วมีอาการปวดตามาก ตาแดงมาก ตามัวหรือมองสู้แสงไม่ได้ ควรรีบพบจักษุแพทย์ ถ้าได้รับการรักษาช้าอาจพิการถาวรได้ สำหรับผู้ป่วยโรคตาแดงจะมีน้ำตาขี้ตาออกมามากกว่าปกติ ควรใช้กระดาษทิชชูที่สะอาดเช็ดหรือซับน้ำตาแล้วทิ้งในถุงพลาสติก ต้องล้างมือบ่อ…
กิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี” กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ใน ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๓๐-๐๙๓๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สถาบันการศึกษา, ชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ , กลุ่มมวลชนบริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ และข้าราชการกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปี ข้อมูล กนผ. ๓๐ ก.ค.๕๗
กองทัพเรือ จัดทำสารคดีพิเศษชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” และบทเพลงประกอบภาพยนตร์สารคดี ๒ เพลง พร้อมเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง กองทัพเรือ โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำสารคดีพิเศษชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” จัดทำภาพยนตร์สารคดีพิเศษร่วมกับ ๗ กระทรวงในฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการขับเคลื่อนของกระทรวงต่างๆ ในฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยคณะทำงานได้จัดทำบทเพลงประกอบภาพยนตร์สารคดี จำนวน ๒ เพลง ดังนี้ ๑. เพลง “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ซึ่งประพันธ์ขึ้นมาใหม่ เนื้อร้อง โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย และเรียบเรียงดนตรีโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ขับร้องโดย เรือตรี สันติ ลุนเผ่, คุณธนชัย อุชชิน, คุณโป่ง หินเหล็กไฟ, น้องพิมต้า และคณะนักร้องประสานเสียงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ทางเว็บไซต์ http://youtu.be/cH9oUpSxHco ๒. เพลง “ธงชาติ” เนื้อร้อง โดย คุณหลง ลงลาย และเรียบเรียงดนตรีโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ขับร้องโดย เรือตรี สันติ ลุนเผ่, คุณหลง …
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน” กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุม กองทัพเรือ การจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้าราชการจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือระดับชั้นยศนาวาตรี-นาวาเอก เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๓๐๐ คน โดยมีพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และนาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้อำนวยการกองยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นวิทยากรบรรยาย ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๘ ก.ค.๕๗
กรมการปกครองประสานความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรมการปกครอง จึงกำชับให้นายอำเภอบูรณาการและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จะเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่องดูแลและเป็นหูเป็นตา การกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาทิ การบังคับล่อลวงให้ค้าประเวณี การบังคับเด็กให้ขอทาน รวมทั้งการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเรือประมง หรือใช้แรงงานเด็กทำงานบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังและตรวจตราโรงแรมและสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบเกิดความผิดฐานค้ามนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกคำสั่งทางปกครองสั่งปิดโรงแรมหรือสถานบริการได้ ทั้งนี้ ทุกอำเภอทั่วประเทศต่างเร่งรัดดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว แล…
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย” ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย” ตั้งแต่วันนี้-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ดิอีเวนต์ ฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างเซ็นทรัลชิดลม การแสดงโขนพระราชทาน เกิดจากความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะเสื่อมหาย จึงมีรับสั่งที่จะสนับสนุนเพื่ออนุรักษ์และชุบชีวิตงานศิลป์หลายๆ ชนิดที่กำลังจะสูญหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแสดงโขน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขนและงานหัตถศิลป์แขนงต่างๆ และยังโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ สำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน นิทรรศการครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเบื้องหลังของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง ตั้งแต่กำเนิดโขน นาฏกรรมคู่แผ่นดินไทยมีมิติของการสาธิตการปักสะดึงกรึงไหมและพัสตราภรณ์ (เครื่องประดับศรีษะ) และหัวโขน การจำลองสถานที่สร้างงานฉาก สาธิตการแต่งหน้าโขนละครตามแนวพระราชนิยม และจุดสำคัญของนิทรรศการครั้งนี้ คือ การแสดงรำเบิกโรงชุดต่างๆ และการแส…
ขอเชิญร่วมซื้อเข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชปรารถพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้จัดทำ เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๙ มิถุนายน เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งยังเป็นการหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมทบมูลนิธิอานันทมหิดล, ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาร-ผู้ป่วยยากไร้, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย โดยในปี ๒๕๕๗ นับเป็นปีพิเศษที่จัดทำเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้สนใจร่วมสนับสนุนเข็มวันอานันทมหิดล ได้อันละ ๑๐๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๑๘๓ , และ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๖๒ ข้อมูล โรงพยาบาลจุฬา ๒๓ ก.ค.๕๗
ขอร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งกรกุศล มินิ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๕๓๐-๐๙๓๐ ณ สวนสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ รายได้สุทธิจากการจัดการแข่งขันจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๙ จำหน่ายบัตรเดินการกุศล ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ราคาใบละ ๑๐๐ บาท จะได้รับผ้าขนหนูที่ระลึก ๑ ผืน ต่อบัตร ๑ ใบ และบัตรวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ราคาใบละ ๒๕๐ บาท จะได้รับเสื้อยืด ๑…
ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค ๘๓ ตัว องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ร่วมกับศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ เจริญนคร ๑๖ กรุงเทพฯ จัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค ๘๓ ตัว บูชาพระคุณแม่ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้า เสนาเฟสต์ เจริญนคร ๑๖ กำหนดการพิธีไถ่ชีวิตโค ๘๓ ตัว ประกอบด้วย ๐๘๓๐ ลง ทะเบียน, ๐๙๓๐ พิธีเปิดงาน, ๑๐๐๐ คณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, ๑๐๓๐ พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสำหรับสัตว์เป็นทาน, พิธีถวายกองบุญยารักษาโรคแด่พระภิกษุผู้อาพาธ, พิธีกล่าวคำภัตตาหาร และพิธีกราบเท้าบูชาพระคุณแม่, เวลา ๑๑๐๐ พิธีโปรยดอกไม้เพื่อไถ่ชีวิตสัตว์เป็นทาน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศล โดยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม ๙ ชื่อบัญชีองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๑๕-๐-๗๖๘๔๘๕ (ออมทรัพย์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๔๕๘-๔๒๒๒, และ ๐๘๓ ๐๘๔ ๒๐๗๒ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๔ ก.ค.๕๗
งานมหกรรมปลาสวยงาม ประมงจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานมหกรรมปลาสวยงาม ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ตลาดกลางปลาสวยงาม พิชวิลเลจ ราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทยมีการพัฒนาและเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย และจังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งเพาะพันธุ์จำหน่ายปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้เลี้ยง และผู้ค้าปลาสวยงาม การจัดงานมหกรรมปลาสวยงามครั้งนี้ จะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในงานมีการประกวดปลาสวยงาม ๔ ชนิด ๒๓ ประเภท มีปลากัด ๘ ประเภท ปลาหางนกยูง ๘ ประเภท ปลาเงินปลาทอง ๕ ประเภท ปลาหมอ ครอสบรีด ๒ ประเภท ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดตู้ปลาที่หาดูได้ยาก เช่น ปลาอาริเกเตอร์ ลักษณะปากคล้ายจระเข้ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยสามารถเพาะเลี้ยงได้เป็นแห่งแรกของโลกที่ราชบุรี ราคาประมาณ ๑ แสนบาท และในงานมีนิทรรศการทางวิชาการด้านปลาสวยงาม มีการเสวนาผู้ซื้อพบผู้ขาย มีตลาดนัดวันจันทร์ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๒๔ ก.ค.๕๗
งานมหกรรมคอนเสิร์ต “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน” กองทัพเรือ จัดวงดุริยางค์ทหารเรือ สนับสนุนกรมประชาสัมพันธ์ ในงานมหกรรมคอนเสิร์ต “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘๓๐-๒๐๓๐ ณ สนามกีฬาอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ใช้ดนตรีเป็นสื่อถึงความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมให้คนไทยรักและเข้าใจกัน พร้อมที่จะสร้างสังคมที่มีความสุขร่วมกัน โดยปัจจุบันหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ที่จะคืนความสุขให้ประชาชน จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๔ ก.ค.๕๗
ปภ.ขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับมือป้องกัน-แก้ไขปัญหาอัคคีภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปัญหาอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติตามแนวทางสำคัญดังนี้ - ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย - วางระบบประสานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย - จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอัคคีภัย - เสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอยู่เสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - เตรียมสรรพกำลังให้พร้อมรองรับเหตุอัคคีภัย - กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” หากต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔ ข้อมูล ปภ. ๒๕ ก.ค.๕๗
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในประชาคมเอเซียน การท่องเที่ยว ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาของอาเซียน จึงทำให้สาขาการท่องเที่ยวถูกจัดเป็น ๑ ใน ๑๒ สาขา เร่งรัดในการพัฒนาภายในภูมิภาคอาเซียน และถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญ ดังนั้น จึงมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ ขึ้น จากความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างองค์การด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน ความสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประชาคมอาเซียน และยังถือเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกร่วมกัน ทิศทางยุทศาสตร์หลักในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสินค้าบริการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของภูมิภาคและวางยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน และการตลาดที่สร้างสรรค์ ด้านการเพิ่มคุณภาพการให้บริการและทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค และด้านการยกระดับและเร่งให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการเชื่อมโยงคมนาคมในอาเซียน ซึ่งทิศทางยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน ถือเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่มีการดำเนินงานและกิจกรรมภา…
กนอ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ มีหน้าที่หลักในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค และจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสูงสุด ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กนอ.จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ซึ่งจะทำให้บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และเป็นศูนย์กลางบัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ รวมถึงการประสานให้ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักลงทุน ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. เปิดดำเนินการตลอด ๒๔ ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต่อ ๘๐๐๐, ๐ ๒๒๕๗ ๐๘๗๖ e-mail:Warroom I @ ieat,mailgo.th ข้อมูล กนอ. ๒๕ ก.ค.๕๗
กองทัพเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำ ๒๕๕๗ กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่างๆ โดยมีคุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ - ระดับปริญญาโท รับสมัครเพศชายและหญิงเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา และสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา - ระดับปริญญาตรี รับสมัครเพศชายหญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สาขาต่างๆ จำนวน ๑๕ อัตรา ดังนี้ - การวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา - วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา - วิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร จำนวน ๔ อัตรา - นิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน ๑ อัตรา - สถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา - ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา - การวัดผลการศึกษา จำนวน ๑…
งานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา กองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง จัดการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ การประกวด รับสมัครนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ๑. ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย เพลงที่ใช้ในการประกวด เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง อัตรา ๒ ชั้น ๒. ประเภทบรรเลงเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรี ระนาดเอก ซอด้วง จะเข้ และขลุ่ย เพลงที่ใช้ในการประกวดเพลงสุดสงวน ๓ ชั้น ผู้สนใจเข้าประกวดให้บันทึกภาพและเสียงลง DVD หรือ VCD โดยไม่มีการตัดต่อ แต่งภาพและเสียงทุกกรณี ส่งไปยังมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ เลขที่ ๑๐๐๓ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิราชสกุลอาภากร abhakara.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…
มหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน” กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน “ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘๓๐-๒๐๓๐ ณ สนามกีฬาอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองของคนในชาติ ลดความขัดแย้ง ด้วยการใช้บทเพลงเป็นตัวถ่ายทอดความสุขไปยังประชาชน โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนวงดุริยางค์ทหารเรือ ไปร่วมแสดงในมหกรรมคอนเสิร์ตดังกล่าว ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๒ ก.ค.๕๗
มูลนิธิอุบลรัตน์ฯ จัดคอนเสิร์ตช่วยเด็กนักเรียน มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ กำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งที่ ๗ ในชื่อ “เมื่อเพลงพาไป@Sawalee” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คอนเสิร์ตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ รวมถึงเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูที่บ้านมิตราทร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีศิลปินคุณภาพมากมาย อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง, ชัยรัตน์ ณ หนองคาย, พรศุลี วิชเวช และนักร้องคลื่นลูกใหม่ สุนทราภรณ์ บรรเลงโดยวงดนตรี “กาญจนะผลิน” และวงดนตรี “สุนทราภรณ์” ผู้สนใจหาซื้อบัตรราคา ๕๐๐- ๔,๐๐๐ บาท ได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๑ ก.ค.๕๗
งาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” คสช.กำหนดจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐-๒๒๐๐ ณ ท้องสนามหลวง งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและคืนความสุขให้คนในชาติ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร การประกอบพิธีทางศาสนาทุกศาสนา การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ กิจกรรมนันทนาการบนเวที รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจำนวนมาก โดยกองทัพเรือได้จัดวงดุริยางค์ทหารเรือไปแสดงในวันที่ ๒๒ และ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งร่วมจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติที่กองทัพเรือได้ร่วมดำเนินการ จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๑ ก.ค.๕๗
กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรมอุทกศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ อัตรา (เพศชาย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป,สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ (สด.๔๓) และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนน…
วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การเข้าพรรษา ตามพุทธศาสนา เป็นห้วงที่พระสงฆ์ต้องเข้าประจำอยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น อันเป็นช่วงฤดูฝน เนื่องจากพระภิกษุในสมัยพุทธกาลต้องเดินทางเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนในที่ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลที่เพาะปลูก อีกทั้งไม่สะดวกในการเดินทาง พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษา กำหนดเป็นพระธรรมวินัยให้พระภิกษุ พระสงฆ์หรือเถรวาทอยู่ประจำกับที่ โดยอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอด ๓ เดือน หรือที่เรียกว่า “จำพรรษา” อันเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยกัน และยังเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัด ทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา มีการหล่อเทียนพรรษาถวายและถวายผ้าอาบน้ำฝน สำหรับใช้ในระหว่างจำพรรษา ช่วงเข้าพรรษา จะเป็นช่วงที่พุทธศาสนานิกชนจะร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการบูชา…
คุรุสภาเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างประเทศ คุรุสภาเปิดรับสมัครชาวต่างประเทศ เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครั้งที่ ๒ โดยจัดอบรม ๒ รุ่น ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รับจำนวน ๒ ห้อง อบรมที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๖๖ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไม่จำกัดจำนวนห้อง อบรมที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ ๒๒๕๔๐๐-๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุคคลธรรมดาไม่มีสัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์, วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี, มีสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงการเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีสำเนาใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่เป็นประจำในประเทศไทย ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๖๖, เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๕ ก.ค.๕๗
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดการเขียนบทความ “ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเชียน” ราชนาวิกสภา จัดให้มีการประกวดการเขียนบทความเพื่อรับรางวัลของราชนาวิกสภาในหัวข้อเรื่อง “ก้าวต่อไปของกองทัพเรือในประชาคมอาเชียน” ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดนักเขียนหน้าใหม่ประดับวงการอันส่งผลให้บทความที่นำลงตีพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์มีคุณภาพและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น โดยมีรางวัลการประกวดบทความ จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ การส่งบทความให้ส่งต้นฉบับบทความเป็นเอกสาร และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซีดีรอม จำนวนอย่างละ ๑ ชุด พร้อมทั้งระบุชื่อ ตำแหน่ง สังกัด หรือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียนบทความภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สามารถส่งบทความได้โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ที่ กองบรรณาธิการ นิตยสารนาวิกศาสตร์ สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเท…
เชิญชวนคนไทยช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “เซเว่นฯ ชวนคนไทยช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี” มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, สร้างความตะหนักถึงภัยจากมะเร็งท่อน้ำดี, สนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนา และวิจัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี, เป็นทุนสำรองในการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “เซเว่นฯ ชวนคนไทยช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี” ขึ้น เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมทั้งให้สังคมและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกับโครงการได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านเซเว่นฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโ…
กิจกรรมค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา ร่วมกับ เครือข่ายหน่วยพุทธศาสนาในสถานศึกษา คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ รวมพลังจัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ พัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง ตลอดทั้งยังปลูกฝังเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และสามารถพึ่งตนเองได้ และนอกจากหลักของพุทธศาสนาแล้ว ยังจัดให้มีวิทยากรจากศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์มาบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย สถานศึกษาที่จะจัดอบรมคุณธรรมทางศาสนา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๑๒ และสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๖ ก.ค.๕๗
กองทัพเรือ กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กองทัพเรือ กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ผู้ที่มีรายได้น้อยในเรื่องทุนการศึกษาของบุตร โดยมีทุนการศึกษาแบ่งเป็นประเภททุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทั่วไป แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ ส่วนบุตรที่ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕ ยกเว้นทุนการศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่กำหนดผลการเรี…
สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองมาตรา ๔๐ สำนักงานประกันสังคมมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ ทางเลือกที่ ๓ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ (เงินบำนาญชราภาพ) โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ ๑๐๐ บาท รัฐบาลจ่ายอุดหนุน ๑๐๐ บาท/เดือน ซึ่งสามารถจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น ๒. ลดเงื่อนไข การรับสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตน นอนโรงพยาบาลตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทน การขาดรายได้วันละ ๒๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน/ปี ๓. ลดเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์กรณีตาย หากผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ หากมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๑ เดือน ภายในระยะเวลา ๖ เดือนก่อนเสียชีวิต ผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ ๒๐,๐๐๐ บาท ๔. เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้ แต่ต้องสมัครขึ้นทะเบียนภายใน ๑ ปี เท่านั้น (๙ ธ.ค.๕๖ – ๘ ธ.ค.๕๗) ส่งผลให้ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้…
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยในปีนี้หลายชุมชนได้เน้นแกะสลักต้นเทียน เป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างปราณีตงดงาม ตระการตา ให้ประชาชนและเหล่าพสกนิกรได้ชื่นชมพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยังมีการแกะสลักต้นเทียนที่สื่อถึงพุทธประวัติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภายในงานวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเย็นจะมีขบวนแห่เทียนจาก ๑๓ คุ้มวัด ที่ส่งเข้าประกวดแห่ไปรวมกันที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และร่วมสมโภชเทียนใน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า จะเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล สิ้นสุดที่บริเวณถนนหน้าสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประเพณีแห่เทียนที่มีความสวยงามและเป็นการสืบวัฒนธรรมประเพณีอันดีได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๐ ก.ค.๕๗
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยในปีนี้หลายชุมชนได้เน้นแกะสลักต้นเทียน เป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างปราณีตงดงาม ตระการตา ให้ประชาชนและเหล่าพสกนิกรได้ชื่นชมพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยังมีการแกะสลักต้นเทียนที่สื่อถึงพุทธประวัติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภายในงานวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเย็นจะมีขบวนแห่เทียนจาก ๑๓ คุ้มวัด ที่ส่งเข้าประกวดแห่ไปรวมกันที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และร่วมสมโภชเทียนใน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า จะเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล สิ้นสุดที่บริเวณถนนหน้าสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประเพณีแห่เทียนที่มีความสวยงามและเป็นการสืบวัฒนธรรมประเพณีอันดีได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๐ ก.ค.๕๗
งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีพิธีเปิดงานใน ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมถวายสังฆทาน และประกอบพิธีเวียนเทียน ในส่วนการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีศรัทธาในพระรัตนตรัย กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนมีจิตใจสงบเยือกเย็น รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนาในส่วนบทที่ประกวดจะเป็นบทบูชาพระรัตนตรัย บทนมัสการ บทพุทธคุณ บทสังฆคุณ บทชยสิทธิคาถา (พาหุง) ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๙๐๐-๙๑๒๙ ข้อมูล นสพ.ข่าวสด ๑๐ ก.ค.๕๗
งานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขอเชิญเที่ยวงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปิดให้ประชาชนเข้าชมงาน ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการ ร.ศ.๑๑๒ , การออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า ธงฟ้า และอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ๓ ชุด, การแสดงมายากลประกอบนาฏศิลป์, การแสดงจากศิลปินดารา รวมทั้งกิจกรรมการฉายหนังกลางแปลง เรื่องสมเด็จพระนเรศวร วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปิดให้ประชาชนเข้าชมงาน ชมนิทรรศการ ฯ การออกร้านจำหน่ายอาหาร, การแสดงจากรายการคุณพระช่วย, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ๓ ชุด, การแสดงจากศิลปินดารา และเวลา ๑๙๐๐-๒๑๐๐ การแสดง แสงสี เสียง ชุด “ธ ดุจแสงตะวันฉาย แสงประกายแห่งหวังนำสยาม” วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปิดให้ประชาชนเข้าชมงาน ชมนิทรรศการฯ การออกร้านจำหน่ายอาคาร , การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ๓ ชุด , การแสดงดุริยางค์กองทัพเรือ ขบวนจักรยานร่วมรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒, พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ, พิธ…
พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร วันนี้ (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙๓๐ พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ณ โรงเรียนช่างโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพเสริม จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ๒ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยอบรมทฤษฎี ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การฝึกอาชีพทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้แก่ทหารกองประจำการของ…
งานชุมนุม ๘๐ ปี ลูกเสือสมุทรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพเรือ สนับสนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสโมสรลูกเสือสมุทร ในการจัดงานชุมนุม ๘๐ ปี ลูกเสือสมุทร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือสมุทรไทย รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบ ๘๐ ปี การลูกเสือสมุทรไทยและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ และพัฒนาลูกเสือสมุทรไทยให้มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีลูกเสือ เนตรนารีเหล่าสมุทร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานฯ จำนวน ๒,๐๐๐ คน ซึ่งกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนที่พัก สถานที่จัดกิจกรรม การจัดเลี้ยงอาหาร รวมทั้งวิทยาการฝึกอบรม การกระเชียงเรือ วิทยากรเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือสมุทร การให้เยี่ยมชมเรือหลวงจัก…
ขอเชิญผู้ที่ต้องการหางานทำเข้าร่วมงานรับสมัครงานที่นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทางทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน โดย สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕ นำบริษัทชั้นนำ จำนวนมากกว่า ๒๐ บริษัท มาประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๕ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการเป็นกองหนุนฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และรวมถึงผลัดที่ ๓/๕๕ ที่มีความสนใจจะสมัครงานหลังจากปลดประจำการแล้วจะได้มีงานทำ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทหารกองประจำการ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานโดยตรง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ชั้น ๑ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้ที่กำลังจะหางานทำเข้าร่วมงานรับสมัครงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล คพท. ๗ ก.ค.๕๗
การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙๓๐ รอบประชาชนทั่วไป และในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙๓๐ รอบเสด็จพระราชดำเนิน รายได้โดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้า ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ศิลปินที่ร่วมขับร้อง ประกอบด้วย คุณศรีไศล สุชาติวุฒิ ,คุณสุรสีห์ อิทธิกุล, คุณณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย เอเอฟ), คุณธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม เดอะสตาร์) สิทธิวประโยชน์จากการบริจาคเงินในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ประกอบด้วย ๑. ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ ๒. บุคคลผู้บริจาคเงินตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป สามารถขอสิทธิ์เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย ๓. ผู้บริจาคเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทยแล้ว กองทัพเรือมีความยินดีมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้ ขอเชิญเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึกใ…
การประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๔ กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพมหานคร มี พลเรือตรี พัชระ พุ่มพิเชิฎฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ และมีเสนาธิการทหารเรือฟิลิปปินส์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือฟิลิปปินส์ การประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๔ นี้ เป็นการประชุมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นายทหารฝ่ายอำนวยการทั้งสองฝ่าย ได้ประชุมหารือ แลกเปลี่ยน และขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีหัวข้อสนทนาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนกำลังพล การเยี่ยมเยือนเมืองท่า และการส่งกำลังบำรุง เป็นต้น ข้อมูล ยก.ทร. ๗ ก.ค.๕๗
นิทรรศการพิเศษเรื่อง เมื่อตะวันออกพบตะวันตก : พิพิธสมบัติพระราชา ณ วังหน้า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “เมื่อตะวันออกพบตะวันตก: พิพิธสมบัติพระราชา ณ วังหน้า” ภายใต้โครงการการพัฒนาและปรับปรุงพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว “วังหน้า” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในฐานะสถาบันแห่งการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมของชาติ แหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ นิทรรศการแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ พระราชา ณ วังหน้า ส่วนที่ ๒ จิตวิญญาณ และปรัชญาแห่งโลกตะวันออก และส่วนที่ ๓ เปิดสยามสู่โลกตะวันตก ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม -๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์-อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒…
การประชุมระหว่างประเทศเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคมอาเซียน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประชุมนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองและประสบการณ์จากองค์กรด้านความมั่นคงทางสังคมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี่ยน รวมทั้งองค์กรจากประเทศ หรือภูมิภาคอื่นที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือรวมตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาค และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศ ถึงแนวทางการปรับปรุงระบบความมั่นคงทางสังคมของภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซี่ยน ประเทศที่มีประสบการณ์ให้ความคุ้มครองประกันสังคมแก่พลเมืองของตนในต่างประเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ สมาคมการประกันสังคมอาเซียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข…
โครงการ “เกมสมดุลชีวิตสมดุลจากเว็บไซต์ Healthy Gamer สู่โรงเรียน” กระทรวงวัฒนธรรมและคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกันคิดค้นโครงการ “เกมสมดุลชีวิตสมดุลจากเว็บไซต์ Healthy Gamer สู่โรงเรียน” ขึ้นโดยเล็งเห็นว่าการดูแลแก้ไขและปัองกันปัญหาเด็กติดเกม ควรเริ่มต้นจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ตัวเด็ก จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ www.healthygamer.net ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อดูแล และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือนักเรียนที่ติดเกม โดยเน้นโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับคูร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเกิดการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของปัญหาและตื่นตัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ จะมีการนำร่องจัดโครงการใน ๕ โรงเรียนเขตบางกอกน้อย ได้แก่ โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โรงเรียนวัดมะลิ โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ และโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย จากนั้น จะมีการถอดบทเรียนเป็นโมเดลโรงเรียนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม เพื่อเผยแพร่ไปสู่…
มธ.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ จากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแผนสนับสนุนการพัฒนาวงการเกษตรอินทรีย์ไทย และสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนักวิชาการ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้ผลิตรวมถึงผู้บริโภค โดยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ขณะเดียวกันยังมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่สังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดแรงงานและภาคธุรกิจซึ่งมีความต้องการบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น อาทิ ธุรกิจส่งออก-นำเข้า สินค้าเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ธุรกิจน้ำยาย้อมผมอินทรีย์ และธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ขึ้น ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สอบถามข้อม…
พศ.ชวนคนไทยรักษาศีล ๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระหว่าง พศ.กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ๗๖ จังหวัด และกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ โดยโครงการนี้เป็นไปตามดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จะนำร่องใน ๓ จังหวัด คือ หนองคาย กาญจนบุรี และร้อยเอ็ด โดยขับเคลื่อนไปทุกตำบล การดำเนินการ คือ สร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศาสนา และการตั้งใจรักษาศีล ๕ เพื่อความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและครอบครัว ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๓ ก.ค.๕๗
ตราสัญลักษณ์การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ตามที่กองทัพเรือไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร นั้น กองทัพเรือได้อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำหรับการประชุมดังกล่าว ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย เข็มทิศชาวเรือ ซึ่งเข็มทิศชาวเรือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินเรือ สื่อถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการทหารเรือที่จะมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง ตราสัญลักษณ์อาเซียน สื่อถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมกับการรวมเป็นหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ตราสมอ เป็นเครื่องมือที่อยู่คู่กับชาวเรือและเป็นเครื่องหมายสากลของกองทัพเรือทั่วโลก โดยสีทองของสมอเรือเป็นการสื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ส่วนสีที่ประกอบ มีสีน้ำเงิน สีแดง สีขาว มีความหมายดังนี้ สีน้ำเงินหมายถึงความหนักแน่นความมั่นคง ซึ่งเป็นบทบาทของทหารเรือที่พร้อมจะพิทักษ์รักษาผลประโยนช์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ และความเท่าเทียมกันในสังคมประชาคมอาเซียน โดยตราสัญลักษณ์นี้มีข้อความภาษาอังกฤษด้านบนว่า “Ase…
ให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวยื่นหลักฐานให้ถูกต้อง กรมการจัดหางานขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน ๔ ปี แต่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ๑๘๐ วัน เพื่อให้นายจ้างไปยื่นเอกสาร/หลักฐาน ตามที่กำหนด ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ เพื่อขอรับการตรวจลงตราและยื่นคำขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ที่กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สายด่วน กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ และสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๒๐๔๐ ข้อมูล กรมการจัดหางาน ๒ ก.ค.๕๗
งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด ๑๒ ตำบล ๕ เทศบาล , ๙ อบต. และกิ่งกาชาด ร่วมกันจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามข้างโรงทอกระสอบ ริมถนนมิตรภาพสายเก่าหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา งานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มและโอท็อป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้ามาค้าขายและซื้อสินค้าราคาประหยัด และเพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก อำเภอปากช่อง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พืชไร่ทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว ภายในงานมีการออกร้านและแสดงสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์สินค้าจากฟาร์ม ในบริเวณงานมีผลไม้สด เช่น น้อยหน่า ข้าวโพดหวาน แก้วมังกร มะม่วงนอกฤดู และสินค้าต่างๆ ที่นำมาจัดจำหน่ายในราคาถูก นอกจากนั้นยังมีมหรสพและวงดนตรีมาให้ความบันเทิง จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๒ ก.ค.๕๗
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ ๑๙ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองทัพเรือ ได้ให้กรมอุทกศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยที่ได้เคยถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเรือหลวงจันทร และเรือหลวงศุกร์ เป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสทางทะเล พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เยี่ยมเยียนราษฎรทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนที่อาศัยตามจังหวัดชายทะเล ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๒๖ รวม ๖ ครั้ง กิจกรรมประกอบด้วย การบริจาคโลหิต กิจกรรมปลูกต้นไม้ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ข้อมูล อศ. ๒ ก.ค.๕๗
การประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศกับการยกระดับประสิทธิภาพ การขนส่งทางน้ำ” กรมเจ้าท่า กำหนดจัดการประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยกับการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ” ภายใต้งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม. การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางน้ำ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนที่มีความสนใจต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย รวมทั้งกรมเจ้าท่าจะนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปต่อยอดเพื่อการศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ …
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยืนยันประเทศไทยมีมาตรฐานแรงงานในการผลิตสินค้า จากเหตุการณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปรับลดสถานะการค้ามนุษย์ของไทยลงนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีมาตรการรับมืออย่างทันท่วงที ยืนยันประเทศไทยมีมาตรฐานแรงงานในการผลิตสินค้า โดยมีการดำเนินการในแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ดังนี้ แผนระยะสั้น ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ด้านการค้ากับการใช้แรงงานในประเทศไทย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปราบปรามการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจัง แผนระยะกลาง จะดำเนินกิจกรรม Fair Trade อาทิ การสร้างความร่วมมือกับองค์กรด้าน Fair Trade ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ ความร่วมมือในกิจกรรมขยายความรู้ ความเข้าใจในด้านการใช้แรงงานที่เป็นธรรม การเข้าไปร่วมมือในกิจกรรมขยายความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้แรงงานที่เป็นธรรม การเข้าไปร่วมมือเพื่อสร้างกฎเกณฑ์นานาชาติด้านการใช้แรงงานที่เป็นธรรมในสินค้าที่สำคัญๆ ของไทย แผนระยะยาว จะหารือร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที…
พิธีเปิดอาคารกองบัญชาการและอาคารอื่นๆ ของกองเรือดำน้ำ กองเรือดำน้ำ จัดพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการและอาคารอื่นๆ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งอาคารตั้งอยู่บริเวณปลายท่าเรือแหลมเทียนบนพื้นที่ที่น้ำลึกที่สุด สะดวกต่อการสร้างเป็นที่จอดเรือดำน้ำในอนาคต อาคารประกอบด้วย อาคารกองบัญชาการ ใช้เป็นที่ทำงานหลักของผู้บริหาร และฝ่ายอำนวยการกองเรือดำน้ำ รวมทั้งจัดเตรียมไว้เป็นส่วนควบคุม บัญชาการเรือดำน้ำขณะปฏิบัติงานในทะเลในอนาคต อาคารเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ ใช้ในการสร้างกำลังพลเรือดำน้ำรุ่นใหม่และฝึกปฏิบัติการเรือดำน้ำขั้นก้าวหน้า ภายในประกอบด้วย ห้องจำลองศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำขนาดใกล้เคียงของจริง มีระบบอำนวยการรบ ระบบควบคุมการนำเรือ และระบบจำลองสถานการณ์ในทะเลที่เสมือนจริง เครื่องฝึกฯ นี้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งการฝึกพนักงานประจำอุปกรณ์ต่างๆ การฝึกเป็นทีมงานห้องศูนย์ยุทธการและปฏิบัติการรบ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาวิจัย แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหลักนิยมเรือดำน้ำในอนาคต ทั้งนี้เครื่องฝึกฯ สามารถเชื่อมต่อและใช้ฝึกร่วมกับเครื่องฝึกปราบเรือดำน้ำที่จัดหาไว้เดิมที่กองการฝึก กองเรือย…