Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2017

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบจัดหน่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพของกำลังพล

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๐ พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าประหยัด ของสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ บริษัท ชวกร จำกัด ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สำหรับการ จำหน่วยสินค้าราคาประหยัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารระค่าครองชีพครอบครัว ของกำลังพลทหารเรือ โดยจำหน่าย สินค้าชุดละ ๓๕๐ บาท แต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ผงซักฟอก และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๘๐๐ ชุด ในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ และรายได้จาการจำหน่วยสินค้าครั้งนี้ จำนำไปเป็นประโยชน์สำหรับกิจกรรมที่เป็นสวัสดิการของกำลังพลและกิจกรรมสาธารณะกุศลของกองทัพเรือต่อไป

                                                                                                            ข้อมูล ฐท.สส.
                                                                                                              ๒๘ ก.พ.๖๐

หมู่เรือฝึกนักเรียนจ่าทหารเรือออกทะเล เพื่อทำการฝึกภาคทะเล

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๗๐๙ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ในฐานะ ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนจ่า เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวยสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) และแม่ย่านางเรือ ณ หัวเรือหลวงอ่างทอง เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเดินทางฝึกภาคทะเล นักเรียน จ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ หลังเสร็จพิธีบวงสรวงสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑ และ ๒ รวม ๙๑๗ นาย ได้เข้าประจำยังหมู่เรือหลวง ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงปิ่นเกล้า เรือหลวงคีรีรัฐ เรือหลวงสุรินทร์ และเรือหลวงสีชัง เดินทางออกจากท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มุ่งหน้าสู่อ่าวไทย เพื่อดำเนินตามแผนการฝึกภาคทะเล ในระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. – ๒๒ มี.ค.๖๐ รวมระยะเวลา ๒๔ วัน

                                                                                                     ข้อมูล ร…

กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมบ้าน ตามโครงการ “ซ่อมสร้างบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและยากจน”

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๐ นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมบ้าน ตามโครงการ "ซ่อมสร้างบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและยากจน” จำนวน ๓ หลัง ได้แก่ บ้านนางสะปีเยาะ เจะฮะ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๕/๑ ม.๖ บ.บากง ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส นางสาวนาปีซะห์ สามะ บ้านเลขที่ ๑๑๙ ม.๒ บ.ตะโละกูวิง ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส และ นางมีเนาะ อาลี บ้านเลขที่ ๓๒/๑ ซอยปรีชาพล ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส พร้อมกับพบปะ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าของบ้านทั้ง ๓ หลัง

                                                                                            ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                             ๒๘ ก.พ.๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ จับประมงเวียดนามพร้อมลูกเรือ ๔ คน ขณะทำการประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๑๘ ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ควบคุมเรือประมงเวียดนาม ๑ ลำพร้อมลูกเรือ ๔ คน ทำการประมงผิดกฎหมายเข้าเทียบท่าเรือสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา โดยในวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๐ พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๑๘ ทัพเรือภาคที่ ๒ ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยทำการจับกุมเรือประมงเวียดนาม ๑ ลำพร้อมลูกเรือ ๔ คน ขณะลักลอบเข้ามาคราดปลิงทะเลบริเวณแบริ่ง ๐๕๐ ระยะห่างจากเกาะโลซิน ๒ ไมล์ จังหวัดปัตตานี ก่อนที่จะควบคุมกลับเข้าฝั่งที่ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อทำการสอบสวน และส่งให้กับ สภ.อำเภอเมืองสงขลาดำเนินคดีต่อไป

                                                                                                           ข้อมูล ทรภ.๓ ๒๗ ก.พ.๖๐

กองทัพเรือกำหนดจัดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. – ๙ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. – ๙ มิ.ย.๖๐ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ตามแผนป้องกันประเทศ พร้อมกับทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่างๆ ของกองทัพเรือ อีกทั้ง ยังเป็นการดำรงความพร้อมของกองทัพเรือ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งในด้านการป้องกันอธิปไตยของประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการรับใช้ชาติและการช่วยเหลือประชาชน ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญสูงสุด สำหรับพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ สนามหญ้าหน้า ตึกกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
           ในการนี้ เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว กองทัพเรือจึงได้จัดการฝึกภายในกองทัพขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกของหน่วยระดับต่าง ๆ ตามวงรอบประจำปี ตั้งแต่ระดับหน่วยขนาดเล็กจนถึงการสนธิกำลังเป็นหน่วยขนาดใหญ่ และฝึกตั้งแต่ระดับยุทธวิธีขั้นพื้นฐานจนถึงระดับยุทธการและยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ต…

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) ตรวจยึดไม้ชิงชัง ๕ ท่อน

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย โดย นาวาโท สุเทพ พงษ์ศรีกุล หัวหน้าสถานีเรือเรือรัตนวาปี ร่วมกับ มว.ตชด.๒๔๔๑ ร้อยสกัดกั้น กกล.สุรศักดิ์มนตรี สภ.รัตนวาปี ตรน.จว.นค. บก.ปทส. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.๑ (หนองหลวง) และหน่วยงานด้านความมั่นคง อ.รัตนวาปี จว.หนองคาย แถลงข่าวการตรวจยึดไม้ประดู่ จำนวน ๕ ท่อนเหลี่ยม ปริมาตร ๐.๗ ลบ.ม. และ รถยนต์ตราอักษรมิตซูบิชิ รุ่น STARDA G-WAGON สีดำ-บรอนซ์เงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ๑ คัน ณ สถานีเรือเรือรัตนวาปี
          โดยช่วงเวลาเช้าจัดให้ชุดลาดตระเวนทางบกบริเวณ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จว.หนองคาย จนกระทั่งเวลาประมาณ ๐๘๐๐ ชุดลาดตระเวนตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยวิ่งเข้ามาในยังเป้าหมาย บริเวณข้างป่าช้าบ้านต้อนใหญ่ จึงได้แสดงตนเพื่อเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มบุคคลวิ่งหลบหนีออกจากบริเวณดังกล่าว ไม่สามารถติดตามตัวได้ ตรวจพบว่าในรถยนต์และบริเวณใกล้เคียงมีไม้หวงห้าม (ไม้ประดู่) วางอยู่ จึงได้รวบรวมนำของกลางทั้งหมดมายัง สถานีเรือเรือรัตนวาปี เพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียด และได้นำของกลางส่ง สภ.รัตนว…

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ศบภ.นรข.) ร่วมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ศบภ.นรข. จัดกำลังพล รถดับเพลิง รถน้ำ เข้าร่วมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเต็มรูปแบบ (Full Scale Excises) มีภาคีเครือข่ายหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันฝึกซ้อมแผนทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ( ERT : Emergency Response Team) เรื่องการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและระงับเหตุในสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูง ของทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมสาธิตการดับไฟจากก๊าซหุงต้ม การโรยตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง การช่วยเหลือขนย้ายลำเลียงผู้ป่วย ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ (๙ ชั้น) ณ โรงพยาบาลนครพนม เขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมี นายประทีป ฤทธิกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการซักซ้อมฯ




                                                                                                       ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                          ๒๔ ก.พ.๖๐

กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม สำหรับโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ รองเสนาธิการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เป็นประธานฝ่ายกองทัพเรือในพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 5 ลำ โดยมี นายสัญชัย จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นฝ่ายผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ว่าที่ ร้อยตรีกิตติพันธ์ มูลศรีชัย, นาวาเอกชุมพล พรหมประสิทธิ์ ดร.คณิต วัฒนวิเชียร นางวาสนา สุทธิเดชานัย และนายชัยฤทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ร่วมลงนาม ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


          การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ เห็นชอบในหลักการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้นำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ใช้ในโคร…

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ และ สสส. แถลงข่าวการจัดงานเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๖ ปี

วันนี้ ๒๔ ก.พ.๖๐ พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๖ ปี” พร้อมด้วย ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มี.ค.๖๐ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานให้แก่มูลนิธิอาภากรฯ อีกด้วย


          วัตถุประสงค์การจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๖ ปี” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๖ ปี วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในฐานะ “องค์พระบิดาของทหารเรือไทย” หรือที่ประชาชนเรียกท่านว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร" ซึ่งเป็นที่เคารพสั…

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยกองทัพเรือ จัดให้มีพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน และนอกจากนี้ กองทัพเรือจัดพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถนักบินกิตติมศักดิ์กองทัพเรือให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

          การประชุมครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช รวมถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มขีดความสามารถ เป็นที่ชื่นชมของประชาชน และขอบคุณทุกเหล่าทัพที่ได้ให้การสนับสน…

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด กับสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ โดยมี พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดังกล่าว และจัดกำลังพลร่วมแข่งขันกีฬากับสื่อมวลชน เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยด้วยดีเสมอมา ณ บริเวณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

                                                                                                            ข้อมูล กปช.จต.
                                                                                                              ๒๓ ก.พ.๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จับกุมเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันเถื่อนไม่แสดงสัญชาติและ ไม่มีทะเบียนเรือ พร้อมลูกเรือ ๓ คน

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๒๐๐ ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยเรือหลวงนเรศวร และ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๒๒๖ พร้อมชุดสหวิชาชีพ จับกุม เรือประมงประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันเถื่อน ชื่อ ธ.ธนโชติ พร้อม ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือรวม ๓ คน ซึ่งจอดทอดสมอบริเวณแบริ่ง ๐๓๐ ระยะ ๑ ไมล์ จากเกาะแรด อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในข้อหาไม่ชักธงแสดงสัญชาติ ไม่สามารถแสดงเอกสารประจำเรือให้ตรวจได้ รวมทั้งแก้ไขชื่อเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงควบคุมเรือพร้อมลูกเรือกลับมาจอดเรือ ณ ท่าเรือกองบัญชาการกองเรือยุทธการ กลางอ่าว เพื่อทำการสอบสวน และนำส่ง สถานีตำรวจภูธรอำเภอสัตหีบ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

                                                                                          ข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                                           ๒๓ ก.พ.๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ จับกุมประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาทำการประมงในอ่าวไทย ๓ ลำพร้อมลูกเรือ ๑๒ คน

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ เวลา ๑๐๓๐ พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้เรือหลวงตากใบ ทัพเรือภาคที่ ๒ ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบทางทะเล ได้ลาดตระเวนผ่านบริเวณเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี ได้พบเรือประมง จำนวน ๓ ลำ ซึ่งเป็นเรือประมงเวียดนาม ลักลอบเข้ามาทำการประมงคราดปลิงทะเลในน่านน้ำไทย บริเวณห่างจากเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี ๘ ไมล์ทะเล โดยจึงเข้าทำการจับกุมเรือประมงเวียดนามทั้ง ๓ ลำ พร้อมลูกเรือ ๑๒ คน เดินทางกลับเข้าฝั่ง ถึงท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
          ในการนี้ พลเรือตรีมนตรี รอดวิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางมาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ โดยเฉพาะในการสอบสวนลูกเรือประมงได้ทำการสอบถามผ่านล่ามเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาลักลอบทำการประมงในทะเลอ่าวไทยกับไตก๋งเรือชาวเวียดนามเนื่องจากปลิงทะเลในทะเลเวียดนามหมดแล้ว และทราบว่าบริเวณเกาะโลซินมีปลิงทะเลเป็นจำนวนมาก จึงได้ลักลอบน้ำเรือเข้ามาทำการคราดปลิงทะเล
          ทั้งนี้ จากการสอบสวนไตก๋งเรือประมงเวียดนาม ทราบว่าเรือประมงเวียดนามทั้ง ๓ ลำ พร้อมลูกเรือ …

พิธีลงนามรับมอบอาคารอาศรมหมอพรและอาคารเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๔๐๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ หม่อมราชวงศ์ จิยากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกันลงนามในพิธีรับมอบอาคารอาศรมหมอพร และอาคารเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
          สำหรับ อาคารอาศรมหมอพรและอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการแห่งนี้ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และให้เป็นสถานที่เคารพสักการะของข้าราชการ ประชาชน ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางใจของบรรดาผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาทำการรักษาภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมถึงเพื่อจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเ…

กองทัพเรือ โดยฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๒๓๐ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังอุปสรรคข้อขัดข้อง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ช่างในการซ่อมสร้าง และติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช โดยแบ่งเป็น อ.ชะอวด จำนวน ๔ หลัง และ อ.จุฬาภรณ์ จำนวน ๒ หลัง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖ หลัง ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมี น.อ.เอกชัย อมาตยกุล รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฟื้นฟู ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ ส่วนหน้า
          ในการนี้ ได้ให้กำลังใจกับประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อน โดยการก่อสร้างมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างเร็วกว่าที่คาดหมาย ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้จัดชุดกำลังพลจาก กรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าก่อสร้างบ้านเรือนให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อน
                                                                              …

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ในทะเลพื้นที่ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้ดำเนินการตรวจเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่กรมประมงได้ออกประกาศเรียกกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงในประเทศ ภายใน ๓ มี.ค.๖๐ กรมประมง ได้ออกประกาศกรมประมง ให้เจ้าของเรือ หรือ ผู้ควบคุมเรือประมงพาณิชย์ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันขึ้นไป ที่ทำการประมงในเขต ทะเลหลวง มหาสมุทรอินเดีย ให้นำเรือกลับเข้าเทียบท่าเรือประมง ในประเทศไทย ภายใน ๓๐ วัน (สิ้นสุด ๓ มี.ค.๖๐)
           ในการนี้ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้มอบหมายให้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เข้าอำนวยการและควบคุมการปฏิบัติอย่างบูรณาการ กับหน่วยงานชุดสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ตำรวจน้ำ เป็นต้น การปฏิบัติในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.เขต ๓ มีความตั้งใจให้ชุดสหวิชาชีพ ทำการตรวจเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำทุกลำ …

CobraGold17 จัดพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึก

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสมคอบร้าโกลด์ 2017 และพันตรี โทนี่ หวัง รองผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑๘๒ (Lieutenent Colonel Tony Wong, Deputy Commanding Officer 182 Squadron ) เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการ ชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 กองกำลังทางเรือของไทยและสิงคโปร์ ส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนบ้าน ก.ม.๕ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
          สำหรับโครงการชุมชุนสัมพันธ์ที่ส่งมอบเป็นห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้าน ก.ม.๕ ขนาด ๒.๕๐ x ๕.๘๐ เมตร โดยช่างก่อสร้างจากกองกำลังทางเรือของไทยและสิงคโปร์ จำนวน ๑๔ คน ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ ๓ สัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบ้าน ก.ม.๕ ประสบปัญหาการใช้ห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลประมาณ ๖๐ คน แต่มีห้องน้ำใช้เพียงห้องเดียว ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
          ทั้งนี้ โครงการชุมชนสัมพันธ์ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพเรือไทยและมิตรประเทศ…