Skip to main content

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ

          เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวยเยี่ยม ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ บริเวณด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อมอบขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมฟังบรรยายสรุปในการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดลงนามแสดงความอาลัยฯ หน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

รูปจาก กพร.ทร.
รูปจาก กพร.ทร.

รูปจาก กพร.ทร.
รูปจาก กพร.ทร

          สำหรับศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ เปิดบริการประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บริเวณด้านกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยมีการบริการน้ำดื่ม ขนม อาหารฟรี พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อกองทัพเรือ รวมทั้งจุดลงนามแสดงความอาลัยฯ และศูนย์ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ บริเวณพระบรมมหาราชวัง จากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ การบริการทางการแพทย์จากกรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนการบริการรถสุขาเคลื่อนที่จากกรมการขนส่งทหารเรือ
          และทุก ๆ คืนเวลาประมาณ ๒๐๐๐ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอเชิญชวนประชาชนที่ผ่านไปมาร่วมจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นหนึ่งในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยศูนย์อำนวยความสะดวกฯได้ให้บริการตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ ซึ่งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ให้กับประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ ๐๙๐๐ จนถึง ๒๑๐๐ และหากมีประชาชนจิตอาสาจะร่วมให้บริการ หรือบริจาคสิ่งของสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๒๒๒ ๒๙๙๘ หรือ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๕๔๔๔๕ 
          นอกจากนี้ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ จัดรถและเรือ บริการรับ – ส่ง ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเส้นทางดังนี้
               ๑. รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ๖ คัน ออกให้บริการประชาชนระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๒๒๐๐ และในวัน ในเส้นทาง
                    ๑.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - สนามหลวง จำนวน ๓ คัน
                    ๑.๒ สายใต้ใหม่ - สนามหลวง จำนวน ๓ คัน
               ๒. จัดเรือโดยสารดังนี้
                    ๒.๑ จัดเรือเวรด่วนทางธุรการเส้นทาง ท่าช้าง – ท่าน้ำสาทร (จุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ตากสิน) - ท่าช้าง ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ – ๑๘๓๐
                    ๒.๒ จัดเรือข้ามฟากระหว่างท่าราชนาวิกสภาฯ-ท่านิเวศน์ วิ่งต่อเนื่องจากเวลาปกติ เวลา ๐๖๐๐ - ๒๒๐๐ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทหารเรือ ในเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ และนอกเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗
          ทั้งนี้ หากประชาชนยังหนาแน่น กรมการขนส่งทหารเรือจะเพิ่มจำนวนยานพาหนะ/เที่ยว/ขยายเวลาบริการ จนกว่าประชาชนจะเบาบาง
***หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการตามสถานการณ์ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอยู่ตลอด เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการเดินทาง*** 
          และมีหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๔๐๑ โดย หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ๑ จัดเรือออกลาดตระเวนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประชาชนสัญจรทางน้ำปริมาณมาก เพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมการช่วยเหลือประชาชน ในส่วนตามท่าเทียบเรือของกองทัพเรือที่มีเรือให้บริการประชาชนได้เจ้าหน้าที่ประดาน้ำ จากหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๔๐๑ และเจ้าหน้าที่จากกรมสารวัตรทหารเรือประจำท่านิเวศน์วรดิฐ และ ท่าราชนาวิกสภา ท่าเรือสาทร ท่าเรือเอกชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพเรือ เพื่อให้บริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ตลอดจนเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ได้จัดนักเรียนนายเรือ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันหยุดราชการในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต่อแถวรอเข้าถวายสักการะฯ บริเวณท้องสนามหลวง ในการแจกอาหาร เครื่องดื่ม พัด ยาดม ยาหม่อง และเก็บขยะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในช่วงบ่ายของทุกวันจัดนักเรียนจ่าทหารเรือเหล่าขนส่ง จากกรมการขนส่งทหารเรือจำนวน ๓๐ นาย ทำความดีตามรอยพ่อ โดยร่วมกันเก็บขยะ รักษาความสะอาดบริเวณสนามหลวงและโดยรอบ
                                             
                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร./ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทร.
                                                                                              ๑๐ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐