Skip to main content

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ

          เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวยเยี่ยม ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ บริเวณด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อมอบขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมฟังบรรยายสรุปในการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดลงนามแสดงความอาลัยฯ หน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

รูปจาก กพร.ทร.
รูปจาก กพร.ทร.

รูปจาก กพร.ทร.
รูปจาก กพร.ทร

          สำหรับศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ เปิดบริการประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บริเวณด้านกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยมีการบริการน้ำดื่ม ขนม อาหารฟรี พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อกองทัพเรือ รวมทั้งจุดลงนามแสดงความอาลัยฯ และศูนย์ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ บริเวณพระบรมมหาราชวัง จากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ การบริการทางการแพทย์จากกรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนการบริการรถสุขาเคลื่อนที่จากกรมการขนส่งทหารเรือ
          และทุก ๆ คืนเวลาประมาณ ๒๐๐๐ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอเชิญชวนประชาชนที่ผ่านไปมาร่วมจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นหนึ่งในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยศูนย์อำนวยความสะดวกฯได้ให้บริการตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ ซึ่งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ให้กับประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ ๐๙๐๐ จนถึง ๒๑๐๐ และหากมีประชาชนจิตอาสาจะร่วมให้บริการ หรือบริจาคสิ่งของสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๒๒๒ ๒๙๙๘ หรือ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๕๔๔๔๕ 
          นอกจากนี้ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ จัดรถและเรือ บริการรับ – ส่ง ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเส้นทางดังนี้
               ๑. รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ๖ คัน ออกให้บริการประชาชนระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๒๒๐๐ และในวัน ในเส้นทาง
                    ๑.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - สนามหลวง จำนวน ๓ คัน
                    ๑.๒ สายใต้ใหม่ - สนามหลวง จำนวน ๓ คัน
               ๒. จัดเรือโดยสารดังนี้
                    ๒.๑ จัดเรือเวรด่วนทางธุรการเส้นทาง ท่าช้าง – ท่าน้ำสาทร (จุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ตากสิน) - ท่าช้าง ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ – ๑๘๓๐
                    ๒.๒ จัดเรือข้ามฟากระหว่างท่าราชนาวิกสภาฯ-ท่านิเวศน์ วิ่งต่อเนื่องจากเวลาปกติ เวลา ๐๖๐๐ - ๒๒๐๐ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทหารเรือ ในเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ และนอกเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗
          ทั้งนี้ หากประชาชนยังหนาแน่น กรมการขนส่งทหารเรือจะเพิ่มจำนวนยานพาหนะ/เที่ยว/ขยายเวลาบริการ จนกว่าประชาชนจะเบาบาง
***หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการตามสถานการณ์ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอยู่ตลอด เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการเดินทาง*** 
          และมีหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๔๐๑ โดย หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ๑ จัดเรือออกลาดตระเวนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประชาชนสัญจรทางน้ำปริมาณมาก เพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมการช่วยเหลือประชาชน ในส่วนตามท่าเทียบเรือของกองทัพเรือที่มีเรือให้บริการประชาชนได้เจ้าหน้าที่ประดาน้ำ จากหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๔๐๑ และเจ้าหน้าที่จากกรมสารวัตรทหารเรือประจำท่านิเวศน์วรดิฐ และ ท่าราชนาวิกสภา ท่าเรือสาทร ท่าเรือเอกชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพเรือ เพื่อให้บริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ตลอดจนเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ได้จัดนักเรียนนายเรือ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันหยุดราชการในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต่อแถวรอเข้าถวายสักการะฯ บริเวณท้องสนามหลวง ในการแจกอาหาร เครื่องดื่ม พัด ยาดม ยาหม่อง และเก็บขยะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในช่วงบ่ายของทุกวันจัดนักเรียนจ่าทหารเรือเหล่าขนส่ง จากกรมการขนส่งทหารเรือจำนวน ๓๐ นาย ทำความดีตามรอยพ่อ โดยร่วมกันเก็บขยะ รักษาความสะอาดบริเวณสนามหลวงและโดยรอบ
                                             
                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร./ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทร.
                                                                                              ๑๐ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…