Skip to main content

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ

          เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวยเยี่ยม ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ บริเวณด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อมอบขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมฟังบรรยายสรุปในการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดลงนามแสดงความอาลัยฯ หน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

รูปจาก กพร.ทร.
รูปจาก กพร.ทร.

รูปจาก กพร.ทร.
รูปจาก กพร.ทร

          สำหรับศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ เปิดบริการประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บริเวณด้านกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยมีการบริการน้ำดื่ม ขนม อาหารฟรี พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อกองทัพเรือ รวมทั้งจุดลงนามแสดงความอาลัยฯ และศูนย์ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ บริเวณพระบรมมหาราชวัง จากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ การบริการทางการแพทย์จากกรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนการบริการรถสุขาเคลื่อนที่จากกรมการขนส่งทหารเรือ
          และทุก ๆ คืนเวลาประมาณ ๒๐๐๐ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอเชิญชวนประชาชนที่ผ่านไปมาร่วมจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นหนึ่งในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยศูนย์อำนวยความสะดวกฯได้ให้บริการตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ ซึ่งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ให้กับประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ ๐๙๐๐ จนถึง ๒๑๐๐ และหากมีประชาชนจิตอาสาจะร่วมให้บริการ หรือบริจาคสิ่งของสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๒๒๒ ๒๙๙๘ หรือ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๕๔๔๔๕ 
          นอกจากนี้ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ จัดรถและเรือ บริการรับ – ส่ง ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเส้นทางดังนี้
               ๑. รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ๖ คัน ออกให้บริการประชาชนระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๒๒๐๐ และในวัน ในเส้นทาง
                    ๑.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - สนามหลวง จำนวน ๓ คัน
                    ๑.๒ สายใต้ใหม่ - สนามหลวง จำนวน ๓ คัน
               ๒. จัดเรือโดยสารดังนี้
                    ๒.๑ จัดเรือเวรด่วนทางธุรการเส้นทาง ท่าช้าง – ท่าน้ำสาทร (จุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ตากสิน) - ท่าช้าง ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ – ๑๘๓๐
                    ๒.๒ จัดเรือข้ามฟากระหว่างท่าราชนาวิกสภาฯ-ท่านิเวศน์ วิ่งต่อเนื่องจากเวลาปกติ เวลา ๐๖๐๐ - ๒๒๐๐ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทหารเรือ ในเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ และนอกเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗
          ทั้งนี้ หากประชาชนยังหนาแน่น กรมการขนส่งทหารเรือจะเพิ่มจำนวนยานพาหนะ/เที่ยว/ขยายเวลาบริการ จนกว่าประชาชนจะเบาบาง
***หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการตามสถานการณ์ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอยู่ตลอด เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการเดินทาง*** 
          และมีหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๔๐๑ โดย หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ ๑ จัดเรือออกลาดตระเวนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประชาชนสัญจรทางน้ำปริมาณมาก เพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมการช่วยเหลือประชาชน ในส่วนตามท่าเทียบเรือของกองทัพเรือที่มีเรือให้บริการประชาชนได้เจ้าหน้าที่ประดาน้ำ จากหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๔๐๑ และเจ้าหน้าที่จากกรมสารวัตรทหารเรือประจำท่านิเวศน์วรดิฐ และ ท่าราชนาวิกสภา ท่าเรือสาทร ท่าเรือเอกชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพเรือ เพื่อให้บริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ตลอดจนเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ได้จัดนักเรียนนายเรือ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันหยุดราชการในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต่อแถวรอเข้าถวายสักการะฯ บริเวณท้องสนามหลวง ในการแจกอาหาร เครื่องดื่ม พัด ยาดม ยาหม่อง และเก็บขยะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในช่วงบ่ายของทุกวันจัดนักเรียนจ่าทหารเรือเหล่าขนส่ง จากกรมการขนส่งทหารเรือจำนวน ๓๐ นาย ทำความดีตามรอยพ่อ โดยร่วมกันเก็บขยะ รักษาความสะอาดบริเวณสนามหลวงและโดยรอบ
                                             
                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร./ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทร.
                                                                                              ๑๐ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า งานสวัสดิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า “พฤฒเวชโฮมแคร์” ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมงานคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความสุขสบายของคนที่คุณรัก ภายในบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนบ้าน รับผู้สูงอายุชาย – หญิง อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป
           นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามสภาพร่างกาย และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการบริการ เช่น การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ การสนทนา โดยใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีบริการแพทย์ตรวจเยี่ยม ๒ ครั้งต่อเดือน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจเยี่ยม ๑ ครั้งต่อเดือน พยาบาลวิชาชีพเยี่ยมประเมิน ๔ ครั้งต่อเดือน ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า งานสวัสดิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโลเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๖ ๑๖๑๕ ๒๖๕๒ และ ๐๘ ๖๓๘๒ ๗๖๙๙

                                                                        ข้อมูล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ๓๑ …