Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2014

งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน

งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี อ่างทอง ชัยนาทและสิงห์บุรี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ณ บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน และที่วัดโพธิ์เก้าต้น เมื่อ ๒๔๘ ปีที่ผ่านมา คนไทยซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา ๆ จากจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ได้รวมตัวกันที่ “ค่ายบางระจัน” ด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานชาติไทยถึง ๘ ครั้ง ปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน แม้ว่าจะเสียเปรียบทั้งด้านกำลังพล และอาวุธ แต่ด้วยความรักชาติ กล้าหาญและเสียสละ จึงทำให้ได้รับชัยชนะถึง ๗ ครั้ง แม้ในที่สุดจะพ่ายแพ้ แต่ก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญได้ถึง ๕ เดือน จังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์ให้กับผู้นำค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ ท่าน ซึ่งได้แก่ นายแท่น นายอิน นายเมือง นายโชติ นายดอก นายทอง ขุนสรรค์ นายพันเรือง นายทองแสงใหญ่ นายจันหนวดเขี้ยวและนายทองเหม็น ที่อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ณ อุทยานค่ายบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการรำลึก…

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยห้างแว่นท็อปเจริญ ขอเชิญชาวออนไลน์จิตอาสาร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศที่มีปัญหาด้านสายตา ผ่านการดาวน์โหลดโมบายล์แอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด “ซีสตาแกรม โลกในมุมที่คุณไม่เคยเห็น” พร้อมแชร์รูปภาพที่ผ่านการตกแต่งด้วยฟิลเตอร์ต่าง ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นให้มีลักษณะเหมือนสายตาที่บกพร่องของผู้สูงวัย จำนวน ๑๒ รูปแบบ โดยทุก ๑การแชร์ เท่ากับ ๑ แว่นที่บริจาคให้กับผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโมบายล์แอพพลิเคชั่น ผ่านแอพสโตร์ พร้อมร่วมแชร์ภาพถ่ายที่ถูกมองผ่านสายตาของผู้สูงวัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CareyourEye ข้อมูล นสพ.มติชน ๒๘ ม.ค. ๕๗ …

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือจัดงาน ๗๓ ปี วันกองพลจันทบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือจัดงาน ๗๓ ปี วันกองพลจันทบุรี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้กำหนดจัดงาน ๗๓ ปี วันกองพลจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๓๐ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีพลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี ฯ การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรีและทหารนาวิกโยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทย – อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ มีนาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงได้จัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี …

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงฯ ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานการบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนยังเป็นการรสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ในระดับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒…

ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับการยกย่องและรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับการยกย่องและรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม กองทัพ และประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักแก่บุคคลทั่วไปเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ “เกียรติยศจักรดาว” ประจำปี ๒๕๕๗ ในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน สำหรับในปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ และ นาวาเอก…

กรมการขนส่งทางบก กำลังปรับปรุงระบบการออกใบขับขี่ใหม่

กรมการขนส่งทางบก กำลังปรับปรุงระบบการออกใบขับขี่ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาใบขับขี่ให้ได้มาตรฐานสากล สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ ๙๐ เกิดจากคน และเมื่อลองเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ พบว่าประสิทธิภาพในการออกใบขับขี่ของเรายังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เช่นระยะเวลาการทดสอบไม่เพียงพอ ข้อสอบไม่สามรถวัดความรู้ของคนขับรถได้จริง กรมการขนส่งทางบกจึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอกใบขับขี่พร้อมกับระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ แพทย์สภา การปรับปรุงจะต้องมีการแก้ไขหลายส่วนทั้งกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกรมการขนส่งทางบก แต่ละส่วนใช้เวลาแก้ไขแตกต่างกัน เมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการปรับปรุงทันที ทั้งนี้ก็เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง …

รับตรุษจีนปีม้าอันทรงพลัง ข้ามประตูสู่แดนมังกร

ฯ พณ ฯ หนิง ฝูคุ่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ให้เปิดสถานเอกอัครราชทูตฯ บนถนนรัชดาภิเษก เพื่อจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนล่วงหน้าในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗๐๐ – ๒๑๐๐ ภายใต้แนวคิด “รับตรุษจีนปีม้าทรงพลัง ข้ามประตูสู่แดนมังกร” กิจกรรมประกอบด้วย การควบม้ามงคลเพื่อเปิดฉากบอกเล่าถึงประวัติศาสาตร์อันเก่าแก่ยาวนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน การเชิดมังกรทอง ความยาว ๕๗ เมตร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดศักราชใหม่ปี ๒๕๕๗ พร้อมด้วยการเชิดสิงโต ๙ ตัว ที่จะมาอำนวยพรให้ก้าวสู่ปีม้าทองด้วยความมั่งคั่งร่ำรวย และยังมีการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้าและหุ่นขายาวแต่งกายเป็นตัวละครต่าง ๆ เช่น เฮ่งเจีย ตือโป้ยก่ายและพระถังชำจั๋ง นอกจากนั้นยังมีการออกร้านอาหารคาวหวานให้เลือกชิมเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสานที่ดังกล่าว ข…

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

กระทรวงการคลังให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ประกอบด้วย ๑. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมทางหลวง เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา ๒๐ บาท ประเภทธรรมดา ๒. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนเพาะช่าง เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา ๒๐ บาท ประเภทธรรมดา ๓. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา ๒๐ บาท ประเภทธรรมดา เหรียญดังกล่าวข้างต้น ในส่วนกลาง ติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หน่วยจ่ายแลกเหรียญ สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ , หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ และหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ณ สำนักกษาปณ์ รังสิต ถนนพหลโยธิน รวมทั้งจะเปิดให้บริการจ่ายแลกผ่านระบบ e – catalog ทาง Website ของ กรมธนารักษ์ ที่ www.treasury.go.th ส่วนภูมิภาค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ๗๖ แห่ง …

โครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ ( ศพส.ทร.) จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๓/ งป. ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ (อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี) และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด (อำเภอเมืองเมือง จังหวัดจันทบุรี) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลที่ถือเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติดตลอดจนรู้จักวิธีรักษาสุขภาพ พัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์เป็นภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นพลังร่วมต่อต้านยาเสพติด โดยกิจกรรมประกอบด้วยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การแนะแนวการศึกษาการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดนิทรรศการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ และกิจกรรม สันทนาการต่าง ๆ …

เตือนอันตรายจากการสูดควันธูป

กรมอนามัย แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่า การจุดธูปจำนวนมาก ๆ แต่ละครั้ง ธูปที่เผาไหม้จะปล่อยฝุ่นละอองและสารพิษออกมามากมาย ซึ่งมีสารบางชนิดที่อาจเป็นสารก่อมะเร็ง นอกจากนี้ในควันธูปยังมีสารมลพิษอีกหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอน ออกไซต์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เป็นต้น ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมระยะเวลานานอาจทำให้หมดสติได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่นห้องแอร์ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง ใช้ธูปขนาดสั้นแทนขนาดยาว หลังการสัมผัสควันธูปควรล้างมือ และสำหรับในกลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมปอด นับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น ข้อ…

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ารับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พนักงานช่วยการพยาบาล รุ่นที่ ๓

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล รุ่นที่ ๓ จำนวน ๔๐ คน ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อสรรหาบุคคลที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น โดยรับสมัครเพศหญิงและเพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีสัญชาติไทย มีบุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า – บ่าย –ดึก ได้และไม่เคยต้องโทษตามกฎหมาย หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๔ รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๘๒ …

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์

สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ “อาคารวชิระทรงธรรมพัฒนา” ณ วัดป่าบ้านเหล่า ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ร่วมในการกุศลครั้งนี้ โดยส่งปัจจัยได้ที่สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๗๙๕๕ – ๓ ชื่อบัญชี “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อวัดป่า บ้านเหล่า” โดยพลเรือเอกจักรชัย ภู่เจริญยศ และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่ สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๘๒๑๔ …

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและในต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ จะทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในประเทศและในต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ มี พลเรือตรีวศินสรรพ์ จันทวรินทร์ หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับการหมู่ฝึกนักเรียนนายเรือ การฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานจริง การเดินทางไปต่างประเทศจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศและประชาชนที่หมู่เรือฝึกนักเรียนายเรือแวะเยี่ยมชม โดยการเดินทางในต่างประเทศในครั้งนี้ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้อมูล รร.นร. …

การประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑

พลเรือโท วีรพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือเรียกโดยย่อว่า “ศรชล” เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการทางทะเลในทุก ๆ ด้าน ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางทะเล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีกองทัพเรือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้หน่วยงานยังคงปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หน่วยปฏิบัติการหลัก ประกอบด้วย กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยปฏิบัติการร่วมคือหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หรื…

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

กทม. จะจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๐๐ ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ พระกรณียกิจของพระองค์มีอยู่อย่างอเนกอนันต์ทั้งการเผยแผ่พระศาสนาในประเทศและต่างประเทศ ทรงบูรณะซ่อมแซมสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุอันเป็นสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก ทรงพระนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตำรา พระธรรมเทศนาและทั่วไป พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต พระชันษา ๑๐๐ ปี จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมกันถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกัน …

กรมอุทกศาสตร์จัดหน่วยเรือสำรวจแผนที่ทะเลฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์นำมาปรับปรุงแผนที่เดินเรือให้ทันสมัย

กรมอุทกศาสตร์ จัดหน่วยหรือสำรวจแผนที่ทะเล ไปสำรวจแผนที่ทะเลฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย เรือหลวงพฤหัสบดี พร้อมกำลังพล จำนวน ๖๖ นาย โดยมี นาวาเอก ฉัตรชัย เหลืองทองคำ รองผู้อำนวยการกองสำรวจแผนที่ทะเล กรมอุทกศาสตร์ เป็น แม่กองสำรวจแผนที่ การสำรวจแผนที่ทะเลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์นำมาปรับปรุงแผนที่เดินเรือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือสามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันได้อย่างปลอดภัย ข้อมูล อศ. ๑๗ ม.ค.๕๗

กรมการขนส่งทางบกให้บริการรับชำระภาษีบนมือถือผ่านโทรศัพท์มือถือ

กรมการขนส่งทางบก ได้เพิ่มช่องทางรับชำระภาษีด้วยบริการที่หลากหลายช่องทางโดยเปิดให้บริการรับชำระภาษีประจำปีทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับรถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพ ซึ่งต้องเป็นรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๗ ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกและต้องไม่เป็นรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิง และรถจักยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก และต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ไม่ถูกงดรับชำระภาษีรถประจำปีหรือระงับการใช้รถชั่วคราว ไม่ค้างชำระภาษีประจำปีหรือค้างชำระภาษีรถประจำปีได้ไม่เกิน ๓ ปี และต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช ๒๕๓๕ ที่ยังไม่สิ้นความคุ้มครอง ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีครั้งถัดไปได้ไม่เกิน ๓ เดือน ผู้ที่ประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปีผ่านมือถือในระบบเครือข่าย AIS ต้องติดตั้งโปรแกรมการชำระภาษีรถประจำปี (Application) มาไว้บนมือถือผ่านทาง Play Store สำหรับระบบการปฏิบัติการ Android และลงทะเบียนโดยบันทึกรายละเอียดตามที่ระบบกำหนด สา…

การอบรมนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จะดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างความเป็นทหารเรือให้กับนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๔๒๙ นาย จาก ๑๗ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) คือบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทยภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (คนทั่วไปนิยมเรียกว่า รด.) สำหรับนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ แบ่งได้ ๒ พรรค ๓ หน่วยคือ ๑.พรรคนาวิน สังกัด กองเรือยุทธการ ๒.พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และพรรคนาวิน สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง การฝึกภาคสนาม/ทะเล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ จะเข้ารับการฝึกที่กองการฝึก กองเรือยุทธการ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ จะแยกฝึกตามสังกัด (กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) และหลักสูตรก่อนการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี ฝึก ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีพิธีใน…

งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๕

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. กำหนดจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๕ ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยบนผืนผ้า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภาค ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ และไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สืบสานงานศิลป์ เชื่อมสายใยแห่งอาเซียน มีจุดเด่นของงานคือการจัดแสดงผืนผ้าที่ทรงคุณค่าของแต่ละชาติในอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศไทย พม่า ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ที่มีความเกี่ยวโยงและคล้ายคลึงจากรากเหง้าที่ผูกพันกันมายาวนาน ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ รวมทั้งกรรมวิธีและวัตถุดิบของการทอผ้าของแต่ละประเทศ และมีการสาธิตการทอ การถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านครูช่างทั้งชาวไทยและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว …

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี ประจำปี ๒๕๕๗ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) จะดำเนินการในการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร สำหรับปี ๒๕๕๗ สำหรับสมาชิก สอ.วด.ที่ประสงค์ให้ สอ.วด.หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่สมาชิกได้เขียนใบยินยอมไว้กับ สอ.วด.แล้วนั้น จะหักเงินในบัญชีเงินฝาก ฯ ของสมาชิกในวันเดียวกับที่สอ.วด. จ่ายเงินปันผล ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ส่วนกรณีสมาชิก สอ.วด.ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ สอ.วด. หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารให้สมาชิกนำเงินสดจำนวน ๔,๐๙๐ บาท มาชำระที่สำนักงาน สอ.วด. ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภัสสร แลบัว หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๕ – ๕๐๘๘ ข้อมูล สอ.วด. …

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กองทัพเรือต้องการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร คุณสมบัติผู้สมัครประกอบด้วย กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า , เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง ๑๔ – ๑๗ ปี , มีสัญชาติไทยและบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด , ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่กองทัพไทยกำหนด , ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา , ไม่เคยถูกไล่ออกหรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ และได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ฯลฯ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.admission-rtna.com ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๕ – ๓๙๙๕ …

นิทรรศการพิเศษเรื่อง “โขน : อัจฉริยนาฏกรรมสยาม”

พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “ โขน: อัจฉริยนาฏกรรมสยาม” ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของคนไทยที่ศิลปะการแสดงโขนของไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณสืบสายโยงใยจากสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย สำหรับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงสนับสนุนให้พระราชโอรส พระราชธิดาทุกพระองค์ได้รับการศึกษาฝึกหัดด้านนาฏศิลป์ดนตรีตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทำให้ทุกพระองค์เห็นถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงต่าง ๆ สำหรับนิทรรศการพิเศษในปีนี้ได้นำ โขน ที่แต่เดิมจะมีการแสดงในงานพระราชพิธีหรือในพระบรมมหาราชวัง แต่ครั้งนี้ได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชมทั้งที่มาของโขน เบี้องหลังการแสดงโขน การฝึกโขน นอกจากนั้นยังมีวัตถุที่มีความสำคัญมาจัดแสดง อาทิ ระนาดเอกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรเลงประกอบในการแสดงโขนศรีษะหนุมาน งานฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย , ศรีษะทศกัณฐ์หน้าทอง ทศกัณฑ์ทรงมงกุฎยอดชัยประดิษฐ์ด้วยโลหะ ( ทองแ…

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาพยาบาล โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ – ๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th , www.navy.mi.th , www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ …

ขอเชิญร่วมแข่งขันอ่าวดงตาล ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายภาคใต้

กองเรือยุทธการ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดการแข่งขันอ่าวดงตาล ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ ( Ao Dong Tan 1 Half Marathon 2014 ) ณ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวในพื้นที่ดังกล่าว รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” จึงขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๔๒๒๗ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aodongtanhalfmarathon.com หรือร่วมสนับสนุนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี “อ่าวดงตาลฮาล์ฟมาราธอน โดยธนาคารกสิกรไทย-กองเรือยุทธการ” เลขที่บัญชี ๓๖๒ – ๒ – ๕๖๓๐๙ – ๒ …

กองเรือยุทธการ ขอเชิญบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภค บริโภค ตลอดจนสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ ณ บริเวณหน้าภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ ระหว่าง ๑๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรือจนกว่าสถานการณ์อุทกภัย จะคลี่คลาย และสามารถบริจาคเงินได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีกองเรือยุทธการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยกองทัพเรือ หมายเลขบัญชี ๓๐๒ – ๗ – ๐๐๔๓๗ – ๗ กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ โทร. ๐๓๘ – ๔๓๙๔๗๙ ทร.๗๔๒๒๐ ข้อมูล กร. ๑๘ ต.ค.๕๖

กิจการราชนาวีสโมสรรับสมัครผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร

กิจการราชนาวีสโมสร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนและบุฟเฟ่ต์ ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องเกียรตินาวี ห้องศรีนาวา และห้องหรรษานาวี โดยรับสมัครผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารประเภท โต๊ะจีน จำนวน ๔ ราย และประเภทบุฟเฟต์และค็อกเทล จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละรายสามารถสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการได้มากกว่า ๑ รายการ หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมติดภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของผู้สมัคร , บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด ของผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารและทีมงานผู้ปรุงอาหาร ผู้ที่สนใจสามารถซื้อใบสมัครในราคาฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในวัน และ เวลาราชการ ที่ฝ่ายการตลาด ชั้น ๒ อาคารราชนาวีสโมสร เลขที่ ๗๗ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ –๒…

กิจกรรม รวมใจต้านภัยหนาว

กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรม รวมใจต้านภัยหนาว ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย โดยมีหน่วยที่ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย พื้นที่ที่นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้ ประกอบด้วย พื้นที่ ริมฝั่งโขง บ้านห้วยทราย ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ , บ้านห้วยช้างเผือก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ , บ้านโคกซวก ตำบลพระพุทธบาท อำภอศรีเชียงใหม่ , บ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ และบ้านท่ามะเฟือง ตำบลกองนาง อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และบ้านท่าดีหมี บ้านโคกงิ้ว และบ้านโคกมาด ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน , บ้าน ผาแบ่น ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคานและบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ข้อมูล กกพร.ฯ …

เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๗ เขตต่าง ๆได้เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง โดยเขต บางกะปิ ขอให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่เขตบางกะปิและมีเหตุผล ความจำเป็นไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๗ได้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนสำนักงานเขตบางกะปิ โดยแจ้งเหตุผลและความจำเป็นได้ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกะปิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๓๗๗ – ๕๔๙๔ ต่อ ๕๗๙๖ และ ๕๗๕๙ ส่วนเขตบางกอกใหญ่ได้อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง โดยเปิดบริการจัดทำบัตรประชาชนในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ จนถึงวันเลือกตั้ง ณ ฝ่ายทะเบียนชั้น ๑ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตรวจสอบบัตรประชาชนของตนเอง หากพบว่าชำรุดหรือสูญหาย หรือมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ไม่ตรงกับรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ฯลฯ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายทะเบียนทุกวัน เวลาราชการ หม…

วันคล้ายวันสถาปนาราชนาวีสโมสร

คณะกรรมการกิจการราชนาวีสโมสร กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาราชนาวีสโมสร ในวันที่ ๑ๆ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีพีสักการะศาลวิชัยมงคลพฤกษเทวบุตร และพิธีสงฆ์ ณ ห้องสินธูทัศนา ๓ ชั้น ๓ อาคารราชนาวีสโมสร ประวัติความเป็นมาของราชนาวีสโมสร จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือได้มีบันทึกความเห็นเสนอกระทรวงทหารเรือว่าควรจัดตั้ง “ราชนาวีสโมสร” เทียบ Royal Naval Institute เพื่อเป็นสำนักที่จะอำนวยการฝึกวนนายทหารเรือให้มีความรู้วิชาการทหารเรือยิ่งขึ้นและเป็นสถานที่สำหรับศึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในวิทยาการอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการในหน้าที่กับทั้งให้มีบรรณาคมเป็นที่รวบรวมหนังสือ ซึ่งเหล่าทหารเรือจะได้อ่านหรือศึกษาและเป็นที่พักเวลาว่างราชการด้วย ด้วยเหตุนี้ “ราชนาวิกะสภา” จึงได้ถือกำเนิดก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ ๑ เม.ย.๒๔๕๙ โดยใช้บ้านเดิมของ พระอินทรเทพ (ทัพ) ภายหลังจากเป็นของพระคลังข้างที่เป็นที่ทำการและได้เปลี่ยนแปลงชื่อจาก “ราชนาวิกะสภาพ” เป็น “ราชนาวิกสภา” ต่อมาได้มีพระราชกฤษฏีกาจัดวางระเบียบราชการกองทั…

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครนิสติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย (บฑว.สปท.) เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ (สปท.) รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๔๕ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ อาคาร ๓ ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน ๔ ทุน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการศึกษาที่สอบผ่านภาควิชาการแล้ว สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (http;//www,navy.mi.th/person/personal/index1.php) …

โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดตัวหนังสือภาพชั้นดีระดับโลก ๕ เรื่อง จากโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ ๖ ประกอบด้วย มือหนูอยู่ไหน,เจ้าหญิงถุงกระดาษ,รอยทะเล,นี่คือหนังสือและดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง หนังสือทั้ง ๕ เรื่อง ได้รับความใส่ใจทุกองค์ประกอบตั้งแต่การเลือกเรื่อง การออกแบบ สีสัน การแปล การนำประเด็น รวมถึงตัวอักษรทุกตัว เพื่อให้หนังสือภาพชุดนี้เหมาะกับเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด – ๖ ปี ผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ และหาซื้อหนังสือภาพดังกล่าวได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนนำหนังสือดีสู่เด็กไทย” โดยมูลนิธิเอสซีจี จำนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้อหนังสือภาพเพื่อมอบให้เด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๕๘๖ – ๒๕๔๗ …

กิจการราชนาวีสโมสร รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยง

กิจการราชนาวีสโมสร มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนและแบบบุฟเฟ่ต์ ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องเกียรตินาวี ห้องศรีนาวา และห้องหรรษานาวี โดยรับสมัครผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารประเภท โต๊ะจีน จำนวน ๔ ราย และประเภทบุฟเฟ่ต์และค็อกเทล จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละรายสามารถสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการได้มากกว่า ๑ รายการ หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมติดภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ของผู้สมัคร บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ชุดของผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารและทีมงานผู้ปรุงอาหาร ผู้ที่สนใจสามารถซื้อใบสมัครในราคาฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายการตลาด ชั้น ๒ อาคารราชนาวีสโมสร เลขที่ ๗๗ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๕ – ๕๔๑๑ แ…

งานประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนให้กับกำลังพลของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสนับสนุนงานการกุศลต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนสนับสนุนได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี “เงินกองทุนจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน” บัญชีเลขที่ ๓๐๒ – ๗ – ๑๔๗๐๗ – ๗ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สัตหีบ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๘๓๓ – ๔๒๗๕ …

กทม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

กทม. จะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๓๐ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ภายใต้แนวคิด “วันเด็กสนุกบุกเมืองวิทยาศาสตร์” การจัดงานวันเด็กปีนี้ กทม. จะเน้นให้ความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ลงมือทำมีความรู้ แก้ปัญหาเป็น รู้จักคิด วิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตนเอง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว มีคำแนะนำให้รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ รวมทั้งการสร้างเสริมความรู้ทางด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถพาบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติของ กทม. ได้ที่ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย – ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชน ๓๘ แห่ง ศูนย์กีฬา ๖ แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ๓๐ แห่ง และโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง ๔๓๗ แห่ง สำหรับวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ กทม . จะเปิดศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ให้เด็กเข้ามาเยี่ยมชมการทำงาน ชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสภา กทม. ระหว่างเวลา๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาต…

การทำงานเป็นทีม

การทำงานที่มีหลากหลาย และมีความสำคัญ การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกคนมีความสามารถที่โดดเด่นหรือเก่งกันไปคนละทาง การนำความสามารถของแต่ละคนมารวมกัน จึงทำให้เกิดผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หัวใจของการทำงานเป็นทีมมีหลายปัจจัย อาทิ ความสามัคคี ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพลังขับเคลื่อนให้งานน้อยใหญ่สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ผลประโยชน์ หากผู้ร่วมงานทุกคนยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ก็จะทำให้ทุกคนผลึกกำลังกันอย่างเต็มที่ การเสียสละ การทำงานเป็นทีมเป็นการทำงานร่วมกันของคนจำนวนมาก ต้องมีการเสียสละทั้งกำลังแรงกายกำลังสติปัญญา หรือแม้แต่กำลังทรัพย์เพื่อให้งานสำเร็จ ความรับผิดชอบ หากผู้ร่วมงานทุกคนมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ใครได้รับมอบหมายงานอะไรก็มุ่งมั่นทำอย่างเข้มแข็ง เมื่องานในส่วนย่อย ๆ สำเร็จแล้ว ก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของงานในภาพรวมด้วย ความอดทน การอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมากย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาเพราะแต่ละคนมีความคิดเห็นที่เป็นของตน หากมีใครมีความคิดไม่ตรงกับตนเองก็มักจะไม่พอใจกร…

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ฝึกส่งกำลังทางอากาศ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกส่งกำลังทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๑๕๕ นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ โดยมี พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก การฝึกส่งกำลังทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นการดำเนินการฝึกในเรื่องการส่งกำลังทางอากาศ มีความมุ่งหมายการฝึกเพื่อดำรงและพัฒนาขีดความสามารถด้านองค์บุคคลของนักทำลายใต้น้ำ จู่โจม ในการปฏิบัติการส่งกำลังทางอากาศและเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับสามารถแทรกซึมทางยุทธวิธีเข้าสู่ที่หมายโดยการส่งกำลังทางอากาศ โดยมีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย การโดดร่ม แบบสายดึงประจำที่ การโดดร่มแบบกระตุกเอง การโดดร่มลงน้ำ การโดดร่มทางยุทธวิธีประกอบอุปกรณ์การแทรกซึมทางอากาศ …

วันที่ระลึกทหารผ่านศึก

ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยผ่านศึกสงครามมาหลายครั้งนับตั้งแต่กรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส สงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ สงครามเกาหลี เวียดนาม และการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จึงมีทหารผ่านศึกจำนวนมากที่รัฐจะต้องช่วยเหลือ จึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวรทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจึงได้จัดตั้งขึ้นนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ ๓ กุมภาพันธ์เป็นวันทหารผ่านศึก ต่อมาหน่วยงานได้แปรสภาพเป็น “มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับเป็นองค์อุปถัมภ์ มูลนิธิฯ ได้จัดทำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกหรือดอกป็อปปี้ขึ้นจำหน่ายดอกละ ๒๐.- บาท เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติ โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนกำลังพลและพาหนะในการจำหน่วยดอกป็อปปี้แก่มูลนิธิฯ ด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชน…

กิจกรรมดนตรีในสวน

สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมดนตรีในสวนตามโครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากลทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗๓๐ – ๑๙๓๐ ณ ศาลาภิรมย์ภักดี บริเวณสวนปาล์ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ ๕ ,๑๒ ,๑๙, ๒๖ มกราคม และวันอาทิตย์ที่ ๒,๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับอรรถรสทางดนตรีสากลออร์เคสตร้า ก่อให้เกิดสุนทรีย์ทางอารมณ์สร้างเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมทางด้านดนตรีร่วมกันภายในครอบครัว เป็นการช่วยสร้างความสามัคคีและความใกล้ชิดให้สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนใช้เวลาท่องเที่ยวและพักผ่อนในสวนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๔๖ – ๐๒๗๘ …
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ประสูติแต่สมเด็จพระสุริเยนทรามาตย์ พระราชสมภพ ณ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๓๕๑ พระนามเดิมว่า สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑามณี ทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ร่วมพระอุทรกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) และเป็นพระราชอนุชาต่างพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) หลังจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑามณีได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ทรงปฏิบัติราชการหลายหน้าที่ในการทหาร กล่าวคือ กำกับกรมทหารปืนใหญ่ กรมกองแก้วจินดา กรมทหารแม่นปืนหน้าแม่นปืนหลัง ญวนอาสารบ แขกอาสาจาม แต่งกำปั่นเป็นเรือรบ นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยในพระอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ จึงทรงเป็นที่ปรึกษาในการทำสนธิสัญญา และหนังสือสัญญาราชไมตรีกับชาติต่างๆ ครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๔ …
งานถนนสายวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นปีแห่งผลึกศาสตร์สากล และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมฉลองปีสากลทั้ง ๒ นี้ สถานีทดลองจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับผลึกและเกษตรกรรม อาทิ นิทรรศการโลกสวยด้วยผลึก การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมนำเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าทดลองปลูกลงในกระถางและนำไปปลูกต่อที่บ้าน รวมทั้งยังมีสถานีทดลองการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกๆ ด้านที่เยาวชนไม่ควรพลาด และในวันเด็ก (๑๑ ม.ค.๕๗) อพวช.จะจัดกิจกรรมวันเด็ก ๒ แห่ง คือ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๗ ม.ค.๕๗
งานถนนสายวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นปีแห่งผลึกศาสตร์สากล และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมฉลองปีสากลทั้ง ๒ นี้ สถานีทดลองจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับผลึกและเกษตรกรรม อาทิ นิทรรศการโลกสวยด้วยผลึก การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมนำเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าทดลองปลูกลงในกระถางและนำไปปลูกต่อที่บ้าน รวมทั้งยังมีสถานีทดลองการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกๆ ด้านที่เยาวชนไม่ควรพลาด และในวันเด็ก (๑๑ ม.ค.๕๗) อพวช.จะจัดกิจกรรมวันเด็ก ๒ แห่ง คือ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๗ ม.ค.๕๗
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างประสบการณ์ที่มีประโยชน์ และให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง เห็นถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การนำเยี่ยมชมพระราชวังเดิม เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เพื่อรับฟังโอวาท การเข้าพบผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหรือผู้แทนเพื่อรับฟังโอวาท และเยี่ยมชมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่ สัตหีบ และร่วมกิจกรรมทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต รวมทั้งยังได้ไปทัศนศึกษา อุทยานสัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิล์ด สยามพารากอน, บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด, พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ , พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , สวนสนุกดรีมเวิลด์, บริษัท ซ…
พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวานนี้ (๕ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๗๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตร ๔ ปี มีสิทธิได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาทหาร ได้แก่ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร์, ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ, ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารศาสตร์ อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ เรือตรี และร้อยตำรวจตรี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ จำนวน ๕๒ คน แบ่งเป็นพรรคนาวิน …
พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดนำคณะนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ทัศนศึกษานอกสถานที่ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้คณะครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง ทัศนศึกษาสวนสยาม การทัศนศึกษาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรหรือเรือหลวงลำอื่นตามความเหมาะสม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พิพิธภัณฑ์ริบลี่ย์ มิโมซ่า พัทยา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ข้อมูล กปจ.ฯ ๖ ม.ค.๕๗
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ๓๑ อัตรา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dti.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๐๙ ,๑๑๓๓ และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือยื่นใบสมัครได้ที่ recruitment@dti.or.th ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๖ ม.ค.๕๗
งานเทศกาลรัตนโกสินทร์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดงานเทศกาลรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง ๙ พระองค์ โดยกิจกรรมจัดในพื้นที่ถนนพระอาทิตย์ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าป้อมพระสุเมรุ ถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นถนนสายศิลปวัฒนธรรม สะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทย ภายใต้แนวคิด “รัตนโกสินทร์ ยุคทองของแผ่นดิน ร้อง รำ ทำ กิน สะท้อนงานศิลป์ถิ่นไทย” จัดไปแล้วในช่วงวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมีกำหนดจะจัดอีกระหว่างวันที่ ๔ – ๕ และ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ - ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นการแสดงที่สะท้อนถึงวิถีไทยยุครัตนโกสินทร์ ๓ ยุค ทั้งต้น-กลาง และยุคปลาย มีการถ่ายภาพย้อนยุค และการจำลองหุ่นคนมีชีวิต - ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย อาทิ ม้าก้านกล้วย รีรีข้าวสาร และเดินโถกเถก เป็นต้น ภายในงานทั้งสองช่วง จะจัดบรรยากาศเป็นตลาดย้อนยุค มีสินค้าและอาหารมาจำหน่ายกว่า ๒๐๐ ร้าน มีการฉายหนั…
นักกีฬากองทัพเรือได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๒๗ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ นักกีฬาของกองทัพเรือ สามารถทำเหรียญรางวัลได้เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย - เรือพาย/เรือกรรเชียง ทำได้ ๓ เหรียญทอง ๙ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง - เรือใบ ทำได้ ๒ เหรียญเงิน - กรีฑา ทำได้ ๑ เหรียญทอง - ตะกร้อ ทำได้ ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน - ว่ายน้ำ ทำได้ ๑ เหรียญทองแดง - เทควันโด ทำได้ ๑ เหรียญทองแดง - ปัญจสีลัด ทำได้ ๑ เหรียญทอง - เปตอง ทำได้ ๑ เหรียญทอง - มวย ทำได้ ๓ เหรียญทอง - บาสเกตบอล ทำได้ ๑ เหรีญเงิน - ฟุตซอล ทำได้ ๑ เหรียญทอง - ยกน้ำหนัก ทำได้ ๑ เหรียญทอง - ยิงธนู ทำได้ ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง รวมเหรียญรางวัลที่นักกีฬาของกองทัพเรือ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ประกอบด้วย ๑๒ เหรียญทอง ๑๕ เหรียญเงิน ๗ เหรียญทองแดง ข้อมูล คณะกรรมการฯ ๒ ม.ค.๕๗
กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใน ๒ มกราคม – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ -๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑-๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดา เป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้ หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติ…
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ กรมพลศึกษา ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ “เมืองมะขามหวานเกมส์” มิตรภาพ น้ำใจ เหนือชัยชนะ” ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ การแข่งขันมีทั้งหมด ๓๔ ชนิด กีฬา อาทิ กรีฑา, กอล์ฟ, คาราเต้ –โด, จักรยาน, เซปัดตะกร้อ, เทควันโด, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, แบดมินตัน, ฟุตบอล, ฟุตซอล, มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก,ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ , ว่ายน้ำ, วอลเลย์บอล, ฮอกกี้ และมวยปล้ำ ฯลฯ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๓ ม.ค.๕๗
โครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/งป.๕๗ กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/งป.๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคาย) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงยาเสพติด ตลอดจนรู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดให้หมู่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยยาเสพติด การแนะแนวการศึกษาการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ข้อมูล ศพส.ทร. ๓ ม.ค.๕๗
ขอเชิญส่งบุตรหลาน อายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗ กองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บิดา มารดา และผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บิดา มารดา และผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กร่วมกัน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สวนอัมพร การประกวดสุขภาพเด็กในปีนี้ เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุระหว่าง ๑-๕ ปีแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ อายุตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๒ ปี ๖ เดือน และประเภทที่ ๒ อายุตั้งแต่ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๕ ปี กำหนดยื่นใบสมัครวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยผู้ปกครองต้องนำใบสมัครพร้อมสูจิบัตรและสมุดบันทึกสุขภาพการได้รับวัคซีนของเด็ก (โดยไม่ต้องนำเด็กมา) มายื่นที่ตึก สก.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายกุ…