Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2011

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

กรมการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดทำโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเยาวชนและภาคประชาชนทั่วไป ได้รับทราบแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด กระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้มีเวทีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ปี ๒๕๕๔ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.degp.go.th


ขอเชิญร่วมน้อมถวายพระพรด้วยการใส่เสื้อและสายรัดข้อมือ ดอกกุหลาบชมพู ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมน้อมถวายพระพรด้วยการใส่เสื้อและสายรัดข้อมือ ดอกกุหลาบชมพู ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมน้อมถวายพระพรด้วยการใส่เสื้อและสายรัดข้อมือดอกกุหลาบชมพู ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สลักข้อความ “ทรงพระเจริญ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ นับแต่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานนามให้กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๑๓ โดยมูลนิธิฯได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมโครงการควบคุมโรคเรื้อนตามแนวพระราชดำริเพื่อการรักษาสงเคราะห์ฟื้นฟูสภาพประชาชนที่ติดเชื้อและป่วยเป็นโรคเรื้อน ซึ่งในอดีตนั้นถือว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจของสังคม ด้วยพระเมตตาบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณทรงรับโครงการควบคุมโรคเรื้อนไว้ในพระราชดำริ
ให้มูลนิธิฯ ดูแลให้การศึกษาสงเคราะห์ แก่บุตรธิดาของผู้เป็นโรคเรื้อนให้ได้มีการศึกษาโดยได้รับพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิ ฯ ดูแลให้การศึกษาสงเคร…

งานถนนเทคโนโลยีปี ๒๕๕๔

งานถนนเทคโนโลยีปี ๒๕๕๔

บริษัท อสมท.มหาชน จำกัด จะจัดงานถนนเทคโนโลยี ๒๕๕๔ (Technology Street 2011) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ฮอลล์ ๑ – ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ – ๑๘๐๐
ในปีนี้งานถนนเทคโนโลยีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจุดพลังสร้างสรรค์เทคโนโลยี (Enlighten the Future) พร้อมนำหุ่นยนต์สัญชาติไทย อินทรชิต ทูตวัฒนธรรมไทย-จีน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในงาน The world Expo Shanghai China 2010 มาให้คนไทยชมครั้งแรกและยังได้ส่งหุ่นยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่เสมือนจริงมาให้ผู้สนใจได้ร่วมชมในงานด้วยและมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร การแข่งขัน ABU Robot Contest ชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๕๕๔ โดยทุกชิ้นงานเป็นฝีมือของเยาวชนไทยที่จะมาโชว์ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี
จึงขอเชิญผู้สนใจชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mcot.net/Technologystreet

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญร่วมเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกในการก่อสร้างหอศิลป์พ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญร่วมเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกในการก่อสร้างหอศิลป์พ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ

กองเรือยุทธการ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหรือเช่าบูชาเหรียญที่ระลึก ในการก่อสร้างหอศิลป์พ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติซึ่งดำเนินการจัดสร้างโดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยผู้ที่บริจาค จำนวน ๑๙๙ บาท จะได้รับเหรียญสามกษัตริย์ จำนวน ๑ เหรียญ และผู้ที่บริจาคจำนวน ๙๙ บาท จะได้รับเหรียญทองแดง จำนวน ๑ เหรียญ
ผู้ที่สนใจติดต่อ กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๙ ๔๗๙ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๔๒๒๕ หรือที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๕๗๒ ๕๓๙๗ ,๐ ๘๑ ๙๕๙ ๓๐๘๘ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๕๐๕๐ และ ๖๕๒๕๑

ข้อมูล กร.
๑ มิ.ย.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประ…

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

กรมธนารักษ์ ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๒ ชนิด คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในปี ๒๔๕๓ โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว ทองแดงผสมนิกเกิล ชนิดราคา ๒๐ บาท ลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุย องค์บรมราชูปถัมภก ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์ครุย องค์บรมราชูปถัมภกอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์ครุย องค์บรมราชูปถัมภกของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พระอุระเบื้องซ้ายประดับแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๖” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ครบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ด้านขวารูปตราสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า “๒๐” ด้า…

กรุงเทพมหานครอนุญาต ๑๔ จุดปราศรัยหาเสียง

กรุงเทพมหานครอนุญาต ๑๔ จุดปราศรัยหาเสียง

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สถานที่ของกรุงเทพมหานคร ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( สส. ) เพื่อให้การปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. หรือพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำนวน ๑๔ แห่งได้แก่ ๑. ลานคนเมือง เขตพระนคร ๒. สวนจตุจักร เขตจตุจักร ๓. สวนวชิรเบญจทัศ ( สวนรถไฟ ) เขตจตุจักร๔. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ๕. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย ๖. บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี ๗. สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด ๘. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม ๙ ( ฝั่งธนบุรี ) เขตราษฎร์บูรณะ ๙. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน ๑๐. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม ๑๑. สวนพระ นคร เขตลาดกระบัง ๑๒. สวนสุขภาพ เขตประเวศ ๑๓. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ ๑๔. สวนสาธารณะหน้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค
สถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ สนามหลวง เขตพระนคร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร และสวนหลวง ร. ๙ เขตประเวศ
ทั้งนี้ ผู้สมัครร…

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เชิญชวนสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เชิญชวนสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ( สค.รน. ) ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ สมัครเข้าเป็นสมาชิก สค. รน. และใช้สิทธิในฐานะสมาชิกได้ เช่น การขอซื้อห้องชุดหรือที่พักอาศัยโครงการของ สค.รน. เพื่อการจัดหาที่พักอาศัยให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ หรือการขอกู้เงิน ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นสามารถสมัครเป็นสมาชิก สค.รน. ได้ เนื่องจากเป็นสหกรณ์ต่างประเภทกัน ผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๙๓ – ๕ ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูล สค.รน.
๓๑ พ.ค.๕๔


เกาะติดทุกภารกิจ ประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเครือวัลย์วรวิหาร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเครือวัลย์วรวิหาร
กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
กองทัพเรือจะนำผ้าป่าสามัคคีไปทอด ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ( พระอารามหลวงชั้นตรี ) เพื่อปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถ และพระวิหาร รวมทั้งซ่อมแซมอาคารกุฏิและหอฉันท์ของพระสงฆ์ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีความมั่นคงถาวร เป็นปูชนียสถานของพระพุทธศาสนาสืบไป
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้อันจะนำมาซึ่งความเจริญและความเป็นสิริมงคล รวมทั้งความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดไป โดยโอนเงิน หรือ เช็คสั่งจ่าย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕ – ๒ – ๑๔๖๙๓ – ๐ ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคีวัดเครือวัลย์วรวิหาร และแจ้งการโอนเงินที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๕ – ๕๕๕๗ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๕ – ๔๕๕๑ และ ๐ – ๒๔๗๕ – ๔๘๘๒

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยและองค์การภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัดโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช กำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผู้ที่สนใจร่วมอุปสมบท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด ทั่วประเทศและติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐- ๒๘๓๑ – ๑๒๓๔ , ๐๘๗ – ๗๐๗ – ๗๗๗๑ – ๓


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๓๐ พ.ค.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจ ประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

หอประวัติกรมประมง

หอประวัติกรมประมง

กรมประมง เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาของกรมประมง ตลอดจนทำการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
ในวาระครบรอบสถาปนาปีที่ ๘๔ ของกรมประมง ในปี ๒๕๕๓ กรมประมง จึงมีมติจัดตั้ง “หอประวัติกรมประมง” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการด้านการประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการประมง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้เกษตรชาวประมง ผู้ประกอบการ รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน ผู้สนใจได้รับทราบรวมทั้งยังเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หอประวัติกรมประมง ตั้งอยู่ ณ อาคารพลเทพ กรมประมงเกษตรกลาง อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ส…

เขตบางกอกน้อยเปิดอบรมอาชีพฟรี

เขตบางกอกน้อยเปิดอบรมอาชีพฟรี
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เขตบางกอกน้อย กำลังเปิดรับสมัครเรียนฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจ ฟรี จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร ๑ เดือน ๘๐ ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ – ศุกร์เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ มี ๑๕ วิชา หลักสูตร ๒ เดือน ๘๐ ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐มี ๑๖ วิชา หลักสูตร ๒ เดือน ๑๖๐ ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ มี ๕วิชา และหลักสูตร ๔ เดือน ๑๖๐ ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ มี ๕ วิชา
เมื่อจบหลักสูตรแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ โดยใช้หลักฐาน รูปถ่าย ๑ – ๒ นิ้ว ๒ รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ กทม. เขตบางกอกน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐- ๒๔๑๒ – ๔๖๑๑- ๒
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๗ พ. ค๕๔
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัต…

รับสมัครนายทหารประทวนยศจ่าตรี - จ่าเอก

รับสมัครนายทหารประทวนยศจ่าตรี - จ่าเอก
กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศจ่าตรี – จ่าเอก ไม่จำกัดพรรค - เหล่าที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสารบัญ และธุรการ และมีความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ๒๐๐๓ เพื่อย้ายบรรจุลงในตำแหน่งเสมียน แผนกอสังหาริมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
ผู้ที่ประสงค์จะย้ายสังกัดเพื่อบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ให้เสนอรายงานตามลำดับชั้นส่งถึง กรมสารบรรณทหารเรือ ได้โดยตรง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ร่วมกับ๕๕๔๕๙


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๗ พ.ค. ๕๔


เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถาน

เปิดรับจิตอาสาเพื่อสภากาชาดไทย

เปิดรับจิตอาสาเพื่อสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยในฐานะองค์การสมาชิกสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ได้จัดงานระลึกถึงสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ภายใต้คำขวัญ “Find the Volunteer Inrside You ปลุกจิตอาสาในตัวคุณ”
สภากาชาดไทยเป็นองค์การสาธารณกุศล ที่ดำเนินการตามหลักการกาชาดสากลทั้ง ๔ ประการ โดยเฉพาะในเรื่องของความมีมนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นเอกภาพ ความเป็นสากล ความเป็นอิสระ และเป็นบริการอาสาสมัครจากภารกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน ของสภากาชาดไทยได้แก่บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งทุกภารกิจอาสาสมัครเข้ามามีส่วนช่วยเหลืออย่างมาก
จากภารกิจของสภากาชาดไทย อาสาสมัครเข้ามามีส่วนช่วยเหลืออย่างมากในส่วนภูมิภาคถือว่าเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศคือแบบอย่างที่ดีของผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานของกาชาดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ดังนั้นจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม
ผู้สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย สามารถแจ้งความจำนงผ่านแบบฟอร์มอาสาสมัครออนไล…

เข็มวันอานันทมหิดล

เข็มวันอานันทมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดจากพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ที่ทรงอยากให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล” ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ทั้งยังเป็นการหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ป่วยที่ยากไร้อย่างต่อเนื่องทุกปี
การจัดทำเข็มวันอานันทมหิดลนี้นับเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายกตเวทิตาคุณ รำลึกแด่ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬา” และโดยที่มูลนิธิอานันทมหิดลนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูงได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขึ้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเข็มวันอานันทมหิดล จะนำรายไ…

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กำลังพลกองทัพเรือและสมาชิก โดยให้นักเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ รวมทั้งนักเรียนในส่วนสถานศึกษาของกองทัพเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ คู่สมรส บุตร และบิดา มารดา สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ สำหรับสมาชิกที่รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ จากกรมการเงินทหารเรือ ต้องหักเงินรายเดือนจากเบี้ยหวัดหรือบำนาญเพื่อป้องกันการพ้นจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ นอกจากนี้ได้กำหนดการเก็บเงินสงเคราะห์จัดการศพเพิ่มเติมจากเดิมศพละ ๒.๕๐ บาท เป็นศพละ ๔ บาท และปรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเพิ่มขึ้นจากเดิมเงินสงเคราะห์ที่ได้รับประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็นประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
สำหรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย เป็นเงินสองร้อยบาท การฌาปนกิจสงเคราะห์จะ…

งานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เด็กเชียงใหม่

งานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เด็กเชียงใหม่

กรมป่าไม้ร่วมจัดงานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ ภายใต้หัวข้อเด็กไทยร่วมใจ ลดโลกร้อน และกิจกรรมให้ความรู้โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระสงฆ์ กับการดูแลรักษาป่า และนิทรรศการมีชีวิตเพื่อสื่อความหมาย “ป่ายั่งยืน ประชาชนได้ประโยชน์”
กิจกรรมในส่วนของกรมป่าไม้ ประกอบด้วยกิจกรรมเขียนคำขวัญคำประทับใจหรือการรณรงค์ในหัวข้อ เราจะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง ลงบนใบไม้หรือรูปผลไม้ชนิดต่าง ๆ แล้วนำไปแขวนที่ต้นไม้ กิจกรรมระบายสีลงบนถุงผ้า ส่วนนิทรรศการให้ความรู้จะมีเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์กับการดูแลรักษาป่า ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ นิทรรศการมีชีวิต โดยจะนำอาหารป่า เช่น สมุนไพร ผักพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ และผลผลิตธรรมชาติที่ได้จากป่ามาจัดแสดงและให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๔ พ.ค.๕๔
เกาะติดทุกภารกิจ…

กิจกรรมพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

เขตคลองเตยร่วมกับประชาคมหน่วยราชการเขตคลองเตย ภาคเอกชน วัด และองค์กรภาคประชาชน กำหนดจัดกิจกรรม “พิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา” ทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้งในวันจันทร์แรกของเดือนจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ รวม ๙ ครั้ง ดำเนินกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่ของเขต
โดยในครั้งที่ ๒ จะจัดในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ครั้งที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนปทุมคงคา ครั้งที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ครั้งที่ ๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ – ๗ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานเขตคลองเตยและโรงเรียนศรีวิกรม์ และครั้งที่ ๘ – ๙ ที่อาคารวิบูลย์ธานี ถนนพระราม ๔ และอุทยานเบญจสิริ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีความคิดก้าวไกล มีพระปรีชาสามารถทั้งในด้านวิชาการ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ทรงเป็นต้นแบบพ่อแห่งแผ่นดินทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไ…

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษานอกสถานที่

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินทหารเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลายของศาสนา และวัฒนธรรมแต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทัศนศึกษาในหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบภารกิจด้านต่าง ๆ ของกองทัพเรือ การเยี่ยมชมพระราชวังเดิม และเข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทจากท่านผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน รวมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความรู้ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช โดยเยาวชนที่ร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากกองทัพเรือ ในการร่วมกิจกรรมด้วย


ข้อมูล กปจ.กพร.ท…

กองทัพเรือทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

กองทัพเรือทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประเภทละ ๔๐ นาย จำนวน ๑๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดรายงานตัวที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๐๐๑๒

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๖ พ.ค.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เปิดรับจิตอาสาเพื่อสภากาชาดไทย

เปิดรับจิตอาสาเพื่อสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยในฐานะองค์การสมาชิกสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ได้จัดงานระลึกถึงสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ภายใต้คำขวัญ “Find the Volunteer Inrside You ปลุกจิตอาสาในตัวคุณ”
สภากาชาดไทยเป็นองค์การสาธารณกุศล ที่ดำเนินการตามหลักการกาชาดสากลทั้ง ๔ ประการ โดยเฉพาะในเรื่องของความมีมนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นเอกภาพ ความเป็นสากล ความเป็นอิสระ และเป็นบริการอาสาสมัครจากภารกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน ของสภากาชาดไทยได้แก่บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งทุกภารกิจอาสาสมัครเข้ามามีส่วนช่วยเหลืออย่างมาก
จากภารกิจของสภากาชาดไทย อาสาสมัครเข้ามามีส่วนช่วยเหลืออย่างมากในส่วนภูมิภาคถือว่าเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศคือแบบอย่างที่ดีของผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานของกาชาดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ดังนั้นจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม
ผู้สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย สามารถแจ้งความจำนงผ่านแบบฟอร์มอาสาสมัครออนไล…

เข็มวันอานันทมหิดล

เข็มวันอานันทมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดจากพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ที่ทรงอยากให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล” ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ทั้งยังเป็นการหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ป่วยที่ยากไร้อย่างต่อเนื่องทุกปี
การจัดทำเข็มวันอานันทมหิดลนี้นับเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายกตเวทิตาคุณ รำลึกแด่ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬา” และโดยที่มูลนิธิอานันทมหิดลนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูงได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขึ้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเข็มวันอานันทมหิดล จะนำรายไ…

เตือน ๔ ภัยสุขภาพ ที่มากับฤดูร้อน

เตือน ๔ ภัยสุขภาพ ที่มากับฤดูร้อน

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าขณะนี้สภาพอากาศโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากสถิติที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๔๖ พบมีการเสียชีวิตจากความร้อนในสหรัฐอเมริกากว่า ๘,๐๐๐ ราย แม้จะไม่พบบ่อยในเมืองไทย แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะโลกที่เกิดจากความร้อนเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ในฤดูร้อนมีโรคสำคัญ ๔ โรคได้แก่ โรคลมแดด โรคเพลียแดด โรคตะคริวแดด และ ผิวหนังไหม้แดด โรคที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตคือ โรคลมแดด ในปี ๒๕๕๑ ไทยพบผู้ป่วยโรคลมแดด ๘๐ ราย เสียชีวิต ๔ ราย ในปี ๒๕๕๒ มีรายงานประชาชนในสิทธิรักษาฟรี ๔๘ ล้านคน ป่วยโรคนี้เข้ารักษาในโรงพยาบาล ๓๒ ราย โรคลมแดดจะมีอาการ คือ ผิวหนังแดง ร้อนและแห้ง ไม่มีเหงื่อ หากวัดปรอททางปากอุณหภูมิจะสูงเกิน ๔๐ องศาเซลเซียส หรือ๑๐๓ องศาฟาเรนไฮต์ ผู้ป่วยจะชีพจรเต้นแรงและเร็ว มีอาการคลื่นไส้ สับสน ไม่รู้สึกตัว เบื้องต้นให้ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยนำผู้ป่วยเข้าร่มทันที และใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัว ในรายที่มีอาการหนัก อาจจะใช้เย็นห่อตัวไว้ และ รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที สำหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหน้าร้อนต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้หลอ…

โครงการรักษ์โลก ลดพลาสติก

โครงการรักษ์โลก ลดพลาสติก

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จัดกิจกรรมโครงการรักษ์โลก ลดพลาสติก Use Less Plasticเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่โซน อีเดน ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๕ มิถุนายน เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการลดใช้พลาสติก ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน
โดยจะมีนิทรรศการให้ความรู้ และมีการเชิญชวนประชาชนให้นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาหย่อนที่จุดรองรับในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ กว่า ๒๐๐๐ จุด จากนั้นจะนำพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ นำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ แล้งนำกลับมาใช้ใหม่ โครงการดังกล่าวตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก ๑ ล้านขวดนำไปรีไซเคิลแล้วจะมอบเป็นจุดน้ำดื่มสะอาดคืนให้กรุงเทพฯ ในบริเวณสวนลุมพินี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริโภคในสวนสาธารณะต่อไปรวมทั้งกรุงเทพ ฯ จะร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ No Bag No Baht เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดขยะอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย
ฝึกปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย

ฝึกปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
กองทัพเรือ ร่วมกับกองทัพบกและกองทัพอากาศ ทำการฝึกปฏิบัติการร่วมกองทัพไทยประจำปี ๒๕๕๔ เป็นการฝึกภาคสนามและภาคทะเลบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร มีพลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึกร่วม
การฝึกร่วมกองทัพไทยในปีนี้ เป็นการฝึกในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธีที่รวมการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพ การฝึกส่งกำลังบำรุงร่วม การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร และการฝึกด้านกิจการพลเรือนเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศ และแผนป้องกันภัยทางอากาศของเหล่าทัพ โดยเน้นการประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพ ทดสอบและพัฒนาการควบคุมและอำนวยการยุทธด้วยระบบบังคับบัญชาของเหล่าทัพ และระหว่างเหล่าทัพ กับส่วนราชการอื่นในการปฏิบัติการร่วม ที่มิใช่สงคราม ทดสอบและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงของเหล่าทัพในการปฏิบัติการร่วม การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และทดสอบหลักนิยมการปฏิบัติการร่วม ฯ มีพลเรือเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการฝึกร่วมก…

การขออนุญาตลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๔

การขออนุญาตลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๔

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งการแก้ไขข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พุทธศักราช ๒๕๓๕ เพิ่มเติมกำหนดไว้ว่า ข้าราชการทหารลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยลาอุปสมบทมาแล้วจะลาอุปสมบทอีกไม่ได้ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ใดจะอุปสมบทให้เสนอใบลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อวินิจฉัยและเมื่อได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้วจะต้องลาอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ดั้งนั้น เพื่อให้การดำเนินการเสนอขออนุญาตผู้ที่ประสงค์จะลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๕๔ นี้ เสนอใบลาอุปสมบทพร้อมหนังสือรับรองของวัดที่รับอุปสมบทตามลำดับชั้นจนถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๐๙๕
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๓ พ.ค.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ไม่แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งเสียสิทธิ์ ๘ ข้อ

ไม่แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งเสียสิทธิ์ ๘ ข้อ

หลังจากรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีราชชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เรียบร้อยแล้วนั้น กกต.จะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรับรองผู้สมัคร ภายใน ๗ วัน และกทม.จะดำเนินการจัดเตรียมการเลือกตั้งตามที่ กกต.กำหนดในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยจัดอบรมคณะกรรมการหน่วย และส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน ซึ่งผู้มีสิทธิ เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีจำนวน ๔,๓๔๔,๒๐๘ คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น ๕,๕๐๙ หน่วย ใน ๓๓ เขตเลือกตั้ง
ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนดให้มี การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ต้องลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้ง ๓๐ วัน หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปเลือกตั้งได้จะต้องส่งคำร้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายใน ๗ วัน ก่อนการเลือกตั้ง หรือ ภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือกตั้งมิเช่นนั้นจะเสียสิทธิ์ทางการเมือง ๘ ประการคือ
๑. เสียสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง สส.สว.สมาชิกสภาท้องถ…

งาน เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

งาน เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

กรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีในงาน เดิน – เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อำเภอคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบคุณูปาร อย่างใหญ่หลวง แก่ประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ นำความผาสุข มั่นคงและความเจริญ มาสู่ประเทศชาติ อันจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากการแข่งขัน เดิน-วิ่งแล้ว ยังมีนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ การตรวจสุขภาพ การจำหน่ายเสื้อและสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งในราคาถูก รายได้ส่วนหนึ่งจะนำทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอั…

ขอให้ติดตั้งป้ายหาเสียงตามหลักเกณฑ์

ขณะนี้มีการติดป้ายหาเสียงสมัครรับเลือกตั้ง สส. เป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกพรรคการเมืองติดตั้งป้ายหาเสียงตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๐ โดย กกต. จะเป็นผู้ออกประกาศและ กทม. จะนำออกมาเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔ ต่อไป
เกณฑ์กำหนด ประกอบด้วย อนุญาตให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแข่งเขตเลือกตั้งปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้ในบริเวณที่สาธารณะทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณเกาะกลางถนน สะพานลอยคนเดินข้าม และสะพานลอยรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือกำแพงหรือผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินใน
ข้อกำหนดเรื่องขนาดขอ…

งานกาชาดและของดีเมืองปทุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

กาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุม ประจำปี ๒๕๕๔ เชิดชูพระบารมีด้วยนิทรรศการ ๗ สิ่งสร้างสรรค์ พร้อมนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นดังจาก ๗ อำเภอ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดจนรับบริจาคโลหิตและจำหน่ายสลากการกุศล หารายได้ช่วยกาชาด ตั้งแต่วัตที่ ๒๐ -๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ แคสคาต้า ชั้นจี และอะไลฟ์พาร์ค ฮอลล์ ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
งานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกาชาดจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน-องค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่อนำเสนอผลิตทางเกษตรที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวปทุมธานี ตลอดจนหารายได้มอบให้กาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม และในปีมหามงคลนี้ ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการจัดนิทรรศการ ๗ สิ่งสร้างสรรค์ เฉลิมขวัญ ๘๔ พรรษา เผยแพร่วิถีชีวิตชุมชนที่น้อมนำพระราชดำริด้านต่างๆ มาเป็นแนวปฏิบัติ ได้แก่ ๑. เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิต ๒.ค้นคิดนวัตกรรม นำเสนอผลงาน ๓. สุขภาพอนามัยใส่ใจอาหาร ๔. วิถีพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองปทุม ๕. มีใจอนุรักษ์สิ่…

งานกาชาดและของดีเมืองปทุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

กาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุม ประจำปี ๒๕๕๔ เชิดชูพระบารมีด้วยนิทรรศการ ๗ สิ่งสร้างสรรค์ พร้อมนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นดังจาก ๗ อำเภอ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดจนรับบริจาคโลหิตและจำหน่ายสลากการกุศล หารายได้ช่วยกาชาด ตั้งแต่วัตที่ ๒๐ -๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ แคสคาต้า ชั้นจี และอะไลฟ์พาร์ค ฮอลล์ ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
งานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกาชาดจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน-องค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่อนำเสนอผลิตทางเกษตรที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวปทุมธานี ตลอดจนหารายได้มอบให้กาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม และในปีมหามงคลนี้ ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการจัดนิทรรศการ ๗ สิ่งสร้างสรรค์ เฉลิมขวัญ ๘๔ พรรษา เผยแพร่วิถีชีวิตชุมชนที่น้อมนำพระราชดำริด้านต่างๆ มาเป็นแนวปฏิบัติ ได้แก่ ๑. เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิต ๒.ค้นคิดนวัตกรรม นำเสนอผลงาน ๓. สุขภาพอนามัยใส่ใจอาหาร ๔. วิถีพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองปทุม ๕. มีใจอนุรักษ์สิ่…

กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๐๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีการแสดงรอบบุคคลทั่วไป ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
การแสดงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ” เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๔๖๗๔-๐ ธนาณัติสั่งจ่าย กรมการเงินทหารเรือ ปณ. บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
นักร้องที่ร่วมในการแสดงครั้งนี้ประกอบด้วย พลเรือตรี สรวงสรร พินทุสมิต, จ่าเอกหญิง ณฐยมล รุ่งไพโรจน์ , จ่าโทหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ , จ่าโทหญิง กมลชนก เชื้องาม ร่วมด้วยเรือตรี สันติ ลุนเผ่, คุณจินตนา สุขสถิต, คุณพงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ คุณธนพร แวกประยูร, คุณสำราญ ช่วยจำแนก , …

ราชนาวีสโมสรขอเชิญใช้บริการชั่วโมงสำราญ

ตามที่ราชนาวีสโมสร ได้เปิดห้องสินธูทัศนา ๒ ให้บริการแก่สมาชิก ข้าราชการกองทัพเรือ และบุคคลภายนอกในวันราชการระหว่างเวลา ๑๑๐๐-๑๔๐๐ และวันหยุดราชการระหว่างเวลา ๑๑๐๐-๒๒๐๐ นั้น ราชนาวีสโมสร ได้กำหนดจัดชั่วโมงสำราญ (Happy Hours) ณ ห้องสินธูทัศนา ๒ โดยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาต้นทุน และจัดแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้บริการทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนระหว่างเวลา ๑๗๓๐-๒๐๓๐
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจใช้บริการชั่วโมงสำราญได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล ราชนาวีสโมสรฯ
๑๙ พ.ค.๕๔

มหัศจรรย์วันหนังสือ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คครั้งที่ ๓ : มหัศจรรย์วันหนังสือ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑๐๐ – ๒๐๐๐ ณ บริเวณโถง ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)
ภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า ๒๐ สำนักพิมพ์ กิจกรรมเสริมปัญญา สร้างศรัทธา...สู่วัด และได้เชิญนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาร่วมพูดคุยกับแฟนๆ นักอ่านในมหัศจรรย์วันวัยทีน มหัศจรรย์วันการ์ตูน มหัศจรรย์วันดนตรี มหัศจรรย์วันธรรมะ มหัศจรรย์วันสุขภาพ มหัศจรรย์วันคอมพิวเตอร์ มหัศจรรย์วันท่องเที่ยว มหัศจรรย์วันวิทยาศาสตร์ มหัศจรรย์วันวรรณกรรมดังสู่หนังละคร ฯลฯ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๙๘๙๐ -๓ และ ๐ ๒๒๕๕ ๔๔๓๓ www.chulabook

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๙ พ.ค.๕๔

กองทัพเรือสนับสนุนเรือหลวงปราบเพื่อไปจัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ท้องทะเลชุมพร

กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนเรือหลวงปราบแก่จังหวัดชุมพรเพื่อไปจัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ท้องทะเลชุมพร บริเวณระหว่างเกาะง่ามน้อยกับเกาะหลักง่าม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยกำหนดจัดพิธีในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรือหลวงปราบ เป็นเรือยกพลขนาดเล็กสังกัดกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ เดิมชื่อ LSIL 670 โดยการจัดหาจากรัฐบาลสหรัฐฯ การจัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ท้องทะเลชุมพร มีประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด และการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีคุณค่าทางทะเลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของจังหวัดชุมพร
และเนื่องจากวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันอาภากร จังหวัดชุมพรจะจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในเวลา ๐๘๑๙ และจะมีพิธีส่งมอบเรือหลวงปราบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เวลา ๑๐๐๐ และใน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ จะมีพิธีวางเรือหลวงปราบล…

กองทัพเรือ จัดงานเทิดพระเกียรติ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เนื่องในวันอาภากร

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๔ เนื่องเป็นวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยจะมีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘๓๐ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา ๑๐๐๐ โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
นอกจากนี้ หน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดงาน “วันอาภากร” พร้อมกัน โดยมีพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลา และพิธีประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ
กองทัพเรือ กำหนดให้วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอาภากร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงนำความเจริญมาสู่กองทัพเรือ โดยทรงวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ภายในกองทัพเรือ จนทำให้กองทัพเรือไทยมีความทันสมั…

สำนักงานทหารเรือหญิงให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการหญิง

สำนักงานทหารเรือหญิง จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ ทุน ในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นข้าราชการหญิง ลูกจ้างประจำหญิง และพนักงานนราชการหญิง สังกัดกองทัพเรือรับเงินเดือนไม่เกินเดือนละ ๒๓,๔๐๐ บาท
ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนฯ มีสิทธิขอรับทุนเพียง ๑ ทุน เท่านั้น เสนอใบรายงานขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับทุน, สำเนาทะเบียนแสดงรายการของผู้ขอรับทุน คู่สมรส และบุตรทุกคนหรือสำเนาสมุดประวัติรับราชการซึ่งแสดงรายการชื่อบุตรทุกคน , สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าบุตรกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ , ใบจ่ายเงินเดือนและแบบขอรับรองการหักภาษี เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น นำส่งเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานทหารเรือหญิง (กรมกำลังพลทหารเรือ) ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทางเว็บไซต์ สำนักงานทหารเรือหญิง www.navy.…

การดำเนินการและขั้นตอนในการขอรับบำนาญพิเศษเสียชีวิต

สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินการในการขอรับสิทธิของทายาท ราษฎรอาสาสมัคร (ธอส.) ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ชาวเขาอาสาสมัคร (ชขส.) พลนำทางและอาสาสมัครต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตสต์จนได้รับอันตราย และเสียชีวิต ให้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญที่เกี่ยวข้อง
จึงขอให้ทายาทของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๔๗๐๑ , ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๓๖๖ และ ๓๖๗ , E – mail-GEN.Pathompong@hotmail.com


ข้อมูล สมาคมทหารผ่านศึกฯ
๑๘ พ.ค.๕๔

วันวิสาขบูชา” วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

“ กรมป่าไม้จัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนด์คาด้านทิศใต้ บ้านซับผักกูด ตำบลท้ายไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ
วันวิสาขบูชาปีนี้ เป็นโอกาสที่ชาวพุทธทั่วโลกจัดฉลอง ๒๖ ศตวรรษ ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และยังเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา จึงถือเป็นโอกาสที่จะร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้ง ๒ พระองค์มีต่อทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้จึงจัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติขึ้น รวมทั้งได้ประสานกับทุกจังหวัดรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์…

โครงการ ๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ ประกอบกับเป็นปีสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานชลประทานที่มีต่อปวงชนชาวไทย
โครงการ ๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ เริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยจะรณรงค์แจกบัตรถวายพระพร จำนวน ๑ ล้านใบ จัดพิมพ์ ๕ แบบ ให้คนไทยเขียนคำถวายพระพร ซึ่งจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมต่อมาคือ นิทรรศการ ๘๔ พรรษาดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่กรมชลประทาน อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยจะจัดนิทรรศการบนพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ แบบผสมผสานมัลติมีเดีย รูปแบบ ๔ มิติ รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านงานชลประทาน และยังได้จัดทำบทเพลงและ มิวสิกวีดีโอเพลง “ดวงใจรา…

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุบนยอดภูเขาทอง

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก และปีนี้จะเป็นปีที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ ๒,๖๐๐ ปี วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จึงจะประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอายุ ๒,๕๕๔ ปี ขึ้นประดิษฐานบนยอดภูเขาทอง ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
พระบรมสารีริกธาติดังกล่าว ทายาทของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ได้นำมาถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ เมื่อปี ๒๕๕๑ เพื่อนำไปประดิษฐานบนยอดภูเขาทอง เนื่องจากเห็นว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีการขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ชุดเดียวกับที่ทางวัดได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทายาทของเจ้าพระยายมราชนำมาถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ เพื่อให้นำไปประดิษฐานไว้ รวมกันให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการบูชา
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุบนภูเขาทองจะทำพิธีอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อรัชกาลที่ ๕ ทรงอัญเชิญมาบรรจุไว้เมื่อ ๑๑๒ ปีที่แล้ว แต่จะบรรจุในวัตถุใสเพื่อให้ประชาชนได้ชมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่มีอายุถึง ๒,๕๕๔ ปี อย่างใ…

วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยในปี ๒๕๕๔ นี้ ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วย พระราชพิธี ๒ พิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ประกอบด้วย พระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม เวลา ๑๗๐๐ และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย และในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระโคแรกนา ได้แก่ ฟ้าและใส พระโคสำรอง ได้แก่ เทิดและทูน และปีนี้กรมการข้าวทำหน้าที่ในการจัดเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืช ซึ่งนำใช้ในงานพระราชพิธี โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตินำพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูหนาวปี ๒๕๕๓ โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มาใช้ในงานพระราชพิธีฯ ประจำปี ๒๕๕๔
พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้เมล็ดพ…

กทม.เชิญชวนร่วมงานวันวิสาขบูชา

กทม. ร่วมกับ กรมการศาสนาศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖๐๐-๒๑๐๐ ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๑ ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กทม. โดยจัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงบูรพกษัตราธิราช พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระธาตุหลวง) จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานบนมณฑป ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๑ ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน การเทศน์มหาชาติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา นิทรรศการพระพุทธรูปสำคัญ ๔ ภาค พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีธาตุ พิธีทอดผ้าป่าสี่มุมเมืองสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา เวทีสะท้อนธรรม การประกวดบรรยายธรรม การอภิปรายธรรม และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๒๙ รูป ใน วันวิสาขบูชา เวล…

ธรรมะคอนเสิร์ตการกุศล

สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิ สุนทราภรณ์ จัดมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งแรกของประเทศไทย เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสากลโลก เพื่อเป็นการรวมใจพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยการนำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมาเป็นตัวเชื่อมให้เข้าถึงคติธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นการนำรายได้จากการจัดงานมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมนำไปเป็นทุนในการบูรณองค์พระธาตุจอมกิตติและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย โดยจะจัดในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ โรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
ผู้ชมจะได้พบกับศิลปินนักร้อง นักแสดงที่ได้รับรางวัลคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่มาร่วมใจกันขับร้องบทเพลงธรรมะคติธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา บทเพลงเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บทเพลงปรัชญาชีวิต พร้อมชมจินตะละครเพลงธรรมะ สุนทราภรณ์ยิ่งใหญ่ ในชุด ท่องแดนทิพย์-นิมิตสวรรค์ พร้อมจิตตลีลาประกอบเพลงชุด นางแก้วในพระพุทธศาสนา และยังมีทอล์กโชว์ธรรมะ โดยพระมหา ดร.สมปอง ตาลปุต และศิลปินดารา นักร้องคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกมากมาย
ผู้สนใจจองบัตรได้ที่ วีบุคกิ้ง และโรงละครแห่งชา…

กองทัพเรือเตรียมจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ เฉลิมพระเกียรติ ใน ๑ และ ๒ มิถุนายนนี้

กองทัพเรือ เตรียมจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต โดยใช้ชื่อ “กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจะจัดการแสดงในวันที่ ๑ และวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี จากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ การแสดงในปีนี้พบกับบทเพลงไพเราะ ได้แก่ 1812 Overtrue, Nella Fantasia, Tales from Vienna Woods, Pomp and Circumstance March Op.39 No.1, พระราชาเป็นประมุขของประชาชน, เดินตามรอยเท้าพ่อ, คำพ่อสอน, แผ่นดินของเรา, จากยอดดอย, ชมประดู่และ Beyond the Sea, เจ้าพระยา, Bridge Over Troubled Water, ใจนำทาง, อยู่อย่างพอเพียง, แสงส่องไทย, ตลอดเวลา, ในดวงใจนิรันดร์ และแปดสิบสี่พรรษาเฉลิมพระชนม์เป็นต้น
สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ในปีนี้ ผู้ที่บริจาคเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ๕๐ ปี และเหรียญที่ระลึกจอมพลเรือสมเด็จพระมห…

เชิญประกวดหนังสั้นและมาสคอตรณรงค์ต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ได้พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิงป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหาย รวมทั้งความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ คือ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้หัวข้อ รวมพลังคนไทยทั้งชาติร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ มีกิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายนักเรียนและผู้นำภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ สำหรับกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นและมาสคอต จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสถ่ายทอดแนวความคิดอย่างอิสระ ในการมีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การประกวดภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน ๕ นาที เนื้อหาเน้นถึงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน ๕ รางวัล รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัล…

จัดประกวดป่าชุมชนปีที่ ๔

กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนประจำปี ๒๕๕๔ และเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยจัดประกวดป่าชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการป่าที่ดี ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ของป่าชุมชนอื่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและผู้นำป่าชุมชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศ
เปิดรับสมัครประกวดป่าชุมชนตั้งแต่บัดนี้-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ป่าชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลดีเด่นระดับภาคจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔ รางวัล รางวัลดีเด่นระดับจังหวัดจะได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมป่าไม้ และเงินสนับสนุนอนุรักษ์ป่าชุมชนและรางวัลชมเชย จะได้รับเกี…

กองทัพเรือเตรียมจัดพิธีปล่อยเรือ ต.๙๙๔ ลงน้ำ

กองทัพเรือ เตรียมการจัดพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เรือ ต.๙๙๔ ลงน้ำ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ต.๙๙๔
ตามที่กองทัพเรือ ได้สนองแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๙๔ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้ดำเนินตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๕ ความตอนหนึ่งว่า “เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด ต.๙๑ ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชุดเรือ ต.๙๙๑ จำนวน ๓ ลำ ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กรมอู่ทหารเรือได้เตรียมการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเพิ่มอีก จำนวน ๓ ลำ คือ เรือ ต.๙๙๔…

ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อดูแลการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติของนายทหารชั้นนายพลนอกประจำการที่เคยสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โดยมีหน้าที่แนะนำ ช่วยเหลือ ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในเรื่องสิทธิกำลังพล การบริการทางการแพทย์ การบริการและสวัสดิการ รวมทั้งงานด้านกฎหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๒๑๙๙

ข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๙ พ.ค.๕๔

โครงการบูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดทำโครงการ “บูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก” เพื่อปรับปรุงอาคารที่เคยเป็นบ้านพักของอดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ เป็นแหล่งรวมพระราชกรณียกิจของพระองค์ในสมัยที่เสด็จทรงงานแพทย์ ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และรวบรวมประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย อาคารที่จะบูรณะหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการติดต่อได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๕ ๑๔๗๘ โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมายกำหนดได้ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเพื่อบูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีคุณค่าตลอดไป


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๙ พ.ค.๕๔

เชิญร่วมประกวดจิตรกรรม เอเชีย พลัส

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ ๑ ภายใต้แนวคิดโลกสวยด้วยธรรมชาติ โดยเชิญศิลปินระดับอาจารย์ของวงการศิลปะ คือ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อาจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก และอาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดครั้งนี้
การประกวดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย รางวัลจะประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล รับเงินสด ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รางวัลดีเด่น ๕ รางวัล รับเงินสดรางวัลละ ๕๐,๐๐๐.-บาท ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ และสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๘๐-๑๐๔๗

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๔ พ.ค.๕๔

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้จึงจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าวโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา การจัดนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม๒๕๕๔
กรมป่าไม้จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ บ้านซับผักกูด ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และสถานที่จัดงานทั่วประเทศ “ คนละ ๑ ต้น เพื่อเป็นพุทธบูชา คนละ๑ ความดี เพื่อแผ่นดิน "

ข้อมูล กรมป่าไม้ …

โครงการ Lingerie Salon Bar Charity

เดอะมอลล์กรุ๊ป จัดโครงการLingerie Salon Bar Charity เปิดรับบริจาคชุดชั้นในสภาพดี เพื่อนำไปมอบให้ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังหญิงทั่วประเทศกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ส่งผลให้ความต้องการชุดชั้นในซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากในหนึ่งปีผู้ต้องขังหญิงจะได้รับสวัสดิการชุดชั้นในเพียงปีละไม่กี่ชุด อาจทำให้ไม่เพียงพอต่อการรักษาสุขภาพอนามัย ดังนั้น การร่วมบริจาคชุดชั้นในจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเน้นการรับบริจาคชุดชั้นในสภาพดี ผ่านกล่องรับบริจาคภายในLingerie Salon เดอะมอลล์ทุกสาขา ดิ เอ็มโพรียมและพารากอน ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และจะส่งมอบให้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจะกระจายแจกจ่ายไปทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศต่อไปข้อมูลนสพ.แนวหน้า
๔ พ.ค. ๕๔

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ใหม่ แบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ และประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้
ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองนโยบายและแผนสำนักสิ่งแวดล้อม ชั้น ๓ ศาลาว่าการ กทม. ๒ (ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี กทม. หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๕-๘๘๕๙ และwww.deqp.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับละ ๓ ผลงาน ตามประเภทและกลุ่มเป้าหมายในระดับกรุงเทพมหานคร จะถูกส่งเข้าประกวดในระดับประเทศชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมาร ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ข้อมูล นสพ.แนวหน้า.
๓ พ.ค.๕๔

งานเปิดโลกทะเลโคลน

จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแหลมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน เปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบานแหลม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว และเปิดอำเภอบ้านแหลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมรายได้ของประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
อำเภอบ้านแหลม มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ทอดยาวจาก ตำบลบางตะบูน ถึงตำบลแหลมผักเบี้ย ระยะทางยาว ๓๒ กิโลเมตร ซึ่งเป็นคลังอาหารทะเลที่สำคัญของเพชรบุรี และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมฝั่งทะเล และแหล่งนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ภายในงานมีการประกวดจัดนิทรรศการ การจัดแสดงภาพถ่าย แหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา การแข่งขันถีบกระดานเก็บหอยแครง การแข่งขันมวยทะเลโคลน การแข่งขันรถบดนาเกลือ การแข่งขันแบกเกลือ การแข่งขันกินหอยแครง การแสดงของนักเรียน การประกวดหนูน้อยบ้านแหลม กา…

มหกรรมทุเรียนโลก

จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยองกำหนดจัดงานมหกรรมทุเรียนโลก ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สนามทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมน่าสนใจ ประกอบ ด้วย ขบวนแห่ประดับตกแต่งด้วยผลไม้เมืองจันทร์ การประกวดธิดาดอกไม้ การเลือกซื้อสินค้าเกษตรกรรม ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ การแสดงสินค้าหัตกรรม ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูกจากโรงงาน การแสดงศิลปวัฒธรรมไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๙๗๐๐ และ ๐-๓๘๖๕-๕๔๒๐

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๓ พ.ค.๕๔

ขอเชิญร่วมการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยกิจการสนามยิงปืนกรมสรรพาวุธทหารเรือ (สัตหีบ) ขอเชิญร่วมการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือโทณรงค์พล ณ บางช้าง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือในรายการ “Naval Ordnance Shooting Championship 2011” ณ สนามยิงปืนกรมสรรพาวุธทหารเรือ แยกเจ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๗ -๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ โดยมีประเภทการแข่งขัน ๑๐ ประเภท ค่าสมัครในการแข่งขันปืนสั้น ๑๐ นัด ๒ นาที ชุดละ ๑๐๐บาท และปืนยาว .๒๒ ติดกล้องพาดแท่น ๒๕ นัด ๓๐ นาที ชุดละ ๕๐๐ บาท ทั้งสองประเภทไม่จำกัดชุดยิง ทั้งนี้ ทางสนามมีกระสุนราคาพิเศษจำหน่ายในวันแข่งขัน ซื้อคูปอง ๑๐ ชุด แถม๑ชุด
ผู้ที่สนใจร่วมการแข่งขันสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาเอก วันชัย ทรงเมตตา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๖๐๐-๒๐๐๑ หรือที่คุณณรงค์ บุญแย้มวงษ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๒๕-๑๖๓๙

ข้อมูล ข่าวสาร.ทร.
๒ พ.ค.๕๔

กิจกรรมอาสามาแชร์

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดกิจกรรม”อาสามาแชร์”เชิญชวนกลุ่มอาสาหลังคาเขียวฯ จากทั่วประเทศรวมพลังสีเขียวของคนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มยูเอสที ที่ใช้แล้วนำมาบริจาคเพื่อผลิตเป็นแผ่นหลังคา มอบให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
กิจกรรมอาสามาแชร์ จะเป็นการเชิญชวนกลุ่มอาสาหลังคาเขียวจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมบนเฟซบุ๊ค เว็บไซต์ หรือการบริจาคกล่องเครื่องดื่มยูเอสที ที่ใช้แล้วให้กับโครงการตามจุด รับบริจาคซึ่งนอกจากจะนำไปผลิตแผ่นหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย
ผู้สนใจร่วมโครงการสามารถนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไปบริจาค ณ จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจุดรับกล่องที่มีโปสเตอร์ของโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสนใจร่วมเป็นอาสาหลังคาเขียวได้ที่ www.greenroof.in.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๗๕๒-๘๕๗๕


สุโขทัย วิ่งเพื่อมรดกโลก

จังหวัดสุโขทัยร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชิญชวนร่วมสัมผัสสวรรค์บนดินถิ่นสุโขทัย สืบสานอารยธรรมประวัติศาสตร์ ตระการตากับการแสดงแสง สี เสียง สุโขทัยในบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยโบราณสถาน พร้อมสัมผัสศิลปวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงาม ในกิจกรรมงานวิ่งอันยิ่งใหญ่สุโขทัย วิ่งเพื่อมรดกโลก ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อทำนุบำรุงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร มินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งมีสถานที่สำคัญในอดีตที่ทรงคุณค่ามากมาย ทั้งพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถานที่สะท้อนความรุ่งเรืองและทรงคุณค่า อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (unesco) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔
ค่าสมัครฮาล์ฟมาราธอน ๓๐๐ บาท มินิมาราธอนและเด…