Skip to main content

Posts

Showing posts from 2007

กองทัพเรือขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

กองทัพเรือ จัดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตั้งหน่วยในต่างจังหวัด โดยมีกิจกรรมนันทนาการ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารพร้อมทั้งการสาธิตการปฏิบัติงาน การกระโดดร่ม การเยี่ยมชมเรือหลวง นิทรรศการให้ความรู้ด้านต่างๆ ของทหารเรือ การรับสมัครนักเรียนทหาร การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การจัดแสดงอุปกรณ์เรือ การเดินเรือ การแข่งขันกีฬาทหารเรือ รวมทั้งมีการแสดงดนตรี การแข่งขันเกมต่างๆ การเดินเรือ การแข่งขันกีฬาทหารเรือ รวมทั้งมีการแสดงดนตรี การแข่งขันเกมต่างๆ การแจกของขวัญ ของที่ระลึกของกองทัพเรือมากมาย
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดในพื้นที่กองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ และมอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกองบัญชาการกองทัพเรือ ,สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม รวมทั้งโรงเรียนนายเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่ต่างจังหวัด
- กองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ จัดที่โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวั…

มอเตอร์เวย์งดเก็บค่าผ่านทางช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมทางหลวงจะงดเก็บค่าผ่านทาง ทางหลวงวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกช่วงบางนา-บางปะอิน และมอเตอร์เวย์ช่วงกรุงเทพฯ –ชลบุรี เพราะเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้เส้นทางจำนวนมาก หากต้องจอดรถเสียค่าผ่านทางจะทำให้เกิดปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงินและกระทบไปถึงการจราจรในภาพรวม
และในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงนี้ใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ขับขี่ยวดยานพาหนะขณะเมาหรือง่วงนอน

ข้อมูล กรมทางหลวง
๒๑ ธ.ค.๕๐

งานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๕

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดงาน “ศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๕” ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และจัดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ สถานีเกษตรที่สูง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ – ๑๘๐๐
งานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๕ ประกอบด้วย การประมูลผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่คัดสรรจากฝีมือสมาชิกโรงฝึกศิลปาชีพ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม การจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา โดยได้รับพระมหารกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานใน ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยจำหน่ายบัตรเข้าชมในราคา ๑๐๐ บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และราคา ๕๐ บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้เข้าชมนิทรรศการกรุณาแต่งกายสุภาพ และงดถ่ายภาพทุกประเภท และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากสมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภู…

กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้จัดกำลังพล เรือท้องแบนติดเครื่องท้าย และรถบรรทุกเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา และจะให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถรับการช่วยเหลือจากหน่วยของกองทัพเรือได้ที่สายด่วน ๑๖๙๖ หรือศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๕๘๐๔ -๕ หรือศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖ ๕๗๑๓๒๘-๙
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เลขที่ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ ,๐ ๒๔๗๕ ๔๒๓๘

ข้อมูล ศปก.ทร.
๒๑ ธ.ค.๕๐

เชิญชวนรับชมรายการ ๑๖๘ ชม.

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว รับชมรายการ ๑๖๘ ชม. ในช่วงการสังเกตการณ์ความพร้อมของเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารของเรือหลวงจักรีนฤเบศร ในระหว่างการปฏิบัติการในทะเล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๒๓๓๐ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
--------------------
ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.

จำหน่ายตราไปรษณียากรภาพเรือตรวจการณ์ ต.๙๙๑

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดพิมพ์ตราไปรษณียากรภาพเรือตรวจการณ์ ต.๙๙๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเรือตรวจการณ์ ต.๙๙๑ นี้ เป็นเรือที่กองทัพเรือน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการ รวมทั้งกองทัพเรือยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี ในปี ๒๕๔๘ และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.๙๙๑ ลงน้ำเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อตราไปรษณียากรชุดนี้ได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อมูล ทร.
๑๙ ธ.ค.๕๐

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ฝึกอบรมหลักสูตรให้แก่ผู้ที่ถือประกาศนียบัตรที่จำกัดการทำหน้าที่เฉพาะในเรือที่ไม่ได้ทำการค้า

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรให้แก่ผู้ที่ถือประกาศนียบัตรที่จำกัดการทำหน้าที่เฉพาะในเรือที่ไม่ได้ทำการค้าเพื่อให้ทำหน้าที่ในเรือที่ทำการค้ำได้ ในโครงการยืมตัวนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ โดยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษ กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ
ข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเองได้ที่อาคารอำพล ตียาภรณ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๔ รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาประกาศนียบัตรที่จำกัดการทำหน้าที่เฉพาะในเรือที่ไม่ได้ทำการค้าสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๕๖ ๔๗๗๑-๘๐ ต่อ ๑๑๐,๑๑๕,๑๑๔ หรือดูที่ http//info.navy.mi.th/person
ข้อมูล ทร.
๑๙ ธ.ค.๕๐

กศน. ตลิ่งชันเปิดอบรมอาชีพระยะสั้น

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชัน เปิดอบรมอาชีพระยะสั้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๔ หลักสูตร ได้แก่ สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม, โหราศาสตร์-ไพ่ยิบซี, นวดแบบราชสำนัก และนวดกดจุดแก้อาการ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสามารถอบรมเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น และนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตตลิ่งชัน บริเวณวัดจำปา ถนนพุทธมณฑล สาย ๑ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๗๔๖๑-๒

ข้อมูล ทร.
๑๙ ธ.ค.๕๐

ภูเก็ตเตรียมจัดงานรำลึก ๓ ปีสึนามิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะจัดโครงการ “light Up Phuket” ในวันครบรอบ ๓ ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยหรือคลื่นสึนามิ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ บริเวณชายหาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย เมื่อปี ๒๕๔๗ นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อรำลึกถึงผู้ที่จากไป และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า จึงได้จัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ ซึ่งการรำลึกถึงผู้เสียชีวิต จะมีการขุดหลุมเทียนเป็นระยะทางยาวเกือบตลอดแนวหาดป่าตอง ระยะทาง ๒ – ๓ กิโลเมตร เพื่อให้ญาติของผู้เสียชีวิต ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานรำลึกสึนามิได้จุดเทียนไว้อาลัยร่วมกัน
ข้อมูล ทร.
๑๙ ธ.ค.๕๐

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กองทัพเรือ จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐๓๙
โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ของกองทัพเรือ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านสาธารณสุข โดยการปรับโครงสร้างทางกายภาพให้เอื้ออำนวยต่อการให้บริการแบบรวมศูนย์ โดยก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัดและห้องคลอด ทดแทนอาคารผู้ป่วยในเดิมที่เสื่อมสภาพเพราะมีอายุใช้งานกว่า ๕๐ ปี

ข้อมูล พร.
๑๙ ธ.ค.๕๐

กองทัพเรือจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับสยามโอเชี่ยนเวิร์ล จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๕๐๐ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลและเพื่อมอบรายได้ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมบริจาคเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับลูกเต่าทะเล ๑ ตัว ปล่อยถวายเป็นพระราชกุศล และเงินที่รับบริจาคจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป
ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีในนาม “การกุศล สอ.รฝ.” ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี ๓๐๒ – ๒…

เยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งพบผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

เยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ จะเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิม รวมทั้ง เข้าพบและรับฟังโอวาทจาก พล.ร.อ.วีรพล วรานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙๐๐
เยาวชนที่ร่วมโครงการเป็นเยาวชนจากอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๓๕ คน มีกำหนดการในการทัศนศึกษานอกสถานที่ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เยาวชนเหล่านี้ มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างสันติวิธีต่อไป และในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีกำหนดการจะไปเยี่ยมชมหน่วยต่างๆ ของ ทร. ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ก่อนที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ก่อนเดินทางกลับจังหวัดนราธิวาส โดย ทร. มีกำหนดจะนำเยาวชนทัศนศึกษาในปี งป.๒๕๕๑ จำนวน ๖ ครั้ง

ข้อมูล กปจ.ฯ
๑๓ ธ.ค.๕๐

การประชุมทางวิชาการเรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ ชีวิตคนไทยใครกำหนด”

พลโท พลางกูร กล้าหาญ นายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ร่วมกับพลตรี ธงชัย โอสถหงส์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะจัดงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ ชีวิตคนไทย ใครกำหนด ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ ณ แหล่งชุมนุมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดน กรุงเทพ หลังจากการประชุมแล้ว เวลา ๑๘๐๐ ขอเชิญสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงสรรค์ประจำปี ๒๕๕๑ ณ ลานหญ้าภายในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
จึงขอเชิญสมาชิกของสมาคมฯ และผู้ที่สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๕ ๖๕๘๑ ๐ ๒๖๙๑ ๗๕๓๒ และ ๐๘๑ ๕๖๑ ๙๘๗๕
ข้อมูล สมาคมจิตวิทยาฯ
๑๓ ธ.ค.๕๐

ประกวดภาพวาด – ภาพถ่าย เฉลิมฉลอง ๑๒๐ ปี ศิริราช

ในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งภาพวาด-ภาพถ่าย ประกวดชิงเงินรางวัลกว่า ๓ แสนบาท ในหัวข้อเฉลิมฉลอง ๑๒๐ ปีศิริราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ภาพวาด เป็นสีน้ำและสีน้ำมันหรือสีอะคลิลิคขนาดภาพไม่เกิน ๕๘x๗๕ ซม. ส่งประกวดได้ ๑ ภาพต่อ ๑ ท่านต่อ ๑ ประเภท ภาพถ่ายสี ขนาด ๘x๑๐ นิ้ว ส่งได้ ๑ – ๕ ภาพ ต่อ ๑ ท่าน ภาพทั้ง ๒ ประเภท ต้องมีระยะเวลาของภาพไม่เกิน ๒ ปี และห้ามมิให้มีภาพของพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพใบหน้าผู้ป่วย การรักษา รวมถึงภาพในห้องตรวจและห้องผ่าตัด
ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมสำเนาภาพได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ในวัน เวลาราชการ ณ สถานเทคโนโลยีการศึกษา แพทยศาสตร์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๔๓๓ -๔ และโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.si.mahidol.ca.th

ข้อมูล ร.พ.ศิริราช
๑๓ ธ.ค.๕๐

กรอบคนดี ๖ ประการของผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอกสถิรพันธ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบกรอบแนวทางการเป็นคนดีของกองทัพเรือ จำนวน ๖ ประการ ดังนี้
๑. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๒. รักเกีนรติ และศักดิ์ศรีของกองทัพเรือ
๓. ตั้งใจทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน
๔. รักความสามัคคี ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะระบบอาวุโส
๕. มีความเสมอต้น เสมอปลาย
๖. ไม่พูดจาให้ร้ายใคร

“ในหลวง” ทรงย้ำคนไทยปรองดอง - ยึดหลักพอเพียง ไม่ขาดทุนเสียรู้ฝรั่ง

“ในหลวง” ทรงย้ำให้คนไทยปรองดองก่อนชาติล่มจม ทรงแนะใส่เสื้อสีอะไรก็ได้ไม่ให้น่าเบื่อ ทรงชื่นชมคนไทยที่ให้กำลังใจระหว่างทรงพระอาการประชวร และทรงแนะให้ใช้น้ำมันอย่างประหยัด และพัฒนาไบโอดีเซลไม่ให้เสียเปรียบฝรั่ง-แขก ติงคนไทยใจดีซื้อขายอะไรก็ยอมขาดทุน แต่ก่อนนี้ขาดทุนเสมอ ต้องทำอะไรที่ไม่ขาดทุน คือ ทำเอง ทำอย่างพอเพียง พร้อมทรงแนะให้กองทัพคิดให้ดีเรื่องการซื้ออาวุธ

วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 16.20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ มายังศาลาดุสิตาลัย ภายในพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550

ขณะที่ ภายนอกศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ได้มีประชาชน และกลุ่มตัวแทนองค์กร มูลนิธิต่างๆ เฝ้ารอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กันเป็นจำนวนมาก ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จผ่าน

เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระดำเนินเข้ามาภายในศาลาดุส…

นิทรรศการพระสถิตในดวงใจนิรันดร์

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเรื่อง “พระสถิตในดวงใจนิรันดร์” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๐-๓๑ ม.ค.๕๑ ณ หอสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติเทเวศร์
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับชมพระอัจฉริยภาพและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๔๕

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๗ พ.ย.๕๐

กองทัพเรือจับกุมการลักลอบขนสินค้าเลี่ยงภาษีศุลกากร

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาค ๒ ได้จัด ร.ล.ปัตตานี ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ และได้ทำการตรวจค้นเรือประมงดัดแปลง ๑ ลำ มีตัวเรือเป็นเหล็ก ส่วนเก๋งเรือเป็นไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ และตรวจพบน้ำมันจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ลิตร คาดว่าจะเป็นน้ำมันที่ไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร จึงได้ดำเนินการจับกุมและคุมเรือดังกล่าวเดินทางกลับมาที่ฐานทัพเรือสงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทัพเรือภาค ๒ ได้จัดเรือลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ความคุ้มครองเรือประมง รวมทั้งยังสามารถสกัดกั้นจับกุมเรือที่กระทำผิดกฎหมายด้านต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก

ข้อมูล ศปก.ทร.
๒๗ พ.ย.๕๐

ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้นสามัญ

กองทัพเรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ประมาณ ๔๐ ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ ๑.๔๐ บาท โดยกำหนดวันจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ กองทัพเรือได้ให้สิทธิแก่ข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือที่สนใจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยกำหนดรับจองหุ้นพร้อมชำระเงินที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
ผู้ที่สนใจสามารถจองหุ้นได้โดยติดต่อที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๕๕๓๗๐, ๐๒ ๔๗๕๔๗๓๓ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองหุ้นได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/Finace

ข้อมูล กง.ทร.
๒๗ พ.ย.๕๐

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงจัดบรรยายพิเศษ

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนากองทัพเรือ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวินและหลักสูตรทั่วไป นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคกลิน และข้าราชการกองทัพเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมบริพัตร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังได้รับทราบแนวคิดในการพัฒนากองทัพเรือของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและการปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการศึกษาและข้าราชการ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา นายทหารนักเรียน และข้าราชการ ได้มีโอกาสพบปะและสนทนากับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพเรือด้วย ในการนี้ พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าวด้วย

ข้อมูล สรส.
๒๖ พ.ย.๕๐

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะรับสมัครครู

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับบุคคลพลเรือนปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาต่างๆ จำนวน ๘ อัตรา ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูภาษาไทย ครูเกษตรกรรม ครูศิลปะ ครูปฐมวัย และครูธุรกิจการวิชาการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่โรงเรียนนาววิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๓๐๘๓๖๑ หรือ ๐ ๒๔๖๖๑๑๘๐ ต่อ ๐๖๒ ๖๕๑๐


ข้อมูล ประกาศรับสมัครครู
๒๖ พ.ย.๕๐

กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ บริเวณชายหาดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี้เป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ของ ทร. ที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรที่สำคัญ ประกอบด้วย การถวายราชสักการะ การปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๑,๙๙๙ ตัว ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถบริจาคเงินเพื่อร่วมปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการบริจาค ทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูล กกพร.ฯ
๒๖ พ.ย.๕๐

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสุวรรณราชหงษ์

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่ง กำหนดทำการทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๐ เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวาย พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ของวัด ในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๐ ณ วัดสุวรรณราชหงส์ ต.องค์รักษ์ อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี “ผ้าป่าสามัคคี สอ.รฝ.” หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๒-๗๘๔๘๒-๕ และติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘๔๓ ๑๔๗๗

ข้อมูล สอ.รฝ.
๒๖ พ.ย.๕๐

ชาวท่าเตียนรวมใจภักดิ์รักในหลวง

ชาวท่าเตียนร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สำนักงานเขตพระนคร สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ โรงเรียนวัดพระเชตุพน และศูนย์สาธารณสุข ๑ สะพานมอญ จัดงาน “ชาวท่าเตียนรวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา๐๖๐๐ – ๒๐๐๐ ณ ซุ้มเทิดพระเกียรติ บริเวณปากซอยท่าเรือแดง ถนนมหาราช
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเดินเทิดพระเกียรติ ในเวลา ๐๖๓๐ การให้บริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม และนวดฝ่าเท้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีการออกร้านอาหารต่างๆ ไว้บริการมากมาย ในช่วงเวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ มีรายการเพลินเพลง กิจกรรมนันทนาการ การแสดงถวายพระพร และในเวลา ๑๙๔๙ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกับชาวไทยทั่วประเทศ

ข้อมูล ชุมชนชาวท่าเตียน
๒๖ พ.ย.๕๐

กิจกรรมนำเยาวชนภาคใต้ทัศนศึกษานอกพื้นที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนภาคใต้ทัศนศึกษานอกพื้นที่ ปี งป.๕๑ จำนวน ๖ ครั้ง โดยมีกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้
รุ่นที่ ๑ เยาวชนจากอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ธ.ค.๕๐
รุ่นที่ ๒ เยาวชนจากอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค.-๓ ก.พ.๕๑
รุ่นที่ ๓ เยาวชนจากอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มี.ค.๕๑
รุ่นที่ ๔ เยาวชนจากอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พ.ค.๕๑
รุ่นที่ ๕ เยาวชนจากอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ มิ.ย.๕๑
รุ่นที่ ๖ เยาวชนจากอำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อำเภอไม้แก่น และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ค.๕๑
กิจกรรมนำเยาวชนภาคใต้ทัศนศึกษานอกพื้นที่เป็นกิจกรรมในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กองทัพเรือเรือน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อปี ๒๕๔๗ ที่ได้ทรงแสดงถึงพระราชประสงค์ให้บังเกิดความสงบสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในผืนแผ่นดินไทย มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเพิ่มการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เพื่อเสริมการปฏิบ…

๕ ธันวาฯ เที่ยวอุทยานฟรี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๐๘ แห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขณะนี้มีอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๒๑ แห่ง เปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และเตรียมลดครึ่งราคาปลายปี ๒๕๕๑ ด้วย โดยเน้นในเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีการอำนวยความสะดวกอยู่ตลอด มีมาตรการในการป้องกันบรรเทา รักษาความปลอดภัย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรศัพท์ มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัย หน่วยกู้ภัย คอยระวังเหตุอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
นอกจากนี้ปลายปีหน้าทางกรมอุทยานฯ จะลดราคาค่าเข้าชมอุทยานเหลือเพียงครึ่งเดียวเฉพาะคนไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอโครงการกับรัฐบาล หากผูใดพบเห็นแจ้งเบาะแสการบุกรุกทำลายป่า การฆ่าสัตว์ป่า สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน ๑๓๖๒

ข้อมูล บ้านเมือง
๒๑ พ.ย.๕๐

สมุดบันทึก “ในร่มเงาวังสระปทุม”

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้คัดเลือกภาพถวายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดพิมพ์เป็นสมุดบันทึก “ในร่มเงาวังสระปทุม” ภายในประกอบด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ชุดวังสระปทุมกว่า ๑๕๐ ภาพ พร้อมพระราชนิพนธ์คำบรรยายภาพเพื่อเรื่องราวและบรรยากาศในวังสระปทุม ความร่มรื่นของพรรณไม้และความน่ารักของสุนัขทรงเลี้ยง แมว และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในวังสระปทุมอย่างสงบสุข พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี สี่สีสวยงาม ๑๓๖ หน้า ปกแข็ง จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๕๕ บาท รายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาวัยยิกาเจ้าในวังสระปทุม
ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อสมุดบันทึก “ในร่มเงาวังสระปทุม” ได้ที่กองงานในพระปทุม” ได้ที่กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๒ พ.ย.๕๐

ขอให้กำลังพลกองทัพเรือร่วมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕๐ เป็นวาระแห่งชาติ กองทัพเรือ จึงขอให้กำลังพลกองทัพเรือ รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิการเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความโปร่งใส สุจริตและเที่ยวธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งร่วมกันต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้นำมาประเทศไทยไปสู่การมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มั่นคงและยั่งยืน
ผู้ที่ต้องการข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.opn.go.th


ข้อมูล คณะอนุกรรมการส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินการ ปชส.การเลือกตั้งฯ
๒๒ พ.ย.๕๐

โครงการทำดีเพื่อพ่อ

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ได้จัดทำโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งรณรงค์ให้คนไทยร่วมทำความดีและละเว้นความชั่วทั้งทางกาย วาจา ใจ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดระยะเวลา ๘๐ วัน ก่อนถึงวันเฉลิพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และมีกำหนดจัดงาน “รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยกำหนดให้ถนนพระราม ๑ ตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติถึงบริเวณสี่แยกราชประสงค์เป็นถนนแห่งความดี
รวมทั้งยังได้จัดนิทรรศการ รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยนิทรรสการดังกล่าวเป็นโครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งนิทรรศการในส่วนของ ทร. คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกองทัพเรือ
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อได้ตามวัน เวลา และสถานที…

งานแสดงบัลเล่ต์เฉลิมพระเกียรติ

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด กำหนดจัดงาน “การแสดงฮัลเล่ต์เฉลิมพระเกียรติ” โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกองทัพเรือ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีบางส่วนในการจัดแสดง
การจัดแสดงครั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลให้มูลนิธิอนันทมหิดล
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๑ ๖๘๒๙-๓๗

ข้อมูล บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลฯ
๒๒ พ.ย.๕๐

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนเทิดพระเกียรติฯ

โรงเรียนนายเรือ จะจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเทิดพระเกียรติประเภทอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๘๐๐ ที่อาคารพลศึกษา โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครแข่งขันได้ที่กองพลศึกษา กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๐ ๐๕๔๕ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๔๘


ข้อมูล www.navy.mi.th
๑๓ พ.ย.๕๐

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๖ อัตรา ในตำแหน่งกลุ่มงานบริการ ได้แก่ พนักงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างประปา ช่างโลหะ ช่างสรรพาวุธ และช่างสี ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รับสมัครทั้งหญิงและชาย มีอายุไม่ต่ำกว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘ และ ๖๓๐๑๙

ข้อมูล สพ.ทร.
๑๓ พ.ย.๕๐

การอบรมหลักสูตรการผุกร่อนโลหะทางด้านฟิสิกส์

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดอบรมหลักสูตรการผุกร่อนโลหะทางด้านฟิสิกส์ (Failure Analysis) ให้แก่ข้าราชการในหน่วยวิทยาการของกองทัพเรือ อาทิ กรมอู่ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
การจัดอบรมหลักสูตรการผุกร่อนโลหะทางด้านฟิสิกส์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาหลักการทางด้านทฤษฎีการแตกหักเสียหาย การชำรุดทางด้านโลหะกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานด้านการซ่อมบำรุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล สวพ.ทร.
๑๓ พ.ย.๕๐

กองทัพเรือสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดเกล้าฯ ให้บรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดย กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมบรรจุถุงยังชีพ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการเก็บถุงยังชีพพระราชทาน และเตรียมความพร้อมในการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานไปให้ความร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ข้อมูล ศปก.ทร.
๑๓ พ.ย.๕๐

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละคร ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดการแสดงโขนเป็นอย่างมาก ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ โดยเฉพาะการแสดงโขน ซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ละครขึ้น เป็นการสืบสานฝีมือเชิงช่างทั้งช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม ช่างเงิน ช่างทอง รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้า ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละคร จึงได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดให้มีการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้น
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามผ่านการแสดงโขน ชุดรามเกียรติ์ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๒ พ.ย.๕๐

เชิญชวนชาวไทยส่ง “รูปที่มีทุกบ้าน” ร่วมเฉลิมพระเกียรติ “ทรงเป็นบันดาลใจ”

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ทรงเป็นบันดาลใจ” จำนวน ๙ ซุ้มนิทรรสการ ณ ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนิน และลานมหาเจษฎาบดินทร์ ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในทุกๆ ช่วง ๑๐ พรรษา พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๙ แสนใบ แจกให้แก่ประชาชน ซุ้มละ ๑ แบบ เมื่อสะสมครบ ๙ แบบ จะสามารถแลกรับสมุดสะสมภาพเป็นที่ระลึก
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีก ๓ กิจกรรม ได้แก่ การฉายภาพยนตร์พระราชประวัติ ณ ซุ้มนิทรรสการสนามหลวง การแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ที่ประชาชนจะส่งมาจากทั่วประเทศให้ร้อยเรียงกันเป็นภาพประวัติศาสตร์ “รูปที่มีทุกบ้าน”

ข้อมูล ผู้จัดการออนไลน์
๑๒ พ.ย.๕๐

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
- วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๐ จัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
- วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๐ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-สะพานพระพุทธยอดฟ้า รวมทั้งจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ
- และวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๐ จัดกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ
นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือทั่วประเทศ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูล กปจ.ฯ
๑๒ พ.ย.๕๐

การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนาม

กองทัพเรือโดย กองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ ๒ ได้จัดเรือหลวงนราธิวาสและเรือหลวงปัตตานีเข้าร่วมในการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
กองทัพเรือไทยได้จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์วัตถุและองค์บุคคลของกองทัพเรือให้แข็งแกร็ง พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล ฝกร.ศปก.ทร.
๙ พ.ย.๕๐

โครงการ “แว่นตาสูงวัยเฉลิมพระเกียรติ”

มูลนิธิและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดโครงการ “แว่นตาสูงวัยเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาของผู้สูงวัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป เข้ารับการตรวจวัดสุขภาพสายตา โดยจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และประกอบแว่นตาที่เหมาะสม เนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อตาที่เสื่อมตามวัย ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและยังส่งผลกระทบต่อจิตใจด้วย ซึ่งหากได้รับแว่นตาที่เหมาะสม จะช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๓๐ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๖ ๙๙๕๗ และ ๐ ๒๖๑๒ ๔๑๗๐ -๑

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๙ พ.ย.๕๐

กรมการขนส่งทางน้ำ ฯ เตรียมรักษาความปลอดภัยในช่วงลอยกระทง

เนื่องในวันลอยกระทง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือทุกแห่งทั่วประเทศ ออกตรวจความเรียบร้อยเรือโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องดับเพลิงที่อยู่ภายในเรือ พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการเดินเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงในวันดังกล่าว

ข้อมูล ผู้จัดการออนไลน์
๙ พ.ย.๕๐

กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช กำหนดจัดอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา จำนวน ๘๑ รูป ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมอุปสมบทด้วย จำนวน ๑๐ นาย โดยรับสมัครข้าราชการที่มีศรัทธาซึ่งไม่เคยอุปสมบทในโครงการหรือกิจกรรมที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพมาก่อนในระยะเวลา ๑๐ ปี

ข้อมูล ยศ.ทร.
๘ พ.ย.๕๐

เปิดให้บริการเจ้าของรถตรวจสภาพรถพร้อมชำระภาษี

กรมการขนส่งทางบก ออกมาตราการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี โดยผ่อนผันให้เจ้าของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ค้างภาษีเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี สามารถยื่นขอชำระภาษีประจำปีที่ค้างได้โดยไม่ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถ กรมการขนส่งทางบก จึงเปิดให้บริการตรวจสภาพรถพร้อมชำระภาษีประจำปี สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ค้างภาษีเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี เข้ารับการตรวจสภาพพร้อมชำระภาษีประจำปีได้ ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ทั้ง ๔ แห่ง หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่มีก็ได้ สำหรับรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่าง ๓ ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับเจ้าของรถไม่สามารถขอชำระภาษีประจำปีที่ค้างได้อีกต่อไป ซึ่งหากต้องการนำรถมาใช้งานอีกจะต้องชำระภาษีที่ค้างทั้งหมดพร้อมเงินเพิ่ม และนำรถไปตรวจสภาพเพื่อขอจดทะเบียนรถใหม่ยังจังหวัดที่ต้องการใช้รถ

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๘ พ.ย.๕๐

พิธีรับมอบเรือ ตกฝ.ชุดเรือ ต.๙๙๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีรับมอบเรือ ตกฝ. ชุดเรือ ต.๙๙๑ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๔๐๐ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
โครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่กองทัพเรือจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่กองทัพเรือน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการใช้เรือในราชการของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๕ ความว่า “เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพง และมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างเองได้ ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๙๑ ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม” ประกอบกับกระแสพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการโดยขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องรายละเอียดของแบบเรือ ขนาด รูปทรง และน้ำหนักเรือ เพื่อ…

เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงบประมาณและกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคาร ๙ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๗๓๐
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการกรุงเทพเมืองสวรรค์ การประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของเยาวชนในการกล่าวสุนทรพจน์และการประชันกลอนสด การบรรยายพิเศษโดยองคมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสนองพระราชดำริ และดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาค การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ และการแสดงวงดุริยางค์ศิลป์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานเฉลิมพระเก…

หนังสือในกำแพงแก้ว

ร.ศ.ธงทอง จันทรางศุ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีโอกาสได้ถวายงานทำให้ได้รับความรู้อันมีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับพระเกียรติคุณของเจ้านายฝ่ายในในอดีตที่ทรงมีต่อสังคมไทยมาต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒๐ พระองค์ และได้รวบรวมไว้ในหนังสือ “กำแพงแก้ว”
เรื่องราวในหนังสือเป็นเรื่องราววันวานของเจ้านายฝ่ายในทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอบรมเลี้ยงดูของเจ้านายแต่ก่อนที่สืบทอดกันมา อาทิ สมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า, เสด็จอธิบดี เจ้านายหกแผ่นดิน ,เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน และคติเตือนใจที่ดี
ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อหนังสือดังกล่าวได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๖ พ.ย.๕๐

พิธีเปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๔๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ (กม.๕) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความพร้อมเพรียง และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการพัฒนามาตรฐานกีฬาให้สูงขึ้น และเป็นการเตรียมนักกีฬาให้พร้อม สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทย และพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาในระดับสากลต่อไป โดยมีหน่วยกีฬาร่วมแข่งขัน ๑๗ หน่วย ชิงชัยในการแข่งขัน ๓๒ ประเภท
ในพิธีเปิดจะมีการแข่งขันกีฬาทหารเรือ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและหาชมได้ยาก อาทิ มวยทะเล ม้าโรมัน แย้ลงรู อุ้มหมู่ใส่แล้ว และกรรเชียงบก พบกับความสวยงามของการแสดงตีธงสองมือของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ รถเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙ ประการ การแสดงดนตรีของดุริยางค์ทหารเรือร่วมกับนักร้องรับเชิญ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ และการ…

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งกำลังตรวจสอบประวัติปีละ ๑ ครั้ง

กรมกำลังพลทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการตรวจสอบประวัติราชการของตนเองจากส่วนราชการต้นสังกัดและประวัติรับราชการที่กรมกำลังพลทหารเรือ ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับประวัติเล่มที่กรมกำลังพลเก็บรักษาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของประวัติเกี่ยวกับการตรวจสอบขอรับสิทธิต่างๆ เมื่อข้าราชการลาออกจากราชการหรือการเกษียณอายุราชการ อาทิ กรณีการได้สิทธิในเรื่องวันราชการทวีคูณ การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญต่างๆ หรือกรณีอื่นๆ

ข้อมูล กพ.ทร.
๕ พ.ย.๕๐

อ.ส.วันศุกร์ ณ วังพญาไท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ซึ่งเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ เปิดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยชมรมคนรักวังจัดขึ้นในชื่องาน “อ.ส.วันศุกร์ ณ วังพญาไท” ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ วังพญาไท และยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่วง อ.ส.วันศุกร์ โดยนักดนตรีทั้ง ๑๑ คน จะแสดงในที่สาธารณะ
จุดกำเนิดของวง อ.ส.วันศุกร์ เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรวบรวมนักดนตรีสมัครเล่นมาตั้งเป็นวงชื่อแรก คือ ลายครามแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อ อ.ส.วันศุกร์” ซึ่งนักดนตรีในวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในการพระราชทานคำแนะนำ รวมทั้งพระองค์ท่านมาร่วมทรงดนตรีด้วยในการจัดงานครั้งนี้ ต้องการให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสรับชมวงดนตรีและทำกิจกรรมการกุศลรวมกัน โดยผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๙๘๗ ๐ ๒๓๕๔ ๗๗๓๒ ในราคา ๒,๐๐๐ บาท ทุกที่นั่ง รายได้ร่วมสมทบทุนโครงการบูรณะพระราชวังพญาไท

ข้อมูล นสพ.ไทรรัฐ
๕ พ.ย.๕…

กระทรวงกลาโหมขอเชิญร่วมชมงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีประเทศเข้าร่วมแสดงและประกวดพลุ ประกอบด้วย ออกเตรเลีย อิตาลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ ถึง ๒๑๐๐
กระทรวงกลาโหม จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย เข้าร่วมชมงานในวันเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรเข้าชม และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตัดสินการประกวด โดยส่ง SMS ผ่านมือถือเครือข่าย AIS,DTAC และ True Move เลือกโหวตประเทศที่คุณชอบ Australia พิมพ์ AU China พิมพ์ CH และ ltaly พิมพ์ IT แล้วส่งมาที่ ๔๕๔๑๔๐๓ ระหว่าง ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ค่าบริการนาทีละ ๖ บาท รายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนการกุศล และคณะกรรมการจัดงานฯ ได้เตรียมอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรและที่นั่งชมไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดทาง True Vision ในว…

กองทัพเรือร่วมสนับสนุนโครงการประชาธิปไตยสีขาว

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ จัดอบรมโครงการประชาธิปไตยสีขาว ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารรามาวิว โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยกองทัพเรือ จัดวิทยากรจากทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี –ตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ฐานทัพเรือสัตหีบ และฐานทัพเรือกรุงเทพ หน่วยละ ๒ นาย เข้าร่วมรับการอบรม
โครงการประชาธิปไตยสีขาว เป็นโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเลือกตั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองให้แก่วิทยากรของทุกเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเมื่อวิทยากรได้ผ่านการอบรมไปแล้ว ยะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่กำลังพลของหน่วยและครอบครัว ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างโปร่งใส และบริสุทธิ์ยุติธรรมตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อไป

ข้อมูล กปจ.ฯ
๒ พ.ย.๕๐

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสารบรรณทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกช่างปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน ๓ อัตรา และพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบคือพับหนังสือ เข้าเล่ม เย็บด้วยมือ ทำปกอ่อน ทำปกแข็ง ทำปกแฟ้มประกาศนียบัตร ทำกล่อง ทำซอง และแฟ้มเก็บเอกสาร ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเป็นเพศหญิง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๒๕ ปี มีความรู้ภาษาไทย-อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ คือ ตัดกระดาษ เขียนรูปเล่มหนังสือ ถ่ายภาพทางการพิมพ์ เลย์เอาท์ อัดแม่พิมพ์ซิลสกรีน กัดบล็อกโลหะ ผลิตตรายาง ใช้และบำรุงรักษาเครื…

ราชนาวีสโมสรขอความร่วมมือในการนำรถยนต์มาจอดในพื้นที่

ราชนาวีสโมสรขอความร่วมมือในการนำรถยนต์มาจอดในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยห้ามจอดรถยนต์ในช่องที่จัดไว้สำหรับนายทหารชั้นนายพลและที่ตำแหน่ง รวมทั้งห้ามจอดรถซ้อนคันและจอดรถยนต์ค้างคืน โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการนำรถยนต์เข้ามาจอดในพื้นที่ราชนาวีสโมสรระหว่างเวลา ๐๕๐๐ – ๑๐๐๐ ไว้ดังนี้
๑. ข้าราชการกองทัพเรือที่แต่งเครื่องแบบขับรถยนต์มีบัตรผ่านเข้า-ออก พื้นที่ รปภ.ของกองทัพเรือสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดในพื้นที่ราชนาวีสโมสรได้ตั้งแต่เวลา ๐๕๐๐ เป็นต้นไป
๒. ข้าราชการกองทัพเรือ ไม่แต่งเครื่องแบบ และข้าราชการบำนาญขับรถยนต์มีบัตรผ่านเข้า-ออก พื้นที่ รปภ.ของกองทัพเรือ จะอนุญาตให้นำรถยนต์จอดในพื้นที่ เมื่อแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการกองทัพเรือ หรือข้าราชการบำนาญหากไม่มีบัตรประจำตัว ขอให้นำรถยนต์เข้าจอด ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
๓. บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มาติดต่อกับราชนาวีสโมสรในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้นำรถยนต์เข้าจอด ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
จึงขอให้ข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกราชนาวีสโมสรและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ กรุณาปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความคล่องตั…

ราชนาวีสโมสรเปิดโครงการฝึกสอนกีฬาเทนนิสรุ่นเยาว์

ราชนาวีสโมสร เปิดโครงการฝึกสอนกีฬาเทนนิสรุ่นเยาว์ แก่เยาวชนในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ สนามเทนนิส ราชนาวีสโมสร ท่าช้าง กรุงเทพฯ โดยค่าสมัครสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างกองทัพเรือ คนละ ๖๐๐ บาท/เดือน สำหรับบุคคลภายนอก คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน
ราชนาวีสโมสร จัดโครงการการฝึกสอนนักกีฬาเทนนิสรุ่นเยาว์ที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาฝีมือและสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ซึ่งทางราชนาวีสโมสรจะมีครูฝึกสอน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนเทคนิคต่างๆ คอยให้คำแนะนำและเทคนิคในการเล่นเทนนิสแก่บุตรหลานของท่านได้อย่างถูกต้อง ประโยชน์ที่เยาวชนจะได้รับ นอกจากจะได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้น การที่ผู้ปกครองสนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬาตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้เยาวชนมีใจรักและชอบในกีฬานั้น ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักกีฬาระดับอาชีพในอนาคตอีกด้วย
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สนามเทนนิส ราชนาวีสโมสร หม…

กองทัพเรือ คัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐

กองทัพเรือ ได้ทำการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐ จากข้าราชการที่มีความประพฤติดี ประกอบคุณงานความดีและมีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นเกียรติอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ประจำปีนี้ จำนวน ๕ นาย ในสาขาต่างๆ ได้แก่
- สาขาการทหาร มี นาวาโท บุญเกิด มูลละกัน และพันจ่าเอก พลูสวัสดิ์ โสคำภา สังกัด กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- สาขาการพัฒนาสังคม มี พลเรือโท กำพล ฤทธิวาจา สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มี นาวาเอก สมัย ใจอินทร์ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ และพันจ่าเอก ณัฐพงศ์ พงษ์บ้านไร่ สังกัด กรมสรรพาวุธทหารเรือ
ในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัดทำรางวัลโล่เชิดชูเกียรติใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเครื่องหมายเกียรติยศนาวี พร้อมเงินรางวัลให้แก่บุคคลดีเด่นทั้ง ๕ นาย โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ข้อมูล คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น
๑ พ.ย.๕๐

ขอเชิญร่วมรณรงค์ “ลดมลพิษร่วมรักษาท้องทะเล

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยร่วม “ลดมลพิษร่วมรักษาท้องทะเล” รณรงค์ไม่ใช้สีกันเพรียงที่มีส่วนผสมของสาร TBT (Tributyltin) ซึ่งเป็นอันตรายสำหรับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ทั้งนี้ เนื่องมาจากสาร TBT เมื่อกระจายอยู่ในน้ำจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดผลกระทบต่อการวางไข่ของสัตว์ทะเลหลายชนิด ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ จึงได้มีการส่งเสริมการใช้สีทากันเพรียงที่ไม่มีสาร TBT ปนอยู่ เพื่อช่วยลดปัญหาการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล รวมไปถึงการคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ต่อไป

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑ พ.ย.๕๐

ขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์ “ครบรอบ ๒๔ ปี นาวี ๒๔”

ขอเชิญนักเรียนรุ่น ๒๔ (นย.๒๖) ทุกพรรค-เหล่า ร่วมพบปะสังสรรค์ในงาน “ครบรอบ ๒๔ ปี นาวี ๒๔” ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๗๐๐ ณ บริเวณลานสวนสนามหน้ากองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navy.mi.th/pos 2524

ข้อมูล ปชส.สลก.ทร.
๑ พ.ย.๕๐

โครงการ “หยุดเหล้า หยอดกระปุกถวายเจ้าพ่อหลวง”

เนื่องด้วยปี ๒๕๕๐ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีวาระหลักของปี พ.ศ.๒๕๕๐ ว่า สุขภาวะยั่งยืนด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จึงได้จัดทำโครงการ “หยุดเหล้า หยอดกระปุก ถวายเจ้าพ่อหลวง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทำความดีถวายในหลวงโดยการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยรณรงค์ให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานพิธี งานประเพณี หรืองานฉลอง การให้ของขวัญในวาระต่างๆ ตลอดจนในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และหากต้องการทำความดีเพิ่มเติม ก็สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้สนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบริจาคเข้ากองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเงินบริจาคที่ได้จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติต่อไป
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ในบัญชี ๒ ธนาคารชื่อบัญชี “กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา “บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่บัญชี ๐๐๗-๐-๐๔๑๙๐-๓ และบัญชีออม…

กรมการปกครองเปิดบริการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเปิดบริการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ทั้งในและนอกเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดจะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่พร้อมนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรับรองสำเนาถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มบุคคล ทั้งนี้ ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรไว้ เมื่อการเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ที่ผ่านมาหากประงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะต้องแจ้งขอลงทะเบียนใหม่
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าที่ที่สำคัญของปวงชนชาวไทยทุกคน จึงขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวกองทัพเรือและประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยพร้อมเพรีย…

เชิญร่วมแสวงบุญกับเที่ยวบินไทย เที่ยวบินธรรม”

ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงเปิดเที่ยวบินพิเศษ “เที่ยวบินไทย เที่ยวบินธรรม” นำพระสงฆ์ ๘๐ รูป เดินทางไปกราบพุทธสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ซึ่งจะออกเดินทางเที่ยวแรกในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และไปสิ้นสุดเที่ยวบินสุดท้ายในวันที่ ๒๐ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑
นับเป็นครั้งแรกของการบินไทยที่จัดทอดกฐินพระราชทานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในแดนพุทธภูมิ ซึ่งจะมีพระสงฆ์ ๘๐ รูป จากทั่วประเทศร่วมเดินทางไปกับโครงการ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเดินทางพร้อมพระสงฆ์ เพื่อจาริกแสวงบุญ และร่วมสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ พาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา และนครกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
ศาสนิกชนที่สนใจร่วมจารึกแสวงบุญ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๗๑๕๒-๓ และเว็บไซต์ www.thaiairways.…

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบก

กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ บางนา กรุงเทพฯ
กองเรือยกพลขึ้นบก ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประกอบด้วย โครงการรับบริจาคหนังสือ และสื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลน ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ การบริจาคโลหิตให้ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้ากองบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ สำหรับในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ ทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายเครื่องสักการะพระบรมรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการและทหารกองประจำการ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการของหน่วย
กองทัพเรือ ได้กำหนดให้วันที่ ๖ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเนื่องจากเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรง…

กำหนดจัดงาน การประชุมวิชาการ นิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ทร. โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กำหนดจัดงาน การประชุมวิชาการ นิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ ระหว่าง ๓๐ ต.ค. - ๕ พ.ย.๕๐ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงขอความกรุณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ทร. และครอบครัว ดังนี้
๑. รับชมการถ่ายทอดสด “พิธีเปิดการประชุมวิชาการ นิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฯ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ใน ๓๐ ต.ค.๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐
๒. ร่วมงานการประชุมวิชาการ นิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชนแท้แก่มหาชน และชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้ากสิกรรมธรร…

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดปากคลองมะขามเฒ่า

กองทัพเรือ กำหนดจะนำกฐินสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อนำเงินรายได้ไปบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะซ่อมแซมอุโบสถที่ชำรุดทรุดโทรม และสร้างกำแพลงแก้วรอบอุโบสถ เพื่อเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และหลวงปู่ศุข รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในพื้นที่
โดยกำหนดตั้งองค์กฐิน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปากคลองมะขามเฒ่า กลางคืนมีมรสพสมโภช และในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หลังจากมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณรทั้งวัดแล้ว จึงประกอบพิธีทอดกฐิน
ผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดปากคลองมะขามเฒ่า สามารถโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๓๗๓-๒-๐๙๔๕๑-๕ ชื่อบัญชี วัดปากคลองมะขามเฒ่า และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑, ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๖๕ ๕๓๗๐
ข้อมูล ยศ.ทร.
๒๕ ต.ค.๕๐

สายรัดข้อมูลเพื่อสุขภาพร่วมสนับสนุนโครางการทูบี นัมเบอร์วัน

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพพร้อมซีดีเพลง ๘๐ พรรษามหาราชา ซึ่งเรียบเรียง โดย เทวัญ ทรัพย์แสนยากร สายรัดข้อมือ มี ๒ แบบ คือ แบบกลมไขว้ และแบบเข็มขัด จำหน่าย ราชาชุดละ ๑๙๙ บาท รายได้จากการจำหน่ายสนับสนุนโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และทูลเกล้าถวายโดยพระราชอัธยาศัย
สายรัดข้อมือนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นชนิด Magnetic Therapy เป็นสายรัดข้อมือที่ผลิตจาก Silicone Rubbcr และมีแม่เหล็กฝังอยู่ด้านใน เพื่อให้ขั้วเหนือของแม่เหล็กได้สัมผัสกับผิวหนัง จึงช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมซื้อสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพได้ ณ จุดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำโดยทั่วไป

ขอเชิญสั่งจองเหรียญเสมาที่ระลึก ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยและการพัฒนาของประเทศชาติ โดยรายได้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
การจัดสร้างจะใช้ชนวนโลหะจากพิธีหลอมชนวนโลหะในคราวจัดสร้างเหรียญเสมา เมื่อปี ๒๕๔๒ ซึ่งได้หลอมชนวนโลหะจากพิธีสำคัญต่างๆ และจะประกอบพิธีมังคลาภิเษก ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับรูปแบบเหรียญเสมาที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีขนาดกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร (รวมห่วง) การจัดสร้างจะมีแหนบ สำหรับประดับเหรียญเสมาที่ระลึกที่กระเป๋าเสื้อเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนทหาร ตำรวจ และประชาชน ประเภทเหรียญประกอบด้วย เหรียญทองคำขัดเงา ราคาเหรียญละ ๑๙,๙๙๙ บาท เหรียญเงินขัดเงา ราคาเหรียญละ ๙๙๙ บาท และเหรียญอัลปาก้า ราคาเหรียญละ ๕๙ บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได…

ขอเชิญสั่งจองเหรียญเสมาที่ระลึก ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยและการพัฒนาของประเทศชาติ โดยรายได้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
การจัดสร้างจะใช้ชนวนโลหะจากพิธีหลอมชนวนโลหะในคราวจัดสร้างเหรียญเสมา เมื่อปี ๒๕๔๒ ซึ่งได้หลอมชนวนโลหะจากพิธีสำคัญต่างๆ และจะประกอบพิธีมังคลาภิเษก ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับรูปแบบเหรียญเสมาที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีขนาดกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร (รวมห่วง) การจัดสร้างจะมีแหนบ สำหรับประดับเหรียญเสมาที่ระลึกที่กระเป๋าเสื้อเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนทหาร ตำรวจ และประชาชน ประเภทเหรียญประกอบด้วย เหรียญทองคำขัดเงา ราคาเหรียญละ ๑๙,๙๙๙ บาท เหรียญเงินขัดเงา ราคาเหรียญละ ๙๙๙ บาท และเหรียญอัลปาก้า ราคาเหรียญละ ๕๙ บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได…

ขอเชิญสั่งจองเหรียญเสมาที่ระลึก ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยและการพัฒนาของประเทศชาติ โดยรายได้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
การจัดสร้างจะใช้ชนวนโลหะจากพิธีหลอมชนวนโลหะในคราวจัดสร้างเหรียญเสมา เมื่อปี ๒๕๔๒ ซึ่งได้หลอมชนวนโลหะจากพิธีสำคัญต่างๆ และจะประกอบพิธีมังคลาภิเษก ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับรูปแบบเหรียญเสมาที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีขนาดกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร (รวมห่วง) การจัดสร้างจะมีแหนบ สำหรับประดับเหรียญเสมาที่ระลึกที่กระเป๋าเสื้อเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนทหาร ตำรวจ และประชาชน ประเภทเหรียญประกอบด้วย เหรียญทองคำขัดเงา ราคาเหรียญละ ๑๙,๙๙๙ บาท เหรียญเงินขัดเงา ราคาเหรียญละ ๙๙๙ บาท และเหรียญอัลปาก้า ราคาเหรียญละ ๕๙ บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได…

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยประโยชน์แท้แก่มหาชน

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองทัพเรือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรไทย ให้คงความสมบูรณ์สืบไป
โดยอาคาร ๕ หลังที่จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย อาคาร A “ตามรอยเท้าพ่อ” เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประโยชน์แก่มหาชน เกาะแสมสาร เกาะแห่งการอนุรักษ์ อาคาร B ป่าไม้บ้านหลังใหญ่ของสรรพชีวิต เป็นความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชในประเทศไทย อาคาร C นิทรรศการส่วนขยายของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อาทิ ความหลากห…

รัฐบาลเปิดศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง

รัฐบาล ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนจับมือกันเร่งดำเนินการ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเลือกคนดีเป็นผู้แทน และรณรงค์ให้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการรักเมืองไทย (ศป.รมท.) ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยการแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอหรือส่งข้อความได้ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๑๕๘ ๑๑๑๕ หรือหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๙๒๑๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ขนส่งทางน้ำฯ กำหนดควบคุมการเดินเรือช่วงซ้อมใหญ่กระบวนเรือฯ

กองทัพเรือได้ฝึกซ้อมย่อยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2550 เส้นทางระหว่างท่าวาสุกรี-วัดอรุณราชวราราม ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ โดยวานนี้ (19 ต.ค.) นับเป็นครั้งสุดท้ายของการฝึกซ้อมย่อย ปรากฏว่า มีสื่อมวลชนและประชาชนสนใจเข้าชมการฝึกซ้อมย่อย ที่บริเวณหอประชุมกองทัพเรือจำนวนมาก สำหรับการฝึกซ้อมกระบวนพยุหยาตราชลมารค มีทั้งหมด 9 ครั้ง แบ่งเป็นการซ้อมย่อย ครั้งที่ 6 จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่ด้วยการแต่งกายเหมือนพระราชพิธีจริง 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 26 และ 29 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2550 สำหรับพระราชพิธีดังกล่าว กองทัพเรือได้เตรียมจัดกระบวน โดยใช้เรือพระราชพิธี จำนวน 52 ลำ และกำลังพลเป็นฝีพาย จำนวน 2,098 นาย ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัย กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้กำหนดควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมไปจนถึงวันซ้อมใหญ่ และวันพระราชพิธีจริง ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. โดยห้ามเรือทุกชนิดจอดในเขตควบคุมการเดินเรือ รวมถึงปากคลองบางกอกน้อย ปา…

การระบุวันพ้นสมาชิกภาพในแบบขอรับเงิน กบข.

เนื่องจากสาเหตุการพ้นสมาชิกภาพของข้าราชการสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นั้น ประกอบไปด้วยสาเหตุหลายประการ อาทิ การเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือการพ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุเสียชีวิต เป็นต้น ดังนั้น จึงส่งผลให้ข้าราชการสมาชิกบางท่านอาจจะเกิดความสับสนในกรระบุวันพ้นสมาชิกภาพในแบบของรับเงินคืน เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๔ กรณี ดังนี้
๑. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจากโอนไปหน่วยงานที่ไม่ถูกกำหนดให้เป็นสมาชิก กบข. เช่น เทศบาลท้องถิ่น สมาชิกจะต้องระบุวันที่โอนย้ายให้ตรงกับคำสั่งและ กบข.จะคำนวณเงินเพื่อจ่ายให้กับสมาชิกก่อนวันที่ระบุในคำสั่ง ๑ วัน
๒. กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก สมาชิกจะต้องระบุวันที่พ้นสภาพให้ตรงกับคำสั่ง หรือวันรับทราบคำสั่ง สำหรับกรณีระบุวันรับทราบคำสั่งต้องส่งหลักฐานการลงนามรับทราบคำสั่ง พร้อมทั้งหนังสือรับรองการขาดจากอัตราเงินเดือนมาพร้อมกับเอกสารของรับเงินด้วย
๓. กรณีพ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ สมาชิกจะต้องระบุว่าวันพ้นสมาชิกภาพเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีที่เกษียณ

จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑

กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ พร้อมประสานให้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ฯ จังหวัด ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ เพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวประสานซักซ้อมหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด อำเภอ และเทศบาล และจัดเตรียมผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง อุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงหมอกลงจัด รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือสายด่วนสาธารณภัย ๑๗๘๔ ได้ตล…

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรัวสิต เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖๕,๐๐๐.-บาท และตลอดหลักสูตร (๖๓ หน่วยกิต) ๔๕๕,๐๐๐.-บาท โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้เฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกภาคการศึกษา
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๓ ๙๖๙๐ และ ๐ ๒๙๙๗ ๒๒๐๐ ต่อ ๑๒๑๖ ,๑๒๔๘ และเว็บไซต์ www.rsu.ac.th/grad

ข้อมูล มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๙ ต.ค.๕๐
-----------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดงานกันเบาหวานโลกในงานสัปดาห์รู้ทันเบาหวานป้องกันโรคแทรก

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดงานกันเบาหวานโลกในงานสัปดาห์รู้ทันเบาหวานป้องกันโรคแทรก
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานวันเบาหวานโลก ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ ณ โถงอาคาร ๕ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในวันเบาหวานโลก (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับโรคเบาหวาน พร้อมรับการตรวจและคำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลและไขมันวันละ ๑๐๐ รายฟรี ประเมินภาวะโภชนาการและภาวะแทรกซ้อม และมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และชมตัวอย่างอาหารเบาหวานและร่วมตอบปัญหาชิงรางวัลภายในงาน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันเบาหวานโลกในงานสัปดาห์รู้ทันเบาหวานป้องกันโรคแทรก ในช่วงวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมรับของที่ระลึกฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๕๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๘๐
ข้อมูล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
๑๙ ต.ค.๕๐
--------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐…

ขอเชิญชวนซื้อดอกแก้วกัลยาเพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพคนพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพคนพิการ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งประดิษฐโดยคนพิการในศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า “ดอกแก้วกัลยา” และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ และทรงมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมอาชีพคนพิการ เพื่อประดิษฐ์ “ดอกแก้วกัลยา” และจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กรคนพิการทั่วประเทศ สำหรับวันคนพิการปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นับเป็นครั้งที่ ๔๓ โดยสภาสังคมสงเคราะห์ จะจัดงาน ณ สวนอัมพร โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ รวมทั้งให้คนพิการได้รับความคุ้มครองด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความสา…

การจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทบุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด จะจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
๑. เนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ซึ่งถือว่าเป็นปีมหามงคล สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จึงได้ถือโอกาสนี้เชิญประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมการแข่งขัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้
๒. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติของสหพันธ์เรือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย ก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ (ระหว่าง ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)