Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2015

ทร.กำหนดจัดงาน “วันอาภากร” ๑๙ พ.ค.๕๘

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดงานวันอาภากร กำหนดจัดงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๘ โดยจะมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในเวลา ๐๗๐๐ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ในเวลา ๑๐๒๐ ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทั้งนี้ กองทัพเรือกำหนดให้วันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอาภากร ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาของทหารเรือไทย ในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐาน และพัฒนากิจการกองทัพเรือไทย รวมถึงจัดตั้งฐานทัพเรือ และโรงเรียนนายเรือ ข้อมูล ฐก.กท. ๑ พ.ค.๕๘

สามสมอสมาคมเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

สามสมอสมาคมกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องเกียรตินาวี ราชนาวีสโมสร จึงขอเชิญสมาชิกสามสมอสมาคม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว กำหนดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ทั้งนี้ขอให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมกรุณาแจ้งตอบรับเข้าประชุมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๐๓ และ ๐๘ ๗๐๓๔ ๙๒๗๓ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ พ.ค.๕๘ ในวันและเวลาราชการ ข้อมูล สามสมอสมาคม ๑ พ.ค.๕๘

“ราชนาวี” เยือน “การท่าเรือ เอฟซี” ศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ๒ พ.ค.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๙ พบสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี ในวันที่ ๒ พ.ค.๕๘ เวลา ๒๐๐๐ ณ สนามการท่าเรือ คลองเตย ทั้งนี้สามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมรสรฟุตบอลราชนาวี ๑ พ.ค.๕๘

ผบ.ทร.เป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในวันที่ ๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ชั้น ๑ อาคาร ศปก.ทร. พระราชวังเดิม โดยมีนายทหารผู้ใหญ่ และข้าราชการกองทัพเรือร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม อันเนื่องมาจากการที่ไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU) ภายใน ๖ เดือน ดังนั้น เพื่อให้สามารถเร่งแก้ปัญหาให้ทำการประมงได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗ หัวหน้า คสช.จึงมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Command Center for Combating Illegal Fishing : CCCIF) เรียกโดยย่อว่า ศปม…

ผู้ช่วย ผบ.ทร.ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๒๓”

พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชน ครูพี่เลี้ยง และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นโครงการนำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังความเป็นปึกแผ่นและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๒๓ มีเยาวชนมุสลิมจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สตูล, สงขลา, นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.-๑ พ.ค.๕๘ โดยยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวที่เปรียบเสมือนญาติในอนาคตได้ ข้อมูล กพร.ทร. ๓๐ เม.ย.๕๘

พาณิชย์-ห้างค้าปลีกจัดงานลดราคาต้อนรับเปิดเทอม ๑๐-๗๐%

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง จัดงาน “เทใจ...คืนสุข...ต้อนรับเปิดเทอม” ระหว่างวันที่ ๓๐ เม.ย.-๑๐ พ.ค.๕๘ ในสาขาของห้างค้าปลีกกว่า ๑๒,๘๐๐ สาขาทั่วประเทศ เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น โดยภายในงานจะมีการนำสินค้าชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และสินค้าอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ฯลฯ มาลดราคาตั้งแต่ ๑๐-๗๐% ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๓๐ เม.ย.๕๘

ทร.ลงพื้นที่ตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU

กองทัพเรือดำเนินการตรวจเรือประมงตามแผนการตรวจเรือประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated; IUU) ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.-๑ พ.ค.๕๘ ณ ท่าเทียบเรือประมง อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และระหว่างวันที่ ๖-๗ พ.ค.๕๘ ณ ท่าเทียบเรือประมง อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานดำเนินการ การดำเนินการตามแผนการตรวจเรือประมงในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ด้านการประมง ภายใต้อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. คณะที่ ๖ ซึ่งมี พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า และกองทัพเรือในฐานะศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ เข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางการควบคุมการแจ้งเข้า-ออกท่าเรือของเรือประมงไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (…

ศอ.ปส.ทร.จัดสัมมนาจัดทำหลักสูตรแกนกลาง รร.วิวัฒน์พลเมือง

พลเรือตรี อาทร เคลือบมาศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการจัดทำหลักสูตรแกนกลางและอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.-๑ พ.ค. ๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งเป็นการสาธิตและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการทำกลุ่มการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบ Matrix program เพื่อให้งานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ร่วมสัมมนาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๑ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่ว…

ศยร.ยศ.ทร.จัดอภิปรายในหัวข้อ “สงครามไซเบอร์ ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติและกองทัพเรือ”

พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอภิปรายเป็นคณะ ในหัวข้อ “สงครามไซเบอร์ ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติและกองทัพเรือ” เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๐๔ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การอภิปรายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของภัยคุกคามของไซเบอร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติและกองทัพเรือ รวมไปถึงเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือกับภัยของไซเบอร์ในทุกรูปแบบทั้งปฏิบัติการเชิงรุกและเชิงรับอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้แทนหน่วยต่างๆ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับกำลังพลในหน่วยให้สามารถปฏิบัติการร่วมด้านไซเบอร์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ, พันเอก ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการกองสงครามเครือข่าย กรมยุทธการทหาร, นาวาเอก นิรินธน์ ธานีรัตน์ รองผู้อำนวยการกองระบบควบคุมและบังคับบัญชา สำนักปฏิบัติการกรมการสื่อสารและเทคโนโลย…

ทอ.สนับสนุนเครื่องบินลำเลียง C-130H ช่วยผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล

ตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้ส่วนราชการและเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๘ ที่ผ่านมานั้น พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ได้สั่งการให้กองบิน ๖ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อนำคณะและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล ในวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๘๐๐ โดยจะบินไปลงที่สนามบินกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ใช้เวลาบินประมาณ ๕ ชั่วโมง และจะบินกลับในวันเดียวกัน สำหรับคณะชุดแรกที่จะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ มี พลตรี ปริญญา ขุนนาศรี รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยชุดสื่อสารจากกองบัญชาการกองทัพไทย ชุดช่วยเหลือทางการแพทย์พร้อมเวชภัณฑ์ และชุดทหารช่างจากกองทัพบก จำนวน ๕๐ นาย พร้อมอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม ซึ่งจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้น และอยู่ประเมินผลเป็นเวลา ๗ วัน ส่วนสิ่งของบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย เสบียงอาหาร และถุงใส่ศพ จำนวน ๗๒ ลัง, อาหารพร้อมทาน จำนวน ๗๒ ลัง และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๓๒๘ แพ…

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลในการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) และการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR) เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘ ณ วัดสมุทรธาราม และหาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การฝึกกองทัพเรือเป็นการฝึกประจำปีที่สำคัญ โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ และกรมยุทธการทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก โดยเป็นการฝึกในลักษณะบูรณาการด้วยการนำการปฏิบัติการทางทหาร การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติการและการสนับสนุนของส่วนอื่นๆ มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์เดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ทั้งจากส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา เข้าร่วมการฝึก รวม ๒๑ หน่วย ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๖ ก.พ.-๑๕ พ.ค.๕๘ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ แบ่งการฝึกเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการฝึก, ขั…

กปช.จต.นำ นศ.เข้าค่ายทัศนศึกษาหน่วยงานเน้นสร้างทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมค่ายนักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษาหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เม.ย.๕๘ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยทหารในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จำนวน ๑๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษาหน่วยงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ โดยกิจกรรมในวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘ ประกอบด้วย การวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน, การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินและเรือหลวงจักรีนฤเบศร, กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกีฬาทางเรือ และในวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย การสักการะศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย ข้อมูล กปช.จต. ๒๘ เม.ย.๕๘

รอง ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธทางทะเล”

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธทางทะเล” (Law of Armed Conflict at Sea) เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘ ณ โรงแรมสวิสโฮเทล นายเลิศ พาร์ก กรุงเทพฯ การสัมมนาในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ เม.ย.๕๘ โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross : ICRC) ซึ่งเป็นการดำเนินการพันธกรณีอนุสัญญาเจนีวา คริสตศักราช ๑๙๔๙ ที่ประเทศร่วมลงนามต้องเผยแพร่หลักเกณฑ์และความรู้ให้หน่วยทหารของตนได้รับทราบ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม และนับเป็นโอกาสที่กองทัพเรือจะได้แสดงบทบาทนำในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กองทัพเรือในการเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ รวมทั้งจะทำให้กำลังพลกองทัพเรือได้เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้กำลังทางเรือของกองทัพเรือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต การสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว ในส่วนของกองทัพเรือจัดการบรรยายพิเศษ จำนวน ๒…

“ราชนาวี” เปิดบ้านพบ “เอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด” ๒๙ เม.ย.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๘ พบสโมสรฟุตบอลเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด ในวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ทั้งนี้สามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๒๗ เม.ย.๕๘

เชิญชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์” ฟรี ๗-๑๐ พ.ค.๕๘

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดทำโครงการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชื่อ “คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์” ซึ่งสร้างจากแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ โดยภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดนี้ มีทั้งสิ้น ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ๑. “The Singers” กำกับโดยนนทรีย์ นิมิบุตร ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต” ขับร้องโดยนีรนุช ปัทมสูต และธนิดา ธรรมวิมล (ดา เอ็นโดรฟิน) ๒. “อมยิ้ม” กำกับโดยวัลลภ ประสพผล ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ยิ้มสู้” ขับร้องโดยปราการ ไรวา จากวงดนตรีเก็ตสึโนวา ๓. “ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง” กำกับโดยภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน” ขับร้องโดยอัญชลี จงคดีกิจ และ ๔. “ดาว” กำกับโดยยงยุทธ ทองกองทุน ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” ขับร้องโดยสหรัถ สังคปรีชา และ ด.ญ.กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ ทั้งนี้ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติทั้ง ๔ เรื่องมีกำหนดฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ และระหว่างว…

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดโครงการ “Pinklao เสริมพลัง สร้างสุข ปลุกหัวใจ” อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาให้สักการะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “Pinklao เสริมพลัง สร้างสุข ปลุกหัวใจ” ในวันที่ ๒๙-๓๐ เม.ย.๕๘ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยได้เรียนเชิญแม่ชีศันสนีย์และคณะจากเสถียรธรรมสถานมาเป็นวิทยากรในการบรรยายธรรมะ และได้อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาจากประเทศอินเดีย มาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การตักบาตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องธรรมะกับชีวิต รวมถึงการสวดมนต์และฝึกสมาธิ โครงการ “Pinklao เสริมพลัง สร้างสุข ปลุกหัวใจ” เป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุข มุ่งให้บุคลากรในองค์กรมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับองค์กร พร้อมที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้มีการสื่อสารแบบเอื้ออาทร มุ่งเน้นให้มีความเอื้อความสุขกับผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมงานมีความผูกพัน เข้าใจกัน รู้จักให้อภัยกันได้ โดยมีแรงจูงใจในการทำงานมาจากความสุขที่อยู่ภายในของบุคคล รวมทั้งบุคลากรที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีความสามารถในการปรับปรุงความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีค…

ทร.ให้การสนับสนุนการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย ในวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐-๑๑๓๐ โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน และมีนายทหารชั้นนายพลเรือ พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีฯ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กำหนดให้วันที่ ๒๕ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และให้ประกอบพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้ โดยกำหนดให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมใจกันทั่วประเทศ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช ๒๐๙๘ ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ …

“ราชนาวี” สู้ศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก พบ “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ๒๖ เม.ย.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๗ พบสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในวันที่ ๒๖ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามไอโมมาย สเตเดี้ยม บุรีรัมย์ ทั้งนี้สามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๒๔ เม.ย.๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๐ ปี

สมาคมภริยาทหารเรือกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือครบรอบ ๔๐ ปี ในวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๘ โดยจะมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสมาคมภริยาทหารเรือ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในเวลา ๐๗๐๐ ณ ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ส่วนในช่วงเย็นเวลา ๑๗๐๐ จะมีงานเลี้ยงอาหารเย็น ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยภายในงานจะมีการแสดงวิดีทัศน์สารคดี ๔๐ ปีสมาคมภริยาทหารเรือ และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือ ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๒๓ เม.ย.๕๘

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวงจัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปี ๒๕๕๘

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวง กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ โดย Flight A, B, C ผู้ถือแต้มต่อ ๐-๑๙ และ Flight VIP และอาวุโส แข่งขันรอบสนาม West และสนาม North ออกรอบเล่นพร้อมกันทุกหลุม เวลา ๑๒๐๐ สำหรับ Flight D ผู้ถือแต้มต่อ ๒๐-๒๔ แข่งขันรอบสนาม East และสนาม South ออกตามกันตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ที่หลุม ๑ East ทั้งนี้สมาชิกที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน สามารถสมัคร จองกลุ่ม และชำระเงินค่าสมัคร ๓๐๐ บาท ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตร กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๐๐๓ ๓๘๑๑ หรือ ๐๘ ๐๒๐๙ ๙๑๗๕ หรือหมายเลขภายในกองทัพเรือ ๗๓๖๔๑ ต่อ ๑๒๔ ข้อมูล กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี ๒๓ เม.ย.๕๘

มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทฯ จัดงานธรรมบรรยายประกอบการแสดงดนตรีไทยโบราณ

มูลนิธิพระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานธรรมบรรยายประกอบการแสดงดนตรีไทยโบราณในหัวข้อ “โพธิญาณแห่งภัททกัป ปัญจสัมพุทธศาสดา” โดยจะมีพิธีไหว้ครูในวันที่ ๗ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๐๐ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท และจะมีการแสดงในวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๙๘๗ และ ๐ ๒๓๕๔ ๗๗๓๒ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๓ เม.ย.๕๘

ผบ.ทร.ร่วมแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๘ ณ ห้องหลักเมือง ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และมี ผู้บัญชาการสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมการแถลงผลงานฯ การแถลงผลงานของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงกลาโหมในรอบ ๖ เดือนในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานสำคัญที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน อาทิ การแก้ไขปัญหาความยากจน, การช่วยเหลือและบริการประชาชน, การสร้างสภาพแวดล้อมของประเทศให้มีความน่าอยู่และมีความปลอดภัย, การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ในส่วนกองทัพเรือประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ และการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ การปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.), การจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ พร้อมฝ่ายอำนวยการ และการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด เป็นต้น…

บก.ทท.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓๖ อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓๖ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗-๓๐ เม.ย.๕๘ ทางเว็บไซต์ www.rtarf.mi.th และ http://application.rtarf.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๕๗ และ ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๕๙ ข้อมูล กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๒ เม.ย.๕๘

สปน.จัดโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.oic.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ และกำหนดวันทดสอบในวันที่ ๑๑, ๑๒ และ ๑๔ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที และห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าทดสอบความรู้ตามโครงการดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ ข้อมูล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๒ เม.ย.๕๘

คณะ นศ.วทร.รุ่นที่ ๔๗ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีลงรักปิดทองพระพุทธมหามงคลเขตอุดมศักดิ์บพิตร

คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗ จัดกิจกรรมการกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุนลงรักปิดทองพระพุทธมหามงคลเขตอุดมศักดิ์บพิตร และพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ณ วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการเททองหล่อพระพุทธมหามงคลเขตอุดมศักดิ์บพิตร พระประธานประจำพระอุโบสถอาภากร ขนาดหน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว พร้อมพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ซึ่งปัจจุบันได้อัญเชิญประดิษฐานภายในพระอุโบสถอาภากร แต่ยังมิได้มีการลงรักปิดทององค์พระให้มีความงดงามสมบูรณ์ เนื่องจากทางวัดขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคี โดยสามารถโอนเงินได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ชื่อบัญชี “นายโอภาส ลุนลา” เลขที่บัญชี ๒๗๑-๒-๐๑๕๕๘-๑ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗ ๐๗๘ ๙๗๘๓ ข้อมูล วทร.ยศ.ทร. ๒๑ เม.ย.๕๘

ราชนาวิกสภาประกาศผลการประกวดคำขวัญประจำนิตยสารนาวิกศาสตร์

คณะกรรมการและที่ปรึกษาราชนาวิกสภา ได้ดำเนินการพิจารณาให้คะแนนการประกวดคำขวัญประจำนิตยสารนาวิกศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ๕ หัวข้อๆ ละ ๒๐ คะแนน ได้แก่ การสื่อความหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ภาษากะทัดรัดชัดเจน มีความไพเราะสละสลวย และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ซึ่งผลการตัดสินพิจารณารางวัล มีดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ คำขวัญ “คลังความรู้ คู่ราชนาวี” ของ นาวาโทหญิง จะรุวรรณ์ พาณิชยเดช สังกัดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๔๗ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คำขวัญ “สาระน่ารู้ คู่ราชนาวีไทย” ของ พันจ่าเอก โสธร สันดวง สังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ ได้คะแนนร้อยละ ๘๑.๙๔ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คำขวัญ “สายธารแห่งความรู้ คู่ราชนาวี” ของ นาวาเอก ครรชิต เชื้อวงษ์ สังกัด กรมกำลังพลทหารเรือ ได้คะแนนร้อยละ ๗๙.๘๘ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กำหนดมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ ๒๔ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา ข้อมูล ราชนาวิกสภา ๒๑ เม.ย.๕๘

กองทัพไทยจัดคอนเสิร์ต “สังคีตสามัคคีเฉลิมบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กองทัพไทย โดยกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแสดงคอนเสิร์ต “สังคีตสามัคคีเฉลิมบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา” ในงานมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงในวันที่ ๒๖ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีศิลปินชื่อดัง อาทิ เบิร์ด-ธงไชย, ปาน-ธนพร, กัน-นภัทร, แก้ม-วิชญาณี และกิต-กิตตินันท์ ร่วมขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติ และวงดุริยางค์จากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรเลง โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ และสถานีโทรทัศน์ไบรท์ ทีวี ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมชมคอนเสิร์ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ http://j5.rtarf.mi.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ…

รอง ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๕

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๕๘ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนาวีภิรมย์ ๑ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกองทัพเรือ จัดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหิน รีกัตต้า ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ เม.ย.๕๘ ณ บริเวณชายหาดโรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ และน้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงเรือใบประเภทโอเค ชื่อ “เวคา” ข้ามอ่าวไทย จากหน้าวังไกลกังวล หัวหิน ไปยังอ่าวเตยงาม หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบของประเทศไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาแล่นใบระดับแนวหน้าจากนานาประเทศร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ข้อมูล สน.รอง ผบ.ทร. ๒๐ เม.ย.๕๘

นรข.เขตอุบลราชธานีจัดรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี โดย นาวาเอก ธวัชชัย สอนซี ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามที่ได้รับการร้องขอ โดยแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๕๘ ทั้งนี้ประชาชนสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี บ้านนาสนาม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๘๕ ๖๓๕๕ ข้อมูล นรข.เขตอุบลราชธานี ๒๐ เม.ย.๕๘

ศิริราชพยาบาลจัดงาน “๑๒๗ ปีโรงพยาบาลศิริราช เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ตามรอยพระราชบิดา สองเจ้าฟ้ากล้าแผ่นดิน”

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดงาน “๑๒๗ ปีโรงพยาบาลศิริราช เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ตามรอยพระราชบิดา สองเจ้าฟ้ากล้าแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ เม.ย.๕๘ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยภายในงานมีการแสดงมัลติมีเดียเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยโอต์กูตู การออกร้านจำหน่ายสินค้า และเสื้อที่ระลึก ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๔๖-๘ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๐ เม.ย.๕๘

ทร.กำหนดเรียกพลกองหนุนเพื่อฝึกวิชาทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กองทัพเรือจะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ เพื่อฝึกวิชาทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ พ.ค.๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดรายงานตัวในวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๐๐ ณ อาคารกองวิชาการเรือและเดินเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพล หรือหมายเลขพล เดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๐๐๑๒ ข้อมูล กพ.ทร. ๑๗ เม.ย.๕๘

เชิญชมนิทรรศการ “๖๐ พรรษาแห่งมหาคุณูปการ” หารายได้สร้างศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดนิทรรศการ “๖๐ พรรษาแห่งคุณูปการ” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ เม.ย.๕๘ ณ บริเวณฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี (ศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก) ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงภาพถ่าย พร้อมเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงมีการจำหน่ายพวงกุญแจรูปสัตว์ต่างๆ และไอศกรีมแม็กนั่มที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ โดยมี ๔ ท็อปปิ้งธีมสีม่วงให้เลือก ได้แก่ มาการอง, ข้าวพอง, น้ำตาลรูปหัวใจ และบิสกิตน้ำตาลลายแพะ และของที่ระลึกจากมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๗ เม.ย.๕๘

เทศบาลอัมพวาจัดเดินวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ ๑

เทศบาลตำบลอัมพวา ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), เครือข่ายโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ภาคตะวันตก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “เมืองไทย ตลาดน้ำอัมพวาเดินวิ่งมินิมาราธอน” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓ พ.ค.๕๘ บริเวณตลาดน้ำอัมพวา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทวิ่ง ๑๒.๘ กิโลเมตรชายหญิง และประเภทเดิน ๓ กิโลเมตรชายหญิง ค่าสมัครคนละ ๒๐๐ บาท และจะได้รับแจกเสื้อคนละ ๑ ตัว ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๕๑ หรือที่เว็บไซต์ www.vingamphawa.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๗ เม.ย.๕๘

คพท.จัดฝึกอบรมอาชีพให้ทหารกองประจำการรุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ กำหนดจัดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไปและหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๗ เม.ย.-๑๑ มิ.ย.๕๘ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๓ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการในสาขาอาชีพต่างๆ นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรประจำเรือพาณิชย์ ระหว่างกองทัพเรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญงานและทักษะในวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการออกไปแล้วให้มีงานทำ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบกับสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวได้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อใช้ประกอบในการสมัครง…

นรข.จัดสร้างเหรียญที่ระลึกกรมหลวงชุมพรฯ หารายได้สร้างศาลหลังใหม่ประจำสถานีเรือเชียงคาน

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีไว้สักการะ บูชาเป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยรายได้จะนำไปสมทบทุนจัดสร้างศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลังใหม่ประจำสถานีเรือเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยกำหนดประกอบพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลจากเกจิอาจารย์ชื่อดังในแถบจังหวัดภาคอีสานในวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๘ ณ สถานีเรือเชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสั่งจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๒๘ ๔๒๙๒ หรือ ๐๘ ๑๒๙๘ ๒๑๔๗ และหลังการสั่งจองสามารถโอนเงินไปยังธนาคารทหารไทย สาขาเชียงคาน ชื่อบัญชี “การสร้างศาลกรมหลวงฯ ของสถานีเรือเชียงคาน” บัญชีเลขที่ ๙๘๓-๑-๕๖๐๖๗-๑ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และส่งสำเนาหลั…

ฐท.สส.วางปะการังเทียมในอ่าวสัตหีบเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ทะเล

พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และพลเรือตรี สุพรรณ เหมมาลา ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร สมาคมประมงแสมสาร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย นำปะการังเทียมแบบถอดประกอบได้ หรือน็อกดาวน์ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล จำนวน ๓ แบบ ๙๙ หน่วย ไปจัดวางในอ่าวสัตหีบหน้าหาดนางรอง บริเวณเกาะนางรำและเกาะจระเข้ ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๓๘๐ เมตร เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๕๘ เพื่อให้เป็นแหล่งรวมสัตว์ทะเลที่เข้ามาวางไข่ และเพิ่มประชากรสัตว์ทะเล รวมถึงเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในอนาคต ทั้งนี้ การสร้างปะการังเทียมแบบถอดประกอบได้ เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ซึ่งได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบปะการังเทียมลูกบาศก์คอนกรีตให้มีคุณสมบัติที่สามารถถอดประกอบได้ และมีขนาดใกล้เคียงกับปะการังเทียมตามแบบมาตรฐานกรมประมง โดยหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้แท่งพลาสติกเป็นข้อต่อ และสเตนเลสเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการประเมินสัตว์น้ำที่มาอาศัยบริเวณปะการังเทียมในช่วงที่ผ่านมา พบว่าแหล่งแสมสารมีควา…

ผบ.ทร.ร่วมรดน้ำขอพรประธานองคมนตรีและ รมว.กห.เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ รดน้ำและขอรับพร พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ ณ บ้านพักสี่เสาเทเวศร์ และเวลา ๑๗๐๐ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปรดน้ำและขอรับพรจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในพื้นที่กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ข้อมูล สลก.ทร. ๑๐ เม.ย.๕๘

ขอเชิญใช้บริการห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร ณ อาคารราชนาวิกสภา

ขอเชิญนายทหารสัญญาบัตรและแขกของนายทหารสัญญาบัตร ใช้บริการห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร (Officer Club) ณ อาคารราชนาวิกสภา ได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๑๓๐-๑๔๐๐ และ ๑๖๓๐-๒๑๓๐ โดยสามารถสำรองที่นั่งและสั่งอาหารล่วงหน้าตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๓๘ ข้อมูล กพร.ทร. ๑๐ เม.ย.๕๘

การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่าผ่านทางด่านบูรพาวิถี ๑๐-๑๙ เม.ย.๕๘

เนื่องในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๕๘ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะดำเนินการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านบูรพาวิถี หรือเส้นทางบางนา-ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ เม.ย.๕๘ นอกจากนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เตรียมตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อดูแลการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๙-๒๑ เม.ย.๕๘ จำนวน ๖ จุดด้วยกัน ได้แก่ ๑. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางแก้ว ๑ ๒. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ประชาชื่น (ขาออก) ๓. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางปะอิน (ขาออก) ๔. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางปะอิน (ขาเข้า) ๕. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จตุโชติ ๖. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางนา กิโลเมตร ๖ (ขาออก) ข้อมูล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๑๐ เม.ย.๕๘

ผบ.ทร.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๑๒๘ ปีกระทรวงกลาโหม

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๒๘ ปี ร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๕๘ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน กิจการทหารของชาติไทยนับได้ว่าก่อกําเนิดมาพร้อมๆ กับกําเนิดชาติไทย เท่าที่ศึกษาค้นพบได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และพระราชอาณาจักรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยลําดับ สืบมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงพิจารณาเห็นว่า การป้องกันประเทศและดํารงไว้ซึ่งอิสรภาพ ตลอดจนบูรณภาพแห่งชาติไทยให้สถิตสถาพรย่อมขึ้นอยู่กับกําลังทหารที่จัดระบบให้ทัดเทียมกับอารยประเทศที่เจริญ จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมทหารบก ทหารเรือ เข้าด้วยกัน ภายใต้การบังคับบัญชาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร คือ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศฯ โดยตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้นเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๐ มีสมเด็จพระบรม…

รอง ผบ.ทร.ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๓

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๘ ณ สโมสรกองทัพบก โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีฯ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ซึ่งมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยนำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสตูล, สงขลา, นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา มาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังความเป็นปึกแผ่นและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ นอกจากนี้ เยาวชนยังจะได้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวที่เปรียบเสมือนญาติในอนาคตได้ โดยรุ่นที่ ๒๓ กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.-๑ พ.ค.๕๘ ข้อมูล กพร.ทร. ๙ เม.ย.๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือประกาศผลรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย

สมาคมภริยาทหารเรือ ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน ๕ รางวัล และรางวัลเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ดังนี้ - รางวัลที่ ๑ เลขที่ ๐๒๕๖๑ ทองคำแท่ง มูลค่า ๕๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล - รางวัลที่ ๒ เลขที่ ๒๙๑๐๒ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ ๑๑๐ i จำนวน ๑ รางวัล - รางวัลที่ ๓ เลขที่ ๑๓๗๓๓ ตู้เย็น ขนาด ๑๗.๕ คิว ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น RT43H5270SL/ST จำนวน ๑ รางวัล - รางวัลที่ ๔ เลขที่ ๑๑๓๙๒ ทีวีสี LED ขนาด ๔๘ นิ้ว ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น UA48H5141AKXXT จำนวน ๑ รางวัล - รางวัลที่ ๕ เลขที่ ๐๒๓๕๖ เครื่องซักผ้า ขนาด ๑๕ กิโล ยี่ห้อ แอลจี รุ่น WT-S1595TH จำนวน ๑ รางวัล - เลขท้าย ๓ ตัว เลขที่ ๖๑๘ หัวเตาแก๊สหัวเดี่ยว ยี่ห้อ ปตท. จำนวน ๓๐ รางวัล - เลขท้าย ๒ ตัว เลขที่ ๒๐ พัดลมปรับระดับ ยี่ห้อ ฮาตาริ ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ รางวัล ผู้ถูกรางวัลสามารถนำสลากไปรับของรางวัลได้ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย.-๒๐ มิ.ย.๕๘ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยสามารถตร…

กพร.ทร.จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ-แข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเนื่องในวันสงกรานต์ ๙ เม.ย.๕๘

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๙ เม.ย.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระ, พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา, พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นประจำกอง, การแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันแชร์บอลเชื่อมความสามัคคี และการออกร้าน จึงขอเชิญกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหารเรือร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว ข้อมูล กพร.ทร. ๘ เม.ย.๕๘

ทรภ.๓ จัดหน่วยเรือ-กำลังพลลาดตระเวนร่วมกับกองทัพเรืออินเดีย

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือ หน่วยบิน และนายทหารสังเกตการณ์ เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๒๐ และเดินทางไปเยี่ยมท่าเรือ PORT BLAIR สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ เม.ย.๕๘ โดยมี นาวาเอก อชิตะสิน กำมะณี เป็นผู้บังคับหน่วยเรือลาดตระเวนร่วม ทัพเรือภาคที่ ๓ กองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างน่านน้ำของทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในเขตน่านน้ำของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ ภารกิจของการลาดตระเวนร่วมในครั้งนี้ ได้แก่ การป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมายและการกระทำอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ลาดตระเวนร่วม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๒๘ และกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศ, การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล, การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ เช่น การกระ…

บช.น.ใช้ “QR Code” เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนในโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เม.ย.๕๘ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชน โดยในปีนี้สถานีตำรวจในพื้นที่ บก.น.๙ ได้นำ “QR Code” มาใช้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น โดยบ้านที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ จะมี “QR Code” ติดไว้ที่หน้าบ้าน และเมื่อสายตรวจออกไปปฏิบัติงานตรวจความเรียบร้อยจะสแกน “QR Code” ส่งไปยังไลน์ของเจ้าของบ้าน ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่ามีการตรวจสอบจริง และจะมีการขยายการใช้ “QR Code” ไปยังพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาลอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ สามารถติดต่อไปยังสถานีตำรวจท้องที่ทุกแห่ง หรือติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๘ เม.ย.๕๘

รอง เสธ.ทร.เปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสาครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๕๘ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสากองทัพเรือ ขึ้นปีละ ๒ ครั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ภาคใต้ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในความรักชาติ มีความสมานฉันท์รู้รักสามัคคี และสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๐ เม.ย.๕๘ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง ๑๔-๑๗ ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ ของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, ทัพเรือภาคที่ ๒, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ข้อมูล กพร.ทร. ๗ เม.ย…

ขส.ทร.ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ฟรี ๗-๑๐ เม.ย.๕๘

พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๕๘ ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมการขนส่งทหารเรือจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เม.ย.๕๘ โดยเปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และซ่อมทำเบื้องต้นให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๒๔ รายการ อาทิ ตรวจระบบเครื่องยนต์ ระบบน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง น้ำมันเกียร์ ระบบเบรก ทำความสะอาดกรองอากาศ ตรวจสภาพยางรถยนต์ ตรวจระดับน้ำทั้งหมด และบริการเติมน้ำกลั่นฟรี นอกจากนี้ ยังให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรทางบก ตลอดจนให้คำแนะนำการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถ เป็นต้น ข้อมูล ขส.ทร. ๗ เม.ย.๕๘

กพร.ทร.จัดโครงการ “ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด” ในพื้นที่ จว.จันทบุรี

นาวาเอก ภรเดช คะชา รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๕๘ ณ ศูนย์อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยมีครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมฯ กองทัพเรือ โดยฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ฝกร.ศอ.ปศ.ทร.) จัดโครงการครอบครัวกองทัพเรืออาสา ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัวของกองทัพเรือ โดยนำข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่สัตหีบ จำนวน ๕๐ ครอบครัว ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร-ธิดา ประมาณ ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๔-๕ เม.ย.๕๘ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การกล่าวถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘, กิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยชังเชือก,…

นย.จัดกิจกรรม “ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดจันทบุรี” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การสนับสนุนคณะทำงานโครงการตามรอยพระบาท ๒๔๘ ปี เส้นทางสายอิสรภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรม “ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดจันทบุรี” โดยมี พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานคณะทำงานฯ ในวันที่ ๓ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ณ กองนักเรียนจ่า กองการปกครอง โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความคิดริเริ่มของกลุ่มประชาชน ชาวจังหวัดจันทบุรี และชุมชนตามเส้นทางตามรอยพระบาท ที่จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ และถิ่นกำเนิด ผู้สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๘๓๔ ๑๕๙๕ หรือ ๐๓๘ ๓๓๔ ๒๗๕ ข้อมูล นย. ๓ เม.ย.๕๘

“ราชนาวี” เปิดบ้านต้อนรับ “กัลฟ์ สระบุรี เอฟซี” ในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ๔ เม.ย.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดลงแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๖ พบสโมสรฟุตบอลกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี ในวันที่ ๔ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ สโมสรฟุตบอลราชนาวีได้จัดรถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปร่วมชมการแข่งขัน โดยรถจะออกจากกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ในเวลา ๑๓๐๐ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๐๐ ๗๔๗๔ ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๓ เม.ย.๕๘

สน.ทร.หญิงจัดกิจกรรมอาชีพเสริมให้แก่กำลังพลหญิงประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานทหารเรือหญิงกำหนดจัดกิจกรรมอาชีพเสริมให้แก่ทหารเรือหญิง ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การทำเครปเค้ก, การทำคานาเป้, การตกแต่งหมวก, การทำสบู่เดคูพาจ และการทำน้ำสลัดสูตรงาบดซีอิ๊วญี่ปุ่น และสูตรเพื่อสุขภาพวาซาบิ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๘ ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ และพื้นที่สัตหีบกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘ โดยเสียค่าอุปกรณ์คนละ ๓๐ บาท ข้อมูล สน.ทร.หญิง ๓ เม.ย.๕๘

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๘ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พิธีลงนามถวายพระพร, การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง ข้อมูล กพร.ทร. ๒ เม.ย.๕๘

นย.จัดกิจกรรมปลูกปะการัง-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกำหนดจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ เม.ย.๕๘ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฯ ข้อมูล นย. ๒ เม.ย.๕๘

ทร.สนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบ ๑๒๘ ปี ๘ เม.ย.๕๘

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๘ ครบ ๑๒๘ ปี ในวันที่ ๘ เม.ย.๕๘ ณ ห้องอัษฎางค์ และห้องสุรศักดิ์มนตรี ศาลาว่าการกลาโหม โดยจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธี และจัดภัตตาหารเช้าเพื่อถวายพระสงฆ์ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติ พร้อมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ กิจการทหารของชาติไทยนับได้ว่าก่อกําเนิดมาพร้อมๆ กับกําเนิดชาติไทย เท่าที่ศึกษาค้นพบได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และพระราชอาณาจักรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยลําดับ สืบมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงพิจารณาเห็นว่า การป้องกันประเทศและดํารงไว้ซึ่งอิสรภาพ ตลอดจนบูรณภาพแห่งชาติไทยให้สถิตสถาพรย่อมขึ้นอยู่กับกําลังทหารที่จัดระบบให้ทัดเทียมกับอารยประเทศที่เจริญ จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมทหารบก ทหารเรือ เข้าด้วยกัน ภายใต้การบังคับบัญชาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร คือ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศฯ โดยตราพระราชบัญญัติจัดตั…

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระเมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๘ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีฯ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือรับการรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือ ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมกับกล่าวให้โอวาทให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะ อุตสาหะ ยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อร่วมกันพัฒนากองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป ข้อมูล สลก.ทร. ๑ เม.ย.๕๘

ทร.-สมาคมภริยาทหารเรือร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ๓๐ มี.ค.-๗ เม.ย.๕๘

กองทัพเรือร่วมออกร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค.-๗ เม.ย.๕๘ ณ สวนอัมพร ภายในงานชมนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, การแสดงดนตรี, การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, การจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้าราคาถูก, การแข่งขันยิงปืน และการช้อนไข่เต่าชิงของรางวัลมากมาย รวมถึงพบปะศิลปินดาราชื่อดัง นอกจากนี้ ในส่วนร้านสมาคมภริยาทหารเรือได้จัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือแม่บ้านทหารเรือ การพยากรณ์โชคชะตา พร้อมกันนี้ สมาคมภริยาทหารเรือยังได้จัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อหารายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย ราคาใบละ ๑๐๐ บาท กำหนดออกรางวัลในวันที่ ๗ เม.ย.๕๘ โดยมีรางวัลใหญ่ ได้แก่ ทองคำแท่ง, รถจักรยานยนต์, ตู้เย็น, ทีวีสี LED, เครื่องซักผ้า, หัวเตาแก๊สหัวเดี่ยว และพัดลมปรับระดับกึ่งตั้งโต๊ะตั้งพื้น ข้อมูล กพร.ทร. ๑ เม.ย.๕๘

ทร.ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ด้านการประมง ภายใต้อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. คณะที่ ๖ ซึ่งมี พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า และกองทัพเรือในฐานะศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมการแจ้งเข้า-ออกท่าเรือของเรือประมงไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated; IUU) หรือไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมทดลองนำร่องในการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง (Port in-Port out) เพื่อจัดระเบียบเรือประมง และแรงงานในเรือประมง โดยเรือประมงที่จะแจ้งเรือเข้า-ออกต่อศูนย์ฯ คือเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ ๕,๕๐๐ ลำ และมีกำหนดเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๕๘ ใ…