Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2016

กองทัพเรือ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

กองทัพเรือ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ ตรวจเยี่ยมการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เนื่องจาก จังหวัดชลบุรี ได้ประกาศให้ อำเภอเกาะสีชัง เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินภัยแล้ง ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย ศบภ.ทรภ.๑ ได้สั่งการให้ นบภ.๑ ทรภ.๑ จัดเรือหลวงมันนอก ดำเนินการส่งน้ำช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน ๑๒๐ ตันโดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเกาะสีชัง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ หากไม่มีฝนตกลงมาบนเกาะอีกในช่วงเดือน เม.ย.๕๙ ทรภ.๑ จะพิจารณาจัดเรือมาส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบนเกาะในเดือน เม.ย.๕๙ ต่อไป --ข้อมูล ศบภ.ทร. ๑ เม.ย.๕๙

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบรอบ ๑๒๙ ปี 8 เม.ย.59

กระทรวงกลาโหม จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๒๙ ปี ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมได้ดำเนินงานในการพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ ปกป้องสถาบันพระกษัตริย์ รักษาผลประโยชน์ของชาติ พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชนและแก้ไขปัญหาสำคัญด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง นับแต่อดีตกาล กิจการทหารได้ก่อกำเนิดชาติไทย และได้วิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยจนถึงสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยก่อนรัตโนสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ-พระจุลจอมเกล้าอยู่หัวที่ทรงพิจารณาเห็นว่าการปกป้องกันประเทศและการดำรงไว้ซึ่งอิสรภาพ ตลอดจนบูรณภาพแห่งชาติให้สถิตสถาพร ขึ้นอยู่กับกำลังทหารที่จะต้องมีการจัดการจัดให้มีระบบที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ ในครั้งนั้นจึงทรงโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๐ ดังนั้น วันที่ ๘ เมษายนของทุกปี จึงถือเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมยึดมั่นในการที่จะดำรงไว้ซึ่งความรัก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกันของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนภายใต้การปฏิบัติตามธ…

ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนางานบริการสุขภาพ กับกิจกรรมคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่หัวใจสิงห์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ไม่สิ้นสุด สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และพัฒนางานบริการสุขภาพ กับโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในคอนเสิร์ต สิงห์ใหญ่ หัวใจสิงห์ พบกับ คาราบาว อัสนี – วสันต์ โชติกุล ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาราชนาวี (กม.๕) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๔๔๙๙ หรือ Call Center ๐๙๐ ๙๘๔ ๐๖๕๓ และ ๐๙๔ ๐๘๖ ๙๒๓๖ --ข้อมูล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๓๑ มี.ค.๕๙

ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๖ ระหว่างทีมสโมสรราชนาวี กับ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

ขอเชิญร่วมชมและส่งแรงใจเชียร์การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๖ ระหว่างทีมสโมสรราชนาวี กับทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาราชนาวี (กม.๕) จังหวัดชลบุรี --ข้อมูล สลก.ทร. ๓๑ มี.ค.๕๙

กรมแพทย์ทหารเรือจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี “การแพทย์ทหารเรือ เพื่อชาติประชาและราชนาวี”

พร. จัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี การแสดงศักยภาพทางการแพทย์นอกโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพและประชาชน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑ เม.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐-๑๑๓๐ ณ สนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบไปด้วย การแสดงต่างๆ อาทิ การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี Tactical Combat Casualty Care- TCCC โดย ทีม TCCC กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. การจัดตั้งหมวดพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต กรมแพทย์ทหารเรือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT โดย รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ชุดส่งกลับเคลื่อนที่เร็ว ทีม RMET (Rapid Mass Casualty Evacuation Team) ชุดปฏิบัติการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับสูงในภาวะภัยพิบัติ Medical Emergency Response Team (MERT) และการจัดแสดงนิทรรศการจำลองเหมือนจริง การแสดงนิทรรศการศักยภาพทางการแพทย์นอกโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพและประชาชน ชุดชาระล้างสารพิษ มีหน้าที่คัดแยกผู้ป่วย ชาระล้างสารพิษ ตรวจสอบสารพิษตกค้าง และส่งผู้ป่วย…

ศรชล. จัดการประชุม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่าง ๒๘ – ๓๐ มี.ค.๕๙

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่าง ๒๘ – ๓๐ มี.ค.๕๙ ณ โรงแรม เอเชีย พัทยา โฮเตล พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเจ้าภาพ โดย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมเอเชียพัทยา เป็นประธานฯ ในการนี้ พล.ร.ท.ประยุทธ ภู่เทียน ที่ปรึกษา ศรชล. เป็นผู้แทน ผอ.ศรชล. เข้าร่วมการประชุม โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ - หัวข้อ “ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ กับการปกป้องคุ้มครองทะเลไทย” วิทยากร โดย นายสิรภพ พูนเพชร นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิติกร - หัวข้อ “มาตรา ๑๗ ความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งตามหลักวิชาการ” วิทยากร โดย นายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน - หัวข้อ “สถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือด้วยอาวุธ ในช่องแคบมะละกา และทะเลจีนใต้ตอนล่าง” โดย วิทยากร Ms.Lee Yin Mui,Assistant Director (Research),ReCAAP ISC ประเทศสิ…

ศรชล. จัดบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดฯ และคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันฯ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ตอนล่าง" กับ "คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินทางในเอเซีย (GUIDE FOR TANKERS OPERATING IN ASIA A GAINST PIRACY AND ARMED ROBBERY INVOLVING OIL CARGO THEFT" โดยวิทยากรจาก ReCAAP ISC ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่กำลังพล ทร. หน่วยปฏิบัติการหลัก ศรชล. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนที่ดูแลกับประกอบกิจการขนส่งทางทะเล ในวันอังคารที่ ๒๙ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศปก.ทร. --ข้อมูล ศปก.ทร. ๒๙ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือขอเชิญร่วมงาน ๑๐๐ ปีราชนาวิกสภา

กองทัพเรือกำหนดจัดงาน ๑๐๐ ปี ราชนาวิกสภา ในวันที่ ๑ เม.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารราชนาวิกสภาหลังเก่า และหลังใหม่ โดย พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธาน ฯ การจัดงาน ๑๐๐ ปี ราชนาวิกสภา เป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งตั้งและพระราชทานชื่อ “ราชนาวิกสภา” ให้กับกองทัพเรือ รายละเอียดการจัดงานประกอบด้วย - นิทรรศการ เป็นการบอกเล่าประวัติความเป็นมาด้วยวีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นใหม่ โดยทีมสารคดีกองทัพเรือ การแสดงฉากจำลองสำหรับการทำงานในสมัยรัชกาลที่ ๖ การบอกเล่าถึงการออกแบบอาคารราชนาวิกสภา และสิ่งของต่างๆที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ไทยที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ - การเสวนาในหัวข้อ “๑๐๐ ปี ราชนาวิกสภากับความภูมิใจของราชนาวีไทย” ในวันที่ ๑ เม.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ น. ณ ห้องชมวัง ตึกราชนาวิกสภา (หลังใหม่) โดย ผบ.ทร./ผู้แทนเป็นประธานการฟังเสวนา ซึ่งมีผู้เสวนา จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์ อดีตรองนายกกรรมการราชนาวิกสภา พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรื…

กองทัพเรือ ขอเชิญชมนิทรรศการงานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ และสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมออกร้านในงานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. – ๗ เม.ย.๕๙ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเป็นปีที่ทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ปี สภากาชาดไทยโดยกองอำนวยการจัดงานกาชาดจึงกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นภายใต้คำขวัญ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” ทั้งนี้ภายในส่วนนิทรรศการของกองทัพเรือ ประกอบไปด้วย แนวความคิดได้แก่ ๑. โครงการจมเรือที่ปลดระวางแล้วของกองทัพเรือนั้นสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็กที่ประสบความเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียมเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเล ๒.…

ศปมผ. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล

ในวันที่ (๒๗ มี.ค.๕๙) ระหว่างเวลา ๐๖๓๐ – ๑๒๐๐ น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง จัดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ มากกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน และการค้ามนุษย์ในภาคประมงของไทย หลักสูตรนี้ ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงของไทยและได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรชาติทางทะเล โดยคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ พร้อมกับได้รับการอนุมัติจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้มีการจัดการฝึกอบรมจำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๔๐ คน รวมมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางทะเลจำนวน ๑๒๐ คน ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที…

กองทัพเรือ ช่วยเหลือน้ำบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จ.จันทบุรี เมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการก้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดตราด รวมทั้งยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้วย กองทัพเรือได้จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยแล้งน้ำท่วม รวมถึงสาธารณภัยด้านต่างๆ โดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๖ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการก้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นบภ.บก.กปช.จต.) จัดรถบรรทุกน้ำจำนวน ๓ คันสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนพื้นที่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง และ ต.พวา อ.แก่งหางแมว รวมจำนวน ๑๔ เที่ยว ปริมาณน้ำรวม ๗๐,๐๐๐ ลิตร นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี สรุปโดยภาพรวม ศบภ.กปช.จต. ได้ดำเนินการช่วยเหลือน้ำอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนตั้งแต่เปิดศูนย์ถึงปัจจุบัน (๗-๒๗ มี.ค.59) รวม ๒๑ วัน ดำเนินการแล้วจำนวน ๕๑๕ เที่ยวปริมาณน้ำทั้งสิ้น ๒,๗๐๓,๖๐๐ ลิตร (สองล้านเจ็ดแสนสามพันหกร้อยลิตร) --ข้อมูล ศบภ.ทร. ๒๘ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์

กองทัพเรือ โดยกรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๔, ๕, ๗ และ ๘ เม.ย.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ทั้งนี้ เพื่อให้บริการกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ตรวจสภาพรถ จำนวน ๒๔ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ และรับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒ ๔๑๒ ๖๗๓๘ หรือ ๐๒ ๔๗๕ ๕๔๖๖ --ข้อมูล ขส.ทร. ๒๕ มี.ค.๕๙

การรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของกองทัพเรือ “ทำความรู้จักร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น”

กองทัพเรือได้ดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญ ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้จัดทำขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของกองทัพเรือ ในการดำเนินการการปฏิบัติการข่าวสาร ซึ่งคณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของ กองทัพเรือ ได้จัดทำบทความ เรื่อง “ทำความ รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เครือข่ายภายในกองทัพเรือ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/showfile2.php?id=7510 --ข้อมูล ศปก.ทร. ๒๕ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือ ช่วยเหลือน้ำบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จ.จันทบุรี

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการก้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดตราด รวมทั้งยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้วย กองทัพเรือได้จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยแล้งน้ำท่วม รวมถึงสาธารณภัยด้านต่างๆ โดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๖ ศบภ.กปช.จต. สรุปยอดการช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนประสบภัยแล้ง ดังนี้ 1.พื้นที่ อ.สอยดาวและอ.โป่งน้ำร้อน โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี รวมจำนวน 12 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 49,400 ลิตร 2. พื้นที่ อ.ขลุง อ.ท่าใหม่ อ.แก่งหางแมว โดย นบภ.บก.กปช.จต. รวมจำนวน 24 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 120,000 ลิตร รวมทั้ง 2 พื้นที่ (1. 2.) จำนวน 36 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 169,400 ลิตร 3.สรุปยอดช่วยเหลือน้ำตั้งแต่เปิดศูนย์ถึงวันนี้ (7 – 24 มี.ค.) 18 วันจำนวน 409 เที่ยว ปริมาณน้ำทั้งสิ้น 2,144,600ลิตร (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยลิตร) --ข้อมูล ศบภ.ทร. ๒๔ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือ ช่วยเหลือน้ำบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จ.จันทบุรีตราด

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการก้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดตราด รวมทั้งยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้วย กองทัพเรือได้จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยแล้งน้ำท่วม รวมถึงสาธารณภัยด้านต่างๆ โดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๖ ศบภ.กปช.จต. สรุปยอดการช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนประสบภัยแล้ง ดังนี้ 1.พื้นที่ อ.สอยดาวและอ.โป่งน้ำร้อน โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี รวมจำนวน 12 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 49,400 ลิตร 2. พื้นที่ อ.ขลุง อ.ท่าใหม่ อ.แก่งหางแมว โดย นบภ.บก.กปช.จต. รวมจำนวน 24 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 120,000 ลิตร รวมทั้ง 2 พื้นที่ (1. 2.) จำนวน 36 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 169,400 ลิตร 3.สรุปยอดช่วยเหลือน้ำตั้งแต่เปิดศูนย์ถึงวันนี้ (7 – 24 มี.ค.) 18 วันจำนวน 409 เที่ยว ปริมาณน้ำทั้งสิ้น 2,144,600ลิตร (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยลิตร) --ข้อมูล ศบภ.ทร. ๒๔ มี.ค.๕๙

พิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๙

พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๘ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีฯ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวของเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๔ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือ มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมาย อภิรักษ์นาวี

กองทัพเรือประกอบพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในนามกองทัพเรือรวม ๑๖๓ ราย ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพเรือ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี กองทัพเรือ ได้อนุมัติมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ประกอบคุณงามความดีและให้ความร่วมมือสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สาธารณชนและประเทศชาติ เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด กองทัพเรือจึงมอบเครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจเพื่อประดับเป็นเกียรติแก่กองทัพเรือ ประกอบด้วยเครื่องหมายต่าง ๆ คือ เครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม เครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษ เครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือ เครื่องหมายความสามารถนักถอดทำลายอมภัณฑ์ของกองทัพเรือ เครื่องหมายความ สามารถนักบินกองทัพเรือ เคร…

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) ช่วยเหลือประชาชน

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) มี พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ โดย พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๑ และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ตรวจกำลังพลในสังกัดในการช่วยเหลือกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ซึ่งเป็นดำริของผู้บัญชาการทหารเรือ สนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจัดกำลังพลจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๕๐ นาย พร้อมอุปกรณ์ สามารถกำจัดผักตบชวาได้ ๗๐ ตัน ณ ห้วยตาเลิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ --ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๔ มี.ค.๕๙

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสากองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ มี.ค.- ๑ เม.ย.๕๙ และครั้งที่ ๒ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ เม.ย.๕๙ จำนวนครั้งละ ๒๗๐ คน ณ พื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร้อย ปจว.นย. และทัศนศึกษาในพื้นที่ ฐท.สส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนไทยมีจิตสำนัก สมานฉันท์สามัคคี เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน รวมทั้งก่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเยาวชนชายหญิง อายุระหว่าง ๑๔ –๑๗ ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กพร.ทร.) พื้นที่ภาคตะวันออก (กปช.จต.) พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นรข. และพื้นที่ภาคใต้ (ทรภ.๑ ทรภ.๒ ทรภ.๓ และ ฉก.นย.) กิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้แก่ การเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล สอ.รฝ. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย การสาธิตรถสะเทินน้ำสะเทินบก และทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในพัทยา สวน…

ศปมผ. พร้อมคณะสหวิชาชีพตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมงไทยณ อินโดนีเซีย

วันที่ ๒๒ มี.ค.๕๙ เวลา ๒๐.๑๐ น. น.อ.ดรณ์ทิพนันท์ คณะทำงานแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง ศปมผ. พร้อมคณะสหวิชาชีพ และกำลังพลของ ศปมผ. ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN เดินทางกลับจากการรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมงไทย ณ เกาะอัมบน เกาะตวล เกาะซัมลักกี้ และเกาะเบนจินา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมนำแรงงานประมงไทยที่ตกค้างอยู่ที่อินโดนีเซียอีก ๔๕ คน เดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ตกค้างอยู่ที่อินโดนีเซียให้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ---ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๓ มี.ค.๕๙

ศบภ.บก.กจต. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง จ.จันทบุรี

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดรถบรรทุกน้ำ ในการช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภค ประชาชนพื้นที่ อ.สอยดาว อ.โป่งน้ำร้อน อ.แก่งหางแมว อ.ท่าใหม่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี วันที่ ๒๑ มี.ค.๕๙ จัดรถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน ๑๔ คัน รวม ๒๗ เที่ยว ปริมาณน้ำรวม ๑๔๘,๐๐๐ ลิตร และรวมตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ มี.ค.๕๙ หรือ ๑๕ วันที่ผ่านมา ศบภ.บก.กจต. ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้งรวม ๓๓๗ เที่ยว ปริมาณน้ำแจกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๗๘๔,๘๐๐ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อย) ลิตร ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ โดยแบ่งมอบพื้นที่ให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน ๖ อำเภอ ๑๕ ตำบล ๗๖ หมู่บ้าน ได้แก่อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว อำเภอมะขาม อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ และอำเภอแก่งหาวแมว การเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และปล่อยขบวนรถที่ค่ายตากสิน แล้ว ทางศูนย์ฯได้ส่งกำลังไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งโดยทันที โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ขาด…

จก.กพร.ทร. นำคณะผู้การสนับสนุนเงินและรางวัลเพื่อมอบในงานกาชาดสวนอัมพรประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ

พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช จก.กพร. และคณะผู้บังคับบัญชา กพร.ทร. นำคณะผู้ให้การสนับสนุนเงินและรางวัลเพื่อมอบในงานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับ คุณปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมีหน่วยงานและผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ คุณพิมล สัตตบุศย์ ประธานรุ่นอบรมความรู้พื้นฐานลูกเสือนาวี บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด/หลักสูตร พสบ.ทร. รุ่นที่ ๒ คุณสนิท สินไชย ประธานกรรมการบริษัท พาวเวอร์ ปรินท์ติง คุณโสภา ชิงเสมอ ประธานกรรมการบริษัท ภัทรธำรงค์ จำกัด คุณประเชิญ ปิ่นทำนัก ประธานกรรมการบริษัท ดาด้าเนตการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สโมสรโรตารีราชพฤกษ์ ยูโรคัสตาร์ด ข้าวตราฉัตร หลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ ๑๑ บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตรี จำกัด และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รวมมูลค่ากว่า ๑๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ และ ๒๑ มี.ค.๕๙ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๒ มี.ค.๕๙

โครงการไถ่ชีวิตโค โดย สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดโครงการไถ่ชีวิตโค ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ชลบุรี เพื่อมอบโคให้กับเกษตรกรที่ยากจนนำไปใช้ประโยชน์ทางเกษตร ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธ.ทหารไทย สาขาพรานนก ชื่อบัญชีเพื่อการกุศล กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เลขที่บัญชี 019-7-73407-2 สอบถามเพิ่มเติมที่ กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. 0 2475 3292 --ข้อมูล สมาคมภริยา ๑๙ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองทัพเรือจะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพล ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคาร A ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๕ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒ --ข้อมูล กพ.ทร. ๒๑ มี.ค.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

คณะกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานการประชุม การประชุมของคณะกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าการติดตั้งระบบติดตามเรือ VMS ของเรือประมง ขนาด ๓๐ ตันกรอส ขึ้นไป การควบคุมเรือที่ไม่ได้ติดตั้ง VMS ไม่ให้มีการทำการประมงผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาด้านการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในภารประมงและอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อรายงานให้ EU ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในระเบียบวาระการประชุมนั้นมีการชี้แจงถึงความคืบหน้าในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รูปแบบใหม่ การตั้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด การจัดทำโครงสร้างกรมประมงและความต้องการกำลังพล การดำเนินการกับเรือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ IOTC การวิเคราะห์พฤติกร…

กองทัพเรือประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) ลงน้ำ

กองทัพเรือ ประกอบพิธีกรรมทางเรือ สำหรับ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) ในการจัดพิธีปล่อยเรือเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๖ ลำ (ต.๒๓๒ – ต.๒๓๗) ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๙ น.โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามแผนในการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิมที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน ในปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๑๐ ลำ โดยได้ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด ทำการต่อเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดแรก จำนวน ๖ ลำประกอบด้วย เรือ ต.๒๓๒ ต.๒๓๓ ต.๒๓๔ ต.๒๓๕ ต.๒๓๖ และ ต.๒๓๗ ทำพิธีวางกระดูกงู เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และอีกจำนวน ๔ ลำ คือเรือ ต.๒๓๘ ต.๒๓๙ ต.๒๔๐ และ ต.๒๔๑ ที่ทำพิธีวางกระดูกงูไปเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเรือ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่…

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเยี่ยมชมชิมช้อปผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-19.00น. ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ภายในงานพบกับ ร้อยงานวิจัย สร้างไทยยั่งยืน ผลิตภัณฑ์งานวิจัย–โซนผลงานวิจัยดาวเด่น-โซนผลงานวิจัยขายได้-โซนผลงานวิจัยเพื่อชุมชนสังคม อาทิเช่น ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดทานาคาผสมไวตามินอีนวัตกรรมน้ำมันหอยระเหยจากข้าวตอก,ผ้าทอพื้นบ้านจากเส้นด้ายใยลูกตาล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สมุนไพรปูดเบญกานีรักษาแผลติดเชื้อผู้ป่วยเบาหวาน การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ผลิตภัณฑ์ปลาหนังเนื้อขาว ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ข้าวหมากสมุนไพรสูตรคอลลาเจน ผลิตภัณฑ์จากข้าวซ้อมมือฯลฯ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยเพื่อสร้างความรู้และอาชีพตลอดการจัดการทุกวัน พร้อมชมกิจกรรมจากพันธมิตรพบกับ เพลินพลังงานจำหน่ายสินค้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 พลังงานผสานมูลค่าธุรกิจ(Business Matching)ให้บริการด้านธุรกิจการกู้ยืมเงินเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้าจากชุมชนที่ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในการผลิต -พลังงา…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทร. บรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.จันทบุรี

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการก้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กจต.) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดตราด รวมทั้งยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้วย กองทัพเรือได้จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยแล้งน้ำท่วม รวมถึงสาธารณภัยด้านต่างๆ โดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มี.ค.๕๙ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น นบภ.ศบภ.กจต ได้นำรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ๑) พื้นที่ อ.สอยดาว และ อ.โป่งน้ำร้อน โดย.นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี จำนวน ๗ เที่ยวปริมาณน้ำ ๔๓,๗๐๐ ลิตร ๒) พื้นที่ อ.มะขาม อ.ขลุง อ.ท่าใหม่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จำนวน ๓ เที่ยว (ต.บางชัน) ปริมาณน้ำ ๑๕,๐๐๐ ลิตร รวมการช่วยเหลือทั้งสิ้น นบภ.ส่งน้ำช่วยเหลือ จำนวน ๑๐ เที่ยว ปริมาณน้ำจำนวน ๕๘,๗๐๐ ลิตร และได้ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้วจำนวน ๑๑๑ เที่ยว --ข้อมูล ศบภ.กจต. ๑๕ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือช่วยเหลือสถานการณ์ภัยแล้ง จ.จันทบุรี

พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวให้วาทแก่กำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๓ คัน ที่ปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สนามหน้ากองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี หลังจากเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และปล่อยขบวนรถที่ค่ายตากสินแล้ว ทางศูนย์ฯ ได้ส่งกำลังไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งโดยทันที ซึ่งวันนี้ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้งที่ ต.บางชัน อ.ขลุง ๖ จ.จันทบุรี ซึ่งขาดแคลนน้ำจืด จนต้องนำน้ำเค็มมาต้มใช้ หลังจากที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการให้น้ำแก่ประชาชน ทางประชาชนในพื้นต่างกล่าวขอบคุณ และซาบซึ้งที่กองทัพเรือให้ความช่วยเหลือภัยแล้งในครั้งนี้ --ข้อมูล กปช.จต. ๑๕ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือ ช่วยเหลือน้ำบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จ.จันทบุรี

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการก้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดตราด รวมทั้งยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้วย กองทัพเรือได้จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยแล้งน้ำท่วม รวมถึงสาธารณภัยด้านต่างๆ โดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๖ วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น กองทัพเรือได้จัดหน่วยเฉพาะกิจเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน โดยหน่วยต่างๆ ได้แก่ ๑) นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๕ คัน นำส่งน้ำ ๑๐ เที่ยวรวมปริมาณน้ำ ๖๒,๗๐๐ ลิตร ๒) นบภ./กอง สนช.กจต. สนับสนุนรถบรรทุกน้ำจำนวน ๔ คันๆ ละ ๕,๐๐๐ ลิตร ส่งน้ำจำนวน ๑๑ เที่ยว รวมปริมาณน้ำ ๕๕,๐๐๐ ลิตร ๓) ศบภ.กจต. ช่วยเหลือน้ำภัยแล้ง จำนวน ๒๑ เที่ยว รวมปริมาณน้ำ ๑๑๗,๗๐๐ ลิตร ทั้งนี้ กองทัพเรือ รวมช่วยเหลือน้ำประชาชนในพื้นที่ (ช่วงระหว่างวันที่ ๗-๑๔ มี.ค.๕๙ รวม จำนวน ๑๔๒ เที่ยว รวมปริมาณน้ำทั้งสิ้น ๗๕๘,๔…

กิจกรรม “สายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด” ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “สายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด” วันศุกร์ที่ ๒๕ มี.ค.๕๙ ณ สโมสรข้าราชการสัญญาบัตร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือ จ.สมุทรปราการ โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การแสดงของเยาวชนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน อ.พระสมุทรเจดีย์ การบรรยายรู้ทันภัยยาเสพติด เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน การบรรยายพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดและการแจ้งข้อมูลเบาะแส โดยวิทยากรจากศูนย์ปราบปรามยาเสพติดฯพระสมุทรเจดีย์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันภัยยาเสพติด การแสดงจากวงดุริยางค์ทหารเรือ การตอบคำถามชิงรางวัล กองทัพเรือ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีมาตรการปฏิบัติไว้หลายประการเช่น การป้องกันกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งทุกฝ่ายจะต้องปกป้องดูแลมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรีกีฬาหรือ…

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ และสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมออกร้านในงานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. – ๗ เม.ย.๕๙ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเป็นปีที่ทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ ๖๐ ปี สภากาชาดไทยโดยกองอำนวยการจัดงานกาชาดจึงกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นภายใต้คำขวัญ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” ทั้งนี้ภายในส่วนนิทรรศการของกองทัพเรือ ประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริฯ กิจกรรมการสอยดาวชิงของรางวัล และการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ จึงขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการกองทัพเรือ และบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมงานกาชาดส่วนอัมพร ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว --ข้อมูล กพร.ทร. 17 มี.ค.59

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดโครงการ “เปิดหน่วย ช่วยชาติ”

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดโครงการ “เปิดหน่วย ช่วยชาติ” เพื่อสนับสนุน นโยบายรัฐบาล ในการเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ บริเวณลานมะรีน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการ “เปิดหน่วย ช่วยชาติ” ในครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การสอนวิชาชีพ ตรวจสุขภาพ และการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน-ดารา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว --ข้อมูล นย. ๑๕ มี.ค.๕๙

ขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้า เล่าเรื่องดีๆ ของคนดีสามสมอ”

สามสมอสมาคม โดยนายกสามสมอสมาคม ขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้า เล่าเรื่องดีๆ ของคนดีสามสมอ” ณ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ ในวันศุกร์ที่ ๑ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ น. ประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีจากนักเรียนนายเรือ การแสดง Light Music in the park และชมวีดิทัศน์ “Variety Show in the park” ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุย และพบปะสังสรรค์กันระหว่างสมาชิกสามสมอสมาคม สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการฯ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๘ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๗๔ --ข้อมูล สลก.ทร. ๑๕ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือ โดย กิจการปลดหนี้สิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม

กองทัพเรือ โดย กิจการปลดหนี้สิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่กำลังพลกองทัพเรือ โดยการส่งกำลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาต่าง ๆ กับหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการจัดอบรมประจำภูมิภาคต่าง ๆ ของพื้นที่กองทัพเรือ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพล โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาต่าง ๆ หน่วยฝึกอบรม รุ่นและระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้ - ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ฝึกอบรมที่ กองโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๔/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ - ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ฝึกอบรมที่ กองโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๔/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ - ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกอบรมที่ กองโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๔/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ ก.ย.๕๙ - ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยม…

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จัดแสดงละครเวที “ผ้าห่มผืนสุดท้าย”

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ร่วมกับ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด นำเสนอ ละครเวที “ผ้าห่มผืนสุดท้าย” เป็นละครเวทีสุดซาบซึ่ง ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความเสียสละ และความจงรักภักดี ต่อแผ่นดินของเหล่านายทหาร โดยได้รับแรงบันดาลใจ จากเรื่องจริงของทหาร ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพเรือ นำแสดงโดย โอ-อนุชิตอ้น-สราวุธ, ชาช่า รามณรงค์, ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์, อ้น-กรกฏ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, เอ๋ สมาร์ท, ดิว-อริสรา และจูเนียร์ – กรวิชญ์ กำกับการแสดงโดย สันติ ต่อวิวรรธน์ เขียนบทโดย เกลือ-กิตติ เชี่ยววงศ์กุล โดยจะเปิดทำการแสดงในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๒ ๓๔๕๖ --ข้อมูล สลก.ทร. ๑๕ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต พร้อมวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการอบอุ่นร่างกาย --ข้อมูล กพ.ทร. ๑๔ มี.ค.๕๙

พิธีรับเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ชุดเรือ ล.๑๖๔

วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๓๙ น. กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ กำหนดจัดพิธีทำบุญในการรับเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ชุดเรือ ล.๑๖๔ จำนวน ๖ ลำ ณ อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานฯ บทบาทยุทโธปกรณ์ของกองเรือลำน้ำที่ใช้ปฏิบัติราชการอยู่ในปัจจุบันการปฏิบัติงานที่ นรข. หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ รวมถึงการจัดกำลังถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงค์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับกองเรือยุทธการและกองทัพเรืออย่างมากมาย ถือว่าเป็นเรือที่มีความทันสมัย มีขีดความสามารถสูง และจะสามารถปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของกองทัพเรือได้เป็นอย่างดี กลน.กร.มีเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (รตล.) ทั้งสิ้นจำนวน ๓๙ ลำ เป็นเรือ รตล.แบบเก่า จำนวน ๓๙ ลำ เป็นเรือได้รับความช่วยเหลือจาก ทร.อม. จำนวน ๑๔ ลำ ซึ่ง กลน.กร. ได้จัดเรือ รตล. เข้าปฏิบัติราชการในหน่วยเฉพาะกิจต่างๆของ กลน.กร. จำนวน ๑๔ ลำ และ จัดเรือ ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่น้ำโขง (นรข.) …

กองทัพเรือจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต พร้อมวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการอบอุ่นร่างกาย --ข้อมูล กพ.ทร. ๑๔ มี.ค.๕๙

พิธีทำบุญในการรับเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ชุดเรือ ล.๑๖๔

วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙ กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ กำหนดจัดพิธีทำบุญในการรับเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ชุดเรือ ล.๑๖๔ จำนวน ๖ ลำ ณ อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานฯ บทบาทยุทโธปกรณ์ของกองเรือลำน้ำที่ใช้ปฏิบัติราชการอยู่ในปัจจุบันการปฏิบัติงานที่ นรข. หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ รวมถึงการจัดกำลังถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงค์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับกองเรือยุทธการและกองทัพเรืออย่างมากมาย ถือว่าเป็นเรือที่มีความทันสมัย มีขีดความสามารถสูง และจะสามารถปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของกองทัพเรือได้เป็นอย่างดี กลน.กร.มีเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (รตล.) ทั้งสิ้นจำนวน ๓๙ ลำ เป็นเรือ รตล.แบบเก่า จำนวน ๓๙ ลำ เป็นเรือได้รับความช่วยเหลือจาก ทร.อม. จำนวน ๑๔ ลำ ซึ่ง กลน.กร. ได้จัดเรือ รตล. เข้าปฏิบัติราชการในหน่วยเฉพาะกิจต่างๆของ กลน.กร. จำนวน ๑๔ ลำ และ จัดเรือ ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่น้ำโขง (นรข.) จำนวน ๒๘ ลำ …

กพร.ทร.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มี.ค.๕๙ ในพื้นที่ จ.หนองคาย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press Tour) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มี.ค.๕๙ ในพื้นที่ จ.หนองคาย (หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย) เพื่อรับทราบถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกองทัพเรือในพื้นที่ จ.หนองคาย และหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงาน อันจะทำให้ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนที่ร่วมปฏิบัติงานให้มีความแนบแน่นยิ่งขึ้น มีความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันและจะส่งผลให้การทำงานระหว่างกองประชาสัมพันธ์ฯ กับสื่อมวลชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) มีพื้นที่รับผิดชอบตามลำแม่น้ำโขงกว่า ๔๐๐ กม. อีกทั้งมีที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นับเป็นพื้นที่รับผิดชอบทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญ ปัจจุบัน นรข.เขตหนองคายเป็นหน่วยงานที่มีสถิติในการปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเป็นคดีที่สำคัญจากปริมาณของผิดกฎหมาย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานเป็นที่สนในของสื่อมวลชน และมีการนำเสนอข่าวการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แล…

ขอเชิญนักกีฬากอล์ฟ ทร. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการกอล์ฟ ทร. กำหนดส่งนักกีฬากอล์ฟในส่วนของกองทัพเรือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในเดือน มิ.ย.๕๙ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทร. ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นตัวแทนทีมกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ เม.ย.๕๙ ณ กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวง สนาม North และ West ออกรอบเวลา ๐๙๐๐ เป็นต้นไป โดยใช้วิธีการแข่งขันแบบ single stroke play ๑๘ หลุม ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ น.ท.อารี เยือกเย็น สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. โทร.๗๑๓๖๗ และ ๐๘๑ ๒๗๘ ๗๘๑๖ ภายในวันที่ ๑๙ เม.ย.๕๙ --ข้อมูล ฐท.สส. ๑๐ มี.ค.๕๙

ศปมผ.ประกาศหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือไทยสำหรับการประมงหรือเรืออื่นเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมลงวันที่ ๕สิงหาคม ๒๕๕๘ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือไทยสำหรับการประมงหรือเรืออื่นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ให้เจ้าของเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ลงวันที่๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์ทะเบียนเรือประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและได้รับความเห็นชอบจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายด้วยเรือไทย โดยให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมท่า ข้อ ๒ ให้นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยดำเนินการจดทะเบียนเรือประมงตามข้อ ๑ โดยให้ใช้คำร้องขอคืนสิทธิ์ทะเบียนเรือไทยดำเนินการจดทะเบียนเรือไทยเป็นคำร้องในการจดทะเบียนเรือ และใช้ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือและเอกสารหลักฐานเดิมที่อยู่กรมเจ้าท่าประกอบในการจดทะเบียน ข้อมูล สน.ปชส.ศ…

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญร่วมงานมหกรรมวันไตโลก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดกิจกรรมวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ “ไตเสื่อม...กันได้ตั้งแต่ก่อนเกิด” ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน เวลา 09.00 น. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไตเสื่อมเรื้อรัง และรณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองโรคและให้คำปรึกษาในบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างเหมาะสม (300 คน) ได้แก่ วัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะคัดกรองโรคไต เจาะปลายนิ้วตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ควรงดอาหารตั้งแต่เวลา 20.00 น. พร้อมกิจกรรมให้ความรู้บนเวทีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เวลา 10.00–14.30 น. เช่น “ป้องกันปัญหาไตตั้งแต่ก่อนเกิด” “สาธิตการทำอาหารป้องกันโรคไต” “การขับถ่ายอย่างถูกสุขลักษณะสำหรับเด็ก” ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับยา สาธิตการทำอาหารสุขภาพในผู้สูงอายุ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย สอบถามเพิ่มเติม สาขาวิชาโรคไต โทร. 0 2419 7291, 0 2419 8383 อุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคไตเพิ่มมากขึ้นทั่วทั้งโลก สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่คื…

คณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อรับฟังโอวาท

คณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดเข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบของที่ระลึกจาก พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือได้จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษา นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยจะนำเยาวชนตามโครงการฯ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปว…

กองทัพเรือเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดพิธีเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๖ อำเภอ ๗๖ ตำบล ได้แก่ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว อำเภอมะขาม อำเภอ ขลุง อำเภอท่าใหม่ และอำเภอแก่งหางแมว โดยมี พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานฯ พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ --ข้อมูล กปช.จต. ๗ มี.ค.๕๙

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “๑๐๐ ปี ราชนาวิกสภา ความภาคภูมิใจของราชนาวีไทย”

กองทัพเรือขอเชิญร่วมฟังการเสวนาในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งราชนาวิกสภา ครบรอบ ๑๐๐ ปี ในหัวข้อ “๑๐๐ ปี ราชนาวิกสภา ความภาคภูมิใจของราชนาวีไทย” ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภาหลังใหม่ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จะถ่ายทอดประสบการณ์และความภาคภูมิใจเกี่ยวกับราชนาวิกสภา ตลอดจนเกร็ดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ รวมทั้งรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่โดนเด่นในเชิงสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ และการดำเนินงานของราชนาวิกสภาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการพัฒนาสู่อนาคต วิทยากรผู้ร่วมเสวนา จำนวน ๔ ท่าน คือ -พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์ อดีตรองนายกกรรมการราชนาวิกสภา -พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ/ผู้ดำเนินรายการ -นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข ผู้ตรวจสภาวิศวกร/ประธานชมรมเพื่อนทหารเรือ -นาวาเอก ชวิช วงษ์รัตน์ อดีตผู้อำนวยการราชนาวิกสภา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๐๔๕ ๐๒๘๖ และ ๐๘ ๖๘๘๐ ๕๕๖๑ --ข้อมูล ยศ.ทร. ๗ มี.ค.๕๙

ข้อแนะนำในการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในการใช้ช่องทางผ่านเข้า – ออกของข้าราชการ และบุคคลภายนอก

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในการใช้ช่องทางผ่านเข้า – ออกของข้าราชการกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน และข้าราชการกองทัพเรือที่สังกัดหน่วยที่มีที่ตั้งภายนอกหน่วยภายในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ และบุคคลภายนอก เข้ามาติดต่อราชการ ได้ปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงขอให้ปฏิบัติดังนี้ การใช้ประตูหมุนด้านหน้า และด้านหลังอาคาร (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร) ๑. ใช้บัตรแสดงตนแบบ RFID หรือใช้นิ้วมือขวาสแกนที่หัวอ่านบัตรที่บริเวณประตูหมุน จากนั้น รอสัญญาณเสียงตอบรับ และสัญญาณไฟเขียว ผลักประตูเบา ๆ ประตูจะหมุนโดยอัตโนมัติ จึงจะสามารถเดินผ่านเข้ามาในประตูหมุนได้ เพื่อเข้าหรือออกอาคาร ๒. กรณีทาบบัตรหรือสแกนนิ้วพร้อมกันทั้งเข้าและออกอาคาร สามารถเดินเข้าประตูหมุนพร้อมกันได้ทั้ง ๒ ฝั่ง ๓. กรณีประตูหมุนติดค้างขณะที่มีผู้ใช้งานกำลังติดอยู่ในประตู ห้ามกระแทก ผลัก หรือดันประตู ให้หยุดรอประมาณ ๓ – ๕ วินาที ประตูจะถอยกลับแล้วหมุนต่อไปใหม่ ผู้ใช้งานต้องเดินตามการหมุนของ ประตู ไม่ต้องสแกนบัตรหรือนิ้วซ้ำ ๔.กรณีสแกนบ…

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ปิ่นเกล้าเตือนภัย...ใส่ใจนอนกรนให้กำลังพลกองทัพเรือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ...ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ปิ่นเกล้าเตือนภัย...ใส่ใจนอนกรนให้กำลังพลกองทัพเรือ” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหาร บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารจอดรถยนต์ อาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ น. “ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน” สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ รพ. โทร ๐๒ ๔๗๕ ๒๕๓๒ รับฟังความรู้เบื้องต้นเกี่ยวภาวะหยุดหายใจขณะหลับ แลกเปลี่ยน ตอบปัญหาข้อข้องใจ เสนอแนะ การให้บริการตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น พร้อมรับของรางวัลจากบูทกิจกรรมภายในงาน --ข้อมูล พร. ๓ มี.ค.๕๙

การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกระหว่างทีมสโมสรราชนาวี กับทีมชัยนาทฮอร์นบิล

สโมสรฟุตบอลราชนาวี เชิญร่วมชมและส่งแรงใจเชียร์การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๖ ระหว่างทีมสโมสรราชนาวี กับทีมชัยนาท ฮอร์นบิล ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี --ข้อมูล สลก.ทร. ๔ มี.ค.๕๙

กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้ป้องกันได้ โดย นาวาเอก ตัน คงเป็นสุข ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และเรื่อง รู้ทันยาเคมีบำบัด โดย เรือตรีหญิง กมลวรรณ ทัศกระแสร์ เภสัชกรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า นอกจากนั้นมีเสวนา เรื่อง ฟินฟินกับชีวิตมะเร็งไส้ใหญ่และทวารหนัก กิจกรรมกลุ่ม บอร์ดความรู้ บูทอาหารต้านมะเร็ง บูทบริการตรวจเช็คสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เบื้องต้น (รับนัดส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่) สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ ห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๔๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๐ --ข้อมูล พร. ๔ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ๒๕๕๙ ร่วมกับทุกภาคส่วน

จากสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งที่กำลังเพิ่มขึ้น กองทัพเรือ ได้เตรียมพร้อมวางแผนโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยร่วมกันติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อเตรียมแผนรับมือสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไปในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภค --ข้อมูล กพร.ทร. ๔ มี.ค.๕๙

การบรรยายพิเศษแนวความคิดของผู้นำศาสนาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต.

พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุุช จก.กพร.ทร. เป็นประธานในการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวความคิดของผู้นำศาสนาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พระราชโมลี ดร.มีชัย วีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร และ ดร.โต๊ะอิหม่ามพัฒนา หลังปูเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดต้นสน เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐น. ณ ห้องโพธ์สามต้น หอประชุม กองทัพเรือ --ข้อมูล กพร.ทร. ๒ มี.ค.๕๙

โครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย สมาคมภริยาทหารเรือ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ เม.ย. ถึงวันที่ ๑ พ.ค.๕๙ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ เปิดรับสมัครจํานวน ๑๐๐ คน กิจกรรมในค่ายจัดให้มีกิจกรรมทักษะทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นาฎศิลป์ ดนตรี และศิลปะ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือทุกสาขา ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐–๒๒๒๑–๗๘๙๘, ๐–๒๔๗๕–๕๖๖๕, ๐–๒๔๗๕–๓๒๔๓ หรือติดต่อได้ที่หน่วยต้นสังกัด และสามารถดาวนโหลดใบสมัครได้ที่ www.nwa.navy.mi.th และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางเวบไซต์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ --ข้อมูล สมาคมภริยาฯ ๒ มี.ค.๕๙

กองทัพเรือ เปิดการฝึกกำลังรบ การปฏิบัติการ การสนับสนุน ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ น. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ บนเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งจอดเทียบท่าบริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพลจากกองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมในพิธีฯ การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกเพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ พร้อมกับทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่างๆ ของกองทัพเรือ การฝึกกองทัพเรือเป็นการฝึกที่สำคัญ และทำการฝึกเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดการฝึกในลักษณะบูรณการด้วยการนำการปฏิบัติทางทหาร และทางเรือในสาขาต่างๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติการ และการสนับสนุนของส่วนอื่นๆ มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์เดียวกัน และใช้ทรัพยากรร่…