Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2009

การคุ้มครองผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เปิดสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้บริโภค และยังได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย แม้ว่ายังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคก็ตาม แต่จากการที่ สคบ. ได้เคยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เช่น การรณรงค์การใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
สคบ. ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างจริงจัง ดังนั้นนอกจากความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแล้ว หากผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ช่วยกันแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ สคบ.ได้ทราบแล้ว ก็จะทำให้สามารถควบคุม ดูแลหน่วยงาน/บุคคลที่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น โดยส่วนกลางผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนสคบ.๑๑๖๖ ส่วนภูมิภาคร้องเรียนได้ที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวั…

กระทรวงสาธารณสุข สนองพระราชดำริในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

กระทรวงสาธารณสุข สนองพระราชดำริในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สนองพระราชดำริ ในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ให้ห่างไกลจากโรค ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งคนป่วยในระแรกจะไม่ทราบ พอทราบก็มีอาการมากแล้ว โดยโรคนี้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาอาการ จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดหัวใจวาย ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ สาเหตุใหญ่ๆของโรค มาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องและออกกำลังกายไม่เพียงพอ
ทั้งนี้การป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคต่างๆ สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ และประหยัด คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย ๓-๕ วัน วันละอย่างน้อย ๓๐ นาที ควบคู่กับการกินอาหารที่ถูกต้อง กินผัก กินผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมหรือผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง และลดอาหารไขมัน อาหารเค็มจัด หวานจัด เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวให้มีความเหมาะสมกับร่างกายและอายุ เป้าหมายคือให้…

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.๒๕๕๓ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๐๐๐ ต่อเนื่องถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อต้องการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำสมาธิ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครอบครัว
กิจกรรมหลักของพิธีสงฆ์ จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๒๒๓๐ เป็นต้นไป ประกอบด้วยการเจริญจิตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเมื่อเข้าสู่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ จะมีการลั่นฆ้องชัยพร้อมกัน ๕๑ วัด โดยประชาชนที่ร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ รับศีล รับพร พร้อมทั้งจะได้ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวด้วย สำหรับวัดที่ร่วมโครงการนี้มีทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูล นสพ. ไทยรัฐ
๒๕ ธ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตรียมติดตั้งทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวบริเวณอันดามัน ๒ จุด

วัศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตรียมติดตั้งทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวบริเวณอันดามัน ๒ จุด

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวถึงโครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำลึกในทะเลอันดามันหรือทุ่นตรวจจับการสั่นสะเทือนใต้ท้องทะเล จำนวน ๒ ทุ่น ว่าจะต้องดำเนินการติดตั้งทุ่นในทะเลฝั่งอันดามัน ๒ จุด คือ บริเวณห่างจากหมู่เกาะสุรินทร์ออกไปประมาณ ๒๖๐ กิโลเมตร และบริเวณห่างจากเกาะภูเก็ตออกไปประมาณ ๒๔๘ กิโลเมตร จะต้องให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานเตือนภัย ได้ภายใน ๓๓๐ วัน เพื่อใช้เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
โดย นายวิริยะ มงคลวีราพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่าทุ่นเตือนภัยดังกล่าวมีประสิทธิภาพการตรวจจับแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลสามารถตรวจการสั่นสะเทือนของแผ่นดินได้ตั้งแต่ ๔ ริกเตอร์ขึ้นไปและจะแจ้งเตือนมายังศูนย์ควบคุมทุ่นทุกครั้งที่สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนได้เกิน ๕ ริกเตอร์ขึ้นไป ซึ่งการแจ้งเกิดเหตุแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลจากทุ่นดังกล่าวศูนย์…

วันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดังนั้นมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมจึงจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
ในการนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ได้ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ และ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายและชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหลักในการดำเนินชีวิต อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท ประกอบด้วย เป็นชายแท้อายุ ๒๐-๖๐ ปี จบการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ร่างกายไม่พิการ และมีคุณสมบัติอื่นๆของผู้บวชตามกฎ มหาเถรสมาคม เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้-๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม ๔๙ วัน ระหว่าง ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมอุปสมบทได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๑๒๓๔ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.denter.com


ข้อมูล คณะกรรมาธิการศาสนา
๒๔ ธ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภา…

สำนักพระราชวังนำพระบรมฉายาลักษณ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคมตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.brh.thaigov.net ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในหัวข้อข่าวในพระบรมมหาราชวัง ด้วยการคลิกเข้าไปดูภาพในข่าวพระราชพิธีของแต่ละวัน และดาวน์โหลดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึก หรือเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูล สำนักพระราชวัง
๘ ธ.ค.๕๒

งาน ๔ ปีสายใยรัก แห่งครอบครัว

เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันประสูติ วันที่ ๙ ธันวาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคีเครือข่าย โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยกระทรวงสาธารณสุข จะจัดงาน “๔ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว” ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ฮอลล์ ๗-๘ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อสนองพระปณิธานของพระองค์ที่ทรงมีพระประสงค์จะประทานของขวัญวันปีใหม่แก่สมาชิกสายใยรัก และตอบแทนสมาชิกที่ใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำมาผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน
นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวแล้ว ยังมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้า ราคาหน้าหมู่บ้านของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจากทุกภาค ประกอบด้วย ครัวสายใยรัก ๓๘ ร้าน, ครัวผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ๑๕๗ ร้าน, ร้านนวัตกรรมและอุปกรณ์นมแม่ ๒๐ ร้าน, ร้านผลิตภัณฑ์จากผ้า ๗๖ ร้าน, ร้านจำหน่ายเครื่องอุปโภค ๔๔ ร้าน, ร้านจำหน่ายหัตถกรรม ๑๓๒ ร้าน, ผลิตภัณฑ์จากคนพิการ และร้านค้าจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๘ ร้าน ,ผลิตภัณฑ์จากร้านศิล…

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา ระยะเวลาจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้ พนักงานบริการ (เพศหญิง) ๒ อัตรา พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ๑ อัตรา ครูฝึกอาชีพ ๑ อัตรา
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น สามารถขอรับใบสมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/supply
กำหนดการรับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในวันเวลาราชการ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามได้ที่ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓

ข้อมูล พธ.ทร.
๘ ธ.ค.๕๒

ศตส.ทร.จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด

ฝ่ายป้องกันบำบัดและฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ (ศตส.ทร.) กำหนดจัดโครงการกองทัพเรือ รวมใจร่วมต้นภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีสำนึกในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด โดยนอกจากจะมีการบรรยายเรื่องการป้องกันยาเสพติดให้เยาวชนแล้ว ยังมีการแนะแนวการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และในครั้งนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวด้วย

ข้อมูล ศตส.ทร.
๙ ธ.ค.๕๒

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาว

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายดิสธร วัชโรทัย พร้อมคณะจากส่วนกลางเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พร้อมเยี่ยมชมกิจการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรในท้องที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย พิษณุโลก แพร่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลพบุรี ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จะไปเยี่ยมชมกิจการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อดูแลเรื่องความเป็นอยู่และพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นประจำ

ข้อมูล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
๙ ธ.ค.๕๒

การแสดงดนตรีและวัฒนธรรม สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “การแสดงดนตรีและวัฒนธรรม สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔ ณ ประเทศไทย “เพื่อหารายได้สมทบทุน มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ศิลปินทรงกู่เจิง ร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี และการแสดงทางวัฒนธรรมจากกรมศิลปากร ใน ๗ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๐๐๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเป็นราชวงศ์พระองค์แรกของโลกที่สามารถทรงเครื่องดนตรีโบราณในราชสำนักจีนที่เรียกว่ากู่เจิง ในฐานะที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีกู่เจิง ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลจีนมีความประทับใจอย่างมาก จึงได้กราบทูลให้พระองค์ท่านทรงมีพระวินิจฉัยเห็นชอบในโครงการแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงวัฒนธรรมและราชอาณาจักรไทย โดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ไทยกับจีนจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งนี้จัดแสดงที่ประเทศไทย มีรายการแสดงที่ทรงบรรเลง ประกอบด้วย เพ…

สมุดภาพฝีพระหัตถ์ “ปะปิดพิจิตรวาร”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจัดพิมพ์สมุดบันทึกภาพ ปะปิดฝีพระหัตถ์ พระราชทานชื่อว่า “ปะปิดพิจิตรวาร” มีความหมายถึงการสร้างงานศิลปะในรูปแบบ scrapbook กล่าวคือทรงปะปิดสิ่งของที่ทรงสะสมระหว่างการเดินทาง อาทิ ตั๋วเครื่องบิน ตุ๊กตากระดาษ แสตมป์ สติ๊กเกอร์ กระดาษห่อลูกอม ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ บางครั้งทรงตัดปะพระฉายาลักษณ์พระองค์เองปิดบนชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินประกอบลงในสมุด ทรงจดบันทึกบรรยายภาพเหตุการณ์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไว้ในสมุดนี้ด้วย ทั้งการเสด็จฯ ในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากภาพปะปิดสถานที่ต่างๆ ที่ทรงรวบรวมไว้แล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์เรื่องสั้นประกอบไว้หลายเรื่อง สมุดบันทึกปะปิดพิจิตรวารปี ๒๕๕๓ มีขนาดรูปเล่ม ๒๐x๒๐ ซม. จำนวน ๑๘๔ หน้า ปกแข็ง พิมพ์สี่สีสวยงามด้วยกระดาษและเทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษ ราคาเล่มละ ๒๙๕ บาท รายได้สมทบทุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธฺสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมซื้อสมุดบั…

มิวเซียนสยามขอเชิญร่วมกิจกรรม “การแสดงหุ่นนานาชาติ”

มิวเซียนสยาม โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จะจัดกิจกรรม “การแสดงหุ่นนานาชาติ” ระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียนสยาม เพี่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
กิจกรรมนี้เป็นการนำเสนอการแสดงและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมจากงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และเป็นการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมผ่านการแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป ผู้ที่สนใจร่วมชมสำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๒๗๗๗ ต่อ ๔๑๓ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ndmi.or.th

ข้อมูล มิวเซียนสยาม
๓ ธ.ค.๕๒

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๓๐ -๑๘๓๐ โดยจัดกำลังพล จำนวน ๕๐๐ นายร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณสวนสาธารณหนองตะเคียนและบริเวณใกล้เคียง พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลคาถา (ธัมมจักกัปวัตตนสูตรและโพชฌงคปริตร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยคณะสงฆ์ ๘๓ รูป และพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้ากองบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี


ข้อมูล นย.
๓ ธ.ค.๕๒

จุดแสงทองส่องทั่วหล้า

จุดแสงทองส่องทั่วหล้า

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเว็บไซต์พิเศษเชิญชวนคนไทยทั่วโลกร่วมกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ “จุดแสงทองส่องทั่วหล้า” จุดเทียนชัยออนไลน์ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประชาชนและผู้สนใจ สามารถร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเว็บไซต์ www.CandLefortheKing.com เทียนแต่ละเล่มที่ถูกจุดและทุกคำถวายพระพรจะถูกรวบรวมไว้ ซึ่งสามารถเรียกดูเทียนของตัวเองหรือคนรู้จักได้ รวมทั้งส่งต่อให้กับคนอื่น ๆผ่านทางอีเมลล์และชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ ได้ด้วย โดยบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะนำคำถวายพระพรทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อสิ้นสุดโครงการ
จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมจุดเทียนชัยออนไลน์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๓ ธ.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สารคดีชุด “เสด็จประพาสต้น”

สารคดีชุด “เสด็จประพาสต้น”

ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดทำดีวีดีที่ทรงคุณค่า “เสด็จพระพาสต้น” ซึ่งเป็นเรื่องราวย้อนยุคไปสัมผัสความงามของวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองทั้ง ๔๔ จังหวัด ทั่วประเทศ โดยได้รวบรวมพระราชหัตถเลขา พร้อมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินที่หาชมได้ยากมากกว่า ๕๐๐ ภาพ และภาพถ่ายสภาพบ้านเมืองเมื่อครั้งอดีตอีกกว่า ๔๐๐ ภาพ บันทึกเป็นดีวีดีรวม ๙ แผ่น พร้อมหนังสือสมุดภาพเสด็จประพาสต้น ๑ เล่ม บรรจุในกล่องสวยหรูจำหน่ายในราคาชุดละ ๙๙๙ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบำรุงการศึกษา
ผู้ที่สนใจซื้อดีวีดี สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๐ – ๒๖๕๓ - ๘ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ ธ.ค.๕๒

เกาะติ…

งานธรรมศาสตร์ ๗๕ ปี สามัคคีสีเหลือง-แดง

งานธรรมศาสตร์ ๗๕ ปี สามัคคีสีเหลือง-แดง

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน “ธรรมศาสตร์ ๗๕ ปี สามัคคีสีเหลือง-แดง” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังมีการกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยทุกฝ่ายวร่วมประสานสามัคคีขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ผ่านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ไปได้ โดยจะมีการถ่ายทอดสดงานดังกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๒๑๕ – ๒๔๐๐ ซึ่งเป็นรายการรณรงค์ความสามัคคีที่น่าสนใจ เช่น การถ่ายทอดบทกวี การแสดงโขนและงิ้วธรรมศาสตร์ การร้องเพลงหมู่ สารคดีพิเศษนำเสนอประวัติความเป็นมาและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์หลายโครงการ ซึ่งเป็นการบริจาคด้วยการส่งข้อความสั้น SMS เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความสมานฉันท์สำหรับคนในชาติ
สำหรับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเหลือง-แดง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ ธ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการ…

งานรำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๒

งานรำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๒

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม จึงมีพระดำริจัดงาน “รำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๒ : I FEEL GOOD”ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนธันวาคม เพื่อระลึกถึงคุณพุ่ม ภายในงานจะมีการแสดงของศิลปินและเด็กออทิสติก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นอย่างสวยงามทั้ง เสื้อ สมุดโน้ต หมวก กระเป๋า ที่คั่นหนังสือ และการ์ดรูปแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์จะนำเอาภาพวาดของคุณพุ่มใน ๔ อารมณ์คือ Happy Laugh Smile และ Surpised มาพิมพ์ลงในผลิตภัณฑ์
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในงานได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒ ธ.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กองทัพเรือ สนับสนุนโครงการ “เพราะเราคือพี่น้องกัน”

กองทัพเรือ สนับสนุนโครงการ “เพราะเราคือพี่น้องกัน”

กองทัพเรือ ได้สนับสนุนมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการ เพราะเราคือ...พี่น้องกัน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับทราบ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตระหว่างกัน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันรังสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ โดยผู้ร่วมโครงการจะประกอบด้วย นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนจ่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนิสิตนักศึกษามุสลิมจากพื้นที่ภาคใต้ และนักเรียนปอเนาะ จำนวน ๑๔๐ คน


ข้อมูล กกพร.ฯ
๒ ธ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเข้าพบและรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ

เยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเข้าพบและรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ

เยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเข้าพบและรับฟังโอวาทจาก พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ร่วมโครงการได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ และได้ไปเยี่ยมชมหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบเพื่อให้รับทราบและเข้าใจภารกิจของกองทัพเรือ อาทิ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใน ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ จะเยี่ยมชมพระราชวังเดิม และเข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทจาก พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งจะร่วมในพิธีแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรวมจัยไทยเป็นหนึ่ง ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือกำหนดจะจัดกิจกรรมนำเยาวชนในโครงก…

การปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ประกอบด้วย
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ การถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ และการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๙๙,๙๙๙ ตัว ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ การไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๘๓ ตัว ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ประสงค์จะร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา บริจาคได้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชีบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ของกองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ “บัญชีออมทรัพย์เลขบัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๓๔๘๒ – ๙
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ข้าราชการไทยใสสะอาด ตามรอยพระยุคลบาท” โดย ฯพณฯ องคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ทั้งนี้ทุกหน่วยของกองทัพเรือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเ…

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวาคม ๒๕๕๒) คณะสงฆ์ รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวไทย จักได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยทศพิศราชธรรม ทรงปฏิบัติพระราชกณียกิจเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า โดยจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ภายในงานมีการตักบาตร บรรยายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม การถวายผ้าป่าสามัคคี พร้อมทั้งอาศิรวาทถวายราชสดุดี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยอาราธนาพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร จำนวน ๑,๙๙๙ รูป มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธุดงควัตร และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วไปจำนวน ๑,๙๙๙ คน ร่วมปฏิบัติธรรมในวันดังกล่าว
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๔๑ – ๔๕๑๕ และ ๐ – ๒๔๔๑ – ๐๙๐๒