Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2015

ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งเครื่องบินสำรวจคราบน้ำมัน ประสานเร่งเก็บกู้ฟื้นฟูชายฝั่งหัวหิน

เมื่อเวลา ๑๐๐๐ น.วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘ กองทัพเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้หมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ ๑ นำอากาศยานเครื่องบินลาดตระเวนดอร์เนีย หมายเลข ๑๑๐๙ ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ โดยมี น.ท.ปกรณ์ แก้วช่วง นักบินที่ ๑ และ ร.ท.ณัฐนันท์ สุทธิกิตติรัตน์ นักบินที่ ๒ ขึ้นบินจากสนามบินอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อลาดตระเวนสำรวจคาบน้ำมัน ที่ลอยเกยติดชายฝั่งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังมีการตรวจพบเมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘ พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดเผยว่า กรณีตรวจพบคราบน้ำมันบนชายฝั่งหัวหิน ระยะทางตั้งแต่เขตพระราชวังไกลกังวล-สวนสนปดิษภัณ ระยะประมาณ ๖ ไมล์ ในเบื้องต้นน่าจะเป็นน้ำมันที่ปล่อยออกมาจากเรือสินค้า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้กำลังพลในหมู่เรือรักษาการณ์ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทำการกำจัดคราบน้ำมันบนชายฝั่ง สำหรับอากาศยานตรวจการณ์ ดอร์เนีย หมายเลข ๑๑๐๙ ที่ขึ้นบินสำรวจทางภาคพื้นอากาศ พบคราบน้ำมันในทะเลห่างจากชายฝั่งหัวหินออกไปประมาณ ๑ ไมล์ทะเล มีลักษณะใส บางส่วนเป็นสีดำ เกาะกลุ่มเป็น…

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ฯ เสด็จงานประเพณีข้ามฟาก ๓๑ ต.ค.๕๘

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “ประเพณีข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘” ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ต.ค.๕๘ เวลา ๐๗๐๐ น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ และนักศึกษาแพทย์เฝ้าฯ รับเสด็จ งานประเพณีข้ามฟาก จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษารุ่นน้องซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ ๒รุ่น ๑๒๕ จำนวน ๓๑๘ คน ที่เปลี่ยนสถานที่ศึกษาจากวิทยาเขตศาลายามาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยความสำคัญของประเพณีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีดีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวศิริราชที่สืบทอดกันมา แต่ยังมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาน้องใหม่กับรุ่นพี่ซึ่งรวมไปถึงคณาจารย์และศิษย์เก่าได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีต่อกัน ได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลายาวนาน รวมทั้งเป็นการอบรมและให้แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาแพทย์ศิริราชสู่การเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต นับเป็นความภ…

รพ.ศิริราชเชิญชวน นร.ม.ปลายเข้าค่ายคนทำขา

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีความสนใจในสาขาวิชาชีพกายอุปกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโครงการ “ค่ายคนทำขา ครั้งที่ ๗” (Born to be P&O # 7) ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗๓๐-๑๖๓๐ น. ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร (รับสมัครจำนวนจำกัดถึง ๓๑ ตุลาคม) ทุกข้อสงสัยที่นี่มีคำตอบ เช่น เรียนอะไร เรียนกี่ปี จบแล้วทำงานที่ไหนหรือจะเรียนต่ออะไรได้บ้าง ฯลฯ สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.sspo.ac.th และส่งมายัง ค่ายคนทำขาครั้งที่ ๗ (Born to be P&O #7) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๑๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมริมทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ (ประกาศผล ๑๑ พฤศจิกายน) สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการประกาศผล ผ่านทาง https://www.facebook.com/ค่ายคนทำขา-ครั้งที่7 สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๔๑๙ ๓๔๔๖, คุณเบญ ๐๘ ๑๖๘๘ ๘๐๒๘, คุณเพชร ๐๘ ๕๑๕๐ ๘๔๗๙ --ข้อมูล ศิริราชพยาบาล ๒๙ ต.ค.๕๘

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้นายจ้างทำธุรกรรมออนไลน์ช่องทางใหม่ “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย”

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีช่องทางการทำธุรกรรมกับ สปส. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระเงินสมทบผ่าน e-Payment เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่นายจ้าง ในการชำระเงินสมทบ และแจ้งแสดงรายการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยัง สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาช่องทางอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ งานขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) การแจ้งเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) การแจ้งลาออก (สปส. 6-09) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10) และการส่งข้อมูลเงินสมทบ (สปส. 1-10) การทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตข้างต้น ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อน เพียงแค่นายจ้างเปิดเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th จากนั้นเลือกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” ที่อยู่ด้านบน และเลือกเมนู “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต” ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/UserManual.pdf หรือหากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง /จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 --ข้อมู…

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายแจ้งข้อกำหนดการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอกำหนดเพิ่มเติมเรื่อง"การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายตามคำสั่ง คสช." ได้แก่ ๑) กำหนดปิดรับการขอรับเงินภายในวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ๒) ให้ ศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) ผ่อนปรนการใช้สำเนาทะเบียนเรือ และอาชญาบัตรในการออกเรือทำการประมงได้ คือ อนุญาตเฉพาะเรือประมงที่มีความจำเป็นต้องใช้ทะเบียนเรือและอาชญาบัตร (ตัวจริง) ไปแสดงเพื่อยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้อนุญาตได้รายละ ๑ วงรอบทำการประมง และการใช้สำเนาทะเบียนเรือ และอาชญาบัตรต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า-ออก (PIPO) ที่แจ้งขอออกทำการประมงเท่านั้น --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๙ ต.ค.๕๘

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ(ศบภ.ทร.)ร่วมใจต้านภัยหนาว ๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘ พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศบภ.ทร. หัวหน้าคณะฯ มอบอาหารและเครื่องนุ่งห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย นาวาเอก ชลทัย รัตนะเรือง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย พันตำรวจโท วีระธร เนตรบุตร ผู้นำชุมชนบ้านธารทองบ้านแซว จัดกิจกรรมรวมใจต้านภัยหนาว ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศบภ.นรข. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวโดยมี โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การมอบเครื่องกันหนาว การแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มและนมให้กับเด็กๆ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น ข้อมูล กพร.ทร. ๒๘ ต.ค.๕๘

กองทัพเรือ ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ กำหนดทำการฝึกผสม SINGSIAM ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ กำหนด ทำการฝึกผสม SINGSIAM ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณช่องแคบมะละกาและทะเลอันดามัน การฝึกผสม SINGSIAM ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๑๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสิงคโปร์ ซึ่งการจัดกำลังเข้าร่วมฝึกเป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยจะทำการฝึกปีเว้นปีผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการฝึกผสมในครั้งนี้ มี กองทัพเรือสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ แบ่งการฝึกเป็น ๓ ห้วง โดยกำหนดพิธีเปิดและการฝึกในท่า ที่ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และการฝึกในทะเลพื้นที่ฝึก บริเวณช่องแคบมะละกาและทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และปิดท้ายด้วยการสรุปผลการฝึก และพิธีปิดการฝึก ณ กองบัญชาการทัพเรือที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำหรับกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวง…

ขอเชิญชมรายการเสนาปริทรรศน์ “สารคดีศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ” และ “กองทัพเรือยิงจรวด ESSM ในการฝึกผสมการัต ทาง ททบ. ๕

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างกองทัพเรือ และครอบครัว รับชมรายการเสนาปริทรรศน์ เรื่อง สารคดีศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในช่วง กองทัพชวนรู้ และ เรื่อง “กองทัพเรือยิงจรวด ESSM (Evolved SeaSparrow Missile) ในการฝึกผสมการัต (CARAT) ครั้งที่ ๒๑ ในช่วงเขี้ยวเล็บกองทัพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น. ข้อมูล สลก.ทร. ๒๘ ต.ค.๕๘

องค์การอนามัยโลกออกมาระบุพบว่าเนื้อสัตว์ที่ผ่านขบวนการแปรรูปแล้ว หากนำมาประกอบอาหารเสี่ยงการเกิดมะเร็ง

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยกรณีที่องค์การอนามัยโลกออกมาระบุเมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา พบว่าเนื้อสัตว์ที่ผ่านขบวนการแปรรูปแล้ว เช่น การรมควัน หมักเกลือ ดอง ซึ่งมีไส้กรอกและแฮมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย หากนำมาประกอบอาหารเสี่ยงเกิดมะเร็ง ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าเนื้อสัตว์แปรรูป เป็นเหตุทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งกระเพาะ ว่า จากการศึกษาพบผู้ที่รับประทานอาหารประเภทนี้มากเพียงใดจะยิ่งเป็นเหตุทำให้เกิดมะเร็งลำไส้มากขึ้นเท่านั้น เพราะกลไกในเนื้อจะมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 4 ตัวที่พบมากคือ N- เอ็นไนโตรโซคอมพาวด์., P โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน, H (HAA) เฮทเทอโรไซคลิก อะโรมาติก เอมีน HEME-IRON ฮีมไอรอน ทั้งนี้ สารเหล่านี้จะไปรบกวนดีเอ็นเอทำให้มีการเปลี่ยนแปลง บางตัวเป็นสาเหตุของมะเร็งโดยตรง พบว่ามีมากกว่าในเนื้อธรรมดา หากทานเนื้อเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งร้อยละ ๑๘ ซึ่งเนื้อแปรรูปเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑ คือกลุ่มที่เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งส่วนเนื้อแดง (Red meat) หากบริโภคมากอาจจะทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมากและตับอ่อน ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม…

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ ศปมผ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๕๘ เวลา ๑๔๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานในการประชุม ศปมผ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ฯ โดยในวันนี้มีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมประมง ผู้แทน กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการจัดหางาน กรมศุลกากร กรมสารนิเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ผ่านมา ศปมผ. ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ด้วยการร่วมกับหน…

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๕ ทีมราชนาวีเอฟซี

กองทัพเรือ ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาฟุตบอลทีมราชนาวีในการแข่งขันฟุตบอล โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๕ นัดที่ ๒๘ ระหว่างทีมราชนาวีเอฟซี พบกับ ทีมเชียงรายยูไนเต็ด ณ สนามยูไนเต็ด สเตเดียม จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๒๗ ต.ค.๕๘

พิธีเปิดการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกร่วมผสม "COBRA GOLD 16"

กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสิงคโปร์ กองทัพมาเลเซีย กองทัพอินโดนีเซีย กองทัพเกาหลีใต้ และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เตรียมร่วมฝึกภายใต้รหัส COBRA GOLD 16 ทั้งนี้ พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผบ.กกล.ทร.ผสม และ ผบ.กยพ.กร. ร่วมพิธีเปิดการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๖ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ซอยสุขุมวิท ๒๐ ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๘ คอบร้าโกลด์ (Cobra Gold ตัวย่อ CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น วัตถุประสงค์ของการฝึกคอบร้าโกลด์ คือ ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการฝึก นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค การตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๗ ต.ค.๕๘

กิจกรรมสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ กำหนดจัดกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ พ.ย.๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.๕ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ และประเทศชาติ พัฒนาทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ และเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัว ได้หันมาเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อันจะทำให้เกิดภูมิต้านทาน พ้นภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือ และรัฐบาล ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ฟุตซอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล และกีฬาทหารเรือ ฯลฯ

ศปมผ.จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ

ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. การฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ต.ค.๕๘ โดยมีประธานร่วมจาก ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย Mr.Max Tunon จนท.อาวุโสของ ILO นายสุวิทย์ สุมาลา รอง ปล.รง. นางเสาวนีย์ โขมพัตร ผู้ตรวจราชการ พม. และ พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต์ หัวหน้าคณะทำงานแก้ปัญหาแรงงานบังคับในเรือประมง ศปมผ. และมีตารางการปฏิบัติ ได้แก่ การเรียนมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองแรงงาน การค้ามนุษย์ สถานการณ์การค้ามนุษย์ และผลกระทบในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งอบรมด้านอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ (ที่มา.สน.ปชส.ศปมผ.)

แจ้งเตือนกำลังพลให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและป้องกันข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้ตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พบว่า ยังมีการระบาดของมัลแวร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ตรวจสอบ กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและป้องกันข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่กองทัพเรือจัดหา และแจ้งเตือนกำลังพลให้ดำเนินการดังนี้ - สำรองข้อมูลสำคัญที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และเก็บข้อมูลที่ทำการสำรองไว้ในอุปกรณ์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอื่น ๆ - ทำการติดตั้งโปรแกรมอุดช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการวินส์ (WSUS) ของกองทัพเรือและโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่กองทัพเรือจัดหา (Kaspersky Endpoint) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสารสนเทศกองทัพเรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://cybersecurity.navy.mi.th - ทำการอัปเดตโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ โดยเฉพาะโปรแกรมที่มักมีปัญหาเรื่องช…

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย”

กองทัพเรือ ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมงานเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายฯ มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดำเนินโครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แล้ว ยังเป็นการหาทุนในการดำเนินงานของ มูลนิธิ อพ.สธ.ในการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ การศึกษาวิจัย การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง หวงแหน ทรัพยากรของประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพอันเป็นพื้นฐานสำคัญในด้านทรัพยากรมนุษย์ งานเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ฯ “วิ่ง รักษ…

โครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด กำหนดจัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยจัดมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทร. ที่เป็นนักเรียน - นักศึกษา ชาย/หญิง อายุระหว่าง ๑๓ - ๑๕ และ ๑๖ - ๑๘ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดมอบจำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑ ก.ย. ๕๘ ถึง ๑๔ ต.ค. ๕๘ ประกาศผลทดสอบ ภายในเดือน พ.ย. ๕๘ และกำหนดรับมอบทุนภายในเดือน ธ.ค. ๕๘ ติดต่อสอบถามโทร. กพร.ทร. โทร.๐ ๒๔๗๕ ๘๖๖๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๓

กองทัพเรือเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ บรรลุผล โดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มมวลชนเป้าหมาย นำไปสู่การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานด้านต่างๆกับเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ห้วงระยะเวลาเปิดการอบรมฯ ระหว่าง ๑๘ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๙ สัปดาห์ละ ๒ วัน (วันพฤหัสบดี และวันศุกร์) รวมจำนวน ๑๖ วัน ขอบเขตการฝึกอบรม จัดให้มีการบรรยายและสัมมนาในห้องเรียน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ อาทิ ความสำคัญและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความมั่นคงของชาติทางทะเล การจัดองค์กรและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเรือ งานด้านกิจการพลเรือน การแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานของกองทัพเรือ ในพื้นที่ กทม.ปริมณฑล และพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และ จว.สงขลา รับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ คน คุณสมบัติดังนี้ ข้าราชการทหาร ตำรวจ จำนวน ๑๒ นาย ( สังกัดกองทัพเรือ ๘ สังกัดกองบัญชา…

ขอเชิญชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐตรวจสอบรายชื่อการได้รับเงินช่วยเหลือทางเว็บไซต์ของกรมประมง

ขอเชิญชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ ตรวจสอบรายชื่อการได้รับเงินช่วยเหลือทางเว็บไซต์ของกรมประมง และยื่นหลักฐานที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายทั้ง ๒๘ ศูนย์ กองทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอเชิญพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ กรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำพื้นที่ (ศูนย์ PIPO) ในจังหวัดที่จดทะเบียนเรือ และใบอาชญาบัตร โดยนำหลักฐานประกอบด้วย ๑. บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา ๒. ทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือพร้อมสำเนา ๓. ใบอาชญาบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา ๔. สัญญาจ้างงานหรือบัตรสีชมพูลูกจ้าง ๕. ใบเสร็จค่าจอดเรือ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำพื้นที่ ทั้ง ๒๘ ศูนย์.

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เพื่อนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี ภายใน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ได้ดำเนินการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ จากนั้นจะได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเชิญผู้แทนสมาชิกของหน่วยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งจะได้ทำการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีเพื่อนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี กรุณาสำเนาบัญชีหน้าแรกธนาคารทหารไทย ส่งให้ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่หมายเลขโทรสารภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๔๕ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๙๓ - ๕ (ที่มา : สค.รน.)

กิจกรรม ๑๑ ธ.ค. ปั่นเพื่อพ่อ ยิ่งใหญ่ร่วมคนไทย ๕๐ ประเทศ

รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เตรียมจัดกิจกรรม “Bike for Dad” เฉลิมพระเกียรติในหลวง ๘๘ พรรษา โดยพื้นที่ในกรุงเทพฯระยะทางปั่นจักรยาน ๒๙ กิโลเมตร จากพระราชวังดุสิต แยกหมอเหล็ง ประตูนํ้า จุฬาฯ สวนลุมพินี เยาวราช สะพานพุทธ วงเวียนใหญ่ หอประชุมกองทัพเรือ แยกศิริราช สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชดำเนินนอก สิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต รูปแบบ ๓ ขบวน และในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย กับคนไทยในต่างแดน อีก ๕๐ ประเทศทั่วโลก สำหรับกิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ธ.ค.๕๘ กำหนดเส้นทางการปั่นจักรยานใน กทม. ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร พื้นที่ต่างจังหวัดได้จัดกิจกรรมในวันและเวลาเดียวกันทั่วประเทศ มีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยการจัดขบวนจักรยานจตุรทิศ จากตัวแทนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๑๐๐ คน รวม ๗,๖๐๐ คน มารวมตัวกันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๑๑ ธ.ค. ส่วนการจัดกิจกรรมในต่างประเทศ ประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ กว่า ๕๐ ประเทศ จะร่วมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ มีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ รัฐบาลขอพระบรมราชานุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ในกา…

กรมการเงินทหารเรือ จะเปิดจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภทตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคมนี้

กรมการเงินทหารเรือ เปิดจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยการศึกษาบุตร ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทุกประเภท จะเริ่มจ่ายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จ่ายที่ กรมการเงินทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สำหรับวันอังคารและวันพฤหัสบดี จ่ายที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการเงิน กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๕๘๕ และ ๕๕๖๘๔---ข้อมูล กง.ทร.

อินโดนีเซียมีแผนพัฒนาระบบขนส่งทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุด

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอิกนาซิอุส โจนาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซีย แถลงว่า อินโดนีเซียมีแผนพัฒนาระบบการขนส่งทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ มูลค่าโครงการประมาณ ๘๘๕.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วยการสร้างท่าเรือระหว่างประเทศบนเกาะสำคัญ ได้แก่ สุมาตรา กาลิมันตัน ชวา บาหลี นูซาเต็งการา สุลาเวสี และปาปัว การต่อเรือและจัดซื้อเรือประเภทต่าง ๆ อาทิ เรือตรวจการณ์ เรือบรรเทาสาธารณภัย เรือนำร่อง และเรือสินค้า รวม ๑๘๘ ลำ --ข้อมูล ขว.ทร.

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดย พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์เด่น นันทิโย ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ดอยภูกา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสืบทอดพระศาสนาในพื้นที่ที่เป็นสัปปายะ เหมาะสำหรับการปฏิบัติจิตภาวนาตามเจตนารมณ์ของ พ่อแม่ครูอาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐ น. ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี กฐินกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เลขที่บัญชี ๑๕๕ – ๒ – ๑๓๑๕๓ – ๒ หรือ ติดต่อ นาวาโทหญิง อาธิศา จันทรประภา โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๘๖๗๕ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๕. (ที่มา กพร.ทร.)

คณะเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”เข้าเยี่ยมชมการเห่เรือและทัศนศึกษาขบวนเรือ เพื่อรู้ถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของไทยที่เป็นโบราณราชประเพณี

วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. นาวาเอก ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จำนวน ๒๔๐ คน พร้อมครูพี่เลี้ยง และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมการเห่เรือและทัศนศึกษาขบวนเรือ ณ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ซึ่งมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานกรรมการดำเนินโครงการ ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประจำทุกปี โดยนำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังความเป็นปึกแผ่นและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ และการเข้าเยี่ยมชมสาธิตการเห่เรือและทัศนศึกษาขบวนเรือ โดย กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของไทยที่เป็นโบราณราชประเพณีที่เยาวชนควรที่จะอนุรักษ์ และสืบทอดไว้ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม (ที่มา : กพร.ทร.)

จีนยืนยันจะก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่เกาะสแปรตลีย์

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศจีนว่า จีนเปิดใช้งานประภาคาร ๒ แห่งที่ Cuateran Reef และ Johnson Reef ในหมู่เกาะ สแปรตลี พร้อมยืนยันจะก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางพลเรือนในหมู่เกาะสแปรตลีต่อไป ด้าน พลเรือเอก แฮร์รี แฮร์ริส ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก ยืนยันว่า สหรัฐฯ มีสิทธิในการเดินเรือและลาดตระเวนในน่านน้ำเอเชีย - แปซิฟิกซึ่งสอดคล้องกับแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ที่ระบุว่า จะส่งเรือรบเข้าใกล้เกาะที่จีนยึดครอง อนึ่ง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันจะไม่ยอมให้ประเทศใดล่วงล้ำอธิปไตยของจีนทั้งทางน้ำและทางอากาศ โดยการอ้างเสรีภาพในการเดินเรือและเดินอากาศ (ที่มา : ขว.ทร.)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ.

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook (ที่มา : สลก.ทร.)

กองทัพเรือกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดกัลยาณมิตร ๑๒ พ.ย.๕๘

กองทัพเรือ กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ไปถวาย ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธี กองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือ ทุกปี และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๘ นี้ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาประสงค์ร่วมกุศลครั้งนี้ สามารถบริจาคเงินได้ที่ - กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ - โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๑๕ - ๒ - ๐๖๖๑๓ - ๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ” - ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บางกอกใหญ่ ในนามกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กทม. - บริจาคได้ที่วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวง…