Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2013
งาน Thailand Innovation กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Thailand Innovation : Trade Expo 2013 ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานนี้จัดขึ้นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้า ระหว่างประเทศ และเพื่อแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรม และสร้างสรรค์การออกแบบที่เพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการไทย ด้วยการจัดแสดงผลงานของคนไทยจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และการลดการใช้พลังงานเป็นหลัก ภายในงานจะมีนิทรรศการซึ่งเป็นนวัตกรรม Highlight พร้อมจัดแสดงชิ้นงานการออกแบบ นวัตกรรมเหมือนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือการเลือกใช้วัสดุใหม่ การลดใช้พลังงาน มีกิจกรรมให้ความรู้ การอบรมสัมมนา Workshop การจับคู่เจรจาการค้าในสาขาต่าง ๆ การจัดการแสดงนิทรรศการผลงานผู้ที่ได้รางวัล PM Award 2013 จำนวน ๘ สาขา และมีการจำหน่ายสินค้าที่มีนว…
มหกรรม ธอส. ๖๐ ปี มีบ้านมีสุข ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส . ) กำหนดจัดมหกรรม ธอส. ๖๐ ปี มีบ้าน มีสุข ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๒๑๐๐ ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ ๕ – ๖ เมืองทองธานี ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ๖๐ สตางค์ นาน ๑๐ เดือน วงเงินจำกัด , สินเชื่อซ่อมแซมบ้าน กู้แสนผ่อนผัน นาน ๑๐ ปี , บ้านมือสองกว่า ๖๖๖ รายการ ส่วนลดพิเศษสุด จากราคาปกติ , ส่วนลดดอกเบี้ยบ้าน พิเศษ ๖ เดือน สำหรับลูกค้าชั้นดี ๖,๖๖๖ ราย , เงินฝากดอกเบี้ยสูง ๔.๖ % นาน ๔ เดือน ,บ้าน คอนโดมิเนียม ราคาพิเศษ จาก ๖๐ ผู้ประกอบการ นอกจากนั้นยังมีสินค้าโอทอป สินค้าในโครงการในพระราชดำริ สินค้าจากกรมราชทัณฑ์ ที่เกี่ยวกับบ้านและสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่ายมากมาย และพบกับกิจกรรมให้ความบันเทิงมากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐ และเว็บไซต์ www.ghbank.co.th …
เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้จัดทำเข็มที่ระลึกในโอกาสสำคัญดังกล่าว จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ เข็ม จำหน่ายราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท โดยรายได้จากการจำหน่าย จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ เข็มกลัดที่ระลึก มีลักษณะเป็นโลหะชุบทอง ลงยา ขนาดประมาณ ๔ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม “ ญสส” ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น มีรูปช้างไอยราวัต ขนาบ ๒ ข้าง หมายถึง ทรงอุบัติในสกุล “คชวัตร” ด้านล่างผูกเป็นแพรแถบมีข้อความอักษรสีทองว่า “ การฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี” ส่วนด้านหลัง จารึกตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดให้เช่าบูชาได้ตั้งแต่บัดนี้ สั่งจองได้ที่ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในทำเนียบรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ , สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานทุกจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๒๒ หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์…
รับสมัครสตรีและเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ๖ เดือน รุ่นที่ ๕๒ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางเปิดรับสมัครสตรีและเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ๖ เดือน รุ่นที่ ๕๒ และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับรอบ ๑/๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้สตรีและเยาวสตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ๖ เดือน มี ๕ สาขา อาชีพ ได้แก่ แผนกเสริมสวยสตรี แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า แผนกอาหาร และการบริการ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกตัดผมชาย และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (๓๖๐ ชั่วโมง) ได้แก่ แผนกนวดแผนไทย และแผนกศิลปะประดิษฐ์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง หรือสมัครผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และกำหนดรายงานตัวที่ศูนย์สงเคราะห์ฯ ภายในวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๖ ก.ย.๕๖
การจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช รัฐบาลได้จัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กิจกรรมประกอบด้วย - วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๒๐๐ รูป ณ ถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร, ลงนามถวายพระพรฯ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร, นิทรรศการ “พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร” ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร, การประชุมเสวนา พระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, การเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลถวายพระพร - วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ พิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณนุประทานและพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระสังฆราชฯ - วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ พิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ , ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระภิกษุสามเณร ๑,๑๑๙ รูป , คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป…
กองทัพเรือประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ ได้ตัดสินผลการสอบคัดเลือกฯ ตามสาขาวิชาที่เปิดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง จำนวน ๑๐ คน กำหนดให้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง เพื่อฟังคำชี้แจงและรับเอกสารเพื่อเตรียมบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ณ กองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับหลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ การโอนและการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พุทธศักราช ๒๕๒๙ ให้นำทั้งฉบับจริง พร้อมสำเนาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ อย่างละ ๑ ชุด และนำผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า (ข้าราชการระดับ ๓ ขึ้นไป) มีอายุไม่เกิน ๕๗ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ พร้อมคู่สมรส (ถ้ามี) มาทำสัญญาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่…
พิธีเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลของผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวานนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๗๐๐ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโอกาสที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดย พลเรือโท อนุทัย รัตตะรังสี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้จัดให้มีพิธีสวนสนามของนักเรียนนายเรือให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในการนี้ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ตรวจพลสวนสนามและกล่าวให้โอวาทแสดงความขอบคุณในการอุทิศตนของผู้บังคับหน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรง…
หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ จัดตั้งกองอำนวยการฝึกชุดครูฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วม เพื่อทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกำลังพล พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมการฝึกชุดครูฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมี นาวาเอก ธัชพงศ์ บุษบง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ การฝึกชุดครูฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วมของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลในด้านการปฏิบัติการพิเศษ และเพื่อให้องค์บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการฝึก ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการฝึก เมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ขั้นการฝึก ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ และขั้นการรายงานผลการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการดำเนินการฝึกฯ ในเรื่อง ยุทธวิธีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ยุทธวิธีของพลซุ…
กองทัพเรือสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้คลองหลายสายในพื้นที่ดังกล่าว มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และเกิดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรหลายแห่ง กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ (กรมอู่ทหารเรือ) จึงได้สนับสนุนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) โดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย คลองบางเขน - บริเวณติดถนนวิภาวดีฝั่งตะวันออก (โรงงานยาคูลท์) จำนวน ๒ เครื่อง - บริเวณติดถนนวิภาวดีฝั่งตะวันตก จำนวน ๒ เครื่อง บริเวณติดคลองเปรม ประชากร จำนวน ๒ เครื่อง - บริเวณติดคลองประปาฝั่งตะวันออก จำนวน ๒ เครื่อง - บริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตก จำนวน ๒ เครื่อง - บริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง คลองทวีวัฒนื - บริเวณวัดนิมานรดี ติดคลองภาษีเจริญ จำนวน ๒ เครื่อง รวมทั้งได้สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๘ เครื่องให้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี และสนับสนุนการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพ…
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานทำบุญเนื่องในวันมหิดล กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชโอรส องค์ที่ ๖๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระองค์ทรงศึกษาในโรงเรียนราชกุมารตั้งแต่ก่อนโสกันต์จนถึงพระชนมายุได้ ๑๓ ปี ๔ เดือน ต่อมาได้ศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และเสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือแทนและสำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๕๔ โดยในปีนี้ ได้ทรงชนะการประกวดออกแบบเรือดำน้ำด้วย ทรงได้รับยศเป็นนายเรือตรีในกองทัพเรือเยอรมัน และได้รับพระราชทานยศจากเมืองไทยเป็นนายเรือตรีแห่งราชนาวีไทย เมื่อพระชนมายุได้ ๒๑ พรรษา ครั้งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในปี ๒๔๕๗ จึงได้ทรงลาออกจากกองทัพเรือเยอรมัน และเสด็จนิวัตประเทศไทย และเข้ารับราชการเป็นทหารเรือได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโท พระคุณูปการที่ทรงสร้างไว้ให้แก่กองทัพเรือ ได้แก่ บันทึกรายงานความเห็นเรื่อง เรือ “ส.” (เรือดำน้ำ) การจำลองยุทธทา…
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานทำบุญเนื่องในวันมหิดล กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชโอรส องค์ที่ ๖๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระองค์ทรงศึกษาในโรงเรียนราชกุมารตั้งแต่ก่อนโสกันต์จนถึงพระชนมายุได้ ๑๓ ปี ๔ เดือน ต่อมาได้ศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และเสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือแทนและสำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๕๔ โดยในปีนี้ ได้ทรงชนะการประกวดออกแบบเรือดำน้ำด้วย ทรงได้รับยศเป็นนายเรือตรีในกองทัพเรือเยอรมัน และได้รับพระราชทานยศจากเมืองไทยเป็นนายเรือตรีแห่งราชนาวีไทย เมื่อพระชนมายุได้ ๒๑ พรรษา ครั้งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในปี ๒๔๕๗ จึงได้ทรงลาออกจากกองทัพเรือเยอรมัน และเสด็จนิวัตประเทศไทย และเข้ารับราชการเป็นทหารเรือได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโท พระคุณูปการที่ทรงสร้างไว้ให้แก่กองทัพเรือ ได้แก่ บันทึกรายงานความเห็นเรื่อง เรือ “ส.” (เรือดำน้ำ) การจำลองยุทธทา…
รับสมัครสตรีและเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ๖ เดือน รุ่นที่ ๕๒ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางเปิดรับสมัครสตรีและเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ๖ เดือน รุ่นที่ ๕๒ และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับรอบ ๑/๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้สตรีและเยาวสตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ๖ เดือน มี ๕ สาขา อาชีพ ได้แก่ แผนกเสริมสวยสตรีแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า แผนกอาหารและการบริการ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกตัดผมชาย และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (๓๖๐ ชั่วโมง) ได้แก่ แผนกนวดแผนไทย และแผนกศิลปะประดิษฐ์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง หรือสมัครผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และกำหนดรายงานตัวที่ศูนย์สงเคราะห์ฯ ภายในวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๔ ก.ย.๕๖
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ทรงงาน” มูลนิธิคิงเพาเวอร์ ได้ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมรูปทรงงาน (จำลอง) ขนาดสูง ๖๐ เซนติเมตร หล่อด้วยสำริดน้ำหนัก ๗ กิโลกรัม จำนวน ๙,๙๙๙ องค์ ให้ประชาชนร่วมบริจาคองค์ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานเป็นที่ชินตาของคนไทย โดยทรงถือแผนที่หนาๆ พร้อมดินสอ ทรงคล้องสายสะพายกล้องถ่ายรูป และทรงพกวิทยุสื่อสาร เป็นที่มาของการดำเนินโครงการจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ทรงงาน” จำลอง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการทรงงานแก่พสกนิกรชาวไทย ผู้ที่ต้องการพระบรมรูปทรงงาน (จำลอง) สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่คิงเพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ King Power Call Center หมายเลข ๐ ๒๖๗๗ ๘๘๙๙ ทุกวันระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๒๑๐๐ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๔ ก.ย.๕๖
พิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ห้องชมชลธี (ชั้น ๓) อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ มีผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๙ ราย อาทิผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และศิลปินดารานักแสดงที่สนับสนุนงานของกองทัพเรือ “สหัทยานาวี” มีความหมายว่า กองทัพเรือขอบคุณที่ได้รับความร่วมใจ การประดับเครื่องหมายใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด โดยประวดับที่ปกกระเป๋าเสื้อชิดกับขอบกระเป๋าด้านใกล้กับดุมกลางลำดับตัวเสื้อ ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายอยู่แล้ว ให้ประดับเครื่องหมายสหัทยานาวีไปทางซ้ายของเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษนั้นๆ ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีปกกระเป๋าบนให้ประดับเครื่องหมายนี้บริเวณเสื้อเบื้องซ้ายในแนวเดียวกับกระเป๋าบน ถ้าประดับกับเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพรางของกองทัพเรือ หรือเครื่อ…
ปิดตรวจสอบสะพานพระราม ๘ สะพานพระราม ๘ เป็นสะพานแขวนเดียวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. และมีลักษณะพิเศษกว่าสะพานอื่นๆ เพราะใช้สายเคเบิลเป็นตัวยึดสะพานไว้ ปัจจุบันยังแข็งแรงดี แต่เพื่อความปลอดภัย สำนักการโยธาได้ตรวจสอบความแข็งแรงของสะพานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะปิดจราจรบนสะพานพระราม ๘ ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบความแข็งแรง ตั้งแต่เวลา ๒๒๐๐ ของวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ – ๐๔๐๐ ของวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สะพานพระราม ๘ ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๐ ก.ย.๕๖
ขอเชิญร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๙๙ รูป วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กำหนดจัดงานอุปสมบทหมู่ จำนวน ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา และอุปการคุณ ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รวม ๑๕ วัน ณ วัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฎร์ หมู่ ๗ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่จำกัดอายุ สามารถสอบถามรายละเอียดและขอระเบียบการ ได้ที่ พระครูปลัดสุชาติฐานจาโร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดหงส์ รัตนรามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๐๖ ๙๘๒๗ ข้อมูล ข่าวสาร ๒๐ ก.ย.๕๖
บางกอก คาร์ ฟรี เดย์ กทม.จัดงานบางกอก คาร์ ฟรี เดย์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด Share the Road หรือเดินทางร่วมกันวันพาหนะส่วนรวม ปัญหาจราจรเป็นปัญหาที่เมืองต่างๆ ทั่วโลกต่างประสบโดยทั่วกัน และได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ กันยายนของทุกปี เป็นคาร์ ฟรี เดย์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางด้วยการจอดรถไว้บ้าน หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจราจร ลดโลกร้อน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนเมืองความพิเศษสำหรับการจัดงาน บางกอก คาร์ ฟรี เดย์ ในครั้งนี้ คือ การจำหน่ายเข็มกลัดให้ประชาชนทั่วไปในราคาชิ้นละ ๕๐ บาท ประชาชนที่ติดเข็มกลัดนี้สามารถเดินทางโดยใช้บริการระบบขนส่งมวลชนฟรีได้แก่รถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารบีอาร์ที, รถไฟฟ้าใต้ดิน, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์, รถประจำทาง ขสมก.,เรือด่วนเจ้าพระยา, จักรยานเช่าสาธารณะปันปั่น และรถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖๐๐-๒๔๐๐ สามารถซื้อเข็มกลัดได้ที่สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต, BMA Express, บูธจักรยานปันปั่น และธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ รายได้จากการจำหน่ายมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา จึงขอเชิญช…
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาผลการดำเนินการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด:CT สำหรับอุตสาหกรรมผักและผลไม้บรรจุกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมข้าวโพดกระป๋อง ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑๓๐ -๑๕๓๐ ณ ห้องมิลาน-บรัสเซล โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร สำหรับอุตสาหกรรมข้าวโพดกระป๋อง และบรรจุภัณฑ์อาหาร (พลาสติกและกระป๋องโลหะ) วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๓๐๐ ณ ห้องจรัสเมือง ๑ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เป็นหนึ่งในโครงการหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปสู่การปฏิบัติใช้ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการพัฒนาภาคอุตสหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในตลาดโลกที่นำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไข ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๖๘๙๗ และเว็บไซต์ www.ct…
วัน Car Free Day บริษัท ระบบส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเนื่องในวัน Car Free Day ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๒ กันยายน ของทุกปี ซึ่งถือปฏิบัติกันทั่วโลกในการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้รถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “Bangkok Car Free Day 2013 ร่วมทางทั่วไทย ร่วมใจลดใช้พลังงาน” ในวันที่ ๒๑ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ด้วยการให้ผู้ที่เดินทางด้วยรถจักรยานสามารถนำรถจักรยานขึ้นโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ฟรี ตลอดสายในทุกสถานี ตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐-๒๑๐๐ โดยจะให้ผ่านเข้า-ออกระบบทางประตูพิเศษ ซึ่งตำแหน่งที่จะนำจักรยานเข้าในขบวนรถนั้นจะเป็นตู้แรกหรือตู้สุดท้ายของขบวนรถโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฮอตไลท์ บีทีเอส หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๗ ๖๐๐๐ สำหรับในกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) …
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี ในปีพ.ศ.๒๕๓๙ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๓๙ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์ฯ องค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดเป็นรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตให้ผู้ที่เข้าชมได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก แสดงถึง…
รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๕๐๐ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมต้อนรับ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบกวิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก, ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ, ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ และประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ๒๕๕๕ ให้การต้อนรับ การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, วิทยาลัยการทัพบก, วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษ…
ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่สัตหีบและภาคตะวันออก มีการตรวจพลสวนสนามทางบกและพิธีย่ำพระสุริย์ศรี วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๐๐๐ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจพลสวนสนามในพิธีเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่สัตหีบในโอกาสจะเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวอำลาชีวิตราชการและมอบเงินบำรุงขวัญให้กับหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ และในวันเดียวกัน เวลา ๑๗๒๕ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ พร้อมกล่าวสดุดีและมอบเงินบำรุงขวัญให้กับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในโอกาสนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดพิธีสวนสนาม แสดงโดดร่ม พิธีเชิญธงลง และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสจะเกษียณอายุราชการ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พิธีย่ำพระสุริย์ศรีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเชิด…
สารคดีสะพานเดินเรือ ชุด “พิทักษ์ทะเล” ได้รับรางวัลเมขลา” ได้รับรางวัลเมขลา ประจำปี ๒๕๕๕ ในฐานะรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบรางวัลเมขลา ประจำปี ๒๕๕๕ ในฐานะรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยมจากนายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองกรมข่าวทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ คณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำสารคดีสะพานเดินเรือ ชุด “พิทักษ์ทะเล” โดยได้นำเนื้อหาสารคดีชุด “ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล” อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปรับปรุงเนื้อหารูปแบบการนำเสนอ และได้นำออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ NBT ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๓๐ ตอน ตอนละ ๕ นาที …
การบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดจัดโครงการการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บรรยายโดย ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ เรือนสวรรค์ปัญญา อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งการใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในหน้าที่การงาน ค่าอบรม ๓๕๐ บาทต่อคน ผู้สนใจสมัครได้โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๗ ๗๗๙๙ ,๐ ๒๔๓๙ ๐๙๐๒ และเว็บไซต์ www.theprincessmothermemorial park.org ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๙ ก.ย.๕๖
วันที่ระลึกวันทรงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานวันที่ระลึกทรงดนตรีในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘๐๐-๒๑๐๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จฯ มาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี ๒๕๐๑-๒๕๑๖ จึงได้จัดงานวันที่ระลึกทรงดนตรีในวันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี ผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมขอเชิญชวนร่วมกุศลบริจาคเงินสมทบทุนอานันทมหิดลได้ที่หน้างานหรือบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “สมทบทุนอานันทมหิดล วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” บัญชีเลขที่ ๐๔๕-๒-๙๘๑๓๙-๙ รวมทั้งขอเชิญชมนิทรรศการ “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี ๔๐ ปี ผ่านไป ธสถิตในดวงใจจุฬาฯ นิรันดร์” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ CU Student Corner ชั้นล่าง ศาลาพระเกี้ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔-๕, ๐-๒๒๑๘-๗๐๔๕-๖ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๙ ก.ย.๕๖
ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล มูลนิธิพระดาบส โครงการพระดาบส เป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๐๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง แต่มีความสนใจและมีความเพียรที่จะฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้นออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศได้ต่อไป เริ่มเปิดอบรมวิชาช่างไฟฟ้า-วิทยุ โดยใช้สถานที่ของสำนักพระราชวัง ณ บ้านเลขที่ ๓๘๔/๓๘๖ ถนนสามเสน ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เปิดรับบุคคลที่มีความตั้งใจจริงที่จะหาความรู้ใส่ตนไม่จำกัดเพศ อายุ และความรู้ รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนที่ผ่านศึกและทุพพลภาพได้เข้าเรียน สำหรับครูหรือพระดาบสอาสาสมัครจะเป็นผู้มีความรู้ ความศรัทธาอาสาสมัครโดยเสด็จพระราชกุศล และมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีความยินดีเสียสละให้ความรู้ของตนเป็นวิทยาทานโดยไม่หวังผลตอนแทนใดๆ ทั้งสิ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม…
กรมการขนส่งทางบก ประกาศให้เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ฟรี กรมการขนส่งทางบก ประกาศให้เจ้าของรถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ทดแทนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติแผ่นป้ายละ ๑๐๐ บาท ผู้ประสงค์ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนดังกล่าว ต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้าย โดยส่วนกลางยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๕ ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ สำหรับส่วนภูมิภาคยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยเจ้าของรถต้องแนบเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้เช่าซื้อหรือผู้ครอบครองสามารถใช้สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อดำเนินการติดต่อขอรับป้ายแตกลายงาได้ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม กรณีที่ไม่สามารถดำเ…
หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ทำการฝึกชุดครูฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วม เพื่อทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล กองทัพเรือ โดย หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกำลังพล พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมการฝึกชุดครูฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมี นาวาเอก ธัชพงศ์ บุษบง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ การฝึกชุดครูฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วมของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลในด้านการปฏิบัติการพิเศษ และเพื่อให้องค์บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการฝึก ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการฝึก ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ขั้นการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ และขั้นการรายงานผลการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการดำเนินการฝึกฯ ในเรื่อง ยุทธวิธ…

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ เพศชาย ๒ ตำแหน่ง และเพศหญิง ๑ ตำแหน่ง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ รูป , บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดามารดา , ใบทะเบียนสมรสบิดามารดา ใบมรณะบัตร บิดามารดา ( ถ้ามี ) , หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล ผู้สมัคร บิดาและมารดา ( ถ้ามี ) , หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทย โดยกำเนิด , หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา , หลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย ได้แก่ ใบสำคัญทห…

กองทัพเรือและกองทัพเรืออินโดนีเซีย ทำการฝึกในทะเลในการฝึกผสม SEA GARUDA 2013

กองทัพเรือและกองทัพเรืออินโดนีเซีย ทำการฝึกในทะเลในการฝึกผสม SEA GARUDA 2013 ณ พื้นที่ฝึกบริเวณเมืองสุราบายาและทะเลชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเริ่มทำการฝึกในทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ การฝึกผสม SEA GARUDA 2013 เริ่มดำเนินการฝึก ฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมฝึก ฯ และพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ เช่น การปราบเรือดำน้ำ การรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ และการตรวจค้น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศสำหรับกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ฯ ฝ่ายไทยประกอบด้วย เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงคีรีรัฐ และอากาศยาน UP- 3 และกำลังฝ่ายกองทัพเรืออินโดนีเซีย ประกอบด้วย เรือ KRI AHP -355 เรือ KRI SHN – 366 เรือ KRI Layang และอากาศยาน MPA NC 212 ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกในทะเลแล้ว จะเป็นขั้นการสรุปผลการฝึก ระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ …

สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ครั้งที่ ๗

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ครั้งที่ ๗ ภายใต้หัวข้อ “ Fighting Extinction : All for Animals” (สูญพันธุ์กลายเป็นศูนย์ : ทุกสรรพสิ่งเพื่อสรรพสัตว์ ) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ - ๑๗๐๐ ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพ ฯ งานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยขององค์การสวนสัตว์กับหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมทั้งผลักดันให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยไปสู่ระดับเวทีสากลมากยิ่งขึ้น งานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือและประสานการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมจากหลาย ๆ ฝ่ายร่วมกัน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช , สมาคมนักข่าวสิ่งแวดล้อมล้อมและองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งโปสเตอร์นำเสนอผลงานได้ที่ สำนักอนุรักษ์และการศึกษา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๘๒ ๗๑๑๑ เว็บไซต์ ww…

กรมการขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถที่ไม่ใช้รถต้องแจ้งการขอหยุดใช้ต่อนายทะเบียน

กรมการขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถที่ไม่ใช้รถหรือหยุดใช้รถแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถ ส่งผลให้เจ้าของรถยังคงมีภาระค้างชำระภาษี และเมื่อไม่ชำระภาษีรถเกิน ๓ ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที ดังนั้น หากเจ้าของรถรายใดมีความจำเป็นต้องหยุดใช้รถ เช่นรถอยู่ระหว่างการซ่อมหรือเลิกใช้แล้ว ขอให้ติดต่อแจ้งการไม่ใช้รถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และแบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ และเมื่อเจ้าของรถมีความประสงค์ขอใช้รถต่อก็สามารถดำเนินการแจ้งใช้รถดังกล่าวได้ โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขอแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้รถไว้ และหลักฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีสัดส่วนค้างชำระภาษีคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๔ ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล รองลงมาเป็นรถบรรทุกไม่ประจำทางและรถโดยสารประจำทาง ซึ่งหากผู้ประกอบการขนส่งรายใด มีความประสงค์หยุดใช้รถ ขอให้แจ้งต่อนายทะเบียน พร้อมส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียน โดยยื่นหลั…

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดทำบัตรประจำตัวให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกรมเสมียมตรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ โดยกำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๑ ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงขอแจ้งให้ข้าราชการบำนาญที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือที่จะครบเกษียณอายุราชการ มาทำบัตรประจำตัวข้าราชการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล ข่าวสาร ทร. …

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานทำบุญเนื่องในวันมหิดล ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” หรือ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ซึ่งบรรดาเหล่าทหารเรือต่างเทิดทูนและกล่าวขานถึงพระองค์ท่าน และกองทัพเรือได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาของพระองค์ท่าน เนื่องจากพระดำรินานาประการที่ทรงมองไว้แก่ราชนาวีไทย นับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่หาค่ามิได้ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบทางความคิดของทหารเรือไทยในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการราชนาวีไทย สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดลในปีนี้ จัดขึ้น ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ โดยภายในงานจะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ จากนั้นจะเป็นพิธีทางศาสนา โดยมีนายทหารชั้น…

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน ธงวันมหิดล ปี ๒๕๕๖

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องใน “ วันมหิดล” เพื่อสนองพระราชปณิธานและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และหนึ่งในกิจกรรมหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช ได้รับพระกรุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานจัดหารายได้ และพระราชทานสัมภาษณ์ในรายการเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๒๓๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ( ททบ.)ในรายการสามารถร่วมบริจาคทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๗๐ - ๒๒๓๓ ( ๑๐๐ ) คู่สาย และถามปัญหาสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๗๘ – ๕๙๕๙ ( ๒๐ คู่สาย) และในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ปาฐกถาเกียรติยศ เนื่องใน “ วันมหิดล” และนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย จะพร้อมใจกันออกรับบริจาคทั่วกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และหากเลยวันมหิดลไปแล้ว สามารถบริจ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ การออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ”

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ( สอ.วด.) กำหนดจัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ การออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่สมาชิก สอ.วด. ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ นันทอุทยานสโมสร โดยมีพลเรือโท ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด. / ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นประธาน ฯ การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิก สอ.วด. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการออมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก จึงขอเชิญชวนสมาชิก สอ.วด. ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึง สอ.วด. ทราบ ข้อมูล สอ.วด. …

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านโรงพยาบาล

หน่วยงานด้านการแพทย์ ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๘๐๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีผู้แสดงสินค้านานาชาติมากกว่า ๔๐๐ บริษัทจาก ๓๐ ประเทศ พร้อมนำการแสดงนวัตกรรมล่าสุดของเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข มีการให้บริการจับคู่ทางธุรกิจสำหรับผู้ชมงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๐๔ – ๒๕๘๐ – ๕ และ Contact @ blithailand.com ข้อมูล นสพ.มติชน …
งานแสดงผลงานและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงานแสดงผลงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีนิทรรรศการแห่งความสำเร็จโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ,นิทรรศการมีชีวิต เรียนรู้เรื่องราววิถีชุมชน ๓ ระดับ กิจกรรมบันเทิง อาทิ จำอวดหน้าม่าน รายการคุณพระช่วย การแสดงจากไอสยามจาก Thailand’s Got Talent รวมทั้งมีสินค้า OTOP คุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วประเทศมาจำหน่าย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเพื่อร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณค่า รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๙ ก.ย.๕๖
มหกรรมน้องอิ่มท้องสมองแจ่มใส กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานมหกรรมน้องอิ่มท้องสมองแจ่มใส ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ฮอลล์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กประถมศึกษาให้หมดไปเพราะเด็กๆ คืออนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ หากเด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์อย่างพอเพียงก็จะทำให้มีพัฒนาการที่สมวัยต่อไป ภายในงานมีนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันมีสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโรงเรียนในโครงการมาจำหน่าย รวมทั้งมีการแสดงจากศิลปินต่างๆ มากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๙ ก.ย.๕๖
ยูนิเซฟ ระดมขอทุนช่วยเด็กลี้ภัยในซีเรีย องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) โดยคุณพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย ขอระดมทุนจากชาวไทยเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่เด็กและครอบครัวในประเทศซีเรียที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากสงครามในซีเรีย โดยสัดส่วนจำนวนประชากรชาวซีเรียที่ลี้ภัยทั้งหมด เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๑ ขวบ ถึง ๗๔๐,๐๐๐ คน ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาอาศัยอยู่ที่ค่ายอพยพที่ UNHCR จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในประเทศเลบานอน จอร์แดน ตุรกี อิรัก และอียิปต์ ผู้มีจิตเมตตา สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทางออนไลน์ที่ www.unicef.or.th ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บริจาคที่ www.unicef.or.th/supportus/th/หรือขอรับแบบฟอร์มที่ ๐ ๒๓๕๖ ๙๒๙๙ และบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๙ ก.ย.๕๖
งานเดินการกุศล เนื่องในวันหัวใจโลก ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยความร่วมมือของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ มูลนิธิส่งเสริมเพื่อการดูแลตนเองสำหรับโรคเรื้อรัง กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานเดินการกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันหัวใจโลก ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖๐๐ ณ สวนหลวง ร.๙ งานนี้จัดขึ้นเนื่องในวันหัวใจโลก ครั้งที่ ๑๔ ขององค์การอนามัยโลก (Who) เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนชาวไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ปลอดจากการเป็นโรคหัวใจร่วมกับชาวโลกผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อ สำหรับเสื้อผู้ชาย มีกระเป๋า ไซต์ M,L, XL และ XXL ส่วนเสื้อผู้หญิงไม่มีกระเป๋าไซต์ S,M,L และ XL ผู้สนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๔๓ และ http://www.thaiheartfound.org และ E-mail:heartfd@ksc.th.com ข้อมูล มูลนิธิฯ ๕ ก.ย.๕๖
โครงการ “ลัดฟ้า ประชุมเมืองไทยอิ่มใจ....ตามรอยพระราชดำริ” สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และ ๕ สายการบินชั้นนำ ได้แก่ การบินไทย นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ส แอร์เอเชีย และไทยสมายส เชิญชวนภาครัฐและเอกชนจัดสัมมนาและท่องเที่ยวในเมืองไทยแบบได้ความรู้ในโครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ...ตามรอยพระราชดำริ” ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการนี้ จะได้เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริต่างๆ แล้วสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นผลดีที่ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนพัฒนาภายในประเทศ โดยจะประเดิมด้วย ๑๔ โครงการพระราชดำริใน ๕ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย,เชียงใหม่,น่าน,สกลนคร และกระบี่ โดยแต่ละโครงการพระราชดำริ มีกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันไป อาทิ การเรียนรู้การทำนาขั้นบันได การปลูกฝักท้องถิ่น ทำปุ๋ยอินทรีย์จากโครงการปิดทองหลังพระ บ้านน้ำป้าก จังหวัดน่าน, การเรียนรู้และแปรรูปผักผลไม้ การทดลองปลูกหญ้าแฝก และสร้างฝายจากโครงการหลวงที่ ๑, กิจกรรมปล่อยปูและพื้นที่ชายหาดที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล เกาะลันตา…
โครงการ Thailand Green Watch บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Thailand Green Watch เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่มีคุณภาพจากหลากหลายวงการ อาทิ คุณกิตติ สิงหาปัด นักสื่อสารมวลชนและผู้ประกาศข่าว รายการข่าว ๓ มิติ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ,คุณวงศ์ทะนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day และองค์กรไม่แสวงหากำไร a day Foundation , ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสำคัญในเรื่อง Public Awareness โดยช่วยกระตุ้นให้คนไทยตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโครงกานี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้คนไทยได้เข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างถ่องแท้ โครงการนี้จะเริ่มปลุกจิตสำนึกผ่านรายการข่าว ๓ มิติ กับรายงานพิเศษประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน ออกอากาศระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน และจะต่อยอดไปสู่ S…
โครงการ Thailand Green Watch บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Thailand Green Watch เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่มีคุณภาพจากหลากหลายวงการ อาทิ คุณกิตติ สิงหาปัด นักสื่อสารมวลชนและผู้ประกาศข่าว รายการข่าว ๓ มิติ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ,คุณวงศ์ทะนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day และองค์กรไม่แสวงหากำไร a day Foundation , ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสำคัญในเรื่อง Public Awareness โดยช่วยกระตุ้นให้คนไทยตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโครงกานี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้คนไทยได้เข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างถ่องแท้ โครงการนี้จะเริ่มปลุกจิตสำนึกผ่านรายการข่าว ๓ มิติ กับรายงานพิเศษประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน ออกอากาศระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน และจะต่อยอดไปสู่ S…
กทม.แนะผู้ปกครองให้นำลูกพิการไปขึ้นทะเบียน คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยข้อมูลคนพิการ ที่ได้รับบริการทางศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ว่ามีจำนวน ๖๒๘ คน และ กทม. มีศูนย์เรียนรู้เฉพาะความพิการ ๗ พื้นที่ ได้แก่ สายไหม มีนบุรี บางแค อุดมสุข วังทองหลาง ดินแดง และทวีวัฒนา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ ล้านบาท โดยเฉลี่ยให้นักเรียนพิการในสังกัดตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อปี และได้รับงบประมาณให้ดำเนินการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา จำนวน ๔ ล้านบาท ข้อมูลคนพิการในบางครั้งไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากมีผู้ปกครองบางส่วน ไม่นำลูกที่พิการไปจดทะเบียน จึงขอทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่า การจดทะเบียนจะทำให้เด็กได้รับการเรียน การสอนที่เหมาะสม และมีพัฒนาที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีแนวความคิดในการให้บริการเชิงรุก โดยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ และท้องถิ่นที่มีความต้องการในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล ช่วยเหลือบุตรห…
กิจกรรมปั่น ปันทางกรุงเทพ-สมุทรสาคร กทม. ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดกิจกรรมปั่น ปันทาง กรุงเทพ-สมุทรสาคร ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ปัจจุบัน กทม. มีเส้นทางจักรยานทั้งสิ้น ๓๑ เส้นทาง รวมระยะทาง ๒๓๒ กิโลเมตร และ กทม.มีการสำรวจเพิ่มเติมอีกกว่า ๗๐ เส้นทาง โดยได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ในปริมณฑลในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการส่งเสริมการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับเส้นทางกิจกรรมปั่น ปันทาง กรุงเทพ-สมุทรสาคร มีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียนไปจนถึงจุดชมปลาโลมา จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางไป-กลับ ๒๐ กิโลเมตร และจะได้นำผู้ร่วมกิจกรรมชมสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่น่าสนใจของจังหวัดด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดได้ทางเฟชบุ๊ก Bangkok Bicycle Campaign สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๑ ๓๔๙๙ และ ๐ ๒๒๒๕ ๗๖๑๒- ๔ ข้อมูล นสพ.มติชน ๔ ก.ย.๕๖
งาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ” กองทัพเรือ โดยคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ” ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานจะมีการมอบรางวัลหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่นของกองทัพเรือ นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่างๆ การเสวนาเรื่อง “ด้วยราชนาวีที่เป็นเลิศ ก่อกำเนิดนาวาแห่งการเรียนรู้” โดยคุณสายพิรุณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการสถาบันการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์กร ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือและกรมอู่ทหารเรือ ช่วงบ่ายจะเป็นการแนะนำเครื่องมือการจัดการความรู้ “KM ทำได้ง่ายๆ คุณก็รู้” โดยคุณนงลักษณ์ ชโนเสน ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการความรู้ และนวัตกรรมองค์กร ผู้สนใสร่วมงานสามารถลงทะเบียนในวันงาน เวลา ๐๘๐๐ การแต่งกายชุดปฏิบัติงาน ข้อมูล คณะกรรมการฯ ๔ ก.ย.๕๖
กองทัพเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสม SEACAT 2013 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และกองทัพเรือภูมิภาคเอเซียน กำหนดทำการฝึกผสม SEACAT ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกองทัพเรือไทยได้จัดกำลังพลไปเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ จำนวน ๒ นาย ในตำแหน่ง LIAISON NAVAL OFFICER การฝึกผสม SEACAT เป็นการฝึกผสมทางเรือในลักษณะพหุภาคี มีวัตุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเล เน้นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเล ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ และการที่กองทัพเรือไทยจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูน องค์ความรู้ ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงทางทะเลให้กับกำลังพล รวมทั้งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการฝึก ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๓ ก.ย. ๕๖
การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนายทหารนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ( นทน.ป. บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒ กันยายน - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีสวนสนามทางเรือ รวมทั้งเข้าร่วมการฝึกผสม ณ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยจัดตั้งหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร มีเรือหลวงกระบี่ เป็นเรือฝึก พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือฝึก ฯ การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมทางใช้การในทะเลให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับนายทหารนักเรียนด้วยการปฏิบัติงานจริงบนเรือ และข้าร่วมกิจกรรมในพิธีสวนสนามทางเรือและการฝึกผสม ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทั…
งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลได้เตรียมดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ตลอดปี ๒๕๕๖ ซึ่งจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ในการดำเนินการจัดงาน ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายพิธี คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษา โดยกำหนดชื่องานฉลองว่า “ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ …