Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2012

ประกาศผลทดสอบโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบธรรมะ ในโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนได้ที่กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖ หรือดูได้ที่ www.navy.mi.th/civil/ ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อ รับทุนฯ กรุณาแจ้งยืนยันการเข้ารับมอบทุนโดยด่วนที่ กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ตลอดจนดำเนินช

ข้อมูล กพร.ทร.
๓๐ ม.ค.๕๕

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๒ จัดพิธีคืนคนดีสู่สังคม

ในวันนี้ (๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕) เวลา ๑๐๐๐ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๒ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดพิธี “คืนคนดีสู่สังคม” ให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ที่ครบกำหนดระยะเวลาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๑๒๐ วัน ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช ๒๕๔๕ ณ หอประชุมกองบังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอกอุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒ และผู้บังคับการ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดต้นสังกัดของนักเรียนได้มาเป็นสักขีพยาน ในพิธีดังกล่าวด้วย
พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช ๒๕๔๕ และหลักสูตรของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒ ที่ต้องการให้นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านทัศนคติ เจตนคติ และพุทธิพิสัย ซึ่งจะนำไปต่อสู้และต่อต้านยาเ…

นิทรรศการสัปดาห์มะเร็งโลก

สถานวิทยามะเร็งศิริราช จะจัดนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลกภายใต้ชื่องาน “อยู่กับมะเร็ง อย่างผู้ชนะ” ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๓๐
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทำให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและสังคม ภายในงานจะมีการเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ เสวนาในหัวข้อ พิชิตปวดพิชิตมะเร็ง และหัวข้อ ผู้ป่วยมะเร็งกับความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เสวนาในหัวข้อ ป้องกันแดด ป้องกันมะเร็งผิวหนัง และมะเร็งโรคเลือดในเด็กและผู้ใหญ่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เสวนาในหัวข้อ สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ไร้กล่องเสียง และพูดคุยกับตัวแทนชมรมผู้ไร้กล่องเสียง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เสวนาในหัวข้อ สาระน่ารู้กับมะเร็งเต้านม และสารพันเรื่องมะเร็งปากมดลูก และวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เสวนาในหัวข้อ มะเร็งตับ และเกมส์ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปอด และยังมีส่วนของนิทรรศการความรู้โรคมะเร็…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงาน ๗๑ ปี วันกองพลจันทบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้กำหนดจัดงาน ๗๑ ปี วันกองพลจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๓๐ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรี และทหารนาวิกโยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทย-อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓-๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น
สำหรับท่านที่มีความประสงค์บริจาคเงิน เพื่อเป็นกองทุนในการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน กองพลจันทบุรี กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่ กองกิจการพลเรือ…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงาน ๗๑ ปี วันกองพลจันทบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้กำหนดจัดงาน ๗๑ ปี วันกองพลจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๓๐ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรี และทหารนาวิกโยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทย-อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓-๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น
สำหรับท่านที่มีความประสงค์บริจาคเงิน เพื่อเป็นกองทุนในการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน กองพลจันทบุรี กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่ กองกิจการพลเรือ…

การแจกจ่ายบัตร PTT Cash Card และรายละเอียดการใช้บัตร

กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ ได้ดำเนินการแจกจ่ายบัตร PTT Cast Card และรายละเอียดการใช้ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้ที่มีสิทธิได้รับไปแล้วนั้น ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานีบริการที่รับบัตร PTT Cast Card ได้ที่ www.navy.mi.th/nscfuel.html ซึ่งมีสถานีบริการน้ำมัน ฯ ปตท.ประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง บนเส้นทางหลักและหัวเมืองใหญ่ที่ให้บริการได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้บัตร PTT Cash Card ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.เพื่อการสวัสดิการของหน่วยในกองทัพเรือที่ให้บริการรับบัตร PTT Cash Card พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน ๑ สถานี ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ส่วนพื้นที่สัตหีบอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งเครื่องรับบัตรเคดิตร จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ กิจการสถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการสัตหีบ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองเรือยุทธการ
กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย ให้แจ้งข้อมูลของผู้ถือบัตรและวงเงินคงเหลือในบัตร PTT Cash Card ได้ที่กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพ…

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

สี่จังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมกีฬาทั้ง ๒ ชนิด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการรักษ์เจ้าพระยาป่าสัก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณประโยชน์ของสายน้ำและร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาสายน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น สร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน
การแข่งขันเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สนามที่ ๒ แข่งขันวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่จังหวัดปทุมธานี สนามที่ ๓ แข่งขันวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่จังหวัดนนทบุรี และสนามสุดท้ายแข่งขันวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน แบ่งออกเป็น ๑๖ รุ่น ทั้งชายและหญิง ส่วนจักรยานเสือภูเขาแยกเป็น ๘ รุ่น โดยมีรางวัลรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้สนใจร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๙๑ ๕๘๐๔ -๘ ๐๘๖ ๕๖๕๕๑๑๙ หรือเว็บไซต์ www.a…

กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ของทางราชการ มีความผิด

กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ของทางราชการ มีความผิด
กรมการขนส่งทางบก แจ้งว่าปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง ๑ วันเท่านั้น โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) ภายในวันเดียวกัน จึงขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม้ต้องใช้รถป้ายแดง ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย ส่วนกรณีแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดหรือสูญหาย ขอให้ติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ให้ถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ พร้อมกับย้ำห้ามสั่งทำ หรือซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถจากร้านรับทำแผ่นป้าย เพราะมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ ๖ เดือน – ๕ ปี ปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้ ห้ามนำวัสดุอื่นใดไปบดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถจนมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ชัดเจน หรือตกแต่งลวดลายบนแผ่นป้ายทะเบียนเลียนแบบป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่นำออกประมูล หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ๒๕ ม.ค. ๕๕
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

รับบริจาคกล่องนมทำกระเบื้องมุงหลังคา

รับบริจาคกล่องนมทำกระเบื้องมุงหลังคา
ตามที่ กทม. มีนโยบายส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการนำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชที เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ในการนำวัสดุเหลือใช้ จากกล่องเครื่องดื่มยูเอสที ไปจัดทำกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมคัดแยกขยะ ก่อนนำไปทิ้ง หากมีกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีทุกประเภท สามารถนำไปใส่ลงในกล่องบริจาคได้ที่บริเวณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชดำริ เขตปทุมวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตปทุมวัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๑๔ – ๑๐๔๕ และ ๐ – ๒๒๑๔ – ๓๐๐๔ ต่อ ๖๓๒๕ – ๖
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๕ ม.ค. ๕๕

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”

คณะกรรมการกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก (มจร.ตาก) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคี เพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพรเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำเงินสมทบกองทุน ภัตตาหารเพล ภิกษุ – สามเณร หน่วยวิทยบริการ วัดท่านา ใช้สำหรับเลี้ยงภัตตาหารเพล ภิกษุ – สามเณร ซี่งเป็นนักศึกษา มจร, ตาก โดยมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก ประกอบด้วย เจ้าภาพต้นผ้าป่า ๓๐,๐๐๐บาท จำนวน ๑๑ ต้น ผู้รับเป็นเจ้าภาพจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ เหรัยญพระพุทธชินราชเนื้อผงเลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ เหรียญสองมหาราชเนื้อผง ( สมเด็จพระเจ้าตากสิ…

ศรชล.จัดการประชุม “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล”

ศรชล.จัดการประชุม “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล”

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในหัวข้อ “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบนโยบายและแผนปฏิบัติงานของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และกำหนดกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และยังมีการจัดประชุมในหัวข้อ “การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล” ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และความมั่นคงทางทะเล ทั้งในและต่างประเทศกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากแนวทางดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การสนองตอบการแก้ปัญหา และการตระหนักรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล
ศรชล. มีภารกิจในการป้องกันสิทธิประโยชน์ทางทะเล การปฏิบัติต่อเรือประมงต่างชาติ การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเล การป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด การป้องกั…

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี ๒๐๑๒

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี ๒๐๑๒
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ ฯไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เวทีแลกเปลี่ยนความคิดด้านสุขภาพ ร่วมกับผู้ร่วมประชุมกว่า๔๐ ประเทศทั่วโลก ในหัวข้อ ก้าวสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : เร่งพัฒนาระบบการเงิน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งงานประชุมจะจัดระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
ในปีนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรสุขภาพในระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมนานาชาติ ประจำปี ๒๐๑๒ ในหัวข้อการประชุม ก้าวสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : เร่งพัฒนาระบบการเงิน
การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้นำด้านสาธารณสุขจากนานาประเทศ ในประเด็นด้านสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลก เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของมนุษยชาติ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในสมเด็จพระ มหิตลาธิเบศร อดุ…

ขอเชิญร่วมกันซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก

ขอเชิญร่วมกันซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก
วันที่ระลึกทหารผ่านศึก จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เพื่อหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัว ทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัคร ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ผ่านสงครามมาหลายครั้ง นับตั้งแต่กรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส สงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ สงครามเกาหลี เวียดนาม การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก จึงมอบให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำเนินการ โดยได้ตั้งคณะกรรมการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวรทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจึงได้จัดตั้งขึ้นนับแต่วันนี้เป็นต้นมา และต่อมาคณะ…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สำนักสงฆ์ธรรมชาติล่าง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สำนักสงฆ์ธรรมชาติล่าง
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะนำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์ธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่ออุทิศถวาย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และนำรายได้ไปบูรณปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างเสนาสนะสงฆ์ โดยจะตั้งองค์ผ้าป่า ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕๐๐ และถวายผ้าป่า ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๓๐
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ ฝ่ายการเงิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ( ๐๓๘ ) ๔๓๑๔๗๖ – ๗ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ผ้าป่าสามัคคี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง” เลขที่ ๓๐๒ – ๒ – ๗๘๔๘๒ – ๕ข้อมูล สอ.รฝ.
๒๔ ม.ค. ๕๕


เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ จัดทำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ จัดทำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการจัดการเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง สำหรับบุคลากรในสายงานความมั่นคงของชาติทุกภาคส่วน รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ โดยมหาวิทยาลัย ฯ ได้มอบหมายให้วิทยาลัย สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดำเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ และเปิดภาคการศึกษาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ผู้สนใจเข้ารับการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๑๕ –๓๑๔๘และอาจารย์ เฉลิมเกียรติ นวลปาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๕๙ ๔๗๑๕ และ ๐๘๑ – ๔๓๗๔๑๘๐ และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http:// cid.vru.ac.th
ข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯ
๒๓ ม.ค.๕๕

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

งานนครปฐมฟิชแฟร์

งานนครปฐมฟิชแฟร์

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงาน นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามให้แพร่หลาย สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสายพันธ์ปลาสวยงามรองรับความต้องการของตลาด และสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงด้วย ภายในงานมีการจัดแสดงพันธุ์ปลาไทย และปลาสวยงามหลากหลายชนิด มีการแสดงนิทรรศการปลาสวยงาม พันธุ์ปลาไทยหายาก ตลอดจนมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งได้เลือกเอาสินค้า และผลผลิตที่เป็นของดีของจังหวัดนครปฐม มาจำหน่ายด้วย
จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมชมงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๓ ม.ค.๕๕

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กองทัพเรือจัดกิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือจัดกิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗ รุ่น ๆ ละประมาณ ๓๕ คน โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๒ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมมาจากอำเภอสายบุรี และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓๕ คน เป็นชาย ๑๘ คน หญิง ๑๗ คน นับถือศาสนาอิสลาม ๓๓ คน และพุทธ ๒ คน
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ได้เห็นถึงการที่ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยึดมั่นในประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันอีกทั้งเยาวชนจะได้รับทราบถึงภารกิจด้านต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่ร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างสันติวิธีต่อไป
กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การ…
โขน-ศาลาเฉลิมกรุง เปิดสัญจรชุดหนุมานชาญกำแหง
โขน-ศาลาเฉลิมกรุง เปิดการแสดงสัญจรชุดหนุมานชาญกำแหงครั้งแรกจัดที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และการฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานีเข้าสู่ปีที่ ๑๑๙ ในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙๐๐ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ซึ่งเปิดให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ภายในงานมีการแสดงดนตรีและพลุเฉลิมพระเกียรติ
การแสดงสัญจรแห่งที่สองจัดที่จังหวัดหนองบัวลำภูระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙๐๐ ณ เวทีลานกาญจนาภิเษก สนามสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเปิดให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และภายในงานมีขบวนแห่วัฒนธรรมของดีศรีหนองบัว การแสดงวัฒนธรรมไทย-ลาว การแสดงดนตรีลูกทุ่ง หมอลำ การจำหน่ายสินค้า OTOP
การแสดงโขน-ศาลาเฉลิมกรุงสัญจรภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง และสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่จะธำรงรักษาคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยไว้ในยุคโลกาภิวัต…

เตือนอุบัติภัยช่องเทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีสถิติการเกิดอุบัติภัยสูงกว่าปกติ ทั้งเพลิงไหม้ อุบัติภัยจากประทัด และอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะวิธีป้องกันอุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบด้วย
อัคคีภัย ให้ปิดวาล์วถังก๊าซและดับไฟให้สนิททุกครั้ง หลังประกอบอาหาร จุดธูปเทียนในภาชนะทนไฟ ไม่จุดธูปเทียนจำนวนมากในครั้งเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ ให้ดูแลและดับไฟ ธูปเทียนให้สนิท การเผากระดาษเงิน กระดาษทองให้ใช้ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และให้เผาห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงหรือวัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น พงหญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง ควรเผาในที่โล่งแจ้ง รวมทั้งเตรียมถังน้ำไว้เมื่อไฟลุกลามจะได้ดับได้ทันท่วงที ก่อนออกจากบ้านให้ปิดสวิตซ์ไฟ และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
อุบัติภัยจากประทัด ไม่ควรจุดประทัดภายในบ้านเรือน ใกล้แนวสายไฟและไม่จุดครั้งละจำนวนมาก ห้ามโยนประทัดใส่กัน ห้ามเข้าใกล้ประทัดที่จุดแล้ว ควรเว้นระยะการจุดประมาณ ๑๕ นาที แล้วจึงจุดซ้ำอีกครั้ง และดูแลมิให้เด็กนำประทัดไปจุดเล่น
อุบั…

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง พุทธศักราช ๒๕๕๕

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กองวิทยาการ และกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ โดยรับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศจ่าตรี-พันจ่าเอก อายุไม่เกิน ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นหรือหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินจากกรมแพทย์ทหารเรือ หรือหลักสูตรจากสถาบันอื่นที่กรมแพทย์ทหารเรือให้การยอมรับ และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมให้เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามแบบใบสมัครสอบคัดเลือก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.nmd.co.th/aad และ www.nmd.go.th/um ส่งถึงกรมแพทย์ทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ข้อมูล พร.
๒๐ ม.ค.๕๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลราษฎรตามแนวชายแดน โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบสิ่งของ/ความช่วยเหลือพระราชทาน และตรวจเยี่ยมราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา และมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ตัวแทนของหน่วย ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึงการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยยาเสพติด โดยมี พลเรือตรี จำลอง วังส์ด่าน รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ข้อมูล กปช.จต.
๑๒ ก.ย.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานก…

โครงการ “น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

โครงการ “น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

สภากาชาดไทย จัดโครงการ “น้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแก่สภากาชาดไทย นับตั้งแต่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๙ เป็นเวลากว่า ๕๕ ปี แห่งการดำรงตำแหน่งที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติพระราชภารกิจของสภากาชาดไทยในทุกด้านเฉพาะภารกิจหลักด้านงานบริการโลหิต ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นงานที่สภากาชาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่จัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยและเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตด้วยการเสด็จฯ ไปพระราชทานเข็มท…

หนังสือ “กรุงเทพฯ ศึกษา: กรุงเทพฯ เมืองน้ำ

หนังสือ “กรุงเทพฯ ศึกษา: กรุงเทพฯ เมืองน้ำ

สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว จัดทำหนังสือ “กรุงเทพฯ ศึกษา: กรุงเทพฯ เมืองน้ำ” ตามโครงการกรุงเทพฯ ศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพฯ อันเกี่ยวเนื่องกับน้ำตลอดจนพิธีกรรมเกี่ยวกับน้ำแจกจ่ายให้ประชาชน รวมถึงเป็นการสนับสนุนการจัดทำแผนฟื้นฟูด้านวัฒนธรรมจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะภูมิศาสตร์ของกรุงเทพฯ การดำรงชีวิตของประชาชนริมแม่น้ำ วิถีชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำ พระราชพิธีสิบสองเดือนเกี่ยวกับน้ำ ประเพณีการละเล่นของไทย ความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ บทความให้ความรู้ กำลังใจ และแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างเข้าใจและมีสติ
ผู้สนใจขอรับหนังสือได้ที่กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กทม. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๔๖ – ๖๑๔๔


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๙ ม.ค.๕๕

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

งานเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๒๕๕๕

งานเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๒๕๕๕

มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้กำหนดจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารดีเด่นที่ได้สำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ
กำหนดการเริ่มเวลา ๐๘๐๐ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นและผู้ร่วมงานลงทะเบียน ณ อาคารกองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เวลา ๐๘๔๕ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ของศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่น โดยประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าฯ เป็นประธาน เวลา ๐๙๓๐ พิธีแสดงมุทิตาจิต อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร ณ หอประชุมนวนครินทร์ พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี พิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ เวลา ๑๑๐๐ เสร็จพิธี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การแต่งกาย ข้าราชการ ตำรวจ เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวสีตามเหล่าทัพ หมวกทรงหม้อตาล ส่วนข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบปฏิบัติงานแขนยาว และพลเรือนชุดสาก…

สภาการศึกษาจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

สภาการศึกษาจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องจากวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันครู และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และในวาระวันครู ในวันที่ ๑๖ มกราคมนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”ขึ้น จัดพิมพ์จำนวน ๑ ล้านดวง ภาพที่นำมาจัดทำตราไปรษณียากรเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำรัสอธิบายการทรงงานเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆที่เข้าเฝ้า ฯถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ซึ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศเห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม อีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริง
จึงขอเชิญ…

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ
นับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวายมีกำหนด ๑๐๐ วัน ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุ พระราชทานเพลิงศพ อย่างสมพระเกียรติ โดยเริ่มสร้างพระเมรุตั้งแต่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา มีกำหนดเวลาสร้างประมาณ ๔ เดือน และกำหนดวันพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
พระเมรุและอาคารประกอบพิธีงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินี เธอฯ มีพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ออกแบบพระเมรุ กำหนดเป็นทรงยอดปราสาท มีรูปร่างลักษณะและลวดลายภายในพระเมรุคล้…

กิจกรรมวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕

กิจกรรมวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕
วันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา และพิธีสงฆ์ ประกอบด้วย
- พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ณ ถนนหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
- พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย ณ ลานประกอบพิธีอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
- พิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้องประกอบพิธีสงฆ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
มีการจัดคณะเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญแก่ทหาร ตำรวจและพลเรือนอาสาสมัคร ซึ่งได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ที่กำลังรักษาตัว ณ โรงพยาบาลหรือสถานพักฟื้นทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
รวมทั้งทุกเหล่าทัพจะประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ที่ตั้งหน่วยทหาร โดยกองทัพบก กระทำพิธี ณ บริเวณกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บางเขน กองทัพเรือ กระทำพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี กองทัพอากาศ กระทำพิธี ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน หน้ากองบัญชา…

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนำข้าราชการ ทหาร ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช

ในวันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ตึก ๗๒ ปี โรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้กระทำพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลาศิริราช ๑๐๐ ปีอีกด้วย 

มูลนิธิอุบลรัตน์ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในหลวง

มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระราชินูปถัมภ์ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ต “เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา” ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ หอแสดงวงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คอนเสิร์ตนี้มีความประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พร้อมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านคีตศิลป์ โดยนำเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งเนื้อเพลงภาษาไทย และภาษาอังกฤษมาแสดงคู่กัน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมมอบให้มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระราชินูปถัมภ์ และนำไปสนับสนุนการพิมพ์สูจิบัตร คอนเสิร์ต “เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา”
ผู้สนใจร่วมชมคอนเสิร์ต หาซื้อบัตรราคา ๓,๐๐๐ ๒,๕๐๐ และ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๒ ๓๔๕๖

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๖ ม.ค.๕๕

ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลงานตรุษจีนเยาวราช ปี ๒๕๕๕ มังกรทองเบิกฟ้า มหาโชค

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรม เขตสัมพันธวงศ์ และคณะกรรมการจัดงาน เทศกาลงานตรุษจีนเยาวราช ปี ๒๕๕๕ เตรียมจัดงานฉลองต้อนรับปีมังกรทองอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ “เทศกาลงานตรุษจีนเยาวราช ปี ๒๕๕๕ มังกรทองเบิกฟ้า มหาโชค หรือ Bangkok Chinatown Festival 2012 ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ เขตสัมพันธวงศ์บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนเยาวราช
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีโบราณของชาวไทย เชื้อสายจีน ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สุดของกรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉันท์พี่น้องที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทย-จีนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗๐๐ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
กิจกรรม ประกอบด้วย การสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน ทั้งโบราณและร่วมสมัย จำลองความเป็นอยู่แบบชาวจีน เช่น การตกแต่งสถานที่ด้วยโค…

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ รุ่นที่ ๑ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักพัฒนาสังคม กำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ รุ่นที่ ๑ เพื่อฝึกและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อยทั้งขนาดเล็ก และขนาดจิ๋ว ให้สามารถวางแนวทางการทำตลาด การบริหารจัดการด้านต้นทุนและการเงิน รวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีจุดขายสามารถแข่งขันในตลาดได้ในเชิงธุรกิจ
กำหนดฝึกอบรม ๖ หัวข้อวิชา วิชาละ ๒๕ คน ประกอบด้วย
๑. วิชาเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. วิชาการตลาดสำหรับกิจการขนาดย่อม วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. วิชาการบริหาร การจัดการ วันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
๔. วิชาการเงินและการหาแหล่งเงินทุน วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕
๕. วิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๖. วิชาการจัดทำแผนธุรกิจ วันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๕
โดยจะทำการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจ อาคารเศรษฐกิจชุมชน ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๙ เขตบางพลัด กทม. มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในหลักสูตรธุรกิจเป็นผู้บรรยาย
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๙๔๙๒ -๔ และศูนย์พ…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี เสด็จฯทอดพระเนตรดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ อ่าวนาวิกโยธิน

เนื่องในวันที่ 13 มกราคม 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มายัง หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อทอดพระเนตรดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และในวันที่ 13 มกราคม 2555 เป็นวันครบรอบ 47 ปี ในการเสด็จดังกล่าวและในปี 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนทหารนาวิกโยธินและครอบครัวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น โดยมีพลเรือโทพงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี โดยเมื่อประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี คือ เสาธงหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เวลา 1730 จะเริ่มการแสดงความเป็นมาของธงชาติไทยและธงราชนาวี วงโยธวาทิต ฟินาเล่ บรรเลงเพลง “ย่ำพระสุริย์ศรี” และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวถวายพระพรและเ…

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555

กองทัพเรือมอบให้ ฐานทัพเรือสัตหีบประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555 เนื่องในวันกองทัพไทยให้กับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 1300-1630 ณ ลานอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลที่เข้ารับราชการใหม่และยังไม่เคยกระทำพิธีฯได้กล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ โดยกำหนดซ้อมใหญ่ใน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสาบานธง เป็นพิธี การทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพเรือและวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพผู้ที่เป็นทหารทุกคน จะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์
วันกองทัพไทยจึงเป็นวันสำคัญยิ่งและเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 นับเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มิได้มีข้าศึกกล้าเข้ามารุกรานอีก ดัง…

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555

กองทัพเรือมอบให้ ฐานทัพเรือสัตหีบประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2555 เนื่องในวันกองทัพไทยให้กับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 1300-1630 ณ ลานอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลที่เข้ารับราชการใหม่และยังไม่เคยกระทำพิธีฯได้กล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ โดยกำหนดซ้อมใหญ่ใน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสาบานธง เป็นพิธี การทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพเรือและวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพผู้ที่เป็นทหารทุกคน จะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์
วันกองทัพไทยจึงเป็นวันสำคัญยิ่งและเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 นับเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มิได้มีข้าศึกกล้าเข้ามารุกรานอีก ดัง…

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ” ระหว่างวันที่ 18 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งานนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ ชาติไทย มีความเป็นอิสระมาจนทุกวันนี้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิ พิธีบวงสรวง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย- วงสตริง-การแสดงของกองทัพ การแสดงของนักเรียนการประกวดธิดาดอนเจดีย์ การแข่งขันชกมวยไทย การจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน การจำหน่ายสินค้าOTOP
ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3553-5789


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ 13 ม.ค. 55

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ปีที่ ๙๑

ในวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ ๙๑ ทางกรมอุทกศาสตร์ได้กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐-๑๓๐๐ โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี และในการนี้ทางกรมอุทกศาสตร์จะเปิดหอประวัติอุทกศาสตร์และห้องพิพิธภัณฑ์กรมอุทกศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมวิวัฒนาการเครื่องมืออุทกศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ เพื่อให้ทราบถึงงานด้านอุทกศาสตร์ของประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนาน
งานอุทกศาสตร์ เป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อใช้ในการสำรวจตรวจสอบ และศึกษาสภาพของทะเล ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลจำเป็นต้องมีหน่วยอุทกศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานอุทกศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศมากที่สุด สำหรับประเทศไทยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ งานอุทกศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๐๖๐ โดยการทำแผนที่เดินเรืออย่างหยาบๆ ของชาวโปรตุเกสต่อมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาเป็นลำดับ จนเริ่มมีการตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเป็นหลักฐาน เริ่มมีการใช้หลักวิชาในการสำรวจแผนที่มีการจ้า…

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิ สาขาวิชาที่รับสมัคร และตำแหน่งบรรจุดังนี้
คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก บรรจุในตำแหน่งแพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์
ฝ่ายบริการการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์
ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับแพทยศาสตร์บัณฑิต สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขาดังกล่าวและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และไม่มีภาระการปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญากับทางราชการหรือไม่มีภาระทางราชการทหาร มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ป…

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เกิดอุทกภัยร้ายแรงที่ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เกิดวาตภัยจากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาตินั้นส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ๒๕๐๔ มีผลให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๓ กำหนดให้วันที่ ๑๔ มกราคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยการลด ละ เลิก การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ทดแทนป่าที่สูญเสียไป
กรมป่าไม้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ร่วมปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทั่วประเทศให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

ข้อมูล กรมป่าไม้
๑๒ ม.ค.๕๕

งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและบุรพกษัตริย์สุโขทัย การขี่ช้างชมเมืองเล่าเรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ลานการละเล่นสมัยพระร่วง มงคลเทิดพระบารมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตลาดพระร่วง ๗๒๙ ปี การประกวดมังคละระบำสุโขทัย ประกวดเขียนลายเสือไทย และรายการมหรสพ ลิเก โขน เป็นต้น และปีนี้จัดเฉลิมฉลองสองพระมหากษัตริย์มหาราช คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปฐมกษัตริย์ไทยองค์แรก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา จึงมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๓๗๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่เนินปราสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลปัจจุบัน ตรัสไว้ว่า “ถ้าไม่มีสุโขทัย คงไม่มีประเทศไทยจนทุกวันนี…

วันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ

ในวันนี้ (๑๙ มกราคม ๒๕๕๕) เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๒๑ ปี กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งได้จัดพิธีทางศาสนา กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รวมทั้งได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยกำลังพลของกรมอู่ทหารเรือและนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอู่ซ่อม-สร้างเรือขึ้น โดยพัฒนาอู่ดิน ซึ่งใช้สร้างและซ่อมเรือสำเภาที่มีอยู่แต่เดิมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ของวัดระฆังโฆษิตาราม เพื่อสนับสนุนภารกิจการซ่อมและสร้างเรือรบของทหารเรือ และเมื่อสร้างเสร็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด “อู่เรือหลวง” เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๓๓ กรมอู่ทหารเรือ จึงถือเอาวันที่ ๙ มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย นับเป็นความเป็นมาของกรมอู่ทหารเรือที่เหล่าช่างกรมอู่ทหารเรือภาคภูมิใจ
ภารกิจของกรมอู่ทหารเรือ นั้น นอกจากจะดำเนินการซ่อมแซมและสร้างเรือรบและเรือที่ใช้ในกิจการของกองทัพเรือแล้ว ยังรวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเกี่ยวกับเรือและการดำเนินการในโครงการตามพ…

เพิ่มระยะเวลาการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ในแต่ละปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุทางถนนกับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มระยะเวลาการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากเดิม ๒ ชั่วโมงเป็น ๔ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
โดยในการอบรมจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒, พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย , การสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการขับขี่ที่ปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนน
ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๖๒๒


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๙ ม.ค.๕๕

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๕

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยรับสมัครเทศชายโสด อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดรับสมัครด้วยตนเองที่กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐ เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/hdas ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๙ , ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๖๙ และ ๐๘๔ ๑๕๘ ๗๐๗๕ ในวันและเวลาราชการ


ข้อมูล ทร.
๑๐ ม.ค.๕๕

วัดบวรนิเวศวิหาร เชิญชวนคนไทยร่วมทำบุญสร้างกุศลรับศักราชใหม่

วัดบวรนิเวศวิหาร ต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๕ ด้วยการจัดงานสมโภช ๑๗๕ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๒๑๐๐ โดยในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จฯ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สมโภชพระเวศรัศมีทองคำลงยา ราชาวดี พระพุทธชินสีห์ และทรงสมโภชพระอาราม ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
ภายในงานจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญสร้างกุศล เพื่อเสริมสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่ โดยการบูชาสักการะพระพุทธรูปสำคัญของชาติ และสิ่งมงคลสักการะคู่แผ่นดิน ทั้ง ๙ แห่ง พร้อมร่วมพิธีสมโภชพระเกศรัศมีทองคำลงยาราชาวดี พระพุทธชินสีห์ และเขียนบัตรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหาร เปิดสถานที่สำคัญให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบูชาพระพุทธรูปสำคัญของชาติ ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานาน ตลอดจนบูชาสิ่งมงคลสักการะทั้ง ๙ แห่ง อันประกอบด้วย การไหว้พระคู่บวร ณ พระอุโบสถ ขอพรพระบรมสารีริกธาตุ บูชาพระไพรีพินาศ ณ พระเจดีย์, อภิวาทพระศรีศาสดา ณ พระวิหารพระศาสดา วันทาพระพุทธรูป คู่พระบารมี ฯ ณ พระว…

สภากาชาดไทยจัดแรลลี่ท่องเที่ยวการกุศล

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศโดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการรวมใจสู่ห้องได้บุญ จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรม แรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๒ “พาเพลินพัทยาชวนมาวิปัสสนา สุขใจ ได้บุญ” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ออกไป และได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นใหม่ในวันเสาร์ที่ ๔-อาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา โดยจะนำเงินรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย และคณะกรรมการรวมใจสู่ห้องได้บุญ โดยคุณนิภา รัศมีดารา ประธานจัดงานฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๔๓ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พาเพลินพัทยา ชวนมาวิปัสสนา สุขใจ ได้บุญ” มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย …

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการแผนกธุรการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๒ อัตรา ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๓๕ ปี เพศหญิงหรือชาย มีความรู้ภาษาไทย-อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด ,บัตรประจำตัว, ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และใบกองหนุนหรือใบแทนที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่แผนกธุรการ กรมยุทธการทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๖๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๖ ม.ค.๕๕

กองทัพเรือจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมเรือหลวง และยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ได้ร่วมกิจกรรมบันเทิง รวมทั้งได้รับของขวัญของรางวัลต่างๆ มากมาย โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่
- กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติในส่วนของกองทัพเรือ การช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการช่วยผู้ประสบอุทกภัย การแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ นิทรรศการเต่าทะเล และนิทรรศการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การแสดงดนตรี รวมทั้งการแสดงเรือไร้คนขับบังคับด้วยวิทยุสนับสนุนในการตรวจค้น การแสดงหุ่นยนต์ค้นหาพิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุต้องสงสัย
- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ จัดให้เยี่ยมชมเรือหลวง จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ชุดปฏิบัติการของหน่วยทำลายใต้น้ำ จัดแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย นิทรรศกา…

กองทัพเรือจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมเรือหลวง และยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ได้ร่วมกิจกรรมบันเทิง รวมทั้งได้รับของขวัญของรางวัลต่างๆ มากมาย โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่
- กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติในส่วนของกองทัพเรือ การช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการช่วยผู้ประสบอุทกภัย การแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ นิทรรศการเต่าทะเล และนิทรรศการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การแสดงดนตรี รวมทั้งการแสดงเรือไร้คนขับบังคับด้วยวิทยุสนับสนุนในการตรวจค้น การแสดงหุ่นยนต์ค้นหาพิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุต้องสงสัย
- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ จัดให้เยี่ยมชมเรือหลวง จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ชุดปฏิบัติการของหน่วยทำลายใต้น้ำ จัดแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย นิทรรศกา…

กองทัพเรือจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมเรือหลวง และยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ได้ร่วมกิจกรรมบันเทิง รวมทั้งได้รับของขวัญของรางวัลต่างๆ มากมาย โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่
- กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติในส่วนของกองทัพเรือ การช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการช่วยผู้ประสบอุทกภัย การแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ นิทรรศการเต่าทะเล และนิทรรศการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การแสดงดนตรี รวมทั้งการแสดงเรือไร้คนขับบังคับด้วยวิทยุสนับสนุนในการตรวจค้น การแสดงหุ่นยนต์ค้นหาพิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุต้องสงสัย
- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ จัดให้เยี่ยมชมเรือหลวง จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ชุดปฏิบัติการของหน่วยทำลายใต้น้ำ จัดแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย นิทรรศกา…

กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคใต้

จากสถานการณ์พายุกระหน่ำในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้นั้น กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ขึ้นให้ความช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์ โดยประชาชนสามารถติดต่อแจ้งข่าวสารหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘๐๐๘
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๕๘๐๕
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖ ๓๙๑๕๙๘
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓ ๕๖๕๐๗๙ ต่อ ๒๓๔๖๕ และ ๐๘๔ ๘๖๐๗๗๕๕

ข้อมูล กปจ.ฯ
๕ ม.ค.๕๕

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการทางทะเล

กองทัพเรือ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) (Master of Science Program in Maritime Administration) แบ่งเป็น ๓ แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาการขนส่งทางทะเล แขนงวิชาทรัพยากรทางทะเล และแขนงวิชาความมั่นคงทางทะเล โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ๒ ภาคการศึกษา ภาคต้น และภาคปลาย ในภาคต้นของปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้กองทัพเรือได้อนุมัติหลักสูตรและสาขาวิชาดังกล่าว จำนวน ๖ ทุน โดยผู้เข้าศึกษาในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือหรือหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ไม่เกิน ๕ ปี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๕๑๖

ข้อมูล ยศ.ทร.
๕ ม.ค.๕๕

กองทัพเรือเตรียมดำเนินการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๘ มกราคม

กองทัพเรือ มอบให้ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในวันกองทัพไทยให้กับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ ลานอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลที่เข้ารับราชการใหม่และยังไม่เคยกระทำพิธีฯ ได้กล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ โดยกำหนดซ้อมใหญ่ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พิธีสาบานธง เป็นพิธีการทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพเรือและวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์
วันกองทัพไทยจึงเป็นวันสำคัญยิ่งและเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ นับเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มิได้มีข้าศึกกล้าเข้ามารุกรานอีก ดังนั้น จึ…

งานมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ (โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ) ขอเชิญกำลังพลของกองทัพเรือที่ประสบอุทกภัยทุกท่าน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจที่ซื้อสินค้าสำหรับซ่อมบ้านในราคาย่อมเยาเข้าเยี่ยมชม “งานมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๗๐๐ โดยในงานจะมีสถาปนิก วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ ของกองทัพเรือ คอยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมอย่างถูกหลักวิชาการ โดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายสินค้าสำหรับซ่อมบ้าน อาทิเช่น สีทาบ้าน ประตู วัสดุปูพื้น อุปกรณ์ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะจัดจำหน่ายในราคาจากผู้ผลิตโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ประสบอุทกภัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล ชย.ทร.
๕ ม.ค.๕๕

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศในกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไม้

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จะทำการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศภายในกองทัพเรือ จากเดิม http://info.navy.mi.th เป็น http://i.navy.mi.th เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือสามารถใช้ระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อกระดานข่าวกองทัพเรือ หมวดถามตอบปัญไอที หรือติดต่อแผนกบริการสมาชิก กองสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๘๐๗ และ ๕๗๘๑๒

ข้อมูล สสท.ทร.
๔ ม.ค.๕๕

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๙๙ วัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องใน ๓ วโรกาสมหามงคล คือ ในปี ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา, ในปี ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ มีกิจกรรมน่าสนใจประกอบด้วย กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า สูงกว่า ๔๐ เมตร เป็นจุดชมวิวในมุมมองที่สวยงาม สวนแก้วแห่งจิตนาการ พบกับบรรยากาศของสวนดอกไม้ ประดับไฟในยามค่ำคืน สวนเยาวชนรักษ์โลก ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้และความสนุกสนาน การจัดแสดงสวนดอกไม้นานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศทั่วโลกกว่า ๓๐ ประเทศ และยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา มหาราชา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเ…

การแสดงโขน ชวนน้องหนู....มาดูโขนชุดหนุมานข้าราชการบริพารพระจักรี

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกเด็กไทย ส่งเสริมให้รักวัฒนธรรมไทย โดยจัดการแสดงโขน ชวนน้องหนู...มาดูโขน ชุดหนุมานข้าราชการบริพารพระจักรีรอบพิเศษ วันเด็กแห่งชาติ ใน ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมเพื่อเด็กๆ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ณ บริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง
จำหน่ายบัตรราคา ๑,๒๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท และนักเรียนนักศึกษา ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ ๒๐๐ บาท ส่วนเด็กๆ และผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป รับสิทธิพิเศษชมฟรี ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๔๔๙๙ ส่วนผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงโขน ณ ศาลาเฉลิมกรุง รอบปกติ มีการแสดงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ ๑๙๓๐ ตลอดทั้งปี ๒๕๕๕

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๔ ม.ค.๕๕