Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2012
หน่วยกู้ภัยต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่พบเห็นเหตุร้ายหรืออาจจะประสบอุบัติเหตุด้วยตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ของสายด่วนกู้ภัยประกอบด้วย

สายด่วน “กู้ภัย”

๑. ศูนย์กู้ภัยโยธิน โทร.๐ ๒๙๐๑ ๖๒๓๒ กด ๐

๒. มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๔๔๔๔

๓. มูลนิธิร่วมกตัญญู โทร.๐ ๒๗๕๑ ๐๙๕๑

๔. ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ รพ.หัวเฉียว โทร ๐ ๒๒๒๓ ๑๗๗๔

๕. ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๒๒๒๒

๖. ศูนย์ส่งกลับ รพ.ตำรวจ โทร.๐ ๒๒๕๕ ๑๑๓๓-๖ ,๑๖๙๑

๗. ศูนย์นเรนทร โทร.๑๖๖๙

๘. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร.๑๕๕๔

สำหรับศูนย์นเรนทรซึ่งมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทางเบอร์โทรศัพท์ ๑๖๖๙ มีศูนย์รับแจ้งเหตุอยู่ทุกจังหวัด ๗๗ จังหวัด และบางแห่งใน ๑ จังหวัดมี ๒ ศูนย์ เช่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยศูนย์เหล่านี้จะมีหน้าที่ประสานงานและสั่งการไปยังทีมรถกู้ชีพหรือรถการแพทย์ฉุกเฉินทุกหน่วยงานที่มีการขึ้นทะเบียนกันไว้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่โอเปอร์เรเตอร์จะทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรองรับเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากแจ้งเหตุทางโทรศัพท์แล้ว จะมีการรับแ…
กรมศิลปากร ได้สืบสานวัฒนธรรมในโรงละครแห่งชาติ ๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ ,โรงละครแห่งชาติ สุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติ นครราชสีมา โดยจัดแสดงโขน ๒ ชุด ได้แก่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญสมร จัดแสดงเดือนมกราคม-มีนาคม และรามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต จัดแสดงเดือนกราฎาคม-กันยายน รวมทั้งแสดงละคร ๒ เรื่อง เรื่องละ ๓ เดือน ได้แก่ ละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงปี่พิศวาส และเพลงปี่พิฆาต จัดแสดงเดือนเมษายน-มิถุนายน และละครเสภา เรื่องขุนช้าง ขุนแผน ตอนพลายเพชรพลายบัวออกศึก จัดแสดงเดือนตุลาคม –ธันวาคม

การแสดงโขนและการแสดงละคร จะจัดแสดงวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๑ และที่ ๒ ของเดือน ในเวลา ๑๔๐๐ และในปี ๒๕๕๖ กรมศิลปากรได้จัดให้มีการแสดงดนตรีสากล ซึ่งมีการนำเพลงพระราชนิพนธ์มาร่วมบรรเลงในการจัดแสดงทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน และการแสดงดนตรีไทย จะจัดแสดงทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน

นอกจากนี้ กรมศิลปากร เปิดโอกาสให้ศิลปินใช้พื้นที่โรงละครโรงเล็กจัดการแสดงโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้โรงละคร แต่ขอความอนุเคราะห์เรื่องค่าน้ำ ค่าไฟเท่านั้น เพื่อศิลปินจะได้มีเวทีแสดงความสามารถ สู่สาธาร…
ทหาร ลูกจ้างประชาชนทั่วไปร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพรผ่านไปรษณียบัตรให้กับข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัวดังกล่าว ทั้งนี้ ของขวัญที่จะมอบจะต้องบรรจุกล่องไม่ต้อง ห่อกระดาษห่อของขวัญ

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งความปราถนาดีและความห่วงใยไปยังข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัว ดังกล่าวกรุณาส่งสิ่งของได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เพื่อนำไปส่งมอบให้กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป สำหรับหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ สามารถส่งได้ที่กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สอบถามรายละเอียดได้ที่หัวหน้าแผนกปฏิบัติการจิตวิทยา กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๗๙๕ หรือ ๐๘๓ ๐๑๙ ๐๗๑๔

ข้อมูล กพร.ทร.

๒๕ ธ.ค.๕๕

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังกำลังพลและครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพรผ่านไปรษณียบัตรให้กับกำลังพลและครอบครัวข้าราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ของขวัญที่จะมอบจะต้องบรรจุกล่องไม่ต้อง ห่อกระดาษห่อของขวัญ

ผู้ที่ทีความประสงค์จะส่งความปราถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการดังกล่าวกรุณาส่งสิ่งของได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เพื่อนำไปส่งมอบให้กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป สำหรับหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ สามารถส่งได้ที่กองกิจการพลเรือนทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สอบถามรายละเอียดได้ที่หัวหน้าแผนกปฏิบัติการจิตวิทยา กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๗๙๕ หรือ ๐๘๓ ๐๑๙ ๐๗๑๔

ข้อมูล กพร.ทร.

๒๕ ธ.ค.๕๕

เมื่อวานนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕) พลเอก เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะนายทหาร ศปร.ศบท.บก.ทท. ได้มาตรวจเยี่ยมและประสานความร่วมมือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับกองทัพเรือ ณ ราชนาวีสโมสร โดย พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับ

ศปร.ศบท.บก.ทท. มีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของเหล่าทัพ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ในการเดินทางมาประสานความร่วมมือในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกองทัพเรือและกองทัพไทย เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน

ข้อมูล ก…
จังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ จัดงานเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ครั้งที่ ๖ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในปีนี้ได้จัดโคมไฟชุดพิเศษ “โคมไฟเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดจนมีการจัดแสดงประติมากรรมโคมไฟในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น ๓ โซน คือ ๑. โซนมหัศจรรย์โลกน้ำแข็ง จัดระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ บริเวณไอซ์โดม ๒. โซนโคมไฟสีสันเมืองใต้ จัดระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลหาดใหญ่ และ ๓. โซนมหัศจรรย์แห่งแสง จัดระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาม ๒๕๕๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๖ โซน ประกอบด้วย โซนอุโมงค์ทางช้างเผือก, โซนสวนดอกไม้, โซนชิงช้ามหัศจรรย์, โซนน้องสุขใจหรรษา, โซนป่าเรืองแสงและโซนสัมผัสแห่งแสง

จึงขอเชิญผู้สนใจเที่ยวชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒๕ ธ.ค.๕๕

กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภทงานเทคนิคทั่วไป จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗

คุณสมบัติของผู้สมัครคุณวุฒิประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, ใบกองหนุนหรือใบแทน, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกแรงงาน กองกำลังพลและธุรการ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒-๘ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในวั…
กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมให้บิดา มารดา และผู้ปกครอง ดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเชิญชวนให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานอายุ ๑-๕ ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม-๖ เมษายน ๒๕๕๖ ที่สวนอัมพร

สำหรับการประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุระหว่าง ๑-๕ ปี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ อายุตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๒ ปี ๖ เดือน และประเภทที่ ๒ อายุตั้งแต่ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๕ ปี กำหนดยื่นในสมัครวันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยผู้ปกครองต้องนำสูติบัตรและสมุดบันทึกสุขภาพการได้รับวัคซีนของเด็กมาแสดงพร้อมกับยื่นใบสมัครที่ตึก สก.ชั้นล่าง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามขั้นตอน ทั้งนี้ฝ่ายกุมารแพทย์ศาสตร์ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ จิตแพท…
กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธและวิถีธรรม ๔ ศาสนา และงานฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดยกรมศาสนา จัดสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวัดสำคัญ ๙ แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดยานนาวา วัดปากน้ำ วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดอรุณราชวราราม และ วัดชนะสงคราม และจัดพิธีพร้อมกันในวัดทั่วประเทศอีก ๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ส่วนศาสนาคริสต์ ซิกซ์ และพราหมณ์-ฮินดู มีการปฏิบัติศาสนากิจตามหลักศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกัน

และในโอกาสขึ้นปีใหม่ กรมศิลปากรได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญที่ได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาให้ประชาชนได้สักการะบริเวณพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จำนวน ๙ องค์ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้แก่ พระพุทธสิหิงค์พระเจ้า ๕ พระองค์นาคปรก พระแก้วมรกตหยกรัสเซีย พระไภษัชยคุรุพระหายโศกพระชัย พระทองคำปางมารวิชัย พระแก้…
เมื่อวานนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕) พลเรือเอก สุรศักดื หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการประกอบพิธีเปิดพลับพลา ที่ประทับ พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพและแต่งบทกลอน การจัดนิทรรศการและการสาธิตการเกี่ยวข้าว

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดสร้างพลับพลาที่ประทับแห่งใหม่หลังนี้ขึ้น เพื่ออัญเชิญพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากอาคารหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงบริเวณศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มาประทับ ณ แห่งนี้ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เคารพสักการะบูชาได้ทั่วถึง

สำหรับกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ในเดือนสิงหาคม และธันวาคม ได้จัดเป็นประจำทุกปี โด…
“ทัพเรือภาคที่ ๑ และศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับสมาคมประมง จว.ตราด และ จว.สมุทรสาคร น้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งและปลาทูเค็ม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ จว.ตาก และ จว.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕”

พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ ในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ สมาคมประมง จว.ตราด และ จว.สมุทรสาคร ตลอดจนส่วนราชการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง และปลาทูเค็มพระราชทาน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สำนักงานโครงการสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้กับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ จว.ตราด และ จว.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อมูล ทรภ.๑

๒๐ ธ.ค.๕๕

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ราชสกุลมหิดล” หนังสือนี้ได้รวบรวมเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสมาชิกราชสกุลมหิดลที่พระราชทานต่อแผ่นดินไทยมาเผยแพร่ให้ชาวไทยได้รับทราบ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล ๓ วาระ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ในโอกาส ๑๒๐ ปี วันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และในโอกาส ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญนามราชสกุลมหิดล ตราราชสกุลมหิดล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระฉายาลักษณ์ พระรูป ภาพถ่าย จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ และเอกสารลายพระหัตถ์ลงพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือและสารคดีชุดนี้ สำหรับเนื้อหาเป็นเรื่องราวของราชสกุลมหิดลทั้ง ๕ พระองค์ นับตั้งแต่ต้นราชสกุล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชช…
กองเรือยุทธการ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยในช่วงเช้า มีพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบวงสรวงเจ้าที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บนเขาแหลมปู่เจ้า และจะมีการให้โอวาทแก่ข้าราชการทหาร และพนักงานราชการ บนเรือหลวงอ่างทอง จากนั้นจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และรางวัลการประกวดบ้านพักข้าราชการ และพิธีสงฆ์

กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังรบหลักที่สำคัญของกองทัพเรือที่มีความพร้อมสูงสุดทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี มีภารกิจในการจัดเตรียมกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศ อำนวยการฝึกให้หน่วยในบังคับบัญชามีสมรรถภาพและความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันที การพัฒนากำลังรบในอนาคตอันใกล้ ประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง กำลังดำเนินการต่อที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ การจัดหาเรือน้ำมัน และเรือตรวจการณ์ลำน้ำ และเรือฟริเกต ๒ ลำ อยู่ในขั้นตอนการดำ…
กระทรวงกลาโหม จัดทำไปรษณียบัตร ส่งกำลังใจให้พลเรือน ตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนปี ๒๕๕๖ ตามโครงการสวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ โดยสามารถหาซื้อไปรษณียบัตรราคา ๑๐ บาท ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ไทย และร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ รายได้จากการจำหน่ายจะนำไปซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และส่วนหนึ่งใช้ในการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ ผู้เสียสละ ห่วงใยสู่ผู้เสียสละตามแนวชายแดน ด้วยการซื้อไปรษณียบัตรและเขียนให้กำลังใจ พลเรือน ตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน

ข้อมูล กห.

๑๙ ธ.ค.๕๕

กองทัพเรือ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาเรือยาวมังกรให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรวงการเรือพายในส่วนภูมิภาคสู่ระดับนานาชาติ โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล กกพร.ฯ

๑๙ ธ.ค.๕๕

กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจัดให้มีกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน” เพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนการเดินทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ จุดที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนกว่า ๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ เปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ นอกจากนี้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ยังได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บนถนนสายหลักและสายรอง ทั่วประเทศกว่า ๒๕๐ จุด ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๕๖

ข้อมูล ทร.

๑๘ ธ.ค.๕๕

กองทุนท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ทายาทศิษยานุศิษย์ร่วมกับสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดง ๑๐๙ ปี ชาติกาลท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงละครแห่งชาติ มี ๒ รอบ เวลา ๑๐๐๐ และ ๑๔๐๐

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานการประดิษฐ์ท่ารำของนาฏยาจารย์ ๕ แผ่นดิน ท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คนแรกของประเทศไทย และสานต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเหล่านาฏศิลปินอาวุโส ท่านผู้หญิงแผ้ว มีโอกาสไปต่างประเทศ ได้นำสิ่งที่พบเห็นมาปรับใช้กับนาฏศิลป์ไทย เช่น ระบำสุโขทัย ท่านศึกษาค้นคว้าประติมากรรมโบราณเพื่อนำมาประดิษฐ์ท่ารำให้สอดคล้องกับทางโบราณคดี, ท่านได้ปรับการแสดงของม้า ในประเทศโปรตุเกส มาเป็นการแสดงระบำม้าที่สง่างาม, นำการแสดงบัลเล่ต์มาประยุกต์ในระบำนางเงือก และยังมีการแสดงที่ทรงคุณค่าอีกมากมาย

จึงขอเชิญผู้สนใจชมการแสดงได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสอบถามข้อมูลและสำรอง ที่นั่งได้ที่โรงละครแห่งชาติ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ

๑๘ ธ.ค.๕๕

กระทรวงการคลัง ร่วมกับ ชุมชนท้องถิ่นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จัดงาน “รำลึกรัตนโกสินทร์ ๒๓๐ ปี” ทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ ต่อเนื่องตลอดเดือนธันวาคม – ต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๖

งานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพาย้อนรอยวิถีชีวิตชาวสยาม และสัมผัสศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ได้อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี คู่ ชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อันถือเป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมเข้มแข็งที่ภาคภูมิใจใน ภูมิปัญญาไทย ภายในงานมีกิจกรรมแบ่งเป็น ๕ โซน ประกอบด้วย โซนรัตน์รักษ์ศิลป์ เปิดให้ชมศิลปวัฒนธรรมทรงคุณค่าแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณกรมศิลปากร เปิดให้สักการะศาลเจ้าพ่อหอเชือก ศาลเจ้าพ่อที่อยู่คู่กรมศิลปากร และหอประติมากรรมต้นแบบ สถานที่รวบรวมต้นแบบประติมากรรมชิ้นสำคัญของเมืองไทย โซนรำลึก รักษ์ รัตนโกสินทร์ ร่วมย้อนยุคไปกับวิถีชีวิตโบราณของชาวสยาม อาทิ ปั่นจักรยานรอบกรุงรัตนโกสินทร์ ชมหนังกลางแปลงย้อนยุค บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สักการบูชาพระพุทธสิหิงส์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากศูนย์สังคีตศิลป์ โซนนิทรรศการรัตนโกสินทร์ ชมนิทรรศการรำลึกรัตนโกสินทร์ ถ่ายทอดประวัต…
กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- ชายโสด อายุระหว่าง ๑๔-๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒)

- สัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่กองทัพไทยกำหนด

- ขนาดของร่างกายสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อายุ ๑๔ ปี สูง ๑๕๕ เซนติเมตร น้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัม,อายุ ๑๕ ปี สูง ๑๕๗ เซนติเมตร น้ำหนัก ๔๒ กิโลกรัม ,อายุ ๑๖ ปี สูง ๑๕๙ เซนติเมตร น้ำหนัก ๔๔ กิโลกรัม อายุ ๑๗ ปี สูง ๑๖๑ เซนติเมตรา น้ำหนัก ๔๖ กิโลกรัม

กำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และรับสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย

- เอกสารรับรองผลการศึกษ…
พระอาทรประชานาถ (พระอลงกต ติกขปญุโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี กำหนดรับบิณฑบาตและโปรดญาติโยมในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณตลาดท่าเตียน เวลา ๐๖๔๕-๐๗๓๐ , ตลาดท่าช้าง เวลา ๐๗๓๐-๐๘๓๐ , ตลาดท่าพระจันทร์ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๐๐ และซอยทิพย์วารีย์ เวลา ๑๐๓๐-๑๑๓๐

วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระอาทรประชานาถ เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้ มีสิ่งสำคัญ ได้แก่ รอยพระพุทธบาท ในพระอุโบสถมีพระประธานขนาดเพลากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร พร้อมด้วยอัครสาวก ในถ้ำบนเขาที่อยู่ในวัดภายในมีหลวงพ่อดำ ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา และพระโพธิสัตว์ ๙ องค์ ส่วนบนยอดภูเขาได้สร้างหลวงพ่อขาวขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ รวมทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์

วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส พระอาทรประชานาถ การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรก คือ รับ…
กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ ซึ่งมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ ได้กรุณาอนุมัติให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์สนองนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลถือเป็นเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนรู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพ และได้พัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง เป็นพลังร่วมต่อต้านยาเสพติด โดยฝ่ายกิจการพลเรือนฯ ได้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมุ่งเน้นไปสู่เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเส…

ขอเชิญร่วมงานกาล่าดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล Sea of Love Charity Concert

ชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) ขอเชิญร่วมงาน กาล่าดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศลSea of Love Charity Concert ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙๐๐ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้) ถนนศรีอยุธยา กทม. รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ สมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างระบบส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน สนามเด็กเล่น และฟื้นฟูระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศิลปินที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย คุณทูน หิรัญทรัพย์ ,คุณรสริน จันทรา ,คุณ วสุ แสงสิงแก้ว, คุณทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, คุณ ปนัดดา เรืองวุฒิ ,คุณ นรอรรถ จันทร์กล่ำ, คุณธิติมา เจริญศรี, คุณ กรกันต์ สุทธิโกเศศ, คุณ ชุติมา ดุรงค์เดช และ คุณ ไอยวริญท์ โอสถานนท์
ผู้สนใจร่วมงาน กาล่าดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล ฯ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนภาคใต้ ซื้อบัตรราคาโต๊ะละ ๓๐,๐๐๐ บาท/๑๐ใบ ได้ที่ คุณ ขวัญกมล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๑๔-๑๘๓๑ และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navypsb.orgข้อมูล พสบ.ทร. ๑๔ ธ.ค.๕๕

งาน เกษตรแฟร์ ปากช่อง ๕๕

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวโพด และ ข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้า และพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน เกษตรแฟร์ปากช่อง ๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่ข้าวโพดสุวรรณ) อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา
พื้นที่ปากช่อง เขาใหญ่ของจังหวัด นครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ สามารถเพาะปลูกพืชพรรณได้หลากหลายชนิด จึงเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่มีผลผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับงานนี้ มีกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วย การนำชมไร่เศรษฐกิจ ไม้ดอก ไม้ประดับ กิจกรรมคลินิกพืชและสัตว์ การประกวดและการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร การแสดงของวงดนตรี และ กิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๖-๑๗๗๐-๖ และ ๐-๔๔๒๑-๓๐๓๐ และ ๐-๔๔๒๑-๓๖๖๖ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๔ ธ.ค. ๕๕

การบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “ฉก.นย.ทร. กับการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้”

กองทัพเรือโดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ฉก.นย.ทร.กับการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา
กองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัย การข่าวกรอง ตลอดจนการสร้างเครือข่าย และฐานข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อาทิ โครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ฯลฯ
การจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้รับทราบและเข้าใจ การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ บรรยายโดย นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูรผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
ข้อมูล กวก.ฯ ๑๔ธ.ค.๕๕

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๔

ในวันนี้ (๑๓. ธ.ค. ๕๕ ) เวลา ๐๗๓๐-๑๒๓๐ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงาน พิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒
กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ได้จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๔ขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจธรรมะ เป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้ผ่านการทดสอบอายุระหว่าง ๑๖-๑๘ ปี จำนวน ๕๐ คน และ อายุระหว่าง ๑๓-๑๕ ปี จำนวน ๕๐ คน
ผู้ที่ผ่านการทดสอบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๗๕-๓๐๓๖ และ ๐-๒๖๗๐-๐๘๙๔-๖ 

ข้อมูล กวก. ๑๓ ธ.ค. ๕๕

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

โครงการพระดาบส เป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งขึ้นเมื่อ
ปี ๒๕๑๘ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพ และ ความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง หากแต่มีความสนใจใฝ่ศึกษา และ มีความเพียร ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรม คุณธรรม ศีลธรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้บุคคลดังกล่าว สามารถ ออกไปประกอบ สัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติได้ต่อไป ปี ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานกระแสพระราชดำริ ให้ทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า วิทยุ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เป็นทุนประเดิมในการดำเนินโครงการ และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ จดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิพระดาบส ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสเปิดสอนหลักสูตร ๑ ปี มี ๘ หลักสูตรประกอบด้วย
๑.หลักสูตร วิชาชีพช่างไฟฟ้า
๒.หลักสูตรวิชาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๓.หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์
๔.หลักสูตรวิชาชีพ การเกษตร พอเพียง
๕.หลักส…

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท กำหนดจัดงาน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพระหว่างวันที่๘-๒๘ธันวาคม ๒๕๕๕เวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐ ณสวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่มีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้ราษฎรทำ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพ โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิริติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๗ธันวาคม ๒๕๒๗ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตอำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ มีสถานที่สำคัญ อาทิ ศาลาพระมิ่งขวัญ หมู่บ้านศิลปาชีพ อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชม วิธีการฝึกอบรมของศูนย์ได้ วังปลา สวนนก พระตำหนักเรือนไทย ซึ่งเป็นที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ รวมทั้งยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ที่ รัฐบาลจีน ได้น…

หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก ( ๕ ดาว )

กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว โดยใช้ชื่อว่า “ โครงการชายหาดติดดาว” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวว่า มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างใดบ้าง โครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ ด้านคือ ด้านสิ่งแวดล้อมด้านความสมบูรณ์ของธรรมชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการท่องเที่ยว
สำหรับในปี ๒๕๕๕หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ส่งหาดเตยงามอ่าวนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเข้าทำการประเมินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น จาก๑๔จังหวัดมีชายหาดเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๕๕ หาด ผลปรากฎว่าชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก ( ๕ ดาว ) มีจำนวน ๒ หาด คือ หาดเตยงามจังหวัดชลบุรีและหาดเกาะตาชัยจังหวัดพังงาและมีหาดที่ได้รับการประเมินระดับดี ( ๔ ดาว )จำนวน ๑๓ หาดระดับพอใช้ ( ๓ ดาว ) จำนวน ๔๐ หาด
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้วหาดเตยงาม อยู่ภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเ…

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพระราชา”

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพระราชา” จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม๒๕๕๖ โดยเปิดให้เข้าชม วันจันทร์ – วันศุกร์ระหว่างเวลา ๐๙๓๐ – ๑๗๐๐ (เว้นวันหยุดราชธนาคาร) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๕พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพระราชา” โดยนำบางส่วนของโครงการในพระราชดำริ รวมถึงพระราชกรณียกิจมาเผยแพร่เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงหลักคิดหลักปฏิบัติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยทำให้พสกนิกรมาตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติเพื่อจะได้ยึดถือและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนโดยนำเสนอพระราชดำริพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่ เป็นคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทย ผ่านโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ได้แก่ แก้มลิงกังหันน้ำชัยพัฒนาแกล้งดินปลานิลพระราชทานหญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯโดยนำเสนอร่วมกับเรื่องราวจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ตอนพิเศษ…

มูลนิธิพระดาบสเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

มูลนิธิพระดาบส เปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์  อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปี  จำนวน ๑๕๐ คน  เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส  รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ๑  ปี ในหลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างยนต์  ช่างซ่อมบำรุง  การเกษตรพอเพียง  เคหบริบาล (เฉพาะหญิง )  ช่างไม้เครื่องเรือน และช่างเชื่อม
 สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – วันที่  ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ( ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) รับสมัครทางไปรษณีย์ถึงวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๖  หรือ ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร พร้อมใบสมัครได้ที่ http :// www.phradabos.or.th กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานส่งทางไปรษณีย์  หลักฐานที่ใช้สมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ฉบับ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่หน่วยราชการออกให้ ๒ ฉบับ  สำเนาวุฒิการศึกษา ( ถ้ามี ) ๑ ฉบับ
 ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพระดาบส ๓๘๔/๓๘๖ ถนนสามเสน  ฝั่งตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ    แขวงดุสิต   เขตดุสิต…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี๒๕๕๕

พลเรือตรี นพดลสุภากรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ในวันที่๑๕ธันวาคม ๒๕๕๕ณ สำนักสงฆ์ธรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
การทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ เพื่ออุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ( ๑๙ ธันวาคม ) เพื่อจัดสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลให้สำนักสงฆ์ธรรมชาติล่าง และเพื่อมอบเงินส่วนหนึ่งสำหรับการจัดสร้างอาคารประกอบให้โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดกำหนดการประกอบด้วย วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ มอบอุปกรณ์กีฬาและจัดเลี้ยงอาหารให้นักเรียนบริการแพทย์เคลื่อนที่ และบริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขบวนแห่และเชิญองค์ผ้าป่า และการแสดงดนตรี ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่างวันที่๑๕ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๓๐ ประกอบพิธีถวายผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน ) สาขาสัตหีบประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เลขที่บัญชี…