Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2016

ทร.ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี

กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๙ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมมอบผ้าไตรอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับผู้บรรพชาอุปสมบท และมี พลเรือโท ศุภนิตย์ จูฑะพุทธิ หัวหน้าคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ คณะที่ ๓ พร้อมด้วย นาวาเอก ไมตรี บุตรบุรี รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นผู้แทน นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บ…

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษาของ นรจ.ใหม่

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษาของนักเรียนจ่าทหารเรือใหม่ ในวันที่ ๑ มิ.ย.๕๙ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับ และรายงานตนต่อผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นแท่นรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และชมพิธีสวนสนามทางบกของนักเรียนจ่าทหารเรือ ณ ลานสวนสนามหน้ากองบัญชาการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวให้โอวาท ชมนิทรรศการ และตรวจพลสวนสนามทางเรือด้วยเรือกระเชียงและเรือเล็ก ณ บริเวณสะพานคลังการเรือ กองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ดำเนินการฝึกภาคสาธารณศึกษาของนักเรียนจ่าทหารเรือใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้ให้ความสำคัญต่อสถานศึกษาในขั้นพื้นฐานของกองทัพเรือเป็นหลัก โดยมีระยะเวลาการฝึกจำนวน ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.-๑ มิ.ย.๕๙ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหาร…

เชิญชวน ขรก.ทร.ร่วมบริจาคเงินในงานกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๓

คณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ พ.ศ.๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” โดยคณะกรรมการฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดทำแบบฟอร์มหนังสือยินยอมการหักเงินเดือนให้กับข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์ร่วมบริจาค สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมการหักเงินเดือนได้ที่ http://www.civil2navy.mi.th/ และให้หัวหน้าการเงินของหน่วยแจ้งข้อมูลการหักเงินเดือนข้าราชการส่งให้กรมการเงินทหารเรือในวันสิ้นเดือน พร้อมแฟ็กซ์ใบฝากเงินเข้าบัญชีที่หมายเลขโทรศัพท์ ๕๕๕๕๗ หรือ ๕๔๕๘๔ ข้อมูล กพร.ทร. ๓๑ พ.ค.๕๙

รัฐบาลเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือนในระยะเวลาของการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๕๙-๙ มิ.ย.๖๐ ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ ๓๐ พ.ค.๕๙

จก.กพร.ทร.ให้การต้อนรับ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงฯ ในการเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงในที่สาธารณะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และ พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาการจัดการของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือทั้ง ๓ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองเรือยุทธการ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๙ ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ การเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมสถิติ ข้อมูลการบริหารจัดการ และนำไปสู่การออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่ถูกทารุณและทอดทิ้งต่อไป ข้อมูล กพร.ทร. ๓๐ พ.ค.๕๙

ทรภ.๑ ส่งเรือหลวงคีรีรัฐช่วยเรือสำรวจประมงเครื่องยนต์ขัดข้องกลางทะเล

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ได้รับแจ้งจากนายคณิษ เชื้อพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๙ เวลา ๒๑๐๐ ว่า เรือสำรวจประมงของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ขนาด ๘๐ ตันกรอส และมีลูกเรือ ๒๐ คน เกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง และได้ทิ้งสมอเรือไว้กลางทะเล ห่างจากทุ่นไฟปากร่องน้ำฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประมาณ ๒๗ ไมล์ทะเล ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดคลื่นลมพายุรุนแรง ทำให้สมอเรือยึดเรือไม่อยู่ ตัวเรือจึงเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำและคลื่นลมพายุอยู่ตลอดเวลา แต่เครื่องปั่นไฟฟ้ายังใช้การได้อยู่ จึงได้สั่งการให้เรือหลวงคีรีรัฐเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และสามารถลากจูงเรือสำรวจประมงลำดังกล่าวเข้าฝั่งที่ฐานทัพเรือสัตหีบได้อย่างปลอดภัย ข้อมูล ทรภ.๑ ๓๐ พ.ค.๕๙

รัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

รัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมถึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ระยะเวลาในการอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พ.ค.-๑๒ มิ.ย.๕๙ โดยมีพิธีมอบผ้าไตร โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และพิธีบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐ ณ วัดพระราม ๙ และวัดทุกจังหวัด ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ ๒๗ พ.ค.๕๙

ทร.จัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ร่าง รธน.ในพื้นที่ จว.ชลบุรี-จว.จันทบุรี

กองทัพเรือ โดยคณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของกองทัพเรือ จัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พ.ค.๕๙ โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิสานนท์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๙ ณ ห้องสโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และมี ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนายอาจินต์ สุรกิตย์ รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของกองทัพเรือ เป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือในจังหวัดจันทบุรี ได้รับรู้ข้อมูลสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างถูกต้องจากวิทยากร ทั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้งของจ…

สก.ทร.ให้คำแนะนำพร้อมรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ

กองทัพเรือ โดยกรมสวัสดิการทหารเรือ ดำเนินการให้คำแนะนำ พร้อมทั้งรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ ให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกองทัพเรือผู้ที่เคยไปปฏิบัติราชการในการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ทั้งภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิทำบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ ตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๑๐ สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังนี้ ติดต่อขอคำแนะนำ และยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวฯ ได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๐ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค.๕๙ เป็นต้นไป นอกจากนี้ สามารถติดต่อขอคำแนะนำ และยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวฯ ได้ที่กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๔ ก.ค.๕๙ และที่กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๕ ก.ค.๕๙ สำหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการขอทำบัตรประจำตัวฯ ประกอบด้วย คำสั่งปฏิบัติหน้าท…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่องานเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ขอรับพระราชทานพระราชดำริชื่อการจัดงาน และกำหนดเขตการจัดงาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงาน และกำหนดเขตการจัดงาน ดังนี้ ชื่อการจัดงานว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne” และกำหนดเขตการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๕๙-๙ มิ.ย.๖๐ ข้อมูล กพร.ทร. ๒๖ พ.ค.๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารอาศรมหมอพร ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารอาศรมหมอพร อาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค และศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง ในวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ และ พลเรือโท คณิน ชุมวรฐายี เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ถวายรายงานวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของอาคารผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค และศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งหมอพรขนาดเท่าพระองค์จริง ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารอาศรมหมอพร และได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทย ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันภายในอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ส่วนอาคารผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค และศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง เป็นอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิขอ…

ทร.ไทย-สหรัฐฯ ร่วมฝึกผสม “Guardian Sea 2016”

กองทัพเรือไทยร่วมทำการฝึกผสมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ “Guardian Sea 2016” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยทำการฝึกบริเวณทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พ.ค.๕๙ โดยเป็นการฝึกทดสอบขีดความสามารถของเรือในการปราบเรือดำน้ำ และพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยกองเรือยุทธการ ในฐานะเป็นกองเรือฝึกกองเรือยุทธการในการฝึกกองทัพเรือ ๕๙ ทำหน้าที่ในการอำนวยการและกำกับดูแลการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลกองทัพเรือ ๕๙ ของกองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ และมี พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจฝึกปฏิบัติการระยะไกลในการฝึก Guardian Sea 2016 สำหรับกำลังที่เข้าร่วมการฝึกในส่วนกองทัพเรือไทย ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงนเรศวร เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.๑ (S– 70 B) จำนวน ๓ เครื่อง กำลังที่เข้าร่วมการฝึกในส่วนกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือพิฆาตป้องกั…

ศอ.ปส.ทร.จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๕๙ ณ โรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๘๐๐ คน ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดชุดมวลชนสัมพันธ์รณรงค์ต้านภัยยาเสพติดให้กับเยาวชนให้ตระหนักถึงพิษภัย และการป้องกันภัยจากยาเสพติด โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การจัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความรักสามัคคี แล…

ฉก.นย.ทร.-กพร.ทร.จัดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ พ.ค.๕๙ โดยเป็นการนำคณะผู้นำมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของกองทัพเรือ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงให้ผู้นำมวลชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้กับชุมชนของตนในการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไป ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๒๕ พ.ค.๕๙

กปช.จต.จัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ร่าง รธน.

กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ในหัวข้อ “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๙ ณ โรงจอดรถยนต์ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การจัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและรู้หน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ไปยังครอบครัวและผู้อื่นได้ โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดีที่บิดเบือน และขัดขวางกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนำไปสู่การพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Road Map ที่รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่…

ทรภ.๑ จับเรือประมงเวียดนามลักลอบทำประมงในน่านน้ำไทย

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ แถลงข่าวจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๒ ลำ ชื่อ KG 92875 TS และ KG 93720 TS พร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือรวม ๓๐ คน ในความผิดฐานทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ หนีเข้าราชอาณาจักรไทยโดยมิได้รับอนุญาต และผิด พ.ร.บ.สิทธิการทำประมง เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๕๙ ณ ท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๙ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับแจ้งจากเรือประมงสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ว่ามีกลุ่มเรือประมงเวียดนามเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย บริเวณเส้นแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) จึงได้สั่งการให้เรือหลวงคีรีรัฐ ทำการลาดตะเวนตรวจค้นเรือประมงต้องสงสัยจนพบ และได้จับกุมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือทั้งหมด ส่งเจ้าพนักงานสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ ๑ สามารถจับกุมเรือประมงเวียดนามได้ ๘ ครั้ง รวมเรือ ๒…

นย.จัดการแข่งขันนาวิกโยธินมาราธอนประจำปี ๒๕๕๙

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดการแข่งขันนาวิกโยธินมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓ ก.ค.๕๙ ณ บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงร่วมรำลึกวันทหารนาวิกโยธิน และวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการแข่งขัน ประกอบด้วย การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร รวมถึงการวิ่งฟันรัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร และระยะทาง ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ นาวิกโยธิน โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๓๓๔๑๑๓ หรือ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ ข้อมูล นย. ๒๔ พ.ค.๕๙

“ราชนาวี” เยือน “เชียงราย ยูไนเต็ด” ๒๙ พ.ค.๕๙

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๖ นัดที่ ๑๔ พบสโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด ในวันที่ ๒๙ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เชียงราย ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๒๔ พ.ค.๕๙

จก.กพร.ทร.เป็นประธานเปิดโครงการพหุวัฒนธรรม “ร่วมสร้างสันติสุข ในความต่างของวัฒนธรรม”

พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพหุวัฒนธรรม “ร่วมสร้างสันติสุข ในความต่างของวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี ดร.ดาโต๊ะอิหม่ามพัฒนา หลังปูเต๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดต้นสน และพระราชโมลี ดร.มีชัย วีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ร่วมเสวนา และมีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้นำทางศาสนา ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จัดโครงการพหุวัฒนธรรม “ร่วมสร้างสันติสุข ในความต่างของวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของผู้นำทางศาสนา พระสงฆ์ ผู้นำท้องที่ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อย่างยั่งยืนในความต่างทางวัฒนธรรม ข้อมูล กพร.ทร. ๒๓ พ.ค.๕๙

ทร.ไทย-จีนร่วมฝึกผสม “Blue Strike 2016” ครั้งที่ ๓

กองทัพเรือร่วมทำการฝึกผสมกับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อการฝึก “Blue Strike 2016” ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ค.-๙ มิ.ย.๕๙ รวม ๒๐ วัน ณ พื้นที่ฝึกสนามการฝึกหมายเลข ๑๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสนามการฝึกหมายเลข ๑๖ สนามการฝึกบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี โดยมีกำลังพลฝ่ายไทยเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๕๐๐ นาย ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา ๖๐ นาย ส่วนรับการฝึก ๓๖๓ นาย และส่วนสนับสนุนการฝึก ๗๗ นาย ส่วนฝ่ายกำลังพลสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒๗๐ นาย ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา ๑๐ นาย ส่วนรับการฝึก ๒๒๘ นาย และส่วนสนับสนุนการฝึก ๓๒ นาย สำหรับยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของฝ่ายไทยที่จัดเข้าร่วมฝึก ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง ยานเกราะล้อยาง เรือเร็วท้องแข็ง เรือยาง จรวดนำวิถี QW-18 ส่วนยุทโธปกรณ์ฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย เรือยกพลขึ้นบกแบบอู่ลอย เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง เรือเร็วท้องแข็ง เรือยาง รถจู่โจมหุ้มเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ 05 A รถรบทหารราบหุ้มเกราะ สะเทินน้ำสะเทินบก แบบ 05 รถถัง Howitzer ขนาด ๑๒๒ มิลลิเมตร จรวดนำวิถี QW-1 ทั้งนี้ การฝึก แบ่งเป็น การฝึกภาคทะเล ระหว่างวันท…

ทร.ส่งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา (นรกพช.) เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๙ ณ บริเวณดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงนราธิวาส ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ หน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีกำหนดเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ค.๕๙ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือกัมพูชา โดยมี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และกำลังพลฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ คณะฝ่ายอำนวยการกองทัพเรือ กำลังพลเรือหลวงนราธิวาส รวมถึงผู้แทนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ร่วมเดินทาง ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๓ พ.ค.๕๙

ทร.จัดกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๓ เพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” ในวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คอนเสิร์ตบรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี และมีนักร้องรับเชิญ ได้แก่ ธงไชย แมคอินไตย์, รัดเกล้า อามระดิษ, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์, เรือตรี สันติ ลุนเผ่, จ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ และคณะนักร้องประสานเสียงกองดุริยางค์ทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากการบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยจะนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัยต่างๆ โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต …

“ราชนาวี” พบ “ชลบุรี” ๒๒ พ.ค.๕๙

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๖ นัดที่ ๑๓ พบสโมสรฟุตบอลชลบุรี ในวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๙ พ.ค.๕๙

มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์มอบโล่เกียรติยศให้ ๓ จว.ดีเด่นตามโครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเงินสนับสนุนให้แก่จังหวัดตราด จังหวัดระนอง และจังหวัดยะลา ซึ่งเป็น ๓ จังหวัดดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ ปี ๒๕๕๙ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น ๒ จังหวัดที่ลดอัตราการเสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๕๙ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทั้งนี้ โครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และมีจังหวัดที่ได้รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น ๒๕ จังหวัด ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๙ พ.ค.๕๙

เสธ.ทร.เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต ณ สาธารณรัฐเกาหลี

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกต เป็นผู้แทนเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙ ณ บริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกต คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้แทนบริษัท DSME โดยมีรองประธานฯ บริษัท DSME เป็นผู้กล่าวบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ทั้งนี้ พิธีวางกระดูกงูเรือในครั้งนี้ ได้มีการผสมผสานระหว่างการตัดเค้กข้าวให้ขาดออกจากกันซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวเกาหลี กับการเจิมเรือ ผูกผ้าสี และคล้องพวงมาลัย ตามธรรมเนียมของไทย และกดปุ่มสวิทช์ไฟฟ้าประสานกระดูกงูเรือ ข้อมูล สลก.ทร. ๑๘ พ.ค.๕๙

ทรภ.๑ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-วางปะการังเทียมหาดพยูน-หาดพลา

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ มี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง และมิสเตอร์เบรนดอน วอเทอร์ส ผู้บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านฉาง ร่วมในพิธีเปิดโครงการสร้างปะการังเทียม และวางปะการังเทียม จำนวน ๑๐๐ ก้อน เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลบริเวณหาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเล เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๕๙ ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการทำประมงชายฝั่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ และป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๘ พ.ค.๕๙

ทรภ.๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด รวมถึงรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มเล่นกีฬา เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๕๙ ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยาคม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในกิจกรรมฯ ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “โทษภัยและการปฏิบัติเพื่อห่างไกลยาเสพติด” และการแข่งขันกีฬาเฮฮานาวีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน ๑๐๐ คน โดยมี นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๘ พ.ค.๕๙

กพร.ทร.จัดพิธีบวงสรวง-บำเพ็ญกุศลถวายแด่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันอาภากร

พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานในพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ในวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐-๑๐๓๐ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๖๓๐-๐๗๓๐ ณ บริเวณพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือกำหนดให้วันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ด้วยทรงวางรากฐานการทหารเรือให้มีความเข้มแข็งมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้ ข้อมูล กพร.ทร. ๑๗ พ.ค.๕๙

กห.รณรงค์ทุกส่วนราชการใช้น้ำอย่างประหยัด

กระทรวงกลาโหมขอให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือในการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำในภาคส่วนต่างๆ และปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สำรวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในหน่วยงาน รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ และนำหลักการ ๓ R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงานได้ ข้อมูล จร.ทร. ๑๗ พ.ค.๕๙

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล

รัฐบาล มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พ.ค.๕๙ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง โดยในวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล ประกอบพิธีเวียนเทียน และพิธีถวายผ้าป่า ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๐๙๐๒ และ ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๑๒-๓ หรือทางเว็บไซต์ www.onab.go.th ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๗ พ.ค.๕๙

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันอาภากร

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีบวงสรวง เนื่องในวันอาภากร ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองบัญชาการกองทัพเรือ ราชสกุลอาภากร สมาคมภริยาทหารเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีฯ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเหล่าทหารเรือ ซึ่งเทิดทูนยกย่องและขนานพระนามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ด้วยทรงวางรากฐานการทหารเรือให้มีความเข้…

รร.นร.จัดกิจกรรม ๑๒ ทศวรรษวารนายเรือสยามเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการ “๑๒ ทศวรรษวารนายเรือสยาม” ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน กองทัพเรือมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทุกวันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันอาภากร โดยในปีนี้กองทัพเรือได้จัดกิจกรรม “๑๒ ทศวรรษวารนายเรือสยาม” ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสพิเศษ และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ ๑๒๐ ปี ที่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายเรือพระองค์แรกแห่งสยาม โดยกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ได้มีการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติของพระองค์ท่าน ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนั…

ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” ๑๖-๑๘ พ.ค.๕๙

ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ค.๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ประธานที่ปรึกษากองทัพเรือ และประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ เดิมชื่อสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือได้อนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๓ มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือตรี) เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน และมีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือ ต่อมา พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของธรรมชาติว่าหากไม่ควบคุมดูแล ก็จะทำให้เสื่อมโทรม…

ศบภ.ทรภ.๑ ส่งน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่เกาะสีชัง

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ โดยเรือหลวงมัตโพนส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่เกาะสีชัง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๒๐ ตัน ทั้งนี้ หากพื้นที่เกาะสีชังยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง ทัพเรือภาคที่ ๑ จะส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกองทัพเรือที่ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๓ พ.ค.๕๙

“ราชนาวี” เยือน “ศรีสะเกษ” ๑๔ พ.ค.๕๙

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๖ นัดที่ ๑๒ พบสโมสรฟุตบอลจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๔ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๓ พ.ค.๕๙

เชิญชวนซื้อดอกบัวบูชาในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดทำดอกบัวบูชา ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ออกจำหน่ายในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้จัดทำเป็น ๒ แบบ คือ ดอกบัวก้านสั้นสำหรับประดับที่อกเสื้อ ช่อละ ๙๙ บาท และ ๓๙ บาท และพานพุ่มดอกบัวบูชา ใช้สำหรับนำไปบูชาพระ หรือนำไปคารวะผู้ที่เคารพนับถือ คู่ละ ๕,๙๙๙ บาท และ ๒,๙๙๙ บาท รายได้จากการจำหน่ายดอกบัวบูชา ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนจัดฝึกอบรมด้านศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นคนดี รู้รักสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามต่อไป ผู้สนใจสามารถหาซื้อดอกบัวบูชาได้ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พ.ค.๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง หรือสั่งจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๔๑๙ ๕๖๖๑ และ ๐๘ ๑๙๐๘ ๕๙๙๐ …

ทร.ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ สมัยในกีฬาโดดร่มกองทัพไทย และ สตช.ครั้งที่ ๔๙ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๙

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๙ ณ สนามโดดร่ม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้แทนนักกีฬาจากกองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีฯ พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวรายงานผลการแข่งขันกีฬาโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ถ…

ทร.ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดแนวปะการังเทียมตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลฯ

กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มี นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ร่วมกิจกรรมบันทึกภาพใต้น้ำ และทำความสะอาดแนวปะการังเทียม ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๙ ณ บริเวณอ่าวนราธิวาส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส และนักประดาน้ำจากชมรมโลกเล็กๆ ใต้ทะเล ร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ให้การสนับสนุนเรือยาง อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ประจำเรือ จำนวน ๓ ลำ ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๑๒ พ.ค.๕๙

ศบภ.ฉก.นย.ภต.จัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยดับไฟป่า

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ให้การสนับสนุนรถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ โดยร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอ ป้องกันภัยจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ และประชาชนในพื้นที่ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่บ้านตะโละกูวิง หมู่ ๒ ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส แบ่งเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๑๒๐ ไร่ พื้นที่สวนปาล์มชาวบ้าน ๕๐ ไร่ พื้นที่ชาวบ้าน (ไม่ได้ทำประโยชน์) ๒๓๐ ไร่ รวมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น ๔๐๐ ไร่ ข้อมูล ฉก.นย.ภต. ๑๒ พ.ค.๕๙

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยม นรข.-สถานีวัดความสั่นสะเทือน จว.เชียงใหม่

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฝ่ายอำนวยการกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๙ ซึ่งในการเดินทางตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบาย บำรุงขวัญ และเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ประกอบด้วย กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย และสถานีเรือ ๑๔ สถานี โดยเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่มีความสำคัญของกองทัพเรือที่ม…

ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ISPS Code

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานในพิธีการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ และเรือ ISPS Code ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 16 (IRPC Naval Exercise 2016) เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี จังหวัดระยอง การฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ และเรือ ISPS Code ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 16 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พ.ค.๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการประสานงานระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนงาน หน้าที่ และภารกิจของหน่วยงาน กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ป้องกันเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานที่เข้าการฝึกฯ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดระยองที่เข้าร่วมการฝึกฯ เช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที…

“ราชนาวี” พบ “แบ๊งคอก ยูไนเต็ด” ศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ๑๑ พ.ค.๕๙

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๖ นัดที่ ๑๑ พบสโมสรฟุตบอลแบ๊งคอก ยูไนเต็ด ในวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๑ พ.ค.๕๙

ผบ.นย.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนาวาเอกจิตตพลฯ

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีพระราชเพลิงศพ นาวาเอก จิตตพล เรณู ณ อยุธยา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๙ ณ วัดกลางอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ่าเอก จิตตพลฯ (ยศในขณะนั้น) เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ลอบวางระเบิดทหารชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทาง สังกัดร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๕๙ เหตุเกิดในพื้นที่บ้านปะดาดอ หมู่ ๓ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ จ่าเอก จิตตพลฯ ได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขวา ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยกองทัพเรือได้พิจารณาปูนบำเหน็จด้านสิทธิกำลังพลสูงสุดให้แก่ผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต โดยขอพระราชทานพิจารณาปูนบำเหน็จให้เลื่อนขั้นเงินเดือน และได้รับการเลื่อนยศเป็นนาวาเอก ทั้งนี้ ยังมีส่วนของสิทธิกำลังพลของ จ่าเอก จิตตพลฯ ประกอบด้วย เงินประกันภัยหมู่กองทัพเรือแบบเฉพาะกิจ ๖๐๐,๐๐๐ บาท เงินประกันภัยหมู่แบบพิทักษ…

ฉก.นย.ทร.นำเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งทัศนศึกษานอกสถานที่

นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๔/๕๙ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๙ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ พ.ค.๕๙ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชน และปลูกฝังแนวคิดการอยู่ร่วมกันโดยสันติของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่แม้มีเชื้อชาติและศาสนาแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พระบรมมหาราชวัง และพระราชวังเดิม เป็นต้น ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๑๐ พ.ค.๕๙

เขตพระนคร-มธ.จัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

เขตพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) มาให้บริการด้านการทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ บริเวณลานโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ๑. คัดรับรองทะเบียนบ้าน ๒. คัดรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๓. ทำบัตรประจำตัวประชาชน ในส่วนเอกสารที่ต้องนำมาแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด ยกเว้นกรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ต้องนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลตัวจริงมาแสดง ส่วนกรณีบัตรหายต้องติดต่อที่สำนักงานเขตเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๙๐๖๖ ต่อ ๖๕๙๐ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๐ พ.ค.๕๙

ทร.จัดพิธีรับศพจ่าเอกจิตตพลฯ อย่างสมเกียรติพร้อมปูนบำเหน็จสูงสุด

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมรับศพ จ่าเอก จิตตพล เรณู ณ อยุธยา ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หลังเดินทางมาโดยเครื่องบินของกองทัพเรือถึงกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๕๙ และเคลื่อนศพ จ่าเอก จิตตพลฯ ไปยังฌาปนสถานกองทัพเรือ สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ๑ คืน และมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ก่อนนำศพ จ่าเอก จิตตพลฯ กลับภูมิลำเนาโดยเครื่องบินของกองทัพเรือ เพื่อประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และพิธีพระราชเพลิงศพ ณ วัดกลางอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ่าเอก จิตตพลฯ เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ลอบวางระเบิดทหารชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทาง สังกัดร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๕๙ เหตุเกิดในพื้นที่บ้านปะดาดอ หมู่ ๓ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ จ…

ฐตร.ทรภ.๑ ส่งน้ำจืดให้ประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดรถบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน ส่งน้ำจืด ๖๐,๐๐๐ ลิตรให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๔ และหมู่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒-๖ พ.ค.๕๙ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ข้อมูล ฐตร.ทรภ.๑ ๔ พ.ค.๕๙

เชิญข้าราชการ กห.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร IATSS Forum ณ ประเทศญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานตัวแทน The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญข้าราชการในหน่วยของกระทรวงกลาโหม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร IATSS Forum รุ่นที่ ๕๗ และรุ่นที่ ๕๘ ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๕๗ วัน ระหว่าง พ.ค.-ก.ค. ๖๐ และ ก.ย.-พ.ย.๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ทั่วไป ชั้นยศ นาวาตรี เรือเอก และ เรือโท ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ อายุระหว่าง ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๒ ปี (ไม่จำกัดสาขา) มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความสนใจและมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๘๔๐๐ ต่อ ๑๘๒๑ หรือโทรศัพท์/โ…

ทรภ.๑ จับเรือประมงเวียดนาม ๔ ลำพร้อมลูกเรือลักลอบทำประมงในน่านน้ำไทย

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศร.ชล.เขต ๑) แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๔ ลำ พร้อมลูกเรือรวม ๓๐ คนในความผิดฐานลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทยบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๕๙ ณ ท่าเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๙ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับแจ้งจากเรือประมงสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ว่า มีกลุ่มเรือประมงต่างชาติเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย จึงได้สังการให้เรือหลวงคีรีรัฐ ทำการลาดตะเวนค้นหาเรือประมงต้องสงสัยจนพบ และได้จับกุมผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือทั้งหมด ส่งเจ้าพนักงานสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ข้อมูล ทรภ.๑ ๓ พ.ค.๕๙

รฟม.เตรียมเปิดทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่-บางซื่อฟรี ๓ เดือน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งเปิดทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยจะเปิดให้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งหน่วยงานสังกัด เข้าร่วมทดสอบระบบ ในวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๙ และจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ระบบฟรีประมาณกลาง พ.ค.-ก.ค.๕๙ ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด และประทับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในวันที่ ๖ ส.ค.๕๙ ซึ่งรายได้ค่าโดยสารในวันเปิดใช้โครงการ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งหมด สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มี ๑๕ สถานี ระยะทาง ๒๒ กม. กำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ ๑๔ บาท สถานีต่อไปคิด ๒ บาทต่อ กม. สูงสุดที่ ๔๒ บาท โดยมีบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัมปทานเดินรถ ๓๐ ปี และเป็นรถไฟฟ้ายกระดับตลอดสาย เริ่มจากบริเวณคลองบางไผ่ ที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) กาญจนาภิเษก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานพระนั่งเกล้า ก่อนถึงสี่แยกแครายจะเลี้ยวขวาไปตามถนนติว…

วธ.จัด ๗ กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พ.ค.๕๙ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของหลักธรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาของโลก โดยจัดกิจกรรมหลัก ๗ กิจกรรม ได้แก่ ๑. การประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ๒. การประกวดกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยหมู่ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม การวาดภาพ ๓. การเจริญพระพุทธมนต์ และการบรรยายธรรมของพระสุปฏิปันโน ๔. กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ๕. กิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวล โดยส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมะอย่างเท่าเทียม ๖. กิจกรรมวิสาขบูชาอาเซียน และ ๗. การเชิญทูตานุทูตประเทศที่นับถือพุทธศาสนา ๑๐ ประเทศเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ภูฏาน ศรีลังกา ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และอินเดีย ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๓ พ.ค.๕๙

สวพ.ทร.จัดแสดงผลงานด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงในโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และด้านความมั่นคง ในโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ พ.ค.๕๙ ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม...ตลาดทุนของ (รง.) ไทย” ระหว่างวันที่ ๓-๒๔ พ.ค.๕๙ โดยแบ่งการจัดงานเป็น ๓ สัปดาห์ ได้แก่ สัปดาห์ที่ ๑ พืชพันธุ์ วันมงคล ระหว่างวันที่ ๓-๙ พ.ค.๕๙ จำหน่ายสินค้าการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ สัปดาห์ที่ ๒ แพรพรรณ อัญมณี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ พ.ค.๕๙ จำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และอัญมณี และสัปดาห์ที่ ๓ ผลิตภัณฑ์ของดี วีถีแรงงาน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ พ.ค.๕๙ จำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าเอสเอ็มอี สินค้าเด่นดังจากภูมิภาคต่างๆ และสินค้าจากผู้ได้รับการฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูล กพร.ทร. ๒ พ.ค.๕๙

กพ.ทร.เปิดสอบคัดเลือกนายประทวนคุณวุฒิปริญญาประจำปี งป.๒๕๖๐

กรมกำลังพลทหารเรือ เปิดสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) กลุ่มสาขาวิชาทางด้านบัญชี (การบัญชี การเงิน บัญชีบริหาร บัญชีต้นทุน การเงินและการธนาคาร) สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมขนส่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๔๖ ข้อมูล กพ.ทร. ๒ พ.ค.๕๙

“ราชนาวี” เยือน “นครราชสีมา” ศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ๗ พ.ค.๕๙

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๖ นัดที่ ๑๐ พบสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๗ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นครราชสีมา ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๒ พ.ค.๕๙