Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2018

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี

สภากาชาดไทย...ขอเชิญย้อนรำลึกค้นหา “มนต์เสน่ห์ งานกาชาด จากวันวาน สู่วันนี้” ในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี โดย กองอำนวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม” เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สโมสร รวมถึงบริษัท และร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมออกร้าน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถ.พระรามที่ 4 เดินทางสะดวก ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามภารกิจของสภากาชาดไทย เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปีที่สวนลุมพินีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยโทรศัพท์: 0 2256 4440, 0 2255 9911, 0 225…

กองทัพเรือขอเชิญร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โอกาสนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ โปรดส่งเงินบริจาคที่หน่วยต้นสังกัด และขอให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗           โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕ – ๒ – ๐๖๖๑๓ – ๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ๒๕๔๔” ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บางกอกใหญ่ ๑๐๖๐๐ ในนามกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐           วัดเครือวัลย์วรวิหาร (เจ้าอาวาสฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๓๕๖๕ และ ๐ ๒๔๗๒ ๖๖๙๙ กองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด ณ พระอารามหลว…

กองทัพเรือร่วมส่งเสริมการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง กำหนดจัดโครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาส ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาภากรฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือได้ที่ นายถาวร ศรีผ่อง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๑๕๗๓ ๖๒๙๙ และ ๐๘ ๑๕๕๖ ๘๕๑๑  (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร)