Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2017

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพ เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒ ประเทศกัมพูชา เพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกำหนดการเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC ) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒ ณ จังหวัดเสียมราฐ ปนะเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มี.ค.๖๐ โดยมี พล.อ.เตียบันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานร่วม การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้คณะกรรมการทั้งสองประเทศ ได้พบปะ พูดคุยสรุปความก้าวหน้าและทบทวนการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาเสริมสร้างความร่วมมือในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
          โดยที่ผ่านมา ความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศได้มีพัฒนาการร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น ด้วยมิตรภาพที่มีความใกล้ชิด จริงใจระหว่างกัน ส่งผลให้ชายแดนไทย – กัมพูชา มีความสงบสุข มั่นคงและได้รับการพัฒนาร่วมกั…

กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือมอบบ้าน โครงการ ซ่อมแซม/สร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยและยากไร้ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ นาวาเอกนพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน โครงการ ซ่อมแซม/สร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยและยากไร้ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพเรือ ให้กับ นายพงษ์ศักดิ์ นงรัตน์ ณ บ้านเลขที่ ๓๐/๑๐ ม.๘ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาโทธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ ๓๓ เเละ ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ ฯ ให้การต้อนรับ
                                                                            ข้อมูล ฉก.นย.ทร.๓๓ ๓๑ มี.ค.๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพล พร้อมเรือหลวงราวี ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่เกาะสีชัง

เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มี.ค.๖๐ พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาโท สากล มณีนวล หัวหน้าแผนกแผน กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ ๑ และ เรือเอก วิทยา ไชยดี ผู้บังคับการเรือหลวงราวี นำเรือเข้าส่งน้ำช่วยภัยแล้ง จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมนำกำลังพลพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ณ เกาะสีชัง อ.กาะสีชัง จว.ชลบุรี
                                                                          ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                            ๓๑ มี.ค.๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการกองทัพเรือ ครั้งที่ ๙ เรื่อง “สมุทราภิบาลและเศรษฐกิจทางทะเลของไทยกับบทบาทของกองทัพเรือ”

กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการกองทัพเรือ ครั้งที่ ๙ เรื่อง “สมุทราภิบาลและเศรษฐกิจทางทะเลของไทยกับบทบาทของกองทัพเรือ” ในวันพุธที่ ๕ เม.ย.๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙๑๕ – ๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สมุทราภิบาลและเศรษฐกิจทางทะเลของไทยกับบทบาทของกองทัพเรือ" การเสวนาวิชาการเรื่อง "ความมั่นคงทางทะเล สมุทราภิบาลและเศรษฐกิจทางทะเลของไทย" ,"บทบาทของกองทัพเรือต่อสมุทราภิบาลและเศรษฐกิจทางทะเลของไทย" เป็นต้น
         เนื่องด้วย กองทัพเรือ ได้กำหนดให้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดให้มีการประชุมทุก ๆ ๒ ปี โดยเริ่มจัดให้มีขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของกองทัพเรือรวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห…

กองทัพเรือจัดการประชุมเพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ พร้อมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดแข่งขันการบินระดับโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๐ กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท กรังค์ปรีช์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันการบิน Air Race One World Cup Thailand 2017 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พ.ย.๖๐ โดยมี พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมให้สัมภาษณ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฯ ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ ๓๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน ทราบถึงการจัดการแข่งขันการบินฟอร์มูล่าวันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในเอเชียและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องใน ๕๐ ปีอาเซียน
          และในโอกาสนี้คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติร่วมกับเทศบาลเมืองพัทยาจัดการประชุมเพื่อเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ รองรับการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลาว…

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

สำนักงานทหารเรือหญิง จัดกิจกรรมสร้างอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดกิจกรรมการสร้างอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ให้แก่กำลังพลหญิงสังกัดหน่วยพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒๐๐ – ๑๖๐๐ ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          กิจกรรมประกอบด้วย การทำกระเป๋าผ้าหูรูด การทำพวงกุญแจดอกทิวลิป การทำวุ้นแฟนซี  กำลังพลหญิงที่สังกัดหน่วยพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม แจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
                                                                           ข้อมูล สนง.ทหารเรือหญิง ๒๙ มี.ค.๖๐

กองทัพเรือเปิดค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์เพื่อสร้างสัมพันธ์เพื่อนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๐ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.บำรุงรัก สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ คณะนายทหาร เยาวชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ
          กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นปีละ ๒ ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถี การดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มี.ค.๖๐ ณ กองร้อย ปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยงานของกองทัพเรือ
          โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑ ได้นำเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง ๑๔ – ๑๗ ปี …

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนชุมพรทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าทหารเรือ ๓๗๕รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๐ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้กับนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๓๗๕ รูป ที่เข้าบรรพชาเป็นสามเณรบวชถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.ร.ต.เสนิส ทังสุบุตร เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์ และ น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นประธานกรรมการ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
          ทั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชา ครู ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียนจ่าบรรพชาเข้าร่วมพิธีฯ ทำให้เกิดความปลื้มปิติของเหล่าบรรดาผู้ปกครอง ที่ได้เห็นบุตรหลานของตน บรรพชาเป็นสามเณรโดยหลังเสร็จสิ้นพิธีการบรรพชาช่วงเวลา ๑๗๐๐ สามเณรทั้งหมด จะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ถือศีล และจำวัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธรรมโมลี" อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จนถึงวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ จึงลาสิกขา เตรียมเข้ารายงานตัวรับราชการในกองทัพเรือ 
           …

ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐

เนื่องด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๗๓๐ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณ สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
          ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมการให้บริการของกระทรวงต่าง ๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป สินค้าราคาถูกธงฟ้า การแสดงร้องเพลงประสานเสียง จากคณะนักร้องประสานเสียง สำนักงาน ก.พ. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสืบสานศาสตร์พระราชา” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th
                                                                                 ข้อมูล สำนักงาน ก.พ. ๒๘ มี.ค.๖๐

กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ วางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกผสม CARAT 2017

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๐ น.อ.สมหมาย สุกกอ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ Capt.ALEXIS T. WALKER (อเล็กซิส ท.วอร์กเกอร์) รองผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ ๗ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานการประชุมการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย CARAT 2017 หรือ Final Planning Conference ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องนันทา สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อยืนยันแนวทางการฝึก จำนวนผู้เข้าร่วมฝึก ยืนยันสถานที่ฝึก และจัดทำรายละเอียดตารางการปฏิบัติ หรือ Serial of Events ร่วมกัน
          ทั้งนี้ การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้แก่ การฝึกผสม CARAT 2016 เป็นการฝึกครั้งที่ ๒๒ กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย ร่วมกับกองเรือพิฆาตที่ ๗ หรือ Commodore Destroyer Squadron 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักฝ่ายสหรัฐอเมริกา
          ในการประชุมได้กำหนดช่วงการฝึกฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค. – ๖ มิ.ย.๖๐ กำลังสำคัญที่เข้าร่วมการฝึกของฝ่ายไทย ประกอบด้ว…

กองทัพเรือ จัดพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง เรือหลวงปันหยี

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง เรือหลวงปันหยี ณ หลักเทียบเรือ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบกและ ยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ
          กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) จำนวน ๑ ลำ จากบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ซึ่งจากการดำเนินโครงการนี้เป็นการจัดหาเรือลากจูงเพื่อทดแทนเรือเก่า และให้มีเรือลากจูงขนาดกลางในจำนวนที่เพียงพอ รองรับภารกิจสนับสนุนการนำเรือรบขนาดใหญ่ เข้า - ออก จากท่าเทียบเรือ การดับเพลิงในเขตฐานทัพ ตามท่าเรือต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมถึง การสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การขจัดคราบน้ำมันบริเวณท่าเรือและชายฝั่ง การลากเป้าฝึกยิงอาวุธ เป็นต้น โดยการว่าจ้าง บริษัทเอกชนต่อเรือนี้ นับได้ว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้อู่เรือภาคเอกชนของไทยเกิดความชำนาญ รองรั…

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ร่วมกับศุลกากรหนองคาย และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวตรวจยึดยาบ้า ๓,๙๐๒ เม็ด พร้อมยาไอซ์ ๒ กรัม บนรถยนต์โดยสาร

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๔๓๐ กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายร่วมกับศุลกากรหนองคาย และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวตรวจยึดยาบ้า ๓,๙๐๒ เม็ด พร้อมยาไอซ์ ๒ กรัม บนรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างประเทศสายวังเวียง (ประเทศลาว) – หนองคาย – อุดรธานี ณ ห้องสอบสวนด่านศุลกากรหนองคายขาเข้า ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๑ จว.หนองคาย 
          โดยในเวลา ๑๒๔๕ ของวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๐ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย นายด่านศุลกากรหนองคาย หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามศุลกากรหนองคาย พร้อม เจ้าหน้าที่ชุดสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ได้ทำการตรวจค้นหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายบนรถโดยสารระหว่างประเทศสายวังเวียง (ประเทศลาว) – หนองคาย – อุดรธานี ขณะผู้โดยสารลงมาจากรถ เพื่อทำพิธีการผ่านแดนนั้น เจ้าหน้าที่ได้พบถุงพลาสติกสีแดงต้องสงสัยวางอยู่บนชั้นวางของเหนือศีรษะของรถโดยสารคันกล่าว จึงทำการตรวจสอบ ภายในถุงพบแป้งแต่งหน้าของผู้หญิง กล่องนาฬิกา และห่อวัตถุต้องสงสัยคล้ายห่อยาบ้า จึงยึดไว้เพื่อรอบ…

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลตลอดจนเครือข่ายประมงพื้นบ้านให้การสนับสนุนการกู้เรือประมงพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๓๐ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ ส่งเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๑๘ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลตลอดจนเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดนราธิวาส ให้การสนับสนุนการกู้เรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งประสบเหตุอับปาง เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๐ บริเวณปากร่องน้ำบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยสามารถกู้เรือได้สำเร็จ ซึ่งเครื่องยนต์เรือดังกล่าวได้รับความเสียหาย ตัวเรือเสียหายเล็กน้อย
                                                                                                   ข้อมูล ทรภ.๒ ๒๗ มี.ค.๖๐

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง “เภสัชกร” ๓ อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง “เภสัชกร” ๓ อัตรา
คุณสมบัติ
          ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี หรือ ๕ ปี
          ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือมีหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม 
          ๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
          ๔. มีความรู้ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
หลักฐานการสมัคร
          ๑. ประวัติโดยย่อ (Resume)
          ๒. สำเนาบัตรประชาชน
          ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
          ๔. สำเนาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและผลการเรียน (Transcript)
          ๕. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ๒๐๑๘๐ หรือสงประวัติโดยย่อ (Resume) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ dissirikit@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม โทร ๐๓๘ ๙๓๓ ๙๙๐ ต่อ ๖๙๒๙๒ น.ท.หญิง ศิริลักษณ์ โทร ๐๘๓ ๐๙๐ ๐๑๒๓ หรือ น.ท.หญิง ชุติพร โทร ๐๘๑ ๘๔๘ ๕๘๙๗
 …

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ น. ณ ท่าเรือ กองเรือยกพล ขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการจัดพิธีกรรมทางเรือ สำหรับเรือลากจูงขนาดกลาง ในพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง (เรือหลวงปันหยี) พร้อมด้วย พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ให้การต้อนรับ
          การจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนเรือลำเก่า และให้มีเรือลากจูงเพียงพอ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการสนับสนุนเรือต่างๆ ในทุกพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ แบบเรือได้มาจากบริษัทในประเทศแคนาดา และนำมาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือ โดยออกแบบให้หนากว่าความต้องการขั้นต่ำ ของสมาคมจัดชั้นเรือ และออกแบบให้เป็นเรือที่ให้บริการบริเวณท่าเรือประเภท Ship – Assist Tug ลากจูง (Towing) เรือดังกล่าวนี้ จะนำไปใช้สำหรับลากจูงเรือ ในขณะที่เรือเข้าหรือออกจากท่าเรือ ใช้ลากเป้าสำหรับฝึกยิงปืนของเรือรบ และใ…

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล "คนบนฟ้า”

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชม คอนเสิร์ตการกุศล "คนบนฟ้า” บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น.ถึง ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          พบกับศิลปินรับเชิญ : ศรีไศล สุชาตวุฒิ ชัชชัย สุขขาวดี (หรั่ง ร็อคเคสตร้า) กุลกรณ์พัชร์ (แก้ม) โพธิ์ทองนาค ศรัณย์ (โน้ต) คุ้งบรรพต อำนวยการโดย พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
          สอบถามรายละเอียด และร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล ได้ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๗๕ ๔๗๐๗ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพรานนก ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการกุศล ฐานทัพเรือกรุงเทพ เลขบัญชี ๐๑๙-๒-๘๗๖๔๕-๖ และส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๖๙
                                                                                        ข้อมูล ฐท.กท. ๒๔ มี.ค.๖๐

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)เข้ม ตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระยอง พบความผิดในกฎหมายแรงงานและประมง

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) จัดชุดตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ นำทีมโดย นาวาโท ธวัชชัย กันทัด หัวหน้าชุดฯ ได้นำกำลัง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการต่าง ๆ ใน ศรชล. เขต ๑ เข้า ตรวจค้น บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ จำกัด สาขาระยอง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๓ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จว.ระยอง ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อผลิตปลากระป๋อง มีนายชาญวิทย์ เอี่ยมชัยมงคล เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจากการข่าวสืบทราบว่า ได้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นพบว่า บริษัทดังกล่าว มีลูกจ้างทั้งหมด ๒๑๓ คน เป็นคนไทย ๑๓๓ คน (ชาย ๓๖ คน หญิง ๙๗ คน) กัมพูชา ๗๖ คน (ชาย ๒๙ คน หญิง ๔๗ คน) เมียนมา ๓ คน (หญิง ๓ คน) และลาว ๑ คน (หญิง ๑ คน)
          โดยได้ตรวจพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๔ คน กระทำผิดตามพ.ร.ก ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวนรวม ๓๒ คน กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม จำนวน ๒ คน รวมถึงกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ โดยรับคนต่างด้าวท…

กองทัพเรือ จัดพิธีอัญเชิญ พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล ขึ้นประดิษฐานที่หอพระเป็นทางการ ณ หน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน

วันนี้ ๒๓ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล ขึ้นประดิษฐานที่หอพระ เป็นทางการ ณ หน้าอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่ พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ และคณะ ได้จัดสร้างขึ้น และมอบให้กองทัพเรือ เพื่อนำมาประดิษฐานที่หอพระ ณ หน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน เพื่อเป็นที่สักการบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและกำลังพลกองทัพเรือให้มี ความรัก ความสามัคคี ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ และนำพากองทัพเรือ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกับ พระอิริยาบถของพระพุทธรูปปางลีลา ที่กำลังก้าวเพื่อทรงดำเนินต่อไป โดยกองทัพเรือได้ถวายพระนาม พระพุทธรูปปางลีลาองค์นี้ว่า "พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล"
          พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล …

ผบ.ทรถ.๓ เป็นประธารเปิดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา
          โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์” ที่ กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยสืบไป

                                                                                                ข้อมูล ทรภ.๓ ๒๓ มี.ค.๖๐

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
          กิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ กำหนด จัดขึ้นจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีเยาวชน ครู ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนครั้งละ ๓๐๐ คน ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุ…

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดศรีสุทธาราม จว.สมุทรสาคร

วันนี้ ๒๒ มี.ค.๖๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) จว.สมุทรสาคร
          การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และก่อสร้างอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้น ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ โดย ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานจัดหาทุนในการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับกองทัพเรือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์พระบิดาของทหารเรือไทย รวมทั้งเพื่อสร้างสถานที่สำหรับประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ประกอบกิจการประมงในพื้นที่ถวายสักการะบูชาพระองค์ท่าน ซึ่งในอดีตเสด็จกรมหลวงชุมพรฯ เคยมาตั้งกองฝึกโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ ณ จว.สมุทรสาคร
          พื้นที่ในการสร้างอนุสรณ์สถาน อยู่บริเวณถัดจากศาลกร…

ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือร่วมรณรงค์ “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมมือการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2017)” ภายใต้ แคมเปญ “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” เพื่อร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น.
          สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ขอให้พิจารณาปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในอาคาร ระหว่างเวลาดังกล่าว
                                                                                           ข้อมูล กพร.ทร. ๒๒ มี.ค.๖๐

กองทัพเรือรับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในอัตรานายทหารสัญญาบัตร ปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ คุณวุฒิปริญญา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี ๗ สาขาวิชา ดังนี้ คอมพิวเตอร์ การบัญชี นิติศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ พยาบาลศาสตร์ เวชระเบียน และ สาธารณสุขศาสตร์
          สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของกรมกำลังพลทหารเรือ ที่ http://info.navy.mi.th/person หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๔๖ ข้อมูล กพ.ทร. ๒๒ มี.ค.๖๐

แจ้งกำลังพลกองทัพเรือที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตรวจสอบข้อมูลประวัติ

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งให้กำลังพลกองทัพเรือที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ออกจากราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) นำสมุดประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัดมาตรวจสอบข้อมูลกับประวัติฯ เล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษา หากมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง กรมกำลังพลทหารเรือ จะได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ ประโยชน์ให้กับกำลังพล โดยมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองได้ที่ แผนกทะเบียนประวัติ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และให้เจ้าของประวัติฯ นำเอกสารมาเพื่อการตรวจสอบ ดังนี้
          ๑. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป (ยศปัจจุบัน)
          ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
          ๓. บัญชีราชการทวีคูณ (ถ้ามี) กรณีบัญชีราชการทวีคูณ ชื่อ ชื่อสกุล ไม่ถูกต้อง จะต้องได้รับการแก้ไขจากส่วนราชการที่ออกหนังสือรับรองให้เรียบร้อย ถ้าเป็นสำเนาบัญชีทวีคูณจะต้องมีชื่อผู้รับรองสำเนาจากหน่วยที่ออกหนังสือรับรอ…

หมู่เรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ระหว่าง ๑๗ – ๒๐ มี.ค.๖๐

หมู่เรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ระหว่าง ๑๗ – ๒๐ มี.ค.๖๐ ทำการทดสอบความอดทนด้วยการวิ่งทนระยะ ๑๐ กิโลเมตร เส้นทางจากท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือฐานทัพเรือ –ตลาดสัตหีบ – กองเรือยุทธการ - หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง การฝึกกระเชียงทนในการกระเชียงเรือได้ในระยะทางประมาณ ๑๐ ไมล์ ตามเส้นทาง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ - เกาะรางเกวียนด้านใต้ - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และการฝึกทดสอบกำลังใจด้วยการไต่เกาะ โดยการวิ่ง และว่ายน้ำรอบเกาะพระ ตามเส้นทาง ท่าเทียบเรือเกาะพระ - หมวดทำลายใต้น้ำเดิม - หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ- ท่าเทียบเรือเกาะพระ
          ทั้งนี้ พลเรือตรี บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือในฐานะผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาในหมู่เรือฝึกฯ ร่วมวิ่งกับนักเรียนนายเรือในการฝึกวิ่งทนระยะ ๑๐ กิโลเมตร และสังเกตการณ์ฝึกกระเชียงทน และการฝึกไต่เกาะ
                                                                                           ข้อมูล รร.นร. ๒๑ มี.ค.๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๓ ลำ พร้อมลูกเรือ ๖ คน ทำการประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๐ พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะ อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผบ.ทรภ.๑/ผอ.ศรชล.เขต ๑) ได้รับแจ้งว่า มีเรือประมงต่างชาติลักลอบทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ แบริ่ง ๒๐๐ ระยะ ๖๐ ไมล์ทะเล จากยอดเขาแหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี จึงสั่งการให้เรือตรวจการใกล้ฝั่ง ๙๙๕ และ ๙๙๖ ออกลาดตระเวนตรวจสอบจนสามารถจับกุมได้ จำนวน ๓ ลำ เป็นเรือเบ็ดราวขนาด ๓ เมตร ๖ เมตร และ ๑๐ เมตร พร้อมลูกเรือ ๖ คน ซึ่งเรือในลำที่ ๒ ถูกดับเครื่องยนต์ให้ลอยอยู่ในทะเลโดยไม่มีลูกเรือแต่อย่างใด จึงได้ควบคุมเรือทั้งสามลำพร้อมลูกเรือ ๖ คน เดินทางเข้าฝั่งที่ท่าเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เพื่อดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายประเทศไทยต่อไป

                                                                                                     ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๑ มี.ค.๖๐