Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2008

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒๑ เรื่อง “PERFECT HEALTH”

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จะจัดงานประชุมวิชาการประจำปี กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒๒ ในหัวข้อเรื่อง “PERFECT HEALTH” ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “สุขภาพดี อายุยืน ๑๒๐ ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้” โดยอาจารย์ นายแพทย์ เฉก ธนะศิริ และความรู้ที่น่าสนใจ เช่น โรคหัวใจกับภาวะอ้วน ลงพุง ,การผ่าตัดแผลเล็ก,การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง,เคล็ดลับสู่ Anti-Aging โดย แพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน ชะลอวัยสไตล์อายุวัฒน์ โดย นายแพทย์ กฤษดา ศิรามพุธ กินอย่างไรไม่อ้วนลงพุง โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ฯลฯ พร้อมกับร่วมชมนิทรรศการทางการแพทย์และรับการตรวจสุขภาพ เช่น การวัดความดันโลหิต การวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจวัดมวลกระดูก ฯลฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป ติดต่อเข้าร่วมงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๓๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๗๗
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๙ ส.ค.๕๑

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
เข็มที่ระลึกมีลักษณะเป็นรูปวงรีขนาดประมาณ ๒.๒ x ๓ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม “กว” ใต้จุลมงกุฎ พื้นสีขาว ประดับคริสตัลที่ตัวอักษร ส่วนด้านหลังมีข้อความจารึกไว้เป็นวันเดือนปีประสูติ (๖.๕.๒๔๖๖) และวันสิ้นพระชนม์ ( ๒.๑.๒๕๕๑)
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกได้พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในราคาเข็มละ ๑๕๐ บาท ได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๘๓-๕ และ ๐ ๒๒๘๒ ๐๖๙๔
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๙ ส.ค.๕๑

โครงการเยาวชนคนข่าว (YOUNG REPORTER

)
กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ร่วมกับบริษัทเซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด ได้จัดทำโครงการ YOUNG REPORTER ซึ่งเป็นโครงการให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และนักเรียนพยาบาลทหารเรือ มีส่วนร่วมในการจัดรายการผ่านทางสถานีวิทยุ ตามแนวคิด “การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ของกองทัพเรือ มาดำเนินการเพื่อหาเยาวชนคนข่าว
รูปแบบรายการ คือ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา จำนวน ๒๔ สถาบัน ซึ่งแต่ละสถาบันส่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ทีมละ ๓ คน และเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการจากกองทัพเรือ ฝึกปฏิบัติเทคนิควิธีในการจัดรายการวิทยุ จากผู้ประกาศที่มีชื่อเสียง และจัดรายการตามแนวคิด “การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” หลังอบรมจะได้มีโอกาสจัดรายการนำเสนอออกอากาศทาง ส.ทร.ในรายการร่วมเครือนาวีในช่วงเวลา ๑๘๓๐-๑๙๐๐ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ประกาศผลผู้เข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย ซึ่งจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นอีกครั้ง ก่อนจะมาจัดรายการ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะต่อไป ทั้งนี้ ๑๐ ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ จะมีโอกาสไปดูงานและทำข่าวที่ต่างประเทศ
จึงขอเชิญร่วมรับฟังก…

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต Holy City Orchestra

กองดุริยางค์ทหารเรือร่วมกับวง Sangrok Chamber Orchestra จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๕ ก.ย.๕๑ โดยในวันศุกร์ที่ ๕ ก.ย.๕๑ เวลา ๑๓๐๐ เป็นการซ้อมใหญ่ Frindship Concert ณ หอประชุมกองดุริยางค์ทหารเรือ จึงขอเชิญข้าราชการและประชาชนที่สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในวันเสาร์ที่ ๖ ก.ย.๕๑ จะจัดการแสดงคอนเสิร์ต Holy City Orchestra ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา ๑๙๐๐
ผู้ที่สนใจเข้าชมติดต่อขอรับบัตรฟรี ได้ที่ประชาสัมพันธ์กองดุริยางต์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๓๓
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
๒๘ ส.ค.๕๑

กรมการขนส่งทางบก อนุมัติเส้นทางเดินรถสุวรรณภูมิ – เกาะช้าง จังหวัดตราด

กรมการขนส่งทางบก อนุมัติ เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง สายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยจะเริ่มต้นจากสถานีที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ผ่านอำเภอบ้านบึง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี อำเภอวังจันทร์ อำเภอแถลง จังหวัดระยอง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ผ่านจังหวัดจันทบุรี ถึงจังหวัดตราด ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๘ ถึงท่าเรืออำเภอแหลมงอบ ลงเรือข้ามฟากไปขึ้นที่ท่าเรืออำเภอเกาะช้าง ไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอเกาะช้าง ระยะทางตลอดสาย ๓๓๖ กิโลเมตร ถนนลาดยาง
ผู้ประสงค์จะประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ส่วนกิจกรรมขนส่ง สำนักจัดระเบียบการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๕๔๕๓ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๓ ๔๐๖๐ หรือสำนักงานขนส่ง จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๒ ๐๒๒๗ ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จ…

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยขอเชิญร่วมกิจกรรม

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครื่องปรับอากาศ YORK จัดกิจกรรมทำดีให้โลก ประกอบด้วย
- เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าบ่ง-ป่าทาม ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๑
- สัมผัสชีวิตคนไทยบนพื้นที่สูง ที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
- ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศน์ทางทะเล และร่วมปลูกป่าชายเลนลดภาวะโลกร้อน ที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ซึ่งจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaifly.com และหากผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๙ ๑๐๓๕
ข้อมูล มูลนิธิฯ
๒๘ ส.ค.๕๑

ศรชล.เตือนนักท่องเที่ยวเล่นน้ำทะเลระวังคลื่นลมแรง

ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เตือนนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้ระมัดระวัง เพราะมีคลื่นลมแรง
พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยเฉพาะเมืองพัทยา เกาะล้าน ชายหาดระยอง และสัตหีบ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศแปรปรวน และมีการประกาศเตือนชาวประมงและนักท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น จึงขอให้นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลตามชายหาดต่างๆ เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังและอย่าปล่อยให้บุตรหลานลงเล่นน้ำเพียงลำพัง
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ ส.ค.๕๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พะยูนและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล

พลเรือตรี ผจญ รามโกมุท รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พะยูนและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ณ ห้องมรกต โรงแรมบ้านฉางพาเลซ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากหน่วยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พะยูนและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่สัตหีบ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
ทัพเรือภาคที่ ๑ จึงได้จัดการประชุมหารือ ระดมความคิด กรอบแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ และจัดทำโครงการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่สัตหีบ พร้อมทั้งทำการสำรวจแหล่งหญ้าทะเลพะยูนและร่วมกับนักวิชาการในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง สำหรับบริเวณที่พบแหล่งหญ้าทะเลนั้น อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นประมงขนาดเล็ก และยังขาดการเฝ้าระวังและดูแลรักษา ซึ่งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เรือประมงลักลอบเข้ามาทำการประมงบริเวณอ่าวสัตหีบ อาจทำให้พะยูนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งเป็นการทำลายแหล่งอาหาร…

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดให้ชมการก่อสร้างพระเมรุ

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดให้ประชาชนทั่วไปชมการก่อสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้ทุกวันอาทิตย์ แบ่งเป็น ๓ รอบ จำกัดจำนวนผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน ๕๐ คน โดยในวันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๑ จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นวันแรก รอบแรกจะจัดให้บุคคลสำคัญ และแขกวีไอพีเข้าชมก่อน โดยมีนาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น ประธานคณะทำงานจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวิทยากร ส่วนรอบที่ ๒ และ ๓ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตามปกติ โดยมอบหมายให้นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร และนางสมลักษณ์ เจริญพจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นวิทยากรนำชม ส่วนอาทิตย์อื่นๆ นั้น จะมีวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากรเป็นผู้นำชม โดยมีการบันทึกเสียงของนาวาอากาศเอก อาวุธ ฯ เอาไว้ เพื่อบรรยายให้ผู้เข้าชมเข้าใจความหมายและความสำคัญของพระเมรุ และอาคารประกอบอื่นๆ
ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๕๑ -๗
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๘ ส.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ และคาถาพัน และงานดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๗๐๐ – ๒๔๐๐ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๗๐๐ – ๑๘๓๐
การจัดงานเทศน์มหาชาติครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังนับเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สำคัญด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๖ -๗
ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์
๒๕ ส.ค.๕๑

กองทัพเรือทำการฝึกผสม AUSTH AI/TAA NOK IN SII 2008

กองทัพเรือไทย ร่วมกับกองทัพเรือออสเตรเลีย ทำการฝึกผสม AUSTHAI/TAA NOK IN SII 2008 (ออสไทย ตรา นกอินทรี ๒๐๐๘) ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๑ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทย
กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือตรี วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกฯ สำหรับกำลังที่ร่วมการฝึกของฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย เรือหลวงสุโขทัย เครื่องบินตรวจการผิวน้ำแบบที่ ๒ เฮลิคอปเตอร์ตรวจการผิวน้ำแบบที่ ๑ ส่วนกำลังกองทัพเรือออสเตรเลีย ประกอบด้วย เรือ HMAS ANZAC และเฮลิคอบเตอร์ประจำเรือ (S-70B)
การฝึกผสม AUSTHAI/TAA NOK IN SII เป็นการนำการฝึกของเรือรบและอากาศยานมาฝึกร่วมกัน โดยเน้นการฝึกในด้านสาขาสงครามผิวน้ำ สงครามใต้น้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือรบกับเรือรบ รวมทั้งอากาศยานของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีให้กับกำลังพลประจำเรือของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยจะมีพิธีเปิดการฝึกฯ ในวันที่ ๑ กัน…

วัดอรุณราชวราราม จัดเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร จัดเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง กัณฑ์กุมาร ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘๓๐ ณ พระวิหารหลวง วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจะนำจตุปัจจัยจากการเทศน์มหาชาติฯ ไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามที่ทรุดโทรม
โดยผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในครั้งนี้
ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๒๕ ส.ค.๕๑

กองทัพเรือ สนับสนุน อบต.ศรีสุนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน

กองทัพเรือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการกองทัพเรือร่วมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ สนามหน้าบริษัทวงศ์บัณฑิต จำกัด ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชนมากมาย อาทิ กิจกรรมตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า การให้บริการรับชำระภาษีต่างๆ การให้บริการต่างๆ และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น
การจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชนในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล โดยจัดหน่วยให้บริการเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกและนำบริการของรัฐให้บริการประชาชนและสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ห่างไกล รวมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และบทบาทของ อบต. ตลอดจนรวบรวมปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนและสภาพท้องถิ่นเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานหน่วยต่างๆ ที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขต อบต.ศรีสุนทร ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติดและแนะแนวการศึกษาการเข้าเป็นนักเรียนในส่วนของ…

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการทูตรักษ์ต้นไม้

กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และบริษัททัชวู๊ด ฟอร์เรสตรี้ จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “ทูตรักษ์ต้นไม้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนป่าไม้ และส่งเสริมการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมอบให้บริษัท โอเคแมช จำกัด เป็นผู้จัดการประกวด
สืบเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองในกรุงเทพฯ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ป่าชายเลนและฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๒ ปี มีการประกวดประเภทชายและประเภทหญิง ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่าย และเขียนเรียงความในหัวข้อ “ต้นไม้คือชีวิต” ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A 4 ส่งถึงบริษัทโอเค แมส จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ๒๐ คน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และประกวดรอบชิงชนะเลิศและมอบรางวัล ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑…

บริการถ่ายทอดสัญญาณเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านระบบอินเตอร์เน็ท

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณเวลาที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Network Time Protocol เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้งานมาตรเวลาพิกัดประเทศไทย หรือเวลามาตรฐานประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลเวลาดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง โดยเซอร์เวอร์เวลาที่ถ่ายทอดสัญญาณเวลามาตรฐานประเทศไทย คือ time 1.nimt.or.th และ time2.nimt.or.th
การถ่ายทอดสัญญาณเวลามาตรฐานของประเทศไทยผ่านระบบนี้ จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้เวลาที่ถูกต้องตรงกับเวลามาตรฐานของประเทศ สามารถปรับจูน (tune) คอมพิวเตอร์ของตนให้มีเวลตรงกับเวลามาตรฐานของประเทศไทยได้
หากสถานีโทรทัศน์และวิทยุจะปรับจูนเวลาของสถานีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ก็จะทำให้เวลาเชิญธงชาติขึ้นและลงจากยอดเสาในเวลา ๐๘๐๐ และ ๑๘๐๐ ตามลำดับของแต่ละสถานีตรงกันและจะส่งต่อไปยังประชาชนทั่วไป ซึ่งเทียบเวลาของนาฬิกาของตนกับเวลาของสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๒ ส.ค.๕๑

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” มาจัดเป็นนิทรรศการถาวรที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุม โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป โดยไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐-๑๖๐๐
กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดนิทรรศการ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ ปี และเคลื่อนที่ไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมรับชมและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ ก็จะนำมาจัดเป็นนิทรรศการถาวรต่อไป
ผู้ที่สนใจร่วมชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๒ ต่อ ๑๑๐ และ ๑๑๑
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๒ ส.ค.๕๑

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านปูตะเฉลิมพระเกียรติ

พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิด “บ้านปูตะเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๑ แห่งที่ ๓ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
การจัดตั้ง “บ้านปูตะเฉลิมพระเกียรติ” ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นแห่งที่ ๓ ของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สืบเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก รวมถึงถูกทำลายทรัพย์สินนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกส่วนได้ร่วมมือร่วมใจโดยยึดหลักน้อมนำกระแสพระราชดำริฯ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมดึงประชาชนในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ทหารเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมกำลัง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อสามารถป้องกั้นตนเองและมีระบบการจัดตั้งเวรยามอย่างเข้มแข็ง
อย่างไรก็ตาม การตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรตินี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเมื่อประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น การก่อเหตุของกลุ่ม…

ผ่าตัดข้อเข่าเทียมในผู้สูงอายุถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลบางกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดทำโครงการ “ผ่าตัดข้อเข่าเทียม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพี่อรองรับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมซึ่งขาดทุนทรัพย์ในการผ่าตัดรักษา
โรคกระดูกข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุถือเป็นปัญหาสำคัญ อาการกระดูกเข่าเสื่อมจะเริ่มตั้งแต่อายุเกิน ๓๕ ปี ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น จึงทำให้จำนวนผู้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นด้วย คาดว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและรอรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อมหลายแสนคน แต่ผู้ป่วยเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษา เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง การรักษาในระดับต้นๆ อาจใช้วิธีการรักษาโดยการให้ยาและกายภาพบำบัดได้ แต่ถ้าเสื่อมเยอะมากต้องอาศัยวิธีการผ่าตัด
โครงการนี้ จะถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะทำการผ่าตัดผู้ป่วยหัวเข่าต้องเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๕๐๐ ราย แบ่งเป็นปีละ ๑๐๐ ราย ต่อเนื่อง ๕ ปี ผู้เข้ารับการรักษาต้องเป็นผู้ลงทะเบียนสิทธิ ๓๐ บาท (บัตรทอง) ของสำนักง…

กรมการขนส่งทางบกแนะนำการดูแลรถติดตั้งก๊าซ

กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถติดตั้งก๊าซ ควรใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ISO 11439 ,ECE/R 110 และ มอก. ทั้งถังก๊าซและอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อนำรถไปติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ ผู้ติดตั้งจะออกหนังสือรับรองการติดตั้ง เจ้าของรถจะต้องนำรถไปให้วิศวกรผู้ตรวจและทดสอบทำการตรวจและทดสอบอุปกรณ์ และการติดตั้งอุปกรณ์ว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นจะออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ เพื่อให้เจ้าของรถนำไปแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
การบำรุงรักษาเบื้องต้นสำหรับรถที่ติดตั้งก๊าซ ประกอบด้วย
๑. เมื่อใช้งานแล้วประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตรแรก ควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อปรับตั้ง และตรวจสอบการทำงานทั้งระบบอีกครั้ง ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงก๊าซทุกปี และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
๒. เปลี่ยนหัวเทียนทุกๆ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร เปลี่ยนกรองอากาศทุก ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร เปลี่ยนกรองก๊าซทุก ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือทุก ๑ ปี
๓. ตรวจสอบการรั่วซึมของข้อต่อและอุปกรณ์ด้วยน้ำสบู่ทุก ๆ ๓ เดือน
๔. ตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานในระบบเชื้อเพลิงเมื่…

กองทัพเรือร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “หนึ่งใจ.....เดียวกัน”

กองทัพเรือ ได้เชิญกำลังจากหน่วยต่างๆ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “หนึ่งใจ....เดียวกัน” ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐-๑๑๓๐ ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ปิ่นเกล้า เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ภาพยนตร์เรื่อง “หนึ่งใจ....เดียวกัน” เป็นภาพยนตร์แนวดราม่า และสร้างสรรค์สังคมจากบทพระนิพนธ์ เรื่องสั้นที่ฉันคิด และเป็นหนึ่งในโครงการ MIRACLE OF LIFE ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาของเด็กไทยในชนบทที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหานี้ให้เบาบางลง ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อนให้ผู้ชมได้ทราบถึงอีกปัญหาทางสังคม รวมทั้งความตั้งพระทัยที่จะแก้ไขปัญหาทางการศึกษาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีต่อเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ จะมอบให้แก่โครงการ MIRACLE OF LIFE เพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่เด็กผู้ด้วยโอกาสในชนบทต่างๆ
ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๒๑ ส.ค.๕๑

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับพิเศษ ข้อเท็จจริงของการเกิดสตอมเซิร์จ (Storm Surge

)
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับพิเศษ เรื่อง ข้อเท็จจริงของการเกิดสตอมเซิร์จ (Storm Surge) หรือคลื่นพายุซัดฝั่ง หรือระดับน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นในอ่าวไทยตอนบน เพื่อประกอบการตัดสินใจดังนี้
๑. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรอบ ๕๗ ปีที่ผ่านมา พบว่า มีพายุเคลื่อนตัวเข้ามาในอ่าวไทยตอนบนในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน แต่ความแรงลมของพายุมักน้อยกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๒. จากการเคลื่อนตัวของพายุในอ่าวเบงกอลที่ประเทศพม่า เกิดจากลมที่มีความชื้นมาก ทำให้พายุมีกำลังแรงขึ้นก่อนขึ้นฝั่ง แต่พายุที่เคลื่อนตัวเข้าอ่าวไทยเกิดจากลมที่มีความชื้นน้อย ซึ่งจะทำให้พายุอ่อนกำลังลง และมีแรงลมน้อยกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๓. สตอมเซิร์ชที่เป็นอันตรายส่วนมากเกิดจากพายุที่มีแรงลมมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๔. ลักษณะภูมิประเทศของพม่าเป็นแบบเปิดรับลมแรงจากพายุพัดเข้าฝั่ง ส่วนอ่าวไทยตอนบนเป็นแบบแคบและปิด รวมทั้งลมแรงที่พัดเข้าหาพายุเป็นลมที่พัดออกจากฝั่งมิได้พัดเข้าบริเวณก้นอ่าวไทย
๕. พื้นที่ชายฝั่งทะเลรอบอ่าวไทยตอนบนเคยเกิดสตอมเซิร์จ เมื่อครั้งพายุไต้ฝุ่นเกย์ที่ขึ้นฝั่ง จังหวัดชุมพร ในปี ๒๕๓๒ และพายุไต้ฝ…

กิจกรรมฟรีคอนเสิร์ต “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแม่”

กองทัพเรือ ร่วมกับ ไทยทีวีสี ช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. จัดกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ต “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแม่” เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๘๓๐-๒๑๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกองทัพเรือได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากไทยทีวีสี ช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. โดยบริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด นำศิลปิน นักร้อง นักแสดง มาร่วมแสดงความจงรักภักดีจำนวนมาก
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมฟรีคอนเสิร์ต “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแม่” ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล กนผ.กพร.ทร.
๒๐ ส.ค.๕๑

โครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๕/๕๑

กองทัพเรือ โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือกำหนดจัด
โครงการ กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๕/๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือ ภาคที่ ๓ ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไป ทั้งในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ โดยเน้นเยาวชนให้มีเจตคติและสึกนึกการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จนสามารถเป็นพลังแผ่นดิน ร่วมมือกับภาครัฐอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งลักษณะการดำเนินการจะเป็นการจัดชุดรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และการร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งยังมีชุดแนะแนวการศึกษาการเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือด้วย

ข้อมูล กนผ.กพร.ทร.
๒๐ ส.ค.๕๑

กองทัพเรือสนับสนุนโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า”

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ สนับสนุนโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า” ซึ่งได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี
บริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผงพลาสติกพีวีซี และโซดาไฟ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ร่วมกับ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการ “วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปลูกปะการัง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแนวปะการัง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปะการังโดยใช้ท่อพีวีซี เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการเรียนรู้ โดยจัดทำเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๕๑ – ๒๕๕๖) ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการบริเวณเกาะเสม็ด จ…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเรือหลวงพฤหัสบดี และพิธีเปิดสระว่ายน้ำกิจการอาคารรับรอง

วันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑) เวลา ๐๙๐๐ พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือหหลวงพฤหัสบดี จากผู้บริหารบริษัทยูนิไทยฯ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
และในวันเดียวกัน เวลา ๑๑๐๐ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีเปิดสระว่ายน้ำกิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ ณ กิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เรือหลวงพฤหัสบดี เป็นเรือสำรวจงานอุทกศาสตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดในเอเชีย เป็นเรือที่ใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ ทั้งในสภาวการณ์ปกติและในยามที่ประเทศมีภัยจากสงคราม โดยมีภารกิจหลักคือ สำรวจแผนที่ทะเลและสำรวจสมุทรศาสตร์ และภารกิจรอง คือ สนับสนุนงานต่อต้านทุ่นระเบิด สนับสนุนงานกู้ภัยทางทะเล สนับสนุนงานขจัดคราบน้ำมันในทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือ
สำหรับสระว่ายน้ำกิจการอาคารรับรองฯ ที่จัดสร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างกองทัพเรือ และครอบครัว รวมถึงผู้มาใช้บริการกิจการอาคารรับรองฯ สำหรับใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน โดยใช้เงินกองทุนสวั…

ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝึกราชการสงครามหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด เหล่าทหารราบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทำการฝึกราชการสนามหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด เหล่าทหารราบ ครั้งที่ ๒/๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีนาวาโท วิเชียร บุญสถาพร เป็นผู้อำนวยการฝึก
การฝึกราชการสนามจะดำเนินการฝึกให้มีความสมจริงทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถในหน้าที่เฉพาะงานของตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติทางยุทธวิธีในเรื่องการรบในแบบหน่วยระดับ หมู่ และหมวด อีกทั้งเพื่อพื้นฟูสมรรถภาพกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมรบและเตรียมการฝึกในระดับสูง
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๙ ส.ค.๕๑

ทัพเรือภาคที่ ๒ คุมเข้มอ่าวไทยป้องกันขนอาวุธป่วนใต้

พลเรือโท กัมปนาท ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ สั่งเรือรบที่ออกปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบคุมเข้มเรือประมงต้องสงสัยเพื่อป้องกันการลักลอบขนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเข้ามาทางทะเล มิให้เข้ามาก่อเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ สั่งการให้เรือรบที่ออกปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบให้ทำการคุมเข้มเรือประมงต้องสงสัยที่อาจลักลอบขนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเข้ามาทางทะเลเขตรอยต่อน่านน้ำระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นไม่ไม่มีการลักลอบขนอาวุธสงคราและวัตถุระเบิดเข้ามาในราชอาณาจักรทางทะเลโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะตรวจเข้มเรือประมงดัดแปลงและเรือ ๒ สัญชาติ ต้องสงสัยที่เข้าไปทำการประมงร่วมในน่านน้ำมาเลเซียที่เดินทางกลับเข้ามาในน่านน้ำไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าว ทัพเรือภาคที่ ๒ กรมศุลการกรภาคที่ ๔ และกองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจน้ำ ได้มีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนอาวุ…

กองทัพเรือสนับสนุนการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานไปพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดเกล้าให้กองทัพเรือบรรจุและลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน ๕,๐๐๐ ถุง จากกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ไปพระราชทานให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ที่ได้จัดกำลังพลและเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานการณ์ระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นอันอาจจะก่อให้เกิดอุทกภัยได้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงเตรียมกระสอบทรายพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที
ข้อมูล ศปก.
๑๙ ส.ค.๕๑

กองทัพเรือจับกุมการกระทำผิดกฎหมาย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสายข่าวในหมู่บ้านจัดระเบียบเรือในลำแม่น้ำโขง ว่าจะมีกกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดให้โทษลักลอบนำเข้ายาบ้าเข้ามาในราชอาณาจักร จึงได้จัดกำลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองร่วมวางกำลังเฝ้าตรวจสอบ จนพบเรือต้องสงสัยบริเวณห้วยปูน บ้านนาสนาม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบชายผู้ต้องสงสัย ๓ คน ขึ้นจากเรือและหลบหนี โดยทิ้งกระเป๋าเดินทางไว้ จากการตรวจสอบกระเป๋าดังกล่าวเบื้องต้นพบว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๕๕,๘๗๑ เม็ด จึงนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธร อำเภอเขมราฐ เพื่อดำเนินการและขยายผลการจับกับกุมต่อไป
การปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสายข่าวในหมู่บ้านจัดระเบียบเรือในลำแม่น้ำโขง ทำให้สามารถสกัดกั้นยาเสพติดให้โทษไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ รวมทั้งยังมีหลักฐานสามารถขยายผลนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยด้วย
ข้อมูล นรข.
๑๙ ส.ค.๕๑

โครงการการเปลี่ยนอวัยวะ ตับ ไต ชีวิตใหม่อย่างมีคุณภาพ

ในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช และครบรอบ ๓๕ ปี งานเปลี่ยนอวัยวะ โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ การเปลี่ยนอวัยวะ ตับ ไต ชีวิตใหม่อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช
ภายในงานจะมีการบรรยายให้ความรู้ในการปลูกถ่าย ตับ ไต ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนปลูกถ่าย จนถึงการผ่าตัดการดูแลผู้ป่วย ยาและโภชนาการที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการตอบข้อซักถามและบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความจำเป็นในการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นอย่างมาก
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๐๗๙
ข้อมูล ร.พ.ศิริราช
๑๕ ส.ค.๕๑

จดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำจดหมายเหตุ และหนังสือที่ระลึก รวมทั้งดีวีดี สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๙ รายการ ได้แก่
๑. หนังสือพระประวัติและพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสรานครินทร์
๒. แผ่นพับพระประวัติ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
๓. หนังสือร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ
๔. จดหมายเหตุพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
๕. จดหมายเหตุประชาชน
๖. เครื่องประกอบพระราชอิสริยศ ฉัตร สัตว์หิมพานต์และอื่นๆ
๗. ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ
๘. หนังสือพระประวัติอักษรเบรลล์
และ ๙. ดีวีดีสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ก่อนงานพระราชพิธี ๑ เดือน โดยหนังสือ ๒ รายการ คือ จดหมายเหตุพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและเครื่องประกอบพระอิสริยศ ฉัตร สัตว์หิมพานต์และอื่นๆ จะต้องรอภาพที่ใช้ในงานพระราชพิธีเพลิงพระศพมาประกอบด้วย จึงจะพิมพ์หนังสือ ๒ รายการ ดังกล่าว ภายหลังพระราชพิธีต่อไป
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๘ ส.ค.๕๑

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ระบุ ส.ค.- ธ.ค.มีโอกาสเกิด Storm Surge แต่ไม่รุนแรง

พลเรือโท คงวัฒน์ นีละศรี เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ระบุช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม นี้ โอกาสเกิดพายุขนาดใหญ่พัดเข้าไทย แต่ไม่รุนแรง เพราะมีปัจจัยหลายอย่างทั้งปรากฎการณ์ลานีญา ภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้อง หลังจากร่วมประชุมหารือและเข้าฟังบรรยายสรุปโอกาสที่จะเกิดและเตรียมความพร้อมรับมือคลื่นขนาดใหญ่จากอ่าวไทยพัดเข้ากรุงเทพมหานครและสร้างความเสียหายต่อกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะระบบการผลิตน้ำประปา
การคาดการณ์ว่าจะเกิดสภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่งเนื่องจากพายะ หรือ Storm Surge ในช่วงปลายนี้ไม่น่าจะมีความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเตรียมการรับมือ สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดกรณีดังกล่าว
ด้านกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการหากเกิดคลื่นพายุซัดชายฝั่งและเฝ้าระวังรวมถึงประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยจะมีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้จะมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติตนเบื้องต้นสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมหากมีเหตุเกิดขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดตรวจสอบข้อมูลระดับน้ำขึ้นลง ปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ กทม.www.bangkok.go.th
ข้อมูล ข่…

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Rally On Boat

เรือรับรอง หอประชุมกองทัพเรือ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Rally On Boat ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๑๐๐ ณ ท่าเทียบเรือ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กลายเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหน่วยงานของกองทัพเรือ ที่ต้องการประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการหารายได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการ สถานที่แข่งขัน ประกอบด้วย บนเรือ ขส.ทร. ๑๓๑ วัดเทพนารี วัดเขียน และวัดไทรม้า (ใต้) กติกาการแข่งขัน คือ แข่งขันเป็นทีม จำนวน ๕ คน ไม่จำกัดเพศ/อายุ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาเกมส์สุดท้าย และคำตัดสินของกรรมการ ถือเป็นที่สุด ผู้สนใจสมัครโดยชำระเงิน ๓,๐๐๐.-บาท ได้ที่หอประชุมกองทัพเรือ หรือส่งใบสมัครทางโทรสารส่งใบสมัครถึงฝ่ายการตลาด กิจการเรือรับรอง หอประชุมกองทัพเรือ โดยเก็บต้นฉบับไว้มาแนบวันลงทะเบียนพร้อมชำระเงินจึงสมบูรณ์ ส่ง FAX หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๖๖๘๙ หรือสมัครทางโทรศัพท์ได้ฝ่ายการตลาดหมายเ…

นิทรรศการภาพถ่าย “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือของนักเรียน นักศึกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ แกรนด์ ฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอร์รี่
ภายในงาน จะมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการทำความดีให้แก่สังคมกว่า ๑๐๐ ภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนโดยทั่วไปเห็นความสำคัญของการทำความดีให้แก่สังคม
ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๕ ส.ค.๕๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรมเสริมความมั่นคงให้แก่ยุวชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ได้แก่กิจกรรมสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดที่โรงเรียนบ้านท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยจัดให้มีการอบรมเยาวชนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ตลอดจนสร้างแกนนำยุวชนในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการคัดเลือกและมอบใบประกาศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจูงใจให้กับเยาวชน อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการมอบถังน้ำให้กับชาวบ้านเกาะพิทักษ์ จำนวน ๑๒ ใบ และพัฒนาวัดทองโข ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ ส.ค.๕๑

กองทัพเรือสนับสนุนกิจกรรม “สวดมนต์มงคลแผ่นดิน”

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ คัน เพื่อเป็นพาหนะรับ-ส่ง ญาติธรรมร่วมกิจกรรมสวดมนต์มงคลแผ่นดินของชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ประกอบด้วย สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และในพระบรมราชินูปถัมภ์ หลายสมาคมรวมตัวกันสร้างสรรค์ความสมัครสมานสามัคคีตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกิจกรรมสวดมนต์มงคลแผ่นดิน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองในช่วงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรแด่พระแม่ของแผ่นดินผู้ทรงห่วงใยคนไทยทั้งประเทศ
ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๑๕ ส.ค.๕๑

กองทัพเรือสนับสนุนกิจกรรม “สวดมนต์มงคลแผ่นดิน”

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ คัน เพื่อเป็นพาหนะรับ-ส่ง ญาติธรรมร่วมกิจกรรมสวดมนต์มงคลแผ่นดินของชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑
ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ประกอบด้วย สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และในพระบรมราชินูปถัมภ์ หลายสมาคมรวมตัวกันสร้างสรรค์ความสมัครสมานสามัคคีตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกิจกรรมสวดมนต์มงคลแผ่นดิน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองในช่วงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรแด่พระแม่ของแผ่นดินผู้ทรงห่วงใยคนไทยทั้งประเทศ
ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๑๕ ส.ค.๕๑

การประชุมคณะทำงานร่วมกองทัพเรือไทย-กองทัพเรืออินเดีย

กองทัพเรือ กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานร่วมกองทัพเรือไทย-กองทัพเรืออินเดีย ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเลครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี ลิขิต เจริญทรัพย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคเรือที่ ๓ เป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมฯ ของฝ่ายไทย
หัวข้อเรื่องที่จะนำเข้าหารือในที่ประชุม ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานในปี ๕๑ การทบทวนระเบียบปฏิบัติประจำว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมและการติดต่อสื่อสาร แผนการดำเนินงานในปี ๕๒ แผนการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๗ และความก้าวหน้าในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลในการเตือนภัยคลื่นสึนามิ ซึ่งเป็นการหารือเพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ

ข้อมูล ยก.ทร.
๑๕ ส.ค.๕๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ (๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑) กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
- สถานีเรือเชียงคาน จัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำรวจน้ำ และประชาชนในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายของจากบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
- สถานีเรือศรีเชียงใหม่ จัดกำลังพลและเรือลาดตระเวนให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของจากบ้านประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งจัดเรือท้องแบนไว้ที่ อบต.กองบาง เพื่อเป็นพาหนะรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
- สถานีเรือสังคม สนับสนุนเรือท้องแบนให้ อบต.บ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นพาหนะรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
- กองบัญชาการช่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย จัดกำลังพลร่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- สถานีเรือเชียงของ จัดกำลังพลร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเชียงของ…

พิธีรับมอบ ร.ล.พฤหัสบดี

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีรับมอบเรือหลวงพฤหัสบดี ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ กองงทัพเรือได้ลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรืออเนกประสงค์สำหรับงานอุทกศาสตร์และงานต่อต้านทุ่นระเบิด/ฝึก หรือเรือหลวงพฤหัสบดี กับกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กับบริษัท SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING แห่งราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ การสร้างเรือได้เริ่มขึ้นหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง และมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ โดยได้มีการประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือว่า “เรือหลวงพฤหัสบดี” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้ประกอบพิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดีลงน้ำ ณ อู่เรือ ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดย พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี และคุณพรเพ็ญ เกยานนท์ ภริยาผู้บัญชาการท…

๑๑๖ วันเพื่อคนไทยรู้รักสามัคคี

รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการ “วันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วันให้คนไทยรู้รักสามัคคี” ตั้งแต่วันที่ ๑๒
สิงหาคม – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แจ้งว่า จะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์ประธานสำหรับกิจกรรมในช่วง ๑๑๖ วัน ประกอบด้วย การเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติของข้าราชการและประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยมีธงรู้รักสามัคคี ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสามัคคี และการจำหน่ายสายรัดข้อมือรู้รักสามัคคีแบบไขว้คู่สีฟ้ากับสีเหลือง จำนวน ๑ ล้านชุด รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายเริ่มให้มีขึ้นพร้อมกัน และด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทำให้บรรลุสู่จุดหมายความสามัคคีได้ และในเวลา
เดียวกัน ประชาชนชาวไทยทุกคนก็จะต้องเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความรู้รักสามัคคีด้วย
ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๑๔ ส.ค.๕๑

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร ,นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ กรรมการฝ่าย อาสาสมัคร สื่อมวลชน นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ โดยได้รับพระราชทานทุนประเดิมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้า และเด็กที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมีกำหนดการในการไปมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเมื่อมีภัยพิบัติในทุกท้องที่ ก็จะนำสิ่งของพระราชทานไปบรรเทาทุกข์เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ข้อมูล มูลนิธิฯ
๑๔ ส.ค.๕๑

เปิดอบรมกีฬาเรือใบเบื้องต้นให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟกองทัพเรือ จะเปิดการอบรมกีฬาเรือใบเบื้องต้นให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือทั้งชายและหญิงในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักในหมู่ทหารเรือมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลของกองทัพเรือได้มีโอกาสออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๒-๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ -๑๗๐๐ ณ สโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่คณะอนุกรรมการเรือใบและ วินด์เซิร์ฟกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๑๖๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๘๕

ข้อมูล คณะอนุกรรมการฯ
๑๔ ส.ค.๕๑

บัตรสมาชิก กบข. ใช้แสดงเพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ

บัตรสมาชิก กบข. นอกจากจะใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กบข.แล้ว บัตรสมาชิกยังเป็นเอกสารสำคัญในการแสดงตนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามโครงการสวัสดิการที่ กบข.จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่๕ โครงการสวัสดิการธนาคารนครหลวงไทยเพื่อสมาชิก กบข. เป็นต้น และในชีวิตประจำวันที่สมาชิกจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าตามร้านค้าและสถานบริการ หากร้านค้าเหล่านั้นเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “๑ บัตรประหยัดเพื่อไทย” ซึ่งปัจจุบันมีกว่า ๒,๕๐๐ ร้านค้าทั่วประเทศ ก็สามารถแสดงบัตรสมาชิก กบข. เพื่อรับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ในการเข้ารับบริการหรือซื้อสินค้าได้ทันที
หากสมาชิกต้องการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรายชื่อร้านค้าหรือรายละเอียดของสวัสดิการต่างๆ สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ กบข. และหากท่านใดที่ทำบัตรสมาชิก กบข.สูญหายหรือยังไม่ได้รับ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.๑๑๗๘ กด ๖ หรือ member@gpf.or.th

ข้อมูล กบข.
๕ ส.ค.๕๑

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำลังดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดดำเนินการสรรหา เลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ทดแทนลูกจ้างประจำที่ว่างจากการเกษียณอายุและที่ว่างระหว่างปีงบประมาณรวมทั้งทดแทนตำแหน่งพนักงานราชการที่ว่างระหว่างปี เนื่องจากลาออก ตาย หรือเลิกจ้าง จำนวน ๓๓ อัตรา กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๑
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่เว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหม www.mod.go.th

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๓๑ ก.ค.๕๑

งานสตรีไทย ภาระคือพลัง

สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับภาครัฐ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพลังงาน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสตรีไทย ภาระคือพลัง ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ บริเวณฮอลล์ ๓ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
งานนี้เป็นการฉลองการดำเนินงานของสภาสตรีแห่งชาติครบ ๕๒ ปี และเป็นโอกาสพิเศษที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานดอกกล้วยไม้พระนาม แคทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวัน “สตรีไทย” และยังได้พระราชทานกล้าไม้ยืนต้นโตเร็วแก่ผู้นำองค์กรสตรีทั่วประเทศ เพื่อนำไปปลูกในโครงการปลูกต้นไม้คลายโลกร้อนเป็นการกระตุ้นให้สตรีไทยตระหนักและมี ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ ยอดมณีแห่งราชจักรีวงศ์ ทั้ง ๘ พระองค์ ประกอบด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเดจพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลว…

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ไบเทค บางนา
กิจกรรมในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต” โดยระหว่างวันที่ ๕ -๒๓ สิงหาคม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจะนำเสนอภาพถ่ายดาวเทียมเขาพระวิหารจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเขาพระวิหารนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศใด โดยแผนที่ดังกล่าวจะแสดงขอบเขตของประเทศทั้งสองตามสนธิสัญญาฉบับต่างๆ ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต้องการนำมาแสดงเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในมุมมองของวิทยาศาสตร์ มีการแสดงดนตรีจากหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการจัดแสดง และมีกิจกรรมสำคัญ คือ การแสดงละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชื่อเทิดไท้องค์บรมราชาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
จึงขอเชิญเยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๓๑ ก.ค.๕๑

กองทัพเรือจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ บริเวณสนามฟุตบอล ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
การจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีวัตถุระสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่างๆ มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดหลายรายการ เช่น ข้าวสาร อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนังและสินค้าอุปโภคบริโภคอีกเป็นจำนวนมาก
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้าราคาถูกได้ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล ฐท.กท.
๓๑ ก.ค.๕๑

กองทัพเรือร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ทำการฝึกผสม SINGSIAM 15/2008

กองทัพเรือ ร่วมกับ กองทัพเรือสิงคโปร์ ทำการฝึกผสม SINGSIAM 15/2008 ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทย
การฝึกผสม SINGSIAM ในครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้จัดกำลังพลจาก กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมฝึกฯ ประกอบด้วย เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงราชฤทธิ์ และเรือหลวงภูเก็ต โดยมี นาวาเอก สุชีพ หวังไมตรี รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ส่วนฝ่ายกองทัพเรือสิงคโปร์ได้จัดกำลัง ประกอบด้วย RSS TENACIOUS RSS VICTORY และ RSS INDEPENDENCE ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญในการวางแผนและการปฏิบัติการร่วมกัน ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสิงคโปร์

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๓ ส.ค.๕๑

วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งในปีนี้ครบรอบ ๑๘ ปี พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมีลำดับพิธีที่สำคัญดังนี้
- เวลา ๐๖๐๐ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ/สังเวย แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประกอบด้วย พระพุทธเมตตา เจ้าแม่ศรีสุทัศน์ พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระภูมิเจ้าที่ และสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้า ตามลำดับ
- เวลา ๐๗๓๐ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักชรินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อ…

รณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รณรงค์ให้คนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เนื่องจากการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันมีความผิดเพี้ยนไปมาก โดยเฉพาะคำทักทายที่ใช้รับโทรศัพท์นั้น ภาษาไทยส่วนใหญ่ นิยมพูดว่า “ฮัลโหล” มากกว่าพูดว่าสวัสดีครับ/ค่ะ นอกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจะรณรงค์ในเรื่องนี้แล้วจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการให้ปลูกฝังเด็กๆ และเยาวชนให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ รวมทั้งจะขอให้กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ และเครือข่ายให้ผู้ดำเนินรายการทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับ/ค่ะ
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางภาษา ซึ่งมีความไพเราะด้านเสียงและสำเนียงภาษาไทยในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งขณะนี้ในต่างจังหวัดประสบปัญหาเรื่องการใช้ภาษาถิ่นมาก เพราะเด็กรุ่นใหม่นิยมพูดภาษาไทยกลาง ไม่ใช้ภาษาไทยถิ่นสื่อสารกันในท้องถิ่น ส่งผลให้สูญเสียอัตลักษณ์ของตนเอง ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้สื่อในท้องถิ่นหันมาใช้คำภาษาถิ่นในการสื่อสารให้มากขึ้นด้วย
หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้ว จะทำให้คุณค่าของภาษาไทยคงอยู่คู่กับชาวไทยตลอดไป

หนังสืออาทิตย์อุไทย

เพื่อร่วมฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปี ไปรษณีย์ไทย สำนักพิมพ์ดีเอ็มที ได้จัดงานเสวนาแนะนำหนังสือ “อาทิตย์อุไทย” The Rising Prince พระประวัติจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช หรือสมเด็จวังบูรพา องค์ต้นราชสกุลภาณุพันธุ์ ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการไปรษณีย์ไทย
การที่เรียกพระองค์ท่านว่า “สมเด็จวังบูรพา” เพราะทรงเป็นเจ้าของวังบูรพาภิรมย์ ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว คนสมัยก่อนจะไม่ค่อยเอ่ยพระนามเจ้านายโดยตรง สมเด็จวังบูรพา ทรงเป็นพระอนุชาพระองค์เล็กร่วมพระชนกชนนีเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงเอ็นดู วางพระราชหฤทัย ให้ทรงงานหลายอย่าง รวมทั้งทรงได้รับมอบให้ริเริ่มทำเรื่องไปรษณีย์ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถอีกหลายด้าน ทั้งด้านการทหาร การต่างประเทศ
หนังสืออาทิตย์อุไทย เป็นหนังสือจารึกพระราชประวัติ พระเกียรติคุณที่สมเด็จวังบูรพามีต่อสยามประเทศตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งทุกพระกรณียกิจล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะงานด้านการไปรษณีย์ โดยทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โท…

การประชุมคณะทำงานกองเลขานุการร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จะดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานกองเลขานุการร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ครั้งที่ ๑๐ ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (RBC-10) ระหว่างฝ่ายไทย ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และฝ่ายกัมพูชา ด้านภูมิภาคทหารที่ ๓ ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยจะมีพิธีเปิดการประชุมในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ มี พลเรือตรี เวทย์วีระ ทรงวรวิทย์ เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานฯ

ข้อมูล กปช.จต.
๗ ส.ค.๕๑

รัฐบาลเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ “ วันที่ ๑๐-๑๒ นี้

รัฐบาลเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และลานพระราชวังดุสิต พร้อมเปิดโครงการสร้างความสามัคคีทั่วประเทศ ๑๑๖ วัน
การจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินที่แสดงงานฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าชมงานฝีมือที่งดงามและทรงคุณค่า และชมกิจกรรมจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จรพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดจำหน่ายสินค้าในโครงการหลวง สินค้าราคาพิเศษ การจัดแสดงอาหาร การจัดกิจกรรมบนเวที
นอกจากนี้ รัฐบาลจะเปิดตัวโครงการสร้างความสามัคคีทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ รวม ๑๑๖ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาความแตกแยกของบ้านเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้ ทั้งนี้จะมีการจัดการเดินวิ่งรณรงค์ความรู้รักสามัคคี ๑๑๖ วันทั่วประเทศ และจัดจำหน่ายสายรัดข้อมือ ๑ ล้านชุด และนำรายได้ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศล
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

การแจ้งเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง

ตามที่กรมการขนส่งทางบกออกประกาศกำหนดให้รถยนต์ที่เปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง โดยก๊าซแอลพีจีหรือซีเอ็นจี ต้องแจ้งเปลี่ยนกับกรมการขนส่งทางบกภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ปรากฎว่ามีประชาชนนำรถมายื่นเรื่องขอเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงจำนวนมาก เฉลี่ย ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ คันต่อวัน ทำให้สถานที่ตรวจสภาพไม่เพียงพอ จากเดิมกำหนดไว้ ๒ ช่อง ขณะนี้เปิดให้รถเข้าตรวจสภาพได้ทุกช่อง และให้รถแท็กซี่ย้ายจุดไปตรวจสภาพร่วมกับรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มให้เวลาบริการตั้งแต่เวลา ๐๗๓๐จนกว่ารถจะหมด และเริ่มให้บริการตรวจสภาพวันเสาร์เฉพาะรถทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่วนรถแท็กซี่ เริ่มวันที่ ๒,๑๖ สิงหาคม และวันที่ ๖,๒๐ กันยายน ๒๕๕๑
จึงขอให้เจ้าของรถที่จะนำรถมาตรวจสภาพเปลี่ยนแปลงการใช้ประเภทเชื้อเพลิง สามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนได้ที่ กรมการขนส่งทางบกทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับรถที่ติดตั้งถังก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวี ก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ หากไม่แจ้งเปลี่ยนภายใน ๑๕ วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๑๖ สิงหาคม นี้ เนื่องจากติดวันหยุดจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ส่วนรถที่ติดตั้งวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ห…

อนุมัติปรับขึ้นค่าผ่านทางทางพิเศษ

คณะกรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. มีมติอนุมัติปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ กันยายนนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน หลังจาก กทพ. หารือร่วมกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีซีแอลถึงรายละเอียดการปรับค่าผ่านทางโครงการทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือระบบทางด่วนขั้นที่ ๑ และโครงการทางพิเศษศรีรัช หรือระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และรายละเอียดค่าผ่านทางโครงการพิเศษอุดรรัถยา หรือ บางปะอิน-ปากเกร็ด
สำหรับการคิดอัตราค่าผ่านทางระบบทางด่วนขั้นที่ ๑ และ ๒ รถยนต์ ๔ ล้อ จัดเก็บ ๔๕ บาท จากปัจจุบัน ๔๐ บาท รถยนต์ ๖ – ๑๐ ล้อ จัดเก็บ ๗๐ บาท จากปัจจุบัน ๖๐ บาท และรถยนต์ตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไปจัดเก็บ ๑๐๐ บาท จาก ๘๕ บาท นอกจากนี้ยังอนุมัติให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ ๗ เพราะปัจจุบัน กทพ.ต้องแบกรับภาระแทนผู้ใช้ทางเฉลี่ยปีละ ๗๐๐ ล้านบาท ส่งผลให้อัตราค่าผ่านทางขั้นที่ ๑ และ ๒ เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็น ๔๘ บาท ๗๔ บาท และ ๑๐๗ บาท

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๑ ส.ค.๕๑

งานโครงการหลวง ๓๙

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กำหนดจัดงานโครงการหลวง ๓๙ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานได้จัดพื้นที่ให้เป็นสวนบนดอยอันงดงามตระการตามีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงมากมาย ในราคาพิเศษ เช่น กุ้งก้าม ปลาเทราท์สายรุ้ง ผัก ผลไม้ รวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกจากโครงการส่วนพระองค์อีกเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการสาธิตการจัดดอกไม้และการประกอบอาหารจากโรงแรมระดับ ๕ ดาว สำหรับสินค้าแนะนำ ๒ ชนิด ในปีนี้คือ ฝักวนิลลา และมะเดื่อฝรั่ง ซึ่งฝักวนิลลาเป็นเครื่องเทศที่ได้มาจากพืชไม้ดอกประเภทกล้วยไม้ ซึ่งจะออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ และต้องผสมดอกถึงจะติดฝัก และดอกจะบานเพียง ๑ วันในช่วงเช้าเท่านั้น ฝักวนิลลาจะมีกลิ่นก็ต่อเมื่อมีการบ่มมายาวนาน ๔ – ๖ เดือน และยังสามารถนำไปแช่น้ำหวานหรือน้ำนมให้เกิดกลิ่นหอม จากนั้นนำฝักไปล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่จนกว่ากลิ่นจะหมดไป คุณสมบัติของกลิ่นวนิลลาสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายทั้ง ยา บุหรี่ เครื่องสำอาง รวมไปถึงน้ำยาทำความสะอาด ส่วนมะเดื่อฝรั่งนั้นได้มีการนำมาปลูกที่ดอ…

ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

กองทัพเรือ ได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย บริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นแหล่งโครงการศึกษาค้นคว้าและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญเกิดความรู้สึกรำลึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าอันเป็นประโยชน์แก่มหาชนสืบไป ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
อาคารพิพิธภัณฑ์ออกแบบก่อสร้างในลักษณะหมู่อาคารต่อเนื่องขึ้นไปตามไหล่เขา มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกอาคาร จำนวน ๕ อาคาร ประกอบด้วย อาคารหลังที่ ๑ “เทิดพระเกียรติมหาราช” จะเป็นการนำเสนอความเป็นมาของโครงการฯ อาคารหลังที่ ๒ “ปวงปราชญ์ร่วมรวมใจ” จะเป็นการนำเสนอระบบนิเวศของป่าแต่ละประเภทตลอดจนอาณาจักรของจุลินทรีย์ เห็ดรา และสัตว์ผู้ย่อยสลาย อาคารหลังที่ ๓ “ใฝ่เรียนรู้ผู้ฉลาด” จะเป็นการนำเสนอระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนและป่าต่าง ๆ ตามเกาะตลอดจนสังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยในป่าเ…

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดให้มีการอบรม
“โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้” ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ อาคารห้องเรียน สำนักตรวจบัญชีทหารเรือ
การฝึกอบรมโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ข้าราชการทหารและพนักงานราชการได้มีความรู้และสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มเติมแก่ครอบครัวได้
โดยอาชีพเสริมที่เปิดอบรมประกอบด้วย การทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้า (สูตรประหยัด) การทำข้าวปั้นญี่ปุ่นหน้าต่าง ๆ การทำเทียนแฟนซี (ดอกบัว) และการนวดฝ่าเท้า แต่ละอาชีพรับสมัคร จำนวน ๓๐ คน เสียค่าอุปกรณ์การอบรม ๕๐ บาท สำหรับการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าและข้าวปั้นญี่ปุ่นหน้าต่าง ๆ เสียค่าอุปกรณ์อบรม ๖๐ บาท โดยผู้รับการอบรมจะได้รับผลงานกลับไปด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๖๓
ข้อมูลจาก คทพ.
๖ ส.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลวัดเครือวัลย์วรวิหาร

กองทัพเรือ กำหนดจะทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร (พระอารามหลวง
ชั้นตรี) แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑
การทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและ
พระวิหารที่ชำรุดทรุดโทรมของวัดเครือวัลย์วรวิหาร ซึ่งเป็นฌาปนสถานของกองทัพเรือและเป็นการบำรุง
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยและร่วมกิจกรรมบำรุงศาสนาเพื่อความเจริญและความก้าวหน้าเป็นมงคลแก่ชีวิต โดยบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “บัญชีผ้าป่าสามัคคีวัดเครือวัลย์วรวิหาร” เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๒๒๒๐ – ๔ข้อมูลจาก สก.ทร.
๖ ส.ค.๕๑

เพลงเฉลิมพระเกียรติ “แม่แห่งแผ่นดิน”

สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมด้วยครูเพลงและศิลปินชื่อดังของเมืองไทย จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
“แม่แห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๗๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพื่อเป็นสื่อและสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

โดยเพลงแม่แห่งแผ่นดินมีที่มาจากคำขวัญพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐ นำมาเรียงร้อยเป็นบทเพลง โดยปรมาจารย์ด้านดนตรีและภาษาร่วมกันแต่งเนื้อร้องถึง ๔ คน
และแต่งทำนองอีก ๔ คน ได้แก่นายชาลี อินทรวิจิตร สาขาศิลปะการแสดงรับหน้าที่ประพันธ์เนื้อร้องเพิ่มจากคำขวัญวรรคที่ ๑ “ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ” และเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติปี ๒๕๓๕ แต่งทำนอง “ข้าวในนา ปลาในน้ำคำโบราณ ข้าวขอบลาน
ยังอาจหาญ เลี้ยงแผ่นดิน ป่าพงไพร แหล่งน้ำใสใช้อาบกิน ดุจนิยาม แหล่งทรัพย์สินแผ่นดินทอง”
นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี ๒๕๔๙ รับหน้าที่ประพันธ์เนื้อร้องเพิ่มจากคำขวัญวรรคสอง “คือตำนานความอุดม…

ผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

พลเรือเอกสถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาง จาง จิ่วหวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๓๐ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนตามคำเชิญในระดับผู้บัญชาการทหารเรือ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ล่าสุด
พลเรือเอกสถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางไปจีนเพื่อทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำ
เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๐ ทางด้านกองทัพเรือจีนเริ่มเยือนกองทัพเรือไทยตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ส่วนในด้านการจัดหายุทโธปกรณ์จากจีน กองทัพเรือ สั่งต่อเรือฟริเกต ๖ ลำ เรือลำเลียง ๑ ลำ และเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ๒ ลำ (เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงนราธิวาส) นอกจากนี้กองทัพเรืออนุมัติให้จัดหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือเดินทางไปเยือนเมืองท่าเซี่ยงไฮ้ ขณะที่กองทัพเรือจีนส่งเรือพิมาต Shenzen (DDG 167) และเรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ Weishanhu (AOR 887) แวะเยี่ยมฐานทัพเรือสัตหีบ และในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางก…

การซ้อมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๑ (C-MEX 08)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะดำเนินการซ้อมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๑ (C-MEX 08) โดยจัดให้มีการฝึกบริเวณนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับ ระหว่าง ๒๕- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ และการฝึกภาคสนาม ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
การฝึกซ้อมการบริหารด้านวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๑ เป็นการฝึกซ้อมประจำปีซึ่งมีทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานด้านสาธารภัยร่วมฝึก สำหรับการฝึกครั้งนี้กำหนดการผึกในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยกำหนดสถานการณ์ฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่เกิดภัยพิบัติ จนระดับที่ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และเข้าสู่สถานการณ์ขั้นวิกฤต สมช. จึงได้จัดศูนย์อำนวยการวิกฤตการณ์ระดับชาติขึ้นเพื่อควบคุมสถานการณ์
สำหรับสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมจะเป็นการสมมติเกิดเหตุเกิดภายในอ่าวไทยรุนแรงและขึ้นบกที่จังหวัดระยอง ในครั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึก มีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย การจัดการปัญหาน้ำมันรั่วในทะเล การอพยพประชาชนและการจัดการจราจรในพื้นที่ประสบภัย การจัดการผู้ป่วยเฉียบพลัน และการจัดก…