Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2016

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดการสัมมนาการปฎิบัติการข่าวสาร (IO)

วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องสินธูทัศนา ๓ ราชนาวีสโมสร พล.ร.ต บำรุงรัก สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (io) ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติการข่าวสาร ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการกิจการพลเรือน ตลอดจนแนวทางการพัฒนา ทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพเรือ ทั้งนี้ประกอบไปด้วยและประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ และกิจกรรมการสัมมนา --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๘ ม.ค.๕๙

กองทัพเรือ เข้าร่วมการฝึกผสมนานาชาติ Cobra Gold 2016

กองทัพเรือไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก คอบร้าโกลด์ ๑๖ เริ่มมีการเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสถานที่ เพื่อเข้าร่วมการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้รหัส "คอบร้าโกลด์ ๑๖" ซึ่งมีการขนย้ายยุทโธปกรณ์ อาทิ เฮลิคอปเตอร์ Blackhawk รถหุ้มเกราะ Striker รวมถึงพาหนะแบบต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มนำยุทโธปกรณ์ มาตั้งแต่วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินอู่ตะเภา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่ม kickoff การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ก.พ.๕๙ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ลพบุรี และนครราชสีมา --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๙ ม.ค.๕๙

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพบกจะทำการเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเป็นชายไทยอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๘) และชายไทยอายุ ๒๒-๒๙ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๗) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ รายละเอียดตามกำหนดที่ได้รับหมายเรียก (สด.๓๕) ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sussadee.com หรือติดต่อกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙, ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๔๑ --ข้อมูล สนง.สัสดีฯ ๒๗ ม.ค.๕๙

ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี2559

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการประเมินความแข็งแรงของสภาพร่างกาย ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต และหากตรวจพบว่ามีอาการบางอย่างบ่งชี้ว่าอาจพบโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น จะได้เตรียมปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลและรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรค รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือควรระมัดระวังเรื่องใดบ้าง เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจด้านเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) คือกลุ่มอาการหรือกลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุสำคัญคือโรคอ้วน ทำให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด พบปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของข้าราชการขั้นต้นถึงร้อยละ ๔๘.๖๖ และพบปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพขั้นสูงร้อยละ ๒๕.๙๒ จึงขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพลอาสาสมัคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีภายในเดือนเกิด ณโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ ใกล้เคียงพื้นที่ตั้งหน่วยเพื่อเป็นข้อมูลการเตรียมความพร้อมของกำลังพลกองทัพเรือด้านสุขภาพที่ดี --ข้อมูล พร. ๒๗ ม.ค.๕๙

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยของ ศบภ.ฉก.นย.ภต.

ฉก.นธ.๓๑ จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนและติดตาม สถานการณ์น้ำท่วมอันเนื่องมาจากฝนตกหนัก และน้ำทะเลหนุนใน ๒๕๑๙๐๐ ม.ค.๕๙ ดำเนินการพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นหาก ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำการอพยพโดยมีการเตรียมการดังนี้ ๑.ถ้าระดับน้ำสูงขึ้นบางพื้นที่จะอพยพคนแก่และเด็กไปที่ โรงเรียนกับมัสยิด ๒.ถ้าระดับน้ำสูงขึ้นคลอบคุมพื้นที่ทั้งเกาะจะย้ายมาที่ประมงฝั่ง บ.ปูลาเจ๊ะมูดอ ครับ โดยให้ โดยจะจัดยานพาหนะในการลำเลียงได้แก่ ๒.๑ การอพยพทางน้ำโดยเรือประมงของชาวบ้าน ๒.๒ การอพยพทางบก โดยรถบรรทุกเส้นทางข้ามสะพานมาฝั่งประมงปูลาเจ๊ะมูดอ --ข้อมูล ศบภ.ทร. ๒๗ ม.ค.๕๙

กองทัพเรือส่งอากาศยานเรือตรวจการณ์ช่วยเหลือลูกเรือประมงอับปางอ่าวชุมพร

เมื่อเวลา ๑๗๓๐ น.ของวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ในฐานะ ผอ.ศรชล.เขต ๑ ได้รับแจ้งจาก นาวาเอก บัณฑิต ชื่นอิ่ม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ว่าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนางโชติกา สมุทรผ่อง ภรรยาของนายชัชวาลย์ สมุทรผ่อง ไต๋เรือประจำเรือประมงโชคเจริญรัตน์ ซึ่งเป็นเรือประมงลอบปูขนาดเล็ก เกิดเหตุอับปางขณะออกทำการประมงบริเวณระหว่างเกาะกะโหลกและเกาะงาม หน้าอ่าวจังหวัด จ.ชุมพร ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๒๐ ไมล์ทะเล โดยมีลูกเรือพร้อมไต๋เรือ ๘ คน สูญหายในทะเล หลังรับแจ้งได้สั่งการให้ช่วยเหลือชาวประมงอย่างเร่งด่วน โดยจัดหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๑ โดยเครื่องบินลาดตระเวนดอร์เนีย พร้อมเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ผิวน้ำขึ้นบินตรวจสอบค้นหาทางอากาศ จาก สนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และให้เรือตรวจการณ์ ๑๑๑ (ต.๑๑๑) ซึ่งลาดตระเวนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้าค้นหาช่วยเหลือทางทะเลในบริเวณที่รับแจ้งเรือประมงอับปาง เบื้องต้นยังไม่พบลูกเรือที่สูญหายแต่อย่างใด ล่าสุดได้รับแจ้งจากเรือประมงใก…

ศิริราชพยาบาลเชิญร่วมงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลทุกวัย” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ม.ค.๕๙

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลทุกวัย” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และญาติได้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถแนะนำผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างเต็มที่มาพบผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมภายในงาน มีนิทรรศการ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมสาธิตที่ได้ประโยชน์แต่ละช่วงวัย อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและจดทะเบียนคนพิการ และทุกวันช่วงเวลา ๑๒๐๐-๑๔๐๐ น. ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูบรรยายเชิงปฏิบัติพร้อมด้วยพิธีกร นักแสดงร่วมให้ความรู้และบันเทิง วันที่ ๒๕ ม.ค. ฟื้นฟูอาการปวด “ปวดกล้ามเนื้อเอ็นอักเสบทำอย่างไรดี” “ทำบัตรคนพิการและได้อะไร” วันที่ ๒๖ม.ค. ฟื้นฟูหัวใจ “Fit for Heart: ออกกำลังให้หัวใจแข็งแรง” “ทำงานอย่างไรไม่ปวดหลัง/คอ” วันที่ ๒๗ ม.ค. ฟื้นฟูระบบประสาท “๓๖๐° กับเมาไม่ขับ” วันที่ ๒๘ ม.ค. ฟื้นฟูผู้สูงวัย “บ้านน่าอยู่สำหรับผู้สูงวัย” “การออกกำลังกายในผู้สูงวัย” วันที่ ๒๙ ม.ค. ฟื้นฟูเด็ก “หลังคด เท้าแบ…

เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น ในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๘ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานฯ กรุณาแจ้งรายชื่อ พร้อมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร ให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือทราบ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๘๖๕๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ ข้อมูล: กพร.ทร. ๒๕ ม.ค.๕๙

พิธีมอบวุฒิบัตรเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่เยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ หน่วยงานของ ทร.และหน่วยงานเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ ม.ค.๕๙ ทั้งนี้ มีเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน เป็นเยาวชนชาย ๓๒ คน เยาวชนหญิง ๒๘ คน ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๕ ม.ค.๕๙

ขอเชิญสมาชิกราชนาวิกสภาร่วมคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล พลเรือเอก กวี สิงหะ ๒๕๕๙

สำนักงานราชนาวิกสภากรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยคณะกรรมคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๕๙ ได้เชิญชวนนายสัญญาบัตรซึ่งเป็นสมาชิก ราชนาวิกสภา ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ในระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ (HRMISS) โดยการเข้าสู่โปรแกรมการให้คะแนนคัดเลือก ดังนี้ -ใช้ Web Browser เช่น Internet Exploer (IE) หรือ Mozilla Firefox เข้าระบบงานกำลังพลที่ URL (Uniform Resource Locator) http://hrmiss.navy.mi.th หรือ Login เข้าสู่ระบบ ด้วย Username และ Password ของตนเอง - เมนูการให้คะแนนคัดเลือกบทความดีเด่น จะอยู่ในเมนู ข้อมูลส่วนตัว > คัดเลือกบทความดีเด่น - เมื่อคลิ๊กที่เมนูคัดเลือกบทความดีเด่น จะแสดงรายชื่อบทความ ผู้ใช้สามารถให้คะแนน โดยคลิกที่ “เลือกลำดับ” (Drop Down List) ที่คอลัมน์ทางด้านขวาหัวข้อ “ลำดับที่เลือก” ในการเลือกลำดับ เมื่อเลือกตัวเลขลำดับใน Drop Down List แล้ว จะไม่แสดงตัวเลขลำดับที่เลือกนั้นอีก สามารถเปลี่ยนแปลงการให้ลำดับได้ --ข้อมูล สน.รนภ.ยศ.ทร. ๒๕ ม.ค.๕๙

เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น ในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นในส่วนของกองทัพเรือ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๘ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานฯ กรุณาแจ้งรายชื่อ พร้อมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร ให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือทราบ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๘๖๕๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ --ข้อมูล: กพร.ทร. ๒๕ ม.ค.๕๙

กองทัพเรือ รับมอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬา และของใช้จำเป็นเพื่อให้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ม.ค.๕๙ พล.ร.ท.อาทร เคลือบมาศ รอง จก.กพร.ทร. ร่วมกับ ทรภ.๑ และกลุ่มบริษัทโกลว์ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และของใช้จำเป็นสำหรับนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง"บ้านกองบอด" ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๔ ชั่วโมงครึ่ง มีประชากรในชุมชนประมาณ ๖๐๐ คน เด็กๆ เยาวชนประถมวัยประมาณ ๓๐ คน โดยมอบอุปกรณ์การศึกษา ทำให้เด็กในชุมชนบ้านกองบอด ได้มีห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ในการพัฒนาทักษะการเรียนและร่างกายที่ดี --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๒ ม.ค.๕๙

รอง นรม. ฝ่ายความมั่นคงยืนยันการแก้ไขปํญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อแก้ใบเหลือง

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับนายซีซ่า เดเบน (Mr.Cesar Deben) ที่ปรึกษาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย Illegal Unreported and Unregulated Fishing (ไอยูยู ฟิชชิ่ง) ผู้แทนจากสหภาพยุโรป (อียู) และคณะฯ ภายหลังเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายของไทย ทั้งนี้ รายละเอียดที่ทางคณะจากอียูได้เดินทางมาตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ม.ค.๕๙ นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พลเอก ประวิตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เป็นห่วงกับการตรวจครั้งนี้ เพราะได้พยายามทำทุกอย่างเต็มที่ตามที่ได้รับคำแนะนำมา จากที่ไปประสานงานมาในทุกเรื่อง สำหรับการหารือครั้งนี้ จะสอบถามถึงการให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำให้ดีและจะปลดจากใบเหลืองให้ได้ หรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นใบเหลืองอยู่อย่างเดิมก็ยังทำงานได้อยู่ เพราะเข้าใจว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน แต่เจ้าหน้าที่ และทุกหน่วยงานได้พยายามอย่างเต็มที่ ในส่วนกรณีที่มีชาวประมงพื้นบ้านบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมานั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่…

กองทัพเรือเตรียมพร้อมรับวิกฤติภัยแล้ง ๒๕๕๙

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความพอเพียงในวิกฤตภัยแล้ง พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยงานในกองทัพเรือจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ โดยจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ๗ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ดุแลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ จ.ชลบุรี จนถึง จ.ชุมพร) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ (ดูแลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่ จ.สุราฎธานีลงมาถึง จ.นราธิวาส ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ (ดูแลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ (ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ดูแลในพื้นทีที่จังหวัดติดแม่น้ำโขงตั้งแต่ภาคอีสานจนถึง จ.เชียงราย) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจภาคใต้ (ในพื้นที่ ๓ จั…

กองทัพเรือนำสารไอโอดีนพระราชทานฯ มุ่งสู่เด็กดอยภาคเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รอง ผวจ. สมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็มพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากนายอรุณชัย พุทธเจริญ ประมง จ.สมุทรสาคร ในนามผู้แทนสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร น้อมเกล้าฯถวายปลาทูแห้งเค็ม ๕,๐๐๐ กก. จากนายกมล ไกรวัฒนุสรณ์ ผู้แทนผู้ประกอบการประมงจังหวัดสมุทรสาคร น้อมเกล้าฯ ถวายกะปิ ๒,๕๐๐ กก. และนายกิตติกร แซ่เอี๊ยบ ผู้แทนผู้ประกอบการประมง จ.สมุทรสาคร น้อมเกล้าฯถวายเกลือไอโอดีน ๕,๐๐๐ กก.โดยมี พล.ร.ต. บรรพต เกิดภู่ รอง ผบ.ทรภ.๑ น.อ. บัณฑิต ชื่นอิ่ม รอง ผอ.กพร.ทรภ.๑ และ น.ต.อนุชิต สุนทรโฆษิต ประจำแผนกแผน กพร.ทรภ.๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ รับมอบเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลำเลียงไปยังศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเข้า…

กิจกรรม “ศปมผ.พบพี่น้องประชาชน” ระหว่าง ๒๐-๒๑ ม.ค.๕๙ จ.กระบี่

พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และส่วนงานประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พร้อมคณะ จัดกิจกรรม “ศปมผ. พบพี่น้องประชาชน” เพื่อให้ความรู้ และให้กำลังใจพี่น้องประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ม.ค.59 ณ บริเวณแพปลาท่าเรือน้ำลึก ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การแสดงดนตรีของดุริยางค์ทหารเรือ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ การมอบอุปกรณ์กีฬา-อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียนในพื้นที่ และจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดการทำการประมงอย่างยั่งยืน ระหว่างพี่น้องประมง สมาคมประมง จ.กระบี่ และ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศปมผ. ทั้งนี้ทางชาววประมง จ.กระบี่ จะได้นำเสนอการบริหารจัดการที่ลงตัวและมีความยั่งยืน อันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทางการได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ รวมถึงการให้กำลังใจกับ พี่น้องประมง ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย ในการนี้ยังมี เรือเอกสมรักษ์ คำสิงห์ คุณท้อด ทองดี เข้าร่วมกิจกรรม --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๑ ม.ค.๕๙

18 ม.ค.59 กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี 2559


วันนี้ (18 มกราคม 2559) เวลา 15.00 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันกองทัพไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์สามารถเอาชนะข้าศึกด้วยพระองค์เอง ในขณะที่ตกอยู่ใน วงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเดิมนั้น ถือเอาวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธนาธิการ เมื่อวันที่ 8 เมษายนเป็นวัน “กลาโหม” และต่อมาได้ถือว่าเป็น “วันกองทัพไทย”
ในปี 2523 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทยโดยยึดเอาว…

วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๗

บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด ร่วมกับกองทัพเรือจัดพิธีมอบทุนวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๗ พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล ปษ.พิเศษ.ทร. เป็นประธานในพิธี มอบทุน โครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
พิธีลงนาม MOU ลงนามระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ จำนวน 36 หน่วยงาน

นนี้ (15 มกราคม 2559) เวลา 13.40 น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กำหนดจัดให้มีการลงนามระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ จำนวน 36 หน่วยงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์มาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจัดจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานในการลงนามฯ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ การลงนามระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ มาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจัดจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการด้านประมงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป…

ศปมผ. ชี้แจงเรื่องพระราชกำหนดการทำประมง พ.ศ.๒๕๕๘

จากมติที่ประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ น. ซึ่งมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานการประชุมนั้น มีเรื่องแจ้งให้ชาวประมงพื้นบ้านทราบเกี่ยวกับมาตรา ๓๔ ในพระราชกำหนดการทำประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ว่าในขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากกรมประมงยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตทำประมงดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดของแต่ละจังหวัดอีกด้วย ดังนั้นในขณะนี้ชาวประมงพื้นบ้าน จึงยังคงสามารถออกทำการประมงได้ตามปกติ --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๑๙ ม.ค.๕๙

กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันกองทัพไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช ๙๕๔ ด้วยพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์สามารถเอาชนะข้าศึกด้วยพระองค์เอง ในขณะที่ตกอยู่ใน วงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเดิมนั้น ถือเอาวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธนาธิการ เมื่อวันที่ ๘ เมษายนเป็นวัน “กลาโหม” และต่อมาได้ถือว่าเป็น “วันกองทัพไทย” ในปี ๒๕๒๓ คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้ถือเอาวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทยโดยยึดเอาวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช แต่ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ตลอดจนราชบัณฑิตยสถานแล…

ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับในทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. มีการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ มากกว่า ๒๐ หน่วยงาน เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน และการค้ามนุษย์ในภาคประมงของไทย ตามคำแนะนำของสหภาพยุโรป(EU) ซึ่งถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงของไทย หลักสูตรนี้ ได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรชาติทางทะเลโดยคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พร้อมกับได้รับการอนุมัติจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้มีการจัดการฝึกอบรมจำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๔๐ คน รวมมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางทะเลจำนวน ๑๒๐ คน ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา โดยมีผู้เข้…

รัฐบาลพร้อมรับการประเมินความคืบหน้าแก้ปัญหา IUU ๑๘-๒๑ ม.ค.๕๙

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความพร้อมสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของคณะผู้แทน EU ที่จะเดินทางมาตรวจเพิ่มเติมและลงพื้นที่ ระหว่าง ๑๘-๒๑ ม.ค.๕๙ โดยยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีผลความก้าวหน้าเป็นลำดับ การแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รัฐบาลได้ออก พรก.และกฎหมายลูก เป็นหลักในการบังคับใช้ รวมทั้งให้ความรู้ประชาชนผ่าน ๒๘ ศูนย์ และออกคู่มือการทำประมงอย่างถูกต้อง ๒) การแก้ไขเรื่องระบบควบคุมติดตาม ได้แก่ (๑) วางระบบตรวจสอบมาตรฐาน (MCS) ควบคุม ติดตาม เฝ้าระวังเรือในทะเลทั้งระบบ โดยให้เรือติดตั้ง VMS เริ่มจากเรือที่มีขนาด ๖๐ ตันกรอสขึ้นไปก่อน ปัจจุบันติดไปแล้ว ๙๓.๗% (๒) จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยวางระบบ E-License พร้อมใช้งาน ๓๐ มี.ค.๕๙ และอบรม จนท.ประจำศูนย์ และผู้สังเกตการณ์บนเรือ พร้อมปฏิบัติงาน ม.ค.๕๙ ๓) การแก้ปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย มีชุดบูรณาการพิเศษเพื่อตรวจและบังคับใช้กฎหมายโดยเน้นเรือขนาด ๖๐ ตันกรอสขึ้นไปทั้งในและน…

ทรภ.๓ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบริเวณ จ.ตรัง

ศรชล. เขต ๓ ทรภ.๓ ช่วยเหลือคนงานในเรือบรรทุกปูนซีเมนต์ มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจติดขัด ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ ได้รับแจ้งจาก น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวธ ผู้อำนวยการกองสื่อสารทัพเรือภาคที่ ๓ ว่ามีผู้ป่วย มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจติดขัด (ยังมีสติ) ชื่อ นายพิสนธิ์ ไกรสิงห์สม อายุ ๔๓ ปี สัญชาติไทยเป็นคนงานบนเรือบรรทุกปูนซีเมนต์ของ บริษัท จัมโบ้บาร์จ แอนด์ ทัก จำกัด ที่จอดเรือทอดสมออยู่บริเวณปากร่องน้ำกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้ขอความช่วยเหลือให้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบนฝั่ง จากเหตุการณ์ดังกล่าว พล.ร.ท.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ (ผอ.ศรชล. เขต ๓) / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ จึงได้สั่งการให้ ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ต่อมาเวลา ๑๔๐๐ ได้ทราบว่ามีหน่วยของทหารเรืออยู่ใกล้กับบริเวณที่เรือจอดเรือทิ้งสมออยู่ จึงได้ประสานไปยัง จ่าเอกอับดุลเล…

ศปมผ.จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ

วันที่ ๑๕ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๑๓๐ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดพิธีการลงนามความร่วมมือ MOU การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ ไม่นำเข้านำผ่าน ผลิต ส่งออก จำหน่ายซึ่งสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีณิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ ร่วมลงนามระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร เป็นต้น ร่วมกับผู้ประกอบการ ได้แก่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย บริษัท แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น จำกัด เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๑๕ ม.ค.๕๙

กองทัพเรือประชุมเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ และคณะฯ ได้เข้านำเสนอแนวความคิดการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ให้กับ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมืองพัทยา ณ ห้องประชุม ๑๓๑ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ม.ค.๕๙ การนำเสนอแนวความคิดนี้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงเดือน พ.ย.๖๐ ต่อไป โดยในมหกรรมฯ จะประกอบไปด้วย การสวนสนามทางเรือนานาชาติ จากเรือของกองทัพเรือประเทศในและนอกอาเซียนกว่า ๕๐ ประเทศ การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ การเดินพาเหรดของทหารเรือนานาชาติ กิจกรรมบันเทิง นิทรรศการอาวุธ และการแข่งขันกีฬา เป็นต้น --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๕ ม.ค.๕๙

๑๗ มกราคม วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ

กองทัพเรือได้กำหนดวันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงวีรกรรมยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เพื่อสดุดีและบำเพ็ญกุศลให้แก่วีรชนกองทัพเรือทั้งหมด โดยรวมในวันเดียวกัน โดยกองทัพเรือได้จัดให้มีการประกอบพิธีสดุดี และบำเพ็ญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตในการรบ เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหารเรือดังกล่าวเหล่านั้น ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ ฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทางเรือเข้ารุกล้ำน่านน้ำไทยโดยมุ่งหมายจะระดมยิงหัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกของไทย กำลังรบทางเรือของเราที่รักษาการณ์อยู่ในบริเวณนั้น ประกอบด้วย เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา เข้าต่อสู้ขัดขวางข้าศึก ซึ่งมีกำลังทางเรือถึง ๗ ลำ ประกอบด้วย เรือลาดตระเวน ๑ ลำ เรือสลุป ๒ ลำ และเรือปืน ๔ ลำ เมื่อเปรียบเทียบกับกำลังรบทั้งสองฝ่ายแล้ว จะเห็นได้ว่าเราได้เข้าต่อสู้กับข้าศึกที่เป็นชาติมหาอำนาจทางเรือ ซึ่งมีทั้งจำนวนเรือขนาดของเรือและจำนวนอาวุธเหนือกว่าฝ่ายเรามาก แต่วีรชนผู้กล้าหาญของเราได้ต่อสู้ด้วยจิตใจนักรบอั…

๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย

ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเห็นว่าควรเปลี่ยนเอาวันอื่นเป็นวันกองทัพไทย อันจะทำให้ทหารทั้งสามเหล่าทัพระลึกถึงความภาคภูมิใจ ปลุกใจให้เกิดความหวงแหนชาติบ้านเมือง พร้อมที่จะสละชีวิตเลือดเนื้อเป็นชาติพลี และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่ทหารทั้งสามเหล่าทัพ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงลงมติกำหนดให้วันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะในการกระทำยุทธหัตถี เป็นวันกองทัพไทย โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ ต่อมาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีแทน วันที่ ๒๕ มกราคม กระทรวงกลาโหมจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทย จากวันที่ ๒๕ มกราคม เป็นวันที่ ๑๘ มกราคม เพื่อให้สอดคล้องกับมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๒ ทางราชการกระทรวงกลาโหม ได้รวมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เข้าเป็นวันเดียวกันกับวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม คือวันที่ ๘ เมษายน โดยเรียกชื่อว่า “วัน…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ขอความร่วมมือในการทำธุรกรรมทางการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด โดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด เมื่อทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาสำเนาใบโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน อื่น ๆ ของธนาคาร ที่สามารถยืนยันและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุชื่อ หมายเลขสมาชิก และหมายเลข โทรศัพท์ ให้สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ และหมายเลขโทรสารภายในกองทัพเรือ ๕๕๐๘๘ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน เพื่อให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใด และต้องการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณีที่สมาชิกมีการโอนเงินและไม่ส่งหลักฐาน ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะเก็บเงินไว้ในชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปี ไม่มีสมาชิกท่านใดนำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะนำเงินรอตรวจสอบดังกล่าว ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อขอโอนเข้าเป็นทุนสำรองต่อไป --ข้อมูล สอ.วด. ๑๑ ม.ค.๕๙

เชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๕๕๙

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือโทอดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการและสวัสดิการของ กพร.ทร. ตลอดจนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ เมเจอร์โบว์ฮิตปิ่นเกล้า ชั้น ๓ กรุงเทพมหานคร ผู้มีความประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมบริจาค สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๓, ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ และเวบไซต์กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ www.navy.mi.th/civil --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๑ ม.ค.๕๙

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ สทป. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม หรือ สทป. มีภารกิจในการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ใช้องค์ความรู้ระดับสูง เพื่อให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาคและตอบสนองความต้องการของกองทัพ สทป. เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมปฏิบัติงานจำนวน ๒๗ อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๔ ก.พ.๕๙ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dti.or.th --ข้อมูล สทป. ๘ ม.ค.๕๙

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้สมัครเป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม๒๕๔๑) สัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ผู้สนใจซื้อระเบียบการสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ที่ - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี- ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต - โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร - ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - ร้านสวัสดิการห้องเย็น (สัตหีบ) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต (เว้นเขตเชีย…

องค์การอนามัยโลกชี้การวางมือถือไว้ที่หัวนอนเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมอง

องค์การอนามัยโลก ได้สรุปผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือ และบอกว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้ นั่นคือถ้าใช้ต่อเนื่องโทรแนบชิดติดหัว เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงต่อวันเป็นเวลานาน 10 ปี จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 40% ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ได้จัดให้การแผ่คลื่นหรือรังสีจากโทรศัพท์มือถือนั้น อยู่ในกลุ่ม 2B หรือ "possibly carcinogenic to humans (อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์)" ซึ่งแปลว่ามีหลักฐานบ้างในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนในมนุษย์ และระดับดังกล่าวนี้ไม่ได้บอกถึงระดับของอันตราย หรือปริมาณที่บริโภคแล้วจะอันตราย แต่จะขึ้นกับความชัดเจนของข้อมูล อย่างที่เนื้อสัตว์แปรรูปโดนจัดให้อยู่ในระดับ 1 (มีหลักฐานชัดเจนว่าก่อมะเร็งในมนุษย์) หรือพวกเนื้อแดง อยู่ในระดับ 2A (มีหลักฐานชัดในสัตว์ทดลอง มีหลักฐานบ้างในมนุษย์) อย่างไรก็ตาม การวางมือถือไว้ที่หัวนอนนั้น ยิ่งห่างจากสมองเรามาก โดยเฉพาะขณะที่สัญญาณแรงสุดคือ ช่วงที่มีสายเข้า ถ้าวางชาร์ตแบตไว้เฉยๆ ไม่ได้โทร ก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าขณะใช้โทรศัพท์ --ข้อมูล นสพ.มติชน ๗ ม.ค.๕๙

นายกรัฐมนตรีระบุการแก้ไขปัญหาภาคใต้ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งสองฝ่าย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ภาพรวมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องศึกษาดูก่อนว่าความขัดแย้งในภาคใต้เกิดขึ้นเพราะอะไร ซึ่งกระทรวงกลาโหมและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จะเป็นผู้ชี้แจงในภาพของการแก้ไขปัญหา และไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไขได้ง่าย ซึ่งปัญหาการขัดแย้งเป็นปัญหาทั่วทั้งโลก ประเทศไทยก็คล้ายกับประเทศอื่นทั่วโลก ไม่ใช่ให้ภาครัฐเป็นผู้แก้ไขเพียงฝ่ายเดียว ต้องแก้ไขกันทั้งสองฝ่าย รัฐมีหน้าที่ทำตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้เห็นต่างใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ สำหรับกรณี เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) จะเดินทางเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะชี้แจงในสิ่งที่ได้แก้ปัญหาไปแล้ว ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ใช้แต่กำลัง แต่แก้ปัญหาด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง ๙ ยุทธศาสตร์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้วยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและวิธีอื่น ๆ ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาโรฮิงจา จะมีการหารือ เพราะอยู่ในหัวข้อการอพยพแบบไม่ปกติ ซึ่งกำลังแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคทุกประเทศอยู่ โดยไทยเป็นประเทศที่อยู่กลางทาง ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการค้ามนุ…

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือได้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี จัดทำโครงการ ได้แก่ โครงการพิพิธภัณฑ์เรือพุทธเลิศหล้านภาลัยเฉลิม พระเกียรติ โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี ธงราชนาวีไทยเฉลิมพระเกียรติโครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี ธงราชนาวีไทยเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมแล่นใบอ่าวไทยตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ โครงการรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมรักษ์ดวงตานาวี กิจกรรมค่ายเบาหวาน) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดทำโครงการ ได้แก่ โครงการอุปสมบทในอุทกสีมาเฉลิมพระเกียรติ โครงการพิพิธภัณฑ์เรือ ต.๑๒ เฉลิมพระเกียรติ โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ โครงการเดิน – วิ่ง – ปั่น ป้อมพระจุลจอมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ โครงการรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมดูแลเด็กไทยด้วยหัวใจนาวี กิจกรรมเลี้ยงลูกด้วยหัวใจ สร้างเด็กดีมีความสุข กิจกรรมต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม) --ข้…

ทรภ.๓ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบริเวณ ร.ล.ปัตตานี

ในวันที่ ๔ ม.ค.๕๙ เวลาประมาณ ๐๗๓๐ น. ขณะที่คณะชุดสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ด้านความมั่นคงทางทะเลจากส่วนกลาง พร้อมด้วย ผู้ประสานงานโครงการอาวุโสโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (ILO) เจ้าหน้าที่ Greenpeace เข้าเยี่ยมรับฟังข้อมูลศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือผ่านเข้า - ออก (PIPO) ภูเก็ต ขณะเดินทางไปกับเรือหลวงปัตตานี และได้เข้าตรวจเรือประมง ๒ ลำ ที่คาดว่ากระทำผิดกฎหมายในทะเลระยะ ๙.๓ ไมล์ทะเล จากแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต นั้น ขณะทำการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเรือประมงลำดังกล่าวในขณะที่เรือหลวงปัตตานีจอดเทียบกับเรือประมงอีก ๒ ลำ กลางทะเล ซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นลมค่อนข้างแรงเป็นผลให้ นายสุเมธ บัวบูชา นักวิชาการชำนาญการสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสียหลักร่างกายกระแทกเข้ากับกราบเรือประมงอย่างแรงจนหมดสติ และพลัดตกลงไประหว่างช่องว่างของเรือสองลำที่จอดเทียบกันกลางทะเล ซึ่ง ร.ต.ธรรมปพน ปรีชารณเสฎฐ์ นายทหารพลาธิการ ประจำเรือหลวงปัตตานี ซึ่งยืนอยู่ใกล้เหตุการณ์ได้กระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือได้โดยทันทีก่อนที่จะจมหายไปในท้องทะเล ก่อนทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับประสาน ศปก.…

ขอเชิญชวนซื้อดอกป๊อปปี้เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนซื้อดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เพื่อหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ โดย มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี กำหนดจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค.- ๓ ก.พ.๕๙ ในราคาดอกละ ๒๐ บาท ดอกป๊อปปี้ แดงเป็นวัชพืชพันธุ์หนึ่งในยุโรป ใช้เป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพราะเป็นดอกที่ขึ้นมาเองระหว่างสนามรบ เพราะในสนามรบมีดินที่ดี มูลนิธิฯ ได้นำดอกไม้ที่จัดทำขึ้นนี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเฉพาะในวันทหาร ผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ และเรียกว่า “ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก” ดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นจำหน่ายเป็นดอกไม้สีแดง อันหมายถึงสีเลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสูงสุด เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้อยู่กันอย่างปกติสุข --ข้อมูล กพร.ทร. ๖ ม.ค.๕๙

สวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือปรับราคาจำหน่ายลูกปืนต่างประเทศ

กิจการสนามยิงปืนสัตหีบ สวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ จะปรับลดราคาจำหน่ายลูกปืนต่างประเทศขนาด .๓๒ นิ้ว และขนาด .๒๕ นิ้ว สำหรับข้าราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังให้บริการเช่าอาวุธปืนและจำหน่ายลูกปืนประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป้าชนิดต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ และลูกจ้าง รวมทั้งบุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจ ติดต่อซื้อหรือใช้บริการได้ที่ สนามยิงปืนราชนาวี สัตหีบ กิจการสนามยิงปืนสัตหีบ ทุกวัน เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๔๗๕๘๙ หรือที่เจ้าที่ฝ่ายสนาม โทร. ๐๘ ๓๐๖๕ ๗๑๘๖ --ข้อมูล สก.ทร. ๕ ม.ค.๕๙

กองทัพเรือจัดกิจกรรมทางทหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ ในส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมทางทหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ จัดร่วมกับเหล่าทัพ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ การจัดนิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงผลการงานช่วยเหลือประชาชนและโครงการปะการังเทียม นิทรรศการเต่าทะเล นิทรรศการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ การแนะแนวการเข้าโรงเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ การแสดงดนตรีของดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของเด็กและเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลการแข่งขันกีฬาในร่มการแสดงตัวมาสคอตในเครื่องแบบทหารเรือการเล่นเกมต่างๆและแจกของรางวัลต่าง ๆ โดยจะเริ่มงาน ตั้งแต่ ๐๘๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๑๕๐๐ น. ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ การเยี่ยมชมเรือหลวงสุโขทัย พร้อมทั้งออกเรือกับเรือหลวงกันตัง และเรือหลวงเทพา ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา เปิด 2 รอบ เช้าและบ่าย และเฮลิคอบเตอร์ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ และการปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย นิทรรศการการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นิทรรศการเกี่ยวกับสรรพวุธ นิทรรศการเกี่ยวกับ…

บริษัทไทยแอร์เอเชียฯ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยาน ประจำปี ๒๕๕๙

ฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทย์-คณิต เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อที่สถาบันการบิน พลเรือน ในหลักสูตรช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance) ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ดังนี้ ๑. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนกการเรียนวิทย์-คณิต ๒. มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ๓. มีความประพฤติดี มีความกตัญญูต่อบุพพการี ฐานะทางบ้านยากจน ๔. ผู้สมัครต้องสอบผ่านการคัดเลือกของสถาบันการบินพลเรือนด้วยตนเอง โดยทางฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้ ๕. ภายหลังจากจบการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและสนใจเข้าสมัครติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่chaturongi@airasia.com --ข้อมูล บริษัท แอร์เอเชียฯ ๕ ม.ค.๕๙

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือเปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ๒๕๕๙

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมีความรู้พื้นฐานทางดนตรี มีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔ ม.ค.-๑๔ ก.พ.๕๙ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดการสมัคร ได้ที่เวบไซต์ http://job.rtnsm.com/ หรือสมัครโดยตรงได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. ๑๒ ๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐๒ ๔๗๕ ๕๒๙๒ โรงเรียนดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่อำนวยการฝึกหัดศึกษา และอบรมบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในวิชาสามัญ วิชาการดุริยางค์และวิชาทหาร เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นข้าราชการทหารประจำกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ --ข้อมูล ดย.ทร. ๔ ม.ค.๕๙

ศปมผ. จัดอบรมหลักสูตร"ป้องกันและปรายปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับใช้ในทะเล ประจำปี ๒๕๕๙”

ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) โดย คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง ศปมผ. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร "ป้องกันและปรายปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับใช้ในทะเล ประจำปี ๒๕๕๙” จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๔๐ นาย ระยะเวลาอบรมรุ่นละ ๘ วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานทางทะเล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และการค้ามนุษย์ ซึ่งกำหนดการจัดการอบรม ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ ม.ค.๕๙ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ ก.พ.๕๙ และรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มี.ค.๕๙ ทั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๔ ม.ค.๕๙