Skip to main content

Posts

ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ชายหญิง) ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. - 6 พ.ค.61จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ กลุ่มงานเทคนิค3 อัตราและกลุ่มงานบริการ 4 อัตราสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จังหวัดสงขลา และสถานที่สอบ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือ ภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราน ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาทั้งนี้ติดตามรายละเอียดใบประกาศรับสมัครทางเวบไซต์ ทัพเรือภาคที่ 2 หรือ สอบถามโทร .074 311 4414ต่อ 22114.
Recent posts

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร 11 อัตรา  นายทหารประทวน 24 อัตรา และพนักงานราชการ 32 อัตรา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 เม.ย. - 9 พ.ค.61 สมัครได้ทางเวบไซต์ www.opsd.mod.go.th หัวข้อ "การรับสมัครและสอบคัดเลือก" และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 226 1397.

งานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561 รวม 5 วัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมา ครบรอบ 236 ปี โดยงานครั้งนี้มีพิธีเปิดในวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 18.15 น. ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร และมีริ้วขบวนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์สำคัญสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด “รัตนโกสินทร์เรือนรอง” จำนวน 11 ริ้วขบวน ได้แก่ 1) เฉลิมฉลอง 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 2) รัชกาลที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง 3) รัชกาลที่ 2 ฟูเฟื่องวรรณกรรม 4) รัชกาลที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ 5) รัชกาลที่ 4 แนวคิดอารยะ 6) รัชกาลที่ 5 วัฒนะสู่สากล 7) รัชกาลที่ 6 มากล้นการศึกษา 8) รัชกาลที่ 7 ประชาธิปไตย 9) รัชกาลที่ 8 นำไทยสามัคคี 10) รัชกาลที่ 9 พระบารมีเปี่ยมล้น…

ขอเชิญชวนร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” และงานพิธีพุทธาภิเษกมังคลาภิเษกวันที่ 25 เม.ย.61

มูลนิธิราชสกุลอาภากร และกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชน ร่วมทำบุญและรับความสิริมงคล ในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” และงานพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษก พระรูปหล่อ บรมครู หมอชีวกโกมารภัจจ์ และพระรูปหล่อ หมอพร พร้อมด้วย พระปิดตา มหามงคล คลุกรักปิดทอง ตามตำราหลวงปู่ศุข ณ พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสวนสมุนไพร หมอพร (สัตหีบ กม.6) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 14.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อจองบูชาวัตถุมงคลได้ที่มูลนิธิราชสกุลอาภากร 02-468-2696 , 08-4642-5577 เฟชบุคแฟนเพจมูลนิธิราชสกุลอาภากร หรือที่พระตำหนักฯ สัตหีบ กม.6

รางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ นาวาเอก พิทักษ์ พงศ์นนทชัย แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ผลิตเพลง แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นาวาเอก พิทักษ์ พงศ์นนทชัย แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ผลิตเพลง แผนกวิทยาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ มีผลงานปรากฏเด่นชัด เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว สมควรได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเกียรติยศนาวีและเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท จากกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐  (ที่มา : กพ.ทร.)

กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  โดยมี พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ มีเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ รวม ๓๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในเรื่องความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถี การดำรงชีวิต อันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำเยาวชนชาย - หญิง อายุร…