Skip to main content

Posts

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี

สภากาชาดไทย...ขอเชิญย้อนรำลึกค้นหา “มนต์เสน่ห์ งานกาชาด จากวันวาน สู่วันนี้” ในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี โดย กองอำนวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม” เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สโมสร รวมถึงบริษัท และร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมออกร้าน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถ.พระรามที่ 4 เดินทางสะดวก ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามภารกิจของสภากาชาดไทย เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปีที่สวนลุมพินีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยโทรศัพท์: 0 2256 4440, 0 2255 9911, 0 225…
Recent posts

กองทัพเรือขอเชิญร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โอกาสนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ โปรดส่งเงินบริจาคที่หน่วยต้นสังกัด และขอให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗           โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕ – ๒ – ๐๖๖๑๓ – ๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ๒๕๔๔” ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บางกอกใหญ่ ๑๐๖๐๐ ในนามกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐           วัดเครือวัลย์วรวิหาร (เจ้าอาวาสฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๓๕๖๕ และ ๐ ๒๔๗๒ ๖๖๙๙ กองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด ณ พระอารามหลว…

กองทัพเรือร่วมส่งเสริมการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง กำหนดจัดโครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาส ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาภากรฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือได้ที่ นายถาวร ศรีผ่อง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๑๕๗๓ ๖๒๙๙ และ ๐๘ ๑๕๕๖ ๘๕๑๑  (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร)  

กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่ง แข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการเต้นแอโรบิกก่อนทำการวิ่งแข่งขัน และการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทอายุ พร้อมทั้งการจับสลากของรางวัลเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
         จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง นักเรียนทหาร และพนักงานราชการ เข้าร่วม การวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยกองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดกิจกรรม “ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีอายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึงได้มีพัฒนาการที่ครบถ้วนแข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวด จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ภายใต้แนวคิด “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทยร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๑๙๗๑ และที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.redcrossfundraising.org/a... (ที่มา : กองอำนวยการจัดงานกาชาด)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๕๐ ที่นั่ง ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1w1F15W469FjcizhYZnysSyHf95AGTOlF4KpkwS_DK1c/viewform?edit_requested=true(ที่มา : พร.)

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ กำหนดจำหน่ายสินค้าราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพแก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจำหน่ายสินค้าราคาชุดละ ๒๘๐ บาท ประกอบด้วย              ** ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ บรรจุถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถุง              ** น้ำมันพืช ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑ ขวด              ** น้ำตาลทรายขาว บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง            ** สมนาคุณข้าวเกษตรอินทรีย์ปลอดสารดำเนินการโดยกิจการเกษตรกรรมทหารเรือภายใต้การควบคุมของสวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง              กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจซื้อสินค้าราคาพิเศษได้บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารจอดรถอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ข้าราชการ ๑ คน สามารถซื้อสินค้าได้ ๑ ชุดเท่านั้น              อนึ่ง หากหน่วยงานของกองทัพเรือมีความประสงค์จะซื้อสินค้าเป็นส่วนรวม ให้รวบรวมรายชื่อแจ้งยอดจำนวนความต้องการและประสานโดยตรงกับ นาวาโท มาโนช รื่นยาน…