Skip to main content

Posts

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ”

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๘๐ ปี ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวม ๑๔ วัน และไปปฏิบัติธรรม ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
           ทั้งนี้ข้าราชการ รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ สามารถลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้โดยไม่นับเป็นวันลาทางราชการ ข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิการลาตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในวันที่ไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้
           สามารถประสานรายละเอียดกับ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ประธา…
Recent posts

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกฯ ในโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้อนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อได้มีโอกาสนำเงินไปใช้ประโยชน์กรณีมีความจำเป็น และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในโครงการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
           ** ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
           ** จำนวนเงินที่ขอกู้สามารถกู้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงิน ค่าหุ้นบวกเงินฝากออมทรัพย์ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
           ** ผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ งวด (๓ ปี)
           ** สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ ได้เพียงครั้งเดียว
           ** สมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินตามโครงการนี้ ต้องไม่มีหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือกับสหกรณ์มาแล้วเป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันที่ขอกู้
           ** ต้องมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ได้รับ
           ** ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
           ติดต่อได้โดยตรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ชั้น ๑ อาคารจอดรถยนต์ อาคา…

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ และพิธีทางศาสนา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยราชการในและนอกกองทัพเรือ ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ฯ
           วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” หรือ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ซึ่งบรรดาเหล่าทหารเรือต่างเทิดทูนและกล่าวขานถึงพระองค์ท่าน และกองทัพเรือได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องจากพระดำรินานาประการที่ทรงมอบไว้แก่ราชนาวีไทย ทั้งโครงการสร้าง…

ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมคณะ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ
           เวลา ๐๙.๐๐ น. ปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นแท่นรับความเคารพ บนเรือหลวงปัตตานี ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุต เพื่อเป็นเกียรติ จำนวน ๑๙ นัด จากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจพลสวนสนาม กล่าวสดุดี พร้อมรับมอบของที่ระลึก และกล่าวอำลาชีวิตราชการ
           และในเวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปยังบริเวณพิธี ณ เรือหลวงปัตตานี ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ขึ้นแท่นรับความเคารพ เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรต…

กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพล ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทุนการศึกษา

กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาปีละ ๒ ครั้ง ในห้วงเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี ขอให้หน่วยดำเนินการรวบรวมและเสนอความต้องการทุนการศึกษาของบุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความเรยบรอยในจงหวดชายแดนภาคตซงเป็นผูทดรบอนตรายจนเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไม่กลับบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแบบรายงานการขอรับทุน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้สามารถดูระเบียบการกองทัพไทย ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๖ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person
           ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อยกรุงเ…

กองทัพเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและ พระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ ออกจากโรงราชรถ

วันนี้ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ น. กองทัพเรือ จะร่วมในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่ง กรมศิลปากร ได้จัดให้มีพิธีฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
           คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศฯซึ่งการดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง และพร้อมที่จะทำมีพิธีบวงสรวงและการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
                                                                                           ข้อมูล สลก.ทร. ๒๑ ก.ย.๖๐

กองทัพเรือฝึกซ้อมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบ 50 ปีอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ กองทัพเรือทำการฝึกซ้อมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อแสดงศักยภาพ และสร้างความมั่นใจ สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก และโชว์การกระโดดร่มดิ่งพสุธา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการปฏิบัติการทางทหาร ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบ 50 ปีอาเซียน โดยมี นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รอง เสธ.ทรภ.๑ เป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมการสาธิต ฯ ณ บริเวณหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
          สำหรับกิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่าง๑๓ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณอ่าวพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบจัดกิจกรรมบนบก ซึ่งเป็นกิจกรรมสมทบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่วนกองทัพเรือรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งยัง…