Skip to main content

Posts

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป สักการะ “อาศรมหมอพร”

ขอเชิญข้าราชการ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ สักการะ “อาศรมหมอพร” อาคารเรียนรู้การแพทย์เชิงบูรณาการ ที่จัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โดยจัดภูมิทัศน์โดยรอบอาศรมหมอพรเป็นสวนรักษ์สุขภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระองค์ จะขอกำลังใจด้วยศรัทธาในเสด็จในกรมฯ ณ ด้านข้างอาคาร ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปิดให้สักการะและเข้าชมได้ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

                                                                                                                   ข้อมูล พร. ๑๒ ธ.ค.๖๐
Recent posts

กองทัพเรือจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ”

วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญร่วมงาน “จากพี่เพื่อน้อง” พร้อมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ” โดย
           ** พลเรือเอก ชาตร์ นาวาวิจิตร ในหัวข้อ “สภาวะแวดล้อมโลกที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ” รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อักษรศรี พานิชสาส์น หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน”
           ** ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดอกเตอร์ ไชยวัฒน์ ค้ำชู หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติสหรัฐอเมริกา”
           ** รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ หัวข้อ “ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” 
          ดำเนินรายการโดย นาวาเอก วชิรพร วงศ์นครสว่าง ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนไทยาวาส – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                                                                                                           ข้อมูล ยศ.ทร. ๑๒ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ “ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชาคริต ดิเรกวัฒนะชัย ผู้แทน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ นายวุฒิ นาฮิม ผู้แทน มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ร่วมแถลงข่าว
           โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อความรู้…

เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับท่าเทียบเรือประมง

วันนี้ 7 ธ.ค.60 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ เข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ” ณ ท่าเทียบเรือประมง ซึ่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ศปมผ. และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่าง 6 - 8 ธ.ค.60 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
          การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ ให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือประมง / ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
           ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่ง เพื่อควบคุม และลดปัญหาข้อสงสัยจากการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และสามารถตรวจสอบสินค้าประมงตั้งแต่กระบวนการจับสัตว์น้ำจนถึงการแปรรูป และส่งออกต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการทำการประมง
          ซึ่งความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะช…

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย” ครั้งที่ ๑

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี ชั้น ๒ อาคาร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญปัญหาสุขภาพชาย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเพศชาย อายุ ๔๕ ปีขึ้นไป พร้อมที่จะคัดกรองสุขภาพ เจาะเลือด ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก เจาะเลือดตรวจสอบระดับฮอร์โมน วัดแรงดันปัสสาวะ
ข้อมูล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ๗ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ ร่วมสมทบทุน โครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ"

วันนี้ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ" ให้กับ "ตูน บอดี้แสลม" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช
                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๖ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือโท วสันต์ บุญเนือง รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจัดกำลังพลร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ กรมสารบรรณทหารเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพเรือ กรมการเงินทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมสารวัตรทหารเรือ และกรมการขนส่งทหารเรือ รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ นาย ในพื้นที่สัตหีบ ได้แก่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัดตามลำแม่นำโขง