Skip to main content

Posts

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกับ หอการค้าไทย - จีน จัดกิจกรรม “หมื่นดอกไม้จันทน์ หมื่นดอกดาวเรือง ถวายอาลัยแด่พระภูมิพล”

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกับ หอการค้าไทย - จีน จัดกิจกรรม “หมื่นดอกไม้จันทน์ หมื่นดอกดาวเรือง ถวายอาลัยแด่พระภูมิพล” ณ หอการค้าไทย - จีนอาคารไทย ซีซี เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ และ คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย - จีน ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฐานทัพเรือกรุงเทพ และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
                                                                                                ข้อมูล ฐท.กท. ๑๘ ส.ค.๖๐
Recent posts

สำนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ลงพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อสร้างมาตรฐานและรับทราบปัญหาในการดำเนินการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๐ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ รองหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (รอง หน.สน.ปชส.ศปมผ.) และ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยเน้นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๒ (ศรชล.เขต ๒) ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่ายอำนวยการด้านกำกับนโยบาย และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ทั้งหมด ๘ ศูนย์ ร่วมประชุม ในโอกาสนี้ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็นต่อไป
                                                        ข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์ ศปมผ. ๑๗ ส.ค.๖๐

กองทัพเรือขอเชิญร่วมก่อสร้างพระตำหนักและอาคารเฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมก่อสร้างพระตำหนักและอาคารเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้สนใจร่วมก่อสร้างพระตำหนักฯ สามารถติดต่อสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่ นาวาเอก พัฒน์ เทพปฏิมา เลขานุการโครงการ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๒๘๒ ๙๗๘๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๘๕๐๔ หรือที่ นาวาเอก สุทัศน์ โตจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี โครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๑๐ ๒๑๒๗ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๑๓๑๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                ข้อมูล ฐท.สส. ๑๗ ส.ค.๖๐

ขอเชิญร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
          โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๘ และวัดนาคกลางวรวิหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๙๕๐ กองทัพเรือ ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน ทอด ณ พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือทุกปี และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา
          ในปีนี้ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดนาคกลางวรวิหาร วัดนาคกลางวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๑ ริมคลองมอญฝั่งใต้ ซอยทวีธาภิเษก ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีปูชนียวัตถุ ที่สำคัญ คือ หลวงพ่อโคนสมอมหาลาภ เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความเก่าแก่มาก เรียกว่า ปางฉันผลสมอหรือปางถือสมอ ประดิษฐานที่มณฑปจัตุรมุข มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ
                                          …
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามที่ กองทัพเรือได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครอบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่าง ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ คณะกรรมการจัดงานได้เรียนเชิญ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการเตรียมงาน ประกอบด้วย
          ๑. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบรรยายสรุปภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ และการตอบรับการเข้าร่วมมหกรรมทางเรือนานาชาติ ของกองทัพเรือมิตรประเทศ
          ๒. คณะอนุกรรมการด้านการสวนสนามทางเรือนานาชาติ บรรยายสรุปการดำเนินการของกิจกรรมที่รับผิดชอบ การสวนสนามทางเรือนานาชาติ พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการสวนสนามทางเรือนานาชาติ และการรับรองนายกรัฐมนตรี (ประธานในพิธี) การสาธิตปฏิบัติการและกิจกรรมพาเหรดทางบก รวมทั้งผลการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสมแบบพหุภาคี
           ๓. คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและรับรอง บรรยายสรุป การดำเนินการของกิจกรรมที่รั…

กองทัพเรือเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึก คอบร้าโกลด์ ๑๘

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.พลเรือโทภาณุ บุณยะวิโรจ เสนาธิการ กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 18 ระดับกองทัพเรือ พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม พลอากาศตรี ถาวร ศิริสัมพันธ์ เสนาธิการ กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ /ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศผสม ร่วมในพิธีเปิดการประชุมการวางแผนขั้นต้น IPC CG 18 โดยมีพลโทปริญญา ขุนนาศรี เจ้ากรมยุทธการทหาร ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ พร้อมด้วย พลตรีเคร็ก ดิว ทิมเบอร์เล็ค LMGEN CRAIG G.TIMBERLAKE ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่ ๓ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงแรม วินเซอร สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
      การประชุมการวางแผนขั้นต้น IPC CG 18 ได้กำหนดการจัดทำร่างภารกิจที่สำคัญของกองกำลังผสมนานาชาติ อาทิ เช่น การฝึกปัญหาฝ่ายเสนาธิการร่วม การฝึกภาคสนาม ภาคทะเลและ ภาคอากาศ การฝึกของ TJNO/NEO การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก เป็นต้น ทั้งนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓๗ โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนปร…

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือจัดกิจกรรม"จังหวะหัวใจไม่สายเกินไปที่จะดูแล"

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "จังหวะหัวใจ ไม่สายเกินไปที่จะดูแล" ซึ่งจัดโดยศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน
         ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งในด้านอุปกรณ์การรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ การให้บริการ ซึ่งล่าสุดได้มีการนำอุปกรณ์ติดตามคนไข้อัตโนมัติด้วยสัญญาณวิทยุมาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้ในการไปทำธุระโดยไม่ต้องนั่งรอเรียก ซึ่งอุปกรณ์นี้จะแจ้งเตือนเมื่อถึงคิว ทำให้ผู้รับบริการสามารถไปทำธุระอื่นได้ภายในโรงพยาบาล นอกจากนั้น ทางศูนย์โรคหัวใจกำลังมีแผนที่จะจัดหาเครื่องจี้ไฟฟ้าหัวใจ มาเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้ากระตุ้นให้หัวใจสามารถเต้นได้ตามจังหวะ ที่จะทำผ่านสายสวนหัวใจแล้ว ใช้ระยะเวลาในการรักษาเพียง ๓ ชั่วโมงเท่านั้น โดยขณะน…