Skip to main content

Posts

เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเยี่ยมชุมชนบางกอกน้อย และกำลังพลที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมการขนส่งทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๑๓๐ พล.ร.ต.เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ (จก.ขส.ทร.) ตรวจเยี่ยมการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งโดยกรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.) ในการช่วยเหลือชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ติดกับกองเรือเล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมการขนส่งทหารเรือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนจากภาวะน้ำท่วมบ้านเรือน ในช่วงน้ำทะเลหนุน พร้อมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจแก่ชาวชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อน
                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร. ๒๐ ต.ค.๖๐
Recent posts

เสธ.ทร.ปิดการฝึกอบรมการตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง หวังทุกท่าเรือได้ประสิทธิภาพ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมงให้กับผู้ประกอบการ ท่าเรือ/แพปลา ที่จดทะเบียนกับกรมประมง ระหว่าง ๑๘ –  ๑๙ ต.ค.๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ / เสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๐ 
          วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการท่าเรือ/แพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมงและมีการขนถ่ายสัตว์น้ำส่งเข้าโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อส่งไปจำหน่ายในสหภาพยุโรป ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล จำนวน ๒๗๓ แห่ง และมีหน้าที่ต้องบันทึกการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า (ตามมาตรา ๘๕ แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๖๐ ลง ๘ ก.ย.๖๐ ) ให้มีความเข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้องในการบันทึกการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง โดย…

ศปมผ. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้ อนกลับของท่าเทียบเรือประมง

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๐ ศปมผ. โดย กองทัพเรือ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้ อนกลับของท่าเทียบเรือประมงให้กับผู้ประกอบการ ท่าเรือ/แพปลา ที่จดทะเบียนกับกรมประมง ระหว่าง ๑๗ – ๑๙ ต.ค.๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอกพัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
           วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการท่าเรือ/แพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมงและมีการขนถ่ายสัตว์น้ำส่งเข้าโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อส่งไปจำหน่ายในสหภาพยุโรป ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล จำนวน ๒๗๓ แห่ง และมีหน้าที่ต้องบันทึกการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า (ตามมาตรา ๘๕ แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๖๐ ลง ๘ ก.ย.๖๐) ให้มีความเข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้องในการบันทึกการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า ซึ่งเป็นการเพิ่มปร…

ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับหมู่เรือของกองทัพเรือมาเลเซีย (เรือ ทร.มซ.)

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นาวาเอก วุฒิไกร หุ่นดี ผู้อำนวยการกองข่าว กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วยข้าราชการ และกำลังพลในทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับหมู่เรือของกองทัพเรือมาเลเซีย (เรือ ทร.มซ.) จำนวน ๔ ลำ ประกอบด้วยเรือ KD KINABALU KD JERAI KD LEDANG และ KD MAHAMIRU ในการเข้าเยี่ยมประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ – กองทัพเรือมาเลเซีย และเข้ารับการส่งกำลังบำรุง โดยมีกำหนดจอดเรือเทียบท่า ณ หลักเทียบเรือ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
                                                                                                     ข้อมูล ทรภ.๓ ๑๙ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองเรือยุทธการ ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าร่วมซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำในเรือพยาบาล กร.913 และส่งกลับสายการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงต่อไป
                                                                                                  ข้อมูล พร.ทร. ๑๙ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือลำเลียงเรือผลักดันน้ำ สนับสนุนสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันน้ำ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๒๒๐๐ กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน ๑๒ ลำ พร้อมกำลังพล และรถยนต์บรรทุกในการเคลื่อนย้าย ให้การสนับสนุนสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะลำเลียงเรือผลักดันน้ำทั้ง ๑๒ ลำ จากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ไปติดตั้งยังพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการผลักดันน้ำในพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง รอการระบาย ประกอบด้วย คลองลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว ๕๖ , คลองลาดพร้าว บริเวณ อุโมงค์พระราม ๙ และคลองสามเสน บริเวณอุโมงค์บึงมักกะสัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน”
                                                                       ที่มา ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร. ๑๘ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือขอให้ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำสมุดประวัติตรวจสอบความถูกต้องที่กรมกำลังพลทหารเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ จะต้องจัดทำคำขอรับบำเหน็จ บำนาญ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยส่งสมุดประวัติรับราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นเพื่อให้สมุดประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัดและเล่มที่กรมกำลังพลเก็บรักษามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในการดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ กรมกำลังพลทหารเรือจึงขอให้หน่วยต่าง ๆ กรุณาแจ้งให้ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุราชการนำสมุดประวัติไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก กรมกำลังพลทหารเรือจะจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบสมุดประวัติฯ ให้แก่ข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดังนี้
           ข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกรมอู่ทหารเรือ และ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธกา…