Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2019

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดขยายเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดขยายเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ สามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผ่านทาง แอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” หรือ
ผ่านทางลิงก์ https://apps.royaloffice.th      (ที่มา : ศอญ.จอส.๙๐๔)

กองดุริยางค์ทหารเรือเข้าร่วมแสดงดนตรีวงโยธวาทิต เนื่องในวันกองทัพเรือรัสเซีย

กองทัพเรือโดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เข้าร่วมเตรียมการแสดงดนตรีวงโยธวาทิต ดุริยางค์ทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือรัสเซีย ซึ่งออกเดินทางจากประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาเอก ภาสกร  สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้ควบคุมการแสดงวงดนตรี ดังกล่าว

ในการนี้ นาวาเอก รัชยศ  รัชตรุ่งโรจน์กุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก (ผชท.ทร.ไทย/มอสโก) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดงาน ซึ่งในงานดังกล่าวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์  ปูติน แห่งรัสเซีย เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีผู้แทนกองทัพเรือได้มาแสดงในสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ วันกองทัพเรือรัสเซียถือเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการของประเทศ ในวันงานจะมีการสวนสนามทางเรือในแม่น้ำ Neva จากนั้นจะมีการแสดงคอนเสิร์ตและจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่     (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ในการนี้กำหนดเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ บริเวณลานวัดครุฑ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้างช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๑,๕๐๐ คน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการทำความสะอาดลานวัด พื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์คูคลอง ทาสีกุฏิ กำแพงพระอุโบสถวัดครุฑ และวัดชิโนรสารามวรวิหาร ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดครุฑ พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกน้อย พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง  สามารถสอบถามรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท พัฒนพงษ์  ขยันสำรวจ หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. ๕๘๖๘๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๗๐ ๐๙๘๗    
(ที่มา : กพร.ทร.)