Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2017

กำหนดฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล การฝึกกองทัพเรือ ๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) การฝึกกองทัพเรือ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ๖๐ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงจาก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกฯ
                                                                                      ข้อมูล ยก.ทร./สลก.ทร.
                                                                                               ๒๘ เม.ย.๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ คัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ คัดเลือกแม่ดีเด่น ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ จำนวน ๕ คน โดยคัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ หรืออาสาสมัครทหารพราน จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป สามารถดูรายละเอียดการเสนอชื่อแม่ดีเด่นได้ที่ http://info.navy.mi.th/person ชื่อ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ส่งรายชื่อถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๕๑
                                                                                                 ข้อมูล กพ.ทร. ๒๘ เม.ย.๖๐

กองทัพเรือโดยหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม (มรวน.) เยี่ยมภาคทหารเรือที่ ๔ กองทัพเรือเวียดนาม ณ ท่าเรือคัมรานห์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ

จากการที่ พลเรือตรี ฝ่าม ฮว่าย นาม ผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนามได้เชิญกองทัพเรือไทยเยือนท่าเรือคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างการหารือร่วมกับ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
          ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ หมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ และเรือหลวงสุโขทัย เดินทางถึงท่าเรือคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการนี้ น.อ.เหงียน ด่าย เซือง รองเสนาธิการภาคทหารเรือที่ ๔ (รอง เสธ.ภทร.๔) พร้อมคณะนายทหารของ ภทร.๔ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ผู้บังคับหมู่เรือลาดตะเวนร่วม ไทย - เวียดนาม (ผบ.มรวน.) ผู้บังคับการเรือหลวงกระบี่ ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย พน้อมคณะตามธรรมเนียมปฎิบัติของทหารเรือในโอกาสที่หมู่เรือเดินทางถึงท่าเรือ คัมรานห์
          และในวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ผบ.มรวน. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ น.อ. เหงียน ดิ่ง หุ่ง รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๔ (รอง ผบ.ภทร.๔) ทั้ง…

ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะสิมิลัน (นรภ.ทร.เกาะสิมิลัน) ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำรอดชีวิต 

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๑๐ ไกด์ บริษัท Seastar มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ นรภ.เกาะ สิมิลัน กรณี มีนักท่องเที่ยวจมน้ำบริเวณเกาะห้า ชื่อ Mrs.ZHENG GUIPING อายุ ๔๗ ปี สัญชาติ จีน ซึ่งมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง รับประทานยาแก้ความดันโลหิตสูงทุกวัน นักท่องเที่ยวจมน้ำประมาณ ๓ – ๕ นาที ทีม Staff ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นมาบนเรือยางและนำส่งมาที่เกาะสี่ เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ นรภ.เกาะสิมิลัน โดยอาการแรกรับ หมดสติ ไม่มีชีพจร ไม่หายใจ ได้ทำการเปิดทางเดินหายใจ และทำการ CPR จำนวน 3 Cycles หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวได้มีสัญญาณชีพ สัญญาณชีพแรกรับ BP 150/105 mmHg. Pulse 120 /min O2sat 80% แต่มีอาการชักเกร็งเล็กน้อย หลังจากนั้นได้จัดให้นอนในท่าพักฟื้น และได้ให้ O2 mask c bag 15 L/M เปิดเส้นให้สารน้ำ 0.9% Nss rate 100 นำส่งถึงฝั่ง เวลา ๑๐๔๐ และได้โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙ เพื่อขอสนับสนุนรถพยาบาลมารอรับที่ท่าเรือทับละมุ ระหว่างนำส่งนักท่องเที่ยวมีอาการดีขึ้นตามลำดับ สัญญาณชีพ BP 130/90 mmHg Pulse 90 /min O2 sat 85-90 % เรือสปีดโบ๊ทถึงฝั่งเวลา ๑๑๔๐ ซึ่งมีทีมแพทย์จากโ…

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จัดพิธีส่งมอบ บ้านแบบน็อคดาวน์ จำนวน ๕ หลัง เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๐ พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ และนายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยาม ยามาโตะ จำกัด ร่วมในพิธีส่งมอบบ้าน จำนวน ๕ หลัง ให้แก่ นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ณ บริเวณบ้านผู้ประสบภัยพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อต้นปี ที่ผ่านมาต่อไป ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้สนับสนุนกำลังพลชุดช่าง พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๕๐ นาย เพื่อดำเนินการประกอบและก่อสร้างบ้านแบบน็อคดาวน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เหล็กสยาม ยามาโตะ จำกัด จำนวน ๕ หลัง ซึ่งการดำเนินการสร้างบ้านในครั้งนี้นับว่าเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ด้วยมีภาคเอกชน เข้ามาร่วม ซึ่งจากโครงการสร้างบ้านผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับประชาชน
          ทั้งนี้ กองทัพเรือ ยังคงเตรียมความพร้อม ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การ สนับสนุน …

สำนักงานนโยบายและพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน”

กระทรวงพลังงาน เชิญชวนประชาชนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน โดยจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๐ ผ่านข้อความการสื่อสาร ๔ ป. ได้แก่ 
          ๑. ปิดไฟ ดวงที่ไม่จำเป็น
          ๒. ปรับแอร์ เพิ่ม ๑ องศาเซลเซียส ประหยัดไฟ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ หรือปรับจาก Cool Mode เป็น Fan Mode
          ๓. ปลดปลั๊กไฟ เมื่อเลิกใช้
          ๔. เปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์ที่มีเบอร์ ๕ หรือเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าใน ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ และ ๑๙๐๐ – ๒๑๐๐
                                                                                                     ข้อมูล สนพ. ๒๗ เม.ย.๖๐

ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ สมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนการฝึกอบรม The International Association of Traffic and Safety Sciences ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ สมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนการฝึกอบรม The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) รุ่นที่ ๕๙ และรุ่นที่ ๖๐ ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเดือนกันยายน ๒๕๖๑ – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกองทัพเรือไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
          คุณสมบัติของผู้รับทุนการฝึกอบรม มีอายุระหว่าง ๒๕ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
          แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ต้องการสมัคร ถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.deqp.go.th และ www.iatssforum.jp/en/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                                          ข้อมูล กพ.ทร. ๒๗ เม.ย.๖๐

ขอเชิญจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมธนารักษ์ ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้กำหนดเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกชนิดทองคำ ขัดเงา เหรียญเงินขัดเงา และเหรียญโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๐ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

                                                                        ข้อมูล กรมธนารักษ์ ๒๖ เม.ย.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันนี้ ๒๖ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๔๓๐ ถึง ๑๖๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธี
          ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษา มีสิทธิได้รับการประดับเครื่องหมายยศและได้รับประกาศนียบัตร จำนวน ๘๕๓ นาย แบ่งเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ จำนวน ๘๓๘ นาย และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จำนวน ๑๕ นาย
                                                                                            ข้อมูล ยศ.ทร. ๒๖ เม.ย.๖๐

กองทัพเรือโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ คณะนายทหาร เยาวชนจิตอาสาผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ
          กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นปีละ ๒ ครั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เม.ย.๖๐ ณ กองร้อย ปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยงานของกองทัพเรือ โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา กองทัพเรือ…

กองทัพเรือ มอบชุดนักเรียนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๕๓๐ กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ มอบเครื่องเสื้อผ้าและชุดนักเรียน รวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย อาทิ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับชำระล้าง ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมี นาวาเอก ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทนมอบ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและนักเรียนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่กำลังจะเปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งหลายครอบครัวที่มีความเดือดร้อนเนื่องจากชุดนักเรียนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และในส่วนของอุปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัยบางส่วน ไปใช้งานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อไป

                                                                    ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                     …

พิธีเปิดโครงการค่ายบุตร – ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ นางปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร – ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ วิทยากร ผู้ปกครอง และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
          โครงการค่ายบุตร - ธิดานาวีภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นเยาวชนจากครอบครัวทหารเรือ ที่มีอายุระหว่าง ๑๐ - ๑๔ ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่สัตหีบ ได้รู้จักคุ้นเคย เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้ความสนุกสนานจากห้องเรียน รวมถึงการไปทัศนศึกษา ณ สถานที่ทางธรรมชาติวิทยา สร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่กับผู้อื่น อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพื่อสร้างคุณค่าเยาวชนบุตรหลานทหารเรือให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป
      …

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พลเรือโท Ronald Joseph S Mercado AFP ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เม.ย. ๖๐ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร 
          ในโอกาสนี้ พลเรือโท Ronald Joseph S Mercado AFP ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตรวจแถว และรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
          สำหรับการมาเยือนในครั้งได้มีข้อหารือในเรื่องที่จะมีข้อตกลงร่วมกันที่ในการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) สำหรับการแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันในอนาคต และการสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีจากกองทัพเรือไทย
          หลังจากได้หารือกันเรียบร้อยแล้วผู้บัญชาการเรือได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์ที่ได้ตอบรับมาร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน และ ส่งเรือรบ เข้าร่วมงานสวนสนามทางเรือ ในงานมหกรรมทางเ…

กองทัพเรือจัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม และเข้าเยือนเมืองท่าคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติการทางทหารระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐ พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีส่ง หมู่เรือฯ อันประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ เรือประเภทเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ที่กองทัพเรือต่อขึ้นเอง และ เรือหลวงสุโขทัย เรือประเภทเรือคอร์เวต พร้อมกำลังพล รวม ๒๓๒ นาย โดยมี พลเรือตรี มนต์ธรรม์ วังแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฯ ภารกิจในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ เม.ย.๖๐ โดยมีการปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้
           - การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามในครั้งนี้ มีขึ้นตามแนวเส้นแบ่งเขตในทะเล ไทย - เวียดนาม หรือที่เรียกว่า KC Line ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนทางทะเลที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจ คือ เป็นเส้นแบ่งเขตทางทะเลที่บรรลุข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นไปอย่างสันติวิธี ภายใต้หลักกฎหมายทะเล โดยฝ่ายไทยมี พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ ผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านกฎหมายทะเล และความรู้ในการกำหนดเขตทางทะเล (ปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้ว) เป็นหัวหน้าคณะในการหารือกำหนดเขตทางทะเลในครั้งนั้น ฝ่ายไทยไม่มีข้อเสียเปรียบแต่อย่างใด รัฐบาลท…

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “Tour of Sattahip 2017”

เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๖๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ ซึ่งมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยฯ และพลเรือโท ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานฯ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับกิจกรรม "Tour of Sattahip 2017" มีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้
          ๑. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานภายในกองทัพเรือ
          ๒. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ
          ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
          ๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาขนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
          ๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการมี…

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย จับกุมผู้ต้องหาขนยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๓ คน พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑๕,๙๗๗ เม็ด

เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๖๐๐ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) โดย เรือเอก สมชาย ฤทธิ์อินทร์ ผู้ควบคุมเรือตรวจการณ์ลำน้ำและ รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีเรือสังคม พร้อมชุดลาดตระเวนจับกุม นางคำหมั้น จันทะวง อายุ ๔๕ ปี นางกิบ โสมาสี อายุ ๒๗ ปี และนางอุดสา ทำมะวง อายุ ๒๕ ปี พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๕,๙๗๗ เม็ด (สีส้ม ๑๕,๘๒๐ เม็ด และสีเขียว ๑๕๗ เม็ด) และโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๔ เครื่อง เหตุเกิดที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จุดจอดเรือบ้านเจื้อง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง สภ.สังคม ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป                                                                  
                                                                                  ข้อมูล นรข.เขตหนองคาย ๒๔ เม.ย.๖๐

กองทัพเรือ รับสมัครข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

กองทัพเรือ รับสมัครข้าราชการ และลูกจ้างประจำกองทัพเรือ ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เพื่อทดแทนกำลังพลที่ครบกำหนดผลัดเปลี่ยนตามวาระในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามตำแหน่งดังนี้
          ๑. ผู้ช่วยหัวหน้าตอนซ่อมบำรุง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ชั้นยศ เรือตรี – เรือเอก
          ๒. ช่างตัวเรือ (พลาสติก) หมวดช่างตัวเรือและอาคาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ชั้นยศ จ่าเอก – พันจ่าเอก
          ๓. เจ้าหน้าที่ตอนซ่อมบำรุง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย เขตนครพนม เขตเชียงราย ชั้นยศ จ่าเอก – พันจ่าเอก
          ๔. ช่างเครื่องยนต์ใหญ่ ช่างเครื่องยนต์ติดท้าย ช่างตัวเรือ (ไม้) ช่างยุทธโยธา (ไม้) และเจ้าหน้าที่ตอนซ่อมบำรุง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย
          ข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ ประสงค์จะสมัครไปปฏิบัติราชการดังกล่าว ส่งรายชื่อถึงกรมอู่ทหารเรือ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
                                                        …

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย(นรข.เขตหนองคาย)แถลงข่าวตรวจยึดยาบ้าจำนวน ๑๗,๙๐๑ เม็ด

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) โดย น.ท.สุดทวิช เบญจจินดา รักษาราชการแทน ผบ.นรข.เขตหนองคาย ร.อ.สมชาย ฤทธิ์อินทร์ หัวหน้าสถานีเรือสังคม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้า ๑๗,๙๐๑ เม็ด ซุกซ้อนในถุงพลาสติกแบบหูหิ้วสีเหลืองวางอยู่บริเวณหลังหลัก กม.ที่ ๗๗ ริมถนนเลียบฝั่งแม่น้ำโขง หมายเลข ๒๑๑ ศรีเชียงใหม่ - สังคม ณ บก.นรข.เขตหนองคาย (สถานีเรือศรีเชียงใหม่) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 
          จากการตรวจสอบภายในถุงพบถุงพลาสติกสีฟ้าภายในมีวัตถุต้องสงสัยลักษณะพันห่อด้วยกระดาษกาวสีดำ จำนวน ๒ ก้อน เมื่อแกะออกมาดูจึงพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางมาที่ สถานีเรือสังคม เพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ลักษณะกลมแบน มีอักษร WY ประทับอยู่ด้านหนึ่งของเม็ดยาจำนวน ๑๗,๙๐๑ เม็ด (ยาบ้าสีส้ม จำนวน ๑๗,๗๒๔ เม็ด และยาบ้าเม็ดสีเขียวจำนวน ๑๗๗ เม็ด) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแบบกดปิดเลื่อนเปิด สีน้ำเงิน จึงได…

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ (ศรชล.เขต ๒)จับกุมเรือประมงเพชรสถาพร 7 พร้อมลูกเรือ ๔ คน ทำการประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๒๓๐ ทัพเรือภาคที่ ๒ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๒ (ศรชล.เขต ๒)โดย เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๑๑ จับกุมเรือประมงเพชรสถาพร 7 พร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือ ๔ คน สัญชาติไทย ๓ คน เมียนมา ๑ คน บริเวณแบริ่ง ๓๒๒ ระยะ ๑๖ ไมล์ จากแหลมโจรคร่ำ เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี ในข้อหามีจำนวนลูกเรือไม่ตรงกับที่แจ้งศูนย์ควบคุมการเข้า - ออกเรือประมงเกาะสมุย (PIPO เกาะสมุย ) จึงทำการควบคุมเรือประมงดังกล่าว พร้อมลูกเรือเข้าจอดที่ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี ในเวลา ๑๔๐๐ และนำส่ง สภ.เกาะสมุย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
                                                                                            ข้อมูล ทรภ.๒ ๒๑ เม.ย.๖๐

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
          โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน๒๕๖๐ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานของกองทัพเรือ โดยนำเยาวชนชาย - หญิง อายุระหว่าง ๑๔ – ๑๗ ปี ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพเรือในแต่ละภูมิภาค ร่วมกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้แก่ การเยี่ยมชมเรือ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล การสาธิตรถสะเทินน้ำสะเทินบก ทดสอบกำลั…

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่จำนวน ๒ คน พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑,๓๖๘ เม็ด

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ พล.ร.ท.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย น.อ.ประภาส สุดขาว ผู้อำนวยการกองข่าวและยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.ท.มาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้าแผนกข่าว และชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แถลงข่าวการจับกุม น.ส.กัลยา อายุ ๓๓ ปี ในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ของกลางยาบ้า ๒๙๐ เม็ด และยาไอซ์ ๐.๘๗ กรัม
          ด้าน น.ท.มาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หน.แผนกข่าวฯ ได้เปิดเผยว่า สืบเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบที่รับนโยบายมาจากท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือ ให้กวดขันสอดส่องจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในรั้วเขตทหาร เพื่อให้เป็นพื้นที่สีขาว จึงได้ตรวจหาสารเสพติดจากกลุ่มพลทหารที่เข้ามาประจำการ พบบางนายมีสารเสพติด ก่อนนำตัวไปขยายผล ก่อนนำไปสู่การล่อซื้อจับกุม ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ ๒ ราย คือ นายองอาจ อายุ ๓๒ ปี และนาย สิทธิชัย อายุ ๒๑ ปี ได้ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พร้อมของกลางยาบ้า ๑,๓๖๘ เม็ด และธนบัตรล่อซื้อ ๑๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นได้ขยายผลนำไ…

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีส่งหมู่เรือลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๓๕ เดินทางไปเยือนเมืองท่าคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือโทพรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีส่งเรือหลวงกระบี่และ เรือหลวงสุโขทัย ออกเดินทางไปเยือนเมืองท่าคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศทางทหารของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือเวียดนาม บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บนเรือหลวงกระบี่ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
           โดยกองทัพเรือได้มอบหมายภารกิจในครั้งนี้ให้ ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดหมู่เรือไปปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือเวียดนาม ซึ่งเป็นครั้งที่ ๓๕ ในการเดินทางของ หมู่เรือฯ ในครั้งนี้ เป็นการลาดตระเวนร่วมตามแผนปฏิบัติการที่มีข้อตกลงกับประเทศเวียดนาม โดยเน้น ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์และช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเรือเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเรือประมงเวียดนามล่วงล้ำเข้ามาทำการประมงในประเทศไทยจำนวนมาก และทางกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามก็จะได้ประสานงานกัน เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้ลุล่วงไป…

กองทัพเรือ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองทัพเรือ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ ชั้นยศพันจ่าตรี ถึงพันจ่าเอก ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายติดตามสถานการณ์ ส่วนงานปรองดองสมานฉันท์และบูรณาการมวลชนเพื่อความมั่นคงภายในศูนย์ประสานปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีกำหนด ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
          ๑. เป็นกำลังพลที่ไม่อยู่ในอัตรา/ตำแหน่งหลักของหน่วย
          ๒. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการและด้านการส่งกำลังบำรุงได้
          ทั้งนี้ แจ้งรายชื่อให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๑๐
                                                                                         ข้อมูล กพ.ทร. ๑๙ เม.ย.๖๐

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน การทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook
                                                                                             ข้อมูล สลก.ทร. ๑๙ เม.ย.๖๐

ศปมผ.ชี้แจงกรณีมีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับส่วยเอื้อการทำประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง/โฆษก ศปมผ.พร้อมด้วย พล.ร.ท.วรรณพล กล่อมแก้ว รอง หน.สน.สล.ศปมผ. ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ในกรณีที่ นสพ.เดลินิวส์ได้ลงข่าวว่า เรือประมงแฉเจ้าหน้าที่รับส่วย เพื่อเอื้อการกระทำประมงผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในศูนย์แจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) มีการระบุเรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ โดยมีประเด็นสำคัญที่มีการร้องเรียนคือ
          ๑. ขนาดของเรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
          ๒. การลักลอบถอด VMS
          ๓. การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ กรณีเรือปลาฉิ้งฉ้าง (ปลากะตัก) และเรืออวนลาก
          ๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ออกจับกุมแล้วเพราะมี VMS
         ซึ่งปัญหาการร้องเรียนทั้งหมด รอง หน.สน.สล.ศปมผ. ได้กล่าวว่า ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO เรียกรับผลประโยชน์มีจริงในอดีต ซึ่งได้ดำเนินการย้ายออกจากหนน้าที่ไปแล้ว พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีประเด็นกลุ่มเรือประมงปลากะตัก จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ แล้วออกเรือล้อมจับปลาในเวลากลางคืน และกลุ…

ขอเชิญร่วมกองบุญบูรณะเมรุ โดยการเปลี่ยนเตาเผาศพเป็นแบบ “ปลอดมลพิษ” ของฌาปนสถานของกองทัพเรือ (วัดเครือวัลย์วรวิหาร)

เนื่องด้วยปัจจุบันขณะเตาเผาศพที่ใช้เป็นแบบเก่าและใช้การมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๒๐ ปีเศษ จึงส่งผลให้ขณะเผาศพจะมีควันและกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง ซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สนง.เขตบางกอกใหญ่ ได้เข้าตรวจปรากฏว่าความทึบแสงของเขม่าควันเกินเกณฑ์ที่กำหนด 
          ในการนี้ กิจการฌาปนสถานกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพ (วัดเครือวัลย์วรวิหาร) ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาในการบูรณะเมรุด้วยการเปลี่ยนแปลงเตาเผาศพใหม่ เป็นแบบปลอดมลพิษ งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น ๒.๕ ล้านบาท โดยสามารถใส่ตู้รับบริจาค หรือแจ้งความประสงค์ที่ น.ท.มานะ สกุลพิทักษ์ หน.แผนกฌาปนสถานฯ โทร. ๐๘ ๙๘๙๓ ๖๙๑๒ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย บัญชี เงินบริจาคกิจการฌาปนสถานกองทัพเรือ เลขที่บัญที่ ๐๑๙ – ๒ – ๘๗๐๒๑ – ๐
                                                                                 ข้อมูล ฌาปนสถานกองทัพเรือ
                                                                                                ๑๘ เม.ย.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
           ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
           ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท
          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และการสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                          ๑๘ เม.ย.๖๐

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี จับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาเสพติด ให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๖๘ เม็ด

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๐ เวลา ๒๐๐๐ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี (นรข.เขตอุบลราชธานี) โดย สถานีเรือโขงเจียม ได้ทำการสนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจน้ำ โขงเจียม และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอโขงเจียม ทำการจับกุม นายชาญชัย แสงเนตร อายุ ๕๒ ปี พร้อมของกลางยาเสพติด ให้โทษประเภทที่๑ (ยาบ้า) จำนวน ๖๘ เม็ด (สีส้ม จำนวน ๖๗ เม็ด สีเขียว จำนวน ๑ เม็ด ) รถยนต์ตราอักษร TOYOTA HILUX VIGO สีบรอน หมายเลขทะเบียน บร 2940 อุบลราชธานี จำนวน ๑ คัน และโทรศัพท์มือถือ IQ สีขาว จำนวน ๑ เครื่อง ได้ที่บริเวณจุดตรวจ/จุดสกัดบ้านกุ่ม ม.๓ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนำส่ง สภ.โขงเจียม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
                                                                                 ข้อมูล นรข.เขตอุบลราชธานี
                                                                                              ๑๘ เม.ย.๖๐

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดสถานีขนส่งชั่วคราวบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ พล.ร.ท.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีขนส่งชั่วคราว ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ลานเจริญนายเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง ประธานคระกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ฐานทัพเรือสัตหีบ พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ สมหวัง รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ข้าราชการ ตลอดจน ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด
          เนื่องด้วย นโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสารธารณะในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในห้วงเทศกาลสงกรานต์นั้นจังหวัดชลบุรี ได้ประสานฐานทัพเรือสัตหีบในฐานะหมวดรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพเรือ ให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นสถานีขนส่งชั่วคราว ในอำเภอสัตหีบ เนื่องจากการดำเนินจัดทำสถานีขนส่ง ตามนโยบายของงรัฐบาลต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และไม่ห่างไกลจากถนนสายหลัก ฐานทัพเรือสัตหีบจึงปรับปรุงลาน…

กองทัพเรือ โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล) บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยให้กับรองผู้บัญชาการ MMEA และผู้แทนหน่วยงาน ESSCOM กับ MIMA ประเทศ มาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ พล.ร.ท.ปกรณ์ วานิช เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.ให้การต้อนรับ VADM. Maritime Dato' Indera Zulkifili Bin Abu Bakar รองผู้บัญชาการ MMEA และผู้แทนหน่วยงาน ESSCOM กับ MIMA ประเทศ มาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศรชล. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ ฝ่ายนโยบายฯ ได้บรรยายสรุปการปฏิบัติงานให้แก่คณะฯ ณ ห้องศูนย์ยุทธการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศยก.ศรชล.) อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

                                                                                              ข้อมูล ยก.ทร. ๑๒ เม.ย.๖๐

ครม. มีมติให้ปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการของประเทศไทยครั้งใหม่มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ครม. มีมติให้ปรับเปลี่ยนวันหยุดราชการของประเทศไทยครั้งใหม่ โดยเพิ่มวันหยุดราชการ สองวัน และยกเลิกวันหยุดราชการเดิมอีกหนึ่งวันมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สำหรับรายละเอียดของวันหยุดราชการที่ ครม. มีมติร่วมกันให้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แก่
          ๑. กำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปี อีก ๒ วัน ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ ๑๓ ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          ๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ (เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐) ในส่วนที่กำหนดให้วันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวันหยุดเป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทาง ครม. จะมีประกาศฉบับใหม่ออกมา
                                                                                                 ข้อมูล มติชน ๑๒ เม.…

กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดพิธีเจริญจิตภาวนาคณะพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๑๘๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุลศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ พล.ร.ต.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะพระสงฆ์ และสามเณร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จำนวน ๑๘๐ รูป โดยเป็นพระสงฆ์ ๖๐ รูป และสามเณร ๑๒๐ รูป จัดพิธีเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          เนื่องด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเรือใบประเภทโอเค ชื่อ เวคา จากหน้าวังไกลกังวล ข้ามอ่าวไทยไปยังอ่าวสัตหีบ ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๖๐ ไมล์ทะเล ด้วยพระองค์เองเพียงพระองค์เดียว ทรงใช้เวลาในการแล่นใบถึง ๑๗ ชั่วโมงเต็ม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงนำธง ราชนาวิกโยธิน ที่ทรงนำข้ามอ่าวไทยมาด้วยปักเหนือของก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดของอ่าวนาวิกโยธิน และหลังจากทรงปักธงราชนาวิกโยธินแล้ว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย บนแผ่นศิลาจารึก ต่อมาในปีเดียวกัน ได้พระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา ที่ทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เพื่อเป็นรางวัลนิรั…