Skip to main content

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ฯ กองทัพเรือ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บ


          เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๒๑๐ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน กองทัพเรือ โดยมี น.อ.หญิง แพทย์หญิง ลลิดา อิสีประดิฐ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าชุดแพทย์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย.๕๙ ซึ่งให้บริการทางการแพทย์อยู่บริเวณหน้ากรมกิจการพลเรือน ทหารเรือ ถนนมหาราช ได้ให้การช่วยเหลือนาง Gudrun Ziegler อายุ ๔๐ ปี นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ซึ่งประสบอุบัติเหตุเดินสะดุดล้ม บริเวณริมฟุตบาทหน้าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้รับบาดเจ็บที่เข่าข้างซ้าย          โดยเจ้าหน้าที่ชุดบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้ทำการช่วยรักช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยมีบาดแผลบริเวณเข่าข้างซ้าย หน้าซีดลักษณะคล้ายจะเป็นลมหมดสติ และมีอาการซักเกร็งที่ใบหน้า และเจ้าหน้าได้ทำการรักษาในเบื้องต้นโดยให้ดมแอมโมเนียและทำการวัดความดันโลหิต ค่าความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงได้ส่งต่อไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยทางรถยนต์ของศูนย์กู้ชีพ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ทำการตรวจรักษาทำแผล และตรวจชีพจร ผลการตรวจรักษาไม่พบอาการป่วยแทรกซ้อน สัณญาณชีพเป็นปกติไม่พบความผิดปกติทางกระดูกแต่อย่างใด ผู้ป่วยได้รับการรักษาและรับยาและสามารถเดินทางกลับที่พักที่โรงแรมมาวินสูท ถนนสาธร เป็นที่เรียบร้อย
                                                     ข้อมูล ศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน กองทัพเรือ ๔ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…