Skip to main content

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ฯ กองทัพเรือ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บ


          เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๒๑๐ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน กองทัพเรือ โดยมี น.อ.หญิง แพทย์หญิง ลลิดา อิสีประดิฐ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าชุดแพทย์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย.๕๙ ซึ่งให้บริการทางการแพทย์อยู่บริเวณหน้ากรมกิจการพลเรือน ทหารเรือ ถนนมหาราช ได้ให้การช่วยเหลือนาง Gudrun Ziegler อายุ ๔๐ ปี นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ซึ่งประสบอุบัติเหตุเดินสะดุดล้ม บริเวณริมฟุตบาทหน้าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้รับบาดเจ็บที่เข่าข้างซ้าย          โดยเจ้าหน้าที่ชุดบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้ทำการช่วยรักช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยมีบาดแผลบริเวณเข่าข้างซ้าย หน้าซีดลักษณะคล้ายจะเป็นลมหมดสติ และมีอาการซักเกร็งที่ใบหน้า และเจ้าหน้าได้ทำการรักษาในเบื้องต้นโดยให้ดมแอมโมเนียและทำการวัดความดันโลหิต ค่าความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงได้ส่งต่อไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยทางรถยนต์ของศูนย์กู้ชีพ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ทำการตรวจรักษาทำแผล และตรวจชีพจร ผลการตรวจรักษาไม่พบอาการป่วยแทรกซ้อน สัณญาณชีพเป็นปกติไม่พบความผิดปกติทางกระดูกแต่อย่างใด ผู้ป่วยได้รับการรักษาและรับยาและสามารถเดินทางกลับที่พักที่โรงแรมมาวินสูท ถนนสาธร เป็นที่เรียบร้อย
                                                     ข้อมูล ศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน กองทัพเรือ ๔ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐