Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2017

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ”

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๘๐ ปี ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวม ๑๔ วัน และไปปฏิบัติธรรม ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
           ทั้งนี้ข้าราชการ รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ สามารถลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้โดยไม่นับเป็นวันลาทางราชการ ข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิการลาตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในวันที่ไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้
           สามารถประสานรายละเอียดกับ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ประธา…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกฯ ในโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้อนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อได้มีโอกาสนำเงินไปใช้ประโยชน์กรณีมีความจำเป็น และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในโครงการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
           ** ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
           ** จำนวนเงินที่ขอกู้สามารถกู้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงิน ค่าหุ้นบวกเงินฝากออมทรัพย์ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
           ** ผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ งวด (๓ ปี)
           ** สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ ได้เพียงครั้งเดียว
           ** สมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินตามโครงการนี้ ต้องไม่มีหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือกับสหกรณ์มาแล้วเป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันที่ขอกู้
           ** ต้องมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ได้รับ
           ** ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
           ติดต่อได้โดยตรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ชั้น ๑ อาคารจอดรถยนต์ อาคา…

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ และพิธีทางศาสนา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยราชการในและนอกกองทัพเรือ ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ฯ
           วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” หรือ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ซึ่งบรรดาเหล่าทหารเรือต่างเทิดทูนและกล่าวขานถึงพระองค์ท่าน และกองทัพเรือได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องจากพระดำรินานาประการที่ทรงมอบไว้แก่ราชนาวีไทย ทั้งโครงการสร้าง…

ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมคณะ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ
           เวลา ๐๙.๐๐ น. ปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นแท่นรับความเคารพ บนเรือหลวงปัตตานี ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุต เพื่อเป็นเกียรติ จำนวน ๑๙ นัด จากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจพลสวนสนาม กล่าวสดุดี พร้อมรับมอบของที่ระลึก และกล่าวอำลาชีวิตราชการ
           และในเวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปยังบริเวณพิธี ณ เรือหลวงปัตตานี ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ขึ้นแท่นรับความเคารพ เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรต…

กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพล ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทุนการศึกษา

กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาปีละ ๒ ครั้ง ในห้วงเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี ขอให้หน่วยดำเนินการรวบรวมและเสนอความต้องการทุนการศึกษาของบุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความเรยบรอยในจงหวดชายแดนภาคตซงเป็นผูทดรบอนตรายจนเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไม่กลับบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแบบรายงานการขอรับทุน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้สามารถดูระเบียบการกองทัพไทย ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๖ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person
           ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อยกรุงเ…

กองทัพเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและ พระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ ออกจากโรงราชรถ

วันนี้ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ น. กองทัพเรือ จะร่วมในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่ง กรมศิลปากร ได้จัดให้มีพิธีฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
           คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศฯซึ่งการดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง และพร้อมที่จะทำมีพิธีบวงสรวงและการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
                                                                                           ข้อมูล สลก.ทร. ๒๑ ก.ย.๖๐

กองทัพเรือฝึกซ้อมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบ 50 ปีอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ กองทัพเรือทำการฝึกซ้อมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อแสดงศักยภาพ และสร้างความมั่นใจ สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก และโชว์การกระโดดร่มดิ่งพสุธา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการปฏิบัติการทางทหาร ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบ 50 ปีอาเซียน โดยมี นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รอง เสธ.ทรภ.๑ เป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมการสาธิต ฯ ณ บริเวณหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
          สำหรับกิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่าง๑๓ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณอ่าวพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบจัดกิจกรรมบนบก ซึ่งเป็นกิจกรรมสมทบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่วนกองทัพเรือรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งยัง…

กองทัพเรือประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL)

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) ณ บริเวณพื้นที่ท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสำหรับเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการพัฒนาประเทศตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล EEC : Eastern Economic Corridor และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ โดยท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ด้วยการขยายขีดความสามารถท่าเทียบเรือหมายเลข ๖ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถรองรับการให้บริการท่าเรือแก่เรือรบทางทหาร และเชิงพาณิชย์แก่ เรือสินค้า และเรือเฟอร์รี ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล ตามโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ เพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และเพิ่มทางเลือกเสริม…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

กองทัพเรือ ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และราชสกุลอาภากร ขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถบริจาคร่วมทำบุญได้ที่ กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๓ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
           สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคี ทร. วัดปากคลองมะขามเฒ่า” เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๓๔๔๙ – ๘ หรือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖ ๔๑๖ ๕๗๕ โทรสาร ๐๕๖ ๔๑๖ ๕๗๖ และ วัดปากคลองมะขามเฒ่า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๙๖ ๔๐๐๙
           วัดปากคลองมะขามเฒ่าเป็นวันที่มีความสำคัญ กล่าวคือ เป็นวัดที่พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข เกสโร) ซึ่งมีความผูกพันโดยเป็นพระอาจารย์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพเรือได้นำผ้าป่าและกฐินสามัคคีไปทอด ณ วัดแห่งนี้อ…

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e – Statement)

ตามที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้แก่สมาชิกผ่านส่วนราชการต้นสังกัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี กองทุน และใช้เป็นเอกสารประกอบการข้อหักลดหย่อนภาษีในการยื่นชำระภาณีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น
           ทั้งนี้ ตั้งแต่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้เพิ่ม ช่องทางการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาชิกกำหนด (e –Statement)โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี และระบุช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) ได้ตามความประสงค์ กบข.จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้แก่สมาชิกผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้โดยตรง ซึ่งสมาชิกจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและช่วยรักษาทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินฯ ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th ระบบบริการทันใจ GPF Service GPF Web Service GPF Mobile Applicatio
                                                                                …

กองทัพเรือ จัดพิธีสวนสนามทางบก พิธีสวนสนามทางเรือ และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนามหน่วยกำลังทางบก พิธีอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางบก ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
           จากนั้น ในเวลา ๑๐.๔๕ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ บริเวณกลางอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองเรือสวนสนามให้การต้อนรับ ในการนี้ เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุต จำนวน ๑๙ นัด เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ และเริ่มพิธีสวนสนามทางเรือ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามทางเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
     …

กองทัพเรือซักซ้อมการแสดง การจัดงานพิธี และงานเลี้ยงสำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ กองทัพเรือ โดยกองดุริยางค์ทหารเรือ ซักซ้อมการแสดง การจัดงานพิธี และงานเลี้ยงสำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของพิธีการ โดยทำการซ้อมลำดับ และห้วงเวลาการแสดง สำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ พ.ย.๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โดยลำดับงานในวันต่าง ๆ ดังนี้
           วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๐ งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Reception) เริ่มงานเวลา ๑๘.๓๐ น. การแสดง Hula Girls และการแสดง Percussion, การแสดงนาฏมวยไทย เป็นต้น
          วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๐ การจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ (ASEAN Night) การแสดงดุริยางค์ทหารเรือ 4 Angels บรรเลง, รำกินรี กลองสะบัดชัย, การแสดงระบำอาเซียน, ร้องเพลง ASEAN Navy
          วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๐ งานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ เนื่องในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ และงานวันกองทัพเรือ การแสดงหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) การแสดงร้องประสานเสียง Acapella เมดเล่ย์
          ทั้งนี้กองทัพเรือซักซ้อม ในการเตรียมความพร้อมและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน การ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยแบ่งออกเป็นประเภททุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา และประเภททุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแล เป็นพิเศษ
           ผู้ขอรับทุนต้องเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา หรือบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีที่แล้ว โดยแนบหลักฐาน ใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีผลคะแนนรวมตลอดปี หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับจริง ของบุตรที่ขอรับทุน พร้อมสำเนา ๑ ชุด ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ ประจำปี ๒๕๖๐ (ระบุปีเรียนหรือชั้นเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด สำเนา ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน สำหรับบุตรที่ขอรับทุนประเภทบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้รับรอง เช่น ใบรับรองแพทย์จากสถานพย…

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
           โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๘ และวัดนาคกลางวรวิหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๙๕๐
           วัดนาคกลางวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๑ริมคลองมอญฝั่งใต้ ซอยทวีธาภิเษก ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อโคนสมอมหาลาภ เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความเก่าแก่มาก เรียกว่า ปางฉันผลสมอหรือปางถือสมอ ประดิษฐานที่มณฑปจัตุรมุข มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ

                                                                                                ข้อมูล สลก.ทร. ๑๕ ก.ย.๖๐

ศปมผ. จัดฝึกอบรมการสัมภาษณ์แรงงานในภาคประมง (ขั้นสูง)

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (#ศปมผ.) จัดฝึกอบรมการสัมภาษณ์แรงงานในภาคประมง (ขั้นสูง) ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประมง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกองทัพเรือ ณ โรงแรม เรดิสัน บลู เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (รอง หน.สล.ศปมผ) เป็นประธานในการฝึกอบรม และมี นาย Jason Judd (เจสัน จัดด์) เจ้าหน้าที่อาวุโส องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มาร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมด้วย
          การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรม ในระดับ Train – The – Trainer ได้รับการสนับสนุนวิทยาการจากสมาคมแรงงานที่เป็นธรรม (Verte Fair Labor)* เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลในการฝึกพนักงานตรวจแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจแรงงานประมงทะเลในความรับผิดชอบต่อไป
          *สมาคมแรงงานที่เป็นธรรม (Verte Fair Labor)* เป็นองค์กรภาคประชาสังคมเครือข่ายของ Sustainable Shri…

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับมอบดอกไม้จันทน์ จากกิจกรรม “ดอกไม้ในดวงใจ ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” จำนวน ๕,๓๐๐ ดอก จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา สภากาชาดไทย สำหรับร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                                                                                   ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๔ ก.ย.๖๐

คณะกรรมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเดินพาเหรดทางบก และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาวาเอก อาภา ชพานนท์ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมเดินพาเหรดทางบกและกิจกรรมอื่นๆ /เสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการพาเหรดทางบกและกิจกรรมอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เกี่ยวกับแนวทางการแสดงขบวนพาเหรดทางบกในมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
          ในการนี้ ผลการประชุมได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวที่จัดขบวนพาเหรดเป็นอย่างดี โดยจะมีขบวนพาเหรดที่แสดงเรื่องราวสอดคล้องกับงานเฉลิมฉลอง ๕๐ ปีอาเซียนและมหกรรมทางเรือนานาชาติ อีกทั้ง สมาคมแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยายินดีที่จะจัดราคาพิเศษในห้วงมหกรรมทางเรือนานาชาติให้กับกำลังพลเรือนานาชาติที่จะมาทัศนศึกษาที่เมืองพัทยา
          สำหรับการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือประเทศต่างๆ เป็นกิจกรรมทางทหารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในอ่าวพัทยาระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ พฤศจิกายน …

โรงเรียนนายเรือทำการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ และหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินและหมู่รบของนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ การฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๙ ทำการฝึกการดำน้ำ แบบ Jack Stay และที่ผ่านมาทำการฝึกการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ณ หอฝึกดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยการฝึกของหลักสูตรนี้อยู่ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ(เกาะพระ) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และในการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินและหมู่รบของนักเรียนนายเรือปีที่ ๓ รุ่นที่ ๖๓ ทำการโดดร่ม ณ สนามฝึกโดดร่มกองทัพเรือ พื้นที่หาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการฝึกของหลักสูตรนี้อยู่ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
                                                                                                     ข้อมูล รร.นร. ๑๓ ก.ย.๖๐

กองทัพเรือ ร่วมประชุมกับจังหวัดชุมพร ติดตามผลการสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และโฆษก กองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการรับ - แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
           กองทัพเรือ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมประชุมหารือ กับ นายณรงค์ พลเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพร เพื่อหารือ และติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำรวจความพึ่งพอใจ รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ ช่วยเหลือและสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่ดำเนินการสร้างเสร็จไปแล้ว ๑๔ หลัง และที่กำลังดำเนินการ เพิ่มเติมอีก ๔๘ หลัง ซึ่งได้ดำเนินการวางเสาเอกเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างจากเงินบริจาคของประชาชนที่ได้บริจาคไว้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ กองทัพเรือได้ดำเนินการช่วยเหลือในการ เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของที่มีประชาชน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจ…

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมอำลากองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด (กปช.จต.)

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วย และกำลังพล กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด เนื่องในโอกาสที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต.) นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
          จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือถวายสักการะพระบรมราชนุุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และให้โอวาท โดยได้กล่าวขอบคุณกำลังพล กปช.จต. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทั้งในส่วนของการปกป้องคุ้มครองอธิไตยและผลประโยชน์ของชาติ การป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งทำให้กองทัพเรือเป็นที่พึ่ง และเป็นที่รักของประชาชนตลอดไป หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กปช.จต. พ…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …

กองทัพเรือ เชิญร่วมงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๗”

กองทัพเรือ โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน นาวีวิจัย ๒๐๑๗ “สงครามแห่งอนาคต สงครามไร้คน” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
           สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือจัดให้มีงานนาวีวิจัยเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของกองทัพเรือ โดยภายในงานจัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ งานนาวีวิจัย ๒๐๑๗ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนวัตกรรมแห่งอนาคต อันจะเป็นแรงจูงใจให้มีแนวคิดในการทำงานด้านการวิจัยมากยิ่งขึ้น โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

                                                                                              …

กองทัพเรือ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (คลองบางกอกน้อย) ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาพของชุมชน รวมถึงมิติอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและชุมชน อีกทั้งเล็งเห็นความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “การจัดการน้ำเสียในชุมชนเมือง” กิจกรรมเก็บขณะในคลองบางกอกน้อย การเสวนาเรื่อง “จากน้ำเสีย กลายเป็นน้ำใส” การสาธิตการทำชุดบำบัดน้ำเสียฉบับครัวเรือน การแข่งขันโต้วาทีการประกวดบทความระดับเยาวชน กิจกรรมขยะแลกไข่ น้ำมันเก่าแลกเงิน ตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
           คู คลองในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง โดยเฉพาะคลองแสนแสบในอดีตก่อนปี ๒๕๓๗ เป็น คู คลองที่เต็มไปด้วยวัชพืชปกคลุม เน่าเหม็นไปด้วยปฏิกูล ประชาชนไม่สามารถใช…

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยเรือหลวงคำรณสินธุ์ จับกุมเรือประมงเวียดนาม 1 ลำ ทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทย

เมื่อวันที่ ๘ กันยาน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยเรือหลวงคำรณสินธุ์ จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๑ ลำ พร้อมลูกเรือเวียดนามอีก ๔ คน ทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทย ซึ่งเป็นเรือคราดปลิงทะเล โดยได้ดำเนินการควบคุมเรือและลูกเรือเวียดนาม ๔ คน โดยจับกุมได้บริเวณแบริ่ง ๐๖๐ ระยะ ๔๐ ไมล์ จากแหลมตาชี จังหวัดปัตตานี โดยได้ควบตุมเรือประมงเวียดนามและลูกเรือ เดินทางกลับมายังท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือวสงขลา โดยได้เดินทางมาถึงเมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๐ และได้ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นแล้วจึงส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
                                                                                                  ข้อมูล ทรภ.๒ ๑๑ ก.ย.๖๐

ขอเชิญชมสารคดี รายการ “มหกรรมทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี อาเซียน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป รับชม สารคดีการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ในรายการ “มหกรรมทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี อาเซียน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ดังนี้
          ตอนที่ ๑ “เกียรติยศแห่งเรือรบ” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
          ตอนที่ ๒ “สู่มหกรรมทางเรือนานาชาติ” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
          ตอนที่ ๓ “จากภารกิจเพื่อชาติไทย สู่การหลอมรวมพลังอำนาจแห่งทะเล” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
          ตอนที่ ๔ “ภารกิจนี้ต้องดีที่สุด” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
          ตอนที่ ๕ “ร่วมมือร่วมพลังสานความสำเร็จ” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
          ตอนที่ ๖ “สวนสนามทางเรือและกิจกรรมต่าง ๆ” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
          ตอนที่ ๗ “บันทึกคุณค่าและเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง (ตอนที่ ๑) ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
        …

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือ

วันนี้ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในนามกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๙ ราย ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
           เครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ ที่มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายความสามารถนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง มีความตั้งใจฝึกฝน มีความกล้าหาญ และมีระเบียบวินัยที่ดี จึงจะสามารถผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมที่เข้มงวดและยากลำบากได้ สำหรับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี เป็นเครื่องหมายที่กองทัพเรือมอบแก่ผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ให้สาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดียิ่ง เครื่องหมายทั้งสองนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจมาโดยตลอด การที่กองทัพเรือได้มอบเครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์ และมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติที่ได้ประกอบคุณงามความดีร่วมกับ…

กองทัพเรือ กำหนดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.๒๖๑ จำนวน ๔ ลำ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๙ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) จำนวน ๔ ลำ (เรือ ต.๒๖๑ – ต.๒๖๔) ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุด เรือ ต.๒๖๑ ได้มีพิธีวางกระดูกงูเรือ และปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฯ และนางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ 
          คุณลักษณะที่สำคัญของเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุด เรือ ต.๒๖๑ ขีดความสามารถปฏิบัติการรบ (Combat Capabilities) สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทยและทะเล อันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ สามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ สามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพทะเล ไม่น้อยกว่า S…

ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา และวิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่นักเรียนเรียนดี

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบรองเท้า อุปกรณ์กีฬา และทุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ๒ โรงเรียน จำนวน ๔๐๕ คน โดยมีผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
          ตามที่ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ มีเจตนารมณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมให้เกิดความรัก สามัคคี และร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติต่อๆ ไปนั้น ในปีนี้ผู้บัญชาการทหารเรือจึงได้จัดให้มีการมอบทุนอาหารกลาง อุปกรณ์กีฬา และ สิ่งของเครื่องใช้ให้แก่นักเรียน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ และโรงเรียนเกล็ดแก้ว นักเรียนรวม ๔๐๕ คน การมอบสิ่งของต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นในวันนี้นั้น เป็นครั้งที่ ๓ ที่ได้ดำเนินการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมในครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจ และความตั้งใจแก่ ครู อาจารย์ นักเรียน ในการ…

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมทำบุญเช่าบูชาพระกริ่ง – เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐” รายได้สมทบทุนการศึกษาเยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ

เนื่องด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ ได้จัดสร้างพระกริ่ง – เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐” เนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ และทองแดง เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และมอบเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศของมลนิธิฯ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโครงการฯ 
          รายละเอียดของพระกิ่ง และเหรียญ “พระพุทธโสธร” รวมทั้งใบสั่งจองสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ www.ruamchit-normklao.org / www.thaiwomen.or.th / www.moi.go.th และ www.dokkaew.moi.go.th โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน “บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี ๔๐๔ – ๒๐๔ – ๒๒๖ - ๖ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมส่งหลักฐานการโอนและใบสั่งจอง ที่มูลนิธิฯ ทางไลน์ (ID Line: oadsy 31 หรือ palmlui) หรือ ๐๘๕ – ๑๑๔ – ๘๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ – ๓๕๔ – ๗๓๙๑ โทร…

พิธีสวนสนามปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
                                                                    ข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๖ ก.ย.๖๐

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.๒๖๑

วันนี้ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.๒๖๑ จำนวน ๔ ลำ ณ ท่าเรือหมายเลข ๕ ท่าเรือแหลมเทียนการท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

           กองทัพเรือได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๖๐ ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกองทัพเรือ จำนวน ๒๐ ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิมที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดจะปลดระวาง โดยได้ว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.๒๖๑ จะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ปฏิบัติภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเล และชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกัน คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งทะเลอันดามัน ตลอดทั้งรักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง…