Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2017

กองเรือยุทธการ โดยกองการฝึกกองเรือยุทธการ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างเครื่องฝึกจำลองยุทธ์( Naval Warfare Taining Simulator:NWTS)

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างเครื่องฝึกจำลองยุทธ์( Naval Warfare Taining Simulator:NWTS) โดยมี พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
                                                                                   ข้อมูล กองเรือยุทธการ ๒๗ ก.ย.๖๐

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และกำหนดให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง เมื่อปีพุทธศักราช 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า ธงไตรรงค์
          กองทัพเรือ จึงขอเชิญชวนหน่วยต่าง ๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางของกองทัพเรือในการจัดทำโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนกำลังพล และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงออกโดยการชักและประดับธงชาติไทย ตามอาคารบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ 2560 ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสร้างความรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย
                  …

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอาหารสุนัขและแมวแก่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัดและแมว ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท ภาณุ บุญยะวิโรจ เสนาธิการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะนายทหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ มีวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีเมตตาธรรม การนำสุนัขจรจัดในพื้นที่มาดูแล รักษาโรคทำหมัน และฝึกสุนัข โดยให้ผู้มีใจรักสุนัขรับไปเลี้ยงดู ปัจจุบันมีสุนัข ๔๘๓ ตัว และแมว ๙๕ ตัว อยู่ในความดูแล
                                                                                       ข้อมูล กองเรือยุทธการ ๒๗ ก.ย…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ โรงเรียนนายเรือ

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโอกาสเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ
           ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวทหารกองเกียรติ บริเวณด้านหน้า กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ และตรวจพลสวนสนาม ณ ลานสวนสนาม โรงเรียนนายเรือ เมื่อเสร็จการตรวจพลสวนสนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือกล่าวสดุดีผู้บัญชาการทหารเรือ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวอำลาชีวิตรับราชการ พร้อมทั้งพิธีมอบของที่ระลึกให้ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยพิธีเชิญธงลง และพิธีย่ำพ…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ งานก่อสร้างอาคารนันทาภิรมย์ ๒

วันนี้ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๙ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอาคารนันทาภิรมย์ ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้าง อาคารนันทาภิรมย์ ๒ เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่พัก กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการ ศึกษา อบรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง โดยใช้พื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของบ้านพักรับรอง ผู้บัญชาการฐานเรือกรุงเทพ ริมถนนอิสรภาพ ใกล้กับซอยอิสรภาพ ๓๙ เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดย พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัยของกำลังพลประจำการ โดยมี พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ทำหน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัยของกำลังพลประจำการให้มีความเหมาะสมในการอยู่อาศัย รวมทั้งให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบ…

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังพล รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก และเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๒ สถานีเรือละงู และหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละงู และอำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยเข้าไปแจกจ่ายอาหาร และช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปย้ายที่ศูนย์พักพิง
          และเมื่อวันที่ (๒๓ กันยายน ๒๕๖๐) หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๒ สถานีเรือละงู และหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และนายอำเภอละงู เข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลกำแพง บ้านปากปิง บ้าน และโกตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ดำเนินการตามนโยบายของพลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยเตรียมความพร้อมของก…

กองทัพเรือ ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้”

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือตรี บัณฑิต จันทโรจวงศ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในพิธีเปิดงานและชมนิทรรศการงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” ณ ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ ชั้น ๓ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

           ภายในงานพบกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง ใน ๗ กลุ่มเรื่องวิจัย ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี อันประกอบด้วยงานวิจัยเพื่อความมั่นคง งานวิจัยเพื่อการเกษตร งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสังคม งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข งานวิจัยเพื่อพลังงาน และงานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ คลินิกให้คำปรึกษา การส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
                                                                                                ข้อมูล กพ.ทร.…

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ”

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๘๐ ปี ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวม ๑๔ วัน และไปปฏิบัติธรรม ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
           ทั้งนี้ข้าราชการ รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ สามารถลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้โดยไม่นับเป็นวันลาทางราชการ ข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิการลาตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในวันที่ไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้
           สามารถประสานรายละเอียดกับ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ประธา…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกฯ ในโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้อนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อได้มีโอกาสนำเงินไปใช้ประโยชน์กรณีมีความจำเป็น และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในโครงการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
           ** ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
           ** จำนวนเงินที่ขอกู้สามารถกู้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงิน ค่าหุ้นบวกเงินฝากออมทรัพย์ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
           ** ผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ งวด (๓ ปี)
           ** สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ ได้เพียงครั้งเดียว
           ** สมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินตามโครงการนี้ ต้องไม่มีหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือกับสหกรณ์มาแล้วเป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันที่ขอกู้
           ** ต้องมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ได้รับ
           ** ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
           ติดต่อได้โดยตรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ชั้น ๑ อาคารจอดรถยนต์ อาคา…

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ และพิธีทางศาสนา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยราชการในและนอกกองทัพเรือ ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ฯ
           วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” หรือ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ซึ่งบรรดาเหล่าทหารเรือต่างเทิดทูนและกล่าวขานถึงพระองค์ท่าน และกองทัพเรือได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องจากพระดำรินานาประการที่ทรงมอบไว้แก่ราชนาวีไทย ทั้งโครงการสร้าง…

ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมคณะ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ
           เวลา ๐๙.๐๐ น. ปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นแท่นรับความเคารพ บนเรือหลวงปัตตานี ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุต เพื่อเป็นเกียรติ จำนวน ๑๙ นัด จากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจพลสวนสนาม กล่าวสดุดี พร้อมรับมอบของที่ระลึก และกล่าวอำลาชีวิตราชการ
           และในเวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปยังบริเวณพิธี ณ เรือหลวงปัตตานี ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ขึ้นแท่นรับความเคารพ เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรต…

กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพล ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทุนการศึกษา

กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาปีละ ๒ ครั้ง ในห้วงเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี ขอให้หน่วยดำเนินการรวบรวมและเสนอความต้องการทุนการศึกษาของบุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความเรยบรอยในจงหวดชายแดนภาคตซงเป็นผูทดรบอนตรายจนเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ เนื่องจากพิการทุพพลภาพ และไม่กลับบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแบบรายงานการขอรับทุน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้สามารถดูระเบียบการกองทัพไทย ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๖ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person
           ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อยกรุงเ…

กองทัพเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและ พระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ ออกจากโรงราชรถ

วันนี้ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ น. กองทัพเรือ จะร่วมในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่ง กรมศิลปากร ได้จัดให้มีพิธีฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
           คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศฯซึ่งการดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง และพร้อมที่จะทำมีพิธีบวงสรวงและการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
                                                                                           ข้อมูล สลก.ทร. ๒๑ ก.ย.๖๐

กองทัพเรือฝึกซ้อมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบ 50 ปีอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ กองทัพเรือทำการฝึกซ้อมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อแสดงศักยภาพ และสร้างความมั่นใจ สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก และโชว์การกระโดดร่มดิ่งพสุธา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการปฏิบัติการทางทหาร ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบ 50 ปีอาเซียน โดยมี นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รอง เสธ.ทรภ.๑ เป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมการสาธิต ฯ ณ บริเวณหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
          สำหรับกิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่าง๑๓ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณอ่าวพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบจัดกิจกรรมบนบก ซึ่งเป็นกิจกรรมสมทบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่วนกองทัพเรือรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งยัง…

กองทัพเรือประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL)

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) ณ บริเวณพื้นที่ท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสำหรับเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการพัฒนาประเทศตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล EEC : Eastern Economic Corridor และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ โดยท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ด้วยการขยายขีดความสามารถท่าเทียบเรือหมายเลข ๖ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถรองรับการให้บริการท่าเรือแก่เรือรบทางทหาร และเชิงพาณิชย์แก่ เรือสินค้า และเรือเฟอร์รี ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล ตามโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ เพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และเพิ่มทางเลือกเสริม…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

กองทัพเรือ ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และราชสกุลอาภากร ขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถบริจาคร่วมทำบุญได้ที่ กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๓ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
           สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคี ทร. วัดปากคลองมะขามเฒ่า” เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๓๔๔๙ – ๘ หรือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖ ๔๑๖ ๕๗๕ โทรสาร ๐๕๖ ๔๑๖ ๕๗๖ และ วัดปากคลองมะขามเฒ่า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๙๖ ๔๐๐๙
           วัดปากคลองมะขามเฒ่าเป็นวันที่มีความสำคัญ กล่าวคือ เป็นวัดที่พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข เกสโร) ซึ่งมีความผูกพันโดยเป็นพระอาจารย์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพเรือได้นำผ้าป่าและกฐินสามัคคีไปทอด ณ วัดแห่งนี้อ…

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e – Statement)

ตามที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้แก่สมาชิกผ่านส่วนราชการต้นสังกัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี กองทุน และใช้เป็นเอกสารประกอบการข้อหักลดหย่อนภาษีในการยื่นชำระภาณีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น
           ทั้งนี้ ตั้งแต่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้เพิ่ม ช่องทางการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาชิกกำหนด (e –Statement)โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี และระบุช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) ได้ตามความประสงค์ กบข.จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้แก่สมาชิกผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้โดยตรง ซึ่งสมาชิกจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและช่วยรักษาทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินฯ ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th ระบบบริการทันใจ GPF Service GPF Web Service GPF Mobile Applicatio
                                                                                …

กองทัพเรือ จัดพิธีสวนสนามทางบก พิธีสวนสนามทางเรือ และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนามหน่วยกำลังทางบก พิธีอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางบก ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
           จากนั้น ในเวลา ๑๐.๔๕ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ บริเวณกลางอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองเรือสวนสนามให้การต้อนรับ ในการนี้ เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุต จำนวน ๑๙ นัด เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ และเริ่มพิธีสวนสนามทางเรือ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามทางเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
     …

กองทัพเรือซักซ้อมการแสดง การจัดงานพิธี และงานเลี้ยงสำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ กองทัพเรือ โดยกองดุริยางค์ทหารเรือ ซักซ้อมการแสดง การจัดงานพิธี และงานเลี้ยงสำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของพิธีการ โดยทำการซ้อมลำดับ และห้วงเวลาการแสดง สำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ พ.ย.๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โดยลำดับงานในวันต่าง ๆ ดังนี้
           วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๐ งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Reception) เริ่มงานเวลา ๑๘.๓๐ น. การแสดง Hula Girls และการแสดง Percussion, การแสดงนาฏมวยไทย เป็นต้น
          วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๐ การจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ (ASEAN Night) การแสดงดุริยางค์ทหารเรือ 4 Angels บรรเลง, รำกินรี กลองสะบัดชัย, การแสดงระบำอาเซียน, ร้องเพลง ASEAN Navy
          วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๐ งานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ เนื่องในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ และงานวันกองทัพเรือ การแสดงหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) การแสดงร้องประสานเสียง Acapella เมดเล่ย์
          ทั้งนี้กองทัพเรือซักซ้อม ในการเตรียมความพร้อมและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน การ…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยแบ่งออกเป็นประเภททุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา และประเภททุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแล เป็นพิเศษ
           ผู้ขอรับทุนต้องเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา หรือบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีที่แล้ว โดยแนบหลักฐาน ใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีผลคะแนนรวมตลอดปี หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับจริง ของบุตรที่ขอรับทุน พร้อมสำเนา ๑ ชุด ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ ประจำปี ๒๕๖๐ (ระบุปีเรียนหรือชั้นเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด สำเนา ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน สำหรับบุตรที่ขอรับทุนประเภทบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้รับรอง เช่น ใบรับรองแพทย์จากสถานพย…

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
           โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๘ และวัดนาคกลางวรวิหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๙๕๐
           วัดนาคกลางวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๑ริมคลองมอญฝั่งใต้ ซอยทวีธาภิเษก ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อโคนสมอมหาลาภ เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความเก่าแก่มาก เรียกว่า ปางฉันผลสมอหรือปางถือสมอ ประดิษฐานที่มณฑปจัตุรมุข มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ

                                                                                                ข้อมูล สลก.ทร. ๑๕ ก.ย.๖๐

ศปมผ. จัดฝึกอบรมการสัมภาษณ์แรงงานในภาคประมง (ขั้นสูง)

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (#ศปมผ.) จัดฝึกอบรมการสัมภาษณ์แรงงานในภาคประมง (ขั้นสูง) ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประมง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกองทัพเรือ ณ โรงแรม เรดิสัน บลู เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (รอง หน.สล.ศปมผ) เป็นประธานในการฝึกอบรม และมี นาย Jason Judd (เจสัน จัดด์) เจ้าหน้าที่อาวุโส องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มาร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมด้วย
          การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรม ในระดับ Train – The – Trainer ได้รับการสนับสนุนวิทยาการจากสมาคมแรงงานที่เป็นธรรม (Verte Fair Labor)* เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลในการฝึกพนักงานตรวจแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจแรงงานประมงทะเลในความรับผิดชอบต่อไป
          *สมาคมแรงงานที่เป็นธรรม (Verte Fair Labor)* เป็นองค์กรภาคประชาสังคมเครือข่ายของ Sustainable Shri…

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับมอบดอกไม้จันทน์ จากกิจกรรม “ดอกไม้ในดวงใจ ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” จำนวน ๕,๓๐๐ ดอก จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา สภากาชาดไทย สำหรับร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                                                                                   ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๔ ก.ย.๖๐

คณะกรรมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเดินพาเหรดทางบก และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาวาเอก อาภา ชพานนท์ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมเดินพาเหรดทางบกและกิจกรรมอื่นๆ /เสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการพาเหรดทางบกและกิจกรรมอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เกี่ยวกับแนวทางการแสดงขบวนพาเหรดทางบกในมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
          ในการนี้ ผลการประชุมได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวที่จัดขบวนพาเหรดเป็นอย่างดี โดยจะมีขบวนพาเหรดที่แสดงเรื่องราวสอดคล้องกับงานเฉลิมฉลอง ๕๐ ปีอาเซียนและมหกรรมทางเรือนานาชาติ อีกทั้ง สมาคมแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยายินดีที่จะจัดราคาพิเศษในห้วงมหกรรมทางเรือนานาชาติให้กับกำลังพลเรือนานาชาติที่จะมาทัศนศึกษาที่เมืองพัทยา
          สำหรับการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือประเทศต่างๆ เป็นกิจกรรมทางทหารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในอ่าวพัทยาระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ พฤศจิกายน …

โรงเรียนนายเรือทำการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ และหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินและหมู่รบของนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ การฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๙ ทำการฝึกการดำน้ำ แบบ Jack Stay และที่ผ่านมาทำการฝึกการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ณ หอฝึกดำน้ำ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยการฝึกของหลักสูตรนี้อยู่ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ(เกาะพระ) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และในการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินและหมู่รบของนักเรียนนายเรือปีที่ ๓ รุ่นที่ ๖๓ ทำการโดดร่ม ณ สนามฝึกโดดร่มกองทัพเรือ พื้นที่หาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการฝึกของหลักสูตรนี้อยู่ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
                                                                                                     ข้อมูล รร.นร. ๑๓ ก.ย.๖๐

กองทัพเรือ ร่วมประชุมกับจังหวัดชุมพร ติดตามผลการสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และโฆษก กองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการรับ - แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
           กองทัพเรือ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมประชุมหารือ กับ นายณรงค์ พลเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพร เพื่อหารือ และติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำรวจความพึ่งพอใจ รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ ช่วยเหลือและสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่ดำเนินการสร้างเสร็จไปแล้ว ๑๔ หลัง และที่กำลังดำเนินการ เพิ่มเติมอีก ๔๘ หลัง ซึ่งได้ดำเนินการวางเสาเอกเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างจากเงินบริจาคของประชาชนที่ได้บริจาคไว้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ กองทัพเรือได้ดำเนินการช่วยเหลือในการ เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของที่มีประชาชน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจ…