Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2013
ขอเชิญชมการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานหางเสือเรือเวคา

กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานหางเสือเรือเวคา ณ บริเวณชายหาด โรงแรมรีเจ้นท์ชาเล่ต์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง ๖-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันครั้งนี้มีเรือใบทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๑๕๐ ลำ มีพิธีเปิดในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙๐๐ ณ อาคารนาวีภิรมย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ และในวันพิธีปิดการแข่งขันและพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗๓๐ ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมจีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท โดย พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลและปิดการแข่งขัน

จึงขอเชิญผู้สนใจรับชมการแข่งขันได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๓๑ ก.ค.๕๖

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษก เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพรพะญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี มีขนาด ๔ เซนติเมตร ด้านหน้าประกอบด้วยพระนามย่อ “ญสส” ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น ขนาบทั้งสองข้างด้วยช้างไอยราวัต ด้านล่างมีแพรแถบมีข้อความว่า “การฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ทำด้วยโลหะชุบทองลงยา จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ เข็ม ราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร”

ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าของติดต่อได้ที่กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ในเวลาราชการสอบถา…
การประชุมการป่าไม้ ๒๕๕๖

กรมป่าไม้จัดการประชุมการป่าไม้ ๒๕๕๖ ผลผลิตและงานวิจัยป่าไม้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรมป่าไม้

ภายในงานพบกับการเสวนาทางวิชาการพร้อมฟังบรรยายพิเศษ “นโยบายป่าไม้เชิงรุก” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การบรรยายพิเศษพระราชดำริกับงานป่าไม้ โดย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ,บรรยายพิเศษ ทิศทางและการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดย ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน และยังมีการอภิปรายในหัวข้อ นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดการ, ป่าในเมืองเพื่อคุณภาพชีวิต, ป่าเศรษฐกิจทางรอด ทางรวย ของประเทศ ประชาชนร่วมมือ ป่าไม้ยั่งยืน และการป่าไม้กับประชาคมอาเซียน ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้หลากหลายรูปแบบ และการแจกกล้าไม้ฟรี

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๑๘ และ www.forest.go.th

ข้อมูล สยามรัฐ

๓๑ ก.ค.๕๖

ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและครอบครัว ระหว่าง ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและครอบครัว ณ บริเวณโดยรอบกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐-๒๑๐๐ โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่างๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนังและอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานข้าราชการและบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกอสังหาริมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๔๗

ข้อมูล ฐท.กท.

๓๐ ก.ค.๕๖

พิธีส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำหนดจัดพิธี “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรมอุทยานแห่งชาติ มอบให้กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหายาก ก่อนนำส่งคืนสู่ผืนป่าธรรมชาติ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ ๓ และนับว่าได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางเป้าหมายไว้ว่า จะนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง ๒๙ ชนิด จำนวน ๔,๖๐๐ ตัว อาทิ กวางผา เลียงผา ละมั่ง เนื้อทราย กวางป่า เก้ง กระจงหนู กระจงควาย นกยูง นกหว้า นกแว่น สีเทา ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ และกบอกหนาม โดยจะนำปล่อยคืนสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวม ๑๔ แห่งทั่วประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำขึ้น รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้หาที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือป่าเสื่อมโทรม แล้วนำไปปลูกต้นไม้คืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ รวมทั้งได…
การสัมมนา “ทบทวนการปฏิบัติตามแผนแม่บทบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ”

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดการสัมมนา “ทบทวนการปฏิบัติตามแผนแม่บทบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ” ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม รอยัลพลา คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฏิบัติตามแผนแม่บทบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ รวบรวมอุปสรรคข้อขัดข้อง และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในห้วงที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ให้การบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับแผนบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเหนือ ระเบียบข้อบังคับ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์บรรเทา สาธารณภัยพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือ และของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก และกองทัพอากาศ รวม ๘๐ นาย การสัมมนา ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖” และเรื่อง “แผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ๒๕๕๖” รวมทั้งการสัม…

กองทัพเรือ รับสมัคบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ รวม ๑๓ อัตรา

กองทัพเรือ รับสมัคบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ รวม ๑๓ อัตรา


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยคุณวุฒิ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

- ระดับปริญญาโท (ชาย/หญิง) จำนวน ๒ สาขา ดังนี้ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

- ระดับปริญญาตรี (ชาย/หญิง) จำนวน ๘ สาขา ดังนี้ ภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา, เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา, อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย) จำนวน ๑ อัตรา, ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา , พุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๓ ประโยค/เปรียญธรรม ๙ ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๓ อัตรา , บัญชี/การบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/บัญชีต้นทุน/การเงินและการธนาคาร/(บัญชีบริหาร มีสิทธิสอบได้เพียง ๑ อัตรา) จำนวน ๒ อัตรา, นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน ๑ อัตรา และวิศวกรรมต่อเรือ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดจำหน่ายระเบียบกา…

โครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ การเสริมทักษะทางสังคม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของนักศึกษาในรั้วศิริราช รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ ห้องอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามมินทร์ ชั้น ๗ โรงพยาบาลศิริราช

จึงขอเชิญอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่สนใจร่วมโครงการดังกล่าว โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๖๔๑๐-๑๑

ข้อมูล ร.พ.ศิริราช

๒๙ ก.ค.๕๖

มะลิพันธุ์ใหม่เฉลิมนรินทร์

มะลิพันธุ์ใหม่เฉลิมนรินทร์


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้ค้นพบมะลิพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทยและใกล้สูญพันธุ์ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “ มะลิเฉลิมนรินทร์” มีความหมายว่า มะลิเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

มะลิเฉลิมนรินทร์ ถูกค้นพบโดยนายปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมะลิพื้นเมืองและมะลิชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก คือมีกลีบเลี้ยง แหลม หนาแข็งขนาดใหญ่ จำนวน ๔-๕ กลีบ รองรับดอกสีขาวที่มีกลีบดอก ๖-๘ กลีบ และมีกระเปาะเกสรเพศผู้สีเหลืองเด่นชัด กระจายพันธุ์อยู่บนเนินเขาหินปูนเตี้ยๆ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล ๗-๑๕ เมตร ลักษณะทั่วไป เป็นไม้เถาเลื้อยได้ไกล ๑-๒ เมตร กิ่งยอดเรียวเล็ก เรียบ ใบรูปรีหรือรูปหอกกว้าง โคนใบเว้า ปลายใบเป็นตุ่มแหลม ใบหนา เหนียวสีเขียวเข้มเป็นมัน ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งยอดหรือ…

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


องค์การสอนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย และมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีนาถ ที่สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖- ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๕๐๐-๑๙๐๐

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเนื้อที่ ๖,๕๐๐ ไร่ จัดทำเป็นพฤษศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวด สามารถถ่ายภาพดอกไม้ พรรณไม้ ภายในสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่,สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่วมเกล้า พิษณุโลก…

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “รู้ทันป้องกันภัยจากโรคเบาหวาน

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “รู้ทันป้องกันภัยจากโรคเบาหวาน


สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จัดโครงการเสวนาทางวิชาการแก่สังคมเรื่อง “รู้ทันป้องกันภัยจากโรคเบาหวาน” โดยวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องสามศร และห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การเสวนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “รู้ทันป้องกันภัยจากโรคเบาหวาน” ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๔ ๗๗๒๒ -๒

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๒๖ ก.ค.๕๖

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี


กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อปฏิบัติงานใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ อัตรา และพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔ อัตรา โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำหนด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล อร.

๒๖ ก.ค.๕๖

งานมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค

งานมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค


กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค ตลอดเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ “เข้าถึง เข้าใจ” และเตรียมตัวให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนไปสู่ภาคส่วนต่างๆ โดยกิจกรรมหลัก ๆ ที่จัดขึ้น จะเน้นเวิร์กช็อป และการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การเขียนเรียงความ การสะกดคำ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน จะมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานความรู้สู่อาเซียนในรูปแบบต่างๆ ๔ สถานี

มหกรรมอาเซียนสัญจร เริ่มภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์ค, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น, ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดล…

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๔๔

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๔๔


กองทัพเรือโดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๔๔ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

หลักสูตรนี้เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศเรือตรีถึงนาวาโท จากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๒๒ นาย โดยการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการศึกษาดูงานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนำสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดบันไดม้า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อมูล กวก.ฯ

๒๕ ก.ค.๕๖

กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา

กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา


เพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการที่จะทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงก่อตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาหรือผู้นำสัตว์มารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่สามารถรับภาระค่ารักษาพยาบาลได้ พระตำหนักจักรีบงกชจึงร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งโครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาขึ้น พร้อมจัดทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายภายใต้ชื่อ “ดร.น้ำใจ” เพื่อหารายได้สมทบทุน กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ๒ ล้านบาท เมื่อหลายปีมาแล้ว และรับสั่งให้ใช้ดอกผลของเงินจำนวนนี้มารักษาสัตว์ป่วย แต่ปัจจุบันดอกผลมีไม่เพียงพอในการใช้จ่าย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ จึงทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หารายได้สมทบทุนกองทุนดังกล่าว โดยจัดทำผลิตภัณฑ์ ดร.น้ำใจขึ้น ร้าน ดร.น้ำใจเปิดแห่งแรกที่บริเวณ ชั้น ๑ ของอาคารเฉล…

ขอเชิญร่วมงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” ใน ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ

ขอเชิญร่วมงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” ใน ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ


สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่มั่นคง พัฒนา” ในวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ การจัดงานนาวีวิจัยฯ เพื่อให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือที่ดำเนินงานวิจัยได้เสนอผลงานวิจัยสู่สายตาประชาชน รวมทั้งให้ข้าราชการของกองทัพเรือได้รับทราบถึงขีดความสามารถของกำลังพลในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมขึ้นใช้ในกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติต่อไป

งาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ การจัดเวทีเสนอความรู้ (Forum) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ย…

กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ


กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดมหกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๓๐๐ โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยคุณสมใจ เนียมหอม หัวหน้างานจัดการความรู้วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ

จึงขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล พร.

๒๕ ก.ค.๕๖

สวนดอกร้อยดวงใจ...ใส่ใจผู้พิการ

สวนดอกร้อยดวงใจ...ใส่ใจผู้พิการ


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ช่วยเหลือผู้พิการให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ จึงได้จัดรายการ “สวนดอกร้อยดวงใจ..ใส่ใจผู้พิการ” เป็นรายการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อระดมทุนบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อจัดสร้างอาคารฟื้นฟูผู้พิการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยการสร้าง “ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทั้งการด้านร่างกายและจิตใจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาต่อผู้พิการ ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ทรงสนพระทัยในการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อมุ่งหมายให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และดำเนินการสร้าง “ศู…

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ไปแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ไปแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก


กรมกำลังพลทหารเรือ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ตั้งแต่ชั้นทวิติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. ) – เหรียญทองช้างเผือก ( ร.ท.ช. ) และ เหรียญจักรมาลา ( ร.จ.ม. ) ประจำปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ จากสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งสามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละปี ดังนั้น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถติดต่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตนเองได้ที่ กองเสมียนตรา กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงของดการแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่กรมกำลังพลทหารเรือในช่วงดังกล่าว

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยา…

สิ่งมงคลที่ระลึก ๑ ศตวรรษ สมเด็จพระสังฆราช

สิ่งมงคลที่ระลึก ๑ ศตวรรษ สมเด็จพระสังฆราช


คณะสูงลออ วัดบวรนิเวศวิหาร ขอเชิญบริจาคบูชาสั่งจองสิ่งมงคลที่ระลึก ๑ ศตวรรษ สมเด็จพระสังฆราช เหรียญพระรูปเหมือน ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนและกุฏิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

เหรียญ ๑ ศตวรรษ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ น้ำหนัก ๓๐ กรัม บริจาคบูชาเหรียญละ ๑๐๐,๐๐๐ .-บาทเนื้อทองคำ น้ำหนัก ๑๕ กรัม บริจาคบูชาเหรียญละ ๕๐,๐๐๐ .- บาท เนื้อนวโลหะ ขนาดสูง ๓๓ มิลลิเมตร บริจาคบูชาเหรียญละ ๓,๐๐๐. –บาท และเนื้อนวะโลหะ ขนาดสูง ๒๑ มิลลิเมตร บริจาคบูชาเหรียญละ ๒,๐๐๐.- บาท และยังมีการจัดสร้าง พระกริ่งไพรีพินาศ และเหรียญพระรูปเหมือน ๑ ศตวรรษ สมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย พระกริ่งไพรีพินาศ ๑๐๐ พระชันษา เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ , พระไพรีพินาศ ๑๐๐ พระชันษา , พระสมเด็จ ๑๐๐ พระชันษา , พระปิดตา ๑๐๐พระชันษา, พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช และเหรียฐพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช เนื้อเงินลงยาสีฟ้า , สีเขียว, สีแดง , สีเหลือง, เนี้อเงิน , เนื้อ ๓ กษ…

วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๗ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ และได้มีการปรับอัตราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จนในปีพ.ศ. ๒๔๙๔ กรมนาวิกโยธิน ได้ปรับกำลังเป็น กองป้องกันสถานีทหารเรือสัตหีบ จนอีก ๔ ปีต่อมา รัฐบาลได้อนุมัติให้สถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้นในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ทหารนาวิกโยธินจึงได้ถือเอาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในปี ๒๕๕๖ นี้ จะครบรอบ ๕๘ ปี ปัจจุบันมีพลเรือโท สนธยา น้อยฉายา เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

การปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญ ในปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดส่งกำลังไปร่วมปฏิบัติการ ได้แก่

- พื้นที่ภาคตะวันออก จากกรณีเขาพระวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ กองทัพเรือได้ให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดกำลัง ๑ หมวดปืนเล็ก เพิ่มเติมกำลังไปประจำที่บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้น จึงได้จัดส่งกำลังเพิ่มเติมมากขึ้น รวมทั้งกำลังทางเรือ และทางอากาศ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๑ กองทัพเรือได้จัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตร…

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้งพันธมิตรหลายภาคส่วนจัดโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินโดยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศแสดงพลังน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการอนุรักษ์น้ำมาปฏิบัติด้วยการเดินวิ่งปั่นจักรยาน หรือขับรถเพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านชุมชนต้นแบบตั้งแต่ปลายน้ำขึ้นไปจนถึงต้นน้ำระหว่าง วันที่๒๗กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังของคนไทยที่มีความห่วงใยและรักในประเทศชาติตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลุ่มน้ำเป็นการเรียนรู้จากปลายน้ำคือ กรุงเทพ ฯไปจนถึงต้นน้ำที่บริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดสระบุรีโดยตลอด ๙ วันของการเดินทางจะผ่านชุมชนต้นแบบที่มีการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้จนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างชุมชนประชาชนและภาคธุรกิจที่ทำงานร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้รับทราบแนวทางการอนุรักษ์น้ำการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนการช่วยชาวบ้านปลูกป่าชุมชนการเรียน…

สอ.วด. แจ้งการทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์หรือทำพินัยกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมจำกัด( สอ.วด.)แจ้งให้สมาชิกสอ.วด. ที่ยังไม่ได้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือทำพินัยกรรมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อแต่งตั้งฯใหม่ขอให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ได้ที่สำนักงาน สอ.วด.หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางwww.navy.mi.th/wsc
จึงขอให้สมาชิก สอ. วด. ตรวจสอบการทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือทำพินัยกรรมให้ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อประโยชน์แก่ตัวสมาชิกและครอบครัว
ข้อมูลสอ.วด. ๑๗ ก.ค.๕๖

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือประจำปี๒๕๕๖โดยคุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้แก่
- ระดับปรัญญาโท ( ชาย / หญิง)จำนวน๒สาขาดังนี้สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจำนวน๑อัตราและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา คณิตศาสตร์จำนวน๑อัตรา
-ระดับปริญญาตรี (ชาย / หญิง) จำนวน๘ สาขา ดังนี้ภาษาไทยจำนวน๑ อัตรา,เทคโนโลยีการศึกษาจำนวน๑อัตรา ,อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย)จำนวน๑ อัตรา,ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา,พุทธศาสตร์บัณฑิต / ศาสนศาสตร์บัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า๓ประโยค / เปรียญธรรม๙ ประโยค ( รับเฉพาะเพศชาย)จำนวน๓ อัตรา , บัญชี/ การบัญชี/ การเงิน / บัญชีการเงิน /บัญชีบริหาร/ การสอบบัญชี/ บัญชีต้นทุน/ การเงินและการธนาคาร/ ( บัญชีบริหารมีสิทธิสอบได้เพียง ๑ อัตรา ) จำนวน ๒ อัตรา , นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาจำนวน ๑ อัตราและวิศวกรรมต่อเรือ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รับเฉพาะเพศชาย)จำนวน๑ อัตรา
กำหนดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ๑๐๐บาทตั้งแต่บัดนี้- วันที่๗สิงหาคม๒๕๕๖ ระหว่างเวลา๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ตามสถานที่ต่าง…

งานสายโลหิตสายใจ และส่งมอบศูนย์รับบริจาคโลหิตถาวรกับสภากาชาดไทย

บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัด กำหนดจัดงานสายโลหิตสายใจและส่งมอบศูนย์รับบริจาคโลหิตถาวรกับสภากาชาดไทยในวันที่๘สิงหาคม ๒๕๕๖เวลา๑๑๐๐-๒๒๐๐ณMccHall ชั้น๔เดอะมอลล์สาขาบางกะปิ
ภายในงานจะจัดเตียงรับบริจาคโลหิต จำนวน ๓๒เตียงรองรับผู้มีจิตศรัทธา ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิตนั้นนอกจากจะเป็นการทำทานสร้างกุศลช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วผู้ที่บริจาคโลหิตยังได้รับการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นก่อนบริจาคโลหิตด้วยอาทิตรวจวัดความดันโลหิตความเข้มข้นของเลือดซึ่งหากตรวจพบโรคศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย จะแจ้งให้ทราบเพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูลนสพ.ไทยรัฐ๑๖ก.ค. ๕๖

งานสายโลหิตสายใจ และส่งมอบศูนย์รับบริจาคโลหิตถาวรกับสภากาชาดไทย

บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัด กำหนดจัดงานสายโลหิตสายใจและส่งมอบศูนย์รับบริจาคโลหิตถาวรกับสภากาชาดไทยในวันที่๘สิงหาคม ๒๕๕๖เวลา๑๑๐๐-๒๒๐๐ณMccHall ชั้น๔เดอะมอลล์สาขาบางกะปิ
ภายในงานจะจัดเตียงรับบริจาคโลหิต จำนวน ๓๒เตียงรองรับผู้มีจิตศรัทธา ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิตนั้นนอกจากจะเป็นการทำทานสร้างกุศลช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วผู้ที่บริจาคโลหิตยังได้รับการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นก่อนบริจาคโลหิตด้วยอาทิตรวจวัดความดันโลหิตความเข้มข้นของเลือดซึ่งหากตรวจพบโรคศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย จะแจ้งให้ทราบเพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูลนสพ.ไทยรัฐ๑๖ก.ค. ๕๖

คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖

มูลนิธิอุบลรัตน์ ฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสวลีผกาพันธุ์ศิลปินแห่งชาติจัดคอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติครั้งที่๖ในวันที่๒๗กรกฎาคม๒๕๕๖เวลา๑๔๐๐ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรายได้สมทบทุนมูลนิธิอุบลรัตน์ ฯ เพื่อช่วยเยาวสตรีและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และกองทุน สวลีผกาพันธุ์รูปแบบของคอนเสิร์ตจะเป็นในลักษณะของ“เพลงพาไปเมืองไทยยิ่งงาม”เป็นการพาผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวไปตามภาคต่าง ๆ ของเมืองไทยที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของเมืองไทยผ่านบทเพลงอันไพเราะ และทรงคุณค่าจากนักร้องศิลปินแห่งชาติและนักร้องยอดนิยมขวัญใจแฟนเพลงทั้งหลายอาทิสุเทพวงศ์กำแหง ,ธานินทร์อินทรเทพ,แพทย์หญิงพันทิวาสินรัชตานันท์ , ปวันรัตน์นาคสุริยะ , มณีนุชเสมรสุตร่วมด้วยนักร้องกิตติมศักดิ์อีกมากมายผู้สนใจเข้าชมซื้อบัตรราคา๓,๐๐๐,๒,๕๐๐ ,๒,๐๐๐,๑,๕๐๐ ,๑,๐๐๐,๘๐๐และ๕๐๐ บาทได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์และที่ฝ่ายกิจกรรมตรีนิตี้เรดิโอหมายเลขโทรศัพท์๐๒๖๓๖๖๘๐๐ – ๑และ๐๒๖๓๖๖๘๒๕


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๖ก.ค. ๕๖

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่๑เมษายน๒๕๕๗โดยเปิดรับสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จำนวน ๑๖อัตราเป็นแพทย์ชายไม่น้อยกว่า๘อัตราและทันตแพทยศาสตร์จำนวน๒อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาลซึ่งมิใช่ผู้รับทุนทึ่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุน / โครงการพิเศษที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุน / โครงการ ฯและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา๒๕๕๖มีอายุตั้งแต่๑๘ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน๓๕ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิดถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
หลักฐานการสมัครประกอบด้วยรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน๑ รูปสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดามารดาของผู้สมัครสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครระเบียนแสดงผลการศึกษา ระหว่างปี๑ – ๕หลักฐานการสอบประเมินความรู้คว…

โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

พระอาจารย์ ดร. กฤษฎาสิริวฑฒโนประธานสงฆ์วัดเมตตาพุทธารามพุทธคยาประเทศอินดียได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยทำกิจกรรมมหากุศลทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์พุทธคยาพระแท่นวัชรอาสน์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอดระยะเวลาเกือบ๑๐ปีที่ผ่านมา และได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆในการประสานงานจนได้รับความเห็นชอบจากโบราณคดีฝ่ายมรดกโลกประเทศอินเดียและได้รับอนุญาต จาก Bodh –gayaTempleManagementCommitteeให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างทองคำสำหรับหุ้มยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยาซึ่งนับเป็นมงคลอันสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสถวายทองคำอันเป็นบริสุทธิ์ธาตุเพื่อขึ้นรูปและนำบุหุ้มยอดฉัตรมหาเจดีย์พุทธคยาความสูงของยอดฉัตรประมาณ๖เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๓เมตรถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก๓ตุลาคม๒๕๕๖โดยมีกำหนดการพิธีถวายทองคำและปัจจัยเพื่อนำไปสมทบในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียประกอบด้วย
วันที่๒๐กรกฎาคม๒๕๕๖ ณวัดหลวงจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่๒๘กรกฎาคม๒๕๕๖ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
วันที่๔สิงหาคม๒๕๕๖ณวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจ…