Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2011

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗๐๐ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ พบกับพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมกลางแจ้ง และการแปรอักษรที่สวยงาม
กิจการลูกเสือไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ กิจการลูกเสือไทย ได้เจริญรอยตามพระราชปณิธานในแต่ละยุคแต่ละสมัยจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา ๑๐๐ ปี และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้วันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

กระทรวงสาธารณสุข จัด ๕ โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กระทรวงสาธารณสุข จัด ๕ โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กระทรวงสาธารณสุข จัด ๕ โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกอบด้วย
๑. การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
๒. การบริการใส่ฟันเทียมผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันทั้งปาก
๓. บริการตรวจสุขภาพสตรีไทยอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
๔. บริการตรวจสุภาพประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรความดันโลหิตสูง
๕. การฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อน ในโครงการราชประชาสมาสัย สืบสานพระราชปณิธาน โดยทั้งหมดนี้ให้บริการฟรี ทุกโครงการเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ และจะสิ้นสุดโครงการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ยกเว้นโครงการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเสร็จสิ้นโครงการในปลายปี ๒๕๕๕
สำหรับการบริการใส่ฟันเทียมผู้สูงอายุ จะดำเนินการ่วมกันหลายหน่วยงาน อาทิ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย สภาผู้สูงอายุแห่งชาติฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลางและภาคเอกชน มีเป้าหมายบริการผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปาก ไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร จำนวน …

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๖ กรกฎาคมนี้

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๖ กรกฎาคมนี้

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่กำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและใกล้เคียงทุกวงรอบ ๓ เดือน ซึ่งการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพ การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคอ้วนและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน บรรยายโดยวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือและปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัล
จึงขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่จากกรมการขนส่งทหารเรือบริการรับ-ส่ง กำหนดออกจากหน้ากองรักษาการณ์พระราชวังเดิม เวลา ๑๒๕๐ และหน้ากรมอู่ทหารเรือ เวลา ๑๓๐๐ข้อมูล กพ.ทร.
๑ ก.ค.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สำนักทหารเรือหญิง จัดบรรยายพิเศษ

สำนักทหารเรือหญิง จัดบรรยายพิเศษ
สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดบรรยายพิเศษ เรื่อน่ารู้เกี่ยวกับผู้หญิง ประกอบด้วย การดูแลและรักษาสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทการเข้าสังคม การบรรยายและการสาธิตการแต่งหน้า ให้ถูกกาลเทศะ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
การจัดบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
ข้อมูล สน.ทร.หญิง
๒๙ มิ.ย. ๕๔
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

วันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๒๓

วันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๒๓
กรมประมง ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กำหนดจัดงาน “วันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๒๓” ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำชนิดต่าง ๆให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ เพื่อยก ระดับการจัดงานก้าวสู่สากล ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิม พระเกียรติฯนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์ นิทรรศการความรู้ด้านการประมง มีการจำลองบรรยากาศฟาร์มทะเลตัวอย่าง และการจัดแสดงพันธุ์สัตว์ในหัวข้อ ๘๔ พรรษา องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ อาทิ ปลากัดสามกษัตริย์ จัดแสดงกุ้งสวยงาม การสาธิตการทำอาหารสูตรเด็ดจากปลาและกิจกรรมร่วมสนุกชิงของรางวัลมากมาย
และปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โปรดให้นำปลาทรงเลี้ยงนพระตำหนักจักรีบงกชจำนวน ๒ ชนิด ๕ สายพันธุ์ มาจัดแสดง พร้อมจำหน่…

ชมรมว่ายน้ำเยาวชนราชนาวีจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ชมรมว่ายน้ำเยาวชนราชนาวีจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ โดย ชมรมว่ายน้ำเยาวชนราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “ภูติอนันต์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๒ “ ในวันเสาร์ที่ ๙ แล ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สระว่ายน้ำมาตรฐาน ภายในบริเวณสนามกีฬาภูติอนันต์ แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร
การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีพัฒนาการด้านการกีฬาว่ายน้ำ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติดและพัฒนาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตัวแทนประเทศไทยที่มีศักยกภาพต่อไปในอนาคต
การแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ (FINA)สำหรับรางวัลในการแข่งขัน นักกีฬาที่ชนะลำดับที่ ๑ ๒ และ๓ ในแต่ละรายการจะได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศนียบัตร นักกีฬาในแต่ละรุ่นที่ได้คะแนนรวมสูงสุด จะได้รับถ้วยรางวัลประเภทบุคคลตามรุ่นอายุ ชายและหญิงในแต่ละรุ่นที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลประเภททีมตามรุ่นอายุชายและหญิง สโมสรที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัล ประเภทคะแน…

วันทหารนาวิกโยธิน

วันทหารนาวิกโยธิน
เมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เวรราชองค์รักษ์ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญกับการทรงดนตรีนั้น ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นาวาเอก สนองฯ ขึ้นไปร้องเพลงทหารเรือถวาย ครั้นเมื่อทรงโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้า ฯ อย่างใกล้ชิด นาวาเอก สนอง ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพลงประจำหน่วยทหารนาวิกโยธิน
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ นาวาเอก สนอง ฯ เข้าเฝ้า ฯ และพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช “ราชนาวิกโยธิน” นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่เหล่าทหารนาวิกโยธิน
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ วงดุริยางค์ราชนาวีไทยและวงโยธวาทิตนาวิกโยธินอเมริกันได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช “ราชนาวิกโยธิน” บรรเลงต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ สนามศุภชลาศรัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ซึ่งได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากผู้ชมที่อยู่ในสนามขณะนั้น นำควา…

เตือนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองทัพเรือระวังการตอบรับการใช้บริการเสริม

เตือนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองทัพเรือระวังการตอบรับการใช้บริการเสริม

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กทช. ) แจ้งเตือนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หากได้รับข้อความเชิญชวนให้ทดลองใช้บริการเสริมต่าง ๆผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยส่งข้อความสั้น ( SMS ) เข้าไปตามเครื่องโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการขอให้ระมัดระวังการตอบรับหรือยืนยันการใช้บริการเสริมดังกล่าว สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองทัพเรือที่อนุมัติแจกจ่ายให้แก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ติดต่อราชการ หากถูกเรียกเก็บค่าใช้บริการ โดยที่ไม่ได้ตอบรับหรือยืนยันการใช้บริการเสริม หรือตอบรับโดยไม่ตั้งใจ สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ ๑๒๐๐ กด ๑

ข้อมูล สสท.ทร. . ๒๘ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเตรียมใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเตรียมใช้สิทธิเลือกตั้ง

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ประชาชนคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ต้องออกไปทำหน้าที่ของตนเอง คือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร เพื่อความพร้อมในการเลือกตั้ง กรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งในส่วนกลาง คือ กรมการปกครอง และระดับจังหวัดซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการในเรื่อง การให้ความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้อำเภอดำเนินการ การกำหนดภารกิจ แนวทางปฏิบัติ การวางตัวที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน บุคลากรในสังกัด การติดตั้งและวางเครือข่ายระบบสื่อสารเพื่อรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ และที่สำคัญคือการให้บริการประชาชน
การให้บริการประชาชนนั้น สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นได้ขยายเวลาในการเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร และการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงเวลานอกเวลาราชการและวันหยุด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้อ…

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดทำหนังสือ “พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดทำหนังสือ “พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมการจัดทำหนังสือ “พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยการส่งกระแสพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะพิจารณาคัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เฉลิมพระเกียรติต่อไป
โดยส่งกระแสพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาท ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๑๔๑ – ๓๙๑๙,๐ – ๒๑๔๓ – ๐๖๐๓ กลุ่มงานสารนิเทศ หรือเว็บไซต์ www.nhrc.or.th สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขยายเวลาการยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔

ขยายเวลาการยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔

ตามที่กองทัพเรือประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำ ปี ๒๕๕๔ นั้น ทางคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษาฯ กรมสวัสดิการทหารเรือได้ขยายเวลาการส่งเรื่องขอรับทุนการศึกษาฯ จากเดิม ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือใช้ตารางบันทึกข้อมูลตามวิธีการบันทึกข้อมูลและบันทักที่กำหนด พร้อมตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ ได้จากคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕๕๗/๒๕๕๓ ลง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จากนั้นส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล์ถึง Boonsan.an@navy.mi.lth หรือ Boonasn.an@hotmail.com หรือส่งถึงกรมสวัสดิการทหารเรือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือบันทึกข้อมูลใส่แผ่นซีดี สำหรับไฟล์ข้อมูลและเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.navy.mi.th/welfare
ข้อมูล สก.ทร.
๒๗ มิ.ย.๕๔

เกาะติดทุกภา…

สำนักงานเขตสะพานสูง เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพฟรี

สำนักงานเขตสะพานสูง เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพฟรี

สำนักงานเขตสะพานสูงโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ วิชาศิลปะประดิษฐ์ นวดแผนไทย นวดสปา ซึ่งเป็นหลักสูตร ๘๐ ชั่วโมง และหลักสูตร ๑๖๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า สร้างแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดผมชายและเสริมสวย ซึ่งทั้ง ๒ หลักสูตรเปิดอบรมวิชาละ ๒๕ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจติดต่อสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โดยนำเอกสารหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด พร้อมรูปถ่าย จำนวน ๒ ใบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๓๗๒ – ๒๙๑๘ – ๒๓ ต่อ ๗๑๓๕ – ๖ ในวันและเวลาราชการ


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๗ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

พิธีปล่อยเรือ ต.๙๙๔ ลงน้ำ

พิธีปล่อยเรือ ต.๙๙๔ ลงน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ต.๙๙๔ ลงน้ำในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือได้สนองแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๙๔ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๕ ความตอนหนึ่งว่า “เรือรบขนาดใหญ่ มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.,๙๑ ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม” ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินโครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชุด เรือ ต.๙๙๑ จำนวน ๓ ลำ ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับชุด เรือ ต.๙๙๔ ประกอบด้วย ต.๙๙๔ ต.๙๙๕ และ ต.๙๙๖ สำหร…

เปิดสอนขับรถยนต์นอกเวลาราชการ

เปิดสอนขับรถยนต์นอกเวลาราชการ

โรงเรียนสอนขับรถของกรมการขนส่งทางบก เปิดสอนขับรถยนต์นอกเวลาราชการที่กรมการขนส่งทางบก หรือสนามฝึกหัดขับรถยนต์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย
- หลักสูตรระยะสั้น ๑๓ ชั่วโมง (นอกเวลาราชการ) ค่าเล่าเรียน ๖๕๐ บามท เงินค้ำประกัน ๒,๐๐๐.- บาท
- หลักสูตรระยะยาว ๑ เดือน สำหรับผู้ที่ขับรถเก๋งหรือรถกระบะเป็นแล้ว มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายแต่
ต้องการเพิ่มทักษะในการขับรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” ที่เปิดสอนขับ รถบรรทุก
รถโดยสาร รถลากจูงและรถขุด
ผู้ประสงค์จะเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถของกรมการขนส่งทางบกสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตรและโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๗๑ – ๘๖๒๖ หรือศูนย์สอนขับ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๑๙๒ – ๓๓๙๒
ผู้ประสงค์เรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่มีความพร้อมและประสงค์จะขอรับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ดูรายละเอียดที่ http://apps.dLt.go.th/schooL-driving/inder_fiLe/schoo…

เชิญร่วมประกวดภาพนกในสวนราชินี

เชิญร่วมประกวดภาพนกในสวนราชินี

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “นกกับความงามในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและธรรมชาติ
โดยภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดคุณค่าของนกกับธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าไทย ประเภทนกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป โดยภาพที่ประกวดสามารถปรับสีตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ตามสมควร และส่งได้ไม่เกิน ๕ ภาพ ต่อคน ผู้ชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท อันดับ ๒ ได้โล่เกียรติยศจาก พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนอันดับ ๓ ได้รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้…

ขอเชิญเที่ยวชมตลาดโบราณบางพลี

ขอเชิญเที่ยวชมตลาดโบราณบางพลี

เทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญเที่ยวชมตลาดโบราณบางพลี ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘๐๐ ณ บริเวณหน้าวัดบางพลีใหญ่ (วัดหลวงพ่อโต) ในตลาดโบราณบางพลีเดิมชื่อ “ตลาดศิริโสภณ” ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า ๑๕๐ ปี เป็นตลาดเก่าแก่ที่ยังคงบรรยากาศของวิถีชีวิตริมคลองที่เรียบง่ายเป็นเรือนแถวไม้สองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา หลายคูหาเรียงติดต่อกัน พื้นตลาดเป็นพื้นไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร มีร้านค้าเรียงรายตลอดทาง มีสินค้าทั้งเก่าและใหม่ ให้เลือกสรรย่างหลากหลาย นอกจากนั้นภายในตลาดจะได้พบกับวิถีริมคลองสำโรง ล่องเรือไหว้พระชมวิวการแข่งขันเรือมาด มวยทะเล กีฬาพื้นบ้าน การปรุงอาหารสูตรโบราณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลบางพลี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๓๓๗ – ๓๐๘๖ ต่อ ๑๕


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

งานตลาดนัดศิลปหัตถกรรม

งานตลาดนัดศิลปหัตถกรรม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ขสมก.จัดงานตลาดนัดศิลปหัตถกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ต่อเนื่องทุกเสาร์-อาทิตย์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ การสาธิตการทำขนมไทยทดลองทำ ทดลองชิม ขนมชาววังและขนมไทยพื้นบ้าน เช่นกระทงทอง จ่ามงกุฎ ทองเอก ช่อม่วง สาคูใส้ต่าง ๆ ข้าวเกรียบปากหม้อ ลูกชุบ การสาธิตและฝึกสอนศิลปหัตถกรรมจากครูช่างศิลปาชีพ เช่น การเป่าแก้ว การปั้นดินไทย ดินหอม การจักสาน การจัดจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพ สินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จากร้านที่มีชื่อเสียงในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๕๓๖ – ๗๐๕๔ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๔ มิ.ย.๕๔
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล

ฝ่ายป้องกันบำบัดฟื้นฟู ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ (ศตส.ทร.) กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ในวันที่ ๒๖ มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและหยุดยั้งปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน และประชาชนโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันต่อต้านยาเสพติดสากล เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน การจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น โดยสำนักงาน ป.ป.ส.ได้จัดกิจกรรมส่วนกลางขึ้นในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๔ ณ ลานวิกตอรี่พอยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฯ สำหรับกิจกรรมในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ (ศตส.ทร.) จะเป็นการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยผู้แทนสถาบันการศึกษาได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีราชดำเนินธนบุรี โรงเรียนชิโนรสวิทย…

โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ

โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานคร ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕๒๙ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน จะเสด็จทรงเป็นประธาน
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิ ฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หน่วยราชการจังหวัดต่าง ๆ และองค์การเอกชนทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดการสวดพระปริตรเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ ถวายพระราชกุศล เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์ศาสนูปถัมภ์ภกพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศ…

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดบรรยายพิเศษ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดบรรยายพิเศษ

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางพระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรยายได้รับความรู้ และมีความเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ รวมทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้รับฟังบรรยายจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติที่มีประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีต่อไป โดยผู้เข้ารับการบรรยายประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. – น.ท. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน
ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๒ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

นิทรรศการ”ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์”

นิทรรศการ”ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์”

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยนิทรรศน์
ยลรัตนโกสินทร์” ชุด “ศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เยาวชนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากพระราชพิธียิ่งใหญ่ ผ่านงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔– ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๑๐๐ – ๒๐๐๐ ณห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเป็นนิทรรศการหมุนเวียน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันเสด็จขึ้นครองราชย์ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน – นักศึกษาและเยาวชนไทย เกี่ยวกับเรื่องราวและลำดับขั้นตอนในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์ของชาติไทยอย่างละเอียดลึกซึ้ง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการมัลติมีเดีย ๓ มิติ ประกอบด้วย ภาพ เสียง และวัสดุจำลอง ภายในงานแบ่งเป็น ๓ โซน คือ โซนที่ ๑ มิถุ…

โครงการ”จิตสำนึกรักเมืองไทย”

โครงการ”จิตสำนึกรักเมืองไทย”

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดโครงการ
“จิตสำนีกรักเมืองไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ ปีที่ ๓ เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มุมมองและแนวคิดเชิงบวกในการร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีและการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งจะส่งผลถึงความสงบสุขของบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยในภาพรวม โดยเยาวชนที่สนใจสามารถสะท้อนความคิดผ่านทางผลงานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย คือภาพถ่ายประกอบคำบรรยาย การสร้างสรรค์ผลงานสปอตโทรทัศน์ และการสร้างสรรค์บทเพลงซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อนำเสนอเรื่องราวมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆรอบตัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ อายุระหว่าง ๑๖ – ๒๕ ปี หัวข้อที่กำหนดคือ “เดินหน้า....ประเทศไทย
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ส่งผลงานได้มากกว่าคนละ ๑ ชิ้นแต่มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการเพียง ๑ รางวัลยกเว้นรางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งเกิดจากการให้คะแนนของประชาชนทั่วไป…

กรมเจ้าท่าตั้งศูนย์ควบคุมจราจรทางน้ำและความปลอดภัยทางทะเล

กรมเจ้าท่าตั้งศูนย์ควบคุมจราจรทางน้ำและความปลอดภัยทางทะเล

กรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ควบคุมจราจรทางน้ำและความปลอดภัยทางทะเลที่ แหลมฉบังแห่งเป็นแรกของประเทศโดยนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบขนส่งทางน้ำ ศูนย์ดังกล่าวจัดขึ้นมา เพื่อครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเข้า – ออกท่าเรือสำคัญของประเทศไทย
ศูนย์ควบคุมจราจรทางน้ำได้ปรับปรุงอาคารสมุทรเขต ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำก่อสร้างอาคารสำนักงานของศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลแห่งใหม่และสถานีสื่อสารและเรดาร์จำนวน ๔ สถานี ประกอบด้วย สถานีเกาะสีชัง สถานีนำร่อง (สมุทรปราการ) เขากรมหลวง (สัตหีบ)และเกาะล้าน(พัทยา) โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้จำนวน ๓๖๐ ล้านบาท สำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงตำแหน่งเรือที่ได้รับจากอุปกรณ์ติดตามเรือประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเรดาร์ ระบบแสดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ และระบบแสดงข้อมูลตำแหน่งเรือผ่านจอบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของ…

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดบรรยายพิเศษ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดบรรยายพิเศษ

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางพระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรยายได้รับความรู้ และมีความเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ รวมทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้รับฟังบรรยายจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติที่มีประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีต่อไป โดยผู้เข้ารับการบรรยายประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. – น.ท. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน
ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๒ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเชิญชวนร่วมแบ่งปันและมอบอนาคตให้เด็ก

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเชิญชวนร่วมแบ่งปันและมอบอนาคตให้เด็ก

เนื่องจากปัญหาครอบครัวในสังคมปัจจุบันได้ส่งผลกระทบถึงเด็ก ๆ ก่อปัญหาเกี่ยวกับเด็กตามมามากมายทั้งเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า ติดยาเสพติด ตกเป็นโสเภณี ถูกทารุณทางเพศ ถูกกดขี่แรงงาน และตกเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นคนไม่มีคุณภาพ เป็นปัญหาต่อสังคมส่วนรวม
มูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๒ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น โดยการดูแลเด็กในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงเป็นการดูแลในรูปแบบของครอบครัว โดยจำลองครอบครัวใหม่ให้กับเด็กมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ฯ ที่เป็นคู่สามี – ภรรยากันจริง ๆ ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็ก ๆ ในแต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกประมาณ ๑๐ คน มีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่และลูก ๆ เป็นครอบครัวใหญ่ เด็ก ๆ จะได้รับความรัก ความอบอุ่น และได้รับโอกาสทางการศึกษาตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อว่าในอนาคตเขาจะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนได้ที่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ๘๙ ซอยเสรีไทย ๑๗ ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหาน…

สวดพระปริตรมหากุศลถวาย ๘๔ พรรษา

สวดพระปริตรมหากุศลถวาย ๘๔ พรรษา

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา กำหนดจัดสวดพระปริตรมหากุศลพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕๒๙
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นธัมมิกราชา ผู้ทรงอยู่ในธรรม ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ประเทศชาติและประชาชนการจัดสวดพระปริตรมหากุศลพร้อมกันทั่วประเทศครั้งนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหน่วยราชการ องค์กรต่าง ๆ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนในจังหวัดต่าง ๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการจัดงาน สำหรับกรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงเป็นประธาน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรม…

โครงการ”ร่วมใจ ไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา”

โครงการ”ร่วมใจ ไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา”


สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำโครงการ”ร่วมใจ ไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” โดยมอบหมายให้สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ รณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดโครงการ และโอกาสที่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยศาลจังหวัดนนทบุรี ได้สนองนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม จัดพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจ ไกล่เกลี่ย ๘๔ พรรษา” ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๘๔ วัน โดยจัดอบรมความรู้เบื้องต้น เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและจริยธรรมของผู้ประนีประนอมประจำศาลอันจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน กับทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรีด้วย


กทม.เปิดศูนย์เลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

กทม.เปิดศูนย์เลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ได้เปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ วันที่ ๓ มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร ให้กับสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งในพื้นที่ เพื่อเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทน ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้มากที่สุด
โดยปลัดกรุงเทพมหานคร มีแผนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้ง สส. กทม. ตามเขตต่าง ๆ ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ – ก่อนวันเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้งจะตรวจความเรียบร้อยการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหีบให้ลงคะแนนในเวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง เลือกคนดีเข้าสภา เพื่อทำหน้าที่แทนเราใน ๓ กรกฎาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า ๒๐ มิ.ย.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

กรมป่าไม้ได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ขึ้นที่ กรมป่าไม้ บางเขน กทม. โดยมีภารกิจสำคัญคือ รับแจ้งเหตุการณ์กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในการอำนวยการในการปราบปรามทุกรูปแบบ เพื่อให้สั่งการแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและติดตามผลได้ทันที โดยให้นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิการบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้อำนวยการศูนย์
และกรมป่าไม้ยังออกหนังสือว่าด้วยเรื่องมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ไปยังหน่วยงานในสังกัดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย มาตรการ ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า รวมถึงมาตรการว่าด้วยการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สำหรับคดีที่ไม่มีตัวผู้ต้องหาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เช่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่พบดังกล่าวให้ละเอียดที่สุด พร้อมทั้งเขียนแผนที่เกิดเหตุ ถ่านภาพสถานที่เกิดเหตุตลอดจนนำเรื่องราวพร้อมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ขณ…

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในโครงการจำนวน ๑๒ โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีซึ่งเป็นแหล่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ และต่อการพัฒนาประเทศ กำหนดเปิดอย่างเป็นทางการประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ มีอัตราค่าบริการชมสำหรับเด็ก ๓๐ – ๕๐ บาท ผู้ใหญ่ ๕๐ – ๑๐๐ บาท
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร รูปแบบจะเป็นการส่งผ่านความรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันในรูปแบบการจัดแสดงและแบบจำลองภาพยนตร์พาโนราม่า “กำเนิดโลก” บรรยากาศธรณีพิบัติภัยหลากหลายรูปแบบ แหล่งเหมืองแร่ แหล่งปิโตรเลียมของไทย ชั้นบาดาล เกมเสริมสร้างทักษะ การศึกษา สวนหินและภูมิทัศน์ภายนอกที่สวยงาม มีนิทรรศการให้ความรู้ทั้งภายใน…

เชิญร่วมงานสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมี

เชิญร่วมงานสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญร่วมงาน “สหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมี” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ณ อาคาร ๗ – ๘ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ “พ่อคิด พ่อทำ พ่อนำ พ่อให้” พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย การสาธิตผลิตภัณฑ์สหกรณ์และการแสดงสินค้ามาตรฐานสหกรณ์การเจรจาธุรกิจกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าโดยตรง สินค้าสหกรณ์คุณภาพดีใน ๗ ซอยมหัศจรรย์ ๗ กลุ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์กว่า ๒๑๐ ร้าน และถนนสายสหกรณ์ไขข้อข้องใจในเรื่องสหกรณ์ เทวีความรู้ คู่ความสุขใจ เวทีกลางแสดงศิลปะวัฒนธรรม ๔ ภาค และความบันเทิงจากนักร้องต่างๆ มากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๗ มิ.ย.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิ…

โขนศิลปาชีพตอนใหม่ศึกมัยราพณ์

โขนศิลปาชีพตอนใหม่ศึกมัยราพณ์

ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงโขนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้คงอยู่สืบไปนั้น ในปี ๒๕๕๔ นี้ คณะกรรมการจัดการแสดงฯ ได้น้อมรับพระราชเสาวนีย์เตรียมการแสดงโขนชุดใหม่ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยเลือกบทโขนรามเกียรติ์ตอน ศึกมัยราพณ์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ฉากโขนชุดใหม่ ตอน ศึกมัยราพณ์ มีฉากสำคัญคือ ฉากหนุมานอมพลับพลา ซึ่งต้องสร้างประติมากรรมตัวหนุมานที่เนรมิตกายใหญ่โต สูงถึง ๘ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร พร้อมใช้เทคนิคแบบนูนสูง ผสมนูนต่ำ ประกอบกับเพ้นติ้งแบบจิตรกรรมไทย เป็นฉากหลังให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดและยังต้องมีฉากเขาโสลาศ ที่มัยราพณ์ขึ้นไปกวัดแกว่งกล่องแก้ว จนเกิดเป็นดาวประกายพรึกส่องแสงสว่างไสว เพื่อลวงกองทัพพระรามว่าพ้นราตรีแล้ว เคราะห์ของพระรามจะหมดไป ซึ่งต้องใช้แสงเงาและเทคนิคสมัยใหม่เข้าช่วย เพื่อให้เกิดความสมจริง
ผู้สนใจจองบัตรล่วงหน้าได้ตั…

สอ.วด.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สอ.วด.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษาโดยมีผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ให้ยื่นใบสมัครที่ สอ.วด.ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับทุนต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้ ๑ ทุน มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของสถานศึกษาของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ทั้งนี้ไม่รวมถีงบุตรธรรม ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจาก สอ.วด.ในปีที่แล้ว จะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๑๐๓๗ ประเภททุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓.๕ ในระบบหน่วยกิต ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าจะต้องมีผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓ ในระบบหน่วยกิต ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จะต้อง…

ขอให้เจ้าของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงต้องเข้ารับการตรวจเพื่อความปลอดภัย

ขอให้เจ้าของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงต้องเข้ารับการตรวจเพื่อความปลอดภัย
กรมการขนส่งทางบก แจ้งเตือนเจ้าของรถที่ประสงค์จะเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ CNG หรือ LPG ต้องนำรถเข้ารับการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ก๊าซ CNG หรือ LPG ในรถยนต์กับผู้ติดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมการขนส่งทางบก เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจ และทดสอบความปลอดภัย กับผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกอีกครั้ง จากนั้นดำเนินการแจ้งเปลี่ยน ชนิดเชื้อเพลิงในสมุดคู่มือจดทะเบียนให้ถูกต้อง ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ รถที่ใช้ก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงต้องตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทุกปี ยกเว้น เฉพาะการ ติดตั้งก๊าซ CNG จากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ให้ตรวจและทดสอบหลังจากจดทะเบียนครั้งแรกมาแล้ว ๓ ปี และครั้งต่อไปต้องตรวจทุกปี สำหรับรถที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงให้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และ ส่วนควบทุก ๕ ปี นับแต่วันแจ้งการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
เจ้าของรถที่ประสงค์ใช้ก๊าซเป็…

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อความมั่นคง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กำหนดเปิดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ผู้ที่ สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๑๕ – ๓๑๔๘ หรือดูข้อมูลที่ http ; //cid.vru.ac.th.


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๔ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔
กองทัพเรือจะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกองทัพเรือ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์การมอบทุนเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตร ทุนประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับอนุบาลศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ผู้ขอรับทุนเป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณ กองทัพเรือ สังกัดกองทัพเรือ รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนไม่เกินเดือนละ ๒๕,๐๐๐ .-บาท ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๓ ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) คุณสมบัติขอบุตรที่ขอรับทุน เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิขอรับทุน) มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีสถานภาพเป็นโสด กำหนดส่งแบบฟอร์มและหลักฐาน…

กองทัพเรือ ส่งเรือหลวง ๒ ลำ ร่วมปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย

กองทัพเรือ ส่งเรือหลวง ๒ ลำ ร่วมปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย
กองทัพเรือ เตรียมส่งเรือหลวง จำนวน ๒ ลำ ร่วมปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดน ประเทศโซมาเลีย โดยกำหนดเดินทางจากท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
การเดินทางครั้งนี้จัดเรือหลวง จำนวน ๒ ลำ คือ เรือหลวงสิมิลัน และ เรือหลวงนราธิวาสรวมทั้งได้จัดกำลังจากชุดปฏิบัติการพิเศษ ๒ ชุด เฮลิคอปเตอร์ ๒ ลำ ติดตามไปด้วย ซึ่งจะเดินทางออกจากท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การเดินทางไปในครั้งนี้ใช้เวลา ๑๔๐ วัน มีนาวาเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด (มปจ.) พร้อมกันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ในการบันทึกภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจการเดินทางไปรวบรวมภาพ ข้อมูลของเหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้สามารถส่งข่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่ได้ทันที โดยส่งสัญญาณสื่อสารผ่านดาวเทียมที่กองทัพเรือติดตั้งอุปกรณ์ไว้บน
เรือหลวงสิมิลันและเรือหลวงนราธิวาส


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๔ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

การฝึกการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพนานาชาติ ไอยรา การ์เดียน ๒๐๑๑

การฝึกการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพนานาชาติ ไอยรา การ์เดียน ๒๐๑๑
กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้กองทัพไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกไอยรา การ์เดียน ๒๐๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทยและ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นผู้อำนวยการฝึก
การฝึกไอยรา การ์เดียน ๒๐๑๑ เป็นเวทีการฝึกทางทหารระดับนานาชาติครั้งแรกของกองทัพไทย โดยใช้การฝึกการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ทั้งในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน กลุ่มประเทศภูมิภาค เอเซียแปซิฟิก และกลุ่มประเทศภูมิภาคแอฟริกา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารอันดีที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งในงานด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพระหว่าง กองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การฝึกครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับกำลังพลของกองทัพไทยให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพระดับนานาชาติ เพื่อทำให้สามา…

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๔
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “นาวิกโยธิน มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๗” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕๓๐ ณ หาดเตยงาม ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การแข่งขันเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตลอดจนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดตั้งกองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการแข่งขันมี ๓ ประเภท ประกอบด้วย เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ไม่เสียค่าสมัคร วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท
ผู้สนใจร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ นาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ – ๓๓๔ – ๑๑๓ และหมายเลขภายใน…

กองทัพเรือ ทำการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย

กองทัพเรือ ทำการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย

กองทัพเรือโดยหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ ทำการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณ อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมีพลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก
กองทัพเรือจัดการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายสากลขึ้นเป็นประจำ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อดำรงและพัฒนาขีดความสามารถของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมในด้านยุทธวิธีหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายสากล และเพื่อให้องค์บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายสากลร่วมกันเป็นชุดปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุการณ์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลทางทะเล

ข้อมูล กร.
๑๓ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถา…

กองทัพเรือ ทำการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย

กองทัพเรือ ทำการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย

กองทัพเรือโดยหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ ทำการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณ อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมีพลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก
กองทัพเรือจัดการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายสากลขึ้นเป็นประจำ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อดำรงและพัฒนาขีดความสามารถของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมในด้านยุทธวิธีหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายสากล และเพื่อให้องค์บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายสากลร่วมกันเป็นชุดปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุการณ์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลทางทะเล

ข้อมูล กร.
๑๓ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถา…

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษานอกสถานที่

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๗/๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเยาวชนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรมแต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน รวมทั้งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างสันติวิธีกิจกรรมประกอบด้วยการไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช การเยี่ยมชมพระราชวังเดิม และเข้ารับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน การเยี่ยมชมหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมทดสอบกำลังใจ (กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต) รวมทั้งเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซี่ยมสยาม กิจการบรัท CPRAM …

วันอานันทมหิดล

วันอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ และในวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี จะถือเป็นวันอานันทมหิดล โดยหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมกันจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นประจำทุกปี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดอเบอร์ก ประเทศเยอรมัน เป็นพระโอรสองค์ที่ ๒ ใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จขึ้นทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๘ แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๗๗ ขณะมีพระชนมายุเพียง ๘ พรรษา พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลี่ ๘ ประกอบด้วย การเสด็จออกรับการตรวจพลสวนสนามของฝ่ายพันธมิตรในประเทศไทยพร้อมลอร์ดหลุยส์เม้าแบตเตน แม่ทัพใหญ่ของกองทัพอังกฤษ อันเป็นผลให้ภาพลักษณ์และฐานะของประเทศเป็นที่ยอมรับแก่ประเทศทางตะวันตกที่เป็นฝ่ายพันธมิตร พระองค์ได้พระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ให้ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ และเมื่อสงครามโลก…

กองทัพเรือ ทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ใน ๑๓ – ๒๒ มิถุนายน นี้

กองทัพเรือ ทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ใน ๑๓ – ๒๒ มิถุนายน นี้

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุนพรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประเภทละ ๔๐ นาย จำนวน ๑๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดรายงานตัวที่ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๐๐๑๒
ข้อมูล กพ.ทร.
๑๐ มิ.ย.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ราชนาวิกสภาจัดการแสดงปาฐกถา

ราชนาวิกสภาจัดการแสดงปาฐกถา

สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จะจัดการแสดงปาฐกถา ประจำปี ๒๕๕๔ หัวข้อ ปัญหาเขตแดนทางบกและทางทะเล ระหว่างไทยกับกัมพูชา ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีพลเรือเอกถนอม เจริญลาภ อดีตเจ้ากรมอุทกศาสตร์ พลโทนภดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร คุณธัชยุทธ ภักดี รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และ พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ข้อมูล ราชนาวิกสภา
๙ มิ.ย. ๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

แนวทางการสนับสนุนคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แนวทางการสนับสนุนคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กองทัพเรือแจ้งให้หน่วยขึ้นตรงและหน่วยเฉพาะกิจทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้แนวทางการปฏิบัติตามอนุมัติของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในเรื่องแนวทางการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง การใช้สถานที่ราชการของกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง และการใช้เครื่องมือและสื่อต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเลือกตั้ง อาทิ ใช้สื่อในความรับผิดชอบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามความเหมาะสม ให้การสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์ ยานพาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง ฯ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งร้องขอ แต่ห้ามใช้กำลังพล ยานพาหนะหรืออากาศยาน สนับสนุนการกระทำเพื่อเผยแพร่ใบปลิว สิ่งพิมพ์ หรือข้อความหาเสียงของพรรคการเมือง หรือนักการเมืองใด ๆ
สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติได้ที่ เว็บไซด์กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ www.navy.mi.th/civil หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หั…

ขอเชิญประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในเว็บไซต์ภาษาไทย “ WWW. ในหลวง ๘๔ . ไทย “ และภาษาอังกฤษ “ WWW.King ๘๔ .th “ รวมทั้งขอเชิญประชาชนทั่วไป จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์และประดับตราสัญลักษณ์ตามสถานที่ของหน่วยงาน/องค์กรและอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในช่วงระยะเวลางานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตลอดปี ๒๕๕๔
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ประดับในสิ่งของใด ๆ ก็ตามให้แจ้งคำขออนุญาตไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๘๑ – ๗๒๓๓ และ ๐ – ๒๒๘๑ – ๗๒๒๔ ในวันและเวลาราชการข้อม…

กรมธนารักษ์โชว์เครื่องยศ เครื่องประดับในงานเทิดพระเกียรติ

กรมธนารักษ์โชว์เครื่องยศ เครื่องประดับในงานเทิดพระเกียรติ
กรมธนารักษ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมความงดงามอลังการของตำนานเครื่องยศ เครื่องประดับตามยศถาบรรดาศักดิ์ข้าราชการในงานเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชาแห่งแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การเลื่อนขั้น เลื่อนยศ ตำแหน่งของข้าราชการในสมัยก่อนนั้นเป็นสิ่งที่ได้มายากยิ่ง และเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะการเลื่อนยศ ตำแหน่งของข้าราชการสมัยก่อนนั้นเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่วนเครื่องยศนั้นหมายถึง เครื่องหมายหรือเครื่องประกอบที่แสดงถึงเกียรติ ความสำคัญของตำแหน่งหน้าที่ และบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อสถาปนาอิสริศักดิ์หรือเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นหรือพระราชทานให้แก่เสนาบดี ขุนนางผู้ใหญ่หรือข้าราชบริพาร ที่ทำความดี ความชอบในราชการแผ่นดินเครื่องยศ จำแนกได้ ๗ หมวด คือ เครื่องสิริมงคล ศิราภรณ์ เครื่องภูษณาภรณ์ เครื่องศาสตราวุธ เครื่องอุปโภค เครื่องสูง และยานพาหนะ

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา
ปัญหาการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตา เนื่องจากผ่านการใช้งานอย่างหนักมาหลายปี ส่งผลให้ผู้สูงวัยประสบปัญหาในการมองเห็นถึงขั้นประกอบอาชีพตามปกติไม่ได้ การช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาจะทำให้พวกเขาพบกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง โดยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ดีขึ้น และไม่เป็นภาระต่อบุตรหลาน
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมการกุศลกับโครงการ แว่นตาเพื่อผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพ ฯ สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้สูงวัยที่ต้องการเข้ามารับการรักษาที่ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุ ได้โดยสามารถบริจาคได้ที่ห้างแว่นท็อปเจริญทุกสาขา และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๖๑๒ – ๔๑๗๐ หรือดูเว็บไซต์ WWW.TOPCHAROEN.CO.TH
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

หนังสือพฤกษศิลป์

หนังสือพฤกษศิลป์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดพิมพ์หนังสือพฤกษศิลป์ ซึ่งรวบรวมภาพวาดทางพฤษศาสตร์ที่สวยงาม จำนวน ๘๔ ภาพ พร้อมข้อมูลรายละเอียดทางพฤกษศาสตร์ เขียนโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียง ๓ ท่าน คือ
นางธัญลักษณ์ สุนทรมัฎฐ์ นางอรทัย เกิดแก้ว และนางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ โดยถ่ายทอดด้วยเทคนิคสีน้ำ พร้อมคำบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้เรื่องราวของพรรณไม้ต่าง ๆ การกระจายพันธุ์การใช้ประโยชน์ ตลอดจนเรื่องราวของพรรณไม้ชนิดนั้น ๆ เพื่อสื่อความหมายในวงกว้าง ที่ล้วนเป็นพรรณไม้พื้นเมืองของประเทศไทย พร้อมอรรถรสด้านความสวยงามทางศิลปะที่ควรค่าแก่การสะสม จัดพิมพ์จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
เริ่มแจกจ่ายมาแล้วตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๔ และได้มอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ส่วนบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถทำหนังสือส่งไปที่หน่วยงาน หรือดาวน์โหลดภาพได้ ซึ่งทางสำนักหอพรรณไม้จัดเป็น PDF ไฟล์ลงในเว็บไซ http : // web ๓ .dnp.go.th เพื่อบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจจะได้ศึกษาเพิ่มเติม เพราะชื่อพรรณไม้ในหนังสือพฤษศิลป์ได้ตรวจสอบอย่างถูกต้อง สามารถใช้อ้างอิงได้ อันจะทำให้ผู้อ่านเ…

กอล์ฟไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ ๔๒

กอล์ฟไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ ๔๒
สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทเวิลด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด วันเอเชีย ทัวร์ บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสนามกอล์ฟสุวรรณคันทรี่คลับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ ๔๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกอล์ฟสุวรรณคันทรี่คลับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันที่เป็นทัวร์นาเมนท์ประวัติศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ ๔๒ โดยสนามกอล์ฟสุวรรณคันทรี่คลับ เป็นสนามพาร์ ๗๒ ระยะ ๗ , ๑๒๕ หลา เคยใช้เป็นสนามแข่งขันที่สำคัญในเอเชี่ยนทัวร์มาแล้วหลายครั้ง และได้มีการปรับปรุงสนามไว้อย่างสมบูรณ์เต็มที่เพื่อรองรับการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษครั้งนี้โดยเฉพาะ


ข้อมูล นสพ แนวหน้า
๗ มิ.ย.๕๔


เกาะติดทุกภารกิจ ประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

แสตมป์เชิดชูสองปูชนียบุคคลของแผ่นดิน

แสตมป์เชิดชูสองปูชนียบุคคลของแผ่นดิน

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ ๓ คนดีศรีสยามซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีของแผ่นดินไทย และเป็นที่พึ่งทางใจให้ชาวไทยทั่วประเทศ
แสตมป์ที่จัดทำคือ ตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปีชาตกาลหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางเผยแพร่พุทธศาสนาของไทยด้วยปาฐกถาแบบปากเปล่าต่อสาธารณชน และชุด ๑๑๑ ปีชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ผู้นำขบวนการเสรีไทยต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และอดีตรัฐบุรุษ
แสตมป์ชุดหลวงพ่อปัญญา ฯมี ๔ แบบ ๔ ดวง เป็นภาพหลวงพ่อปัญญา ฯ กับรางวัลสังข์เงิน ภาพท่านกับธรรมะคำสอน ภาพคู่กับสหายธรรมท่านพุทธทาสภิกขุ และภาพพระอุโบสถกลางน้ำ ราคาดวงละ ๓ บาทเต็มแผ่น ๑๐ ดวงพร้อมซองวันแรกจำหน่าย ๒๒ บาท ส่วนแสตมป์ชุดปรีดี พนมยงค์มี ๒ ดวง เป็นภาพได้รับเหรียญ Medal of Freedom ชั้นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติจากสหรัฐอเมริกา และภาพขณะดำรงตำแห่งนายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ราคาดวงละ ๓ บาท เต็มแผ่น ๒๐ ดวงพร้อมซองวันแรกจำหน่าย ๑๔ บาท

โครงการปาฎิหาริย์แห่งชีวิต

โครงการปาฎิหาริย์แห่งชีวิต

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวโครงการปาฎิหาริย์แห่งชีวิต ครั้งที่ ๓
โครงการปาฎิหาริย์แห่งชีวิต เริ่มครั้งแรกในปี ๒๕๕๒ จากพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงนำพระดำริมาสานต่อเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งสามารถสร้างปาฎิหาริย์แห่งชีวิตจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้
การพัฒนาเด็กและเยาวชนจะทำภายใต้แนวคิด ๓ คำ คือ HEAD หมายถึงทำให้เกิดภาวะความคิดการเป็นผู้นำ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ HEART หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา HAND หมายถึง การลงมือปฏิบัติให้เกิดปาฎิหาริย์แห่งชีวิต เน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๓ – ๑๘ ปีทั่วประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์ได้เข้าร่วมโครงการกับเด็กนอกสถานสงเคราะห์
เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ สอบถามข้อมูลเ…

คอนเสิร์ต บีเอสโอบรรเลง สุนทราภรณ์

คอนเสิร์ต บีเอสโอบรรเลง สุนทราภรณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน มูลนิธิสุนทราภรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดคอนเสิร์ต บีเอสโอ บรรเลงสุนทราภรณ์ใน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รอบ ๑๔๐๐ และรอบ ๑๙๓๐ บัตรราคา ๔๐๐ , ๘๐๐, ๑,๒๐๐, ๑,๖๐๐ และ ๒,๐๐๐ ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา รวมทั้งยังจัดงานสุนทราภรณ์วิชาการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีการสัมมนาวิชาการและการแสดงดนตรีเพื่อนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะและคุณค่าของเพลงสุนทราภรณ์

กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอชื่อครูเอื้อ สุนทรสนาน ต่อองค์การยูเนสโก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล เพื่อเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยผลงานขับร้องเพลงและควบคุมวงสุนทราภรณ์ ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีผลงานอมตะ เป็นที่ยอมรับจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ที่สนใจชมคอนเสิร์ตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หม…

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”

บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (BANPU Champions for Change) เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี จากทั่วประเทศ รวมกลุ่มกันไม่เกิน ๔ คน มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ด้วยการส่งโครงการในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตามประเด็นที่ตนเองสนใจ เพื่อรับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
โครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับองค์กรของ บมจ.บ้านปู ภายใต้แนวคิด “พลังความรู้...พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” มุ่งเน้นการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของคนและสังคม โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอและลงมือดำเนินกิจการเพื่อสังคมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและส่งใบสมัครได้ที่โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ๔๔๔ โอลิมเปียไทย ทาวเวอ…

โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา

โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อทดแทนอาคารผู้ป่วยในเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยจัดเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ บัดนี้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เปิดให้บริการทางการแพทย์หลายสาขา ได้แก่ สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม จักษุกรรม และโสต ศอ นาสิกกรรม ซึ่งในอาคารประกอบด้วยห้องคลอด ห้องผ่าตัด ห้องบำบัดพิเศษกุมาร หอผู้ป่วยสามัญ และหอผู้ป่วยพิเศษ แต่ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จึงได้จัดทำโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา เพื่อพัฒนาคุณภาพพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จึงได้จัดทำโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา …