Skip to main content

กองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พ.ย.๕๙ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

          กองทัพเรือ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 แบบ Pre-Event ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พ.ย.๕๙ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาส ๕๐ ปี ก่อตั้งอาเซียนที่ทางกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ 
          การแข่งขันการบิน Air Race 1 คือ กีฬามอเตอร์สเปอร์ตที่ใช้ความเร็วมากที่สุดในโลก กับความเร็วสูงสุด ๔๕๐ กม./ชม. โดยจัดแข่งกันมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี เครื่องบินที่เข้าแข่งขัน AIR RAC 1 จะถูกสร้างและพัฒนาเครื่องยนต์ตลอดจนวัสดุที่ใช้ทำส่วนของลำตัวและปีกเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะ เพื่อให้การแข่งขัน ทั้งด้านทักษะการบินของนักแข่งและด้านความสามารถทางเทคโนโลยีอากาศยานผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว
          การแข่งขันสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกการแข่งขันการบิน Air Race 1 จะมีขึ้นใน ปี ๒๕๖๐ หรือ Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) หลักการของการจัดการแข่งขันที่จะเป็นสนามแข่ง เพื่อเก็บคะแนนในระดับโลกนั้น ประเทศเจ้าภาพจะต้องเตรียมการแข่งขันการบิน Air Race 1 แบบ Pre-Event ขึ้นก่อนล่วงหน้า ๑ ปี (ในปี ๒๕๕๙)
          ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศเจ้าภาพมีความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) ซึ่งจะเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสนามชิงแชมป์โลกอย่างเต็มรูปแบบ ณ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ และสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี ในปี ๒๕๖๐ ต่อไป
          ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้างาน บัตรที่นั่งราคา ๓๐๐ บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา เข้าชมฟรี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.airrace1thailand.com
                                                                                       ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์/กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                   ๑๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐