Skip to main content

กองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พ.ย.๕๙ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

          กองทัพเรือ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 แบบ Pre-Event ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พ.ย.๕๙ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาส ๕๐ ปี ก่อตั้งอาเซียนที่ทางกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ 
          การแข่งขันการบิน Air Race 1 คือ กีฬามอเตอร์สเปอร์ตที่ใช้ความเร็วมากที่สุดในโลก กับความเร็วสูงสุด ๔๕๐ กม./ชม. โดยจัดแข่งกันมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี เครื่องบินที่เข้าแข่งขัน AIR RAC 1 จะถูกสร้างและพัฒนาเครื่องยนต์ตลอดจนวัสดุที่ใช้ทำส่วนของลำตัวและปีกเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะ เพื่อให้การแข่งขัน ทั้งด้านทักษะการบินของนักแข่งและด้านความสามารถทางเทคโนโลยีอากาศยานผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว
          การแข่งขันสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกการแข่งขันการบิน Air Race 1 จะมีขึ้นใน ปี ๒๕๖๐ หรือ Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) หลักการของการจัดการแข่งขันที่จะเป็นสนามแข่ง เพื่อเก็บคะแนนในระดับโลกนั้น ประเทศเจ้าภาพจะต้องเตรียมการแข่งขันการบิน Air Race 1 แบบ Pre-Event ขึ้นก่อนล่วงหน้า ๑ ปี (ในปี ๒๕๕๙)
          ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศเจ้าภาพมีความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Air Race 1 Race of Thailand (World Series 2017) ซึ่งจะเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสนามชิงแชมป์โลกอย่างเต็มรูปแบบ ณ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ และสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี ในปี ๒๕๖๐ ต่อไป
          ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้างาน บัตรที่นั่งราคา ๓๐๐ บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา เข้าชมฟรี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.airrace1thailand.com
                                                                                       ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์/กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                   ๑๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…