Skip to main content

กองทัพเรือเปิดจำหน่ายข้าวคุณภาพดีราคาถูกที่รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยชาวนาตามนโยบายรัฐบาล


          เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ พล.ร.อ. โสภณ วัฒนมงคล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารสวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และ                 พล.ร.ต. สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ร่วมเปิดขายข้าวคุณภาพดีราคาถูกที่รับซื้อ       จากเกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ตามนโยบายรัฐบาล และ           ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ด้านหน้าร้าน ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจำหน่ายให้กับข้าราชการ และครอบครัว กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป การดำเนินการในครั้งนี้ กรมสวัสดิการทหารเรือได้ติดต่อและซื้อข้าวสารจากสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓ ตัน มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยจำหน่ายในราคา ๙๐ บาท/๕ กิโลกรัม ผลการดำเนินการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากข้าราชการ กองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป


          การดำเนินการต่อไปสวัสดิการร้านค้าฯ และ กรมสวัสดิการฯ จะขยายตลาดและประเภทสินค้าให้กว้างขึ้น โดยจะจัดซื้อข้าวสารและสินค้า OTOP จากเกษตร ผ่านทางสหกรณ์การเกษตรชุมชน มาจำหน่าย ในพื้นที่จำหน่ายสินค้าต่างๆ ของกองทัพเรือ ที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ และหน่วยงาน ของกองทัพเรือ ที่มีการจัดเลี้ยงกำลังพล จำนวนมาก ตามนโยบายของกองทัพเรือต่อไป

                                                                                                   
                                                                                                       ข้อมูล สก.ทร./สลก.ทร ๑๐ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐