Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2016

กองทัพเรือ จัดงาน ๕๐ วันแห่งความอาลัย รวมหัวใจ “เรือของพ่อ” ในวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ วันแห่งความอาลัย รวมหัวใจ “เรือของพ่อ” ในวันศุกร์ที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ
รายละเอียดดังนี้
          ๑. ชมนิทรรศการ เรือ ต.๙๑
          ๒. กิจกรรมชมภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” เป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปีซึ่งกองทัพเรืออนุมัติให้เริ่มผลิตตั้งแต่ราว เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบด้วยภาพยนตร์สารคดีจำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่เรื่อง“ได้ เห็นเช่นพอเพียง”“ยุทธการงูเขียวหางไหม้” “ลำนำจากฟ้า” “ลมทะเลที่โอบกอด”และ “ก้าวหนึ่งในทะเล”
          ๓. กิจกรรมชมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ลานทัศนาภิรมย์ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงดุริยางค์ราชนาวี
          ๔. ร่วมจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยหันหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง และร่วมลอยกระทงสาย ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม ทร.

         ทั้งนี้ กำหนดให้มีการรับบัตรก่อนเข้าชมทั้งที่จะได้แจกจ่ายและรับหน้างานบางส่วนสามารถติดต่อสอบถาม และจองบัตรได้ที่ จ่าเอกห…

กองทัพเรือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา โครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่ กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด ดำเนินโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้จัดการทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมะของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ต.ค.๕๙ ที่ผ่านมาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และบริษัท วิริยะกิจ ฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนฯ จำนวน ๑๐๐ คน โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.civil2.navy.mi.th/ (หัวข้อเรื่อสำคัญ)      
                                                                                                        ข้อมูล กพร.ทร.
                                                                                                         ๓๐ พ.ย.๕๙

กองทัพเรือนำเรือ ต.๙๑ มาจอด ณ หอประชุมกองทัพเรือ เพื่อเตรียมร่วมงาน ๕๐ วัน แห่งความอาลัย รวมหัวใจ “เรือของพ่อ”

วันนี้ ๓๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๒๐๐ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๑ ถึงท่าเรือหน้าหอประชุมกองทัพเรือ เป็นที่เรียบร้อย โดยออกเดินทางจากท่าเรือแหลมเทียน การท่าสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ เพื่อมาร่วมงาน “๕๐ วัน แห่งความอาลัย รวมหัวใจ เรือของพ่อ” ในวันศุกร์ที่ ๒ ธ.ค.๕๙
          สำหรับเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๑ นั้น เป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพเรือต่อขึ้นใช้เอง กองทัพเรือต่อเรือลำนี้ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้กองทัพเรือพึ่งพาตนเองได้ หลังจากนั้นก็ได้ต่อเพิ่มอีกจำนวน ๘ ลำ คือ ต.๙๒ ถึง ต.๙๙ ระหว่างพ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๓๐ โดยใช้ เรือ ต.๙๑ เป็นต้นแบบ ในการดำเนินโครงการของกองทัพเรือ ตามพระราชดำริ ซึ่งกองทัพเรือได้สืบสานพระราชปณิธานนี้สืบมา                                                                                                ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                           …

กองทัพเรือ จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญสมัครอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ ถึง ๑๒ ธ.ค.๕๙ ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          ในวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ ทำพิธีอุปสมบท ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธารับจองเป็นเจ้าภาพ รูปละ ๒,๐๐๐ บาท บริการอาหารโรงทาน
          ติดต่อบริจาคได้ที่ พระครูภาวนาประชานาถ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๒๙๕ ๖๖๕๙ กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๙๔๗๙ หรือโอนเงินเข้าบัญชี กองการเงิน กองเรือยุทธการ ชื่อบัญชี “อุปสมบทหมู่ กองเรือยุทธการ” ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ หมายเลข หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๗-๑๙๕๕๕-๓
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก มงคล จารุวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๒๙๐ ๕๓๐๓ และ นางณัฏฐาวลี เหงี่ยมศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๘๔๑ ๙๕๘๙
                                                                                        …

ศปมผ. โดย ศรชล. เขต ๓ ควบคุมเรือประมงต่างชาติอ้างสัญชาติโบลิเวียแจ้งเข้าจอด ณ ท่าเรือ จ.ภูเก็ต

ประเทศไทยให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรือประมงทั้งสัญชาติไทย และที่มิใช่สัญชาติไทย ที่มีการทำการประมงและเข้าออกจากท่าเรือของไทย ไม่ให้ละเมิดหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายประมงของไทย ซึ่งขณะนี้ ทางการไทยกำลังเร่งรัดปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงมอบหมายให้ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ซึ่งปัจจุบัน พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้เป็นตามหลักสากล
          เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ หน่วยงานใน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ (ศรชล. เขต ๓) ตำรวจน้ำ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU) ได้ควบคุมเรือประมงต่างชาติที่อ้างสัญชาติโบลิเวียแจ้งเข้าจอด ณ ท่าเรือ จว.ภูเก็ต
          ศรชล.เขต ๓ โดย พลเรือโท สุรพล  คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโ…

ศปมผ. โดย ศรชล.เขต ๑ ตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำใน จ.สมุทรสาคร

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ซึ่ง พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑) และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) ได้สั่งการให้ น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการนำกำลังพลชุดตรวจสอบสถานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามบัญชีเป้าหมายของคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ของ ศปมผ. และตามข้อมูลการข่าวที่กำหนดไว้  จำนวน ๑๒ แห่ง โดยการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจรอบที่ ๔ ระหว่างเดือน ต.ค. - พ.ย.๕๙ ซึ่งเป็นการตรวจแบบปูพรมครั้งที่ ๒ ซึ่ง ศรชล. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ จำนวน ๕ ชุด จากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ตำรวจภูธร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมประมง อุตสาหกรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของม…

กองทัพเรือ จัดงาน ๕๐ วันแห่งความอาลัย รวมหัวใจ “เรือของพ่อ” ในวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ วันแห่งความอาลัย รวมหัวใจ             “เรือของพ่อ”  ในวันศุกร์ที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ
รายละเอียดดังนี้
               ๑. กิจกรรมชมนิทรรศการ กรมอู่ทหารเรือ
            เวลา ๑๓๐๐ - ชมนิทรรศการ จากกรมอู่ทหารเรือ
               ๒. กิจกรรมชมภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร.
            เวลา ๑๓๔๕ - ผู้ชมภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” พร้อมห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร.
            เวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๓๐ - เริ่มฉายภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” จำนวน ๕ เรื่อง ๆ ละ ๓๐ นาที
               ๓. กิจกรรมชมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม ทร.
            เวลา ๑๗๐๐ - ผู้บังคับบัญชารับประทานอาหารห้องชมชลธี
                        - ผู้ร่วมชมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์รับประทานอาหารจากศูนย์อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทร. ณ บริเวณลานจอดรถทิศเหนือ
            เวลา ๑๗๓๐ - เริ่มการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางค…

กองทัพเรือจัดอากาศยานรับร่าง พันจ่าเอก ธีระพงษ์ มากเรน จาก จ.นราธิวาส มายังฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติทหารกล้า ผู้เสียสละ

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ กองทัพเรือได้จัดอากาศยานไปรับศพ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ มากเรน หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฐานปฏิบัติการบ้านอีโย๊ะ กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ ๓๒ (ฉก.นย.ทร.๓๒) ซึ่งเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส ถึงท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีข้าราชการและกำลังพลร่วมในการรับศพและเคลื่อนศพจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาไปยังฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ฯ ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ


          เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ขณะที่ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครู ของฐานปฏิบัติการอีโย๊ะ ถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดบริเวณพื้นที่ลาดตระเวน ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม สายปัตตานี - นราธิวาส ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และเข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนกระทั่งวันที่ ๒๓ พ.ย.๕…

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ มากเรน

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันจ่าเอกธีระพงษ์ มากเรน หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฐานปฏิบัติการบ้านอีโย๊ะ กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ ๓๒ (ฉก.นย.ทร.๓๒) ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี


                                                                                                                    ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                             ๒๘ พ.ย.๕๙

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ, เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี (ในการนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร รับเฉพาะผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔), สัญชาติไทย, มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้าม, ขนาดร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์


          ในส่วนการสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ ภาควิชาการ ในวันที่ ๔ มี.ค.๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดตามลำดับคะแนน ตามจำนวนที่โรงเรียนนายเรื…

กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันจัดกิจกรรม “ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ ๑"

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๐๙ พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรม “ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ ๑” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสครบรอบที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคทรงเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ และเปิดสะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ ครบรอบ ๖ ปี ณ บริเวณประตูระบายน้ำและสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้กองทัพเรือได้นำประชาชนชาวคลองลัดโพธิ์ จำนวน ๒๐๐ คน ขึ้นเรืออังสนาเดินทางจากหอประชุมกองทัพเรือไปยังคลองลัดโพธิ์ ย้อนรอยเสด็จพระราชดำเนินฯ พร้อมกับจัดกิจกรรม ณ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์


                                                                                                    ข้อมูล สลก.ทร./กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                     …

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดใหม่ จำนวน ๖ ลำ ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดใหม่ จำนวน ๖ ลำ ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕๓๙ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดใหม่ จำนวน ๖ ลำ ลงน้ำ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๕๙ กองทัพเรือได้ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นาง ปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ


          กองทัพเรือ มีแผนจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) จำนวน ๑๐ ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง ประกอบด้วยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุด เรือ ต.๒๑ – ต.๒๙ และชุดเรือ ต.๒๑๑ - ต.๒๑๒ ซึ่งเป็นเรือที่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๑๙ โดยก่อนหน้านี้ กองทัพเรือ ได้เคยว่าจ้างบริษัทมาร์ซัน จำกัด ในการสร้างเรือ ตกช. แบบเดียวกันนี้มาแล้ว จำนวน ๓…

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ มากเรน ผู้กล้าราชนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

พันจ่าเอก ธีระพงศ์ มากเรน หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฐานปฏิบัติการบ้านอีโย๊ะ กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ ๓๒ (ฉก.นย.ทร.๓๒) ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด ชุด รปภ.ครู ของฐานปฏิบัติการอีโย๊ะ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๙ และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
          เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ พ.จ.อ.ธีระพงศ์ ฯ ได้เสียชีวิตลงแล้ว ซึ่ง ฉก.นย. ได้ประสานญาติผู้เสียชีวิตจัดพิธีรดน้ำศพในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ วัดโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส และ จะลำเลียงศพผู้เสียชีวิตมายัง ฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ ต่อไป
                                                                                                             ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๒๔ พ.ย.๕๙

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อเป็นพระราชกุศลน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ อายุระหว่าง ๒๐ - ๖๐ ปี เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อเป็นพระราชกุศลน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๕๙ รวม ๑๔ วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
          สมัครด้วยตนเองได้ที่วัดเขาบำเพ็ญบุญ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้สามารถประสานรายละเอียดกับ พระครูภาวนาประชานาถ เจ้าอาวาสวัดเขาบำเพ็ญบุญ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๒๙๕ ๖๖๕๙ 
          และขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง ๒๐ - ๘๐ ปี ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๕๙ รวม ๑๘ วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และวัดทรัพย์ใหญ่ จรูญราษฎร์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
          สมัครด้วยตนเองได้ที่ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร และวัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฎร์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ…

ข้าราชการกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ให้การช่วยเหลือสตรีที่ถูกคนร้ายลักทรัพย์และข่มขู่

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พันจ่าเอก ธนภูมิ พึ่งสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ป้องกันที่ ๑ หมวดป้องกันที่ ๒ กองร้อยป้องกันศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ 2 ร้อยป้องกัน ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.) กลับจากการร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเปลี่ยนชุดที่บ้านพัก ระหว่างเดินทางขณะขับรถจักรยานยนต์ ได้สังเกตเห็นชายขับรถจักรยานยนต์จอดข้างรถยนต์คันหนึ่ง บริเวณร้านคลินิก ฟ.ฟัน ตรงข้ามปั้มน้ำมันบางจาก สอ.รฝ. พ.จ.อ.ธนภูมิฯ จึงได้ตะโกนให้คนร้ายหยุดการกระทำ ประกอบกับเจ้าของรถ (ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.ณิศา อินริสพงค์) ได้ยินเสียงของ พ.จ.อ. ธนภูมิ ฯ จึงพยายามที่จะแย่งของคืนจากคนร้าย ซึ่งคนร้ายมีท่าทีจะใช้อาวุธข่มขู่ ทำให้ น.ส.ณิศา ฯ ตกใจ และได้วิ่งหาที่ปลอดภัย พ.จ.อ. ธนภูมิ ฯ ได้ตะโกนให้คนร้ายที่กำลังวิ่งข้ามถนนเพื่อหลบหนี หยุดการกระทำอีกครั้ง พร้อมกับจอดรถจักรยานยนต์ และวิ่งติดตามคนร้าย จนกร…

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) จำนวน ๓๐ คน ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปีงป. ๒๕๖๐ ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบของที่ระลึก ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
          กองทัพเรือได้จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังความรักชาติ และความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะนำเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว เยี่ยมชมกิจการหน่…

เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๑๐ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนเพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ณ กองบังคับคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย. พร้อมด้วย น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้, ผู้บังคับหน่วยรอง, ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ
          ต่อมาในเวลา ๑๐๓๐ พลร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย.และคณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ณ กองบังคับการกองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ฯ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี น.อ.นพดล ฐิ…

สำนักพระราชวัง แจ้งงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ และงดจำหน่ายบัตรสำหรับนักท่องเที่ยว ใน๑ – ๒ ธ.ค.๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๔๕ สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สำหรับนักท่องเที่ยว และงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในการพระราชพิธีทางบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในวันที่ ๑ – ๒ ธ.ค.๕๙
          สำหรับวันจันทร์ที่ ๕ ธ.ค.๕๙ และวันอังคารที่ ๖ ธ.ค.๕๙ จะมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักพระราชวัง จะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง จะปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้ง ๒ วัน แต่ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ได้ตามปกติ
                                                                                                    ข้อมูล สำนักพระราชวัง ๒๓ พ.ย.๕๙

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

วันนี้ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกำลังพลกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๙๘๙ คน

          เป็นไปตามที่ รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญ ตามกรอบแนวความคิด ทำดีด้วยกาย วาจา และใจ ทั้งนี้กิจกรรมที่กองทัพเรือทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคจัดให้มีขึ้นประกอบด้วย
               ๑. การทำดีด้วยกาย ประกอบด้วย - การเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยมีเรือเก็บขยะ จำนวนกว่า ๕๐ ลำ ดำเนินการเก็บขยะร่วมกับชุมชนต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพร…

แจ้งกำลังพลกองทัพเรือ ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ

กองทัพเรือ ขอแจ้งให้กำลังพลกองทัพเรือทุกนายทุกชั้นยศ (ไม่ยกเว้นนายพลเรือ) ที่ไปเข้าร่วมพิธีสวด พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ติดป้ายชื่อประกอบเครื่องแบบ ในทุกเครื่องแบบ ในทุกโอกาส โดยแบบของป้ายชื่อให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ 
          ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
          และกระทรวงกลาโหมกำหนดให้มีการแก้ไขระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะกำหนดให้ข้าราชการกลาโหมประจำการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ติดป้ายชื่อในทุกโอกาสที่สวมเครื่องแบบทุกชนิด รวมถึงนายทหารยศ พลโท พลเรือโท และ พลอากาศโท ขึ้นไปด้วย 
          ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในการติดป้ายชื่อเป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว จึงให้ข้าราชการกลาโหมประจำการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมถึงนายทหารยศ พล.ท.พล.ร.ท. และ พล.อ.ท. ขึ้นไป ติดป้ายชื่อในทุกโอกาสที่สวมเครื่อง…

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย สำนักปลัดบัญชีทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
               ๑. ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
                    กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
               ๒. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร
                    ๒.๑ ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ
                            ๒.๑.๑ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครือข่ายระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร กองทัพเรือ (RTN ERP)
                            ๒.๑.๒ ช่วยเหลือให้ความรู้การปฏิบัติงานในระบบ RTN ERP แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ RTN ERP ของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ
                            ๒.๑.๓ ติดต่อราชการและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราชการ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองทัพเรือ ร่วมแสดงพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กับรัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน ๒๒ พ.ย.๕๙

ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดงานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดให้หน่วยราชการในพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดงานรวมพลัง ฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐
         ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ ภายในงานมีกิจกรรมการร่วมร้องเพลงชาติ การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงโดยวงดุริยางราชนาวี อีกทั้ง มีการรับบริจาคโลหิต การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และบริเวณท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือจะมีเรืออังสนา จอดให้ผู้ร่วมงานและผู้ที่สนใจรับชมการทำงานของระบบไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเรือไบโอดีเซลลำแรกของกองทัพเรือ

กำหนดการจัดงาน ดังนี้

               เวลา ๐๗๓๐              - ผู้ร่วมงาน ฯ พร้อมบริเวณหอประชุมกองทัพเรือ ผู้ร่วมงานสามารถชม                                                           วีดิทัศน์ สารคดีกองทัพเรือ ที่ห้องประชุมกองทัพเรือ
               เวลา ๐๗๕๐              - ผบ.ทร./ประธานในการจัดงาน ฯ เดิน…

กองทัพเรือ ร่วมแสดงพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กับรัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน ๒๒ พ.ย.๕๙

ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดงานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดให้หน่วยราชการในพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดงานรวมพลัง ฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐
         ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ ภายในงานมีกิจกรรมการร่วมร้องเพลงชาติ การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงโดยวงดุริยางทหารเรือ อีกทั้ง มีการรับบริจาคโลหิต การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และบริเวณท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือจะมีเรืออังสนา จอดให้ผู้ร่วมงานและผู้ที่สนใจรับชมการทำงานของระบบไบโอดีเซล ซึ่งเป็นเรือไบโอดีเซลลำแรกของกองทัพเรือ

กำหนดการจัดงาน ดังนี้

               เวลา ๐๗๓๐              - ผู้ร่วมงาน ฯ พร้อมบริเวณหอประชุมกองทัพเรือ ผู้ร่วมงานสามารถชม                                                           วีดิทัศน์ สารคดีกองทัพเรือ ที่ห้องประชุมกองทัพเรือ
               เวลา ๐๗๕๐              - ผบ.ทร./ประธานในการจัดงาน ฯ เดิ…

กองทัพเรือจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


          โรงเรียนนายเรือ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองใหม่ตามแบบตะวันตก สำหรับกิจการทหารเรือนั้น โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมทหารเรือขึ้น โดยระยะแรกที่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาวางรากฐานงานต่างๆ ก็ได้จ้างชาวต่างประเทศมา ดำรงตำแหน่งสำคัญที่คนไทยยังทำงานไม่ได้ เช่น ตำแหน่งผู้บังคับการเรือ ผู้บัญชาการ ป้อมต่าง ๆ และครูอาจารย์ทางด้านการศึกษาวิชาการทหารเรือนั้น กรมทหารเรือได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับอบรมนายทหารชั้นประทวนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆังตรงข้ามท่าราชวรดิฐ ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๓๔ ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้น ใน พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) หลังจากเกิดเหตุการณ์เรือรบฝรั่งเศสตีฝ่าล่วงล้ำปากน้ำเจ้าพระยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั…

ศปมผ. เปิดปฏิบัติการตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำ ๑๙ แห่ง ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดย พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑) / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการตรวจสอบสถานแปรรูป สัตว์น้ำ ในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร ตามข้อมูลจากคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ของ ศปมผ. และข้อมูล ด้านการข่าวที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๙ แห่ง ซึ่ง ศรชล. เขต ๑ ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ จำนวน ๑๓ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทหารเรือ ตำรวจภูธร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมประมง อุตสาหกรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกันสังคม จัดหางาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจมาแล้ว ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจในรอบที่ ๔ โดยในช่วง ๑๐ วันที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจจำนวน ๑๙ แห่ง โดยการตรวจได้ตรวจตามกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
                    พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
                    พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
                 …