Skip to main content

Posts

Showing posts from 2016

กองทัพเรือ ประกอบพิธีประกาศผลการสอบความรู้ และประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๕๑๕ พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประกาศผลการสอบความรู้ และประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
          ตามที่กองทัพเรืออนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นหลักสูตร สำหรับจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนนายเรือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หลักสูตรนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในด้านวิชาชีพทหารเรือ ให้พร้อมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยประดับยศเป็นว่าที่เรือตรี ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม พรรค – เหล่า ของตน ได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ทรงวางรากฐาน และในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนนายเรือ พร้อมทั้งทรงได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรีย…

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่ ๓๑ ธ.ค.๕๙ ถึงวันที่ ๑ ม.ค.๖๐

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยราชการจัดหาของขวัญ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ กรมอุทยานฯ จึงจะเปิดอุทยานแห่งชาติทั้ง ๑๒๗ แห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๙ - ๑ ม.ค.๖๐ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          โดยผู้เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานฯ ควรเตรียมร่างกายให้พร้อม และปฏิบัติตามระเบียบของทางอุทยานฯ เช่น ไม่ให้อาหารและสัมผัสสัตว์ป่า ไม่ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด สำหรับการพักแรมในอุทยานฯ ยอดนิยมหลายแห่ง อาจมีนักท่องเที่ยวแออัดจนเกิดขีดความสามารถในการรองรับได้ ดังนั้นกรมอุทยานฯ จึงแนะนำให้นักท่องเที่ยวลองหาข้อมูลที่พักรอบๆ อุทยานฯ หรืออุทยานฯ ใกล้เคียงที่สามารถจองที่พักได้เช่นกัน
                                                                             ข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พื…

รัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “แสงเทียนแห่งสยาม” ณ บริเวณท้องสนามหลวง

รัฐบาล โดยสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม "แสงเทียนแห่งสยาม" สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ              พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันในเวลา ๒๑.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง ทุกวัดทั่วประเทศและทั่วโลก
          กิจกรรมจะเริ่มขึ้นพร้อมกัน โดยกรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลา ๒๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ข้ามปี ส่วนในเวลา ๒๑.๐๐ น. ผู้ร่วมงานจะพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นเวลา ๒๓.๔๕ น. ร่วมแสดงร่วมกันสรรเสริญพระรัตนตรัย (อิติปิโส ภควา) เวลา ๐๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ประธานจะลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์และประชาชนร่วมกันสวดมนต์คาถา (บทชยันโต) และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่" ลำดับสุดท้ายเวลา ๐๐.๐๙ น. ขับร้องเพลงสรรเสริญพร…

ผบ.ทร. ส่งสารอวยพรปีใหม่ กำลังพล ปี ๖๐ พร้อมทั้งชื่นชมและขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ส่งสารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก่ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการกองทัพเรือ โดยระบุว่า ขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกท่านปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดภายใต้แนวนโยบายที่กำหนด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความหากเพียรและอดทน ดั่งเช่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งสานต่อแนวพระราชดำริ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ได้พระราชทานไว้ และยืนหยัดในการทำหน้าที่ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของเหล่าทหารเรือให้คงอยู่ มั่นคงวัฒนาสถาพรตลอดไป
          ทั้งนี้ สารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ถูกส่งไปยังหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งผ่านความสุข ความระลึกถึงและความปรารถนาดีของผู้บัญชาการทหารเรือ


                                                                                                          ข้อมูล สลก.ทร.
                      …

รองผู้บัญชาการทหารเรือติดตามความก้าวหน้า "มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน:Fleet Review 2017" มหกรรมทางเรือทางเรือ และกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ซึ่งมหกรรมในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย เรือจากชาติในอาเซียน และนอกอาเซียนเข้าร่วม มากกว่า ๑๕ ประเทศ จำนวนเรือที่เข้าร่วมมากกว่า ๓๐ ลำ ซึ่งเป็นงานมหกรรมทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

นอกจากนั้น ในงานมหกรรมทางเรือนี้ ยังประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
               ๑. การฝึกทางเรือครั้งแรกของเรือในชาติอาเซียน ที่เรียกว่า ASEAN Multilateral Naval Exercise หรือ AMNEX 17 ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการฝึกครั้งแรกนี้ และในครั้งต่อๆ ไป ประเทศในชาติอาเซียน จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในปีถัดๆ ไป
               ๒. การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเป็นการประชุมของผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ซึ่งผลจากการประชุม จะขยายผลเป็นกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล และกระชับความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ของทหาร…

คณะอนุกรรมการปราบปรามการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมง ศปมผ. เยี่ยมศูนย์ PIPO จว.ระยอง และติดตามการทำ Seabook

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย นำคณะเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า-ออก (PIPO) จว.ระยอง ขณะทำการสัมภาษณ์ลูกเรือประมงต่างด้าว เพื่อนำข้อมูลจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) ณ สมาคมประมงจังหวัดระยอง โดยมีประมงจังหวัดระยอง รองหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก จังหวัดระยอง และนายกสมาคมประมงจังหวัดระยองให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนลูกเรือของผู้ประกอบการประมงทะเล
          ผลการไปเยี่ยมได้รับทราบว่ากระบวนการจัดทำ Seabook ของจังหวัดระยอง ซึ่งประมงจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต่างทุ่มเทในการให้บริการแก่ชาวประมงให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยมีนายกสมาคมประมงจังหวัดระยองช่วยประสานงาน แจ้งข่าวแก่ผู้ประกอบการประมงอย่างใกล้ชิด นับเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ - เอกชน อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดระเบียบแรงงานเรือประมง…

ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

วันนี้ ๒๘ ธ.ค.๕๙ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมีผู้แทนหน่วยในส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาและวิจัย ร่วมวางพานพุ่มฯ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงข้าราชการเข้าร่วมพิธีฯ 
          ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองทัพเรือ และ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ขอเชิญประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
          วันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ ทรงพระปรีชาสามารถ ปราบยุคเข็ญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่พล…

ศปมผ. ตรวจเรือประมงที่ออกเรือทำการประมงนอกน่านน้ำ พร้อมจัดผู้สังเกตการณ์จากกรมประมงเดินทางไปกับเรือเพื่อเก็บข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ร่วมกับกองประมงนอกน่านน้ำดำเนินการตรวจเรือ ศิริชัย รีฟเฟอร์ เป็นเรือประมงนอกน่านน้ำที่จะเดินทางไปขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลหลวง โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทั้งขั้นก่อนออกเรือ ขั้นการตรวจในทะเล ซึ่งมีทั้งการตรวจของหมวดเรือเฉพาะกิจ ของ ศรชล.เขต ต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของ ศปมผ. และในครั้งนี้ กปม. ได้จัด Observer on board จำนวน ๓ นาย เพื่อสังเกตการณ์การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงมายังเรือแม่ (Reefer) และในขั้นการกลับเข้าท่า ซึ่งการตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองเรือประมงนอกน่านน้ำ ร่วมกันตรวจความทั้งเอกสารและแรงงานก่อนการออกเรือ ซึ่งผลการตรวจคนประจำเรือต้องตรงกับบัญชีรายชื่อคนประจำเรือที่แจ้งไว้ และมีทุกคนต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (Seamanbook)
          การขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลหลวงผู้สังเกตุการณ์มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลของสัตว์น้ำที่จับได้ แยกเป็นชนิดและปริมาณ ตามเรือลูกที่จับได้อย่างละเอียดแล้วส่งข้อมูลมายัง ศปมผ. และกรมประมง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลใน…

ทรภ.๒ จับกุมเรือประมงไทยไม่มีใบอนุญาตประกอบการทำประมง พร้อมลูกเรือ ๘ ราย

พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้เรือหลวงคำรณสินธุ์ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลของทัพเรือภาคที่ ๒ บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติกลางทะเลอ่าวไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรของชาติทางทะเล เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบเรือประมงไทยชื่อเรือ ฟ้าเฎวนำชัย จอดผูกเชือกอยู่กับเสาแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติแท่นบงกชเหนือ กลางอ่าวไทย จึงได้เข้าไปทำการตรวจสอบพบว่า เป็นเรือประมงไทยจาก อำเภอสายบุรี จว.ปัตตานี ไม่มีทะเบียนเรือ ไม่มีใบอนุญาตทำการประมงที่เป็นหลักฐานทางราชการ และลูกเรือคนไทย ๘ คน ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ได้มาจอดทำการตกเบ็ด เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙ จึงได้ควบคุมเรือ และลูกเรือคนไทยทั้ง ๘ คน เดินทางกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อให้ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดสงขลา มาทำการตรวจสอบ ร่วมกับนายทหารพระธรรมนูญ ซึ่งได้เดินทางมาทำการสอบสวนลูกเรือคนไทยทั้ง ๘ คน เพื่อขยายผลไปยังเจ้าของเรือและเรียกตัวมาดำเนินการทางคดีอีกครั้ง

                                  …

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบผ้าห่มกันหนาว และข้าวสารพร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว

วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยลึก และหมู่บ้านบ้านไทยเจริญ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ในการมอบผ้าห่มกันหนาว และข้าวสารพร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว
          ตามที่สถานการณ์อากาศในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลงตามลำดับและจะเข้าสู่ภาวะหนาวจัด นำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่ประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของกันหนาว ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กองทัพเรือ โดย พลเรือโท อดิเรก  ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว และข้าวสาร พร้อมอุปกรณ์การศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชน นักเรียน และกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึกและที่ชุมชนหมู่บ้านบ้านไทยเจริญ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว และเด็กผู้ยากไร้…

กระทรวงกลาโหม เชิญชวนประชาชน ร่วมส่งของขวัญ – บัตรอวยพรปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารตามแนวชายแดน

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมส่งความปรารถนาดีและส่งความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพร อาทิ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอื่น ๆ (ที่เก็บได้นาน) 
          ทั้งนี้ สามารถส่งฟรีผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ วงเล็บมุมซองข้างกล่อง “ทบ.สนามชายแดน” จำกัดน้ำหนักไม่เกิน ๕ กก. ถึงปลายทางหน่วยชายแดน ๑๒ แห่งทั่วประเทศ ดังนี้
๑. กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก ๖๓๐๐๐
๒. กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่ ๖๐๓๐๐
๓. กกล.สุนารี ค่ายวิรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
๔. กกล.สุรศักดิ์มนตรี ค่าพญาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๕. กกล.บูรพา บ.เสาสูง จ.สระแก้ว ๒๗๑๐๒
๖. กกล.สุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐
๗. กกล.เทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๑๐
๘. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตู้ ปณ.๑๓๑ จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
๙. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๖๑๔๐
๑๐. ฉก.ยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๖๔๑๐
๑๑. ฉก.ปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี…

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาค ๒ จับกุมเรือประมงดัดแปลงค้าน้ำมันเถื่อน บริเวณแหลมตาซี จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๙ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยเรือหลวงกระบี่ ได้ควบคุมเรือประมงดัดแปลงบรรทุก น้ำมันเถื่อน ขณะจอดลอยลำอยู่บริเวณแหลมตาชี จังหวัดปัตตานี พร้อมลูกเรือ ๑๐ คน เป็นคนไทย ๔ คน ชาวพม่า ๑ คน และชาวกัมพูชาอีก ๕ คน เดินทางเข้าจอดเรือที่ท่าเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
          จากการตรวจสอบภายในระวางเรือพบน้ำมันดีเซลประมาณ ๓,๐๐๐ ลิตร และมีการดัดแปลงบริเวณกาบเรือทั้ง ๒ ข้าง สำหรับเก็บน้ำมันเถื่อน เรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันเถื่อนลำนี้ เรือหลวงกระบี่ได้ลาดตระเวนไปพบ ขณะจอดอยู่กลางทะเลบริเวณแหลมตาชี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้จะดำเนินการสอบสวนเพื่อขยายผลถึง เจ้าของเรือ เพื่อดำเนินคดีต่อไป
                                                                                                       ข้อมูล ทรภ.๒/สลก.ทร. ๒๗ ธ.ค.๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมสารวัตรทหารเรือ จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๙ กองทัพเรือ โดยกรมสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ที่จะครบกำหนดในศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ – ๔ ม.ค.๖๐ โดยจะเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายพระราชกุศลเป็นเวลา ๑๕ วัน
          โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และ น.อ. จักรชัย น้อยหัวหาด ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้อุปสมบทในโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๙๓ รูป แยกเป็น วัดพิชยญาติการาม ๖๓ รูป และ กำลังพลจาก กรมสารวัตรทหารเรือ ๓๐ รูป                                                                                                                 ข้อมูล สห.ทร./สลก.ทร.
                                                                                                                            ๒๖ ธ.ค.๕๙

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิง เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่าเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิง (ชายอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี หญิง อายุ ๑๘ – ๒๕ ปี) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่าเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
รายละเอียด
          สมัครด้วยตัวเอง ในวันพุธที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ สนามหน้า กองบังคับการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่าเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี (ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัคร ก่อนเวลา ๐๘๐๐ เพื่อรับคำชี้แจง) ประกาศผล วันพุธที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ภายในเวลา ๒๐๐๐
          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ – ๓๙๔๔ - ๗๘๕๒ หรือWWW.TPMARINES.COM

                                                                                                             ข้อมูล นย. ๒๖ ธ.ค.๕๙

กองทัพเรือและมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือและมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยจัดให้มี พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พิธีทักษิณานุประทาน และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีการจำหน่ายวัตถุมงคล

                                                                                                                 ข้อมูล กพร.ทร. ๒๖ ธ.ค.๕๙

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาสและให้บุคคลพลเรือน (เพศหญิง) ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกและมีความประสงค์จะเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (หญิง) ให้ยืนยันความสมัครใจอีกครั้งหนึ่ง
รายละเอียด
          ๑. สมัครด้วยตนเอง (เตรียมหลักฐานทั้งฉบับจริงและสำเนา) ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
              ๑.๑ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ากรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐
              ๑.๒ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ากรมหลวงสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐
          ๒. กำหนดวันดำเนินการคัดเลือก
              ๒.๑ พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ทดสอบร่างกาย ณ หน่วยบัญชาการนาวิโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง ๑๔ – ๑๕ ม…

กองทัพเรือ เปิดอบรมหลักสูตรประดาน้ำชั้นต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรประดาน้ำชั้นต้น รุ่นที่ ๒๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่http://www.ordn.navy.mi.th
                                                                                                      ข้อมูล สพ.ทร. ๒๓ ธ.ค.๕๙

กองทัพเรือ โดย กรมข่าวทหารเรือ เปิดสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปศึกษาหลักสูตร Intelligence Training for Foreigner (junior) Course ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

กองทัพเรือ โดย กรมข่าวทหารเรือ เปิดการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปศึกษาหลักสูตร Intelligence Training for Foreigner (junior) Course ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน ๑ นาย ระยะเวลาหลักสูตรตั้งแต่ ๑๒ – ๒๓ มิ.ย.๖๐
คุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้
          ๑. เป็นข้าราชการ ชั้นยศ ร.ต. – ร.อ.
          ๒. จะต้องรับราชการในตำแหน่งประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เว้นผู้สำเร็จจาก รร.ทหาร)
          ๓. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานด้านการข่าวของ ทร.
          ๔. ผู้ที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ต้องกลับมาปฏิบัติงาน แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือไปศึกษาน้อยกว่า ๓ เดือน ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับตั้งแต่วันที่กลับมารายงานตัวจนถึงวันก่อนเดินทางไปศึกษา
          ทั้งนี้ จัดทดสอบความรู้เบื้องต้นด้านการข่าวกรอง และภาษาอังกฤษ ในวันจันที่ ๑๖ ม.ค.๕๙ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาหลักสูตร แจ้งความประสงค์ที่หน่วยต้นสังกัดและส่งรายชื่อให้กับ ขว.ทร. ภายในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙ รายละเอียดประสาน น.ท.มาโนช พรหมโคตร หน.ฝึกและศึกษา กวก.สนผ.ขว.ทร. โทร. ๕๘๔๕๖ (แจ้…

กองทัพเรือจัดกิจกรรม "เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ" ในศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานประกอบกิจกรรม "เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          โดยในพิธีมีกิจกรรม จุดเครื่องทองน้อยกล่าวคำถวายความอาลัย ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที และร่วมเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ร่วมกันนำเคียวเกี่ยวข้าวหอมมะลิพันธุ์สังข์หยด ตามโครงการ ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ ณ แปลงนาศูนย์การเรียนรู้ โดยสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา
          ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
                                                            …

ศปมผ. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลตามสถานการณ์จริง หลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล เพื่อคุ้มครองแรงงานภาคประมงภายใต้เงื่อนไขอันจำกัดต่างๆ

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง ประกอบด้วย กองทัพเรือ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานกฤษฎีกา กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน ในการนี้กองทัพเรือ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลตามสถานการณ์จริงของหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทยตอนบน ระหว่างเวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ โดยมี น.อ.ดรณ์ ทิพนันท์ ผู้อำนวยการกองกิจการความมั่นคงภายใน สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือและเลขานุการคณะอนุกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานในภาคประมง เป็นผู้อำนวยการในการฝึกฯ
          ตามที่ ศปมผ. ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้แก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย…

กองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม "น้อมดวงใจ ถวายอาลัยแด่องค์ภูมิพลฯ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๖๑๕ พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานประกอบกิจกรรม "น้อมดวงใจ...ถวายอาลัยแด่องค์ภูมิพลฯ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีข้าราชการจากกรมแพทย์ทหารเรือร่วมแปรอักษรทั้งสิ้น ๖๓๐ นาย เป็นรูปหัวใจมีสัญญาลักษณ์เลข ๙ อยู่ภายในหัวใจ และใต้หัวใจเขียนว่ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมทั้งผู้มีร่วมแถวและ ร่วมร้องเพลงรวม ๔๕๐ นาย และประชาชนมาร่วมจุดเทียน ๕๐๐ คน โดยในพิธีมีกิจกรรม แปรอักษร ขับร้องเพลง "จำขึ้นใจ" โดยนักเรียนพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือร่วม พร้อมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขับร้องโดยตัวแทนจากหน่วยต่างๆ ของกรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวบทอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมจุดเทียนแสดงความอาลัย ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที ร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี" และเพลง "ในหลวงของแผ่นด…

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ที่ได้รับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการประจำตำแหน่ง ภายในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ตกองทัพเรือ http://info.telephone.navy.mi.th
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี จักรี ชาญสูงเนิน กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โทรศัพท์หมายเลข ๕๗๖๒๖
                                                                                                      ข้อมูล สสท.ทร. ๒๑ ธ.ค.๕๙

กองทัพเรือรับมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมอุปกรณ์การศึกษา

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมอุปกรณ์การศึกษา จาก ผู้แทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ร่วมพิธี
          การรับมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยหนาวและโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือบริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจากภัยหนาวอย่างรุนแรง ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนและขาดแคลนเครื่องกันหนาว สำหรับการรับมอบผ้าห่มกันหนาวในปี ๒๕๕๙ นี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้กับกองทัพเรือ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ …

กองทัพเรือจัดงานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้เข้าใจการทำงานของภาครัฐ รู้รัก สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ กองทัพเรือจัดงานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ พร้อมด้วย ดาโต๊ะอิหม่าม ดร.พัฒนา หลังปูเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดต้นสน คุณบริสุทธิ์ บูรณสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด จำกัด คุณสยาม เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว โดยนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ ปรับความคิดและความเชื่อของเยาวชนตามแนวทางสันติวิธี และเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ซึ่งได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สิทธิข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

สิทธิข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๒ คราวๆ ละ ๙ วัน (ครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) หรือสตมวาร (๑๐๐ วัน) โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ การใช้สิทธิดังกล่าว ผู้ที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้อีกผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบ ถึงสิทธิในการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มรับราชการตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
          ผู้ที่ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสำหรับผู้บวช ระยะสั้นที่คณะสงฆ์กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ แต่ไม่เกิน ๙ วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศ โดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลา
                     …

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือตรีสุชา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพฯ จัด เยาวชน ผู้ที่ถูกคุมประพฤติ มาร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไม่ดื่มสุรา ช่วงปีใหม่ ที่บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ นี้ โดยกรมการขนส่งทหารเรือ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ ธ.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร         
          ผู้ที่สนใจร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ สามารถเข้ามาตรวจเช็คสภาพรถได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลได้ที่โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ ในเวลาราชการ และ ๐๒ ๔๗๕ ๕๗๙๗ นอกเวลาราชการ


                                                                   …

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล รับซื้อข้าวสารโดยตรงจากเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ในการบรรเทาความเดือดร้อนราคาข้าวตกต่ำ

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ กองเรือยุทธการ โดยนาวาเอกธวัชชัย สอนซี ผู้จัดการกิจการภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๒๕ รับซื้อข้าวสารโดยตรงจากเกษตรกร จังหวัดสุรินทร์จำนวน ๕๑,๕๐๐ กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากวิกฤติราคาข้าวต่ำกว่าต้นทุน ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
          ทั้งนี้ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ สั่งการให้ภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นร้านค้าสวัสดิการขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ รับซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้กับข้าราชการในสังกัด และจำหน่ายให้กับข้าราชการกองทัพเรือในพื้นอำเภอสัตหีบในราคาประหยัด

                                                                                                                        ข้อมูล กร. ๒๐ ธ.ค.๕๙

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ ๑๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๐๓๐ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พลเรือเอก พรเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เข้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน วันคล้ายวันประสูติในวันที่ ๑๙ ธ.ค. โดยมี พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) พร้อมทั้งจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ บริเวณพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

                                                                                                                   ข้อมูล กพร.ทร. ๑๙ ธ.ค.๕๙

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรมเสมียนตรา ขอให้หน่วยต่าง ๆ สำรวจข้อมูลจำนวนกำลังพลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยแยกตามชั้นยศ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
          ทั้งนี้ เพื่อที่กรมเสมียนตราจะได้จัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำประมาณการผู้ลาออกตามโครงการฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อ “โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ได้ทาง http://www.person.navy.mi.th/  และส่งให้ กรมกำลังพลทหารเรือ
                                                                                                                 ข้อมูล กพ.ทร. ๑๙ ธ.ค.๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน โครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา " สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ " ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๖๐๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ที่โรงพยาบาล ศิริราช โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และประธานคณะกรรมการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ ราชนาวี จากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

          โครงการ เดิน-วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”…

ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้              ๑. การประดับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ ภายนอกอาคารให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ของหน่วยงาน แต่เนื่องจากห้วงเวลานี้เป็นการถวายความอาลัยรัชกาลที่ ๙ ดังนั้น จึงควรแยกสถานที่ในการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ในห้องของหน่วยงานราชการ ให้คงการประดับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙ และให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ เพิ่มเติมไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม
ในห้องของหน่วยงานราชการ ให้คงการประดับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙ และให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ เพิ่มเติมไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม             
               ๒. การใช้พระราชสมัญญานาม “มหาราช” กับรัชกาลที่ ๙ ให้รอการสั่งการจากรัฐบาล  สำหรับเพลงสรรเสริญพระบารมีให้ใช้กับรัชกาลที่ ๑๐ เป็นหลัก แต่ยังคงสามารถใช้กับรัชกาลที่ ๙ ได้ แต่ให้พิจารณาตามโอกาสที่เหมาะสม โดยให้งดใช้เพลงสดุดีมหาราชา เนื่องจากเนื้อหาเป็นการอวยพรรัชกาลที่ ๙ ในขณะทรงพระชนม์ชีพอยู่             
               ๓. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะจัดข้าราช…

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน การประชุมสัมมนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ระดับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ระดับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของ ศรชล.เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับหน่วยงานหลักใน ศรชล.เขต ๑ อีกทั้งยังเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และรับทราบแผนการดำเนินงาน อุปสรรค ข้อขัดข้อง จากผู้แทนหน่วยงานเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

                                                                                                         ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๖ ธ.ค.๕๙

รองเสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองเสนาธิการทหารเรือ/หัวหน้าศูนย์ข่าวกรองทหารเรือ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่าง ๑๔ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบ ผลการปฏิบัติงาน อุปสรรคข้อขัดข้อง ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี พล.ร.ท. สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย – เมียนมา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) ระนอง

                                                                                                    ข้อมูล ทรภ.๓ ๑๖ ธ.ค.๕๙