Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2017

กองทัพเรือจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬากองทัพเรือ “สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐”

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          สำหรับพิธีปิดการแข่งขัน ในช่วงเช้า มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกรีฑาและกีฬาทหารเรือ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศประเภททั่วไป การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศประเภท ๑๐๐ เมตรหญิง และ ๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย พิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอลและกรีฑาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน และพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐
           การแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ และประเทศชาติต่อไป ซึ่งการแข่งขันกีฬาในปีนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึ…

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๐ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
          พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล กำหนดจัดพิธี ฯ ระหว่าง ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร โดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ กำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล สมาคมภริยาทหารเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย
           พื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี กำหนดจัดพิธี ฯ ระหว่าง ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ กำลังพลในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี�������������������������…

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกับ ผู้นำ และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านศาลาวดี หมู่ 3 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพ จาก ฉก.ทพ.นย.ทร. เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบอุทกภัย

เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ฉก.ทพ.นย.ทร.) โดย น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.) ร่วมกับ ผู้นำ และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านศาลาวดี หมู่ 3 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มอบถุงยังชีพ จาก ฉก.ทพ.นย.ทร. เพื่อช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งในการนี้ ฉก.ทพ.นย.ทร. ได้จัด หมวดทหารพรานนาวิกโยธิน (หญิง) ร่วมเดินเท้าเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่ประชาชนด้วย ต่อมา เวลา ๑๓.๐๐ น. ฉก.ทพ.นย.ทร. จัดชุดปฏิบัติการพร้อมด้วยหมวดทหารพรานนาวิกโยธิน (หญิง) ร่วมกิจกรรม “เราทำดี ด้วยหัวใจ” โครงการร่วมทำความสะอาดขุดลอกคลอง บ้านบือราแง หมู่ ๔ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สอดรับต่อนโยบายของพลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน” สำหรับทหารพรานนาวิกโยธิน (หญิง) ถือเป็นชุดแรกของกองทัพเรือที่มีการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า ๑,๐๐๐ คน เหลือเพียง ๑๒๐ คน ทำการฝึก ๓ เดือน ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวข…

กองทัพเรือจัดสัมมนาเร่งให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง

วันนี้ ๒๙ พ.ย.๖๐ พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ และโรงเรียนวิวัฒน์ทหาร ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐ ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแควรีสอร์ท จว.กาญจนบุรี
          การจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.และโรงเรียนวิวัฒน์ทหารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.และวิวัฒน์ทหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบแนวทางตลอดจนทบทวนการทำกระบวนการกลุ่มการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ในระบบบังคับบำบัดให้เป็นแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกัน
          ตามที่ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ จัดให้มีการสัมมนา พิจารณาแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติง…

กองทัพเรือจัดการอบรมเทคนิคการให้สัมภาษณ์ โดยวิทยากรจาก ช่อง ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พ.ย.๖๐

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อให้ทราบแนวทางและสร้างทักษะด้านการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๓ ณ อาคารมาลีนนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๓
                                                                                                ข้อมูลกพร.ทร.๒๙ พ.ย.๖๐

งานแถลงข่าว การจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี"

วันนี้ ๒๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ปิติ วัลยะเพ็ชร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” พร้อมด้วย ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๐ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานให้แก่มูลนิธิอาภากรฯ 
          วัตถุประสงค์การจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๗ ปี วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในฐานะ “องค์พระบิดาของทหารเรือไทย” หรือที่ประชาชนเรียกท่านว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร&…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
 คุณสมบัติผู้สมัคร
           **สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
           **เป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๓) หรือเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ที่ปลดจากกองประจำการ อายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐)
           เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์คำแนะนำการสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดน…

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ และการดำเนินการผลักดันน้ำที่ผ่านมา กองทัพเรือ ได้ดำเนินการติดตั้งและเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ จำนวน ๓๐ ลำ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสะพานวัดคุ้งตำหนัก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่ทะเล ซึ่งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ สามารถผลักดันน้ำได้ ๑๐๔,๖๘๘ ลูกบาศก์เมตร/เครื่อง/วัน ซึ่งสามารถดึงมวลน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดเพชรบุรี ลดลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขอย่างรวดเร็ว เรือผลักดันน้ำทั้ง ๓๐ ลำ มีประสิทธิภาพในการผลักดันน้ำสามารถผลักดันน้ำต่อเนื่องได้ ๒๔.๒ ลูกบาศก์เมตร/ นาที จะสามารถดึงน้ำรอบ ๆ ตัวไปได้ ๑:๓ หรือประมาณ ๗๒.๗ ลูกบาศก์เมตร/นาทีสามารถทุเลาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากกรณีน้ำท่วมได้ สถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ

กองทัพเรือย้ายจุดบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงปิดปรับปรุงสถานีบริการฯ

กองทัพเรือขอแจ้งเพื่อทราบว่า กรมการขนส่งทหารเรือ จะทำการย้ายจุดให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สามารถใช้บริการได้ที่สถานีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วคราวดังนี้
           ** ดีเซลหมุนเร็ว และ เบนซิน ให้บริการที่ กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน)
           ** แก๊สโซฮอล ๙๕ ให้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้ม ปตท.สามแยกบ้านเนิน (ใกล้ตลาดรถไฟบางกอกน้อย) กรุงเทพมหานคร
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๖๑
                                                                                                           ข้อมูล ขส.ทร. ๒๗ พ.ย.๖๐

กองทัพเรือ จัดวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น.ถึง๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการเต้นแอโรบิกก่อนทำการวิ่งแข่งขัน
                                                                                                    ข้อมูล กพ.ทร. ๒๗ พ.ย.๖๐

พิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการแถลงข่าวการจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี

กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กำหนดทำพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสจัดงาน “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
      จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร                                                                                     
                                                                         …

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกำลังพล ทำการฝึกดับเพลิง และฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกำลังพล ทำการฝึกดับเพลิงในภาคเช้า และภาคบ่ายฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น โดยมี นาวาเอก ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ณ บริเวณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การฝึกดับเพลิงและฝึกการกู้ชีพเบื้องต้นของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในครั้งนี้จะดำเนินการฝึกให้มีความจริงทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยขององค์บุคคลและองค์วัตถุเป็นสำคัญ

                                                                                                    ข้อมูล กพร.ทร. ๒๔ พ.ย.๖๐

กองทัพเรือ ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพเรือ ภายใต้ชื่องาน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพเรือ ภายใต้ชื่องาน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ พ.ย.60 ถึงวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ และพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๓๓ ประเภท ได้แก่ กรีฑา เรือใบ โปโลน้ำ ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล ตะกร้อ มวยสากล ยกน้ำหนักและเพาะกาย ฯลฯ รวมถึงการแข่งขันกีฬาทหารเรือที่หาชมได้ยาก อาทิ มวยทะเล ม้าโรมัน แย้ลงรู อุ้มหมูใส่เล้า เป็นต้น และจะมีพิธีปิดการแข่งขัน “งานสัปดาห์กีฬานาวี” ในวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่ได้เกิดเหตุฝนตกหนักจากพายุคีโรกี ทำให้ต้องมีการเร่งระบายน้ำจากเขื่อนเพชรบุรีลงสู่ต้นแม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ในการนี้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงสั่งการให้อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ดำเนินการจัดเรือผลักดันน้ำ พร้อมจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน            โดยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๓๐ น. ขบวนรถลำเลียงเรือผลักดันน้ำขบวนแรกได้ออกเดินทางจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑๘ คัน รถยนต์บรรทุกจำนวน ๑ คัน และรถนำขบวน จำนวน ๑ คัน ลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน ๑๕ ลำ และตู้คอนเทนเนอร์จำนวน ๔ ตู้ ส่วนขบวนที่สองจะลำเลียงเรือผลักดันน้ำอีก …

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์การศึกษา

วันนี้ ๒๒ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบ และปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๗,๐๐๐ ผืน และอุปกรณ์การศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ ชุด จาก นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่าง ๆ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ ณ ลานหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือรับมอบผ้าห่มและชุดกันหนาวจากกลุ่มไทยคลับในกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ /โฆษกกองทัพเรือ รับมอบผ้าห่มและชุดกันหนาวจาก "THAI CLUB" กลุ่มไทยคลับ ในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี นาวาเอก กระแส เม่งอำพันธ์ เสนาธิการกองเรือดำน้ำ และภริยา เป็นผู้มอบ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

กองทัพเรือ เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ และการแข่งขันเรือยาวสากลนานาชาติ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๐ และการแข่งขันเรือยาวสากลนานาชาติ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย อ่างเก็บน้ำบางไผ่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประเภทเรือยาว ๕๕ ฝีพายจำนวน ๘ ลำ ประเภท เรือยาว ๔๐ ฝีพาย จำนวน ๘ ลำ และประเภทเรือยาว ๓๐ ฝีพาย จำนวน ๘ ลำ ตามที่กองทัพเรือกำหนดจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้การจัดมหกรรมทางเรือฯ สมเกียรติและแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือและประเทศชาติ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยจึงได้พิจารณาจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๐ และการแข่งข…

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ต่ำกว่าสายสะพาย ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๒๔ รายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
           สำหรับพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๒ ราย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๙ ราย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๑๐ ราย และชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๓ ราย
                                                                                                        ข้อมูล กพ.ทร. ๑๕ พ.ย.๖๐

ขอเชิญชมการแข่งขันเครื่องบินสูตร ๑ ชิงแชมป์โลก ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

ขอเชิญชมการแข่งขันเครื่องบินสูตร ๑ ชิงแชมป์โลก(AIR RACE 1 World Cup Thailand 2017) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน
           การแข่งขันเครื่องบินสูตร ๑ ชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและทวีปเอเซีย เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก หรือการแข่งขัน ฟอร์มูล่าวันของเครื่องบิน ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทัพเรือ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ไทยรัฐทีวี และบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นอกจากการแข่งขันความเร็วแล้ว จะมีการแสดงลีลาฉวัดเฉวียน บินผาดแผลงกลางอากาศ การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีจากกองทัพเรือ ศึกมวยไทยไฟต์ รวมถึงการรวมตัวของชมรมรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบก์ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP และคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฯ ได้ที่ www.airrace1thailand.com

กองทัพเรือ จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนากำลังพลของกองทัพเรือ ตามหลักขีดสมรรถนะและการจัดทำโครงการศึกษาของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนากำลังพลของกองทัพเรือ ตามหลักขีดสมรรถนะและการจัดทำโครงการศึกษาของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ตามโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีข้าราชการจากหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๖๐ นาย
           การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางการพัฒนากำลังพลของกองทัพเรือ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง HR Scorecard และสามารถจัดทำโครงการศึกษาของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
                                                                                               ข้อมูล กพ.ทร. ๑๓ พ.ย.๖๐

การดำเนินการพิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ

กองทัพเรือขอให้คณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอชื่อบุคคล ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ตั้งแต่ รองหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองประธานกรรมการ และรองหัวหน้าคณะทำงานลงมา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองทัพเรืออนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท้ายบันทึกคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) โดยขอให้หน่วยกองทัพเรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกรอกข้อมูล ประวัติ ผลงาน เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
           สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ ประเภท คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นกองทัพเรือ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/person
                                                                                                   ข้อมูล กพ.ทร. ๙ พ.ย.๖๐

ศูนย์ประสานการประปฏิบัติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Serior officer meeting : som) ศรชล.ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑

ศูนย์ประสานการประปฏิบัติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Serior officer meeting : som) ศรชล.ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ ในวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐  ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อในการแถลงนโยบายร่วมกับหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ ศรชล.ปรจำปี ตลอดถึงการได้พบปะและสร้างความรู้จักคุ้นเคยเพื่อประโยชน์ในการประสานงานของ ศรชล.
                                                                                                          ข้อมูล ศรชล. ๘ พ.ย.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการอำนวยการการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ ๕๐ปี อาเซียน พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ที่ปรึกษาระดับ ๙ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงข่าว พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ผู้ช่วยทูตทหารประเทศอาเซียน และประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ รวมถึงสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
                                                                                   ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๘ พ.ย.๖๐

เสนาธิการทหารเรือต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศรุ่นที่๖๐

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๖๐ จำนวน ๓๒๐ นาย ในการเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ รวมทั้งการฟังบรรยายสรุปภารกิจ บทบาท และหน้าที่ของกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
                                                                                                 ข้อมูล สลก. ๘ พ.ย.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ ๑๓

กองบัญชาการป้องกันชายแดนด้านจันทบุรีและตราด และชมรมนาวิกโยธิน กำหนดจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทหารกล้าที่ได้ยาตราทัพจากเมืองจันทบุรีไปโจมตีค่ายพม่าที่โพธิ์สามต้น และทำลายกองทัพพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาจนสามารถกอบกู้เอกราชของชาติไทยได้สำเร็จ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวง และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ การยิงสลุต จำนวน ๒๑ นัด และการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
                                                                                                         ที่มา : กปช.จต.  ๖ พ.ย.๖๐

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลในเวลาราชการโดยทุนส่วนตัว

เพื่อให้การเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลในเวลาราชการโดยทุน ส่วนตัว ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
           ** ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการให้ข้าราชการ ลาไปศึกษาในสถานการศึกษาของรัฐบาล พุทธศักราช ๒๔๙๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้วางระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติไว้
           ** คำชี้แจงกองทัพเรือ ที่ ๘/๒๕๐๘ เรื่อง การขออนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษานอกหน่วยกองทัพเรือ และระดับการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่ศึกษาจะต้องอยู่ในโครงการพัฒนาองค์บุคคลของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ (รายละเอียดโครงการฯ ค้นหาได้จาก http://info.navy.mi.th/person หัวข้อโครงการศึกษา) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ส่งรายชื่อให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน๒๕๖๐
          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานได้ที่ http://navy.mi.th/personศูนย์ความรู้ด้านกำลังพล/ กองการศึกษา/Downloadเอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์มกองการศึกษา
                                                                                                    ที่มา : กพ.ทร. ๖ พ.ย.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงาน “ราชนาวี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐”

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงาน “ราชนาวี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐” โดยมี นายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมงาน ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
                                                                                                     ข้อมูล สลก.ทร. ๖ พ.ย.๖๐

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๒

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๒ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๒๐ คน และครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมจำนวน ๙๘ ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวม ๗ จังหวัด ณ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
                                                                                                     ข้อมูล สลก.ทร. ๓ พ.ย.๖๐