Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2010

กทม.เตรียมการจัดงานสงกรานต์

งานสงกรานต์ปี ๒๕๕๓ นี้ กทม. จะเน้นเชิญชวนประชาชนเข้าวัด ทำบุญ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้ที่เคารพนับถือเนื่องจากขณะนี้ได้ปิดปรับปรุงสนามหลวง จึงย้ายการจัดงานไปที่ถนนสีลม กำหนดจัดงาน ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๒๒๐๐ เน้นการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
พื้นที่ปิดการจราจร คือ ถนนสีลมขาเข้าระหว่างแยกศาลาแดงไปจนถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจัดเป็นโซนแห้ง เพื่อประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดเทพีสงกรานต์ การละเล่นน้ำพื้นเมืองแบบไทยๆ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ส่วนพื้นที่ถนนสีลมขาออกตั้งแต่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ไปจนถึงถนนพระราม ๔ จัดให้เป็นโซนเปียกอนุญาตให้มีการเล่นน้ำ โดยขอให้เล่นอย่างสุภาพ และแต่งตัวให้เหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีขบวนรถบุปผชาติอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แห่ไปตามเส้นทางต่างๆ ในถนนสีลมและจอดโรงแรมและศูนย์การค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระเป็นสิริมงคลด้วยข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓๑ มี.ค.๕๓

กรมประมงประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามันช่วงฤดูปลาวางไข่ขยายระยะเวลาเป็น ๓ เดือน เริ่ม ๑ เมษายนนี้

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงฤดูปลาวางไข่ ขยายระยะเวลาเป็น ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยในวันที่ ๓๑ มีนาคมนี้จะมีการปล่อยเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันบางส่วนของจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง
จึงขอความร่วมมือจากชาวประมงงดทำการประมงในช่วงระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด รวมถึงห้ามใช้เครื่องมือต้องห้าม ประกอบด้วย เครื่องมืออวนลากทุกประเภททุกขนาดที่ใช้ประกอบเรือกล เครื่องมืออวนประเภทล้อมจับทุกชนิด และเครื่องมืออวนติดตาที่มีช่องตาเล็กกว่า ๔.๗ เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อช่วยรักษาสมดุลและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ หากฝ่าฝืนใช้เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในพื้นที่ที่ได้ประกาศปิดอ่าวต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓๑ มี.ค.๕๓

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๑ อัตรา

กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๑ อัตรา ในตำแหน่งรังสีแพทย์, นายทหารเทคนิคการแพทย์, นายทหารกายภาพบำบัด, นายทหารจิตวิทยาทางการแพทย์, นายทหารพยาบาลแผนกห้องตรวจโรคพิเศษจักษุกรรม, นายทหารพยาบาลแผนกห้องตรวจโรคพิเศษโสต ศอ นาสิกกรรม และนายทหารพยาบาลแผนกห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกกรรม โดยรับสมัครผู้ที่มี่อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้ารับราชการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๐๕ , ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๔๗ ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์กรมแพทย์ทหารเรือ


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓๑ มี.ค.๕๓

ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางด่วนพิเศษหมายเลข ๗ และ ๙ ช่วงสงกรานต์

ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางด่วนพิเศษหมายเลข ๗ และ ๙ ช่วงสงกรานต์

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางด่วนพิเศษหมายเลข ๗ (สายกรุงเทพมหานคร – ระยอง – เมืองพัทยา รวมทั้งแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔ และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง) และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน – บางพลี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ เวลา ๑๖.๐๐ ของวันที่ ๙ เมษายน ถึงเวลา ๑๒.๐๐ ของวันที่
๑๙ เมษายน นี้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและทำให้การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศด้วย


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓๐ มี.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานรวมใจไทยเดียวกัน – ทำสถิติดำน้ำลึก ๓ พัน คน

กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานรวมใจไทยเดียวกัน – ทำสถิติดำน้ำลึก ๓ พัน คน

จังหวัดพังงา ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานรวมใจไทยเดียวกัน โดยจะร่วมกันทำสถิติดำน้ำลึก ๑๐ เมตร พร้อมกันจำนวน ๓,๐๐๐ คน ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดลำปี – ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓
จุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งทำลายสถิติการดำน้ำพร้อมกันจากการที่ประเทศอินโดนีเซียทำเอาไว้ ๒,๖๐๐๐ คนข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓๐ มี.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์

โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์

ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและโรงพยาบาลยันฮี ร่วมมือกันในโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาเด็กพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ให้หายจากความพิการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน สามารถนำบุตรหลานอายุระหว่าง ๓ เดือน – ๑๕ ปี มาแจ้งความจำนงผ่านประชาสงเคราะห์จังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาในโครงการนี้
หลักเกณฑ์ในการรับเด็กเข้าร่วมโครงการคือเป็นเด็กที่มีความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ มีฐานะยากจน อายุระหว่าง ๓ เดือน – ๑๕ ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สามารถผ่าตัดรักษาความพิการให้หายเป็นปกติได้ดีที่สุด ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮี หมายเลขโทรศัพท์ ๑๗๒๓ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๓๐ มี.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

มหกรรมรักสุขภาพคนกรุงเทพ

มหกรรมรักสุขภาพคนกรุงเทพ

องค์การอนามัยโลก กำหนดจัดงานอนามัยโลก หรือ Wold Health Day ในวันที่ ๗ เมษายนของทุกปีโดยเชิญเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมจัดงานเพื่อรณรงค์ด้านสุขภาพ ซึ่งจะกำหนดหัวข้อการจัดงานแตกต่างกันไป สำหรับปี ๒๕๕๓ นี้ ได้กำหนดหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง” รวมถึงสุขภาวะในทุกด้านที่จะนำไปสู่สุขภาพใจและกายที่ดี อาทิ คุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ จราจร เป็นต้น โดยกรุงเทพมหานคร จะร่วมจัดงานรณรงค์โดยกำหนดจัดมหกรรมรักสุขภาพคนกรุงเทพ หรือ Bangkok Health Day 2010 ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ที่ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.
รูปแบบการจัดงานจะปิดการจราจรบนถนนสีลม ระหว่างแยกศาลาแดงไปจนถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ จัดกิจกรรม ๕ โซน ได้แก่ ๑.โซนสุขภาพ ๒.โซนออกกำลังกาย ๓.โซนสิ่งแวดล้อม ๔.โซนวัฒนธรรม ๕.โซนอาหาร
จึงขอเชิญร่วมงานมหกรรมรักสุขภาพคนกรุงเทพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นโซนอาหาร
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓๐ มี.ค.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

งานมหกรรมดนตรีนครนายก ๒๕๕๓

งานมหกรรมดนตรีนครนายก ๒๕๕๓

จังหวัดนครนายก ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายกจัดงานมหกรรมดนตรีนครนายก ๒๕๕๓ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพด้านการดนตรีแก่เยาวชนใน ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๒๔๐๐ ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
มหกรรมดนตรีครั้งนี้ ได้รวบรวมการแสดงดนตรีหลากหลายแนวของเมืองไทย อาทิ ป๊อป ร็อก แจ๊ส ลูกทุ่ง บรรเลงท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก ที่เป็นฉากหลังของเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการยกย่องว่ามีอากาศบริสุทธิ์ติดอันดับโลก
ภายในงานช่วงเวลาประมาณ ๐๙๐๐ จะมีบริการของหน่วยราชการ รัฐวิสหกิจต่าง ๆ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อาทิ บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมารท์การ์ด บริการทำใบขับขี่ การตรวจรักษาโรค การออกร้านค้า OTOP ร้านสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และในช่วงบ่ายจะเป็นการแสดงดนตรีของวงดนตรีเยาวชน ส่วนในช่ว…

กรมประมงชวนเกษตรกรรักษาสิทธิเร่งขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรประมง

กรมประมงชวนเกษตรกรรักษาสิทธิเร่งขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรประมง

กรมประมงเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรด้านการประมงทั่วประเทศชวนเกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนและต่ออายุก่อนประสบภัยพิบัติเพื่อรับการช่วยเหลือตั้งเป้าดูแลพี่น้องเกษตรกรและพัฒนางานด้านการประมงตามนโยบายรัฐบาลให้ทั่วถึง ภูมิอากาศของประเทศไทยในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูร้อน จึงอาจทำให้หลายพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ และเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง รีบดำเนินการขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนประมง เพื่อรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือหากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการประมงที่มีสิทธิจะได้รับความช่วยเหลือจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการด้านการประมงพุทธศักราช ๒๕๕๐ สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประมงอำเภอและสำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ประกอบการประมงรายใดที่ได้ขึ้นทะเบียน…

เตรียมจัดสร้างอาคารราชนครินทร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เตรียมจัดสร้างอาคารราชนครินทร์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย
โรคเขตร้อนในอดีตเป็นโรคที่อยู่ในชนบทเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรโลกเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมือง จึงมีโรคใหม่ ๆ อุบัติขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙
โรคซาร์ส โรคทางเดินอาหารและโรคติดเชื้อต่าง ๆ ซึ่งต่างมีการพัฒนาและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการค้นคว้าวิจัยและบริการทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอในโอกาสครบรอบ ๕๐ สภามหาวิทยาลัยจึงมีฉันทามติให้จัดสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ เพื่อให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันด้านโรคเขตร้อนที่มีความพร้อมและมีความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคเอเชียจนถึงระดับโลกต่อไป และอาคารหลังใหม่นี้ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “ราชนครินทร์” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสร…

กทม.รณรงค์ควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรค

กทม.รณรงค์ควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรค

กทม.ได้รณรงค์ควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรคอย่างต่อเนื่อง โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพตามชุมชนอย่างทั่วถึง วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ ที่องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๑๘ ใน ๒๒ ประเทศ ที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคมาก จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดย กทม.ได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ๑๔๐ แห่งใน กทม. เพื่อสร้างเครือข่ายแก้ปัญหาสาธารณสุขรวมถึงโรคติดต่ออย่างเป็นระบบ วางแผนงานทุกฝ่ายด้วยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเอาจริงเอาจัง โดยหัวใจหลักสำคัญคือต้องรักษาผู้ป่วยให้หายขาดทุกราย โดยให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคน้อยที่สุดจนไม่ติดอันดับ ๑ ใน ๒๒ ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุ่นแรงและในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ สมาคมวัณโรคแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมใหญ่เพื่อหารือแนวทางมาตรการแก้ปัญหาดังกล่าว
ผู้ที่มีอาการบ่งบอกโรคได้แก่อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ต่ำ ๆ เจ็บหน้าอก ไอมีเลือดและไอเรื้อรังเกิน ๒ สัปดาห์ ให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาฟรีที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลของ กทม. หรือสถาน…

กองทัพเรือ ทำการฝึกกำลังพลสำรองก่อนได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี

กองทัพเรือ ทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๙๐ นาย เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เพิ่มเติมและเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของความเป็นทหารให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับและให้มีความเหมาะสมกับการที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาภูมิประเทศและชมกิจการหน่วยต่างๆ ทั้งหน่วยที่ตั้งปกติและหน่วยราชการชายแดน เพื่อให้ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนาวิกโยธินอย่างแท้จริง


ข้อมูล กพ.ทร.
๒๕ มี.ค.๕๓

ขนส่งทางน้ำที่ ๖ จังหวัดตราด เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

ขนส่งทางน้ำที่ ๖ จังหวัดตราด เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ โดยสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ ๖ จังหวัดตราด จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยที่ท่าเทียบเรือ เรือ และผู้ควบคุมเรือ ซึ่งจะเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมาถึงซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก อาจส่งผลต่อปัญหาการจราจรของนักท่องเที่ยวบนเกาะช้าง เพราะที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวติดค้างบนผิวจราจรซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา ส่วนการเพิ่มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือทุกแห่งที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีซึ่งตั้งเป็นศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง นักท่องเที่ยวมีปัญหาในการเดินทางทางน้ำสามารถติดต่อที่สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ ๖ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๕๙๗๕๙๕-๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๕ มี.ค.๕๓

ขนส่งทางน้ำที่ ๖ จังหวัดตราด เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

ขนส่งทางน้ำที่ ๖ จังหวัดตราด เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ โดยสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ ๖ จังหวัดตราด จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยที่ท่าเทียบเรือ เรือ และผู้ควบคุมเรือ ซึ่งจะเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมาถึงซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก อาจส่งผลต่อปัญหาการจราจรของนักท่องเที่ยวบนเกาะช้าง เพราะที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวติดค้างบนผิวจราจรซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา ส่วนการเพิ่มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือทุกแห่งที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีซึ่งตั้งเป็นศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง นักท่องเที่ยวมีปัญหาในการเดินทางทางน้ำสามารถติดต่อที่สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ ๖ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๕๙๗๕๙๕-๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๕ มี.ค.๕๓

โรงพยาบาลเคลื่อนที่ กทม.

กทม.ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล และบริษัท โนวาติส ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา จัดโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กทม. ครั้งที่ ๒ “วชิระ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนเมือง” โดยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑๓๐-๒๐๐๐ ณ ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา
การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ประกอบด้วย ตรวจไขมันในเลือด เบาหวาน ความดันโลหิต มวลกระดูก สุขภาพฟัน ภาวะประสาทหูเสื่อม คลื่นหัวใจ ความดันลูกตา ถ่ายภาพจอประสาทตา รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
และ กทม. ยังได้ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิตระกูลเล้าฯ จัดบริการด้านการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปู ตรวจมวลกระดูก เอกซเรย์ปอด ตรวจหาวัณโรค แนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการแจกแว่นตาผู้สูงอายุ ฯลฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๕ พรรษา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเอื้ออาทรสายไหม เขตสาย…

หน่วยธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์

หน่วยธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับการบริจาคเลือดสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งนับเป็นธนาคารเลือดสำหรับสุนัขและแมวที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ปัจจุบันมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมาบริจาคเลือด เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับรักษาสุนัขและแมวที่ป่วยและมีความต้องการเลือด และผลิตภัณฑ์จากเลือดจำนวนมาก และในขณะนี้หน่วยธนาคารเลือด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีศักยภาพในการผลิตและเก็บผลิตภัณฑ์เลือดเพื่อใช้ในการช่วยชีวิตสัตว์มากมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการถ่ายเลือดในสัตว์เลี้ยงด้วย
สุนัขและแมวที่จะสามารถบริจาคเลือดได้มีอายุระหว่าง ๑-๘ ปี ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนเป็นประจำ สุนัขที่บริจาคเลือดได้ต้องมีน้ำหนักประมาณ ๑๗ กิโลกรัมขึ้นไป ส่วนแมวที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยได้ที่หน่วยธนาคารเลือด ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร…

หน่วยธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์

หน่วยธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับการบริจาคเลือดสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งนับเป็นธนาคารเลือดสำหรับสุนัขและแมวที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ปัจจุบันมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมาบริจาคเลือด เพื่อสำรองไว้ใช้สำหรับรักษาสุนัขและแมวที่ป่วยและมีความต้องการเลือด และผลิตภัณฑ์จากเลือดจำนวนมาก และในขณะนี้หน่วยธนาคารเลือด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีศักยภาพในการผลิตและเก็บผลิตภัณฑ์เลือดเพื่อใช้ในการช่วยชีวิตสัตว์มากมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการถ่ายเลือดในสัตว์เลี้ยงด้วย
สุนัขและแมวที่จะสามารถบริจาคเลือดได้มีอายุระหว่าง ๑-๘ ปี ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนเป็นประจำ สุนัขที่บริจาคเลือดได้ต้องมีน้ำหนักประมาณ ๑๗ กิโลกรัมขึ้นไป ส่วนแมวที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยได้ที่หน่วยธนาคารเลือด ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร…

ทำบุญตักบาตรพระ ๑,๐๐๓ รูป

วัดราชโอรสารามวรวิหาร ร่วมกับ เขตจอมทอง และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่จัดทำบุญตักบาตรพระ ๑,๐๐๓ รูป ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๖๐๐ ณ วัดราชโอรสาราม เพื่อเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่-สืบสานพระพุทธศาสนาและเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๓ “พระบิดาแห่งการค้าไทย” รวมทั้งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ ๒๖๖ วัด และประชาชนน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการและร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยแต่งชุดขาวหรือเสื้อขาวร่วมพิธี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๕ ๓๓๒๗
นอกจากนี้วัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง ยังจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๕ พรรษา ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗๐๐ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตจอมทอง
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๖ มี.ค.๕๓

ทำบุญตักบาตรพระ ๑,๐๐๓ รูป

วัดราชโอรสารามวรวิหาร ร่วมกับ เขตจอมทอง และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่จัดทำบุญตักบาตรพระ ๑,๐๐๓ รูป ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๖๐๐ ณ วัดราชโอรสาราม เพื่อเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่-สืบสานพระพุทธศาสนาและเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๓ “พระบิดาแห่งการค้าไทย” รวมทั้งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ ๒๖๖ วัด และประชาชนน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการและร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยแต่งชุดขาวหรือเสื้อขาวร่วมพิธี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๕ ๓๓๒๗
นอกจากนี้วัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง ยังจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๕ พรรษา ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗๐๐ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตจอมทอง
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๖ มี.ค.๕๓

ทำบุญตักบาตรพระ ๑,๐๐๓ รูป

วัดราชโอรสารามวรวิหาร ร่วมกับ เขตจอมทอง และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่จัดทำบุญตักบาตรพระ ๑,๐๐๓ รูป ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๖๐๐ ณ วัดราชโอรสาราม เพื่อเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่-สืบสานพระพุทธศาสนาและเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๓ “พระบิดาแห่งการค้าไทย” รวมทั้งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ ๒๖๖ วัด และประชาชนน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการและร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยแต่งชุดขาวหรือเสื้อขาวร่วมพิธี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๕ ๓๓๒๗
นอกจากนี้วัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง ยังจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๕ พรรษา ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗๐๐ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตจอมทอง
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๖ มี.ค.๕๓

โครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ปฏิบัติธรรม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน จะจัดพิธีและปฏิบัติธรรมตามโครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ปฏิบัติธรรมน้อมนำถวายแด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา เพื่อเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาพุทธไปสู่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง โครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ปฏิบัติธรรมน้อมนำถวายแด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต นำความสงบสุขมาสู่ชีวิตครอบครัวและสังคม
โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ และต่อเนื่องตลอดทั้งปี ๒๕๕๓ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมโครงการแล้วกว่า ๔๖,๐๐๐ คน


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๔ มี.ค.๕๓

ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงลดโลกร้อน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม EARTH HOUR รณรงค์ให้ประชาชนปิดไฟ ๑ ชั่วโมง พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก อาทิ โคเปนเฮเกน โตรอนโต ชิคาโก เมลเบิร์น เป็นต้น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน สำหรับปีนี้จะจัดกิจกรรม “๖๐ EARTH HOUR ปิดไฟ..ให้โลกพัก” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ที่บริเวณลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ชวนคนกรุงเทพทุกครัวเรือนร่วมกิจกรรมปิดไฟ ๑ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๒๐๓๐-๒๑๓๐
และในปีนี้กรุงเทพมหานคร จะขยายเครือข่าย ชวนจังหวัดอื่นร่วมกิจกรรมด้วย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จะร่วมปิดไฟที่บริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, จังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณดอยสุเทพ และประตูท่าแพร, จังหวัดภูเก็ต ที่บริเวณถนนเลียบหาดป่าตอง และจังหวัดขอนแก่น ที่บริเวณประตูเมืองไปจนถึงศาลหลักเมือง
กิจกรรม ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ จะเริ่มในช่วงเย็นมีการชมการแสดงนิทรรศการ การแสดงดนตรี เวลา ๒๐๐๐ เริ่มพิธีการถ่ายทอดสด ภาพบรรยากาศในจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพ และถนนสายเศรษฐกิจก่อนการปิดไฟ เวลา ๒๐๓๐ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำนับถอยหลังกดปุ่มปิดไฟ ๑ ชั่วโมง พร้อมกันทั้งกรุงเทพ และ ๔ จังหวัดที่ร่วมปิดไฟ ห…

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม

การทหารยุคใหม่เริ่มขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๓๐ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งกรมยุทธนาธิการ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมทหารบก กรมทหารเรือ กรมใช้จ่าย และกรมยุทธภัณฑ์ และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงยุทธนาธิการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่ด้านธุรการ การบริหาร และการส่งกำลังบำรุง ฝ่ายทหารทำหน้าที่เป็นส่วนกำลังรบ คือ การทหารบก และกรมทหารเรือ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประกอบด้วยกระทรวง ๑๒ กระทรวง กระทรวงกลาโหม จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับทหาร และได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การฝึกศึกษา การยุทธ รวมถึงการพัฒนาวิจัยและเทคโนโลยีด้านต่างๆ
ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ปีที่ ๑๒๓ กระทรวงกลาโหมได้ปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการรุกรานของศัตรูจากภายนอกประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการใช้ศักยภาพ…

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๔

จากความสำเร็จของการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ๓ ครั้งที่ผ่านมา ทำให้วงดุริยางค์ทหารอากาศได้รับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสายตาประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการกุศล โดยนำเงินรายได้จากการจัดงานขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสมทบทุนโดยเสด็จ พระราชกุศล สำหรับดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในมูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้มีพระกรุณาธิคุณเสด็จทอดพระเนตรการแสดง ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙๓๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๔ นี้ กองทัพอากาศ ใช้วงชิมโฟนี ออเคสตร้า กองดุริยางค์กองทัพอากาศ (The Royal Thai Air Force Choir) จำนวนกว่า ๒๒๕ คน พร้อมนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล คุณกรวีร์ สุนทรวิภาต คุณปองศักดิ์ รัตนพงษ์ (อ๊อฟ) คุณศิริพรรณ นำเจริญสมบัติ (แอน AF 6) คุณณัฐหทัย แสงเพชร (อู๋) คุณนักรบ แนวณรงค์ (เดียร์ Acapella 7) และคุณสุรชัย วงษ์บัวขาว (ต้า Mr.tea…

งานวันข้าราชการพลเรือน

คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๖๓๐ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ ๑๘๙ รูป ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๓ รับฟังปาฐกถาพิเศษ อภิปราย การเสวนา และชมนิทรรศการแสดงผลงานและบริการของกระทรวงต่างๆ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ราคาถูก และการแสดงบนเวที ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร ๒ ชั้น ๓ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ณ สถานที่จัดงานที่จังหวัดกำหนด
เหตุที่ถือว่าวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๑ และยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประกอบด้วย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของราชการและเพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึง เกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ

ข้อมูล คณะกรรม…

ขอเชิญศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ”

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือกำหนดจัดงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ” ณ ลานสวนสนามหน้ากองบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖๓๐ เป็นต้นไป ร่วมกิจกรรมลีลาศ รำวงกับดนตรีวงใหญ่ พร้อมการแสดงต่างๆ มากมาย
ผู้ที่สนใจร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือจองโต๊ะร่วมงาน ราคา ๒,๐๐๐ บาท และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประธานรุ่นทุกรุ่น หรือที่ทำการสมาคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๑๑ ๕๘๕๕ นาวาโท สมบูรณ์ ถ้วยจินดา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๐๖๗ , นาวาโท สุทัศน์ ยอดวิญญูวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๐๖๓
ข้อมูล สมาคมศิษย์เก่า
๒๓ มี.ค.๕๓

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ของกองทัพเรือ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีต่อไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จะจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๗ รุ่น สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๕

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๓ มี.ค.๕๓

เขตบางขุนเทียนเชิญใช้บริการทะเบียนอัตโนมัติ

ในปัจจุบันมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เขตบางขุนเทียนมาใช้บริการที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก สำนักทะเบียนกลางจึงให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางขุนเทียนเป็นเขตนำร่องในการติดตั้งเครื่องบริการทะเบียนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มช่องทางบริการประชาชนด้วยตนเองทั้งสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถตรวจสอบและคัดรับรองรายการบุคคลตรวจสอบและคัดรับรองรายการบุคคลในบ้าน ตรวจสอบและคัดรับรองรายการบัตรประชาชน (พร้อมภาพใบหน้า) และตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป สส.และ สว.
จึงขอเชิญประชาชนรับบริการจากเครื่องบริการทะเบียนอัตโนมัติได้ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขนบางขุนเทียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ มี.ค.๕๓

หนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

บีทูเอสร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดทำหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทย เยาวชนไทย รักการอ่านและทำดีเพื่อสังคมด้วยการใช้เสียงทำบุญอ่านหนังสือ บันทึกเสียงเป็นหนังสือเสียงมอบให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยดำเนินการเป็นโครงการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมอ่านหนังสือเสียงในโครงการอ่านหนังสือเพื่อตาบอดไทย จากหนังสือน่าอ่านของสำนักพิมพ์ต่างๆ ณ ชั้น ๓ ห้องผลิตหนังสือเสียง บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โดยลงทะเบียนจองห้องได้ทุกวันที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๖ ๑๒๗๔ ต่อ ๓๖๕

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๒ มี.ค.๕๓

ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน

กรมการขนส่งทางบก ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เชิญชวนประชาชนนำรถเข้าตรวจสภาพความพร้อมก่อนการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่กรมการขนส่งทางบก และตามจุดที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดนักศึกษาออกให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามจุดให้บริการของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเปิดให้บริการบนถนนสายหลัก และสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม – ๘ เมษายน ๒๕๕๓ จำนวน ๓๐๐ จุด และระหว่างวันที่ ๙-๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ จำนวน ๒๕๐ จุด
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๒ มี.ค.๕๓

จัดทำไปรษณียบัตร ๖๐ ปี พระคู่ขวัญ

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ นี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ได้จัดทำโครงการ “๖๐ ปี สองดวงใจคู่แผ่นดินไทย” โดยขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทย มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติด้วยการส่งภาพพระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนาถ เข้าประกวดเพื่อนำไปเป็นต้นแบบให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดพิมพ์เป็นไปรษณียบัตรชุดพิเศษ ๔ แบบ จำนวน ๕ ล้านฉบับ
พระบรมฉายาลักษณ์คู่ ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด ๔x๖ นิ้ว ผู้สนใจส่งเข้าร่วมประกวดได้ที่ตู้ ป.ณ.๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ จะประกาศผลชนะเลิศ ๔ รางวัล ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ และจะนำภาพดังกล่าวไปจัดพิมพ์เป็นไปรษณียบัตรเฉลิมพระเกียรติ วางจำหน่ายให้ประชาชนร่วมถวายพระพร และสะสมเป็นที่ระลึกตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๒ มี.ค.๕๓

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เตรียมการรับภัยแล้ง ขุดอ่างเก็บน้ำ แก้ปัญหาขาดน้ำส่งผลกระทบศูนย์เรียนรู้-กิจกรรมเกษตร

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ สำรวจอ่างเก็บน้ำใหม่ และอ่างเก็บน้ำเก่า เพื่อเตรียมการรับภัยแล้ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ข้าราชการ พลทหาร ครอบครัวหลายพันชีวิตอาจเดือดร้อน ส่งผลกระทบกิจการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๖ กรมทรัพยากรทางน้ำ สนับสนุนงบไทยเข้มแข็งขุดอ่างเก็บน้ำเพิ่มกว่า ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
อ่างเก็บน้ำดังกล่าวนี้กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร เพื่อนำไปใช้ในกิจการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หมู่บ้านธรณีศึกษาให้สามารถมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรผสมผสาน วนเกษตร รองรับการศึกษา ดูงาน หยั่งรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้าราชการ ทหาร ครอบครัว บุคคลภายนอก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมแผนรองรับภัยแล้ง สู่เศรษฐกิจพอเพียงขั้นสมบูรณ์ มนุษย์ สัตว์ พืช จะสามารถมีน้ำหล่อเลี้ยงโดยไม่ขัดสน ถ้ามีการบริหารจัดการน้ำอย่างประหยัดเป็นรูปธรรม

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๙ มี.ค.๕๓

ประกาศปิดอ่าว ๓ เดือน ฤดูปลาวางไข่ท้องทะเลอันดามัน

ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปี กรมประมงจะประกาศปิดอ่าวเพื่อให้ปลาวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งปีนี้กำหนดปิดอ่าวห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในพื้นที่ทะเลอันดามันตั้งแต่ปลายแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถึงตะวันออกปลายแหลมหัวล้าน เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ถึงเกาะบิดะนอก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ถึงปลายแหลม เกาะลันตาใหญ่ ถึงปลายแหลมเกาะตะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ถึงเกาะสุกรถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวมเนื้อที่กว่า ๒.๙ ล้านไร่ โดยห้ามผู้ใดใช้เครื่องมืออวนลากทุกประเภททุกขนาดใช้กับเรือกล อวนประเภทล้อมจับทุกชนิด อวนติดตาขนาดช่องตาเล็กกว่า ๔.๗ เซนติเมตร ทำการประมงในเขตหวงห้าม ยกเว้นเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักในเวลากลางวัน เครื่องมืออวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบกับเรือกล และเครื่องมืออวนโป๊ะ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และริบเครื่องมือทำการประมง
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๙ มี.ค.๕๓

มติมหาเถรสมาคมให้วัดทุกวัดเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

มติมหาเถรสมาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดวัน เวลาเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล ในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕ ครั้ง คือ
๑. วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๐๐ ตรงกับวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๖
๒. วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๐๐ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘
๓. วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๐๐ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
๔. วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๐๐ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐
๕. วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๐๐ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒
โดยให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูปในกรุงเทพมหานครไปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลตามคู่มือประกอบพิธีมหามงคล ที่มหาเถรสมาคมได้จัดพิมพ์ถวายไว้แล้วให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม จัดให้มีการปฏ…

ขอเชิญชมและเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมราชนาวี ระยอง ในการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทย

กองทัพเรือ ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามทีมราชนาวี ระยอง ในการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ๒๐๑๐ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๓๐ ราชนาวี ระยอง พบกับ ทีทีเอ็มเอฟซี พิจิตร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๘ มี.ค.๕๓

สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๓

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๓ มีประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ขอทุน และเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปี (เกิดปี ๒๕๓๑) มีความประพฤติดีและเอาใจใส่ต่อการเรียน
หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุน,สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือระเบียนการศึกษาของบุตร, สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ,สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดามารดา และบุตรที่ขอรับทุน, หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง (ถ้ามี) และหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นๆ
สมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือมีสิทธิขอทุนได้เพียง ๑ คนเท่านั้น กำหนดยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๖๖๕ และ ๕๓๒๔๓ และที่ทำการสมาคมภริยา…

โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษสนองพระราชปรารถ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สนองพระราชปรารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการปรับปรุงวิธีสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยร่วมกับ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกา SIT Graduate Institute และ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการฝีกอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีประชุมทางไกล ระบบวีดิทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๓ ในหัวข้อ Use of media and critical thinking in English language teaching ระหว่างวันที่ ๑๒,๒๖ พฤษภาคม วันที่ ๙,๒๓ มิถุนายน วันที่ ๗,๒๑ กรกฎาคม วันที่ ๔,๑๘ สิงหาคม และวันที่ ๑,๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๑๐๐ ณ อาคาร ๓ ชั้น ๘ ห้องประชุม ๔ ที่บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ และห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีรีขันธ์
ผู้ที่ไม่สามารถร่วมอบรมตามสถานที่ดังกล่าว สามารถรับการอบรมโดยผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.dlf.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔ ต่อ ๑๘ และ ๐ ๓๒๕๑ ๕๔๕๗

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๘ มี.ค.๕๓

เชิญร่วมประกอบหนังสั้นและวีดีโอคลิปวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและบริษัท บาแรมยู จำกัด จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นและประกวดวีดีโอคลิป ในหัวข้อ “พลังผู้สูงวัยสร้างสังคมไทย รู้รักสามัคคี” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี ๒๕๕๓
สท.กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีกิจกรรมที่จะกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ และสร้างความตระหนักให้แก่สังคมในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุต่อสังคม ผ่านการประกวดภาพยนตร์สั้นและวีดีโอคลิป ในหัวข้อ “พลังผู้สูงวัย สร้างสังคมไทย รู้รักสามัคคี” การประกวด แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับนักเรียน/นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๓ ปี และระดับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ภาพยนตร์สั้น มีความยาวไม่เกิน ๘ นาที วีดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดในสมัครได้ที่ http://shortfilms.fopder.or.th และส่งใบสมัครไปได้ที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เลขที่ ๓๘๓ (๖) ซอย ๑๗ ถนนนิมมาน…

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานแนะแนวอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพอิสระ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้แก่ทหารกองประจำการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๑๓๐ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดแนะแนวอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารกองประจำการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานและความรู้อาชีพงานอิสระในอันที่จะช่วยส่งเสริมการมีงานทำหลังจากปลดประจำการแล้ว สำหรับการฝึกอาชีพอิสระอาชีพเสริมในครั้งนี้ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและชมการสาธิตการประกอบอาชีพ โดยวิทยากรมืออาชีพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๗ มี.ค.๕๓

สัปดาห์ฆ่ายุงลาย

กทม. ได้กำหนดจัดสัปดาห์ฆ่ายุงลาย ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยสำนักอนามัยจะจัดทีมงานพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขออกหน่วยร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและนอกบ้าน รวมทั้งป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด
ทั้งนี้หากคนในครอบครัวป่วยไข้นานกว่า ๑ วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายด้วยเครื่องพ่นสารเคมี และทรายที่มีฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้น และแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขตควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่ออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน หากประชาชนมีอาการหรือพบผู้ป่วยอยู่ในข่ายต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่ หรือโทร.๑๕๕๕ ซึ่ง กทม.จะจัดส่งทีมเคลื่อนที่เร็วของสำนักอนามัยเข้าตรวจพื้นที่กำจัดแหล่งพาหะของโรคและระงับการแพร่ระบาดของโรคอย่า…

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องจากปี ๒๕๕๓ เป็นปีที่ครบ ๖๐ ปี แห่งการราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนั้นยังเป็นปีบรมราชาภิเษก ๖๐ ปี ที่รัฐบาลเห็นชอบให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อเนื่องตลอดปี ๒๕๕๓ ภายใต้แนวคิด “ชวนคนไทยรักสามัคคี ร่วมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริพระราชกรณียกิจหรือพระบรมราโชวาท
มูลนิธิ ๕ ธันวาคมมหาราช ได้เตรียมการจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี มหามงคลราชาภิเษกสมรส ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นอกจากจะมีงานพิธีการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดมหรสพสมโภชแล้ว มูลนิธิฯ จะจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อหาทุนสมทบโครงการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติราชาภิเษกสมรส ประกอบด้วย พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น ๖๐ ปี มหามงคล ราชาภิเษกสมรส พระสมเด็จพุทธรัตนมณี และระฆังคู่รัก เสื้อคู่รัก ผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๐๕๐-๒


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ มี.ค.๕๓

กิจกรรมราชนาวีสโมสร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กิจการราชนาวีสโมสร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๘๐ บาท ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสโมสรและบันเทิง จำนวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพศชาย อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กิจการราชนาวีสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๕๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล กิจการราชนาวีสโมสร
๑๖ มี.ค.๕๓

โครงการฝึกสอนกีฬาสำหรับบุตร-หลานของกำลังพลทหารเรือ

กองทัพเรือ โดย กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจัดโครงการฝึกสอนกีฬาสำหรับบุตร-หลาน ของกำลังพลทหารเรือ ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา
โครงการนี้ จัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุตร-หลานของกำลังพลทหารเรือได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการฝึกสอนกีฬาให้กับข้าราชการของกรมสวัสดิการทหารเรือด้วย กีฬาที่ฝึกสอนประกอบด้วย กีฬา ๘ ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทนนิส มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น และกอล์ฟขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนป็นข้าราชการกรมสวัสดิการทหารเรือที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านกีฬาเป็นอย่างดี รวมทั้งเคยผ่านการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือในระดับทีมชาติ

ข้อมูล สก.ทร.
๑๖ มี.ค.๕๓

ททท.จัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ในโอกาสที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครบ ๕๐ ปี จึงเฉลิมฉลองด้วยการจัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๘ ในปี ๒๕๕๓ นี้อย่างยิ่งใหญ่ โดยเน้นประเด็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อนเป็นจุดสำคัญ
โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ใช้รูปกินรีเป็นสัญลักษณ์ของรางวัล มีการจัดประกวดตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ โดยจะจัดต่อเนื่องทุก ๒ ปี มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยวได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งจะต้องมีการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน
การประกวดแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ประเภทรายการนำเที่ยว ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และในปีนี้ยังได้บูรณาการขึ้นอีก ๒ รางวัล คือ มัคคุเทศก์ดีเด่น และรางวัล Friend of Thailand 2010 สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาปีนี้จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม อาทิ แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ชุมชนสีเขียว กิจกรรมสีเขียว และการบริการสีเข…

กิจกรรมราชนาวีสโมสร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กิจการราชนาวีสโมสร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๘๐ บาท ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสโมสรและบันเทิง จำนวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพศชาย อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กิจการราชนาวีสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๕๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล กิจการราชนาวีสโมสร
๑๖ มี.ค.๕๓

โครงการฝึกสอนกีฬาสำหรับบุตร-หลานของกำลังพลทหารเรือ

กองทัพเรือ โดย กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจัดโครงการฝึกสอนกีฬาสำหรับบุตร-หลาน ของกำลังพลทหารเรือ ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา
โครงการนี้ จัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุตร-หลานของกำลังพลทหารเรือได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการฝึกสอนกีฬาให้กับข้าราชการของกรมสวัสดิการทหารเรือด้วย กีฬาที่ฝึกสอนประกอบด้วย กีฬา ๘ ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทนนิส มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น และกอล์ฟขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนป็นข้าราชการกรมสวัสดิการทหารเรือที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านกีฬาเป็นอย่างดี รวมทั้งเคยผ่านการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือในระดับทีมชาติ

ข้อมูล สก.ทร.
๑๖ มี.ค.๕๓

ททท.จัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ในโอกาสที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครบ ๕๐ ปี จึงเฉลิมฉลองด้วยการจัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๘ ในปี ๒๕๕๓ นี้อย่างยิ่งใหญ่ โดยเน้นประเด็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อนเป็นจุดสำคัญ
โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ใช้รูปกินรีเป็นสัญลักษณ์ของรางวัล มีการจัดประกวดตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ โดยจะจัดต่อเนื่องทุก ๒ ปี มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยวได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งจะต้องมีการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน
การประกวดแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ประเภทรายการนำเที่ยว ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเภทท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และในปีนี้ยังได้บูรณาการขึ้นอีก ๒ รางวัล คือ มัคคุเทศก์ดีเด่น และรางวัล Friend of Thailand 2010 สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาปีนี้จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม อาทิ แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ชุมชนสีเขียว กิจกรรมสีเขียว และการบริการสีเข…

เทศกาลคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดงานเทศกาลคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่าทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่ปัจจุบันป่าชายเลนมีจำนวนลดน้อยลง อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน และการขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรจากป่าชายเลนของมนุษย์ ทั้งนี้ป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำเวฬุจังหวัดจันทบุรี มีศักยภาพพื้นที่ที่หลากหลาย เช่น หิ่งห้อย นกเหยี่ยวแดงคอขาว อาหารทะเลสด หมู่บ้านชาวประมง และป่าชายเลนที่ยังมีความสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หน่วยเกี่ยวข้อง และจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนจากทะเล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมด้วย
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๕ มี.ค.๕๓

การประปานครหลวง ขอให้ผู้ใช้น้ำตรวจสอบหนี้ค้างชำระ

ตามที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนด้วยการให้ใช้น้ำประปาฟรีมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ การประปานครหลวงก็ได้เริ่มมาตรการให้ใช้น้ำฟรีแก่ประชาชนในรอบบิลที่ออกตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเดือนสุดท้าย รวม ๒๐ เดือน โดยการประปานครหลวง จะเริ่มออกใบแจ้งหนี้จัดเก็บค่าน้ำตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เมื่อผู้ใช้น้ำได้รับใบแจ้งหนี้แล้วขอให้นำไปชำระได้ที่สำนักงานประปาหรือที่ทำการไฟฟ้านครหลวงทุกแห่งและช่องทางการชำระอื่นๆ เช่น ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ห้างโลตัส เคาน์เตอร์ธนาคาร และ ๑๐๘ ช็อป ฯลฯ
และเนื่องจากมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมากมีหนี้ค้างจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ก่อนเริ่มมาตรการใช้น้ำฟรี แม้การประปานครหลวงจะแจ้งเตือนให้มาชำระแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ใช้น้ำเห็นว่ายังได้สิทธิ์ใช้น้ำฟรีอยู่จึงยังไม่ได้ชำระ ซึ่งหลังมาตรการใช้น้ำฟรีสิ้นสุด การประปานครหลวงจะแจ้งเตือนอีกครั้ง รวมทั้งจะมีใบแจ้งหนี้ค่าน้ำเดือนใหม่ด้วย ซึ่งผู้ที่ค้างชำระจะได้ใบแจ้งหนี้ ๒ ใบ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำกรุณามาชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยหากผู้ใช้น้ำรายใดต้องก…

เขตบางกอกใหญ่เชิญชวนปั่นจักรยานสู่เส้นทางท่องเที่ยว

เขตบางกอกใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมบางกอกใหญ่ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖๐๐-๑๗๐๐ โดยกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวประกอบด้วย สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เขต อาทิ วัดอรุณราชวราราม พระราชวังเดิม วัดโมลีโลกยาราม วัดหงส์รัตนาราม วัดสังข์กระจาย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวง ฤทธิณรงค์รอน
นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สินค้าราคาถูก การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียนและเยาวชนจากชุมชนในพื้นที่เขต โดยจะมีจักรยานและอาหารบริการฟรีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน ชั้น ๕ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๗ ๐๐๖๙ ต่อ ๕๗๑๙-๒๐ และ ๐ ๒๘๖๘-๑๒๕๓ ในวันและเวลาราชการ


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๕ มี.ค.๕๓

กิจการราชนาวีสโมสรมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กิจการราชนาวีสโมสร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๘๐ บาท ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสโมสรและบันเทิง จำนวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพศชาย อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กิจการราชนาวีสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๕๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๘ มี.ค.๕๓

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศห้ามสูบบุหรี่เพิ่ม

กระทรวงสาธารณสุข ปรับพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ใหม่ จัดสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่เด็ดขาด ฝ่าฝืนถูกปรับ ๒,๐๐๐ บาท คาดอีก ๔ เดือนมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและประเภทของสถานทสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว เป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรื่ พุทธศักราช ๒๕๓๕ โดยได้จัดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ใหม่ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ห้ามสูบโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะในหรือนอกอาคาร รวมถึงที่โล่งรอบบริเวณ อาทิ อุทยาน ศูนย์การเรียนรู้ ต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนกวดวิชา ธนาคาร ศาสนสถาน สนามกีฬา และ สถานพยาบาลทั้งของคนและสัตว์ที่รับผู้ป่วยใน, กลุ่มที่ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร แต่อนุโลมให้สูบภายนอกอาคารได้ อาทิ สถานที่ราชการ ปั้มน้ำมัน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป และกลุ่มที่สูบในอาคารได้ แต่ต้องมีห้องสูบที่จัดไว้เฉพาะ ซึ่งกลุ่มนี้คลุมท่าอากาศยานนานาชา…

สภากาชาดไทยเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๓ รวมใจถวายราชสดุดี ถวายพระพรพระภูมี ทรงพระเจริญ

สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “รวมใจถวายราชสดุดี ถวายพระพรพระภูมี ทรงพระเจริญ” สื่อความหมายถึงปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมใจกันแซ่ซ้องสดุดีในพระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ทองของเหล่าข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนาเทอญ
กิจกรรมภายในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๓ ประกอบด้วยการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๒๐๐ หน่วยงาน ที่มาร่วมกันจัดแสดงกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ ทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคกิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล การสอยดาว การสอยกัลปาพฤกษ์ การจำหน่ายสลากกาชาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ร้านศูนย์ศิลปาชีพ ๙๐๔ ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิอาสาเ…

กรมการขนส่งทางบกเปิดสอนหลักสูตร “พนักงานควบคุมรถเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ (รถขุด)

โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก เปิดสอนหลักสูตร พนักงานควบคุมรถเครื่องจักกลขนาดใหญ่ (รถขุด) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน โดยผู้ว่างงานที่จะเข้ารับการอบรม ต้องมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์อยู่แล้ว
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ศูนย์สอนขับรถ และพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์ อาคาร ๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑-๘๖๒๖

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๙ มี.ค.๕๓

บัลเล่ต์การกุศล เจ้าหญิงนิทรา ๒๐๑๐

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๓ พรรษา และในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี พระบรมราชาภิเษกสมรส ในปี ๒๕๕๓ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดการแสดงร้อง-เล่น-เต้น-ระบำ การกุศล ครั้งที่ ๘ ซึ่งจะนำเสนอการแสดงบัลเล่ต์ แจ๊สโบเดิร์นดานซ์ และระบำร่วมสมัย เรื่อง เจ้าหญิงนิทรา ๒๐๑๐ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๓๐ และ ๑๙๐๐ ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการแสดงครั้งนี้นอกจากเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสสำคัญแล้วยังมุ่งพัฒนาศักยภาพการแสดงของเยาวชนไทยให้มีความสามารถระดับสากลด้วย บัตรเข้าชมราคา ๑,๐๐๐,๘๐๐ ,๕๐๐ ,๓๐๐ และ ๒๐๐ บาท และมีบัตรพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษาเป็นหมู่คณะ ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ริมปิงซูเปอร์สไตร์ เชียงใหม่ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว และสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๘๙๖๓๕ – ๒๕๘๖ , ๐ ๘๙๗๘๘ – ๕๓๐๗ และ ๐ ๕๓๒๖ - ๐๓๗๓

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๙ มี.ค.๕๓

สาระน่ารู้ของผู้บริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง ๓ ต้อง..ของผู้บริจาค ต้องดื่มน้ำก่อนบริจาค ๓-๕ แก้ว ต้องรับประทานธาตุเหล็ก ต้องไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงก่อนบริจาคโลหิต โดยพันเอกนายแพทย์ ดำรง เชี่ยวศิลป์ ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐ ณ ห้องจุมภฎ ๑ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
โดยผู้เข้าฟังบรรยายจะได้รับความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในผู้บริจาคโลหิต ฯลฯ
ทั้งนี้ การบรรยายดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการความรู้เพื่อประชาชน จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๑-๒ เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หลักโภชนาการ การป้องกันโรคและภาวะต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย สามารถสำรองที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามได้ที่โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๔๓๐๐ ๐ ๒๒๖๓ ๙๖๐๐-๙๙ ต่อ ๑๘๒๑ ,๑๑๐๑

ข้…

ขอเชิญศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือร่วมงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ” ใน ๓ เมษายนนี้

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ กำหนดจัดงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ” ณ ลานสวนสนามหน้ากองบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖๓๐ เป็นต้นไป ร่วมกิจกรรมลีลาศ รำวงกับดนตรีวงใหญ่พร้อมการแสดงต่างๆ มากมาย
ผู้ที่สนใจร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จองโต๊ะร่วมงานราคม ๒,๐๐๐ บาท และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประธานรุ่นทุกรุ่น หรือที่ทำการสมาคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๑๑ ๕๘๕๕ นาวาโท สมบูรณ์ ถ้วยจินดา หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๐๖๗, นาวาโท สุทัศน์ ยอดวิญญูวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๐๖๓

ข้อมูล สมาคมศิษย์เก่า รร.ชุมพลทหารเรือ
๙ มี.ค.๕๓

โครงการมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและของดีเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและของดีเขตสวนหลวง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ บริเวณตลาดชุมชนวัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช ๓๕ เขตสวนหลวง
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมสองฝั่งคลอง และตลาดชุมชนวัดปากบ่อ เพื่อกระตุ้นหารท่องเที่ยวในเขตสวนหลวง และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำให้แพร่หลายยิ่งขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งคลองพระโขนง-ประเวศบุรีรมย์ สัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สถานที่ปลูกฝักปลอดสารพิษ ซึ่งตลอดระยะทางล่องเรือจะมีมัคคุเทศน์น้อยบรรยายให้ความรู้ และบนบกจะมีสถานที่ท่องเที่ยวประกอบด้วย ตลาดชุมชน วัดปากบ่อ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเขตสวนหลวง และสินค้า OTOP นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันเรือพายบริเวณท่าน้ำวัดปากบ่อด้วย
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมขอให้แจ้งลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานเขตสวนหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๒ ๔๖๖๗ ตั้งแต่บัดนี้จนครบตามจำนวนวันละ ๒…

หนังสือพระราชวังพญาไท วันวานและวันนี้

ชมรมคนรักวังในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดทำหนังสือ “พระราชวังพญาไทยวันวานและวันนี” รวบรวมภาพประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในพระราชวังอันเป็นโบราณสถานสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในรอบ ๑ ศตวรรษ จนถึงปัจจุบัน โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มละ ๖๐๐ บาท จะนำไปสมทบทุนในการอนุรักษ์พระราชวังพญาไท
พระราชวังพญาไท มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี มีความสำคัญเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมความรู้ในหลายเรื่อง ในบริเวณทุ่งพญาไท มีเนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ แต่เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ทำการเกษตร ทำนา ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทรงพามาดูการทำนาปลูกข้าว เลี้ยงน้ำชา ที่พระตำหนักเมื่อมาถึงรัชกาลที่ ๗ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการขาดดุลการค้า ทรงมีพระราชดำริให้จัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์งานแสดงสินค้าของสยามที่แสดงภูมิปัญญาไทย และเชิญชาวต่างประเทศมาชมเพื่อก่อให้เกิดการซื้อขายกับต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แปลงพระราชวังพญาไท เป็นโอเต็ลวังพญาไท และต่อมาได…

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕๕ พรรษา

โครงการผลิตและจำหน่าย “ม่วงเทพรัตน์” เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕๕ พรรษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จึงได้จัดทำโครงการผลิตและจำหน่าย Persion Violet จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เรียกขานนามว่า ม่วงเทพรัตน์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ม่วงเทพรัตน์” จึงใช้ชื่อว่าโครงการผลิตและจำหน่ายม่วงเทพรัตน์ เฉลิมพระเกียรติ โดย อพ.สธ. ได้ผลิตม่วงเทพรัตน์ ให้ออกดอกในขวด โดยการเพาะเนื้อเยื่อ ซึ่งขณะนี้นำการผลิตอยู่ที่ห้องปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพืช สวนจิตรลดา และที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ลำตะคอง อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ซื้อสามารถนำเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงในขวดออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติเพื่อเป็นไม้ประดับต่อไป โดยนำการเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายจำนวน ๑๕๕,๕๕๕ ขวด ราคาขวดละ ๑๕๕ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะใช้เป็นทุนในการก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม…

งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๓

คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๓ ภายใต้ชื่องาน “๑๐๐ ปี วันสตรีสากล:จากพันธกรณีสู่สตรีไทย” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และยกย่องเชิดชูสตรีที่ทำงานด้านสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ
วันสตรีสากลเริ่มมีเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ.๑๙๐๙ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำเร็จและความสำคัญของสตรีในประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงกลายเป็นการเฉลิมฉลองวันสตรีสากล โดยถือเอาวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล โดยสตรีในประเทศต่างๆ ได้จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองกันทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสตรีสากลเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ ตระหนักและยอมรับในบทบาทและความสามารถของสตรี รวมทั้งให้สตรีตระหนักในบทบาทและศักยภาพของตนเอง


ข้อมูล คณะกรรมการฯ
๑๑ มี.ค.๕๓

งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๕ ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๕ พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตำบลท่าฉลอม เทศบาลนครสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร กรมส่งเสริมแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๕ ปี มีสุขาภิบาลท่าฉลอม ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่บริเวณวัดสุทธิวาทวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
สุขาภิบาลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มีพระบรมราชโองการ ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม พร้อมกับพระราชทานชื่อถนนว่า “ถนนถวาย” ซึ่งประชาชนช่าวท่าฉลอมพร้อมกับพระราชทานชื่อถนนว่า “ถนนถวาย” ซึ่งประชาชนชาวท่าฉลอมได้ร่วมกันสละที่ดินและเงินสร้างไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นวันกำเนิดสุขาภิบาลแห่งแรกของไทย
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานที่ช่าวท่าฉลอมร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล …

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เดอะรอยัลเชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ท จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัลเชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ก่อตั้ง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นในประเทศไทย พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเสด็จไปทรงศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุขศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเอาความรู้ วิทยากร ที่ได้รับกลับมาปรับปรุงการแพทย์ในประเทศไทย ทรงอุทิศพระราชทรัพย์จำนวนมากเพื่อความเป็นหลักฐานของแพทยศาสตร์ปัจจุบัน ทรงเป็นอัจฉริยะมุรุช และทรงมีพระคุณแก่การแพทย์โดยอเนกนานัปการ จนเป็นปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันถวายพระสมญานามว่า “องค์บิดาแห่งการแพทย์ไทย” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงตั้งกองทุนชื่อ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า…

กองทัพเรือเตรียมประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ต.๙๙๔

กองทัพเรือ เตรียมประกอบพิธีวางกระดูกงูหรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ต.๙๙๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในพิธีวางกระดูกงูเรือฯ
กองทัพเรือ ได้ดำเนินตามพระกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๕ ความตอนหนึ่งว่า “เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.๙๑ ได้แล้วควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม” ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินโครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชุดเรือ ต.๙๙๑ จำนวน ๓ ลำ ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นในปีงบปประมาณ ๒๕๕๒ กองทัพเรือโดยกรมอู่ทหารเรือ ได้เตรียมการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเพิ่มอีก จำนวน ๓ ลำ คือ ต.๙๙๔ เรือ ต.๙๙๕ และเรือ ต.๙๙๖ โดยดำเนินการพัฒนาแบบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๙๙๔ ให้มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการพิจารณาจากปัญหาข…

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เปิดอบรมแล่นใบเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๕๓

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมแล่นใบเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรเยาวชนและหลักสูตรบุคคลทั่วไป โดยหลักสูตรเยาวชนจะเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๘-๑๔ ปี ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๖๓๐ กำหนดสอบว่ายน้ำวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๐๐ และทำการอบรมจำนวน ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
สำหรับหลักสูตรบุคคลทั่วไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๖๓๐ กำหนดสอบว่ายน้ำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๐๐ โดยอบรมจำนวน ๙ วัน ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมแล่นใบเบื้องต้นพร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัว, รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, ค่าสมัครหลักสูตรเยาวชน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ,ค่าสมัครหลักสูตรบุคคลทั่วไป จำนวน ๑,๖๐๐ บาทที่สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ส่วนแยกสัตหีบ อ่าวดงตาล ถนนเลียบทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๒ ๐๘๕๒ หรือ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๙๔ หรือดู…

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

ในปัจจุบันนี้ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมีบทบัญญัติลงโทษผู้กระทำความรุนแรง รวมทั้งกำหนดให้มีวิธีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ถูกกระทำ นอกจากนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ยังเข้าไปมีบทบาทสำคัญอยู่ในข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้น
กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้น แต่ผลสำเร็จในการยุติความรุนแรงจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนหรือคนในสังคมช่วยกันสอดส่องดูแล ดังนั้น หากพบเห็นเหตุการหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ประชาบดีหมายเลขโทรศัพท์ ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั่วประเทศ

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๔ มี.ค.๕๓

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี ๒๕๕๓

จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศให้ปราสาทพนมรุ้ง เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้ยังคงอยู่ตลอดไป และได้จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๓ นี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานมหัศจรรย์พนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถชมความอัศจรรย์ของพระอาทิตย์ที่สาดส่อง ๑๕ ช่องประตูของปราสาทพนมรุ้ง
ภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง ชุดมหัศจรรย์พนมรุ้งอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างโบราณสถานแห่งนี้ มีผู้แสดงนับร้อยชีวิตที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตมีกิจกรรมย้อนยุคหมู่บ้านโอทอป ประกวดรำอัปสรา การวิ่งมินิมาราธอนปราสาทเมืองต่ำพนมรุ้ง การประกวดวาดภาพมหัศจรรย์พนมรุ้ง และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมเที่ยวงานมหัศจรรย์พนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๓ ในวัน เวลา ดังกล่าว เพื่อร่วมชมอารยธรรมขอมโบราณ และช่วยกันฟื้นฟูศาสนาสถานพนมรุ้งให้คงไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๔ มี.ค.๕๓

โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน

กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน เริ่มโครงการครั้งแรกในวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๓๐-๑๓๐๐ โดยมีวาระ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่เขตหนองจอก ซึ่ง ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะลงพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมมากที่สุด และประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกวัน เพื่อมอบนโยบายพร้อมประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน การประปานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง และพายุฤดูแล้งที่อาจเกิดขึ้น
โดยโครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน จะจัดอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปตามเขตต่างๆ ตามวาระที่กำหนด เพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๕ มี.ค.๕๓

กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารศาลาลูกขุนในสำนักราชเลขาธิการในพระบรมมหาราชวัง
ภายในงานมีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกองศิลปาชีพ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผลิตภัณฑ์การบินไทย และผลิตผลทางการเกษตรจากฟาร์มตัวอย่าง โดยจะนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
จึงขอเชิญร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๐ ๗๒๐๐ ต่อ ๓๑๑๐ และ ๓๔๐๖

ข้อมูล สำนักราชเลขาธิการ
๕ มี.ค.๕๓

โครงการเรือพยาบาลกองทัพเรือ-ศิริราช

กองทัพเรือร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดทำโครงการพยาบาลกองทัพเรือ-ศิริราช ระหว่างช่วงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการช่วยชีวิตหรือลำเลียงผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา/คลอง เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช ในกรณีเร่งด่วน โดยใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำในการลำเลียง และเป็นการสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกองทัพเรือ มีพื้นที่ปฏิบัติงานตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม ๘-สะพานสมเด็จ พระเจ้าตากสิน รวมทั้งพื้นที่ที่พิจารณาตามความเหมาะสม
กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้ขึ้นระวางประจำการเรือพยาบาล จำนวน ๑ ลำ ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติราชการกับหน่วยเฉพาะกิจ กองเรือยุทธการที่ ๔๐๑ (ฉก.กร.๔๐๑) มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบกับศิริราชพยาบาลมีแนวความคิดในการเพิ่มเส้นทางการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินโดยการใช้เรือพยาบาล กองทัพเรือ จึงได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดทำโครงการเรือพยาบาลกองทัพเรือ-ศิริราช ขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ร…

กองดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

กองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยรับสมัครทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๑) สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีร่างกายแข็งแรง สามารถว่ายน้ำได้ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สูติบัตรของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษาแสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองของสถานศึกษาแสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงสัญชาติของผู้สมัคร บิดา และมารดาผู้ให้กำเนิด ค่าถ่ายรูป ๑๐๐ บาท และหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร
ผู้ที่สนใจซื้อระเบียบการและใบสมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ไม่เว้นวันหยุดราช…

ขอเชิญเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมร้านกองทัพเรือและสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๓

กองทัพเรือ และสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมออกร้านงานกาชาดลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ – ๒๓๐๐ โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดแสดงดนตรี การแข่งขันยิงปืนเกมส์ชิงโชค การจำหน่ายสินค้าราคาถูก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
นอกจากนี้ สมาคมภริยทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายในร้านของสมาคมภริยาทหารเรือ อาทิ การช้อนไข่เต่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแม่บ้านทหารเรือ การทำนายโชคชะตา และยังได้ทำสลากบำรุงสภากาชาด ราคาฉบับละ ๑๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย ชิงรางวัลใหญ่มากมาย อาทิ ทองคำแท่ง, โทรทัศน์สี LCD พร้อมชุดโฮมเธียเตอร์, รถจักรยานยนต์, เครื่องกรองน้ำ, ตู้เย็น ,เตาแก๊สหัวเดียว และพัดลมตั้งพื้นโดยจะออกสลากรางวัลในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณร้านของสมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดรับของรางวัลตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ ในวันและเวลาราช…

มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๓

กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๓ โดยตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วางมาตรการพร้อมรวบรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานในและนอกสังกัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
ในส่วนของสำนักการระบายน้ำได้ประสานกรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทานในการผันน้ำเข้าคลอง เพื่อรองรับการเกษตรในพื้นที่ กทม. จำนวน ๑๗๔,๘๖๗ ไร่ มีทั้งพื้นที่ทำนา พืชผัก สวนผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไร่หญ้าและปศุสัตว์ และขอแจ้งเตือนเกษตรกรงดทำนาปรังรอบ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน นอกจากนี้ยังต้องเตรียมการจัดสรรน้ำรองรับการคมนาคมในคลองแสนแสบที่เป็นเส้นทางการสัญจรทางน้ำหลักในปัจจุบัน รวมทั้งป้องกันน้ำเค็มทะลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วย พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้ประสานการประปานครหลวง ๑๕ สาขา รวม ๒๙ จุด
สำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๕๕ หรือสำนักงานเขตที่ตนอาศัย


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒ มี.ค.๕๓