Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2010

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โรงเรียนนายเรือ เปิด “ศูนย์รับบริจาคและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย และผู้ประสบภัยหนาว โรงเรียนนายเรือ” เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ และภัยหนาวที่กำลังจะมาถึง ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาค สามารถติดต่อหรือบริจาคด้วยตนเองได้ที่ กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ หมายเลข โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๓๘๗๙ และ ๐๒ ๔๗๕ ๓๙๖๓ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้อมูล รร.นร.
๒๙ ต.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีกำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อการกุศลและสงเคราะห์ครอบครัวโดยไม่หวังผลกำไรโดยเปิดรับสมัครข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มียศทหารเรือและคู่สมรส อายุเกิน ๔๕ ปี แต่ไม่เกิน ๕๕ ปี (๒๔๙๘ – ๒๕๐๘)
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ที่ กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีแผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีกำหมด ๒ เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๘๓ – ๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๘๑


ข้อมูล กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์
๒๙ ต.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เชิญชมร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุด พระบารมีล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวง

เชิญชมร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุด พระบารมีล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมพิเศษร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุด พระบารมีล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และน้อยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสวรรคต ในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
นิทรรศการนี้ นำเสนอ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศไทย และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดระยะเวลา ๔๒ ปี แห่งการครองราชย์ และมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมาย มีการนำเสนอหลากหลายรูปแบบด้วยเทคนิคพิเศษ รวมทั้งมีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “สยามมินทร์ พระยศยิ่งยง” ด้วยเทคนิค ๔ มิติความยาวประมาณ ๔๐ นาที วันละ ๑๐ รอบละ ๖๕ ที่นั่ง นำแสดงโดย วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์ และรินลณี ศรีเพ็ญ
จึงขอเชิญผู้สนใจ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบารมีล้นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวง และภาพยนตร์ สยามมินทร์ พระยศยิ่งยง ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และสอบถามรายละเอียดหรือจองที่นั่งช…

กฐินพระราชทานของ กห. ประจำปี ๒๕๕๓

กระทรวงกลาโหม กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔๐๐ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ได้ที่สำนักงานการเงิน กรมเสมียนตรา ในศาลาว่าการกลาโหม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๗๓๙๙, ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๓๐ หรือโดยธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ส่งเงินในนาม พันเอก นิธิ เพ็ญภาคกุล หัวหน้าสำนักงานการเงิน กรมเสมียนตรา (การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กห. ประจำปี ๒๕๕๓) ในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ สั่งจ่ายไปรษณีย์หน้าพระลาน หรือโอนเงินทางธนาคารได้ที่บัญชี ออมทรัพย์ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงกลาโหม เลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-๖๙๒๘๙-๓ ชื่อบัญชี “การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กห. ประจำปี ๒๕๕๓” กรณีโอนเงินเข้าบัญชีฯ กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินให้กรมเสมียนตราทราบทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๒๒ ๗๓๙๙

งานรัตนโกสินทร์เฟสติวัล ๒๕๕๓

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหอการค้าไทย กำหนดจัดงาน “รัตนโกสินทร์ เฟสติวัล ๒๕๕๓” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ระหว่างเวลา ๑๗๐๐-๒๔๐๐
การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อย้อนรำลึกถึงความเจริญของบ้านเมือง ความงดงามของห้างร้านที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยไม่เสื่อมคลาย ให้ชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๒๘ ปี ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรีทั้ง ๙ รัชกาล กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ ตำนานคู่แผ่นดิน จัดแสดงประวัติศาสตร์อันยาวนานของบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงสินค้าที่เติบโตมาพร้อมกับความเจริญของบ้านเมือง การจัดแสดงรถยนต์โบราณ ตลาดโบราณ มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนมโบราณ สมุนไพร เครื่องใช้สอย ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน ลานแสดงดนตรี และในปีนี้ หอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และรองนางสาวไทยอันดับ ๑ และรองนางสาวไทย อันดับ ๒ เพื่อทำหน้าที่ด้านการค้าประชาสัมพันธ์บทบาทและกิจกรรมของหอการค้าไ…

งานรัตนโกสินทร์เฟสติวัล ๒๕๕๓

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหอการค้าไทย กำหนดจัดงาน “รัตนโกสินทร์ เฟสติวัล ๒๕๕๓” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ระหว่างเวลา ๑๗๐๐-๒๔๐๐
การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อย้อนรำลึกถึงความเจริญของบ้านเมือง ความงดงามของห้างร้านที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยไม่เสื่อมคลาย ให้ชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๒๘ ปี ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรีทั้ง ๙ รัชกาล กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ ตำนานคู่แผ่นดิน จัดแสดงประวัติศาสตร์อันยาวนานของบริษัทหรือห้างร้านต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงสินค้าที่เติบโตมาพร้อมกับความเจริญของบ้านเมือง การจัดแสดงรถยนต์โบราณ ตลาดโบราณ มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนมโบราณ สมุนไพร เครื่องใช้สอย ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน ลานแสดงดนตรี และในปีนี้ หอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และรองนางสาวไทยอันดับ ๑ และรองนางสาวไทย อันดับ ๒ เพื่อทำหน้าที่ด้านการค้าประชาสัมพันธ์บทบาทและกิจกรรมของหอการค้าไ…

พิธีปล่อยเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก

กองทัพเรือ กำหนด ประกอบพิธีปล่อยเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก จำนวน ๒ ลำ ลงน้ำ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ อู่เรือของบริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดหาเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก ๒ ลำนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนเรือระบายพลขนาดใหญ่ ชุดเรือหลวงมัตโพน จำนวน ๔ ลำ ซึ่งมีแผนจะปลดระวางประจำการ และเพื่อรองรับภารกิจการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนการลำเลียงยุทโธปกรณ์ทางทะเล การลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภค การช่วยเหลือประชาชน การลำเลียงน้ำจืดสนับสนุนเรือ หน่วยราชการ ประชาชนตามเกาะ และแนวขอบฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาขาดแคลน รวมทั้งสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ สำหรับพิธีปล่อยเรือลงน้ำนั้น เป็นพิธีที่จัดขื้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือที่จะปล่อยลงน้ำ ในวันที่เป็นวันมงคล

ข้อมูล คณะกรรมการ
๒๗ ต.ค.๕๓

ภูเก็ตซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยทางทะเล-อากาศจากเหตุสึนามิถล่ม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายวางแผนกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือและอพยพผู้ป่วยในภาวะวิกฤตทางทะเลและทางอากาศยานจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติในวาระครบรอบ ๖ ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ โดยจะดำเนินการฝึกซ้อมจริงในวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ และผู้ประกอบการมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการให้ความช่วยเหลือและอพยพผู้ป่วยในภาวะวิกฤตทางทะเลและทางอากาศยาน และเพื่อให้การประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๑ ต.ค.๕๓

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรืวันคล้ายวันสถาปนกรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชากรมกิจการพลเรือนทหารเรืออนทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๗ อัตรา โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
ผู้ที่สนใจสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป , ใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ - ๑๕๐๐ ที่แผนกแรงงาน กองกำลังพลและธุรการ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๓๙

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๑ ต.ค.๕๓

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรืวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรืออนทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยจะมีการประกอบพิธีสงฆ์ การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การสนับสนุนงานตามโครงการพระราชดำริ งานพัฒนาประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบปีที่ ๑๕ มี พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
ข้อมูล กปจ.ฯ
๒๑ ต.ค.๕๓

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยจะมีการประกอบพิธีสงฆ์ การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การสนับสนุนงานตามโครงการพระราชดำริ งานพัฒนาประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบปีที่ ๑๕ มี พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
ข้อมูล กปจ.ฯ
๒๑ ต.ค.๕๓

ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมโครงการ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย ๕๓”

กองทัพเรือ ร่วมกับจังหวัดพังงา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กลุ่มบริษัททรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่งอันดามัน หลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ เมื่อปลายปี ๒๕๔๗ ให้คงความสวยงาม และเป็นที่ประทับใจในสายตานักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยโครงการอาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๓ จัดในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ต.ค.๕๓ ณ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรยุทธิ์ จุลานนท์ องคมนตรี มาเป็นอาสาสมัครกิติมาศักดิ์ และเป็นประธานโครงการอาสาอนุรักษ์ทะเลไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการติดตั้งทุ่นจอดเรือ เพื่อเป็นการรักษาปะการัง รวมทั้งการทำความสะอาดแนวปะการัง เก็บขยะใต้ท้องทะเล การปล่อยและแพร่พันธุ์หอยมือเสือ จากอุทยานแห่งชาติฯ การปล่อยลูกเต่าทะเล ซึ่งทางกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนพันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
กองทัพเรือ ได้มอบให้ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยมี พลเรือโท ชุมนุม อ…

กทม. แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนต้านไข้หวัด ๒๐๐๙

กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมอบนโยบายแก่อาสาสมัครสาธารณสุขของ กทม. ให้เร่งลงพื้นที่รณรงค์ให้ข้อมูลประชาชน ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการป้องกันตนจากไข้หวัด ๒๐๐๙ โดยเฉพาะ ๗ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค อาทิ แพทย์ พยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า ๗ เดือน , คนอ้วนน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม, ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ , บุคคลอายุ ๖ เดือน – ๒ ปี , บุคคลอายุ ๒-๖๔ ปี ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน ผู้ติดเชื้อ HIV,และผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ขอให้บุคคลใน ๗ กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ๒๐๐๙ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่โรงพยาบาล กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๐ ต.ค.๕๓

ร้านภูฟ้าอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ “กระต่ายขี่เต่า” มาจัดทำเป็นคอลเลคชั่น

ร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉลองครบรอบ ๙ ปีด้วยการเปิดสาขาใหม่ คือ สาขาศิริราช และสาขาพาราไดซ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดสาขาศิริราช ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐ พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ร้านภูฟ้าอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ “กระต่ายขี่เต่า” มาจัดทำเป็นคอลเลคชั่นพิเศษ “โชคดีปีเถาะ อายุยืน รุ่งเรืองมั่นคง” โดยเริ่มวางจำหน่ายพร้อมกันทั้ง ๑๑ สาขา ใน ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
ร้านภูฟ้าก่อตั้งในปี ๒๕๔๔ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “กระต่ายขี่เต่า” มาจัดทำเป็นคอลเลคชั่นพิเศษ ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งคนไทยถือว่าเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความหนักแน่น มั่นคง ยั่งยืน และหมายถึงอายุยืนยาว เพื่ออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนา สถาพรและมีความสามัคคีในปีเถ…

กิจการให้กู้เงิน จัดทำ “โครงการห่วงใยผู้ใกล้เกษียณ”

กิจการให้กู้เงิน ได้จัดทำ “โครงการห่วงใยผู้ใกล้เกษียณ” เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ใกล้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้มีสิทธิกู้เงินตามโครงการฯ ต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปี ขึ้นไป จนถึงปีครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และจะต้องแสดงความจำนงขอรับบำนาญผ่าน กรมการเงินทหารเรือ ในวงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี ลดต้นทุกเดือน ผ่อนชำระไม่เกิน ๖ ปี หรือ ๗๒ งวด ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำมีอายุราชการมากกว่าระยะเวลาการผ่อนชำระ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินให้ยื่นแบบคำขอกู้เงินพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานกิจการให้กู้เงิน แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับหลักเกณฑ์และแบบคำขอกู้เงินสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/welfare/wmn หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๗๙ และ ๕๕๒๕๑ -๒ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙

ข้อมูล เสียงตามสาย
๑๔ ต.ค.๕๓

งาน ๕ ทศวรรษ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสครบครอบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงาน “๕ ทศวรรษ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ” เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
งานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งสมทบทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนต่างๆ
ผู้สนใจหาซื้อบัตรได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยโต๊ะวีไอพี ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท โต๊ะพิเศษ ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท โต๊ะธรรมดา ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท หรือร่วมบริจาคเงินสมทบผู้บริจาคเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับเหรียญนวมหาราชทองคำประดับเพชร บริจาคตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะไปรับเหรียญนวมหาราชกรอบทองคำประดับเพชร และผู้บริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บา…

โครงการถวายปณิธาน ล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรขนส่ง จัดทำโครงการถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในสามโครงการด้านเศรษฐกิจเมืองตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
การดำเนินการโครงการ จะเป็นการรวบรวมรายชื่อ จำนวน ๑ ล้านรายชื่อ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ทางจราจรร่วมกันปฏิบัติตามกฎและรักษาวินัยจราจร ประชาชนที่ร่วมโครงการสามารถลงชื่อผ่าน ๓ ทาง ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook ไปรษณียบัตรหรือจดหมายและสถานที่จัดงาน ซึ่งจะจัดตามสถานที่ต่างๆ ตลอดปี ๒๕๕๔ ส่วนอีกสองโครงการด้านเศรษฐกิจเมืองที่จะจัดทำคือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า โมโนเรล สายจุฬาจากสยามถึงสามย่าน และโครงการทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) สายสุขุมวิทจากนานาถึงแบริ่ง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๔ ต.ค.๕๓

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว

กองทัพเรือ เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นหน่วยรับบริจาค
ซึ่งการรับบริจาคนั้น เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบัน และเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที โดยจะนำเงินบริจาคไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้ตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัยจริงๆ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ที่
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๖๐ ในเวลาราชการ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ นอกเวลาราชการ
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามวัดชิโนรส) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๗๕ ๔๙๔๓ และ ๐ ๒๔๑๑ ๒๑๔๗ ในเวลาราชการ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๒๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๖๙ นอกเวลาราชการ

ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๑ ต.ค.๕๓

โรงกษาปณ์ฟินแลนด์จัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติในหลวง

โรงกษาปณ์ฟินแลนด์แห่งประเทศฟินแลนด์ ได้ขอพระบรมราชานุญาตจัดทำชุดเหรียญที่ระลึกโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี บรมราชาภิเษก เพื่อยกย่องเชิดชูโครงการในพระราชดำริต่างๆ อันนำมาซึ่งการพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวไทย
โรงกษาปณ์แห่งประเทศฟินแลนด์และโรงกษาปณ์ไทย มีความสัมพันธ์อันดีกันมามากกว่า ๒๐ ปี โดยโรงกษาปณ์ประเทศฟินแลนด์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อคนไทย จึงคิดทำโครงการดังกล่าวขื้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนับเป็นครั้งแรกที่โรงกษาปณ์ฟินแลนด์จัดทำโครงการพิเศษขนาดใหญ่ เช่นนี้ถวายแด่ราชวงศ์
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติทำจากโลหะสีทองคุณภาพดีเรียกว่า ทองนอร์ดิก ประกอบด้วยเหรียญ จำนวน ๖ เหรียญ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๗-๒๘ มม. น้ำหนัก ๙.๖ กรัม ออกแบบอย่างสวยงามมีความหมาย ด้านหน้าของทุกเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระอิริยาบถทรงงาน ด้านหลังเป็นภาพที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและคิดค้นวัตกรรม
ชุดเหรียญเฉล…

โครงการเฉลิมพระเกียรติ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๓”

กองทัพเรือร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๓ โดยจัดกิจกรรมดำน้ำผูกทุ่นจอดเรือ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา
โครงการนี้ เป็นการดำเนินการของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในลักษณะบูรณาการ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเล ให้คงสภาพสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล อันจะทำให้ระบบนิเวศน์เกิดความสมดุล และส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายด้านการอนุรักษ์ของกองทัพเรือ โดยนอกจากกองทัพเรือจะจัดเรือและกำลังพลร่วมสนับสนุนกิจกรรมแล้วยังจัดให้มีการปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ใน ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ด้วย
ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๑ ต.ค.๕๓

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัดเนินสมบูรณ์ (บ่อลูกรัง) ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐๑๕ โดยมี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ ในการนี้ คณะกรรมการฯ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการถวายผ้ากฐินดังกล่าว โดยมีกำหนดตั้งองค์กฐินฉลองที่วัดเนินสมบูรณ์ ใน ๒๙ ตุลาคม และพิธีถวายผ้ากฐินในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคร่วมการกุศลได้ที่ กองการเงิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ โทร.๖๑๑๐๐ หรือ ๐ ๓๘๔๓ ๗๗๗๒ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “เงินกฐิน นย. หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๒-๖๐๘๐๐-๘

ข้อมูล นย.
๑๒ ต.ค.๕๓

กทม. เปิดสอบ ๑๕๐ ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดสอบการแข่งขันข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐๐ ตำแหน่ง โดยจะเปิดรับบุคคลภายนอกเข้ารับราชการระดับ ๓ จำนวน ๑๕๐ ตำแหน่ง และสอบเปลี่ยนสายงานข้าราชการภายในสังกัด กรุงเทพมหานครอีก ๑๕๐ ตำแหน่ง
กรุงเทพมหานคร จะเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th ในหัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในกระบวนการจัดสอบจะจัดอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยจะคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
จึงขอเชิญผู้สนใจดูรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ข้างต้น
ข้อมูล กทม.
๑๒ ต.ค.๕๓

งานนิทรรศการ “คิดถึง....สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๑๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรน์ จำกัด เชิญชวนทุกท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในงานนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๑๔ ภายใต้แนวคิด “บ้าน” โดยที่บ้านแต่ละหลังบอกเล่าถึงการดำรงพระชนมชีพในแต่ละช่วงพระชนมายุ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเข้ารับการศึกษา ความรักและความผูกพันที่ทรงมีต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รวมถึงพระราชธิดาและพระราชโอรส ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงปฏิบัติตลอดพระชนมชีพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย
นอกจากนี้ภายในงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงยังได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายฝีมือชาวบ้านในโครงการพัฒนาดอยตุง ตลอดจนพันธุ์ไม้ต้นไม้จากเมืองเหนือ และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ มาจำหน่าย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานได้ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๘ ๑๐๐๐ ต่อ ๒๓๔ ๒๓๙

โปรดเกล้าฯ ตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี รัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแบบตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิดอักษร พระปรมาภิไธย จ.ป.ร.ประดิษฐานอยู่ใจกลางตรา หมายถึงพระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจไพร่ฟ้าประชากรดั่งเลข ๑๐๐ ในหัวใจสีชมพูด้านล่างแบบลวดลายไทย หมายถึงความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย แพรแถบประดิษฐ์อักษร ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคต สีที่ใช้ เป็นสีชมพู คือ สีประจำวันพระบรมราชสมภพ สีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ สีเหลืองแทนแสงสว่างสีทอง เปรียบด้วยพระองค์เปี่ยมคุณค่าหาผู้ใดเปรียบ สีเขียว คือ ความสดชื่น เกษมสำราญ ออกแบบโดย น.ส.ณิชชยา สาระรัตน์ นายช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม
จึงขอเชิญชวนหน่วยราชการและประชาชนประดับตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี รัชกาลที่ ๕ อย่างพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และกระทรวงวัฒนธรรม ยังกำหนดจัดงาน ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคต โดยจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ ลานพระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ นิทรรศการในส่วนภูมิภาค จะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติเคลื่อนที่ ๔ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ …

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนและกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ประกาศผลการตัดสิน การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น ๕๐๐ ทุน และกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องอเนกประสงค์
สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรให้นำบุตรไปรับทุนการศึกษาพร้อมกับตนเองเพื่อรายงานตัวลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๘๑๕ – ๐๙๐๐ หากสมาชิกท่านใดไม่สามารถนำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวันดังกล่าวได้ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ และสมาชิกสามารถติดต่อขอรับเงินทุนการศึกษาของบุตรได้ นับตั้งแต่วันที่ทำพิธีมอบทุนแล้ว ๓๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ หากพ้นกำหนดทาง สอ.วด.จะงดจ่ายและนำเงินส่งคืนกลับเข้ากองทุนสาธารณประโยชน์ของ สอ.วด.ต่อไป

ข้อมูล สหกรณ์ฯ
๗ ต.ค.๕๓

งานวันหม่อมงามจิงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรตต์ บุรฉัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ ๒๖ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๓๐ ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลระดับโลก เนื่องด้วยได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ ๑๒๒ ปี อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ผู้เสียสละ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมากเมื่อ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จัดให้มีรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ขึ้น มอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกในความสามารถและในคุณงามความดีของหม่อมงามจิตต์ ปูชนียบุคคลระดับโลกที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในปี ๒๕๕๓ …

งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ ๒๖ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๓๐ ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลระดับโลก เนื่องด้วยได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลก เป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ ๑๒๒ ปี อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ผู้เสียสละ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมากเมื่อ ๕๐ กว่าปีที่แล้ว มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จัดให้มีรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ขึ้น มอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกในความสามารถและในคุณงามความดีของหม่อมงามจิตต์ ปูชนียบุคคลระดับโลกที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในปี ๒๕๕๓ …

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตัดผม จำนวน ๑ อัตรา โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป , สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาของรัฐ ได้ที่แผนกธุรการ กองธุรการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๖๑๖ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๑๓๒

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๖ ต.ค.๕๓

จัดประกวดหนังเทิดพระเกียรติเหลืองฟ้ามหามงคล

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติเหลืองฟ้ามหามงคล “ตามรอยคู่ฟ้า ศึกษาอุทยานแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ระดับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ๒. ระดับบุคคลทั่วไป ชิงรางวัลรวมกว่า ๗๖๐,๐๐๐.-บาท เปิดรับสมัคร และส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๑๙ พฤศจิกายน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อเข้าไปใช้สถานที่ถ่ายทำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครที่กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ตามรอยคู่ฟ้า ศึกษาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๑ ๕๓๙๔ และเว็บไซต์ www.dnp.go.th

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๖ ต.ค.๕๓

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
จังหวัดสกลนคร อยู่ในภาคอีสานตอนบน ห่างจากกรุงเทพ ๖๔๗ กิโลเมตร เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่า ถิ่นธรรมะและอารยธรรม มีพระเกจิอาจารย์ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบหลายรูป อาทิ หลวงปู่มั่น ภูมิทัตโต, หลวงปู่ฝัน อาจาโร , หลวงปู่หลุย จันทรสาโร เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติ โบราณสถานที่มีคุณค่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมือง ๘ เผ่า ล้วนแต่ผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมีสืบทอดกันมา สำหรับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ปีนี้ มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสาน การประกวดปราสาทผึ้งโบราณ ปราสาทผึ้งประยุกต์ การแสดงแสง สี เสียง ประกอบขบวนแห่ปราสาทผึ้ง มีการทำบุญตักบาตร การประกวดแข่งขันทำพานบายศรี การแสดงวิถีชีวิชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร และมหรสพต่างๆ มากมาย
จึง…

รับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำชั้นต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำชั้นต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศไม่เกินเรือเอก อายุไม่เกิน ๒๙ ปี และนายทหารประทวนชั้นยศไม่เกินจ่าเอก ไม่จำกัดพรรค-เหล่า อายุไม่เกิน ๒๙ ปี และจะต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกำหนดฝึกอบรมหลักสูตรประดาน้ำชั้นยศ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่แผนกปฏิบัติการใต้น้ำ กองทดสอบสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมสามารถยื่นใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งถึงกรมสรรพาวุธทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓-วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนสรรพาวุธฯ (สัตหีบ) หรือทางเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/ordn/educ_web/educ_index.html

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๔ ต.ค.๕๓

ไหว้พระ ๙ วัดกับ ขสมก.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดบริการไหว้พระ ๙ วัด ใน ๑๐ เส้นทาง ประกอบด้วย
๑. หมอชิตใหม่-ไหว้พระ ๙ วัด ราคา ๔๑๙ บาทต่อที่นั่ง
๒. หมอชิตใหม่-สุพรรณบุรี (ตลาดสามชุก ๑๐๐ ปี) ชมตลาดสามชุก ๑๐๐ ปี หมู่บ้านควาย และไหว้พระ ราคา ๔๒๙ บาทต่อที่นั่ง
๓. อนุสาวรีย์-ไหว้พระ ๙ วัด ในกรุงเทพมหานคร ราคา ๓๒๙ บาทต่อที่นั่ง
๔. อนุสาวรีย์-ไหว้พระ ๙ วัด อยุธยา ราคา ๓๕๙ บาทต่อที่นั่ง
๕. อนุสาวรีย์-ไหว้พระ ๙ วัด นครปฐม ราคา ๓๖๙ บาทต่อที่นั่ง
๖. อนุสาวรีย์-ฉะเชิงเทรา-บางแสน ชมตลาดคลองสาน ๑๐๐ ปี อ่างศิลา ศาลเจ้าหน่าจาซาไทจือ เจ้าแม่เขาสามมุขจีน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชายหาดบางแสน ตลาดหนองมน และไหว้พระ ราคา ๔๒๙ บาทต่อที่นั่ง
๗. หมอชิต-ไหว้พระ ๙ วัด สุพรรณบุรี ราคา ๔๒๙ บาทต่อที่นั่ง
๘. หมอชิตใหม่-ไหว้พระ ๙ วัด ชัยนาท ราคา ๔๕๙ บาทต่อที่นั่ง
๙. อนุสาวรีย์-ไหว้พระ ๙ วัด เกาะเกร็ด นนทบุรี ราคา ๒๙๙ บาทต่อที่นั่ง
๑๐. หมอชิต-อุทัยธานี ชมเขื่อนเจ้าพระยาและไหว้พระ ราคา ๔๖๙ บาทต่อที่นั่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ Call Center 184 ทุกวัน เวลา ๐๖๐๐-๒๒๐๐ และสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๖ ๒๗…

งานประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ

มูลนิธิสหภูมิภาคทักษิณ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ชาวสหภูมิภาคทักษิณ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่วัดดุสิดารามวรวิหาร
เพื่อเป็นโอกาสให้พี่น้องชาวภาคใต้ทั้ง ๑๔ จังหวัด ที่เข้ามาอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งไม่มีโอกาสกลับไปทำบุญวันสารทเดือนสิบที่ภูมิลำเนาบ้านเกิด ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญอุทิศแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาของชาวภาคใต้ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกหลาน ในงานจะมีการทอดผ้าป่าจัดหาทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร เด็กนักเรียนชาวใต้ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งจัดหาทุนสงเคราะห์พระภิกษุ-สามเณร ที่อาพาธและสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ด้วย รวมทั้งกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของภาคใต้ รวมทั้งจะมีการสาธิตและจำหน่ายสินค้าและขนมท้องถิ่นของพี่น้องภาคใต้
จึงขอเชิญพี่น้องชาวภาคใต้ รวมถึงประชาชนที่สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๔ ต.ค.๕๓