Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2012
แพทย์โรคผิวหนัง เตือนเล่นน้ำทะเลช่วงแดดแรงอาจทำให้ผิวหนังไหม้ แนะควรเล่นน้ำช่วงเช้า หรือเย็น เนื่องจากในระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่คาดการณ์ว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุด และอุณหภูมิจะอยู่ที่ ๔๐-๔๒ องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศและแสงแดดที่ร้อนในวันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายของคนเราในหลายๆ ด้าน

นายแพทย์ปรีดา โมทนาพระคุณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง กล่าวถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของคนเราว่าในช่วงที่อากาศร้อนจัด ร่างกายของมนุษย์จะเกิดการร้อนแดด ร่างกายจะเสียเหงื่อจำนวนมากโดยไม่รู้สึกตัว ดังนั้น ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอ และจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายขาดน้ำให้สังเกตน้ำปัสสาวะ ถ้าใสขาวแสดงว่าไม่ขาดน้ำ แต่ถ้าสีเข้มเราต้องดื่มน้ำเข้าไป อย่างไรก็ตาม การที่เราเกิดอาการกระหายน้ำ นั่นหมายถึงร่างกายคนเราขาดน้ำไปถึง ๒ ลิตร

การเล่นน้ำทะเลในช่วงหน้าร้อนเวลาที่มีแดดจัดจะทำให้ผิวหนังไหม้ แม้จะทายากันแดด ยาก็จะถูกน้ำชะไปไม่สามารถช่วยได้ ทางที่ดีควรเล่นน้ำในช่วงเช้าหรือเย็นๆ หรืองดเล่นน้ำในช่วงหน้าร้อน อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาถูกแดดเผาจนผิวหนังไหม้ สิ่งที่ควรงด คือ อย่าทำให้เกิดการระคาย…
ปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วย พระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลเป็นวันสวดมนต์ เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล (วันเกษตรกร) อันเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธีในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับในวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จะประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยกำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี อันเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา ปีนี้ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ สมสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรมชลประทาน และนางสาวเจษฎาภรณ์ สถาปัตยนนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นาวสาวสุมาลี จำเริญ นิติกรปฏิบัติการ กรมปศ…
จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยองจัดงาน “มหกรรมทุเรียนโลก ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณทะเลสาบทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และเผยแพร่ให้ทุเรียนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองจันท์ การประกวดผลไม้ ๕ ชนิด คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และสละ กิจกรรมถนนผลไม้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจำหน่ายสินค้าโอทอป การสาธิตการกวนทุเรียน การทอดทุเรียน การแข่งขันกีฬาทางน้ำ การแสดงมหรสพตลอดงาน และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อีกมากมาย

จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๐๑ และ ๐ ๓๘๖๕ ๕๔๒๐ – ๑

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒ พ.ค.๕๕

กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขอเชิญหน่วยงานราชการ รวมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดสร้าง “บ้านเต่าทะเล” ของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าให้อยู่คงความสมบูรณ์แก่ท้องทะเลไทยตลอดไป สามารถบริจาคได้ที่ฝ่ายการเงิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๑ ๔๗๖ – ๗ หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินอนุรักษ์ทะเล” เลขที่ ๓๐๒ – ๒ ๕๒๖๓๘ – ๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท กิตติ วงศ์รักษ์ หัวหน้าแผนกวิชาการและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๖๖ ๕๖๓๑

ข้อมูล สอ.รฝ.

๒ พ.ค.๕๕

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ ประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ( พลอาสาสมัคร ) เป็นจำนวนมาก โดยรับสมัครชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ – ๒๘ ปี เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง บุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธ ว่ายน้ำเป็น

หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร ประกอบด้วย ใบกองหนุน ( สด. ๘ ) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ( สด. ๔๓ ) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา โดยนำฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสารมาประกอบด้วย และรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ใบ และผลการตรวจร่างกาย

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒ , ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๐๒ – ๙ ต่อ ๙๓๑๔ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๑ พ.ค. ๕๕

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเหรียญดังกล่าวแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลักษณะของวัตถุมงคลดังกล่าว เป็นเหรียญทองแดงรูปไข่ มีพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์ ซึ่งการจัดสร้างในครั้งนี้ได้จัดพิธีมังคลาภิเษกในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ

- วัดอินทรารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

- วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง

- ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

- วัดศรีบูรพา จังหวัดตราด

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้นำวัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้กำลังพลทหารเรือส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งให้ประชาชนทั่วไปได้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในราคาเหรียญละ ๙๙ บาท ผู้ที่สนใจเช่าบูชา กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่ กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๘๓๓ – ๔๒๗๕ ในวัน – เวลา ราชการข้อมูล นย.

๑ พ.ค. ๕๕

กบข. ร่วมกับบริษัท ซี พี เอฟ เทรดดิ้ง จัดโครงการตู้เย็นชุมชน ซี พี เฟรชมาร์ท เพื่อสมาชิก กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. ที่ต้องการสร้างรายได้และมีธุรกิจเสริม สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจจำหน่ายอาหารแช่แข็งจาก ซี พี เฟรซมาร์ท ด้วยมูลค่าเงินลงทุนเพียง ๓,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกกบข. จะได้รับอุปกรณ์และสินค้าพร้อมจำหน่ายจากบริษัท ซี พี เฟรชมาร์ท ทันที

โครงการนี้ถือเป็นสิทธิพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิก กบข.เท่านั้น ด้วยทุนเริ่มต้นในการเป็นเจ้าของธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่พิเศษกว่าบุคคลทั่วไป ด้วยเงินทุนเพียง ๓,๐๐๐ บาท เท่านั้น สมาชิก กบข. จะได้รับตู้เย็นแช่แข็ง ๑ ตู้ และผลิตภัณฑ์แช่แข็งพร้อมจำหน่ายทันที นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิในการสั่งซื้อสินค้าแช่แข็งเครือซีพีในราคาพิเศษอีกหลายรายการ โดยสมาชิก กบข. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

สมาชิก กบข. ที่สนใจติดต่อได้ที่ Call Center ซี พี เฟรทมาร์ท โทร ๑๗๘๘ หรือ เว็บไซด์ www.gpf.or.th หรือโทร ๑๑๗๙ กด ๖ข้อมูล กบข.

๓๐ เม.ย.๕๕

กองทัพเรือ กำหนดจัดค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ รู้รัก สามัคคี มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป โดยจะนำเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง ๑๖ – ๑๗ ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ ๔ – ๕ ประมาณ ๓๐๐ คน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพ ฯ พื้นที่ภาคตะวันออก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พื้นที่ภาคใต้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ไปร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้ง การเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล การสาธิตการปฏิบัติงานของ รถสะเทินน้ำสะเทินบก …
กรมกำลังพลทหารเรือ จะจัดการประชุมสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการและการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการผู้ที่จะครบเกษียณอายุใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีวิทยากรจากกรมการเงินทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ วิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ และวิทยากรจากกรมสวัสดิการทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจ

ขอเชิญข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชั้นนายนาวาลงไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๓๐ เมษายน และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันที่ ๑๖ และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญเพื่อยื่นแก่เจ้าหน้าที่กรมกำลังพลทหารเรือ ประกอบด้วย สมุดประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัด ๑ เล่ม, บัญชีรับรองเวลารับราช…
พลเรือเอก วีรพล กิจสมบัติ รองผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร ร่วมกับประธานในพิธีฯ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิได้รับการประดับเครื่องหมายยศ รวมทั้งสิ้น ๗๐๒ นาย ซึ่งจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ จำนวน ๖๗๐ นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒๙ นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๓ นาย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรคะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ และคะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม จำนวน ๑๕ นาย ดังนี้

- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้แก่ นักเรียนจ่า ณัฐทณณศ์ สมเกตุ คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี และนักเรียนจ่า สมศักดิ์ รูปงาม คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติและคะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยม

- โรงเรียนสื่อสารและสารสนเทศทหารเรือ กองวิทยาการ กรมก…
เนื่องในวันอนามัยโลก ประจำปี ๒๕๕๕ (๗ เมษายนของทุกปี) ในปีนี้องค์การอนามัยโลก เน้นเรื่องผู้สูงอายุกับสุขภาพเพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ โดยกำหนดคำขวัญว่า “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน”

ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่มจำนวนรวดเร็วที่สุดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๙๓ โดยจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ๒ เท่าจากร้อยละ ๑๑ หรือจำนวน ๖๐๕ ล้านคน เป็นร้อยละ ๒๒ หรือประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านคน ใน พ.ศ.๒๕๙๓ หรือ ค.ศ.๒๐๕๐ ส่วนประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเช่นกัน จากการทำสำมะโนประชากรประเทศไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๓ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุกว่า ๘.๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของประชากรที่มีทั้งหมด ๖๕.๙ ล้านคน หากอัตราการมีบุตรยังเป็นเช่นนี้ คาดว่าในปี ๒๕๙๓ ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐

กระทรวงสาธารณสุขจึงสั่งการให้สถานบริการในสังกัดทุกแห่งจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งในสถานบริการและในชุมชน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยโรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งห้องน้ำ ทางลาด ที่จอด…
เนื่องในวันอนามัยโลก ประจำปี ๒๕๕๕ (๗ เมษายนของทุกปี) ในปีนี้องค์การอนามัยโลก เน้นเรื่องผู้สูงอายุกับสุขภาพเพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ โดยกำหนดคำขวัญว่า “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน”

ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่มจำนวนรวดเร็วที่สุดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๙๓ โดยจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ๒ เท่าจากร้อยละ ๑๑ หรือจำนวน ๖๐๕ ล้านคน เป็นร้อยละ ๒๒ หรือประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านคน ใน พ.ศ.๒๕๙๓ หรือ ค.ศ.๒๐๕๐ ส่วนประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเช่นกัน จากการทำสำมะโนประชากรประเทศไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๓ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุกว่า ๘.๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของประชากรที่มีทั้งหมด ๖๕.๙ ล้านคน หากอัตราการมีบุตรยังเป็นเช่นนี้ คาดว่าในปี ๒๕๙๓ ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐

กระทรวงสาธารณสุขจึงสั่งการให้สถานบริการในสังกัดทุกแห่งจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งในสถานบริการและในชุมชน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยโรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งห้องน้ำ ทางลาด ที่จอด…
กองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ซึ่งมี พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เป็นผู้บัญชาการ มีภารกิจสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือในทะเลในอ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย และบริเวณใกล้เคียง และหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติกับกองกำลังต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งโซมาเลีย ทะเล อารเบีย และมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งในพื้นที่อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย ยังมีกองเรือเฉพาะกิจผสมอื่นๆ ที่ปฏิบัติการร่วมกันอีกเช่น กองเรือเฉพาะกิจผสม ๔๖๕ ของสหภาพยุโรป กองเรือเฉพาะกิจผสม ๕๐๘ ของ นาโต้ และกองเรือเฉพาะกิจของชาติอิสระต่างๆ ได้แก่ กองเรือเฉพาะกิจ ๑๑๓ ของกองทัพเรือจีนเป็นต้น

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.Jean-Baptise Dupuis ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๔๖๕ ที่เรือ FS MARNE ซึ่งเป็นเรือธงของกองเรือเฉพาะกิจผสม ๔๖๕ โดยผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่งคงทางทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประสานในการปรับวางกำลังเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการกระทำอันเป็นโจรสลัด ซึ่งกองเรือเฉพาะกิจผส…
กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และประสานความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศต่อไป รวมทั้งเพื่อให้ความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นแกนเชื่อมความสามัคคี ผูกพัน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการทหารทุกเหล่าทัพ นายตำรวจชั้นยศไม่ต่ำกว่า พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันตำรวจเอก ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ เป็นข้าราชการระดับ ๘ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และภาคเอกชนเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริการ ของบริษัทต่างๆ จำนวน ๔๐ คน ซึ่งการอบรมจะมีทั้งการบรรยายทางวิชาการ การถกแถลงในห้องเรียน การทัศนศึกษาพื้นที่กรุงเทพ พื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งการสัมมนาเป็นกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน

ข้อมูล กวก.ฯ

๒๔ เม.ย.๕๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๒๐ รูป เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๑๙ ปี ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗๐๐ ณ บริเวณรอบสระน้ำสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล เป็นที่พึ่งพาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีงานหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการบริการโลหิต และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในวันที่ ๒๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย โดยใน ๒๖ เมษายน ปีนี้ สภากาชาดไทยจะมีอายุครบ ๑๑๙ ปี จะมีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วย

ภายในงานมีนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย นิทรรศการ ๘๐ พรรษามหาราชินี การให้บริการทางการแพทย์ การจำหน่ายกรอบแว่นตา การรับบริจาคโลหิต …
กรมพลาธิการทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานบริการ ๓ อัตรา พนักงานบริการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ ๔ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้ หลักฐานทุกฉบับผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้คนละ ๑ ตำแหน่ง ขอรับใบสมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวันราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/supply/ กำหนดรับสมัครด้วยตนเองตั้…
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจัดงาน e-jobs dotNet@ พาต้า ปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐-๑๗๐๐ ณ บริเวณลานชั้น ๑ และ ๒ ห้างสรรพสินค้า พาต้าปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การจัดงานนัดพบแรงงาน e-jobsdotNet@ พาต้า ปิ่นเกล้า ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้มีโอกาสสมัครและสัมภาษณ์กับนายจ้าง/ สถานประกอบการโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของแต่ละเขต เพื่อเผยแพร่อนุรักษ์งานฝีมือที่มีคุณค่าให้คงอยู่ข้อมูล คพท.

๒๓ เม.ย.๕๕

กองทัพเรือจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. โครงการเรือหลวงมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ

๒. โครงการค่ายเยาวชนรักไทย รักษ์ทะเล เทิดไท้องค์สยามมกุฎราชกุมาร ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม

๓. โครงการบำบัดน้ำเสียเฉลิมพระเกียรติฯ

๔. กิจกรรมโดดร่มเฉลิมพระเกียรติฯ

๕. โครงการมหกรรมคอนเสิร์ตเทิดไท้สยามมกุฎราชกุมาร

๖. โครงการสวนป่าชายเลนเทิดไท้สยามมกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา

๗. โครงการประพันธ์และจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ

๘. โครงการค่ายผู้นำเยาวชนรวมใจอนุรักษ์ป่ามหามงคล ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กองทัพเรือจัดโครงการ/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ และเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ

ข้อมูล กนผ.ฯ

๒๓ เม.ย.๕๕

งานถ่ายทอดสดการกุศล “หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณครั้งที่ ๕”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดีใน พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี จัดงานถ่ายทอดสดการกุศล “หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณ ครั้งที่ ๕”ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๓๑๕-๐๑๑๕ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการ ปลูกถ่ายอวัยวะ อันประกอบด้วย ศูนย์ปลูกถ่ายตับ ศูนย์ปลูกถ่ายไต ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด และศูนย์รักษาหัวใจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ คาดว่าพร้อมเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้ ซึ่งขณะนี้ยังมีความต้องการงบประมาณในการสร้างห้องผ่าตัด ห้องปลอดเชื้อ หอพักผู้ป่วย รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อีกกว่า ๔๕๐ ล้านบาท
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมชมรายการการกุศลและร่วมบริจาคเงินได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิรามาธิบดี (โครงการสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ ๐๒๖ – ๒ -๕๐๗๔๐ – ๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๑๑๑๑ และเว็บไซต์ www.ramafoundation.or.t…

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ฯ ประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยรับสมัครชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง บุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธ ว่ายน้ำเป็น
หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบกองหนุน (สด.๘) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ และผลการตรวจร่างกาย
ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๐๒ -๙ ต่อ ๙๓๑๔

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๐ เม.ย.๕๕

สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคสเต็มเซลล์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตสเต็มเซลล์ สำหรับเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ เป็นเซลล์ตัวอ่อนของโลหิตที่จะเจริญเติบโตไปเป็นเม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว และเกล็ดโลหิต นำมาใช้รักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบได้ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคิเมีย และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือด ได้แก่ โรคไขกระดูกฝ่อ ซึ่งไขกระดูกไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดได้ตามปกติ และโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย โรคธาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ผลการรักษาประสบผลสำเร็จ ๘๐ % รักษาให้หายขาดได้
ในประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งยังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีผู้บริจาคถึง ๕๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งหากมีผู้บริจาคสเต็มเซลล์ มากขึ้นเท่าไร โอกาสที่จะพบว่าผู้บริจาคมีเนื้อเยื่อ HLA เข้ากันได้กับผู้ป่วยและสเต็มเซลล์ มารักษาก็จะมีจำนวนสูงขึ้นด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีบริจาคสเต็…

กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๕๕

การแข่งขันโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๕๕ รวมทั้ง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปีนี้กองทัพเรือได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐-๑๖๐๐ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน และพลเรือตรี นิเวช บุตรศรี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ ทั้งนี้ทีมชนะเลิศ แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยพระราชทานของสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และถ้วยรางวัลของผู้บัญชาการเหล่าทัพ
จึงขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาโดดร่ม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๙ เม.ย.๕๕

จัดทำเพลงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส

คีตนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผลงานอันทรงคุณค่าสูงสุดของประเทศชาติ มูลนิธิคีตศิรวาท ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาฝรั่งเศส โดย เปรมิกา สุจริตกุล และขับร้องโดยนักร้องอาชีพและนักร้องกิตติมศักดิ์ทั้งชาวไทยและชาวฝรั่งเศส บันทึกลงแผ่นซีดีในชุด “ตราบดินสิ้นฟ้า-คีตาศิรวาท ๘๔ พรรษา” พร้อมจัดทำหนังสือที่ระลึกชุด Prestige เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความงดงามทั้งท่วงทำนองและเนื้อร้อง เพื่อให้ชาวโลกได้สัมผัสถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นสุดยอดแห่งอัครศิลปิน พร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธไมตรี และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างตะวันออกและตะวันตก และส่งเสริมการศึกษาฝรั่งเศสโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง มูลนิธิคีตาศิรวาท จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาแรกที่พระองค์ทรงศึกษามาแต่ทรงพระเยาว์และเป็นภาษาที่สามนอกจากเนื้อร้องเดิมซึ่งเป็นภาษาไทยและภาษาอัง…

กองทัพเรือ จัดพิธีต้อนรับเรือหลวงอ่างทอง

ในวันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕) กองทัพเรือได้จัดพิธีต้อนรับเรือหลวงอ่างทอง (ร.ล.อ่างทอง ชื่อภาษาอังกฤษ “H.T.M.S ANGTHONG) ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือเอก ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับเรือหลวงอ่างทองเป็นเรือยกพลพลขึ้นบกขนาดใหญ่ที่กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัท Singapore Technologies Marine LTD. (ST Narine) สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีนาวาโท ธีรสาร คงมั่น เป็นผู้บังคับการเรือ จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนเรือยกพลขึ้นบกเดิมที่ปลดระวางประจำการไปแล้ว จำนวน ๕ ลำ โดยเรือลำนี้มีระวางขับน้ำสูงสุด ๗,๖๐๐ ตัน ความยาวตลอดลำ ๑๔๑ เมตร กว้าง ๒๑ เมตร มีเรือเล็กประจำเรือ ประกอบด้วย เรือ LCVP ๒ ลำ และเรือ LCM ๒ ลำ สามารถเดินทางไกลต่อเนื่องได้ ๔๕ วัน หรือ ๕,๐๐๐ ไมล์ โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ไปกับเรือได้ จำนวน ๒ ลำ โดยกองทัพเรือได้รับพระราชทานชื่อเรือว่า เรือหลวงอ่างทอง มีภารกิจคือ การปฏิบัติการยกพลขึ้นบก คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สนับสนุนการเลียงขนส่ง ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด…

โครงการ กบข. อบรมเพิ่มรายได้

กบข. ร่วมมือกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต จัดโครงการ กบข.อบรมเพิ่มรายได้เปิดโอกาสให้สมาชิกและครอบครัว เข้าร่วมอบรม ๕ หลักสูตร จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตฯ เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
หลักสูตรเบเกอรี่ ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย คุกกี้อัลมอนด์ คุ้กกี้เนยสด ทูอี้อัลมอนด์ เมอแรงค์ ขนมปังกรอบเนยสด ซึ่งจะให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการขายตรงโดยอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ และสมาชิก กบข. ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ จะสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายในพื้นที่หน้าร้านซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต สาขาฟอร์จูน รัชดา ซึ่งจะจัดกิจกรรมพิเศษเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ ๑ ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมาชิก กบข.ที่สนใจสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th หรือ www.dusit.ac.th มีค่าใช้จ่ายในการอบรมเพียง ๕๐๐ บาท/คน/หลักสูตร รับสมัครเพียง ๑,๐๐๐ คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร ๑๑๗๙ กด ๖
ข้อมูล กบข.
๑๗ เม.ย.๕๕

กองทัพเรือได้รับมอบเรือหลวงอ่างทอง ทดแทนเรือยกพลขึ้นบกที่ปลดระวางประจำการ

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับมอบเรือหลวงอ่างทอง ณ อู่เรือบริษัท Singapore Technologies Marine Ltd. สาธารณรัฐสิงคโปร์ เรียบร้อยแล้ว หลังว่าจ้างบริษัท Singapore Technologies Marine Ltd. จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนเรือยกพลขึ้นบกเดิมที่ปลดระวางประจำการไปแล้ว จำนวน ๕ ลำ
เรือหลวงอ่างทองเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสนับสนุนยกพลขึ้นบก การสนับสนุนการฝึกต่างๆ รวมทั้งการลำเลียงระยะไกล ซึ่งจะทำให้กองทัพเรือมีเรือรบที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย และมีความอ่อนตัวสูง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำนี้ มีระวางขับน้ำสูงสุด ๗,๖๐๐ ตัน ความยาวตลอดลำ ๑๔๑ เมตร กว้าง ๒๑ เมตร มีเรือเล็กประจำเรือ ประกอบด้วยเรือ LCVP ๒ ลำ และเรือ LCM ๒ ลำ สามารถเดินทางไกลต่อเนื่องได้ ๔๕ วัน หรือ ๑.๕๐๐ ไมล์ โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม มีอาวุธประจำเรือที่สำคัญ ประกอบด้วย ปืน ๗๖/๖๒ มม. จำนวน ๑ กระบอก ปืน ๓๐ มม. จำนวน ๒ กระบอก และปืน .๕๐ นิ้ว จำนวน ๖ กระบอ…

กองทัพเรือจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กองทัพเรือ จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
- โครงการกองทัพเรือปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา มหาราชินี
- โครงการค่ายเยาวชนรวมใจเทิดไท้องค์ราชินีในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
- โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือฝั่งอันดามันเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการบ้านเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการภูมิใจภักดิ์ ฟูมฟักไข่เต่าทะเลวันแม่ ร่วมใจปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติวันพ่อ
- โครงการต้นกล้าเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
- โครงการอาคารรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการประพันธ์และจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ เสียสละโลหิตเพื่อชีวิตที่ดีถวายองค์ราชินีของแผ่นดิน
- โครงการ อาคารเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการ วิถีควายไทยเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ
- กิจกรรมกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยโครงการ/กิ…

ภารกิจ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เรือ RFA FORT VICTORIA ได้ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือ PNS ALAMGIR ของกองทัพเรือปากีสถาน การรับส่งน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๒ ในรอบสามวันโดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงเศษ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และพลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ได้เดินทางไปเยี่ยม ผู้บังคับการเรือ PNS ALAMGIR ซึ่งสภาพภายในเรือสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก กำลังพลทั้งหมดเป็นชุดรับเรือ และมียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย โดยพลเรือตรี ธานินทร์ ฯ จะทำหน้าที่บังคับบัญชากองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับจากเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
ข้อมูล กองเรือเฉพาะกิจฯ
๑๘ เม.ย.๕๕

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติรับราชการ ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนเกิด

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติรับราชการ ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยประวัติรับราชการ พุทธศักราช ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่เก็บรักษาประวัติฯ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกและตรวจสอบประวัติฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเจ้าของประวัติฯ สามารถนำประวัติฯ ของตนเองจากส่วนราชการต้นสังกัด ไปตรวจสอบกับประวัติฯ ที่กรมกำลังพลทหารเรือได้ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบประวัติฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ให้หน่วยแจ้งผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบันทึกประวัติฯ ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและตรวจสอบประวัติฯ ว่ามีการชำรุดหรือสูญหาย เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ หากมีการชำรุด สูญหาย สามารถขอคัดลอกประวัติฯ กับกรมกำลังพลทหารเรือได้
จึงขอแจ้งให้ข้าราชการตรวจสอบความถูกต้องของประวัติฯ เล่มต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยนำประวัติฯ ของตนเองจากส่วนราชการไปตรวจสอบกับประวัติฯ ที่กรมกำลังพลทหารเรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองทะเบียนพล กรม…

ขอเชิญร่วมซื้อสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพรขึ้น เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรายได้จากการจำหน่ายสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย จะนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
โดยสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ ราคาเส้นละ ๘๐ บาท ผู้สนใจหาซื้อได้ที่สภากาชาดไทย และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ และ ๐ ๒๒๕๑ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๒๔ และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org
ข้อมูล สภากาชาดไทย
๑๘ เม.ย.๕๕

กสร.เตือนระวังไฟใหม้ช่วงสงกรานต์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน ขอเตือนผู้ประกอบการให้มีการวางแผน ซักซ้อมและกำหนดมาตรการอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุให้พร้อมสำหรับการใช้งาน เพื่อจะได้ลดความรุนแรงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ เมษายนที่จะถึงนี้
สำหรับแรงงานในงานขนส่งทางบกที่มีลักษณะของงานที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดงานในวันหยุดประเพณีได้ อาจตกลงหยุดในวันอื่นแทน ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานบริการ ที่ต้องรับงานหนักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม และให้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง และของผู้ใช้บริการ
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๒ มี.ค.๕๕

กทม.ชวนเด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วงปิดเทอม

กทม. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน ในโครงการ “ปิดเทอมเติมประสบการณ์” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองระหว่างปิดภาคเรียน จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และสถาบันสอนฟุตบอลกรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๘-๑๘ ปี
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมด้านกีฬา ฝึกสอนการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ เทนนิส เทควันโด แบดมินตัน ยิมนาสติก เรือใบ เรือคายัค วินซ์เซิร์ฟ เรือกรรเชียง ฯลฯ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านนันทนาการ ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ขับร้องเพลงไทย-สากล นาฏศิลป์ไทย-สากล ศิลปะการวาดภาพระบายสี ศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ยังเปิดอบรมสมาชิกศูนย์เยาวชนอายุระหว่าง ๘-๑๓ ปี ให้มีทักษะการแสดง รวมทั้งมีกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเยาวชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมให้มีประสบการณ์ชีวิตที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรมและปลูก…

เชิญชวนผู้มีโลหิตหมู่พิเศษ บริจาคเลือด

เนื่องจากสถานการณ์ของ “โลหิตหมู่พิเศษ หรือ Rh negative” ในประเทศไทย ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำจนน่าเป็นห่วง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงจัดงาน “รวมพล (ครอบครัว) หมู่โลหิตหายาก” ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตื่นตัวในการบริจาคโลหิตต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ ๓-๔ ครั้ง
คนยุโรปมีโลหิตหมู่พิเศษหรือ Rh negative ประมาณ ๑๖-๓๕ % คนแอฟริกัน ประมาณ ๗ % ส่วนคนเอเชียกรุ๊ปเลือด Rh negative ไม่ถึง ๑ % คนไทยพบเพียง ๐.๓ % ดังนั้นหากมีผู้ป่วยที่มีโลหิตหมู่พิเศษต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลจะประสบปัญหาได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีผู้บริจาคเลือด Rh negative ในประเทศไทยอยู่เพียง ๕ พันกว่าคน และมีผู้บริจาคใหม่ไม่ถึงปีละ ๔๐๐ คน ทำให้คลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ขาดแคลนเลือด Rh negative อย่างมาก
จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคเลือดกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อจะได้รับบริการตรวจหาหมู่เลือดตามระบบ Rh negative อย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rh-negative.com และชมรมของผู้บริจาคหมู่โลหิตพิเศษ ปัจจุบันมีสมาชิก ๕,๐๐๐ คน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๓ ๙๖๐๐ ต่อ ๑…

งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) ได้เตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ภายในงานจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาประดิษฐานที่ลานคนเมืองระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา ๐๗๐๐ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เวลา ๐๘๓๐ ตลอดการจัดงาน ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงบนเวทีโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง และการจำหน่ายสินค้าของดี ๕๐ เขต และในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕๐๐ จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับสู่พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดงานเทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และบริเวณสวนนาคาภิรมย์ โดยจำลองงานสงกรานต์ ๔ ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) มีกิ…

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๖

มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดนิทรรศการ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า:การธำรงรักษ์อธิปไตยของชาติ” นำเสนอพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านการปกครอง และการทหารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการ “ดอกแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า” นำเสนอพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อถวายความรำลึกถึงและร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ พระราชวังพญาไท ตั้งแต่บัดนี้-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ต “ชมวัง....ฟังเพลง” ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๓๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บัตรราคา ๑,๐๐๐, ๘๐๐ และ ๕๐๐ บาท โดยจะนำรายได้ไปบูรณะพระราชวังพญาไท ผู้สนใจจองบัตรได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวัง พญาไท หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๙๘๗
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๑ เม.ย.๕๕

กิจกรรม “ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กองทัพเรือ โดยฝ่ายป้องกันบำบัดและฟื้นฟูศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ (ศพ ส.ทร.) ได้จัดกิจกรรม “ครองครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ในพื้นที่รับผิดชอบของฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องแก่ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ๘๑ ต้น การบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถาบันครอบครัวกับแนวทางการป้องกันยาเสพติด” รวมทั้งมีการเสวนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวกับแนวทางการป้องกันยาเสพติด
ข้อมูล ฝ่ายป้องกัน
๑๑ เม.ย.๕๕

เปิดอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้

จากความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้สานต่อความสำเร็จของการจัดงาน และเร่งดำเนินการจัดสวนให้สวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยได้พัฒนาคุณภาพและภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ทั้งในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์และการให้บริการเพื่อให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวด้านเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
โดยพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๘๐๐ ทุกวัน สำหรับอัตราค่าบำรุงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผู้ใหญ่ราคา ๕๐ บาท เด็ก ๒๕ บาท ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท เด็กชาวต่างชาติ ๕๐ บาท ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ๒๕ แบบ ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ ๔๐ คนขึ้นไป ๒๕ บาท และยังมีบัตรสมาชิกแบบรายปี ๔๐๐ ปี สำหรับให้เข้าชมอุทยานราชพฤกษ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ข้อมูล นสพ.แนวงหน้า
๑๐ มี.ค.๕๕

การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดรับการขอทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลการแข่งขันกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของกองทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนการศึกษาในประเทศ และทุนการศึกษาต่างประเทศ
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาให้ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบไปยังสมาคมที่นักกีฬาสังกัดโดยสมาคมรับรองและส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือที่งานกองทุนกีฬา กององค์กรและกองทุนกีฬาฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีหลักฐานประกอบการยื่นขอรับทุน ได้แก่ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สูติบัตรหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองผลการเรียนล่าสุดที่กำลังศึกษาอยู่ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา หนังสือรับรองจากสมาคมฯ พร้อมผลงานการแข่งขันในระดับต่างๆ (พร้อมสำเนาใบประกาศ) แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคม และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อมูล ข่…

กองเรือเฉพาะกิจผสม 151 (Combined Task Force 151:CTF 151)

เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา พล.ร.ท.มาร์ค ฟ๊อก ผู้บัญชาการกองกำลังผสมทางทะเล และผู้บัญชาการ กองเรือที่ ๕ ได้เป็นประธานในพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ บนเรือ USS HALSEY ณ ท่าเรือ สุลต่านคาบุช กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน โดย พล.ร.จ. เจนเซน ได้ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา กองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ให้กับ พล.ร.ต.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ซึ่งจะทำหน้าที่บังคับบัญชากองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ บนเรือ RFA FORT VICTORIA เป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับเป็นโอกาสที่ทหารเรือไทยจะได้แสดงศักยภาพในเวทีโลก
กองบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ มีกำลังพลทั้งหมด ๒๕ นาย จาก ๗ ชาติประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เกาหลี ซาอุดิอาระเบีย และไทย โดยมีกำลังทางเรือจากชาติต่างๆ ๕ ลำ ประกอบด้วย เรือจากสหรัฐอเมริกา ๒ ลำ สหราชอาณาจักร ๒ ลำ เกาหลี ๑ ลำ ทั้งนี้ในภารกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือในทะเลดังกล่าวจะมีพื้นที่ปฏิบัติการประมาณ ๒.๕ ล้านตารางไมล์ นับตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกของอินเดียบริเวณลองติจูด ๖๘ องศาตะวันออก ไปจรดฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา ครอบคลุมพื้นที่อ่าวเ…

ความเคลื่อนไหวของกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑(Combined Task Force 151 : CTF 151)

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กองทัพเรือจัดกำลังพลของกองทัพเรือไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการ ไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งพลเรือเอก ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีส่ง พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (CTF 151)พร้อมฝ่ายอำนวยการ รวม ๑๖ นาย ไปปฏิบัติหน้าที่ฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๕ ที่ผ่านมานั้น ในห้วงที่ผ่านมาได้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญดังนี้
๑. เมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๕ พล.ร.ต.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ พร้อมคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.มาร์ค ฟ๊อก ผบ.กองกำลังผสมทางทะเล (Commander Combined Maritime Forces : CCMF ) ณ กองบัญชาการกองเรือภาคพื้นตะวันออกกลาง ซึ่ง พล.ร.ท.มาร์ค ฟ๊อก ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมกับแสดงความยินดีกับ ทร. ที่ได้รับเกียรติในภารกิจในครั้งนี้ รวมทั้งได้มีประเด็นหารือที่สำคัญประกอบด้วย
๑.๑ การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค โดย…