Skip to main content

สสท.ทร. เปิดรับสมัครกำลังพล ทร. ในโครงการ “ค้นหานักจัดรายการหน้าใหม่”

          กองทัพเรือ โดย กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตรายการวิทยุให้มีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มผู้ฟังมากขึ้น จึงมีความประสงค์รับสมัครกำลังพล ทร. ที่มีความสนใจในด้านวิทยุกระจายเสียงมาเป็นผู้ดำเนินรายการที่ ทร.ผลิตรายการ อาทิ รายการนาวีสัมพันธ์ รายการร่วมเครือนาวี รายการที่ ส.ทร.ต่าง ๆ ผลิตรายการ เป็นต้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะต้องเข้ารับการอบรมพื้นฐานการจัดรายการเป็นระยะเวลา ๕ วัน และระหว่างเข้าร่วมโครงการจะยังคงปฏิบัติงานกับต้นสังกัดตามปกติ และได้รับสิทธิในการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้ง ๓ ระดับ (เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร ฯ ทั้ง ๓ ระดับจะมีสิทธิในการสอบรับบัตรผู้ประกาศ ฯ) รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนในการผลิตรายการ ตามชั่วโมงที่ผลิตรายการ 
               คุณสมบัติ สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการ ฯ
                    ๑. เป็นข้าราชการ ไม่จำกัดชั้นยศ ทุกพรรค – เหล่า พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
                    ๒. มีความสนใจงานด้านวิทยุกระจายเสียง
                    ๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
                    ๔. ผู้บังคับบัญชา และต้นสังกัด อนุญาตให้เข้ารับการอบรม และจะต้องเข้ารับการอบรมพื้นฐาน และอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ฯ ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม 
          ผู้ที่สนใจสามารถได้ถึงวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ โดยกำหนดรายงานตัวเวลา ๐๘๓๐ ณ สำนักงานกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ บก.สสท.ทร. อาคาร ๔ ชั้น ๒ พระราชวังเดิม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร.ต.มนต์สิทธิ์ สอนใจดี จนท.ส่วนควบคุมรายการและผังรายการ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ โทร.๕๗๖๗๔
                                                                                                                    ข้อมูล ส.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐