Skip to main content

สสท.ทร. เปิดรับสมัครกำลังพล ทร. ในโครงการ “ค้นหานักจัดรายการหน้าใหม่”

          กองทัพเรือ โดย กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตรายการวิทยุให้มีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มผู้ฟังมากขึ้น จึงมีความประสงค์รับสมัครกำลังพล ทร. ที่มีความสนใจในด้านวิทยุกระจายเสียงมาเป็นผู้ดำเนินรายการที่ ทร.ผลิตรายการ อาทิ รายการนาวีสัมพันธ์ รายการร่วมเครือนาวี รายการที่ ส.ทร.ต่าง ๆ ผลิตรายการ เป็นต้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะต้องเข้ารับการอบรมพื้นฐานการจัดรายการเป็นระยะเวลา ๕ วัน และระหว่างเข้าร่วมโครงการจะยังคงปฏิบัติงานกับต้นสังกัดตามปกติ และได้รับสิทธิในการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้ง ๓ ระดับ (เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร ฯ ทั้ง ๓ ระดับจะมีสิทธิในการสอบรับบัตรผู้ประกาศ ฯ) รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนในการผลิตรายการ ตามชั่วโมงที่ผลิตรายการ 
               คุณสมบัติ สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการ ฯ
                    ๑. เป็นข้าราชการ ไม่จำกัดชั้นยศ ทุกพรรค – เหล่า พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
                    ๒. มีความสนใจงานด้านวิทยุกระจายเสียง
                    ๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
                    ๔. ผู้บังคับบัญชา และต้นสังกัด อนุญาตให้เข้ารับการอบรม และจะต้องเข้ารับการอบรมพื้นฐาน และอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ฯ ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม 
          ผู้ที่สนใจสามารถได้ถึงวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ โดยกำหนดรายงานตัวเวลา ๐๘๓๐ ณ สำนักงานกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ บก.สสท.ทร. อาคาร ๔ ชั้น ๒ พระราชวังเดิม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร.ต.มนต์สิทธิ์ สอนใจดี จนท.ส่วนควบคุมรายการและผังรายการ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ โทร.๕๗๖๗๔
                                                                                                                    ข้อมูล ส.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…