Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2013
ธนาคารออมสิน จัดงาน ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน ๑๒ ปี โครงการธนาคารประชาชน โดยจัดมหกรรมสินค้าราคาถูก และ OTOP ชั้นนำจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ชาเลนเจอร์ ๓ อิมแพค เมืองทองธานี

ภายในงาน จะมีร้านค้ากว่า ๗๐๐ ร้าน มาจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้านและอาหารจาก ๔ ภาค และยังมีการฝึกอบรมอาชีพให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีบริการให้คำปรึกษาผู้ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบกิจการ รวมทั้งมีกิจกรรมให้ความบันเทิงอีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และสายด่วน ๑๑๑๕

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๒๗ มิ.ย.๕๖

กองทัพเรือ จะจัดงานวันบริพัตรประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงกรุณาธิคุณของ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่ม พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีมอบทุนการศึกษา และนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีผู้แทนราชสกุลบริพัตร ร่วมวางพานพุ่มฯ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กองทัพเรือได้กำหนดให้เป็นวันบริพัตร เพื่อน้อมรำลึกถึงกรุณาคุณของพระองค์ที่ได้ทรงพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ตราบจนทุกวันนี้

จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบ…
กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รุ่นที่ ๗/๒๕๕๖ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ทัศนศึกษานอกสถานที่ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน รวมทั้งให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เพื่อรับฟังโอวาท เยี่ยมชมพระราชวังเดิม ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี สวนสนุกดรีมเวิลด์ อุทยานสัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิลด์ สยามพารากอน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมบริษัท ซี.พี.เมจิ จำกัด และบริษัท ซี.พี.เอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จังหวัดสระบุรี ทัศนศึกษาฟาร…
คณะกรรมการจัดทำนิทรรศการ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการพระประวัติ พระกรณียกิจ พร้อมทั้งพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องราว ร้อยเรียงต่อเนื่องกัน

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ข้อมูล นสพ.มติชน

๒๖ มิ.ย.๕๖

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ที่หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๘๐๐ แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กองบังคับการตำรวจนครบาลที่ ๗ ให้สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ บางกอกน้อย และบางยี่ขัน จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกในช่วงดังกล่าว และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ประสานเรือข้ามฟาก เพิ่มการเดินทางเพื่อรองรับในวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕๓๐-๑๘๓๐ คือ เรือข้ามฟากจากท่าราชวรดิฐ-ท่าราชนาวิกสภา และเรือด่วนเจ้าพระยา จะจอดรับ-ส่ง ที่ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ และเพิ่มเรือเสริมพิเศษ สาทร-หอประชุมกองทัพเรือ , พระปิ่นเกล้า-ศิริราช-วังหลัง-ท่าช้าง-หอประชุม ออกทุก ๑๐ นาที

จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงดังกล่าวข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ

๒๖ มิ.ย.๕๖

กระทรวงสาธาณสุข กำหนดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ ๔๒ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมปฏิบัติการวาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติด และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ขอให้กำหนดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว สำหรับในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมา และในวันต่อต้านยาเสพติด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกร…
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยเปิดรับสาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๖ อัตรา เป็นแพทย์ชายไม่น้อยกว่า ๘ อัตรา และทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุน/โครงการพิเศษที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุน/โครงการฯ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖, มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

สำหรับหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน ๑ รูป สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดาของผู้สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, ระเบียน…
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดงานวันทหารนาวิกโยธินเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยจะประกอบพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว การร้องเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช “ราชนาวิกโยธิน” ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี และกำลังพลสังกัดหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ที่มีทหารนาวิกโยธินรวมกันอยู่เป็นหมู่เหล่า จะแถวฟังสารผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อด้วยการร่วมร้องเพลงพระราชนิพนมาร์ช “ราชนาวิกโยธิน” นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย บ้านพักอาศัย และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งหน่วย

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ยึดถือวันที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช “ราชนาวิกโยธิน” ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันทหารนาวิกโยธิน” สืบเนื่องมาจาก เมื่อปลา…
กรมการขนส่งทางบก ได้มีการพัฒนาสถานตรวจสภาพรถให้มีมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่เจ้าของรถ โดยได้ยกระดับมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV พร้อมรายงานผลการตรวจสภาพรถด้วยระบบ Online โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทางทะเบียน เพื่อรายงานผลการตรวจสภาพรถแบบ Real Time ณ วัดเวลาจริงที่ตรวจสภาพรถเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการในการได้รับสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันสถานตรวจสภาพรถต่างๆ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Online มาอย่างต่อเนื่องและจะครบทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้สถานตรวจสภาพรถใดไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะส่งผลให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลงทันที

การรายงานผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนผ่านระบบ Online พร้อมกับการติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด CCTV นี้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศ ฯ เรื่องแบบ ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะของอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานและควบคุม กำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งการใช้ระบบรายงานผลผ่านระบบ On…
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ (สสพ.๒) กำหนดจัดงาน มหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอลล์

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า นอกจากนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพในระดับภาคและระดับจังหวัด สำหรับสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำหน่ายในราคายุติธรรม

จึงขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒๔ มิ.ย.๕๖

ปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นิสิต นักศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการทำประกันรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รวมทั้งเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงจัดโครงการ “คนทันสมัยใส่ใจ พ.ร.บ.” ซึ่งเป็นการจัดประกวดโฆษณาสั้น ในระดับอุดมศึกษาภายใต้หัวข้อเรื่อง “การประกันภัยรถภาคบังคับ” ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

ทั้งนี้สำนักงาน คปภ. ขอแจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับผลงานจากเดิมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๓๑๖๘ หรือ info@oic.or.th และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.oic.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย ๑๑๘๖ข้อมูล นสพ.มติชน

๒๔ มิ.ย.๕๖

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่อยู่บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๓๐๐

หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสวนอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ วิทยาลัยพาณิชยการราชดำเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) โรงเรียนวัดนายโรง โรงเรียนราชินี โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ชุมชนบางกอกใหญ่ ชุมชนปกอรุณ และประชาคมเมืองเขตบางกอกใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและปลุกจิตสำนึกให้ช่วยกันหยุดยั้งปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กิจกรรม ประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การมอบธงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยการเดินรณรงค์เริ่มจากกองบัญชาการกองทัพเรือแห่งใหม่ เลี้ยวซ้ายผ่านสะพ…
กองทัพเรือ อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๔๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จะเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้ และเป็นการเสริมทักษะให้แก่นายทหารที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยต่างๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุผลตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรือตรี-นาวาโท จากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๒๒ นาย การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ข้อมูล กวก.

๒๑ มิ.ย.๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมงาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๓๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

ภายในงานนอกจากจะได้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ พร้อมรับเอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีนิทรรศการทางวิชาการ มีการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การประกวดงานวิจัยทางการศึกษาซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้วางแผนและกำหนดในนโยบายการศึกษาต่อไป

ผู้สนใจขอเชิญลงทะเบียน Gn Line ที่ www.onec.go,th เพื่อสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อสารสาธารณะ สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๖ ๑๑๒๒ ๑๑๒๖ข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการ

๒๑ มิ.ย.๕๖

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดงานเลิศศาสตร์ เลิศศิลป์ ศิลปาชีพบางไทร ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ๒ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังในวันที่จะส่งเสริมงานฝีมือและอาชีพหัตถกรรมของราษฎร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านต่างๆ ขณะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงให้ความความสำคัญในงานศิลปาชีพเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ในชนบท โดยการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นในปัจจุบัน มีศูนย์และโครงการตามพระราชดำริกว่า ๑๐๐ แห่ง สามารถช่วยเหลือราษฎรได้เป็นจำนวนมาก กิจกรรมที่จะนำมาจัดแสดงในงานประกอบด้วย นิทรรศการ, การแสดงแสง เสียง, การเสวนา, การแสดงวัฒนธรรม และมีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจำนวนมาก

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒๑ มิ.ย.๕๖

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ บริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการ “พี่เพื่อน้อง” มอบโชคมูลค่ารวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่รุ่นพี่ผู้กู้ยืมที่มาติดต่อชำระเงินคืนก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี ผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาแล้วจำนวนกว่า ๓ ล้านราย ต้องมีหน้าที่จ่ายชำระเงินคืนเพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนรุ่นพี่ผู้กู้ยืมที่มีความรับผิดชอบต่อเงินกู้ยืมและเป็นการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาติดต่อชำระเงินคืนตามกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย ก่อนวันที่ ๒๕ มิถุนายน นี้ หรือแจ้งหักบัญชี ออมทรัพย์อัตโนมัติในวันที่ ๕ กรกฎาคม นี้

จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดผ่อนชำระหนี้ รวมถึงผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดการผ่อนชำระหนี้คืน แต่มีความประสงค์จะชำระหนี้คืนมาติดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องได้เรียนต่อ เป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงินแล้ว ยังมีโอกาสได้ลุ้นร…
กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติรับราชการ ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยประวัติรับราชการ พุทธศักราช ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่เก็บรักษาประวัติฯ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกและตรวจสอบประวัติฯ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกและตรวจสอบประวัติฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเจ้าของประวัติฯ สามารถนำประวัติฯ ของตนเองจากส่วนราชการต้นสังกัด ไปตรวจสอบกับประวัติฯ ที่กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบประวัติฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ให้หน่วยแจ้งผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบันทึกประวัติฯ ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและตรวจสอบประวัติฯ ว่ามีการชำรุดหรือสูญหาย เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ หากมีการชำรุด สูญหาย สามารถขอคัดลอกประวัติฯ กับกรมกำลังพลทหารเรือได้

จึงขอแจ้งให้ข้าราชการตรวจสอบความถูกต้องของประวัติฯ เล่มต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยนำประวัติฯ ของตนเองจากส่วนราชการไปตรวจสอบกับประวัติฯ ท…
กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติรับราชการ ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยประวัติรับราชการ พุทธศักราช ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่เก็บรักษาประวัติฯ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกและตรวจสอบประวัติฯ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกและตรวจสอบประวัติฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเจ้าของประวัติฯ สามารถนำประวัติฯ ของตนเองจากส่วนราชการต้นสังกัด ไปตรวจสอบกับประวัติฯ ที่กรมกำลังพลทหารเรือ ได้ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบประวัติฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ให้หน่วยแจ้งผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบันทึกประวัติฯ ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและตรวจสอบประวัติฯ ว่ามีการชำรุดหรือสูญหาย เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ หากมีการชำรุด สูญหาย สามารถขอคัดลอกประวัติฯ กับกรมกำลังพลทหารเรือได้

จึงขอแจ้งให้ข้าราชการตรวจสอบความถูกต้องของประวัติฯ เล่มต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยนำประวัติฯ ของตนเองจากส่วนราชการไปตรวจสอบกับประวัติฯ ท…
เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณฝนมากและอาจก่อให้เกิดพายุหมุน ประกอบกับมีลมกระโชกแรง กทม.จึงได้ให้สำนักการโยธาและสำนักงานเขต ๕๐ เขต ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้มีความแข็งแรงทนทานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกวดขันป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดถอนออกด้วย

นอกจากนั้นยังได้จัดเจ้าหน้าที่แต่ละเขตเฝ้าดูแลสถานการณ์น้ำที่อาจท่วมขัง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตามถนน ตรอก ซอย โดยเร็วที่สุด และหากประชาชนพบเหตุที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่สำนักงานเขตหรือสายด่วน กทม. โทร.๑๕๕๕ หรือโทร ๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กทม.ได้จัดกำลังพลและอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้อย่างเต็มที่ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ

๑๙ มิ.ย.๕๖

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ ๑ เพื่อเผยแพร่อัลบั้มเพลงสหกรณ์การเกษตรสู่สาธารณชน ควบคู่ความรู้ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท และบุคคลทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด คือ เป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทและประชาชนทั่วไป มีความสามารถในการแสดงออกทั้งการร้อง ลีลาที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง อักขระ คำควบกล้ำชัดเจน และมิได้เป็นผู้ประกอบอาชีพนักร้อง (ที่มีผลงานบันทึกเสียงออกอัลบั้มเพลงสู่สาธารณะ)

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลและของขวัญมูลค่ากว่า ๓ แสนบาท โดยดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดเพลงสหกรณ์การเกษตรได้ที่ www.Co-opthai.com หรือ http://www.facebook.com/acft.coopthai ระยะเวลาส่งผลงาน ๑ กรกฎาคม -๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๕๖๗ ต่อ…
ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยคณะภริยาองคมนตรีร่วมกับชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม, มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖” งานพยากรณ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ๒๕๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา และฉลองครบ ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย พบการรวมตัวนักโหราศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทยที่จะมาร่วมทำนายโชคชะตาราศีในศาสตร์ต่างๆ ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยรายได้จากการดำเนินงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ฯ เพื่อคนพิการ และชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อกิจกรรมการกุศล

งาน “สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖” ได้รวมสุดยอดนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในแวดวงโหราศาสตร์ รวม ๓๗ ท่าน อาทิ อาจารย์ฮั่น มาจอง ที่นำดีนกกระจอกของจีนมาใช้ในการพยากรณ์, อาจารย์มดดำ มะลิลา นักพยากรณ์ผู้คร่ำหวอดศาสตร์ทางด้านอักษรรูน, อาจารย์เจ…
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการคลัง เชิญชวนผู้สนใจซื้อบัตรเพิ่มทรัพย์ ธ.ก.ส. หน่วยละ ๑๐๐ บาท ฝากครบกำหนด ๓ ปี ได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ ๔.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๒ บาท/ปี ฝากตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๒.๖๒ บาท/ปี ลุ้นรางวัลทุกเดือน รวม ๓๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ -๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ลุ้นรับรางวัลพิเศษเพิ่มอีก ๕ ล้านบาท (รางวัลละ ๑ ล้านบาท) เมื่อฝากตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ออกรางวัลในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ และ www.baac.or.thข้อมูล ธ.ก.ส.

๑๘ มิ.ย.๕๖

กรมการจัดหางาน แจ้งให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ยื่นแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวและบัญชีรายชื่อสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ไว้กับกรมการจัดหางาน และได้รับเอกสารรับรองแรงงานต่างด้าวจากประเทศต้นทางแล้ว จะต้องนำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำหนังสือเดินทาง (passport) ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ขออนุญาตทำงาน และจัดทำข้อมูลบุคคล (Bio Data) กับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ (๑๒ ศูนย์) จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา ปทุมธานี ระยอง กาญจนบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และระนอง

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.๑๖๙๔ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๑๗ มิ.ย.๕๖

เครือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิร่วมกับจังหวัดชัยภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดเทศกาล “ท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ประจำปี ๒๕๕๖” ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๖

นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของทุ่งดอกกระเจียวแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้า OTOP การแข่งขันแรลลี่ การวิ่งมินิมาราธอนชมทะเลหมอกที่ผาสุดแผ่นดิน ปั่นจักรยานชมทุ่งบัวสวรรค์ และลานหินงาม

ขอเชิญนักท่องเที่ยวไปชมความงดงามของทุ่งดอกกระเจียวได้ที่จังหวัดชัยภูมิข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๑๗ มิ.ย.๕๖

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ ซึ่งมีพลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ ได้มอบให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ ซึ่งมีพลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ฯลฯ จัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยมที่ถูกต้องในการรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติด รู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันตนเองและเป็นพลังร่วมต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด การแนะ…

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖

ในวันนี้ ( ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ) เวลา ๑๕๐๐ พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเริอเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ


หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการจากกองทัพเรือ ๙ คน กองทัพบก ๑ คน กองทัพอากาศ ๑ คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑ คน กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ คน ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ ๕ คน นักธุรกิจภาคเอกชน ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมนับเป็นมวลชนที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกันประกอบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์กับกองทัพเรือต่อไป

                                                                                …

กทม.ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับทราบความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กทม. ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ ต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบ โครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก ๒ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ กับสะพานพระราม ๘ จัดโดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๓๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี กลุ่มที่ ๒ ( โครงการที่มีการติดตาม ตามโครงการพระราชดำริเดิม ) โดยการเชื่อมต่อทางยกระดับในโครงการสะพานพระราม ๘ ที่ทางแยกต่างระดับอรุณอมรินทร์ ซึ่งได้เตรียมโครงสร้างเผื่อต่อขยายในอนาคตไว้แล้ว สำหรับการต่อเชื่อมไปสู่ถนนพรานนก – พุทธมณฑล สาย ๔ ทำให้โครงข่ายถนนสายหลักแนวตะวันออก – ตะวันตก ระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีและปริมณฑลรอบนอกรวมทั้งด้านตะวันตก สามารถเชื่อมโยงและกระจายการจราจรจากเส้นทางที่การจราจรติดขัดหนาแน่นสู่เส้นทางใหม่นี้ได้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชเช่นกัน

ผู้สนใจร่วมประชุมสัมมนาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าหรือลงทะเบียนหน้างานได้ในวันประชุม สอบถ…

หน่วยแพทย์พระราชทานพระตำหนักจักรีบงกช

ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ายจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง หน่วยแพทย์พระราชทานพระตำหนักจักรีบงกช โดยใช้พื้นที่ภายในบริเวณพระตำหนักจักรีบงกช ตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี เป็นจุดตั้งหน่วยแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ นี้เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี ๒๕๕๔ บริเวณพระตำหนักจักรีบงกชก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเข้ามาดูแลประชาชนในละแวกพระตำหนัก จนกระทั่งน้ำลด ด้วยทรงตระหนักว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียงที่อาจเข้าไม่ถึงบริการของสาธารณสุข หรือไม่สะดวกเข้ารักษาในโรงพยาบาล พระองค์จึงทรงมีพระดำริให้ตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานพระตำหนักจักรีบงกชขึ้นตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และพระองค์ยังได้เสด…

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธชินราชวรเวทมุนีราชนาวีศรีบูรพา

ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับจังหวัดชลบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมสร้างบุญกุศล โดยร่วมสร้างพระพุทธชิน ราชวรเวทมุนีราชนาวีศรีบูรพา ขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว พระเกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ การจัดสร้างครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และอัญเชิญไปประดิษฐานเป็น พระประธานประจำฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้ข้าราชการทหาร และพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสสักการบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของพระครูวรเวทมุนี ( หลวงพ่ออี๋ พุทธสโร ) เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลตะวันออก ที่มีต่อทหารเรือและประชาชน ตลอดจนนำรายได้ที่เหลือจากการบริจาคสมทบทุนไปเป็นประโยชน์แก่สาธารณกุศล และสวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบ และสมทบกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะมีพิธีเททองหล่อพระ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗๐๙ ณ ประรำมณฑลพิธี วัดสัตหีบ


ผู้สนใจร่วมกุศลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธการและข่าว กองบัญชาการฐานทัพเรือ สัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๘๔๗๔ และโทรศัพท์ภายใน ๗๑๐๕๐ – ๙

                     …

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๒๕๕๕ มีประเภททุนเรียนดี และประเภทส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น และมีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมบุตรบุญธรรม ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีที่แล้ว และจะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกิน หมายเลข ๒๑๗๐๔


หลักฐานการขอรับทุนประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปี หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน , ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ , สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิก และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ ขอรับทุน ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ ให้แสดงสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือส…

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย หลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และรุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ , หลักสูตรบทบาทของนักการศึกษาในประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ , หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( หลักสูตรระดับสูง ) วันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ และหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา


ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( รับจำนวนจำกัด ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๕๑ ๒๘๔๕ และ ๐๘๙ ๘๑๑ ๔๐๑๒ , E – mail address: asean.btr@gmail.com เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และจะส่งใบตอบรับเพื่อยื…

จัดให้มีการบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่

กทม. ให้นโยบายแก่สำนักเขตต่าง ๆ ในการปรับปรุงศูนย์บริการงานทะเบียน โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขตและสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธาร่วมกันออกแบบศูนย์บริการงานทะเบียนราษฎรและการปรับปรุงทางกายภาพในอาคารสำนักงานเขตภายใน ๖ เดือน ตั้งเป้าว่าจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จอย่างน้อย ๔ – ๕ แห่ง ในปี ๒๕๕๗ นอกจากนี้จะดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการขยายการบริการด้านงานทะเบียนเคลื่อนที่ ( Bangkok Mobile Service ) ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะทดลองให้บริการแห่งแรกที่ห้างพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖


และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้ให้สำนักงานเขตจัดหาพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเพิ่มเติม ซึ่งต้องเป็นห้างที่ไม่คิดค่าเช่าที่ เพราะถือเป็นการบริการสาธารณประโยชน์ รวมทั้งยังจะจัดให้มีบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่บนสถานีรถไฟฟ้าสถานีสยาม สถานีหมอชิต และสถานีพร้อมพงศ์ พร้อมได้เพิ่มในเส้นทางของกทม. ที่สถานีตากสินและสถานีแบริ่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการด้วย                                                                                                        …
บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ปและเดอะพิซซ่าคอมปะนี ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กไทยในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด... เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ( TK Park ) กระทรวงศึกษาธิการ และ สสส. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าฟ้านักประพันธ์ และมิ่งขวัญแห่งการเรียนรู้ ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

หนังสือที่จะให้อ่านแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ และหนังสือประเภทบทอาขยาน บทกวีและบทประพันธ์ การอ่านนั้นนับเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในทุกมิติ การส่งเสริมให้มีการประกวดการอ่าน จะเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน โดย TK Park ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านโดยมอบเงินจำนวน ๑ ล้านบาทสนับสนุนโครงการ

การประกวดแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยแต่ละโรงเรียนจะส่งผลงานการอ่านของนักเรียนตามเกณฑ์การประกวด ผ่านเว็บไซต์ เพื่อหาสุดยอดโรงเรียนรักการอ…
กรมการขนส่งทางบก แนะนำให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับรถช่วงฤดูฝน ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า ช่วงที่ฝนเริ่มตกใน ๑๐ นาทีแรก เป็นช่วงที่รถมีโอกาสลื่นไถลมากที่สุด เพราะน้ำฝนจะชะล้างคราบดินและฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนพื้นถนนซึ่งมีลักษณะคล้ายการละเลงโคลน ดังนั้นหากต้องขับรถขณะฝนตกควรใช้ความเร็ว ๖๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้ง ควรตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทาง สัญญาณไฟต้องพร้อมใช้งาน ที่ปัดน้ำฝนต้องมีสภาพสมบูรณ์ มีการตรวจสอบผ้าเบรกให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ตรวจเช็คลมยางให้ได้มาตรฐาน

กรมการขนส่งทางบก จึงขอเตือนให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษขณะขับขี่รถในช่วงที่ฝนตก เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

ข้อมูล นสพ.มติชน

๑๒ มิ.ย. ๕๖

สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร – หลาน ทหารผ่านศึกเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๖ ในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๕ ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับอุดมศึกษาทุนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ ณ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ฯ

ผู้ที่มีคุณสมบัติและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ฯ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๘๐ นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และทุนให้ทหารผ่านศึกเกาหลี รวมทั้งบุตร – หลาน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๗๘๘

ข้อมูล สก.ทร.

๑๒ มิ.ย. ๕๖

กองทัพเรือ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัด กองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีทุนการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป และ ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปี รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ) และในกรณีที่สามีหรือ ภรรยาผู้ที่ขอรับทุนการศึกษาสังกัดกองทัพเรือด้วยกันให้ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่าเป็นผู้ยื่นใบรายงานขอรับทุน และหากผู้ขอรับทุนคนใดคนหนึ่งรับเงินเดือนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ถือว่าไม่มีสิทธิขอรับทุน

บุตรที่รับทุนการศึกษาต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงระดับอ…
กระทรวงสาธารณสุข ( สธ. ) จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยเป็นวัคซีนป้องกันโรคกาฬหลังแอ่น และวัคซีนป้องกันไข้หวัดตามฤดูกาล ตามที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกำหนด ซึ่งจัดให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ป่วยจาก ๒ โรคดังกล่าว เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคมนี้ และให้มีการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง เพื่อให้มีความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเดินทางมากที่สุด รวมถึงยังได้จัดหน่วยแพทย์พยาบาลจำนวน ๔๐ คน ไปให้บริการที่ประเทศซาอุดิอารเบียด้วย

ชาวไทยมุสลิมที่จะรับบริการฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง ส่วนกลางในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล สามารถไปขอรับบริการได้ที่สถาบันบำราศนราดูร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลนวมินทร์ ๙ ส่วนภูมิภาคสามารถรับบริการได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมวัคซีนไว้ให้บริการอย่างเพียงพอแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรม…
กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการแข่งขันกีฬากองทัพไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับกองทัพนานาชาติ และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลก การแข่งขันกีฬากองทัพไทยในปีนี้ เป็นครั้งที่ ๔๖ แข่งขันระหว่างวันที่ ๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีประเภทกีฬา จำนวน ๑๘ ชนิดกีฬา โดยมีการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬากองทัพบก และสนามกีฬาบุญจินดา ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ มิถุนายน

จึงขอเชิญร่วมชมการแข่งขันเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาได้ โดยไม่เสียค่าผ่านประตู

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๑๑ มิ.ย. ๕๖

จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดงาน เทศกาลกินกุ้ง กินปลา ชมแม่น้ำเจ้าพระยาชัยนาท ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจังหวัดที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดชัยนาทจึงมีปลาและกุ้งแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำสามารถทำประมงด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านอย่างแห เบ็ดลอบ เพื่อหาเลี้ยงชีพและครอบครัวมาได้อย่างยาวนาน ในปัจจุบันการประมงเลี้ยงชีพปรับเปลี่ยนเป็นการทำประมงเชิงพาณิชย์ ขยายการผลิตสู่การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เพื่อส่งขายสร้างรายได้ จนกลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน และจากการที่ธรรมชาติของน้ำเอื้ออำนวย ทำให้คุณภาพเนื้อปลามีความแน่นอย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนกุ้งก็มีขนาดใหญ่รสชาติดี

จึงขอเชิญผู้สนใจ เลือกซื้อและร่วมรับประทานอาหารจากผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้งคุณภาพดี ในราคายุติธรรม ได้ในงานดังกล่าวข้อมูล นสพ. มติชน ๑๐ มิ.ย. ๕๖

การขับรถในช่วงกลางคืนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงกลางวันเป็น ๓ เท่า เนื่องจากความมืดทำให้ผู้ขับขี่มีขอบเขตในการมองเห็นเส้นทางค่อนข้างจำกัดและไม่ชัดเจน ประกอบกับความง่วงและความอ่อนล้าของผู้ขับขี่ ส่งผลให้ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินช้ากว่าปกติ รวมถึงยังมีโอกาสประสบกับผู้ร่วมใช้เส้นทางที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ. ) ขอแนะวิธีปฏิบัติ ดังนี้

ก่อนเดินทาง ให้เตรียมพร้อมร่างกาย โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดิ่ม แอลกอฮอล์ ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดหรือกล่อมประสาท หากขับรถทางไกล ควรมีเพื่อนร่วมทางเพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ หรือจอดรถให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันการหลับใน เตรียมสภาพรถให้พร้อม โดยตรวจสัญญาณไฟหน้ารถ ไฟเลี้ยว ไฟเบรกให้ส่องสว่างทุกดวง ปรับไฟหน้ารถให้แสงไฟอยู่ในระดับที่มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ประจำรถสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน และศึกษาสภาพเส้นทาง เพื่อวางแผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

ขณะเดินทาง การขับรถ ควรขับรถในช่องทางด้านซ้ายเพื่อป้องกันสายตาได้รับผลกระทบจากแสงไฟของรถที…
ในวันนี้ ( ๑๐ มิ.ย. ๕๖ ) เยาวชนพี้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๖ / ๒๕๕๖ เข้าพบและรับฟังโอวาทจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือจัดให้มีกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ มีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จะจัดกิจกรรมรวม ๗ ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ โดยเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ผ่านมามีความสามัคคีซึ่งกันและกัน มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือและให้ความร่วมมือในกิจกกรรมต่าง ๆ ที่กองทัพเรือจัดขึ้นเป็นอย่างดี

ข้อมูล กปจ.

๑๐ มิ.ย. ๕๖

กองทัพเรือไทยร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ทำการฝึกผสม CARAT 2013 ณ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก มี พลเรือตรีไพฑูรย์ ประสพสิน ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ

การฝึกผสม CARAT 2013 เป็นการฝึกผสมร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เริ่มฝึกครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์บุคคลในการปฏิบัติการร่วมกันทางทหารในทุกระดับในสาขาปฏิบัติการต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับกับสถานการณ์การก่อการร้ายสากล การพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับการฝึกผสม CARAT 2013 ในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๙ เป็นการฝึกผสมร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา กับกองทัพเรือประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ในแบบลักษณะทวิภาคี ซึ่งมีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย การฝึกภาคสนาม ภาคทะเล การฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเล และการช่วยเหล…
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นแม่ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่

- เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ

- ดูแลอบรมลูกด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใส่ใจ

- ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

- มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จึงขอเชิญผู้สนใจส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่องเป็น “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ซึ่งเป็นเรื่องของแม่ของตนเอง หรือเรื่องของตนเอง โดยต้องเป็นเรื่องจริง มีบุคคลอ้างอิงได้พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ เอ ๔ พร้อมแนบ CD ข้อมูลประวัติจำนวน ๒ ชุด กำหนดส่งเรื่องภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และส่งเรื่องไปที่สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เลขที่ ๕…
ราชนาวิกสภา ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายทางทหารที่เกี่ยวกับกองทัพเรือ ในหัวข้อ “Navy Photo Contest 2013” แบ่งการประกวดมี ๒ ช่วง ได้แก่ Photo of the month และ Photo of the Year

สำหรับภาพที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านพิกเซล และต้องเป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพประกวด ที่ถ่ายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันส่งประกวด และไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน รวมถึงไม่เคยทำขึ้นเพื่อจำหน่ายหรือโฆษณามาก่อน

ผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายทางทหาร สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดในแต่ละเดือน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ที่สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๒๐ หรือที่นาวาโทหญิง ปานะรี คชโคตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๕๕ ๑๖๔๑ข้อมูล ราชนาวิกสภา

๕ มิ.ย.๕๖

สยามพารากอน ร่วมกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน จัดงานสยามพารากอน แบงค็อก รอยัลออร์คิด พาราไดซ์ ภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งรักษ์ รักษ์กล้วยไม้ รักษ์แผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

งานนี้นับเป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้ประเทศไทยมีเวทีจัดแสดงกล้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นเวทีประกวดกล้วยไม้ที่มีมาตรฐานที่สุด มีกล้วยไม้จากประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่นสิงคโปร์และไทยร่วมประกวด และในปี ๒๕๕๖ ได้เพิ่มการประกวดกล้วยไม้สกุลช้างชนิดไอยเรศ เพิ่มขึ้นมาด้วย ในงานมีการแสดงประติมากรรมช้างเผือกคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ขนาดความสูง ๒.๕ เมตร ให้ความรู้สึกเหมือนจริงด้วยเงาและมิติ ทำจากดอกกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์นับเป็นประติมากรรมที่งดงามมาก นอกจากนั้นยังมี นิทรรศการประกวดและอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้สกุลช้าง ชนิดไอยเรศ, กิจกรรมอนุรักษ์ผืนป่า, กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทยและเสวนา, นิทรรศภาพวาดกล้วยไม้ไทยผลงานเยาวชนไทย และศิลปินกว่า ๔๐ แผ่น และนิทรรศการกล้วยไม้ในแสตมป์ รวมถึงเวิร์กช็อปเดคูพาจและการจัดดอกกล้วยไม้

ผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.ไท…
ข้าราชการกองทัพเรือและศิษยานุศิษย์วัดสมอโพรงร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดสมอโพรง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อนำรายได้สมทบสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ เพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาและสาธารณชนทั่วไป

วัดสมอโพรง ได้ชื่อนี้เพราะมีต้นสมอใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน จึงเอาชื่อสมอใหญ่มาตั้งเป็นชื่อวัดสมอโพรง โดยมีหลวงพ่อพราหมณ์เดินทางมาจากจังหวัดตราด มาอยู่ที่วัดนี้เป็นรูปแรก และนายสว่าง นางพัด วงศ์เมือง ได้ถวายที่ดิน ๙ ไร่ ให้สร้างวัด และเพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถวัดสมอโพรง โดยผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๑๔๗๖-๗ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ผ้าป่าสามัคคี วัดสมอโพรง” เลขที่ ๓๐๒-๗-๑๒๒๙๙-๗ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ข้อมูล สอ.รฝ.

๖ มิ.ย.๕๖

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ามิวเซียม ก่อตั้งโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการศึกษา และเป็นแหล่งรวบรวม เอกสาร หลักฐาน บันทึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการก่อตั้งสถาบัน และบทบาทของสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในสังคมของประเทศไทย

นิด้า มิวเซียม มีขนาดพื้นที่ ๒๑๖ ตารางเมตร แนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ คือ การนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผ่านทางศิลปะร่วมสมัย มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Transparent Display การผสมผสานเรื่องราวผ่านวัตถุที่จัดแสดงควบคู่กับอินเทอร์แอคทีฟ หรือการนำเสนอด้วยแอมิเนชั่นพร้อมกันทั้ง ๓ จอ และใช้ระบบการสืบค้นด้วยมัลติทัช บูรณาการกับสาระที่ผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ ตามระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรม ภายในจัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สามารถพัฒนาสาระได้ตลอดเวลา มีการจัดแสดงโครงการสำคัญๆ ของประเทศไทย อาทิ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, การประกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทย และการจัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ

นิด้า มิวเซียม เปิดให้บริการสำหรับปร…
ช่วงเปิดภาคเรียนเป็นช่วงที่มีปริมาณรถหนาแน่นและการจราจรคับคั่ง เด็กจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะวิธีป้องกันและข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางดังนี้

การเดินถนน ควรให้เด็กเดินบนทางเท้าหรือฟุตบาท หากเป็นถนนที่ไม่มีทางเท้า ควรให้เดินชิดริมขวาของถนนในลักษณะเดินเป็นแถวเรียงเดี่ยว รวมถึงไม่ให้เด็กหยอกล้อเล่นกันบริเวณริมถนน เพื่อป้องกันการถูกรถ เฉี่ยวชน

การข้ามถนน พาเด็กข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น ทางม้าลาย สะพานลอยบริเวณที่มีสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามหรือจุดที่มีตำรวจจราจร เป็นต้น หลีกเลี่ยงการพาเด็กข้ามถนนบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เช่น บริเวณที่มีรถจอด หลังป้ายโฆษณา เป็นต้น เพราะผู้ที่ขับรถผ่านอาจมองไม่เห็น ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

การโดยสารรถประจำทาง ควรรอให้รถจอดสนิทก่อนค่อยเดินขึ้นลงรถอย่างเป็นระเบียบ ไม่แย่งกันขึ้นลงรถ หลีกเลี่ยงการยืนบริเวณประตูและบันไดทางขึ้นลงรถ ไม่ใช่โทรศัพท์ขณะขึ้นลงรถ ซึ่งเสี่ยงต่อการพลัดตกจากรถได้

การนำเด็กโดยสารรถยนต์ หากเป็นเด็กโตควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง กรณีที่เป็นเด็ก…
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ (เขตดอนเมือง ยกเว้นแขวงสนามบิน) ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะใช้สิทธิเลือกตั้งและลงทะเบียนไว้แล้ว ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ ณ สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สายด่วนเลือกตั้ง ๑๑๗๑ หรือ www.ect.go.thข้อมูล กกต.

๗ มิ.ย.๕๖

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้า “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคม ตลอดจนการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพลพภาพ และให้การช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ สามารถบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนฯ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๗๐๘๗-๒ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๗ มิ.ย.๕๖

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๖/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี แม้จะมีความต่างกันในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรม แต่ก็ยึดมั่นในสถาบันชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน กิจกรรมที่นำไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี , พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี , สวนสนุกดรีมเวิลด์ ,เยี่ยมชมพระราชวังเดิมและเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบของที่ระลึก , เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…
ประเทศไทยมีชายหาดที่สวยงามติดอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชมความงดงามของทะเลไทยกันเป็นจำนวนมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของแมงกะพรุนพิษที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้พบเจอ

แมงกะพรุนที่มีรายงานว่าทำให้เสียชีวิตได้บ่อยที่สุด คือ แมงกะพรุนกล่อง พบในหลายประเทศเขตร้อน เช่น ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย , ประเทศฟิลิปปินส์ , เกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย , ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศไทย แมงกะพรุนกล่องมี ๓๖ ชนิด แต่ไม่ได้เป็นอันตรายทุกชนิด ทั้งนี้บริเวณที่สัมผัสมีอาการ ได้หลากหลาย ตั้งแต่ รู้สึกคัน มีผื่นเล็กน้อย ไปจนถึงทำให้ระบบหัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลวได้ ขั้นตอนการ ปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมงกะพรุนกล่อง ให้ดูจากลักษณะของบาดแผล ถ้าถูกแมงกะพรุนกล่องบาดแผลจะลึกเป็นเส้น ๆ ให้ปฐมพยาบาลดังนี้ ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ เพื่อลดการยิงพิษจากแมงกะพรุน ห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน ให้ราดบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนด้วยน้ำส้มสายชู ห้ามราดด้วยน้ำจืดหรือน้ำเปล่า ถ้าหมดสติให้ปั้มหัวใจ และรีบเรียกรถพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙

หากประชาชนต้องการข้อ…
โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กำหนดจัดงานคอนเสิร์ตกำลังใจ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ Centara Grand & Bangkok Convention Center @ Central World

งานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและเด็กที่ติดไปกับผู้ต้องขัง และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบความยากลำบาก คอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นในแนวคิด “ The Victory” หรือ “ สู้ สู้” ด้วยความเชื่อว่ากำลังใจสามารถสร้างให้เกิดขึ้นและมอบให้แก่กันได้ ศิลปินที่มาร่วมแสดงมาจากทุกค่าย ทุกสังกัดที่รวมพลังกันมามอบความบันเทิงอย่างเต็มที่

บัตรคอนเสิร์ต จำหน่ายที่ไทยทิคเก็จเมเจอร์ทุกสาขา ราคา ๑,๐๐๐ , ๑,๕๐๐ , ๒,๐๐๐ และ ๒,๕๐๐ บาท และทุกท่านสามารถรวมพลังชู ๒ นิ้ว ส่งกำลังใจให้ผู้ต้องขังสู้ชีวิตได้โดยถ่ายรูปตัวเองส่งมาทาง Instagram ที่ # Kamlangjai และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. Thaiticketmajor – Com , Kamlangjai. or.th และ www.facebook.Com/victory/Kamlangjai

ข้อมูล นสพ. มติชน

๓ มิ.ย. ๕๖

กรมการเงินทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง จิตสำนึกข้าราชการที่ดี” บรรยายโดย ดร.สนอง วรอุไร อดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีจิตวิทยาในการจูงใจและโน้มน้าวเพื่อให้ผู้ฟังมีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือด้านการปัองกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกและสร้างความเข้มแข็งให้กองทัพเรือใสสะอาด โดยการบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒๕๐-๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล กง.ทร.

๔ มิ.ย.๕๖

กองทัพเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๕ มิถุนายน และพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ ๑๔ มิถุนายน โดยในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ

สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยมี ๑๘ ประเภท กีฬา ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ จักรยาน ตะกร้อ ปัญจกีฬาทหาร เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟันดาบ ฟุตบอล ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล มวยสากล ยิงปืน วอลเลย์บอล และว่ายน้ำ

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาแต่ละเหล่าทัพในการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ระหว่าง ๕-๑๔ มิถุนายน นี้ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๔ มิ.ย.๕๖

สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และกลุ่ม ปตท. ขอเชิญผู้สนใจส่งงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า ตั้งแต่บัดนี้- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประเภทงานเขียน เป็นงานเขียนภาษาไทยที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองมิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น เป็นงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ นั้บตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันเปิดรับสมัครผลงานหรือเป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ไม่จำกัดจำนวนหน้า มีเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ประเภทความเรียงเยาวชน ผู้เขียนจะต้องตั้งชื่อหัวข้อความเรียงเองภายใต้แนวคิด ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ เช่น เป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียนจากประสบการณ์จริง จากจินตนาการ เพื่อคุณค่าทางจิตใจหรือจิตสำนึก ประเภทสื่อมวลชน เป็นสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์และหน่วยงานมีผลงานส่งเสริมการอนุรักษ์…