Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2014

พระบรมรูป ร. ๕ องค์จำลอง

สำนักงานศาลปกครอง จะดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการศาลปกครอง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมจัดทำพระบรมรูปจำลองของพระบรมราชานุสาวรีย์ ๓ รูปแบบ ได้แก่ เนื้อซิลิคอนบรอนซ์ รมสีทอง , เนื้อซิลิคอนบรอนซ์ รมสีเงินโบราณ และเนื้อซิลิคอนบรอนซ์ รมสีทองแดง ขนาดความสูง ๑๗ นิ้ว ฉลองพระองค์สากล ทรงธารพระกร การจัดสร้างครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของศาลปกครองไทย ผู้สนใจเช่าบูชาพระ บรมรูปองค์จำลองเช่าบูชาได้ในราคาองค์ละ ๑๘,๐๐๐ บาท รายได้จะนำเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๑๕ และ ๐ ๒๑๔๑ ๐๙๒๔ ในวัน และเวลาราชการ …

งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน กรุงเทพมหานคร ๒๐๑๔

กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน กรุงเทพมหานคร ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ที่ ฮอลล์ ๕ – ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กทม. อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกและสมุนไพรไทย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.ข่าวสด …

พจนานุกรมฉบับล่าสุด เพิ่มคำใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวัน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถาน จัดทำ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือสามัญประจำบ้านที่ทุกครอบครัวควรมีไว้เพื่ออ้างอิง และเพื่อใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง การใช้ภาษาไทยและคำไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปและมีคำศัพท์ภาษาใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาก ซึ่งพจนานุกรมเป็นหนังสือที่สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาเขียนให้ถูกต้อง พจนานุกรมฉบับนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ เช่น แกล้งดิน แก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชดำริ เป็นต้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดพิมพ์จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม จำหน่ายในราคาเล่มละ ๗๕๐ บาท วางจำหน่ายที่ร้านนานมีบุ๊คช็อปทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นานมีบุ๊ค คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๒ ๓๐๐๐ กด ๑ และเว็บไซด์ www.nanmeebooks.com …

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือสมัครเป็นสมาชิกสามสมอสมาคม

สามสมอสมาคม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม สมัครเข้าเป็นสมาชิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามสมอสมาคมได้ที่ http://www.civil.navy.mi.th/taa/ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ค่าสมัครสมาชิก เป็นค่าลงทะเบียน ๑๐๐ บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ ๓๐๐ บาท รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ส่งใบสมัครพร้อมเงินที่ สำนักงานสามสมอสมาคม อาคารราชนาวิกสภา (หลังเดิม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๗๖ หรือ สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ (ส่วนแยก) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๐๓ หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อสามสมอสมาคม บัญชีเลขที่ ๑๑๕ – ๒ – ๐๘๗๓๐ – ๘ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย กองบัญชาการกองทัพเรือ พร้อมส่ง สำเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครไปที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ …

กองทัพเรือจะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุนพรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ ณ อาคารกองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒ ข้อมูล กพ.ทร. ๒๘ เม.ย.๕๗

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๕๗

กรมการข้าว เปิดเผยว่า งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๕๗ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยในปีนี้ กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี ๒๕๕๗ ทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน ๑๑ พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น ๒,๐๘๒ กิโลกรัม กรมการข้าวได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานโดยเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม บรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และกรมการข้าวยังได้แบ่งพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุในซองพลาสติก จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ ซอง แจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยม ข้อมูล นสพ.มติชน …

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ –จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในความรักชาติ มีความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคีและสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมอายุระว่าง ๑๔ – ๑๗ ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๕ ของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทัศนศึกษาหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อาทิ การเยี่ยมชมเรือหลวง การ ทัศนศึกษาทางทะเลโดยรถสะเทินน้ำสะเทินบก การเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ การทดสอบกำลังใจด้วยกระกระโดดหอสูง กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยา รวมทั้งมีกิจ…

โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล ๘๖ พรรษา พ่อของแผ่นดินปีที่ ๒

หลวงพ่อคูณ สุจิตโต เจ้าอาวาสวัดภูดวงดาว ประธานโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล ๘๖ พรรษา พ่อของแผ่นดินปีที่ ๒ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยบริจาค ๑ ตัว ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท เป็นคู่ ๆ ละ ๓๘,๐๐๐ บาท และสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ให้รอดพ้นจากความตาย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินสาขา นากลาง ชื่อบัญชี วัดภูดวงดาว เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๑๑๓๔๕๒๗๗ หรือส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินในนามหลวงพ่อคูณสุจิตโต เจ้าอาวาสวัดภูดวงดาว บ้านโคกเจริญ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ ๓๙๑๗๐ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘ – ๕๑๗๕๗๓๓ ข้อมูล วัดภูดวงดาว …

การแข่งขันซีคยัคชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และการแข่งขันซีคยัครายการ The 4 Sea Kayak Asian Cup 2014

สมาคมพายเรือแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันซีคยัคชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ การแข่งขันซีคยัค รายการ The 4 Sea Kayak Asian Cup 2014 ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การแข่งขันเรือพายซีคยัค นับว่าเป็นกีฬาสากลที่นิยมเล่นกันในทวีปยุโรป มีการแข่งขันในระดับชิงแชมป์โลก ภายใต้การดูแลของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ สำหรับการแข่งขันซีคยัคชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ และการแข่งขันเรือคยัค รายการ The 4 Sea Kayak Asian Cup 2014 ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันเรือพายซีคยัคในระดับชาติ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔ กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แบ่งการแข่งขันเป็น ๔ ประเภท โดยทุกประเภทมีเงินรางวัลให้นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ ๑ – ๓ ดังนี้ ประเภทที่ ๑ SufrSki เป็นการแข่งขันในรายการ Asian Cup มีนักกีฬาจากประเทศในทวีปเอเชีย และทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๓๐ ลำ , ประเภทที่ ๒ Sea KayaK ในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย …
การแข่งขันเรือใบ รายการ “หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔” กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงแรมรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จัดให้มีการแข่งขันเรือใบรายการ “หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ชายหาดหน้าโรงแรมรีเจ้นท์ชาเลต์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยในปีนี้จะทำการแข่งขันที่มีเส้นทางจากชายหาดชะอำ ผ่านพระราชวังไกลกังวลถึงชายหาดหัวหินและเข้าเส้นชัย ณ ชายหาดชะอำ รวมระยะทางประมาณ ๒๕ ไมล์ สำหรับรางวัลพระราชทานประกอบด้วยการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในส่วนของการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันรายการสำคัญ การแข่งขันเรือใบประเภท “ซูเปอร์มด” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเรือใบประเภท “โอเค” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และประเภท ออพติมิสต์ ชิงถ้วยรางวัลพระรา…
การบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลของกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) เพื่อดำเนินงานในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งพื้นที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทางทะเล ประกอบด้วย ๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) พื้นที่ทางบก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี บางละมุง ศรีราชา สัตหีบ และเกาะสีชัง) และจังหวัดระยอง (ในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง บ้านฉาง และแกลง) รวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ทางน้ำ ได้แก่ ทะเล เกาะต่าง ๆ และชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนบน ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ รวมทั้งทะเล อำเภอเกาะช้าง อำเภอเกาะกูด เกาะต่างๆ และชายฝั่งทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนติดต่อ ศบภ.ทรภ.๑ ได้ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘๐๐๘ และ ๐๓๘ ๔๓๘๕๙๒ และ Email:nac 1 data@navy.mi.th ๒. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ (ศบภ.ทรภ.๒) พื้นที่ทางบก ได้แก่ จังหวัดสงข…
มหกรรมอุดมศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดจัดงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอร์ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย แนะนำระบบอุดมศึกษา, แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา, แนะนำหลักสูตรต่างๆ แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา, แนะนำหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ, นำเสนองานวิจัยและนวัตถกรรม, แนะนำทุนการศึกษา และแนะแนวเส้นทางอาชีพ และมีการเสวนาวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ เลือกอนาคตอย่างไร ไม่ให้พลาดหวัง, ความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทยในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก, แนวโน้มงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหน้า , เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สื่อสารได้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.mua.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๖ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๑ เม.ย.๕๗
กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ (เฉพาะกิจ) เพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก จัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ (เฉพาะกิจ) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางวกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ภายในบริเวณกรมการขนส่งทางบก และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๘-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลประชาชนให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสะดวกและปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้โดยสารไม่ถึงจุดหมายปลายทาง จะถูกเปรียบเทียบปรับรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท และหากพบการกระทำผิดซ้ำจะถูกพิจารณาการต่ออายุไปอนุญาตประกอบการขนส่ง และเพิกถอนรถคันที่กระทำผิดดังกล่าวด้วย พร้อมขอความร่วมมือในการกวดขันพนักงานขับรถให้ “แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” หากตรวจพบให้เปลี่ยนตัวคนขับทันที รวมทั้งต้องเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทุกๆ ๔ ชั่วโมง…
กิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๕/๒๕๕๗ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๕/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขท่ามกลาง ความแตกต่างทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การทัศนศึกษา พระราชวังเดิม เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เพื่อรับฟังโอวาท ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ เรือพระราชพิธี พระบรมมหาราชวัง อุทยานสัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิลด์ พิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิคมิวเซียม เยี่ยมชมบริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและท้องฟ้าจำลอง สวนสนุกดรีมเวิลด์ รวมทั้งไปเยี่ยมชมหน่วยของกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา อา…
กิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๕/๒๕๕๗ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๕/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขท่ามกลาง ความแตกต่างทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การทัศนศึกษา พระราชวังเดิม เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เพื่อรับฟังโอวาท ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ เรือพระราชพิธี พระบรมมหาราชวัง อุทยานสัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิลด์ พิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิคมิวเซียม เยี่ยมชมบริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและท้องฟ้าจำลอง สวนสนุกดรีมเวิลด์ รวมทั้งไปเยี่ยมชมหน่วยของกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา อา…
โครงการบ้าน ธอส.กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐” โดยมอบสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ย ๐% ต่อปี นาน ๗ เดือนแรก เดือนที่ ๘-๒๔ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR- 1.50 % ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR- 1.00 % ต่อกรณีกู้ชำระหนี้ หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ ๖.๙๗๕ % ต่อปี) กู้ได้สูงสุด ๑๑๐ % ของราคาประเมิน วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย และซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ผ่อนชำระได้นานสูงสุด ๓๐ ปี ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และนำนิติกรรมภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Coll …
ศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ ๘ โรงพยาบาลศิริราช กำหนดจัดงานศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ ๘ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ประเภทกิจกรรม ประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร ผู้ชนะเลิศอันดับ ๑ ทุกกลุ่มอายุ วิ่งมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ชนะเลิศอันดับ ๒-๕ ทุกกลุ่มอายุ วิ่งมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัลของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทาง และร่วมเดิน-วิ่ง ในวันจัดงาน จะได้รับเหรียญผู้พิชิตศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน หลังเข้าเส้นชัยทุกคน และมีรางวัลพิเศษ สำหรับนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๐ รางวัล ผู้สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๘๐๒ และ ๐ ๒๔๑๙ ๙๙๘๐ ข้อมูล ร.พ.ศิริราช ๒๔ เม.ย.๕๗
กรมกำลังพลทหารเรือ จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเผยแพร่ให้กำลังพลได้รับทราบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้านกำลังพล ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เว็บไซต์การประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีหัวข้อย่อยของการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นมา ASEAN ประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ข่าวประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนรู้เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.person.navy.mi.th/navyaee ข้อมูล กพ.ทร. ๒๔ เม.ย.๕๗
กิจกรรมคอนเสริ์ตคนหัวใจสิงห์อัสนี-วสันต์ เวิลด์ทัวร์ กองทัพเรือ โดย คณะอนุกรรมการหารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์อัสนี-วสันต์ เวิลด์ทัวร์ ใน ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มี ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑. คอนเสิร์ต Giving Love Giving Life ๒. ศึกไทยไฟต์ และ ๓. คอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ เวิลด์ทัวร์ ซึ่งกำหนดจัด ๓ ครั้ง โดยจัดครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดใน ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ที่จังหวัดมุกดาหาร และจะจัดครั้งที่ ๓ ประมาณเดือนพฤษภาคม ที่จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล กกพร.ฯ ๒๔ เม.ย.๕๗
เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย โดยมีองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์สังฆราชูปถัมภ์ การจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรและมีผู้จิตศรัทธาได้ร่วมสั่งจองสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดทำเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดสร้างจากสำนักกษาปณ์ ๒ แห่ง ประกอบด้วย ๑. สำนักกษาปณ์โมเน่ เดอ ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ขนาดเหรียญ ๓.๐๑x๒.๖๕ เซนติเมตร จำหน่ายเป็นชุด ทอง เงิน และบรอนซ์ ๒. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงคลัง ขนาด…
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมี นาวาเอก นพรัตน์ ถัดทะพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีความกินดีอยู่ดีไม่ละทิ้งถิ่นฐาน โดยยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบการดำเนินงานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง การที่ทัพเรือภาคที่ …
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๕๐๓ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ชั้น ๕ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือได้อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการของกองทัพเรือ ข้าราชการภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ รวมทั้งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในสายการบริหารงานสาขาต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม ๕๒ คน ข้อมูล กวก.ฯ ๒๓ เม.ย.๕๗
การแข่งขันเรือใบ รายการ “หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔” กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงแรมรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จัดให้มีการแข่งขันเรือใบรายการ “หัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๔” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ชายหาดหน้าโรงแรมรีเจ้นท์ชาเลต์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยในปีนี้จะทำการแข่งขันที่มีเส้นทางจากชายหาดชะอำ ผ่านพระราชวังไกลกังวลถึงชายหาดหัวหินและเข้าเส้นชัย ณ ชายหาดชะอำ รวมระยะทางประมาณ ๒๕ ไมล์ สำหรับรางวัลพระราชทานประกอบด้วยการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในส่วนของการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันรายการสำคัญ การแข่งขันเรือใบประเภท “ซูเปอร์มด” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเรือใบประเภท “โอเค” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และประเภท ออพติมิสต์ ชิงถ้วยรางวัลพระรา…
การบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลของกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) เพื่อดำเนินงานในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งพื้นที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทางทะเล ประกอบด้วย ๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ (ศบภ.ทรภ.๑) พื้นที่ทางบก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี บางละมุง ศรีราชา สัตหีบ และเกาะสีชัง) และจังหวัดระยอง (ในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง บ้านฉาง และแกลง) รวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ทางน้ำ ได้แก่ ทะเล เกาะต่าง ๆ และชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนบน ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ รวมทั้งทะเล อำเภอเกาะช้าง อำเภอเกาะกูด เกาะต่างๆ และชายฝั่งทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนติดต่อ ศบภ.ทรภ.๑ ได้ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘๐๐๘ และ ๐๓๘ ๔๓๘๕๙๒ และ Email:nac 1 data@navy.mi.th ๒. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ (ศบภ.ทรภ.๒) พื้นที่ทางบก ได้แก่ จังหวัดสงข…
มหกรรมอุดมศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดจัดงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอร์ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย แนะนำระบบอุดมศึกษา, แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา, แนะนำหลักสูตรต่างๆ แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา, แนะนำหลักสูตรต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ, นำเสนองานวิจัยและนวัตถกรรม, แนะนำทุนการศึกษา และแนะแนวเส้นทางอาชีพ และมีการเสวนาวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ เลือกอนาคตอย่างไร ไม่ให้พลาดหวัง, ความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทยในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก, แนวโน้มงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหน้า , เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สื่อสารได้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.mua.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๖ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๑ เม.ย.๕๗
กองทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จากสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคตะวันออก กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ประกอบด้วย - หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอมะขาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอนายายอาม อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอ แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๒ ๕๓๕๐ ๐๓๙๓๑ ๒๑๗๒ และ ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๕๑ ต่อ ๓๗๙๓๑ , ๓๗๘๓๓ - หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จันทบุรี รับผิดชอบพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๔ ๗๑๔๔ - หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๐ ๑๑๗๗ ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวข้างต้น ข้อมูล กกพร.ฯ ๑๘ เม.ย.๕๗…
โครงการ Navy Place ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมเข้าอยู่อาศัย และเปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สนใจจองซื้อ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) ขอเชิญสมาชิกข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ที่สนใจซื้อ ห้องชุด โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุด ทาวน์โฮม (โครงการนาวีเพลส) ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ ถนนเฉลิม พระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโครงการนาวีเพลส ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมเข้าอยู่อาศัยและยังเหลือห้องชุดบางส่วนขายให้แก่ผู้ที่สนใจ จำนวน ๑๔ ยูนิต ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด จำนวน ๒๒๐ ห้อง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๕ อาคาร) และทาวน์โฮม ๓ ชั้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอกหญิง ปิยนาฎ เทียนศิริฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด โครงการนาวีเพลส หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๖๙ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๖๐๑๑ และจองซื้อได้ที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ชำระค่าจอง ๑๐,๐๐๐ บาท รับของสมนาคุณพิเศษเครื่องปรับอากาศ ข้อมูล สค.รน. ๑๘ เม.ย.๕๗
การแข่งขันเรือใบ รายการ หัวหิน รีกัตต้า ๒๐๑๔ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทัพเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเรือใบ รายการหัวหิน รีกัตต้า ๒๐๑๔ ณ อ่าวหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ การแข่งขันเรือใบ รายการหัวหิน รีกัตต้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ และน้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงเรือใบประเภทโอเค ชื่อ “เวคา” ข้ามอ่าวไทยจากหน้าวังไกลกังวล หัวหิน ไปยังอ่าวเตยงามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล สมาคม ฯ ๑๘ เม.ย.๕๗
กรมศิลปากรชวนไหว้ ๙ เทพนพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมสรงน้ำเทพนพเคราะห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ๙ องค์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เทพนพเคราะห์ฯ องค์ประกอบด้วย ๑. พระอาทิตย์ทรงราชสีห์เป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง ๒. พระจันทร์ พระอิศวรทรงสร้างจากเทพธิดา ๑๕ นาง เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ มีอารมณ์อ่อนโยน ๓. พระอังคาร พระอิศวรทรงสร้างจากกระบือ ๘ ตัว เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ๔. พระพุทธ พระอิศวรทรงใช้ช้าง ๑๗ เชือก เป็นเทพนพเคราะห์ ประเภทศุภเคราะห์ ชอบพูดชอบเจรจา สุขุมรอบคอบ ๕. พระพฤหัสบดี พระอิศวร สร้างจากฤาษี ๑๙ ตน เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ ๖. พระศุกร์ พระอิศวรทรงสร้างจากโค ๒๑ ตัว เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ ๗. พระเสาร์ พระอิศวรทรงสร้างจากเสือ ๑๐ ตัว เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ๘. พระราหู พระอิศวรทรงสร้างจากหัวกะโหลก ๑๒ หัว เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ๙. พระเกตุ พระอิศวรทรงสร้างจากพญานาค ๙ ตัว จะช่วยบรรเทาเรื่องร้าย…
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสิงฆราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีกิจกรรมสำคัญด้านพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ เช่น การจัดนิทรรศการ, กิจกรรมสจวดมนต์ข้ามคืน , การประกวดเรียงความและวาดภาพในหัวข้อ ศีล, และโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สืบทอดอย่างมั่นคงในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลตามหลัก ทาน ศีล สมาธิ ปัญญาสั่งสมเป็นบารมีสืบไป โดยรับผู้เข้ารับการอุปสมบทจำนวน ๑๐๘ รูป โดยมีกำหนดรายงานตัว ปฐมนิเทศ ใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ , โกนผมนาค ใน ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ , อุปสมบทใน ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สมาทานและปฏิบัติกรรมฐานระหว่างวันที่ ๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้มีจิตศรัทธาเข้ารับการอุปสมบท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดโครง…
กองทัพเรือ สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำ ทำให้ค่าความเค็มบางช่วงมีค่าเกินมาตรฐาน ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งลดปริมาณการใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายในการแก้ปัญหา โดย คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ จำนวน ๓๐ เครื่อง เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองผ่านคลองมหาสวัสดิ์ให้ไกลผ่านลงสู่คลองบางกอกน้อย เพื่อเจือจางน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา กองทัพเรือโดย กรมอู่ทหารเรือ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยจะนำไปติดตั้งบริเวณคลองต่างๆ จำนวน ๓ จุด ได้แก คลองมหาสวัสดิ์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง คลองบางกอกน้อยบริเวณถนนบรมราชชนนี จำนวน ๑๐ เครื่อง และคลองบางกอกน้อย บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง มีระยะเวลาปฏิบัติการตั้งแต่บัดนี้-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เครื่องผลักดันน้ำในส่วนของกอง…
กรุงเทพมหานคร ร่วมใจสู้ภัยแล้ง กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนให้ร่วมใจสู่ภัยแล้งโดย - ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มปริมาณน้ำในคลองช่วยเกษตรกร - ขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหล - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียไปใช้ในการรดต้นไม้ - เฝ้าระวังและตรวจวัดค่าน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาและ ๑๖ คลองหลัก เพื่อแจ้งเตือนประชาชนทุกวัน - ใช้กลไกเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตร - จัดรถบรรทุกน้ำ แท้งค์น้ำ บริการ ผู้ประสบเหตุภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วน กทม.๑๕๕๕ ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ http://dds.bangkok.go.th ข้อมูล กทม. ๑๑ เม.ย.๕๗
งานมหัศจรรย์ภูมิปัญญา หรรษาสงกรานต์ ๔ ภาค ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ภูมิปัญญา หรรษาสงกรานต์ ๔ ภาค ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอทอปและสินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละภูมิภาคทั้งเหนือ ใต้ อีสาน กลาง และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมมารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้คนไทยได้รับความสุข และสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สินค้าโอทอปที่น่าสนใจในงาน อาทิ สมุนไพรทุ่งทรายทองพิจิตร เป็นของดีเมืองพิจิตรจากกลุ่มชาวบ้านเขาพนากาว ซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร ต่อมาได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จนมีชื่อเสียงยิ่งขึ้น ในรูปแบบของรองเท้าและถุงมือสมุนไพร ซึ่งมีคุณสมบัติ ช่วยบรรเทาอาการ มือ-เท้าชา และช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อย มีงานเปลือกไข่วิจิตร สมุทรปราการ และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยาก ทั้งชุดสืบสานตำนานศิลป์-หนุมานจากคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ การแสดงโขน ตอนพระรามตามกวางและยกรบจากอาจารย์นพัชร์ ขาวรุ่งเรือง ศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และร่วมเพลิดเพลินกับบทเพลงร่วมสมัยจากวงกอไผ่ ผู้สนใจสอบถามข้อ…
ปฏิบัติการหน่วงน้ำเค็ม กองทัพเรือร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการหน่วงน้ำเค็มเพื่อปรับสภาพน้ำให้เหมาะกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ - กองทัพเรือ ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ รวม ๓๐ เครื่องในคลองบางกอกน้อย ๒๐ เครื่อง คลองมหาสวัสดิ์ ๑๐ เครื่อง เพื่อเร่งส่งน้ำจืดในคลองมหาสวัสดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงกลาง - กรมชลประทานและการประปานครหลวง ควบคุมการระบายน้ำผ่านน้ำเจ้าพระยาและคลองลัดโพธิ์ เพื่อหน่วงน้ำเค็ม และผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาเสริมเพื่อเจือจางน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา - กรมทางหลวงและกรุงเทพมหานคร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๑๐ เครื่อง ที่คลองประปามหาสวัสดิ์ เพื่อสูบน้ำลงสู่คลองปลายบางให้ไกลลงสู่คลองมหาสวัสดิ์ คลองบางกอกน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยาตามลำดับ - กรมชลประทานบริหารประตูน้ำฉิมพลีและประตูระบายน้ำยายสอนให้สอดคล้องกับน้ำทะเลหนุน โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) จะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเค็มอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่อไป ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๑ เม.ย.๕๗
งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) กำหนดจัดงานเทศกาลมหาสงการณ์กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีในการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย รวมทั้งส่งเสริมให้ คนไทยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบ water Festival ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ กทม. ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕๐๐ จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากพระที่นั่ง พุทไธสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไปประดิษฐาน ณ มณฑปพิธี ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา ภายในงานกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมบนเวที โขนกรมศิลปากร หุ่นละครเล็ก ลานวัฒนธรรม ๕๐ เขต ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๗ รูป นอกจากนั้นยังจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและมีกิจกรรมการแสดงตลอดทั้งวัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์…
รณรงค์สงกรานต์สีขาว งดเล่นแป้ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญชวนเครือข่ายเด็ก เยาวชน สภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพฯ ร่วมกันรณรงค์สงกรานต์สีขาว ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในแต่ละปีการเล่นสงกรานต์ มีบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมการเล่นสงกรานต์ที่ไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุให้คนต่างชาติตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของวันสงกรานต์ว่า คือ วันที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มิตรไมตรี ความปรารถดีต่อกัน และการแสดงความขอบคุณ โดยใช้น้ำเย็นสื่อแทนความรู้สึก โดยสิ่งที่ควรปฏิบัติ ๕ ข้อ ได้แก่ ๑. ทำความสะอาดบ้านเรือน บริเวณวัด ชุมชนด้วยจิตอาสาเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย ๒. ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม และปล่อยนก ปล่อยปลา ขนทรายเข้าวัด ๓. รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและทำบุญอัฐิอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ๔. แต่งกายให้เหมาะสม มิดชิด เล่นน้ำอย่างสุภาพ ประแป้งแต่พองาม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ๕. ส่งความปรารถนาดีและอวยพรให้กัน สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ๕ ข้อ ได้แก่ ๑. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ควรขับรถขณะมึนเมา ๒. งดเล่นน้ำขณะขับขี่ยานพาหนะและงดสาดน้ำผู้ที่ขับขี…
โรงเรียนนายเรือ ประกอบพิธีประกาศผลสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพทหารเรือ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการทหาร ใน ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานให้นายทหารนักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการทหารก้าวไปทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือด้วยความภาคภูมิ และเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือต่อไป ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๐ เม.ย.๕๗
รณรงค์ ๗ วันแห่งความปลอดภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อในการรณรงค์ว่า “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนำมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการไปถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ พร้อมทั้งได้จัดประชุมชี้แจงตำรวจในเรื่องการปฏิบัติให้เข้าใจทุกขั้นตอน โดยเฉพาะเครื่องตรวจวัดความเร็ว และเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ มีการเตรียมจุดบริการประชาชน หรือจุดพักรถให้ประชาชนได้ผ่อนคลายระหว่างเดินทาง ในปี ๒๕๕๗ นี้ มุ่งที่จะเปลี่ยน ๗ วันอันตราย เป็น ๗ วันแห่งความปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการร่วมกันคำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะด้วย โดยเฉพาะไม่ขับขณะง่วง เมา และไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด ข้อมูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑ เม.ย.๕๗
๘ เมษายน ๒๕๕๗ ครบ ๑๒๗ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๒๗ ปี กิจการทหารได้ก่อกำเนิดขึ้นพร้อมกับกำเนิดชาติไทยและได้วิวัฒนาการเรื่อยมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพิจารณาเห็นว่าการป้องกันประเทศและการดำรงไว้ซึ่งอิสรภาพ ตลอดจนบูรณภาพแห่งชาติให้สถิตสถาพร จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้นเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๓๐ ดังนั้น วันที่ ๘ เมษายนของทุกปี จึงถือเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมได้นำบทบาทหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ นโยบายรัฐบาล รวมถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดินมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน กระทรวงกลาโหมได้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ…
กิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต “คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์เวิลล์ทัวร์” กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ กำหนดจัด กิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต “คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์เวิลด์ทัวร์” ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๐๐-๒๓๓๐ ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการ อบจ. จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทัพเรือ บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่ เพื่อจัดหารายได้มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์และนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กองทัพเรือเพื่อสมทบทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ ข้อมูล กกพร.ฯ ๑ เม.ย.๕๗
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทางอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗-๒๐ ปี มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th,www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒ …
กองเรือยุทธการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ ข้อมูล กร. ๘ เม.ย.๕๗
กิจกรรมประกวดเรียงความและภาพวาดในหัวข้อศีล มูลนิธิชลลดา ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา อายุระหว่าง ๑๓-๒๒ ปี ส่งผลงาน “เรียงความ” หรือ “ภาพวาด” ถ่ายทอดความหมายเกี่ยวกับ “ศีล” จากจินตนาการและความเข้าใจของตนเอง ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้ความสนใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพต่างๆ ที่ตนมี ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเขียนและการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ถึงหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น ๒ ระดับ ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) อายุระหว่าง ๑๙-๒๒ ปี หลักเกณฑ์ในด้านเนื้อหา เป็นแนวคิดเนื้อหาหรือการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดมาก่อน ต้องไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงจาก้ ถรรงานของผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับเรี…