Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2017

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม กองทัพเรือ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป , กิจกรรมปล่อยนก จำนวน ๑,๐๖๖ ตัว, กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๑,๐๖๖ ตัว , กิจกรรมลงนามถวายพระพร และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ , พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง
                                                                                  ข้อมูล กปส.สจว.กรพ.ทร. ๓๑ ก.ค.๖๐

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ศบภ.นรข.) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังนี้
          ๑. พื้นที่ บ.นาขาม ม.๔ , ๗ ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม - น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๒๐๐ หลัง เดือดร้อนกว่า ๑,๐๐๐ คน - ความเสียหาย ถนนภายในหมู่บ้านโดนน้ำท่วมสูงประมาณ ๑.๒ เมตร ไร่นาน้ำท่วมเสียหายประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ สถานการณ์เมื่อ ๑๗๐๐ อพยพคน ขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นออกมาไว้ที่ รร.บ้านนาขามส้มป่อย ได้เกือบทั้งหมด มีประชาชนบางส่วนที่ยังสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านชั้นบน น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
          ๒. พื้นที่ บ.ผักขะย่า และ บ.โนนแดง อ.วังยาง จ.นครพนม - น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๗๐ หลัง เดือดร้อนกว่า ๖๐๐ คน - ความเสียหาย ถนนภายในหมู่บ้านโดนน้ำท่วมสูงประมาณ ๐.๓ เมตร สามารถสัญจรได้ เว้นถนนช่วงระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ก่อนเข้าหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงประมาณ ๐.๗ เมตร ไร่นาน้ำท่วมเสียหายประมาณ ๗๐๐ ไร่ สถานการณ์เมื่อ ๑๘๐๐ ขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไว้ที่ชั้นบนของบ้านเรือนต่างๆ เรียบร้อย น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ผู้ใหญ่บ้านคอยติดตามสถา…

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แถลงข่าว จับถุมผู้ต้องหาขนยาบ้า ๒ ราย พร้อมยาบ้าจำนวน ๑๗,๑๘๗ เม็ด

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๖๐ เวลา ๑๕๐๐ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แถลงข่าวจับถุมผู้ต้องหาขนยาบ้า ๒ ราย พร้อมยาบ้าจำนวน ๑๗,๑๘๗ เม็ด โดย นาวาเอกนิยม พึ่งโต ผบ.นรข.เขตหนองคาย ได้มอบหมายให้ นาวาโทกฤติภูสิทธิ์ ภูววัฒนสถิตย์ หัวหน้ายุทธการและการข่าว นรข.เขตหนองคาย แถลงข่าวฯ
          เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๐๓๐ เรือโทเอกชัย บุญให้ รักษาการแทนหัวหน้าสถานีเรือโพนพิสัย พร้อมกับชุดลาดตระเวนจำนวน ๔ นาย จับกุม ผู้ต้องหาได้รวม ๒ คน คือ นายอดิศักดิ์ โคกโพธิ์ อายุ 21 ปี และนายณัฐพงษ์ พันลำภักดิ์ อายุ ๑๘ ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑๗,๑๘๗ เม็ด (สีส้ม ๑๗,๐๐๙ เม็ด สีเขียว ๑๗๘ เม็ด) และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA WAVE i 110 สีดำ ๑ คัน จับได้ที่บริเวณป่าช้าบ้านเวิน บ้านเวิน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และจะได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพนพิสัยเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
                                                                                   ข้อมูล นรข.เขตหนองคาย ๓๑ ก.ค.๖๐

ขอเชิญชวนกำลังพลของกองทัพเรือ ร่วมลงนามในสมุดปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ร่วมลงนามในสมุดปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่ง กรมสารบรรณทหารเรือ ได้แจกจ่ายสมุดลงนามฯ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ที่มีความตั้งใจทำความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ร่วมลงนามปฏิญาณตนดังกล่าว
           สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานโอวาทเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ความตอนหนึ่ง ว่า “เมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึง จึงควรที่ท่านทั้งหลายจะได้สำนึกถึงผลชั่วร้ายของการเสพสิ่งมึนเมา แล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสุรายาเมาทั้งนั้นให้ได้โดยเด็ดขาด ถ้าท่านเว้นได้ในระดับสัมปัตตวิรัติ (การเว้นได้ทั้งที่สบโอกาสจะทำชั่ว) เป็นบางครั้งบางคราว ก็อย่าพอใจในความดีเพียงระดับต้น ขอจงยกระดับความดีด้วยการสมาทานศีลไว้ให้มั่นคง เพื่อไม่ให้เผลอตัวเสพสุราอีก แล้วเพียรปลุกความกลัวเกรงที่จะผิดศีล เพื่อก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการเว้นจากสุราและอบายมุขทั้งปวงโดยเด็ดขาดในระดับสม…

๓๐ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเริ่มมีมาตั้งแต่ปี ๒๓๖๗ ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยพระองค์ทรงใช้ทหารมะรีน ชื่อเรียกทหารนาวิกโยธิน ในขณะนั้น เป็นทหารกองเกียรติยศในโอกาสที่เสด็จฯต่างประเทศ และเสด็จฯเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้แบ่งทหารเรือเหล่าพลรบ ออกเป็น ๓ พรรค ได้แก่ พรรคนาวิน พรรคกลิน และพรรคนาวิกโยธิน โดย ในปี ๒๔๗๕ ได้มีการปรับปรุงอัตรากำลังให้เหมือนทหารราบของกองทัพบกพร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพันนาวิกโยธิน

           จากนั้นได้มีการปรับปรุงกำลัง พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่หลายครั้ง เช่น ในพุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้ตั้งเป็น กรมนาวิกโยธิน ขึ้นที่สัตหีบ ขึ้นตรงต่อสถานีทหารเรือสัตหีบ และต่อมาในปี ๒๔๙๔ ได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง กรมนาวิกโยธิน ได้ปรับกำลังเป็น กองป้องกันสถานีทหารเรือ สัตหีบ กระทั่ง ๔ ปีต่อมารัฐบาลได้อนุมัติให้สถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้น ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ตามหลักนิยมของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ทหารนาวิกโยธิน จึงได้ถือเอา วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย…

ขอเชิญชมการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี ๒๕๖๐

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยบัญชาการสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก ขอเชิญชมการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ (Crimson Viper 2017 : CV17) ระหว่างวันที่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายในงานจัดให้มีการสาธิตผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น
           จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหารฯ ได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว
                                                                                                       ข้อมูล กห. ๒๗ ก.ค.๖๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ นันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔๐๐ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่นันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ร.ต.เชิงชาย ชมเชิงแพท์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่จะดำเนินการ แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยกองทัพเรือได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับกระทรวงแรงงาน จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่อาคารนันทอุทยานสโมสร ในพื้นที่ กรมสวัสดิการกองทัพเรือ เป็นหนึ่ง ใน ๑๐๐ ศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้นายจ้างที่มีแรงงานไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้สามารถมายื่นแบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว ได้ที่ศูนย์รับแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อรอรับคิวเข้าสู่กระบวนการ ตรวจสอบคัดกรอง ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ในระหว่าง ๘ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป
                                                                                              ข้อมูล ยก.ทร. ๒๕ ก.ค.๖๐

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พลเรือโท Joseph Aucoin และคณะ

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พลเรือโท Joseph Aucoin ผู้บัญชาการทัพเรือที่ ๗ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมพิธีเปิดการประชุม U.S.Seventh Fleet – Staff Talks ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และร่วมพิธีรับมอบท่าเรือทุ่งโปรง โดยมีคณะนายชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือร่วม รับเยี่ยมฯ ในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
                                                                                                  ข้อมูล ขว.ทร. ๒๕ ก.ค.๖๐

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ต

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดทำโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล หรือโทรทัศน์รูปแบบอื่นในอนาคต เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารให้แก่กองทัพเรือ โดยเริ่มแพร่สัญญาณภาพและเสียง ตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ ของทุกวัน ผ่านทางโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ตทางwww.voiceofnavy.com และ Facebook Fanpage “เสียงจากทหารเรือ” และ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดย พิมพ์คำว่า “voiceofnavy” ใน Application Play Store
           ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ สามารถติดตามรับชมรายการของโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ตได้ตามช่องทาง และเวลาดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือ มีข้อแนะนำการเข้ารับชมรายการ สามารถแจ้งได้ที่ เรือโทหญิง วิชญกุล ปานดวงแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๘๒๒
                                                                                        ข้อมูล กบว.ทร. ๒๕ ก.ค.๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบทุนการศึกษา เงินสนับสนุนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเงินสนับสนุนศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๐ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธี มอบทุนการศึกษา เงินสนับสนุนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเงินสนับสนุนศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ที่อยู่ในความดูแลของสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2560 และรับมอบเงินสนับสนุนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กองเรือยุทธการ จาก คุณปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน 20,000 บาท ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
        สำหรับ โครงการอาชาบำบัดให้กับเด็กออทิสติก หรือ เด็กพิเศษ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓โดยคุณ ดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือในสมัยนั้น (พ.ศ.๒๕๕๓) การสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อบำบัดเยาวชนที่มีความผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ และสมาธิสั้นหรือเด็กพิเศษ ให้มีพัฒนาการต่างๆ ที่ดีขึ้น โดยม้าจะเป็นผู้บำบัดร่วมกับบุคลากรของกองพันลาดตระเวน และผู้ปกครอง อันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับเด็กพิเศษและเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะเด็กออทิสติกที่ได้จากการบำบัด คือ ให้เด็กมีส…

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ขอเชิญเสนอขอโครงการวิจัย

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ขอเชิญหน่วยวิจัยเสนอขอโครงการย่อยและกิจกรรม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์และหลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีโจทย์วิจัย ดังนี้
           ๑. การพัฒนาระบบโครงข่ายเชื่อมโยงโปรกแกรมกับระบบฐานข้อมูลและศูนย์เฝ้าระวังโดยการร่วมเครือข่ายกับ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐ
           ๒. การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานภาพความพร้อมและสมบูรณ์ของระบบกล้อง CCTV ในการใช้งานรวมทั้งการติดตามสั่งการแบบ Real 3 time ได้
           ๓. การพัฒนากล้องแบบ Mobile สำหรับไว้วางในตำแหน่งที่ต้องการ และเชื่อมต่อ Network ได้ 
           ๔. การสร้างระบบโปรแกรมการค้นหาเมื่อมีเหตุการณ์ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่บริเวณจุดใด และสามารถดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั่วไปได้
           ๕. การพัฒนาระบบ Sensor fusion เพื่อรวมระบบทั้งเครื่องส่งสัญญาณเสียงและ Radio Frequency Identification : RFID ของยานพาหนะและบัตรประจำตัวเพื่อช่วยเสริมระบบกล้องวงจรปิด
           ๖. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจับเท็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว และกา…

รัฐบาลเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดพิธีถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ทั้งในกรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
      ซึ่งกรมราชเลขานุการในพระองค์ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาแล…

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชิญร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งมาราธอน

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล มาราธอน ครั้งที่ ๒/๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำเงินรายได้จากการแข่งขันขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
           สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕๐๐ กิโลเมตร วิ่งฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๓.๐๐๐ กิโลเมตร และวิ่งมาราธอน ระยะทาง ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกแผน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๔ ๕๗๓๕ ต่อ ๖๙๐๒๑ และ ๖๙๐๒๓ เคาร์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๗๑ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.srkhospital.com                                                                                                         ข้อมูล พร. ๒๑ ก.ค…

กองทัพเรือ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๖๖ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและกำลังพลของกองทัพเรือ ได้มีโอกาสร่วมถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว โดยกำหนดจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยภายหลังบรรพชาอุปสมบทแล้ว พระภิกษุสงฆ์ในโครงการฯ ทั้ง ๖๖ รูป จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและจำวัด ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อไป
                                                                                                 ข้อมูล กพร.ทร. ๒๑ ก.ค.๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งเรือค้นหา ๘ ลูกเรือประมงถูกเรือน้ำมันชนอับปางกลางทะเล

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับแจ้งมีเรือประมง ชื่อ ส.ทรัพย์สมุทร ๒ เป็นเรือลอบปูมีลูกเรือทั้งหมด ๘ คน มีคนไทยเป็นไต๋เรือ ชื่อ นายอัครพงษ์ วิกล อายุ ๓๔ ปี และลูกเรือชาวกัมพูชาอีก ๗ คน ถูกเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ชนจนอับปางลงกลางทะเล ห่างจากเกาะริ้น อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประมาณ ๓ ไมล์ (๕.๕ กิโลเมตร) ในร่องน้ำเรือสินค้า เมื่อช่วงกลางดึก วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๐๐ น. ก่อนที่เรือประมงในบริเวณดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือไปได้แล้ว ๕ คน ซึ่งเป็นลูกเรือชาวกัมพูชาทั้งหมด ขณะลอยคออยู่กลางทะเลนานกว่า ๘ ชั่วโมง โดยอาศัยเกาะถังน้ำแข็งไว้ จนถึงช่วงเช้าของวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และยังสูญหายไปอีก ๓ คน เป็นไต๋เรือและลูกเรือชาวกัมพูชา ๒ คน ก่อนที่กลุ่มลูกเรือจะประสานขอความช่วยเหลือมายังทัพเรือภาคที่ ๑
           หลังรับแจ้งได้สั่งการไปยัง นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียกส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมพร้อมสั่งการออกค้นหาโดยด่วน ก่อนจะทำการประชุมหาที่บริเวณจุดที่เรือประม…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ร่วมการวิ่งแข่งขันในครั้งนี้
           กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้กรมกำลังพลทหารเรือ รับผิดชอบในการจัดการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของการวิ่งออกกำลังกายตามนโยบายของกองทัพเรือ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ กำลังพลออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
                                                                                                ข้อมูล กพ.ทร. ๒๐ ก.ค.๖๐

ขอให้ราชองครักษ์เวรซึ่งพ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ งดประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.

ตามที่กรมกำลังพลทหารเรือ ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การพ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรก่อนหน้านี้แล้วนั้น ในการนี้ขอให้ราชองครักษ์เวรซึ่งพ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ ราชองครักษ์เวร งดประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.บนอินทรธนูแข็ง ตั้งแต่วันที่พ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวร ข้อมูล กพ.ทร. ๒๐ ก.ค.๖๐

ขอเชิญชวนร่วมปลูกดอกดาวเรือง

ขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับ สถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
           ดอกดาวเรืองจะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ ๕๕ – ๖๐ วัน จึงจะเริ่มออกดอก และดอกจะบานอยู่นานประมาณ ๓ สัปดาห์ โดยคาดว่าหากเริ่มปลูกดอกดาวเรื่องตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดอกดาวเรืองจะออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งจะตรงกับช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
                                                                                                ข้อมูล สลก.ทร. ๑๙ ก.ค.๖๐

กองทัพเรือจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้นำกลุ่มมวลชน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๐ กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ผู้นำกลุ่มมวลชน ประจำปี ๒๕๖๐” ระหว่าง ๑๘ – ๒๑ ก.ค.๖๐ โดยมี พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์ผู้นำกลุ่มมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรและสานสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้นำมวลชนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลุ่มประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ ทร. เพื่อทำให้ผู้นำมวลชนเกิดความรู้สึกและมีทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกับกองทัพเรือ ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีมวลชนในภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมกว่า 145 คน โดยมีกลุ่มมวลชนมาจากพื้นที่ต่างๆ อาทิ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่ภาคตะวันออกจาก จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด พื้นที่ภาคภาคเหนือจาก จ.เชียงราย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก …

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจความพร้อมในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 50 ปี อาเซียน ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.ค.60 พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล รอง ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี อาเซียน ได้ตรวจพื้นที่และติดตามความก้าวหน้าในการจัดงาน โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการ ได้นำตรวจความพร้อมรับฟังการเตรียมการของคณะทำงาน ณ โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลัก มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน จัดงานพิธีการ งานเลี้ยงรับรอง และงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการให้กับ ผู้บัญชาการ กองทัพเรือมิตรประเทศ และบุคคลสำคัญที่ให้เกียรติมาร่วมงาน
           ทั้งนี้ กองเรือยุทธการ ได้ทำการทดลองจอดเรือ และประดับไฟในอ่าวพัทยา โดยเพื่อจำลองภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการสวนสนามทางเรือ เพื่อให้นำมาใช้ในการปรับปรุงความพร้อมของพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะทางน้ำ ตลอดจนความพร้อมของพื้นที่โดยรวม ทั้งนี้ประธานฯ และคณะจัดงานมหกรรมทางเรือฯ ได้เข้าพบ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการจัดงาน
ข้อมูล :ส่วนประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 50 ปี อาเซียน
             …

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด สำรวจและวางแผนการติดตั้งเรือผลักดันน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐ พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจำนง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น ผู้แทนฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำจากกรมอู่ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด ในการสำรวจและวางแผนกำหนดจุดในการติดตั้งเรือผลักดันน้ำ ในคลองบางพูดที่มีความยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร ซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก ส่งผลไปถึงน้ำที่ท่วมผิวการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ
          โดยจะทำการติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ครองบางพูด เพื่อเป็นการเร่งให้มวลน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วยิ่งขึ้น บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง และรวมถึงช่วยให้น้ำท่วมขังบนถนนแจ้งวัฒนะ ลดระดับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งเป็นไปตามคำสั่งการของ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือให้ทุกหน่วยของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วง ๑๔ - ๑๘ ก.ค.๖๐ นี้ ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันได้ โดยเน้นให…

กองทัพเรือรับมอบเงินสมทบทุนเพื่อกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ และมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อกองทุนและมูลนิธิสวัสดิการ จากคณะกรรมการและบุคคลต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร ดังนี้
          - เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ มอบเงินจากการจัดสร้างเหรียญ ที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เนื่องในโอกาสเรือหลวงจักรีนฤเบศร ครบรอบขึ้นระวางประจำการปีที่ ๒๐ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
          - พลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘ และคณะ มอบเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ** นาวาโท มหินทร์ ชัยฤทธิ์ ประธานนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๙๔ และคณะ มอบเงินสมทบทุนให้กับกองทุนน้ำใจไทยเพื่อ ผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
          - นาวาโท กงกฤช พลยิ่ง ผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัฐ /ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระยอดธงทหารกล้…

กองทัพเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ ๒๒ ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐๐๐  โดยมีพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล หรือผู้แทน และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขต พระโขนง - บางนา ร่วมพิธีฯ ณ อาคารกองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
          สำหรับการจัดพิธีฯ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือมาโดยตลอด โดยกองทัพเรือได้ถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการจัดเรือหลวงจันทร และเรือหลวงศุกร์ถวายเป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเล ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี ทางกองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ถือเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเรือหลวงจันทร และ เรือหลวงศุกร์ จึงได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต…

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พันเอก Kenichiro Kinoshia ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำตัว พันเอก Makoto Tominaga ผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คนใหม่ ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การรับเยี่ยมคำนับ นอกจากจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับรองแขกต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรี และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพญี่ปุ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
                                                                                              ข้อมูล ขว.ทร. ๑๗ ก.ค.๖๐

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙ โดยให้ยกเลิกการใช้และประดับการใช้ธงชาติในวันที่ ๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล และให้เพิ่มเติมการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับ ธงชาติ ดังนี้
           ๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม รวม ๒ วัน
           ๒. วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน รวม ๑ วัน ทั้งนี้ วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่กำหนดให้มีในปี ๒๕๖๐ เป็นปีแรก
           ๓. กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติจากเดิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เดิมให้ชักและประดับธงชาติในวันที่ ๕ วันที่ ๖ และวันที่ ๗ ธันวาคม รวม ๓ วัน แต่ในปีนี้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ให้ชักและประดับธงชาติในวันที่ ๕ และวันที่ ๖ ธันวาคม รวม ๒ วัน
                      …

ศทช.ศบท. มีความประสงค์รับสมัครกำลังพลไปช่วยปฏิบัติราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศทช.ศบท.) มีความประสงค์รับสมัครกำลังพลไปช่วยปฏิบัติราชการที่ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเกี่ยวกับงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ในอัตรา ศทช.ศบท. และเพื่อเตรียมการบรรจุในอัตรานายทหารปฏิบัติการทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งกำลังพลจะได้รับสิทธิต่าง ๆ เสมือนปฏิบัติราชการสนาม โดยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
           ๑. เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศตั้งแต่เรือตรี ถึง นาวาเอก (พิเศษ) ผ่านการปฏิบัติงานด้านฝ่ายอำนวยการหรือร่างหนังสือราชการได้ ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติงานขั้นต้น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) และสามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้
           ๒. เป็นนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าตรี ถึง พันจ่าเอก (พิเศษ) สามารถพิมพ์หนังสือราชการ ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณทหาร และใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับที่ใช้งานได้ ผ่านหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) และสามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้ 
      …

ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ครม.ร่วมกับนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ รกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖๓๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมด้วยพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ และชมความคืบหน้างานประติมากรรม จิตรกรรมประดับพระเมรุมาศ อาทิ องค์มหาเทพ สัตว์หิมพานต์ จากนั้นตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรม ทิม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ผู้บริหารระดับสูง วธ. และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมนายช่างและผู้เชี่ยวชาญ ต้อนรับและรายงานงานความคืบหน้า
          ขณะนี้มีความคืบหน้ามาก…

กองทัพเรือกำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้นำมวลชนของ กองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ก.ค.๖๐ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จว.ชลบุรี เพื่อขยายพันธมิตร และสานสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้นำมวลชนต่างๆ รวมจำนวนกว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ เยี่ยมชมหน่วยงานของ กองทัพเรือ เยี่ยมชมเรือหลวง ชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลฯ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และกิจกรรมจิตอาสา เช่น การปลูกปะการัง เป็นต้น
          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายเครือข่ายและสานความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้นำมวลชนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้นำของกลุ่มประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อทำให้ผู้นำมวลชนมีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นพันธมิตรกับกองทัพเรือในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
                                                                                             ข้อมูล กพร.ทร. ๑๔ ก.ค.๖๐

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชน "ปลูกดอกดาวเรือง" ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยได้เชิญชวน ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐   ซึ่งดอกดาวเรืองจะต้องเริ่มปลูกประมาณ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๐ เพราะอายุปลูกถึงออกดอก ๕๕ - ๖๐ วัน และจะบานนาน ๓ สัปดาห์ ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พอดี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
                                                                          ข้อมูล กระทรวงมหาดไทย ๑๔ ก.ค.๖๐

การประชุม Working Level Meeting 13th HACGAM

ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มอบหมายให้ นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล. และ นาวาเอก ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ประจำฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล. เป็นผู้แทน ศรชล. เข้าร่วมการประชุม Working Level Meeting 13th HACGAM ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพื่อแนะนำหน่วยงาน ศรชล. และเสนอขอให้ผู้แทนประเทศสมาชิก HACGAM ให้การรับรอง ศรชล. เข้าร่วมการประชุม High Level Meeting 13th HACGAM ในห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อไป โดยเวทีการประชุม Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานยามฝั่งของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้ร่วมกันจัดการปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล โดยใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรักษากฎหมายทางทะเล (Maritime Law Enforcement) ทั้งนี้ HACGAM มีประเทศสมาชิกรวม ๒๐ ประเทศ และมีอีก ๓ ประเทศเป็นผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และราชอาณาจักรบาร์เรน สำหรับประโยชน์ที่ ศรชล. จะได้รับจากการเข้าร่วม HACGAM ได้แก่การขย…

กองทัพเรือจัดงาน “รำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” ครบรอบ ๑๒๔ ปี

วันนี้ ๑๓ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในงาน “รำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” ครบรอบ ๑๒๔ ปี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และรำลึกถึงวีรชน ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒
          ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจล่าอาณานิคม โดยมีเป้าหมายที่ประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ด้วยพระวิจารณญาณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้สร้างป้อมปราการที่ทันสมัยขึ้น และได้ติดตั้งปืนใหญ่อาร์มสตรอง ๑๕๕ มม. จำนวน ๗ กระบอกเป็นอาวุธหลักของป้อม (ปืนเสือหมอบ) ทำให้ป้อมนี้เป็นป้อมปราการของสยามที่ทันสมัยมากที่สุดในเวลานั้น บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระส…

กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้
           ๑. ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน ๑ อัตรา
           ๒. ตำแหน่งช่างท่อ จำนวน ๑ อัตรา
           ๓. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
           ๔. ตำแหน่งช่างโลหะ จำนวน ๑ อัตรา
           ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) เพศชาย หรือเพศหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แล้วมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกั…

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) กำหนดรับสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ รอบที่ ๙/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๕๗ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นต้นไป) โดยผู้สมัครต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และคำบำรุงประจำปี รวมทั้งสิ้น ๔,๘๔๐ บาท และจะได้รับสิทธิสมาชิกภาพตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฯ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ นาวิกโยธิน จำกัด ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๐ ๘๗๒๓ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๑๐๔๗ ต่อ ๐ , ๒๑

กิจการเกษตรกรรม บริการจำหน่ายไข่ไก่ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรม กำหนดจะนำไข่ไก่จากฝ่ายเกษตรกรรมกองทัพเรือ บางพระ มาจำหน่ายให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจะให้บริการจำหน่ายในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
           ๑. ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๘.๐๐ น. จำหน่ายบริเวณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม
           ๒. ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. จำหน่ายบริเวณด้านหลังอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ
           ๓. ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ ถึงเวลา ๐๘.๐๐ น.
          จำหน่ายบริเวณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ทั้งนี้ หากหน่วยใดมีความประสงค์จะสั่งสินค้า สามารถสั่งฯ ได้ที่ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๙๒ ในวันอังคาร ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.
                                                                                     ข้อมูล กิจการเกษตรกรรม ๑๒ ก.ค.๖๐

กรมการขนส่งทหารเรือ ประสงค์รับสมัครกำลังพลไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ ประสงค์รับสมัครกำลังพลสายวิทยาการกรมการขนส่งทหารเรือ ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ในวาระตุลาคม ๒๕๖๐ มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้สมัครต้องเป็นนายทหารประทวนชั้นยศ พันจ่าเอก และชั้นยศจ่าเอก พรรคนาวิน เหล่าขนส่ง อายุไม่เกิด ๕๐ ปี มีใบรับรองแพทย์ของกองทัพเรือ ระบุว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติราชการในท้องที่ทุรกันดารได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกระทรวงกลาโหม และมีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป โดยมีผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นรับรองให้สอบคัดเลือก ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยหรือคดีต่าง ๆ และถูกงดบำเหน็จประจำปีระหว่างปีงบประมาณ ๕๙ – ๖๐ และไม่เคยถูกส่งกลับจากการปฏิบัติหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ใด ๆ มาก่อน
           กำหนดทดสอบการขับขี่รถยนต์ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยให้ผู้สมัครพร้อมที่กองวิทยาการกรมการขนส่งทหารเรือ เวลา ๐๘.๓๐ น. การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข …

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปร่วมวางพวงมาลาในนามของกองทัพเรือ เนื่องในวันที่ระลึกฯ ดังกล่าว
           สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ หรือ สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสรรเพชญ (พ.ศ. ๒๑๗๕ – พ.ศ. ๒๒๓๑ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ – พ.ศ. ๒๒๓๑) พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๗ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๐๑๘ ปีวอก (ตรงกับวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๑๙๙) มีพระนามจารึกใน พระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ ขณะทรงมีพระชนมายุ ๒๕ พรรษา หลังจากประทับ ในกรุงศรีอยุธยาได้ ๑๐ ปี พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีขึ…

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันวรรคต ณ อาคารกองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย มีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล หรือผู้แทน และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขต พระโขนง – บางนา หรือผู้แทน ร่วมพิธีฯ 
          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระนามเดิม “สังวาลย์” ทรงพระราชสมภพที่เมืองนนทบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๓ ปีชวด ตรงกับ ค.ศ.๑๙๐๐ ในพระชนกชู และพระชนนีคำ และได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่กองทัพเรือ ได้ถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการจัดเรือถวายเป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเล ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิด และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือมาโดยตลอด กองทัพเรือจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำทุกปี
                  …

กองทัพเรือ จัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest ประจำปี ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้จัดแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของกำลังพลกองทัพเรือ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ การประสานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานในกองทัพเรือ
สำหรับการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์นั้น ได้มีการคัดเลือกในรอบแรก ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิ.ย.๖๐ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๖ ทีม จากหลายหน่วยงานในกองทัพเรือ และได้ทำการคัดเลือกจนเหลือ ๘ ทีม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้เป็นตัวแทนกองทัพเรือ เข้าร่วมการแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ระหว่าง…