Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2009

เปิดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรรับเทศกาลปิดเทอม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรพัฒนา ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร จำนวน ๑๕ แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกตำราในช่วงวันหยุด ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรที่มีศักยภาพพร้อมรองรับเยาวชนยุวเกษตร นักเรียน นิสิต และนักศึกษาจากทั่วประเทศในช่วงปิดเทอม ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน ซึ่งศูนย์มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ การให้ความรู้ด้านเกษตร การปลูกและดูแลรักษา รวมถึงการจัดการแปลงไม้ผลเพื่อการส่งออก เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด กระท้อน มีกิจกรรมวอล์กแรลลี่ จัดให้ชม-ชิมผลไม้ ชมแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าหายากในภาคตะวันออกมากกว่า ๕๐ สายพันธุ์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงปิดเทอม เป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของเกษตรกรของไทย ที่เป็นกำลังผลิตพืชผลที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที…

จัดทำบัตรสมาชิกสมาร์ทการ์ด เสียค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้สำนักงานทะเบียนทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน จากแบบเดิมเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ด โดยให้เรียกคืนบัตรเดิม พร้อมเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร ฉบับละ ๒๐ บาท
ในปีที่ผ่านมา กรมการปกครองได้ให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนจากแบบเดิมเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่จากการสำรวจและติดตามงานการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พบว่า ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนแบบเดิม และบัตรยังไม่หมดอายุ แต่บัตรมีสภาพชำรุด รวมถึงรายการในบัตรไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ผู้ถือบัตรไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ และมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ด กรมการปกครอง จึงให้สำนักงานทะเบียนทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๗ ก.พ.๕๒

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเทศกาลโดดร่มนานาชาติ ๓-๑๔ มีนาคม นี้

กองทัพอากาศ ร่วมกับ คณะกรรมการโดดร่มโลก จัดเทศกาลโดดร่มนานาชาติ ณ กองบิน ๕ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย และเป็นการช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมกีฬาทางอากาศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเพิ่มพูนรายได้ สำหรับกิจกรรมที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะมีการโดดร่มแล้วยังมีการโชว์ร่มบิน ขบวนรถฮาเล่ย์ การจัดเทศกาลอาหารทะเล และการจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเทศกาลโดดร่มนานาชาติในครั้งนี้ ในช่วงวันและสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล ทอ.
๒๗ ก.พ.๕๒

กรมจเรทหารเรือ เตือนภัยช่วงฤดูร้อนให้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า

เนื่องจากในขณะนี้ใกล้เข้าช่วงฤดูร้อน คณะกรรมการตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมความเสียหายกองทัพเรือ ขอให้กำลังพลในหน่วยต่างๆ ระมัดระวังเหตุเพลิงไหม้ อันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทพัดลม เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นต่างๆ ซึ่งการใช้งานอย่างหนักในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการหมั่นตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย รวมทั้งหมั่นตรวจสอบสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง และระบบเตือนภัยต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา หากพบปัญหาข้อขัดข้องปรึกษาได้ที่ กองตรวจทางเทคนิค กรมจเรทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๒๗๔


ข้อมูล จเร.ทร.
๒๗ ก.พ.๕๒

กทม.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานโรงเรียนใน กทม.

กทม.ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ จากคณะทำงานในอนุกรรมาธิการการพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน ๓๓๒ แห่ง ใน ๕๐ เขต สำหรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปให้ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมสักการบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
โครงการดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเป็นการส่งเสริมความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งรวมใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้เป็นผู้มีความเลื่อมใส ศรัทธาในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๖ ก.พ.๕๒

กรมการปกครองเปิดอำเภอ..........ยิ้มเคลื่อนที่

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดให้บริการอำเภอ.................ยิ้มเคลื่อนที่ เป็นการให้บริการด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน รับปรึกษาปัญหาทางทะเบียนการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การทำหมันสัตว์เลี้ยง บริการตัดผม เสริมสวยฟรี เป็นต้น โดยรับบริการได้ทุกเดือนทั้ง ๘๗๗ อำเภอทั่วประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dopa.go.th

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๖ ก.พ.๕๒

ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องได้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในปัจจุบันมีผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิเป็นจำนวนมาก เพราะขาดจิตสำนึกที่ดีของผู้ประกอบการ และสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนมากผลิตด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงเป็นการยากที่ผู้บริโภคจะตรวจสอบได้ว่าสินค้านั้นปลอดภัยหรือไม่ ทำให้เกิดความเสียหายจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยและเป็นการยากในการหาผู้ที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นการนำหลักความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดมาใช้ เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัยในด้านการฟ้องร้องนั้น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมและมูลนิธิซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถฟ้องร้องคดี เรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้ และได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม
นอกจากจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ยังสามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้อีก คือ ค่าเสียหายแก่จิตใจ และค่าเสียหายเชิงลงโ…

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑-๗ มีนาคม ๒๕๕๒
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างสันติวิธีต่อไป โดยเยาวชนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๔ จากทั้งหมด ๗ รุ่น ของปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สถานที่ที่จะนำไปทัศนศึกษาประกอบด้วย การเยี่ยมชมพระราชวังเดิม และเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อรับฟังโอวาท เยี่ยมชมบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ทัศนศึกษาสวนสนุก ดรีมเวิร์ล แม่น้ำเจ้าพระยา เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม โอเลี่ยนเวิร์ล รวมทั้งไปเยี่ยมชมเรือหลวงและหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ก่อนเดินทางกลับจังหวัดนราธิ…

เชิญร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ ๔๒

สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตจากประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย จัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน รายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตร่วมกันจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเป็นประจำทุกปี เพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย ในปีนี้มีสถานทูตจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมออกร้านกว่า ๕๐ สถานทูต โดยคณะภริยาทูตได้เตรียมนำสินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงของแต่ละประเทศมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาย่อมเยาว์ ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย นำไปใช้ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงพี่น้องผู้ประสบความทุกข์ยากทั่วประเทศ
ภายในงานยังมีการออกร้านผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าจากผู้ให้การสนับสนุน โซนสุขภาพ เกมส์โซน และมุมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ ร้านค้า มีการแสดงบนเวที การจำหน่ายสลากคณะภริยาทูต ในราคาใบละ ๕๐ บาท…

ขอเชิญร่วมงาน ๔๐ ปี โครงการหลวง

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และผู้ให้การสนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน ๔๐ ปีโครงการหลวง ๔ ทศวรรษ ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ โครงการหลวงดำเนินงานครบรอบ ๔๐ ปี ตลอดจนเผยแพร่ผลผลิต และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรในมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่วันนี้ -๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นอกจากผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรในมูลนิธิโครงการหลวง ยังได้พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณในการช่วยเหลือ และส่งเสริมอาชีพของชาวเขา ด้วยการพระราชทานแนวพระราชดำริ และทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการพัฒนาพื้นที่บนดอยสูง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกฝิ่น สู่การทำเกษตรอย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดจนแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์โครงการหลวงให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน ๔๐ ปี โครงการหลวงได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๔ ก.พ.๕๒

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๗ กุมภาพันธ์ นี้

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๗๓๐ ณ ห้องโซติกา ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ อาทิ ปัญหาแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล,เรื่องปัญหาปลาปักเป้า ,โครงการน้ำมันเขียว และเรื่องปัญหาการสำรวจปิโตรเลียมที่กระทบกับพื้นที่ในการทำประมง โดยในวันดังกล่าวได้มีการออกร้านแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประมง เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากบริษัทต่างๆ และกลุ่มบริษัทสำรวจปิโตรเลียมในทะเล
ขอเชิญพี่น้องชาวประมงเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล สมาคมประมงแห่งประเทศไทย
๒๔ ก.พ.๕๒

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญร่วมงานรีคอนไนท์

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดงานรีคอนไนท์ (Recom Night) ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๖๓๐ ณ สนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ากรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การจัดงานรีคอนไนท์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจของนักเรียนหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธินทุกรุ่น ภายในงานมีการแสดงกิจกรรมทางทหาร การแสดงบนเวที การออกร้านซุ้มอาหาร และจับสลากแจกรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน
ขอเชิญชวนผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการรบพิเศษฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม บัตรเชิญและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๓ ๔๒๗๕ และ ๐๘๑ ๒๙๓ ๔๕๙๓ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒


ข้อมูล นย.
๒๔ ก.พ.๕๒

การสนับสนุนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔

กองทัพเรือ สนับสนุนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ โดยจัดวงดนตรีออเคสตร้า บรรเลงเพลงประจำอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๔๓๐-๑๕๐๐ ณ ห้องรอยัล ดุสิต แกรนด์ บอลรูม เอ-บี โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์- ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๕ ของผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน เป็นสถานที่กำเนิดของอาเซียน อีกทั้งยังมีบทบาทนำในอาเซียนมาโดยตลอด ล่าสุด ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน รวมถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ และความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทย

ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๒๓ ก.พ.๕๒

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๓

กระทรวงกลาโหมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ ๓ (The 3 rrd ASEAN Defence Minesters’ Meeting: 3 rd ADMM) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Pattaya จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวข้อหลักเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระทรวงกลาโหมอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ฯ โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๒๖๒ หรือทางเว็บไซต์ www.mod.go.th/ADMM

ข้อมูล กห.
๒๓ ก.พ.๕๒

๗๙ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงาน “๗๙ ปี วันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ สถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และการเริ่มต้นกิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ โดยจะมีการจัดแสดงผลงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัด กปส. และหน่วยงานอื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งการจัดงานดังกล่าว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะให้เกียรติเดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วย


ข้อมูล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๒๓ ก.พ.๕๒

กองทัพเรือจะประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก และปล่อยเรือปฏิบัติการความเร็วสูง

กองทัพเรือ จะประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก จำนวน ๒ ลำ และปล่อยเรือปฏิบัติการความเร็วสูง จำนวน ๔ ลำ ลงน้ำ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ อู่เรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ และคุณดวงพร พุ่มหิรัญ ภริยา ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือฯ
กองทัพเรือ ได้จัดหาเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก จำนวน ๒ ลำ ทดแทนเรือระบายพลขนาดใหญ่ ชุดเรือหลวงมัตโพน เพื่อรองรับภารกิจสนับสนุนการลำเลียงยุทโธปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคทางทะเล ช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายฝั่งที่ประสบภัยพิบัต รวมทั้งสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ และจัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงสำหรับหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน ๔ ลำ คือ เรือ พ.๕๑ เรือ พ.๕๒ เรือ พ.๕๓ และ เรือ พ.๕๔ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย ปราบปรามการกระทำเยี่ยงโจรสลัด ปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายอันนับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่…

การอบรมในห้องเรียนการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๒

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำการอบรมในห้องเรียนการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการในแนวทางของการเสวนาร่วมผ่านระบบ VIC (Video Tele Conference) ของวิทยากรที่ดำเนินรายการตามที่แผนกอบรมในห้องเรียนส่วนควบคุมการฝึก กองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๒ กำหนด โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป จำนวน ๓๐ นาย ตามหัวข้อการเสวนา ดังนี้
๑. บทเรียนจากการใช้กฎหมายกับการปฏิบัติการทางทหาร จากการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๑
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง
๓. การอำนวยการยุทธ์ของกองทัพเรือในสภาวะไม่ปกติ
๔. บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายเสนาธิการในการอำนวยการยุทธ์
๕. TheArt of Military Planning
๖. การระดมสรรพกำลังของกองทัพเรือ
๗. การส่งกำลังบำรุงสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ
๘. การปฏิบัติการพื้นที่ส่วนหลัง
๙. การต่อต้านการก่อการร้ายในทะเล
ข้อมูล สอ.รฝ.
๒๓ ก.พ.๕๒

เตือนคนไทยยึดหลักพอเพียงหนุนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

จากปัญหาภาวะวิกฤตทางด้านการเงิน และเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมลดกำลังกรผลิตสินค้าลง ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงวางแผนรองรับ โดยการขยายส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เครือช่ายปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศ ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรแก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ใน ๒๗ จังหวัด มีอยู่จำนวน ๔๐ ศูนย์เข้าร่วมโครงการ สามารถฝึกอบรมเกษตรกรได้จำนวน ๒๒,๙๔๓ ราย ปี ๒๕๕๑ มีศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น ๑๕๔ ศูนย์ ครอบคลุมทั่วประเทศสามารถอบรมเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น เป็น ๗๗,๕๖๒ ราย สำหรับในปี ๒๕๕๒ นี้ มีศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น ๑๘๖ ศูนย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมและคาดว่าจะสามารถฝึกอบรมเกษตรกรได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จะคัดเลือกเกษตรกรที…

เปิดให้ชมพร้อมเก็บค่าผ่านทางอัตราใหม่ฉลองรัฐ-รามอินทรา-วงแหวน รอบนอก

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดให้ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยจะจัดเก็บด้วยระบบเงินสด ส่วนการจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบอัตโนมัติจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งทางการพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เร่งรัดผู้รับเหมาในการก่อสร้างและติดตั้งระบบจัดเก็บค่าผ่านทางให้สามารถเปิดใช้งานได้ก่อนสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางด่วนได้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในถนนประดิษฐมนูธรรม ทางแยกต่างระดับรามอินทราและถนนใกล้เคียง สำหรับทางพิเศษดังกล่าวเป็นโครงข่ายทางด่วนที่เชื่อมต่อจากทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อีก ๙.๕ กม. สิ้นสุดที่บริเวณทางแยกต่างระดับ ลำลูกกา ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนจตุโชติ) ซึ่งทางพิเศษสายนี้ คือ เป็นส่วนหนึ่งของทางพิเศษฉลองรัช


ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์
๒๐ ก.พ.๕๒

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดจำหน่ายสินค้าโครงการธงฟ้า ราคาประหยัด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนโครงการธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์โดยจัดจำหน่ายสินค้าโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเคลื่อนที่สู่ชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง ในช่วงปลายเดือนตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐-๑๔๐๐ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม ๙
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐
ข้อมูล ธอส.
๒๐ ก.พ.๕๒

กองการกีฬาเปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน จำนวน ๘ ชนิด กีฬาประกอบด้วย
- กอล์ฟขั้นพื้นฐาน
- บาสเกตบอล
- แบดมินตัน
- เทนนิส
- ฟุตบอล
- ฟุตซอล
- มวยไทย,มวยสากลสมัครเล่น
- และว่ายน้ำ
เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม -๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๕๐๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการฝึกฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๐๔๓ และ ๐๘๑ ๘๒๔๕๑๕๗
ข้อมูล สก.ทร.
๒๐ ก.พ.๕๒

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง สภาวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง สภาวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรม จัด เดิน – วิ่ง สภาวัฒนธรรม เขตบางแค มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
เวลา ๐๕๓๐ ณ ลานเวทีไทย เดอะมอลล์บางแค
การจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่แนวคิดในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมเข้าสมทบทุนสภาวัฒนธรรมเขตบางแค
และนำรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ๓ กม. (ชาย / หญิง)
ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท พร้อมเสื้อคอกลม / เหรียญรางวัล ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑.๑ กม.
(ชาย / หญิง) ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท พร้อมเสื้อคอปก / เหรียญรางวัล ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง
๑๐.๕ กม. (ชาย / หญิง) ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท พร้อมเสื้อคอกลม / เหรียญรางวัล สำหรับประเภท VIP
ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท ใช้วิ่ง – เดิน ได้ทุกรุ่น พร้อมเสื้อคอปก / เหรียญรางวัล และถ…

ครม. อนุมัติวันหยุดยาว

ครม. อนุมัติวันหยุดยาว
คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้หยุดติดต่อกัน ๕ วัน ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีวันสำคัญที่เป็นวันหยุดราชการ คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงวันอังคารและวันพุธ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน ๕ วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๖ วันอังคารที่ ๗ และวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ซึ่งการมีวันหยุดต่อเนื่องจะเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๑๙ ก.พ.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์p

รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ อัตราจ่าเอก

รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ อัตราจ่าเอก
กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการในตำแหน่งอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ (สายสหโภชน์) จำนวน ๓ อัตรา โดยรับทหาร
กองประจำการทุกพรรค – เหล่า ที่จะครบกำหนดปลดกองหนุนฯ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และผ่านการอบรมหลักสูตรการสหโภชน์ โดยมีประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือรับรอง
ทหารกองประจำการที่ประสงค์จะรับสมัครรับราชการต่อฯ ให้แจ้งชื่อต่อหน่วยต้นสังกัดและให้ส่งถึงกรมพลาธิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกจะบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยกำลังรบ และต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๓ (๕,๐๘๐.- บาท) กับได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช
๒๕๕๑ จำนวน ๓,๑๒๐.- บาท รวมรับ ๘,๒๐๐.- บาทข้อมูล พธ.ทร.
๑๙ ก.พ.๕๒

เกาะติ…

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครเยาวชนชายสอบเข้าเป็นนักเรียนช่าง

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครเยาวชนชายสอบเข้าเป็นนักเรียนช่าง
กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครเยาวชนชายที่สำเร็จการศึกษาตอนต้น (ม.๓) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ หลังจบการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการของกองทัพเรือ กำหนดรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้ที่สนใจซื้อระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ไดที่ กรมอู่ทหารเรือ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการหรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม เรือเอกหญิง สุรีย์ ปานอินทร์ ตู้ ปณ.๕๗ ปณจ. บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ ในวันแล…

อาคารรับรองอเนกประสงค์โรงเรียนเตรียมทหาร

อาคารรับรองอเนกประสงค์โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร เปิดให้ผู้สนใจใช้บริการอาคารรับรองอเนกประสงค์ เพื่อสวัสดิการและ
การสัมมนาของโรงเรียนเตรียมทหาร
อาคารรับรองอเนกประสงค์มีรูปแบบและดีไชต์สวยหรู สะอาด ปลอดภัยและครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบด้าน จัดบริการระดับมาตรฐานสากล ห้องประชุมสัมมนาทันสมัย ประกอบด้วย ห้องเฟื่องฟ้าสมัชชา รับรองได้ ๑๒๐ – ๒๕๐ ที่
ห้องเฟื่องฟ้าเบญญา รับรองได้ ๓๐ – ๕๐ ที่
ห้องเฟื่องฟ้าวัฒนา รับรองได้ ๓๐ – ๕๐ ที่
นอกจากนั้นยังมีห้องพักที่ทันสมัย สงบเงียบท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา ห้องอาหาร รวมทั้งมีบริการท่องเที่ยวนอกสถานที่และวิทยากรสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แคมป์ไฟ เดินป่า ฯลฯ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนเตรียมทหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๕๕๕ ๐ ๓๗๓๐ ๖๐๑๓ข้อมูล รร.เตรียมทหาร
๑๙ ก.พ.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

การอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

จากปัญหาปริมาณขยะในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งเกิดน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ทำการวิจัยด้านจุลินทรีย์และได้ผลผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่ง เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสีย ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี รวมทั้งใช้กำจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยง หรือบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
กรมพัฒนาที่ดิน จึงเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นขึ้น โดยตั้งเป้าอบรมหลักสูตรนำร่องรวม ๔ รุ่น ขณะนี้อบรมไปแล้ว ๒ รุ่น และกำลังจะเปิดอบรมรุ่นต่อไปเร็วๆ นี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙-๘๕๑๕ และ ๐ ๒๕๗๙ ๐๖๗๙ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๖ ก.พ.๕๒

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒

สืบเนื่องจากในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง กำหนดให้มีการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ
การจัดการประกวด ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมและยกย่องภาคประชาชนภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ระยะเวลาการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลรองชนะเล…

งานมหกรรมสปาไทยก้าวไกลสู่สากล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทย ร่วมกันจัดงานมหกรรมสปาไทยก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการธุรกิจดังกล่าวให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้กลับมาใช้บริการซ้ำอีก ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวต่างๆ นำบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพ และสร้างความผูกพันในครอบครัว รูปแบบของกิจกรรม ประกอบด้วย การออกร้านของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสปาเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป นิทรรศการการเสวนาทางวิชาการ และบริการให้คำปรึกษาแนะนำงานธุรกิจบริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังจะมีการออกร้านของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน มานำเสนอ สาธิตบริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยาว์
ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๑๖ ก.…

ศรชล.เขต ๑ สนับสนุนเรือสำหรับบรรทุกเครื่องจักรกลหนัก

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ สนับสนุนเรือหลวงตะลิบง ซึ่งเป็นเรือระบายพลขนาดใหญ่ให้แก่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อบรรทุกเครื่องจักรกลหนักไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนบนเกาะเสม็ด ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ร่วมกับทางหลวงชนบท จังหวัดระยอง และประชาชนบนเกาะเสม็ดได้จัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนบนเกาะเสม็ด ประจำปี เนื่องจากสภาพถนนบนเกาะเสม็ดมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เป็นหลุมเป็นบ่อ มีร่องลึก เป็นคลื่น ทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้การท่องเที่ยวของเกาะเสม็ดและจังหวัดระยองเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่มีต่อชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ข้อมูล ศรชล.
๑๖ ก.พ.๕๒

ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ

กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้จัดโครงการ “ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ” เพื่อสร้างมาตรฐานทั้งด้านบริการ และคุณภาพน้ำมัน และในปี ๒๕๕๒ นี้ ถือเป็นปีแรกที่มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้สถานีบริการหรือปั๊มน้ำมันที่ผ่านการประเมินได้รับรางวัล “ตราสัญลักษณ์” ของโครงการ
โดยโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้ปั๊มน้ำมันทุกยี่ห้อจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจส่งปั๊มน้ำมันเข้าประกวดนับพันแห่ง ปรากฏว่าในปีนี้มีปั๊มน้ำมันได้รับรางวัล แบ่งเป็น ประเภทเหรียญทอง ๑๒๔ แห่ง เหรียญเงิน ๒๐๘ แห่ง และเหรียญทองแดง ๓๘ แห่ง ประชาชนผู้ใช้บริการจะเริ่มเห็นตราสัญลักษณ์เหรียญรางวัลปั๊มคุณภาพฯ ตามปั๊มน้ำมันที่ได้รับรางวัลในเร็วๆ นี้
ผู้ใช้บริการจะพบกับความปลอดภัย ความสะอาดและความสะดวกในปั๊มน้ำมันคุณภาพ แต่ถ้าหากผู้ใช้บริการพบเห็นปั๊มน้ำมันแห่งใดที่ได้รับเหรียญรางวัลไปแล้ว แต่ไม่ได้คุณภาพ บริการไม่ดี ไม่มีความปลอดภัย ห้องน้ำสกปรก ให้มาแจ้งที่กรมธุรกิจพลังงานได้ เพราะปั๊มที่ได้รับเหรียญรางวัลไปแล้ว จะต้องรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพให้คงอยู่ตลอดไปด้วย


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๒ ก.พ.๕๒

โครงการ ร่วมใจ แยกกระดาษ ลดภาวะโลกร้อน

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมคืนความรักให้กับโลกเนื่องในวันวาเลนไทน์ ตามโครงการ “ร่วมใจ แยกกระดาษ ลดภาวะโลกร้อน”
กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาด้วยปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า ดังนั้น กรุงเทพมหานคร จึงร่วมกับบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยประกอบกิจการด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ดำเนินโครงการ “ร่วมใจแยกกระดาษ ลดภาวะโลกร้อน” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกกระดาษขาว-ดำ ที่ใช้แล้วในสำนักงานมอบให้แก่บริษัทเพื่อนำกระดาษเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเริ่มดำเนินการนำร่องไปแล้วที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) และจะขยายให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขตต่อไป
นอกจากนี้ยังได้จัดการแข่งขันคัดแยกกระดาษระดับหน่วยงานโดยให้ทุกวันจันทร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมจะไปจัดเก็บและชั่งน้ำหนัก กระดาษรีไซเคิล หากหน่วยงานใดมีปริมาณกระดาษ รีไซเคิลสูงสุดจะได้รับประกาศเกียรติคุณ และสามารถนำกระดาษรีไซเคิลไปแลกถังขยะกระดาษได้อีกด้วย เพื่…

โครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๓/๓๒

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๓/๓๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ ภุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต และฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนรู้เท่าทันถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมมือร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินเพื่อต่อสู้ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาเผยแพร่ในชุมชนของตน กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การจัดวิทยากรให้ความรู้ จัดชุดรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน รวมทั้งยังได้จัดชุดแนะแนวการศึกษาการเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือด้วย สำหรับโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติดนั้นจะหมุนเวียนกันจัดกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๑ ๒ และ ๓ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือพังงา ฐานทัพเรือสงขลา หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขงและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ทำให้สามา…

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน

ในวันพรุ่งนี้ (๑๓ ก.พ.๕๒) พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน รุ่นที่ ๒๖ ณ ห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยต่างๆ ในสายงานที่เกี่ยวกับกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ โดยได้เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๖ มกราคม – ๑๓ กุมภาพันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๔ คน

ข้อมูล กวก.ฯ
๑๒ ก.พ.๕๒

การฝาก-ถอน เงินออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม

การฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม (สอ.วด) ฝากได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งบัญชี สำหรับการฝากเงินทำได้ ๓ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ การฝากด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สอ.วด. ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ และ ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ในวันราชการ
วิธีที่ ๒ โอนเงินผ่านทางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB Counter Payment โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด” ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจะมีการบริการให้สมาชิก ณ ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาย่อย บก.ทร. สาขาพรานนก สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สาขาพุทธมณฑล และสาขาสมุทรปราการ หากจะใช้บริการสาขาอื่นให้นำแบบฟอร์มจาก สอ.วด. ไปเก็บสำรองไว้ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา ๑๐ บาท สำหรับสาขาต่างจังหวัด เสียค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท
เมื่อโอนเงินแล้ว ระบบจะ Online กับ สอ.วด.วันต่อวัน แต่การโอนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินเวลา ๑๕๐๐
วิธีที่ ๓ โอนเงินผ่านธนาคารดังนี้
๑. ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาย่อย บก.ทร. เลขที่ ๑๑๕-๒-๐๐๒๐๒-๖
๒. ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาพรานนก เลขที่ ๐๑๙-๒-๑๖๒๕๑-๙
๓. ธนาคารทหารไทย จำก…

คอนเสิร์ต ลำนำเพลงรักสวนสามพราน

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงขับร้อง ประจำปี ๒๕๕๑ จัดคอนเสิร์ต “ลำน้ำเพลงรักสวนสามพราน” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา ๑๕๓๐ -๑๗๐๐ ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงานจะได้รับฟังบทเพลงไพเราะจากศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ ดาวใจ ไพรจิต น.อ.สรวงสรร พินทุสมิต กำธร – นันทวัน สุวรรณปิยะศิริ รวมทั้งได้รับฟังบทเพลงรักอันไพเราะในอดีตมากมาย อาทิ เพลงสีชัง ข้องจิต พรานเบ็ด คำเขาลือ ยามรัก หวงรัก เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสตรวจสุขภาพฟรี จากรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ
ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๘๗๕๗-๘ สวนสามพราน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๑๑๖ ๙๔๐๙ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนัดศรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๓ ๓๓๓๗-๘ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๑ ก.พ.๕๒

การประชุมวิชาการ “ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์แผ่นดินไทยบนเส้นทางประวัติศาสตร์”

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๓๘ เรื่อง “ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทย บนเส้นทางประวัติศาสตร์” ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๐๐-๒๑๐๐ ณ แหล่งชุมชนสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหนังสือ “ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทยบนเส้นทางประวัติศาสตร์” ทุกท่าน และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๔ ๑๓๓๔
ข้อมูล สมาคมจิตวิทยา
๑๑ ก.พ.๕๒

โครงการรถไฟฟรีเพื่อประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถไฟเพื่อประชาชน ตามมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม ที่สถานีรถไฟบ้านตาคลี ให้บริการทุกวัน วันละ ๑๐ ขบวน นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารฟรีในขบวนรถเร็วที่มีบริการตู้โดยสารชั้น ๓ ด้วย
ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกับขบวนรถไฟชั้น ๓ ตามโครงการรถไฟฟรีเพื่อประชาชน สามารถรอขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟบ้านตาคลี โดยให้มาขอตั๋วโดยสารขบวนที่จะเดินทางที่ช่องขายตั๋วฟรี ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางกับขบวนรถเร็วที่มีตู้โดยสารชั้น ๓ สามารถใช้บริการได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๖ ๑๑๕๕

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๑๑ ก.พ.๕๒

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครั้งวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ ๑

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗-๒๐ ปี เกิดระหว่างปี ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔ สัญชาติไทยมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาลและปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ผู้สนใจสามารถซื้อระเบียบการและใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท และสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท โดยซื้อธนาณัติสั่งจ่าย ปณจ.สำเหร่ในนามผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบ…

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จะจัดงาน “ตลาดนัดสถาบันการประชาสัมพันธ์” ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ บริเวณสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลโดยภายในงานจะมีสินค้าคุณภาพมากมาย ทั้งของกินของใช้ ของที่ระลึกจากงานฝีมือ และจากโรงงาน มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา มากกว่า ๓๐ ร้าน
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๗๗๐-๒ และ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๔๑๐๒-๘ข้อมูล กรมประขาสัมพันธ์
๑๐ ก.พ.๕๒

เปิดรับคืนสภาพสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี กำหนดเปิดรับคืนสภาพสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีที่พ้นจากสมาชิกสภาพได้มีโอกาสคืนสภาพสมาชิก เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ที่จะขอคืนสภาพสมาชิกจะต้องพ้นสมาชิกภาพเกิน ๕ ปี และ/หรือมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกภาพไม่เกิน ๕ ปี ให้ไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ และยื่นใบสมัครตามแบบที่กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีกำหนด โดยกำหนดรับขอคืนสภาพสมาชิกตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๘๓ และ ๕๓๒๘๔
ข้อมูล สก.ทร.
๑๐ ก.พ.๕๒

เปิดรับคืนสภาพสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี กำหนดเปิดรับคืนสภาพสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีที่พ้นจากสมาชิกสภาพได้มีโอกาสคืนสภาพสมาชิก เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ที่จะขอคืนสภาพสมาชิกจะต้องพ้นสมาชิกภาพเกิน ๕ ปี และ/หรือมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกภาพไม่เกิน ๕ ปี ให้ไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ และยื่นใบสมัครตามแบบที่กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีกำหนด โดยกำหนดรับขอคืนสภาพสมาชิกตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๘๓ และ ๕๓๒๘๔
ข้อมูล สก.ทร.
๑๐ ก.พ.๕๒

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ SHOT GUN START เวลา ๑๒๓๐ ณ สนามกอล์ฟรอยัลเจมย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการบูรณะแท่นฐานพระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้มีพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือ อย่างอเนกอนันต์ นำกองทัพเรือจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบัน และเพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ วิธีการแข่งขัน แข่งขันแบบระบบ ๓๖ (๓๖ System) จำนวน ๑๘ หลุม โดยออกเล่นพร้อมกันทุกหลุม เวลา ๑๒๓๐ มีการแข่งขันประเภททีม ทีมละ ๕ คน (ทีมชาย ทีมหญิง หรือทีมผสมชาย หญิง) ใช้ผลรวมคะแนนสุทธิ ๔ คน และประเภทบุคคลผู้สมัครเข้าแข่งขันประเภททีมมีสิทธิได้รับรางวัลประเภทบุคคลด้วย แบ่งเป็นประเภทไม่คิดแต้มต่อ และประเภทคิดแต้มต่อ รางวัล ประกอบด้วย ประเภททีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ รางวัลชนะเลิศบุคคลไม่มีแต้มต่อและรางวัลชนะเลิศบุคคลประเภทคิดแต้มต่อ รางวัลตามไฟล์ท ประกอบด้วยไ…

นานาชาติทูลเกล้า ถวายรางวัล “อ้จฉริยภาพทางการประดิษฐ์

นานาชาติทูลเกล้า ถวายรางวัล “อ้จฉริยภาพทางการประดิษฐ์
องค์การนักประดิษฐ์ทั่วโลก อาทิ สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (ไอเฟีย) สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (คิปา) สมาพันธ์นักประดิษฐ์หญิงเกาหลี (เคเวีย) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ไวโป) รวมแล้วกว่า ๘๖ ประเทศ อาทิ อังกฤษ ยูเครน เยอรมนี ฝรั่งเศส ได้พิจารณาถวายรางวัลด้านการประดิษฐ์ระดับโลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล อัจฉริยภาพทางการประดิษฐ์ จากผลงานการประดิษฐ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น ทรงเป็นบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยอย่างแท้จริง สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลพิเศษด้านทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงจากผลงานกังหันน้ำชัยพัฒนา และองค์กรนักประดิษฐ์แห่งรัฐเซียทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองสำหรับการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์จากผลงานกังหันน้ำชัยพัฒนา
นอกจากนั้นสมาพันธ์นักประดิษฐ์หญิงเกาหลี และสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ยังทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลพิเศษสำหรับส่งเสริมสาขาอาชีพแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากงานศิลปาชีพและองค์กรนักประดิษฐ์แห…

ทุนเรียนกวดวิชาฟรี

ทุนเรียนกวดวิชาฟรี
สถาบันกวดวิชา I.C.C. ได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาประจำปี โดย พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มอบทุนเรียนกวดวิชาฟรี ให้แก่บุตรข้าราชการทหารที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นทุนการศึกษาคอร์สเข้าค่ายพร้อมสอบเดือนมีนาคม ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑ ทุน มูลค่า ๑๙,๙๐๐ บาท กำหนดสอบชิงทุนในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ โรงเรียนเพชรรัตน์ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันกวดวิชา I.C.C. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๕๘๙ – ๘๔๕๓ และ ๐๘ ๙๔๒๒ ๒๔๒๔ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒


ข้อมูล สถาบันกวดวิชา I.C.C.
๖ ก.พ.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กองทัพเรือ จัดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สิงหะ

กองทัพเรือ จัดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล
กองทัพเรือ โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขต ๑ และฐานทัพเรือสัตหีบ กำหนดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๒๖๔ ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาให้ชาวประมงและผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมง มีทัศนคติที่ดี และให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือ ในการป้องกันการกระทำความผิดในทะเล การป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติกับเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่วิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพประมงในทะเล รวมทั้งให้สามารถติดต่อสื่อสารและรายงานข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติให้แก่ทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวประมงที่เข้ารับการอบ…

ขอเชิญร่วมคัดเลือกบทความดีเด่น รางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ

ขอเชิญร่วมคัดเลือกบทความดีเด่น รางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ

ราชนาวิกสภา ขอเชิญชวนสมาชิกให้คะแนนบทความซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ที่กองทัพเรือแต่งตั้ง จำนวน ๕ เรื่อง เพื่อคัดเลือกเป็นบทความดีเด่นรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” ประจำปี ๒๕๕๑ โดยใช้แบบฟอร์มการให้คะแนนที่แนบในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๒ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.navy.mi.rtni/form_essay_score 51.pdf และกรุณาส่งคะแนนให้
กองบรรณาธิการนาวิกศาสตร์สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือส่งผ่านสายงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ผู้ที่ร่วมให้คะแนนมีสิทธิได้รับรางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล


ข้อมูล ราชนาวิกสภา
๖ ก.พ.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

นานาชาติทูลเกล้า ถวายรางวัล “อ้จฉริยภาพทางการประดิษฐ์

นานาชาติทูลเกล้า ถวายรางวัล “อ้จฉริยภาพทางการประดิษฐ์
องค์การนักประดิษฐ์ทั่วโลก อาทิ สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (ไอเฟีย) สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (คิปา) สมาพันธ์นักประดิษฐ์หญิงเกาหลี (เคเวีย) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ไวโป) รวมแล้วกว่า ๘๖ ประเทศ อาทิ อังกฤษ ยูเครน เยอรมนี ฝรั่งเศส ได้พิจารณาถวายรางวัลด้านการประดิษฐ์ระดับโลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล อัจฉริยภาพทางการประดิษฐ์ จากผลงานการประดิษฐ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น ทรงเป็นบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยอย่างแท้จริง สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลพิเศษด้านทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงจากผลงานกังหันน้ำชัยพัฒนา และองค์กรนักประดิษฐ์แห่งรัฐเซียทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองสำหรับการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์จากผลงานกังหันน้ำชัยพัฒนา
นอกจากนั้นสมาพันธ์นักประดิษฐ์หญิงเกาหลี และสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ยังทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลพิเศษสำหรับส่งเสริมสาขาอาชีพแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากงานศิลปาชีพและองค์กรนักประดิษฐ์แห…

การชี้แจงระเบียบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

การชี้แจงระเบียบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
กรมการเงินทหารเรือ จัดให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน รวมทั้งตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิของข้าราชการกองทัพเรือว่าตนเองมีสิทธิหรือไม่ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารเรือ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ข้าราชการที่มีความประสงค์จะร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัด ส่งถึงกรมการเงินทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ภายในกองทัพเรือ ๕๕๐๖๗

ข้อมูล กง.ทร.
๕ ก.พ.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กรมประมงประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอ่าวไทย

กรมประมงประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอ่าวไทย
กรมประมงทำพิธีปิดอ่าวไทย ห้ามจับสัตว์น้ำฤดูวางไข่ชุมพรเป็นปีที่ ๕๕ โดยจะประกอบพิธีประกาศการใช้มาตรการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ(ปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย) พร้อมปล่อยเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติงานในการควบคุมพื้นที่เพื่อดูแลพื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทย ณ บริเวณท่าเรียบเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยเชิญชวนพี่น้องชาวประมงและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีปิดอ่าว และขอให้พี่น้องชาวประมงโปรดให้ความร่วมมืองดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงบางชนิด
ทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กำหนดเป็นเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเล ทั้งนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งปรับและจำคุด


ข้อมูล สำนักข่าวไทย
๕ ก.พ.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรออกแบบตกแต่งภาพและการใช้โปรแกรม

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรออกแบบตกแต่งภาพและการใช้โปรแกรม

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรการออกแบบตกแต่งภาพ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ การใช้โปรแกรม Advance Excel ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ กองสารสนเทศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พระราชวังเดิม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นนายทหารประทวน ชั้นยศ จ่าตรี – พันจ่าเอก และมีความสามารถการใช้โปรกแกรม Ms – Excel เบื้องต้น
ข้าราชการที่สนใจเข้ารับการอบรม ขอให้แจ้งยศ ชื่อ สกุล ให้หน่วยต้นสังกัด ส่งถึงกองสารสนเทศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลัง สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอนและผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ http: info.navy.mi.th/it หัวข้อบริการอบรม/หลักสูตร

ข้อมูล อล.ทร.
๕ ก.พ.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔
รัฐบาลกำหนดให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท ชายหาดอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กฎบัตรอาเซียน เป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้และตามข้อบทของกฎบัตรอาเซียนกำหนดให้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน ๒ ครั้งต่อปี จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ ๓ เสาหลัก และการมีคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน
ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๕ ของผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน เป็นสถานที่กำเนิดของอาเซียน อีกทั้งยังมีบทบาทนำในอาเซียนมาโดยตลอด โดยล่าสุด ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑ มีวาระ ๕ ปี ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทนำของไทยในเวทีนี้ และการ…

๓๖ ปี การเคหะแห่งชาติ สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิต

๓๖ ปี การเคหะแห่งชาติ สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิต
ในโอกาสที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาครบ ๓๖ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ การเคหะแห่งชาติได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว อาทิ พิธีทางศาสนา พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการมอบโล่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น การจัดกิจกรรมสาธารณกุศล รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการพัฒนาประเทศ (Housing and National Development) ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ และจากสถานบันการศึกษาพร้อมทั้ง
ชาวต่างประเทศจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ลาติน-อเมริกา และแอฟริกา
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่สำคัญเนื่องในวาระ ๓๖ ปี การเคหะแห่งชาติคือ จัดงานตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จองบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่กรุงเทพ/ปริมณฑลและภูมิภาค รวม ๑๒๗ โครงการ จำนวน ๕๖ – ๕๔ หน่วย ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ คลองจั่น กรุงเทพฯ ศูน…

เยาวชนจากพื้นที่ภาคใต้เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และร่วมกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

กองทัพเรือ กำหนดนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ประกอบด้วย
เวลา ๐๗๓๐ เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และเยี่ยมชมสถานีวิทยุครอบครัวข่าว
เวลา ๑๐๓๐ เยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
เวลา ๑๓๐๐ ร่วมกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ซึ่งกองทัพเรือ ได้ร่วมกับบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กกรุ้ป จำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 จัดขึ้น ณ เมเจอร์พารากอน ซีนีเพล็ก เพื่อเป็นการมอบความรัก ความห่วงใย และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนจากภาคใต้และเยาวชนจากพื้นที่ภาคกลางที่ร่วมกิจกรรม รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มสันทนาการ เพื่อพบปะพูดคุย และร่วมกิจกรรมกลุ่มก่อนที่จะรับชมภาพยนตร์เรื่อง Before Valentine ร่วมกัน
เยาวชนจากพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกับกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์…

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๓

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๓
จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ สวนสาธารณะ หนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ พบกับความงดงาม ตระการตาของขบวนไม้ดอกไม้ประดับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๓๐ ขบวน บนถนนสายดอกไม้และการแสดงพิธีเปิดชุดมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งพันธุ์ไม้งาม” มีการประกวดนางงามบุปผชาติ นางงามบุปผชาตินานาชาติ นิทรรศการทางการเกษตร การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับประเภทต่าง ๆ การประกวดจัดสวน การออกร้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตร มหกรรมอาหารและการแสดงดนตรีในสวน
นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ หรือสอบถามที TAT CALL Center โทร. ๑๖๗๒ ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๒๐๐๐

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๓ ก.พ.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ

ในวันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาเรื่อง “การเจรจาต่อรองสู่ความสำเร็จในระดับสูง” ณ ห้องประชุมบริพัตร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง โดยมีอาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
การจัดบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและนายทหารทุกหลักสูตรของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงได้รับความรู้เพิ่มเกี่ยวกับแนวทางการเริ่มต้นอย่างไรในการเจรจาต่อรอง เจรจาอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ สามารถนำไปใช้งานได้โดยประยุกต์เข้ากับชีวิตจริงในการทำงาน เป็นลักษณะ WIN – WIN SUCCESS ซึ่งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือที่ได้ร่วมรับฟังการบรรยาย มีความรู้เกี่ยวกับหลักการที่ปฏิบัติได้ง่าย ๆ มีเทคนิคที่สามารถใช้ได้ผลทันที

ข้อมูล สรส.
๓ ก.พ.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวางกรอบหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเริ่มให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มาจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นวันที่ ๑๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จะสรุปข้อมูลยอดรวมผู้มีสิทธิ์
และในวันที่ ๑ เมษายน เป็นต้นไป ผู้สูงอายุที่อยู่ในเกณฑ์จะได้เบี้ยยังชีพตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ รัฐบาลได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุที่ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศ
จึงขอเชิญผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ลงทะเบียนผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองท้องถิ่นได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒ ก.พ.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจ ประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ชุมพรระดมความคิดเห็นในการป้องกันและแก้ปัญหา หลังมีนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิต ๔ ราย

ชุมพรระดมความคิดเห็นในการป้องกันและแก้ปัญหา หลังมีนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิต ๔ ราย
กองทัพเรือ โดย กองเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ชมรม อาสาสมัคร และผู้ประกอบการที่พักริมหาดในพื้นที่อำเภอปะทิวและอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการป้องกันและแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุคลื่นขนาดใหญ่พัดนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณอ่าวทุ่งไข่เน่า ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว เสียชีวิตถึง ๔ ราย ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายหาดทุกแห่ง จะต้องจัดชุดกู้ภัยในลักษณะหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และอบรมการกู้ภัยทางทะเลแก่สาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ให้สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกโดยกองทัพเรือเป็นหน่วยอบรม ทั้งนี้ได้จัดงบประมาณในการซื้อเรือกู้ภัยที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และต้องจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการกู้ภัยทางทะเล

ข้อมูล กภ.๑ กร.
๒ ก.พ.๕๒

เกาะ…

สำนักงานทหารเรือหญิง (สน.ทร.หญิง)

สำนักงานทหารเรือหญิง (สน.ทร.หญิง)
จะจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิงและพนักงานราชการหญิง เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังพลมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สร้างอาชีพเสริมให้มีรายเพิ่มขึ้นในวันพุธที่ ๑๑ ก.พ.๕๒ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ประกอบด้วย
- การจัดดอกไม้แห้งตั้งโต๊ะ ณ ห้องประชุมกรมจเรทหารเรือ (อาคาร ๕ ชั้น ๒)
- การร้อยคริสตัล (ห้อยโทรศัพท์เคลื่อนที่) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ (อาคาร ๕ ชั้น ๑)
- การประดิษฐ์ตุ๊กตาการบูร ณ ห้องประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ
- การทำอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ) ณ ห้องรับประทานอาหารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ
- การทำอาหารว่างสโตล์ฝรั่ง ณ ห้องรับประทานอาหารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สน.ทร.หญิง อาคาร ๕ หรือผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วยที่ท่านสังกัด พร้อมกับชำระเงินค่าอุปกรณ์ในการเรียน ภายในวันที่ ๖ ก.พ.๕๒

ข้อมูล สน.ทร.หญิง
๒ ก.พ.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดท…

เทศบาลท่าข้าม ชวนสัมผัสฝูงโลมา บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

เทศบาลท่าข้าม ชวนสัมผัสฝูงโลมา บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่น้ำเค็มหมุนเข้ามาในน้ำจืดมากกว่าทุกฤดูกาล
ที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง กระแสน้ำได้สำสัตว์ทะเลรวมทั้งปลาโลมาเข้ามาในทะเลไทยด้วย ทำให้ปลาโลมาเป็นสีสันรอยต่อระหว่างแม่น้ำกับทะเล ณ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เทศบาลตำบลท่าข้ามและชาวชุมชนริมแม่น้ำบางปะกงจึงร่วมกันจัดเทศกาล ชมโลมา...ที่ท่าข้าม ขึ้น โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงรวมทั้งจัดระเบียบการชมปลาโลมาอย่างถูกวิธี ทำให้การจัดกิจกรรมล่องเรือชมปลาโลมา เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปี
ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร และเทศบาลตำบลท่าข้าม จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ไปสัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติปลาโลมาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตชาวบางปะกงที่ผูกพันกับสายน้ำบางปะกงมาหลายร้อยปี ตั้งแต่บัดนี้ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท…