Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2014

ทร.เชิญชวนประชาชนส่งของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่ให้ทหาร ๓ จว.ชายแดนใต้

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ กองทัพเรือขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้ทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งของขวัญ และบัตรอวยพรปีใหม่ให้แก่เหล่าทหารนาวิกโยธิน โดยประชาชนสามารถส่งของขวัญ และบัตรอวยพรปีใหม่มาได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๗ ม.ค.๕๘ ข้อมูล กพร.ทร. ๓๐ ธ.ค.๕๗

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๘

โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕-๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓), สัญชาติไทย, มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้าม, ขนาดร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในส่วนการสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ ภาควิชาการ ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔๐ คะแนน, วิชาภาษาอังกฤษ ๑๖๐ คะแนน และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ และภาคปฏิบัติและตรวจสุขภาพ ในวันที่ ๒๗ เม.ย.-๑ พ.ค.๕๘ ที่ โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ทั้งนี้ การรับสมัครจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว คือ ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th ห…

ททท.-กทม.ฉลองปีใหม่ประดับไฟแยกราชประสงค์-สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน “ไทยแลนด์ คิงดอม ออฟ ไลท์” บริเวณแยกราชประสงค์ เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ โดยได้ประดับไฟบนสกายวอล์กตั้งแต่หน้าห้างเกษรไปจนถึงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเฉพาะไฮไลท์เป็นอุโมงค์แห่งแสงไฟ ประดับไฟ ๕ สี ๕ โซน และไลติ้งพาวิลเลียนซึ่งเป็นการประดับไฟศาลองค์ท้าวมหาพรหมอย่างสวยงาม ทั้งนี้ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๕ ม.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐-๒๔๐๐ ด้านกรุงเทพมหานครได้มีการประดับไฟบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๗ จุด ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์การแสดงของแสง” เริ่มตั้งแต่ ๑. สะพานพระราม ๘ ๒. สวนสันติชัยปราการ ๓. สวนนาครา ๔. สำนักเทศกิจ ๕. โบสถ์ซางตาครู้ส ๖. วัดอรุณราชวราราม และ ๗. พระบรมมหาราชวัง บริเวณท่าราชวรดิฐ โดยประชาชนที่สัญจรทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา และประชาชนที่พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถชมความสวยงามของแสงและไฟประดับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๕ ม.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๙๐๐-๒๑๐๐ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๓๐ ธ.ค.๕๗

เชิญชวนข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑ ม.ค.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๗๐๐ จึงขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือ พร้อมครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร โดยนายทหารชั้นนายพลเรือลงนาม ณ ห้องแดง ในพระบรมมหาราชวัง และข้าราชการทั่วไปลงนาม ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมลงนามจะต้องแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๑ คาดกระบี่ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๙ ธ.ค.๕๗

รร.นร.จัดนิทรรศการทางทหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนนายเรือกำหนดจัดแสดงนิทรรศการทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ม.ค.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ภายในงานมีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งเด็กๆ สามารถชมการแสดงได้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับเยี่ยมชมเรือหลวงนราธิวาสและออกเรือ เพื่อชมการปฏิบัติงานของเรือ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมงาน อาทิ นิทรรศการเรือใบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการขีดความสามารถด้านกำลังรบของกองทัพเรือ, นิทรรศการเกี่ยวกับอุทกศาสตร์และเครื่องมือเดินเรือ, นิทรรศการเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์-เคมี-ชีวะ, การดูแลสุขภาพสำหรับเยาวชน, การวัด IQ-EQ และการแสดงผลงานการวิจัย เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตร-หลานเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติตามเวลาดังกล่าว ข้อมูล รร.นร. ๒๙ ธ.ค.๕๗

ทล.จัดโครงการ “เดินทางอุ่นใจไปกับทางหลวง” ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

กรมทางหลวงได้จัดโครงการ “เดินทางอุ่นใจไปกับทางหลวง” เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางให้พร้อมใช้งานทุกเส้นทาง และติดตั้งป้ายบอกทางให้ทราบ เพื่อป้องกันการหลงทาง ซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการเดินทาง รวมทั้งได้มีการติดไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยง และปรับสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกให้มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังมีการรายงานสภาพจราจรในทุกเส้นทางทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้ที่ www.doh.go.th เพื่อเตรียมพร้อมการเดินทาง และหากต้องการข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ ๑๕๖๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๙ ธ.ค.๕๗

ผบ.ทร.เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๗ ณ บริเวณท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมีผู้แทนหน่วยในส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาและวิจัย ร่วมวางพานพุ่มฯ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงข้าราชการเข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองทัพเรือขอเชิญประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ในวันที่ ๒๗-๒๘ ธ.ค.๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ ทรงพระปรีชาสามารถ ปราบยุคเข็ญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่พลีชีพเพื่อชาติจนเป็นที่กล่าวขวัญถึงความเสียสละและความกล้าหา…

รมว.กลาโหมเปิดการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พุทธศักราช ๒๕๕๘-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยในกองทัพเรือ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, หน่วยราชการที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก และหน่วยรับผิดชอบรองในแต่ละแนวทางการดำเนินการ, หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง, องค์กรมหาชน, องค์การอิสระ และภาคประชาชนทั่วไป การประชุมในครั้งนี้จัดให้มีการเสวนากลุ่มในหัวข้อ “แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายพรชาติ บุนนาค รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล, รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ดำเนิน…

กทม.ชวนใส่เสื้อเหลืองร่วมเปิดเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

กรุงเทพมหานครกำหนดจัดพิธีเปิดเส้นทางจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๗ ณ ลานพลับพลาเจษฎามหาบดินทร์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิด โดยสวมเสื้อสีเหลืองพร้อมที่จุดรวมพล ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๖๓๐ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับประชาชน โดยคิดเป็นระยะทางรวม ๘ กิโลเมตร แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน จำนวน ๑๒ เส้นทาง ระยะทางรวม ๘ กิโลเมตร ได้แก่ ๑. ถนนมหาไชย ๒. ถนนกัลยาณไมตรี ๓. ถนนท้ายวัง ๔. ถนนมหาราช ๕. ถนนหน้าพระลาน ๖. ถนนหน้าพระธาตุ ๗. ถนนราชินี ๘. ถนนพระสุเมรุ ๙. ถนนบวรนิเวศ ๑๐. ถนนสนามไชย ๑๑. ถนนตะนาว และ ๑๒. ถนนพระอาทิตย์ ระยะที่ ๒ จะดำเนินการต่อไปในปี ๒๕๕๘ อีก ๕ เส้นทาง ได้แก่ ๑. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๒. ถนนอรุณอัมรินทร์ ๓. ถนนพระสุเมรุ (ต่อขยาย) ๔. ถนนสนามไชย (ต่อขยาย) และ ๕. ทางเท้าถนนราชดำเนิน ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ …

กองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ พร้อมดูแลความปลอดภัยเรือไทยในพื้นที่เสี่ยงสูง

กองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ (Combined Task Force ๑๕๑) นำโดยกองทัพเรือไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจควบคุมเรือรบและอากาศยานจากประเทศต่างๆ พร้อมปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัดและเฝ้าตรวจสถานการณ์ความปลอดภัยทางทะเลในพื้นที่ High Risk Area - HRA และ Internationally Recommended Transit Corridor - IRTC ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยในส่วนเรือสินค้า เรือน้ำมัน เรือประมงสัญชาติไทยหรือเรือของบริษัทไทยที่เดินเรือในพื้นที่ High Risk Area (ตั้งแต่คลองสุเอช อ่าวเปอร์เซีย จนถึงแลต 10S ลอง 78E) สามารถติดต่อนายทหารเวรกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ได้ที่หมายเลข +๙๗๓ ๑๗๘๕ ๖๙๒๙ เพื่อดำรงการสื่อสารและแจ้งเหตุโจรสลัด การปล้นเรือ รวมทั้งเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยกองทัพเรือไทยพร้อมให้การดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและเรือของบริษัทไทยอย่างทันท่วงที ข้อมูล ศปก.ทร. ๒๕ ธ.ค.๕๗

ศปร.จัดประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพไทย โดยกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอเชิญหน่วยงาน ข้าราชการทหาร ตำรวจ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง ๓๐ เม.ย.๕๘ ที่กรมกิจการพลเรือนทหารบก ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๘๕ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๘๑ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๐ ๒๑๙๓ ๖๑๐๑ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ๐ ๒๒๗๘ ๔๕๑๓ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๕ ๘๔๗๒ และ ๐ ๒๕๖๕ ๘๔๖๖ ข้อมูล ศปร. ๒๕ ธ.ค.๕๗

เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) โดยรับสมัครชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป หรือเป็นบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕, บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด, มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง, บุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตรขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร, นับถือศาสนาพุทธ และว่ายน้ำเป็น ในส่วนหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบกองหนุน (สด.๘) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓), บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา, รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ และผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV) สำหรับสิทธิประโยชน์มีมากมาย อาทิ ระหว่างทำการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่ง, ได้รับเงินรายได้รายเดือนละ ๑๑,๘๐๐ บาท, ทดลองงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี, มีสิท…

ฉก.นย.ทร.พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน

สืบเนื่องจากในช่วงนี้ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ซึ่ง ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง และ จังหวัดสตูล กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวใช้ความระมัดระวังในการสัญจร โดย นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมกำลังพล ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ว และขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่าได้ตื่นตระหนก หากประสบเหตุ สามารถแจ้งไปยังสายด่วนกองทัพเรือ ๑๖๙๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งกองทัพเรือพร้อมประสานหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ข้อมูล กพร.ทร. ๒๔ ธ.ค.๕๗

กง.ทร.กำหนดยื่นแบบแสดงความประสงค์ลาออกจาก กบข.ถึง ๓๐ มิ.ย.๕๘

กรมการเงินทหารเรือขอแจ้งสถานที่และกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงความประสงค์ลาออกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยข้าราชการประจำการให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ พร้อมแนบเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง แนบกับแบบ ข.๑ และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้ที่เจ้าหน้าที่กำลังพลของหน่วย ส่วนผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง แนบกับแบบ บ.๑ ได้ ดังนี้ - ผู้รับบำนาญที่กรมการเงินทหารเรือ ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้ที่กรมการเงินทหารเรือ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ชั้น ๑ พระราชวังเดิม และเพื่อความสะดวกในการรับบริการ ขอความกรุณาแจ้งวันเวลาในการยื่นแบบได้ที่แผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ กองเงินเดือน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๖๓ - ผู้รับบำนาญที่มณฑลทหารบกในจังหวัดต่างๆ ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้ที่มณฑลทหารบกที่เบิกเงินบำนาญ ทั้งนี้ สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๘ ข้อมูล กง.ทร. ๒๔ ธ.ค.๕๗

กทม.จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ภายใต้แนวคิด “สุขกายสุขใจ สวดมนต์ข้ามปี ทำดีร่วมกัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗-๑ ม.ค.๕๘ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการออกบูธ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยในวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๗ จะเริ่มกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ เป็นต้นไป นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ข้ามปี จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ด้วย ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๔ ธ.ค.๕๗

กฝร.กร.จัดฝึกทบทวนหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนชุดที่ ๒/๕๘

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือฝึกทบทวน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๒/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ใช้ชื่อย่อว่า "มฝท.มชด.๒/๕๘" ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธ.ค.๕๗ บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดระยอง และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมี นาวาเอก นาวี กุลอารีมิตร หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ ทำหน้าที่ผู้บังคับหมู่เรือฝึกทบทวน หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๒/๕๘ มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกและประเมินผลการฝึก โดยกำลังที่ร่วมฝึกประกอบด้วย เรือหลวงตากใบ เรือ ต.๙๒ เรือ ต.๒๒๕ และเรือ ต.๒๒๖ การฝึกทบทวนหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน มีความมุ่งหมายเพื่อให้กำลังพลของเรือที่จะเดินทางไปผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติราชการ มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอที่จะปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกในครั้งนี้เน้นหนักด้านการเดินเรือและการเรือ, การป้องกันความเสียหาย, กฎหมายทางทะเล, การตรวจค้น/การตรวจเยี่ยมเรือ, การยิงอาวุธประจำกาย และการฝึกยิงอาวุธประจำเรือในทะเล ข้อมูล ฝกร.กร. ๒๓ ธ.ค.๕๗

จร.ทร.แจ้งเตือนกำลังพลขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมจเรทหารเรือแจ้งเตือนกำลังพลด้านการป้องกันอุบัติภัยทางถนนและการรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗-๖ ม.ค.๕๘ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยขอให้กำลังพลขับขี่ยานพาหนะโดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด สวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด นอกจากนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยหน่วย และระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ข้อมูล จร.ทร. ๒๓ ธ.ค.๕๗

เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ค่านิยม ๑๒ ประการ ๓๐ ธ.ค.๕๗

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเปิดตัวโครงการจัดทำสติกเกอร์ชุด “ค่านิยม ๑๒ ประการ” ในแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ซึ่งเป็นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวสีสันสดใส วาดโดยศิลปินที่ใช้ชื่อว่า “GPEN” เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สื่อสารถึงกัน และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยม ๑๒ ประการตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งค่านิยม ๑๒ ประการเป็นค่านิยมที่รวบรวมพระราชดำริสอนใจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเรียบเรียงให้จดจำง่าย และเป็นสิ่งที่คนไทยควรยึดถือ เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมไทย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ชุด “ค่านิยม ๑๒ ประการ” ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๓๐ วัน และจะมีอายุการใช้งาน ๙๐ วัน ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๓ ธ.ค.๕๗

ทร.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ตามคำเชิญของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยในกองทัพเรือ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนทั่วไป การประชุมเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำแผนความมั่นคง…

ทร.จัดแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘”

กองทัพเรือกำหนดจัดการแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘” ในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ และ ดร.ดาโต๊ะอิหม่าม พัฒนา หลังปูเต๊ะ จากมัสยิดต้นสน, คุณอัญชนก แข็งแรง รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุครอบครัวข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓, คุณสยาม เศรษฐบุตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน), คุณเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมในการแถลงข่าวฯ โครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘” เป็นโครงการนำกลุ่มผู้นำทางศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มาทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของกองทัพเรือ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนโครงการ ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชทาน …

ฐท.กท.กำหนดความเร็วรถในพื้นที่ บก.ทร.ไม่เกิน ๓๐ กม./ชม.

ฐานทัพเรือกรุงเทพได้ตรวจพบว่ามีการขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยใช้ความเร็วเกินกำหนด และไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ซึ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอทบทวนแนวทางการจราจรในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในทางร่วมหรือทางแยกที่มีเครื่องหมายหยุด (Stop Sign) จะต้องหยุดหรือชะลอความเร็ว เพื่อตรวจสอบยานพาหนะที่มาจากเส้นทางอื่น เพื่อความปลอดภัยก่อนขับผ่าน ทั้งนี้ ผู้ขับขี่สามารถดูรายละเอียดเส้นทางจราจรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ฐานทัพเรือกรุงเทพ www.bkkbase.navy.mi.th/d.pdf ข้อมูล ฐท.กท. ๒๒ ธ.ค.๕๗

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูชุดเรือตรวจการณ์ชายฝั่งใหม่ ๖ ลำ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๖ ลำ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กองทัพเรือ ได้ว่าจ้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด สร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) จำนวน ๖ ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.๒๑-ต.๒๙ และชุดเรือ ต.๒๑๑-ต.๒๑๒ ซึ่งเป็นเรือที่กองทัพเรือไทยได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ๒๕๑๑-๒๕๑๙ โดยในการสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่นี้ เป็นแบบเดียวกับชุดเรือ ต.๒๒๘ (เรือ ต.๒๒๘-ต.๒๓๐) ที่กองทัพเรือว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด ในการออกแบบและสร้างเรือมาแล้วก่อนหน้านี้ โดยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงขึ้น และเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น การตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภ…

สอ.วด.แจ้งย้ายสถานที่ทำการไปยัง บก.ทร.วังนันทอุทยาน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) กำลังดำเนินการย้ายสถานที่ทำการไปยังสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารจอดรถ ชั้น ๑ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยในช่วงวันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๗ สมาชิกสามารถติดต่อ สอ.วด.ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว ๐๘ ๖๑๗๓ ๕๕๐๙, ๐๘ ๙๐๔๗ ๘๕๑๑ และ สอ.วด.จะให้บริการแก่สมาชิก ณ สำนักงาน สอ.วด.แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ เป็นต้นไป ข้อมูล สอ.วด. ๑๙ ธ.ค.๕๗

ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือจัดจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่

ในโอกาสช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือได้จัดชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่จำหน่ายให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปในราคาต่างๆ โดยสามารถเลือกชมและอุดหนุนกระเช้าของขวัญปีใหม่ และสินค้าผลิตภัณฑ์ของครอบครัวแม่บ้านข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ ได้ที่ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมาคมภริยาทหารเรือได้จัดตั้งร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน ๑๗ สาขา เพื่อจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของครอบครัวแม่บ้านข้าราชการกองทัพเรือ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้นำไปดำเนินการในโครงการช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยของกำลังพลกองทัพเรือและงานสาธารณกุศลต่างๆ ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๑๙ ธ.ค.๕๗

ทร.-มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือและมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐-๐๙๐๐ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ในวันที่ ๒๗-๒๘ ธ.ค.๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปีนับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ ทรงพระปรีชาสามารถ ปราบยุคเข็ญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งการศึกสงครามในครั้งนั้นมีวีรชนที่พลีชีพเพื่อชาติจนเป็นที่กล่าวขานถึงความเสียสละและความกล้าหาญมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและประชาชนชาวไทย ทางราชการจึงได้ร่วมกับประชาชนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตา…

ทรภ.๒ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จว.สงขลาและใกล้เคียง

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ได้จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุมของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้มีสภาพฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง และอาจเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และเหตุดินโคลนถล่มได้ ทั้งนี้ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๔-๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ชาวประมงหรือผู้ประกอบอาชีพในทะเล สามารถขอความช่วยเหลือได้ทางวิทยุ HF (CB) BAND C ช่อง ๒๑ ความถี่ ๒๗.๒๑๕ MHz และเรือของส่วนราชการต่างๆ ที่มีเครื่องรับ-ส่งวิทยุ และเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารของเรือประมงต่างๆ หากได้รับสัญญาณประสบภัย ให้แจ้งมายังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ทันที ข้อมูล ทรภ.๒ ๑๘ ธ.ค.๕๗

กรมการขนส่งทางบกลงโทษปรับ-ตักเตือนผู้ขับรถแท็กซี่ที่ขับรถประมาท

กรมการขนส่งทางบกลงโทษปรับและตักเตือนผู้ขับรถแท็กซี่มิเตอร์ที่ขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว โดยแสดงพฤติกรรมเอนเบาะนอน และใช้เข่าบังคับพวงมาลัยรถ ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่ปลอดภัย รวมถึงได้กำชับไปยังผู้ประกอบการสหกรณ์รถแท็กซี่ให้กวดขันวินัยและพฤติกรรมของผู้ขับรถในสังกัดด้วย นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องต่างๆ ได้แก่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, อีเมล์ complain@hotmail.com, แอพพลิเคชั่น “ร้องเรียนรถสาธารณะ” ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android, เฟสบุ้ก “กตส.กรมการขนส่งทางบก”, ไลน์ไอดี “๑๕๘๔dlt” หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่กรมการขนส่งทางบก ข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ๑๘ ธ.ค.๕๗

ศพส.ทร.-สมาคมภริยาทหารเรือจัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ และสมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ธ.ค.๕๗ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย (จังหวัดเชียงราย) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยการจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์ เข้าปฏิบัติการเชิงรุกต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงเป็นแนวร่วมในการต่อต้านและต่อสู้กับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดจากวิทยากร การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ การมอบอุปกรณ์กีฬา การแนะแนวการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และการจัดกิจกรรมสันทนาการ นอกจากนี้ สมาคมภริยาทหารเ…

ทร.จัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ

กองทัพเรือจัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓๑๕-๑๕๑๕ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยภายในงานยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข ข้อมูล กพ.ทร. ๑๗ ธ.ค.๕๗

บก.ทล.จัดตั้ง ๒๓๗ จุดอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่

พลตำรวจตรี สมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเริ่มทยอยเดินทางออกต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ ธ.ค.๕๗ โดยได้มีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ๑๙๖ จุดทั่วประเทศ และตั้งจุดบริการเพิ่มอีก ๔๑ จุดที่เป็นสถานีย่อย รวมทั้งสิ้น ๒๓๗ จุด โดยในแต่ละจุดบริการจะจัดให้มีที่พักสำหรับประชาชนที่ขับรถทางไกลและต้องการพักผ่อนก่อนเดินทางต่อ รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่รถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน ๑๑๙๓ เพื่อประสานกับจุดบริการที่อยู่ใกล้เคียงเข้าให้ความช่วยเหลือต่อไป ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๗ ธ.ค.๕๗

หอศิลป์ฯ กรุงเทพจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อันมีทิพเนตรส่องไป” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๘ มี.ค.๕๘ (หยุดทุกวันจันทร์) ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ และจัดจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อันมีทิพเนตรส่องไป” ในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทั้งสิ้น ๑๕๘ ภาพ ที่ทรงถ่ายภาพจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งกล่องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ (กล้องเทเลสโคป) และโดรน (อากาศยานไร้คนขับ) โดยแต่ละภาพนอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยขณะเสด็จฯ ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้ชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย และมีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ รวมถึงชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของพระองค์ท…

ฐท.กท.จัดแสดงดนตรีในสวนเพื่อความผ่อนคลาย

ฐานทัพเรือกรุงเทพมีกำหนดจัดการแสดงดนตรีในสวน เพื่อเป็นการสันทนาการแก่กำลังพลของหน่วยต่างๆ ให้ได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการแสดงขีดความสามารถของกองดุริยางค์ทหารเรือ ในการแสดงดนตรีต่อสาธารณชน โดยกำหนดจัดแสดงในวันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๖๓๐-๑๙๐๐ ณ บริเวณลานเสาธงหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากวงหัสดนตรีผสมเครื่องสาย และการแสดงประกอบเพลง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาถูก ข้อมูล ฐท.กท. ๑๖ ธ.ค.๕๗

กทม.เตือนประชาชนระวังโรคในช่วงหน้าหนาว

นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาว หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันก็อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งโรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและบุตรหลานให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็กช่วงอายุแรกเกิด-๔ ขวบ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ด้วยการทำร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที รับประทานให้ครบทั้ง ๕ หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว ไม่ควรก่อไฟผิง เพราะควันไฟจะระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้การหาซื้อเสื้อผ้ากันหนาวมือสอง ต้องระมัดระวังโรคที่อาจติดมากับเสื้อผ้า ได้แก่ โรคกลากเกลื้อนจากเชื้อรา โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนังจากพาหะนำโรค เช่น ตัวไร ตัวเรือด เห็บหมัด และโลน จึงขอให้ซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า แล้วนำมาต้มในน้ำเดือดหรือน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส นานประมาณ ๑๕ นาที…

ผบ.สส.ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๗ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณด้านหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ หลังจากนั้นได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ การเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบภารกิจการจัดการและการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพเรือ รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ข้อมูล สลก.ทร. ๑๕ ธ.ค.๕๗

ปธ.คปษ.ทร.เป็นประธานมอบทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗

พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๔๐๐-๑๖๓๐ ณ ห้องพิไชยญาติ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ โดยมีผู้เข้ารับมอบทุนทั้งสิ้น ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ในการนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล มาบรรยายธรรมแก่ผู้ได้รับทุนและผู้ร่วมพิธีฯ ด้วย โครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” เป็นโครงการที่กองทัพเรือร่วมกับบริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ โดยจัดให้มีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมะ เพื่อให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจธรรมะ สามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน อันจะเป็นพื้นฐานของความสงบสุขในสังคมไทยต่อไป ข้อมูล กพร.ทร. ๑๕ ธ.ค.๕๗

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขยายช่วงเวลาจัดนิทรรศการ “ไอซ์ เอจ ดิ เอ็กซ์ซิบิชั่น”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการ “ไอซ์ เอจ ดิ เอ็กซ์ซิบิชั่น” จากเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ไปจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในนิทรรศการฯ พบกับ กองทัพ ๑๐ หุ่นยนต์ในโลกยุคน้ำแข็งจากอาร์เจนตินา และชมภาพยนตร์ระบบดิจิตอล ๓ มิติในชื่อ “Titans of the Ice Age” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๕ ธ.ค.๕๗

รอง เสธ.ทร.ร่วมแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ “องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก”

พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ มีกำหนดร่วมแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ “องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก” ในวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๗ ณ หอดุริยางค์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิการดนตรีแห่งประเทศไทย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ “องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก” ระหว่างวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๗-๒๘ พ.ย.๕๘ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์อัครศิลปินทางการดนตรีสากล และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้ขจรขจายไปทั่วประเทศ ซึ่งกองทัพเรือได้ร่วมให้การสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ “องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของกองทัพเรือให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้โครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ “องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลก” ซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปบรรเลงและขับร้องในการแสดงคอนเสิร์ต จำนวน ๙ ครั้ง และการประกวดวงดนตรีบิ๊กแ…

องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “เทิดพระอัจฉริยภาพการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ มีกำหนดเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทิดพระอัจฉริยภาพการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๑๐๐ ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙ การจัดงานฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๑๐ และเหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๐ ภายในงานฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันเรือใบและเรือใบบังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติ, การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระอัจฉริยภาพการทรงเรือใบ และการบรรยายพิเศษของ พลโท หม่อมราชวงศ์ สมชนก กฤดากร นักแล่นเรือใบอาวุโส ในส่วนการแข่งขันเรือใบและเรือใบบังคับวิทยุ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๑๐๐ ณ บริเวณสระน้ำ สวนหลวง ร.๙ โดยการแข่งขันเรือใบวิทยุบังคับจะใช้รหัสในการแข่งขันว่า “Suan Luang Rama 9 Regatta” มีนักเรือใบบังคับวิทยุ ทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๗๐ ลำ โดยเฉพาะนักแข่งเ…

มิวเซียมสยามจัดเทศกาล “ไนท์ แอท เดอะ มิวเซียม” ชมพิพิธภัณฑ์กลางคืน

มิวเซียมสยามกำหนดจัดเทศกาล “ไนท์ แอท เดอะ มิวเซียม” ครั้งที่ ๕ ตอน “เมืองปลุกยักษ์” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐-๒๒๐๐ ณ มิวเซียมสยาม ภายในงานประกอบด้วยบูธเกมส์นานาชนิด พร้อมชมการแสดง “The Spirit of Giant” ประกอบแสงสีเสียงอย่างสวยงาม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๒๕-๒๗๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.museumsiam.org และ facebook.com/museumsiamfan ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๒ ธ.ค.๕๗

ทรภ.๑ ส่ง ฮ.ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวติดค้างกลางหน้าผาเกาะล้าน

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเมืองพัทยา เมื่อเวลา ๑๖๒๐ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๗ ว่า มีนักท่องเที่ยวติดอยู่กลางหน้าผา บริเวณเขาหน้ายักษ์ เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นานกว่า ๓ ชั่วโมง และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองลงมาได้ หลังได้รับแจ้ง พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้ พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ นำเฮลิคอปเตอร์ซีฮอว์ก พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (มนุษย์กบ) ขึ้นบินจากฝูงบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สมทบกับเรือตรวจการณ์ ๘๒ และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเกาะล้าน เข้าให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที เมื่อเดินทางถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๓๐๐ เมตร พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ติดอยู่บนหน้าผาชัน นักบินจึงได้นำเฮลิคอปเตอร์บินเหนือศีรษะในระยะปลอดภัย และส่งมนุษย์กบโรยตัวลงไปให้การช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย ทราบชื่อภายหลังคือ นายบูราส ธีโอโดรอส อายุ ๓๗ ปี สัญชาติกรีก ในเบื้องต้นพบว่านายธีโอโดรอสมีสภาพอิดโรย แต่อาการโดยรวมปลอดภัย ข้อมูล เว็บไซต์…

กองทัพไทยจัดงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความมั่นคงของชาติ”

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความมั่นคงของชาติ” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว ข้อมูล กพร.ทหาร ๑๑ ธ.ค.๕๗

ครม.มีมติขยายเพดาน-ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั่วประเทศมีผล ธค.นี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๕๗ เห็นชอบและอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอในหลักการของร่างกฎหมายเพื่อปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ การปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ ประการ คือ ๑.การปรับบัญชีเงินเดือนและการแก้ไขกฎหมายขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกระดับหรือทุกอันดับของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น ๓ ขั้นสำหรับบัญชีเงินเดือนแบบขั้น หรือประมาณร้อยละ ๑๐ สำหรับบัญชีเงินเดือนแบบช่วง รวมทั้งปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้าราชการให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่ง ๒.การปรับเงินเดือนข้าราชการให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม ๑ ขั้นสำหรับระบบเงินเดือนแบบขั้น หรือร้อยละ ๔ ของอัตราเงินเดือนสำหรับระบบเงินเดือนแบบช่วง ณ วันที่บัญชีเงินเดือนข้าราชการมีผลใช้บังคับ และ ๓.การได้รับเงินเดือนกรณีข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน) และไ…

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-สุกรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๕๗ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยผู้บัญชาการทหารเรือได้ประกอบพิธีรับขวัญโค ๑๐ ตัว และสุกร ๑ ตัว และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคเงินและสูจิบัตรกรรมสิทธิ์โค-สุกรให้แก่เกษตรกรผู้รับมอบ โดยมีนางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีฯ กรมสวัสดิการทหารเรือได้จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-สุกรในครั้งนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเพื่อนำโค-สุกรที่ได้รับการไถ่ชีวิตไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ยากจนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากกำลังพลของกองทัพเรือ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อไถ่ชีวิตโค-สุกรดังกล่าว ข้อมูล สก.ทร. ๙ ธ.ค.๕๗

กปช.จต.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการดูแลรักษาป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์ ข้อมูล กปช.จต. ๙ ธ.ค.๕๗

แนะสตรีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ข้อมูลจากมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระบุว่า มะเร็งเต้านมเป็นเนื้อร้ายที่พบมากที่สุดในผู้หญิง และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันผู้หญิงหลายคนจึงนิยมตรวจหาความผิดปกติของเต้านม โดยใช้เทคโนโลยีของเครื่องเอกซเรย์เต้านม หรือแมมโมแกรม ซึ่งเป็นการถ่ายรังสีเต้านม เพื่อตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อเต้านม อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์โดยทีมวิจัยของ Cochrane collaboration เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม ซึ่งเป็นการทำวิจัยผู้หญิงในช่วงอายุ ๓๙-๗๔ ปี จำนวนกว่า ๖๐๐,๐๐๐ ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการตรวจด้วยแมมโมแกรม และกลุ่มที่ไม่ได้รับการตรวจด้วยแมมโมแกรม พบว่า กลุ่มที่ได้รับการตรวจด้วยแมมโมแกรมไม่ได้ลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมแต่อย่างใด โดยในกลุ่มผู้หญิง ๒๐๐,๐๐๐ รายที่ได้รับการตรวจแมมโมแกรมอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา ๑๐ ปี จะมีผู้หญิงเพียง ๑ รายเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการตรวจ คือ ไม่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม แต่จะมีผู้หญิงมากกว่า ๒๐๐ รายที่ผลตรวจเป็นผลบวกลวง คือ ผลในชั้นต้นแสดงว่าเป็น…

ผบ.ทร.ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ ฉก.นย.ภต.

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำทางศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จากอำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือร่วมให้การต้อนรับ การเข้าพบของกลุ่มผู้นำทางศาสนา (ดาอี) ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้นำทางศาสนา (ดาอี) และกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของกองทัพเรือในการสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเพื่อเป็นการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้นำทางศาสนา (ดาอี) ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป ข้อมูล กพร.ทร. …

ทรภ.๓ สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๗”

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๗” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๕๗ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดเตรียมเรือหลวงมันกลาง เพื่อรับส่งอาสาสมัครนักดำน้ำพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ เส้นทางท่าเรือบ้านหัวหิน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ – เกาะรอกนอก อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา – ท่าเรือบ้านหัวหิน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๘๐๐ และสนับสนุนลูกเต่าทะเล ในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณเกาะรอกนอก อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา ในวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๗ กองทัพเรือมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มพื้นที่ แหล่งที่อยู่อาศัย ผลผลิตของสัตว์ทะเล และพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล โดยได้จัดโครงการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ การเก็บสิ่งปฏิกูลใต้น้ำและชายฝั่ง การมอบเรือหลวงที่ปลดระวางประจำการแล้วให้เป็นอุทยานใต้ทะเล การปลูกปะการัง และการเพาะเลี้ยงเต่าทะเล เป็นต้น ข้อมูล ทรภ.๓ ๘ ธ.ค.๕๗

สบ.ทร.แจ้งการฝากส่งบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้จ่าชื่อ-นามสกุล และสังกัดของผู้รับให้ชัดเจน

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงวาระการส่งบัตรอวยพรในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๕๘ ซึ่งการปฏิบัติที่ผ่านมา ประสบปัญหาไม่สามารถจัดส่งบัตรอวยพรถึงผู้รับได้ เนื่องจากผู้ส่งบัตรจ่าหน้าเพียงชื่อและนามสกุล แต่ไม่ได้ใส่สังกัดของผู้รับ ทำให้มีบัตรอวยพรตกค้างเป็นจำนวนมาก กรมสารบรรณทหารเรือจึงขอให้ผู้ที่จะฝากส่งบัตรอวยพรในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๕๘ จ่าหน้าชื่อ นามสกุล และสังกัดของผู้รับให้ชัดเจน สำหรับผู้ที่จะให้จัดส่งบัตรอวยพรทางไปรษณีย์ ขอให้จ่าหน้าชื่อ นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน พร้อมกับติดดวงตราไปรษณียากรตามอัตราที่กำหนดให้เรียบร้อยด้วย ข้อมูล สบ.ทร. ๘ ธ.ค.๕๗

ผอ.อู่ทหารเรือธนบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

พลเรือตรี สงกรานต์ ต่อศรี ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คณะมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งในปีนี้จัดเป็นปีที่ ๙ โดยมีสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๐๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการของรัฐและเอกชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีฯ ข้อมูล กพ.ทร. ๔ ธ.ค.๕๗

ทร.เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับประชาชน

สืบเนื่องจากที่กองทัพเรือได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงกลาโหมให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ กองทัพเรือจึงกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานและแหล่งชุมชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธ.ค.๕๗ ๒. กิจกรรมจัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๗-๔ ม.ค.๕๘ ๓. กิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมฟรี ระหว่างวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๗-๔ ม.ค.๕๘ ๔. กิจกรรมเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร ระหว่างวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๗-๔ ม.ค.๕๘ ทั้งนี้ หน่วยต่างๆ สามารถพิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่จะดำเนินการได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๘ ธ.ค.๕๗ สอบถามรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๗๕-๓๐๓๒ ข้อมูล กพร.ทร. ๔ ธ.ค.๕๗

กทม.จัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์-สร้างถนนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน ๑,๘๘๘ ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๗ บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ-เลียบวารี ในพื้นที่เขตหนองจอกและเขตมีนบุรี ระยะทาง ๑๔.๒ กิโลเมตร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๖ ช่องทางจราจร มีทางเท้าปูกระเบื้องกว้าง ๕.๓๐ เมตร บนทางเท้ามีช่องทางจักรยานกว้าง ๑.๖๐ เมตร พร้อมปลูกต้นไม้ทั้ง ๒ ฝั่งถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อให้เป็นถนนต้นแบบของถนนในกรุงเทพฯ ที่มีความสวยงาม พร้อมช่องทางจักรยานที่ผู้ใช้รถจักรยานสามารถขี่จักรยานได้อย่างปลอดภัย ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๔ ธ.ค.๕๗

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมพิธีฯ , พิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การลงนามถวายพระพร และการจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นานทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ ร่วมปล่อยปลา ณ ท่าเทียบเรือ หอประชุมกองทัพเรือ ข้อมูล กพร.ทร. ๓ ธ.ค.๕๗

ผบ.ทร.นำข้าราชการ ทร.ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเพื่อให้ข้าราชการได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ข้อมูล กพ.ทร. ๓ ธ.ค.๕๗

ปธ.คปษ.ทร.ร่วมการสัมมนาทางทหารนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และคณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาทางทหารนานาชาติ ครั้งที่ ๘ (International Defence Exhibition & Seminar – IDEAS ๒๐๑๔) ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธ.ค.๕๗ ณ กรุงการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน งานนิทรรศการและการสัมมนาทางทหารนานาชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๒ ปี โดยมีกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและ Defence Export Promotion Organization ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำทางทหารนานาชาติ รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์จากทั่วโลก ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และติดตามเทคโนโลยีในการป้องกันทางทะเลที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพของการผลิตอาวุธของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้อมูล กพ.ทร. ๓ ธ.ค.๕๗

สอ.รฝ.จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ” เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๗ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเรือเอก นาวิน ธนเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ เป็นประธานในกิจกรรมฯ ข้อมูล สอ.รฝ. ๒ ธ.ค.๕๗

ขส.ทร.จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธ.ค.๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๓๐ ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการเพื่อให้บริการกับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ข้อมูล ขส.ทร. ๒ ธ.ค.๕๗

ยศ.ทร.จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารคำสอนของพ่อ”

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารคำสอนของพ่อ” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ รวมทั้งข้าราชการที่สนใจ โดยเรียนเชิญ พลเรือเอก สำเภา พลธร มาเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเรือตรี ธีระพงษ์ มูลละ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในการบรรยายฯ ข้อมูล ยศ.ทร. ๒ ธ.ค.๕๗

กองทัพไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒ ธ.ค.๕๗ อย่างยิ่งใหญ่

กองทัพไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๕๓๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนกองทัพไทยในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจัดเจ้าหน้าที่จากกรมพลาธิการทหารเรือ อำนวยความสะดวกการแต่งกายให้แก่ทหารรักษาพระองค์ ซึ่งจะร่วมเดินสวนสนามเทิดพระเกียรติจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง สำหรับประชาชนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง กองทัพเรือได้จัดเตรียมรถรับ-ส่งในการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมฟรี โดยมีรถออกจากลานจอดรถ อาคารวังนันทอุทยาน และถนนหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในเวลา ๑๓๓๐ และลานจอดรถราชนาวีสโมสร ในเวลา ๑๔๓๐ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ ข้อมูล กพร.ทร. ๑ ธ.ค.๕๗

ทร.รับมอบพร้อมปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานช์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๗ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่จาก บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีฯ กองทัพเรือ ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือบริเวณแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ “รวมใจบรรเทาภัยหนาว” จาก บริษัทแอดวานช์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ทางบริษัทแอดวานซ์ ฯ สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๗,๐๐๐ ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง, สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ กรมอุทกศาสตร์ และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๑ เชียงใหม่ …

ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ท.สิทธิกร จันทร์สุวานิชย์ บิดา พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

ขอเชิญนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๐ และผู้รู้จักคุ้นเคย ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พันโท สิทธิกร จันทร์สุวานิชย์ บิดา พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือศาลา ๑ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๘๓๐ และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ข้อมูล ศปก.ทร. ๑ ธ.ค.๕๗