Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2010

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๗ รุ่น
กิจกรรมนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เห็นถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี และได้รับทราบภารกิจของกองทัพเรือในการป้องกันประเทศ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือและทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้อย่างสันติวิธี โดยกำหนดจัดกิจกรรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการร่วมกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มัสยิดต้นสน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด และสวนสนุกดรีมเวิล์ด ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ

งานเฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินของเรา

กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจัดงานมหกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยใช้ชื่อว่า “แผ่นดินของเรา” ระหว่างวันที่ ๑-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ เวทีใหญ่ ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า)
ภายในงานหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนและศิลปินนักแสดงทุกสาขาได้ร่วมใจกันจัดการแสดงชุดพิเศษยิ่งใหญ่ ทั้งการแสดงพื้นบ้าน การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ การแสดงมหกรรมกลองมงคล ๔ ภาค การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติจากกรมศิลปากร มหกรรมลิเก การแสดงคอนเสิร์ตวง Big Band จากสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงดนตรีแจ๊ช และคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆ อีกมากมาย และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการแสดงคอนเสิร์ต ๘๔ พรรษา มหาคีตราชัน สังคีตสัมพันธ์ เทิดไท้ถวายพระพร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง มหาชนก ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จึงขอเชิญปวงชนชาวไทยไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒…

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๓

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สวนหลวง ร.๙ ภายในงานกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมไม้ดอก ไม้ประดับ ๓๒ ชนิด จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ ต้น ประดับตกแต่งทั่วบริเวณสวนทั้งหมดและมีบริษัทเอกชน ๑๔ แห่ง ร่วมจัดแสดงสวนหย่อมรูปแบบต่างๆ มีการจัดแสดง สี เสียง และการแสดงดนตรี มีนิทรรศการของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องตามรอยพระราชดำริสู่ประโยชน์สุข นิทรรศการตัวอย่างผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพสำหรับเยาวชน นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสื่อสาร นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังจัดหมู่บ้านวัฒนธรรม จำลองตลาดโบราณ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตอาชีพงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และการแสดงโคมไฟเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ นักษัตร มาจัดแสดงอ…

กรมอุทกศาสตร์ เตรียมจัดงาน “๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์

กรมอุทกศาสตร์ จะครบรอบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ จึงได้เตรียมจัดงาน “๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์” ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรมอุทกศาสตร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศล การจัดนิทรรศการผลงานของกรมอุทกศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ” รวมทั้งได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ พิพิภัณฑ์อุทกศาสตร์ หอประวัติศาสตร์ไทย และเรือหลวงพฤหัสบดีพร้อมกับแจกหนังสือที่ระลึก ๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์ แก่ผู้ร่วมงาน
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๖๑ ๒๙๑๕ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/hydro
ข้อมูล อศ.
๒๙ พ.ย.๕๓

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๕ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานสูทกรรม และพนักงานซักรีด โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง ๒๒-๔๐ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และไม่มีข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย หนังสือแสดงคุณวุฒิการศึกษา, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, บัตรประชาชน รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป , ใบรับรองแพทย์และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี)
สนใจสมัครได้ที่กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๕๓๐ ในวันราชการ สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๗๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๑๑ หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th�����������…

งาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด

จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด” ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ และเพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้รู้จักจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อให้ผู้เที่ยวชมชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตระหนักถึงพิษภัยของสงครามและนำไปสู่การเกิดความรักและสันติภาพในที่สุด กิจกรรมภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง เวทีกลางน้ำภายใต้แนวคิด war is over การแสดง street show นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจำหน่ายสินค้าของร้านเหล่ากาชาด และสภากาชาดเพื่อหารายได้สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การประกวดนางงามสันติภาพ นิทรรศการการแสดงผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา และมหรสพการแสดงต่างๆ อีกมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา แ…

งานนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช

สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงแรมมณเฑียร กลุ่มศิลปินอิสระ ๙๖ และบริษัท นูโวเทค จำกัด จัดงานนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ห้องโถงชั้นลอย โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา กลุ่มศิลปินอิสระ ๙๖ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามและเป็นประโยชน์เพื่อนำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดมาทำให้สภากาชาดไทย ได้มีทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยาก ในปีนี้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อน ผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ นอกจากการแสดงภาพที่เน้นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพเทิดพระเกียรติ และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงภาพที่สื่อถึงธรรมะ ภาพวิวทิวทัศน์แล้ว ยังมีกิจกรรม มหกรรมธรรมะ เพื่อเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยการเชื่อมโยงและถ่ายทอดผ่านผลงานด้านศิลปะประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา เรื่อง ถอดรหัส พระราชนิพนธ์จากคุณทองแดงถ…

แจ้งผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติไปตรวจสอบความถูกต้อง

ตามที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี นั้น ปรากฏว่าประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) บางนายมีข้อมูลคลาดเคลื่อนกับประวัติฯ เล่มที่ กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษาไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแก้ไข กรมกำลังพลทหารเรือ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) ไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทะเบียนและประวัติ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดในช่วงวันดังกล่าว จะถือว่าประวัติฯ เล่มที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ถูกต้อง
สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ ประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ , รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ,บัญชีราชการทวีคูณ (ถ้ามี) , สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ,สำเนาหลักฐานการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด (ถ้ามี) และสำเนาหลักฐานการแก้ไข วัน เดือน ปีที่ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ “สด.๓” (ถ้ามี)
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ…

เชิญชมการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนนายเรือ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๗๓๐
การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนนายเรือและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาทั้งสองสถาบันมีความเป็นเพื่อนกันทั้งในและนอกสนามแข่งขัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งยังมุ่งให้มีความสัมพันธ์อันดีเพื่อนำมาใช้ในระหว่างปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในปีนี้ โรงเรียนนายเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ รักบี้ฟุตบอล กอล์ฟ บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฮอกกี้ โปโลน้ำ และกีฬาสันทนาการ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๕ พ.ย.๕๓

การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๒๒

กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนาม กำหนดทำการลาดตระเวนร่วม ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ บริเวณตามแนวเส้นแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทย-เวียดนาม
การลาดตระเวนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวเขตแดนทางทะเล โดยในครั้งนี้จะฝึกขั้นพื้นฐานระหว่างการลาดตระเวนร่วม ประกอบด้วย การฝึกธงสองมือสากล การติดต่อสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ และการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาภาพหลักในการฝึก เรือที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย เรือหลวงกระบุรี และเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข้อมูล ศปก.ทร.
๒๔ พ.ย.๕๓

มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จัดงานวันครบรอบอนิจกรรม ๓๐ ปี พลเรือเอก สงัด ชลออยู่

มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จัดงานวันครบรอบอนิจกรรม ๓๐ ปี พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ณ สุสาน บ้านวังหิน จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๓๐ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ฯ
มูลนิธิฯ จัดงานวันครบรอบ ๓๐ ปี พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ พลเรือเอก สงัดฯ มีต่อกองทัพเรือ และประเทศชาติ ภายในงานจะมีพิธีสักการะ พลเรือเอก สงัดฯ ชมวิดิทัศน์สารคดี พลเรือเอก สงัดฯ การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี และการแสดงวงโยธวาทิต
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เกิดวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๕๘ ที่บ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และถึงแก่อนิจกรรม ด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตลอดช่วงชีวิตการรับราชการ พลเรือเอก สงัด ฯ นับเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นผู้ที่นำความเจริญและการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านกำลังรบ การพัฒนาฐานทัพ การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนากิจการต่างประเทศมาสู่กองทัพให้มีประสิทธิภาพสูง มีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม และผ่านงาน…

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรของรัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ซื้อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอน กู้ชำระหนี้ ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และกู้ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ในอัตราดอกเบี้ย ๐ % ๖ เดือน วงเงินให้กู้สูงสุด ๑๐๐ % ผ่อนชำระนานสูงสุด ๓๐ ปี ยื่นคำขอกู้ได้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน และทำนิติกรรมในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
ผู้สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๑๙๘๐ -๕
ข้อมูล ธอส.
๒๔ พ.ย.๕๓

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พักชำระหนี้ให้กับสมาชิกที่เข้าโครงการเกษียณเอายุราชการก่อนกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และไม่ได้รับเงินเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด) ขอแจ้งให้สมาชิกที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือแล้ว จะประสบปัญหาในเรื่องของการไม่ได้รับเงินเดือน ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้สินกับ สอ.วด.ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก สอ.วด.อนุโลมให้สมาชิกดังกล่าวสามารถหยุดพักชำระหนี้ออกไป จนกว่าสมาชิกจะได้รับเงินเดือนตามปกติ และหลังจากได้รับเงินเดือนแล้วสมาชิกจะต้องนำเงินมาชำระย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวนเดือนที่พักชำระหนี้ ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอพักชำระหนี้มายัง สอ.วด.เพื่อทราบด้วย
ข้อมูล สอ.วด.
๒๓ พ.ย.๕๓

งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๓ และสวนอัมพรเกษตรแฟร”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กำหนดจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๓ และสวนอัมพรเกษตรแฟร์” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ บริเวณรอบสวนอัมพร และลานพระบรมรูปทรงม้า
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ โดยจะเริ่มช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ จนกระทั่งเหตุการณ์จบไปแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเป็นการหาทุนทรัพย์เข้ามูลนิธิฯ จึงได้จัดงานดังกล่าวต่อเนื่องมาตลอด ในปีนี้เป็นปีที่ ๕
ภายในงานบริเวณพระตำหนักวังสวนกุหลาบมีร้านค้าส่วนพระองค์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ ร้านภูฟ้า ส่วนงานเกษตรแฟร์ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า จะมีสินค้าการเกษตรการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ค่าบัตรผ่านประตูใบละ ๒๐ บ…

คอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยความสนับสนุนของมูลนิธิสุขุโม บี.กริม และเครดิต สวิส จัดการแสดงคอนเสิร์ตรายการพิเศษเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ บรรเลงผลงานประพันธ์ของบีโธเฟนล้วนโดยวง Bangkok Symphony Orchestra (BSO) อำนวยเพลงและเดี่ยวเปียโนโดย Barry Douglas ศิลปินเดี่ยวเปียโนชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๒๐๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโนได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต ราคา ๒,๐๐๐ , ๑,๖๐๐ ,๑,๒๐๐, ๘๐๐ และ ๔๐๐ บาท ได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา และดูรายละเอียดได้ที่ www.thaiticketmajor ทุกสาขา และหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๖๖๑๗-๘
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๓ พ.ย.๕๓

คพท.จัดบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๓

คพท.จัดบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๓

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ (คพท.) จัดการบรรยายแนะแนวการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๓ ที่อาคารฝึกอบรมรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีการพัฒนาและยกระดับฝีมือ สามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนำไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการ ไปแล้ว และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ข้อมูล ข่าวสาร กร.
๒๒ พ.ย.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญเที่ยวงาน “ ถนนคนเดิน ”

ขอเชิญเที่ยวงาน “ ถนนคนเดิน ”

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้ทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่รองรับการจัดงานพระราชพิธีอย่างสมเกียรติ ตลอดจนเกิดความสง่างามในการต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง และผู้นำประเทศต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ
กรุงเทพมหานคร จึงจัดโครงการ “ ถนนคนเดิน ” ขึ้น โดยส่งเสริมให้เป็น Walking Street ระหว่าง วันที่ ๑๙ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๘๓๐ – ๒๒๐๐ ที่บริเวณหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม ถนนราชินี และบริเวณถนนอัษฎางค์ เพื่อให้ผู้ค้าขายได้มีที่ขายสินค้า รวมทั้งเป็นเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมภายงาน ประกอบด้วย การแสดงหุ่นละครโจหลุยส์ การแสดงเดี่ยวไวโอลีน ศิลปินสุนทราภรณ์ ศิลปินเอเอฟ ศิลปินจากรายการชิงช้าสวรรค์ ศิลปินหน้าขาว มายากล และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกมากมาย
จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานได้ตามวัน – เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ พ.ย.๕๓

เกาะติดทุกภารกิ…

การต้อนรับลูกเรือประมง อ.ศิริชัยนาวา ๑๑

การต้อนรับลูกเรือประมง อ.ศิริชัยนาวา ๑๑

ตามที่ เรือประมง อ.ศิริชัยนาวา ๑๑ ถูกโจรสลัดยึดเรือ บริเวณห่างจากชายฝั่งเยเมน ประมาณ ๒๒ ไมล์ในเขตต่อเนื่องของประเทศเยเมน และเรือหลวงปัตตานี ในหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของกองทัพเรือ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือลูกเรือที่ลอยคออยู่ในทะเลได้ จำนวน ๒๓ คน เป็นคนไทย ๗ คน กัมพูชา ๑๕ คน และเยเมน ๑ คน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นั้น
ในวันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) พลเรือโท พลวัฒน์ สิโรดม รองเสธนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับลูกเรือประมงไทยทั้ง ๗ คน ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ประกอบด้วย
- นายไพรสนท์ ทองสุข
- นาวอิสระ จันโนนแซง
- นายสมชาย ผลสมหวัง
- นายทวิชัย โสรเนตร
- นายสมศรี ลาทอง
- นายวุฒิพงษ์ ภู่เงิน
และ - นายปริญญา มุสิกา
โดย เรือหลวงปัตตานี และเรือหลวงสิมิลัน ในหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของกองทัพเรือ ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อ่าวเอเดน และชายฝั่งโซมาเลีย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางทะเล ระหว่างกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดำรงรักษาผลป…

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ๑๐๔ ปี

เนื่องในวันกองทัพเรือ เวียนมาบรรจบครบ ๑๐๔ ปี ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญประจำปี ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิม และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ
ในช่วงเย็น ได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองและพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวีให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ จำนวน ๙ นาย โดยกองทัพเรือ ได้เรียนเชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ
กองทัพเรือ ได้ถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิมธนบุรี และได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือว่า “วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ จุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า” เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ นับเป็นการวางรากฐานในการพัฒนากิจ…

กองทัพเรือ คัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ได้คัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือที่มีความประพฤติดีและประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและกองทัพเรือ สมควรได้รับการยกย่องเป็นเกียรติประวัติ เพื่อเข้ารับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ในงานวันกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี โดยบุคคลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล โล่เชิดชูเกียรติ เข็มเกียรติยศนาวี และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับบุคคลดีเด่นที่กองทัพเรือคัดเลือกในปีนี้ มีจำนวน ๙ นาย แบ่งเป็น ๕ สาขา ดังนี้
- สาขาการทหารเรือ ได้แก่ นาวาตรีเจริญ สุตตาสอน ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน , เรือเอกปัญญา จาปรุง ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ พลฯ ชลทิตย์ สอนฆ้อง พลปืนเล็กกล พวกยิง หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนกองร้อยปืนเล็กที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร์ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
- สาขาการพัฒนาสังคม ได้แก่ นาวาเอก ชัชวาล มีสวัสดิ์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และพันจ่าเอก คะนึง ฆั…

ขอเชิญสมาชิก กบข.ส่งภาพถ่ายคู่พ่อลูกที่น่าประทับใจ

กบข.ขอเชิญสมาชิก กบข.ส่งภาพถ่ายคู่พ่อลูกที่น่าประทับใจเพื่อรับรางวัล ipod nano บัตรกำนัลและของรางวัลอีกมากมาย โดยมีรายละเอียด คือ
๑. ภาพถ่ายสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
๒. ภาพถ่ายมีขนาดไฟล์ไม่เกิน ๓ MB ประเภทไฟล์เป็นฟอร์แมท JPG เท่านั้น ขนาดของไฟล์ไม่ควรต่ำกว่า ๗๐๐ KB
๓. เป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดเอง
ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน- ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปิดให้โหวตตั้งแต่วันที่ ๓- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมให้ กบข. ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายในงานของ กบข. โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่มีพันธะกรณีใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gpf.or.th
ข้อมูล กบข.
๑๙ พ.ย.๕๓

การจัดกิจกรรมขี่เจ็ทสกีข้ามอ่าวไทยเทิดพระเกียรติ

กองทัพเรือ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมขี่เจ็ทสกีข้ามอ่าวไทยเทิดพระเกียรติ Thailand Free Touring (Gulf Thailand water cross 2010) เส้นทางอ่าวเตยงาม-เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน-หาดจอมเทียน-อ่าวเตยงาม ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗๐๐ – ๑๘๐๐
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๔๐ ลำ
ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๘ พ.ย.๕๓

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรข้าราชการกองทัพเรือ

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้แก่บุตรหลานข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ตลอดหลักสูตร ๔ ปี โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ มีความประพฤติเรียบร้อย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ควบคู่กับภาคปฏิบัติงานจริง และมีความขยันอดทน ซื่อสัตย์และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีด้วยตนเอง
ข้าราชการที่มีความประสงค์ จะส่งบุตรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุน สามารถส่งหลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบรับรองความประพฤติจากทางโรงเรียน ถึงสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้โดยตรง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๑๒๐๗ และ ๐๘๖ ๓๐๖ ๙๗๗๑ หรือดูได้ที่ http//info.navy.mi.th/person

ข้อมูล กพ.ทร.
๑๘ พ.ย.๕๓

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๘

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปี ๒๕๕๓ นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๑ และ ๒ อิมแพคเมืองทองธานี
ภายในงานจะมีการแข่งขันในหลายสาขา ได้แก่ ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปูกระเบื้อง เทคโนโลยีงานเชื่อม ฯลฯ และอีกหนึ่งสาขาสาธิต คือ สายการผลิตอัตโนมัติ และมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการช่างไทย ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระบิดามาตรฐานการช่างไทย และพระอัจฉริยภาพด้านงานช่าง รับชมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ รวมทั้งผลงานการศึกษาวิจัยและการประดิษฐคิดค้นจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย สำหรับรางวัลการแข่งขัน ประกอบด้วย เหรียญทอง รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เหรียญเงินรางวัลละ ๖๐,๐๐๐ บาท เหรียญทองแดงรางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชยรางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท
จึงขอเชิญผ…

กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง

กรุงเทพมหานคร เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยสั่งให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ที่จะมีการจัดงานวันลอยกระทงให้สำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะท่าเทียบเรือ ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลองต่างๆ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมที่จะบริการประชาชนก่อนถึงวันลอยกระทง
กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานบริเวณสะพานพระราม ๘ รวมถึงพื้นที่เขตต่างๆ อาทิ สวนสันติชัยปราการ สวนลุมพินี สวนน้ำบึงกุ่ม โดยได้จัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยประจำจุดดูแล ๑๓๑ ท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมให้ความช่วยเหลือทันที รวมทั้งมีเรือตรวจการณ์ดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดคืน และเตรียมประสานโรงพยาบาลพร้อมช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
ผู้มีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยกู้ชีพศูนย์เอราวัณ หมายเลข ๑๖๔๖
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ พ.ย.๕๓

งาน “ย้อนตำนาน ๑๓๐ ปี คลองประเวศบุรีรมย์

สำนักงานเขตประเวศ กำหนดจัดงาน “ย้อนตำนาน ๑๓๐ ปี คลองประเวศบุรีรมย์” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐-๒๒๐๐ ที่สวนสาธารณะและสวนสุขภาพประเวศ (ลานกีฬาใต้ทางด่วน วงแหวนรอบนอก) ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขุดคลองประเวศขึ้น และเพื่อส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การจัดตลาดย้อนยุค ตลอดริมคลอง การจัดนิทรรศการและฟังเรื่องเล่าชาวประเวศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฉันรัก...........คลองประเวศ” การสาธิตงานช่างฝีมือท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีเขตประเวศ การแสดงกระทงขนาดใหญ่ และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๐ ๒๙๗๕

ข้อมูล นสถพ.แนวหน้า
๑๗ พ.ย.๕๓

กองทัพเรือร่วมส่งเรือประดับไฟฟ้าเข้าร่วมประกวดในงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ ได้ส่งเรือประดับไฟฟ้าเข้าร่วมประกวดในงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๙๓๐-๒๑๓๐ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ-สะพานกรุงธน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ของงานในเมืองหลวง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีขบวนเรือประดับไฟฟ้าล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ-สะพานกรุงธน โดยเรือที่ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเรือที่กรมอู่ทหารเรือส่งเข้าประกวดใช้ชื่อว่า “ปกป้องท้องนทีตามวิถีองค์ราชันย์”
ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๗ พ.ย.๕๓

ขอเชิญชวนสวมใส่สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” และเรารักพระราชินี”

ชมรมเอกลักษณ์แห่งแผ่นดินสยาม ร่วมกับ เจ้าคุณอลงกตแห่งวัดพระบาทน้ำพุ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จัดทำโครงการถวายกตัญญูพ่อหลวง แม่หลวง ของแผ่นดิน โดยการผลิตสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ สลักข้อความ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” และ “เรารักพระราชินี” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพทุกเชื้อชาติศาสนาได้สวมใส่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนชาวไทย และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ขอเชิญชวนร่วมกันสวมใส่สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ ราคาเส้นละ ๙๙ บาท สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ชมรมเอกลักษณ์แห่งแผ่นดินสยาม ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๒๔๒๒ และ ๐๘๗ ๘๐๘ ๘๘๔๘ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.weloveking.info
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ พ.ย.๕๓

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องโนโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะทำงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ กำหนดจัดกิจกรรม ๓ ด้าน ประกอบด้วย
๑. การถวายความจงรักภักดีใน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ๗๖ จังหวัด ร่วมกับนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๙๐๐ และในปีนี้กำหนดจัดขบวนเรือพสกนิกรชาวไทยร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำศิริราช นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ปวงชนชาวไทยจะรวมพลังใจล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา เพี่อจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. สร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ เรื่อง ความยาวประมาณ ๓๐ นาที ประกอบด้วย เรื่อง แผ่นดินของเรา , คนล่าเมฆ, เหรียญของพ่อ , จากฟ้าสู่ดิน, อาม่า, ราชประชานุเคราะห์ และเรื่องเดียวกัน โดยภาพยนตร์ทั้ง ๗ เรื่อง จะนำขึ้นทูลเกล้า เพื่อถวายลิขสิทธิ์ จากนั้นจะขอพระบรมราชานุญาตผลิตเป็น VCD จำนวน ๕ ล้านชุด เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมอย่างทั่วถึง
๓. กิจกรรมการแสดงผลงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริแบบกึ่งถาวรภายใต้ชื่อโครงการ King Pavillion ซึ่งเป็นการแสดงพระมหากรุณาธ…

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลตากสิน ร่วมกับศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี โรงพยาบาลตากสิน กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ พื้นที่ภายในบริเวณโรงพยาบาลตากสิน
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการยุติความรุนแรง ภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์ใน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และมีการประกวดป้ายประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงของนักเรียน การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๕ พ.ย.๕๓

กองทัพเรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

ในวันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับสถาบันวิมุตตยาลัย โดย ท่าน ว.วชิราเมธี ได้นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนและพระสงฆ์ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย วัดตึกคชหิรัญ วัดดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัพระนครศรีอยุธยา
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิตและสิ่งของได้ที่ศูนย์รับบริจาคกองทัพเรือ
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๖๐ ในเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐) และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ นอกเวลาราชการ
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามวัดชิโนรส) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๔๓, ๐ ๒๔๑๑ ๒๑๔๗ ในเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐) และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๒๗, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๖๔ นอกเวลาราชการ
และสามารถบริจาคเงินได้โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือ” เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๐๓๐๐-๖

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพเรือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับอู่เรือสร้าง/ซ่อมเรือ รับสมัครบุคคลในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง มีสัญชาติไทย อายุ ไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๘ ปี สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkokdock.co.th และยื่นใบสมัครได้ในวันทำการ ระหว่าง ๐๘๓๐-๑๖๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากร บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เลขที่ ๑๗๔/๑ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๑ ๓๐๔๐ ต่อ ๑๐๐

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๐ พ.ย.๕๓

กองทัพเรือรับสมัครนักเรียนพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗-๒๐ ปี สัญชาติไทย น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๕ เซนติเมตร
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาลและปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ ๒ ปี
สนใจซื้อระเบียบการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท โดยซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย ปณจ.สำเหร่ ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ๕๐๔/๕๗ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โปรดระบุชื่อที่อยู่ของผู้สั่งซื้อที่หน้าซองให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซอง “ซื้อระเบียบการสมัค…

ขอเชิญร่วม “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติรกรมหลวงชุมพร ๑๓๐ ปี”

กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมกันจัดงาน “เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๐ ปี” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ท ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖๑๙ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
การจัดงานเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ เป็นการเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเป็นการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพกำลังพล ครอบครัวของข้าราชการในกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วย พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารอาศรมหมอพร ซึ่งเป็นอาคารจัดแสดงความรู้ด้านการแพทย์เชิงบูรณาการ และสวนรักษ์สุขภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อข้าราชการและประชาชนทั่วไป
ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๑๓๐ กม. VIP ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท , มินิมาราธอนทั่วไป ๑๐.๑๓๐ กม. ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท, เดินเพื่อสุขภาพ ๓ …

พิธีส่งหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วันนี้ (๙ พ.ย.๕๓ เวลา ๐๗๓๐) พลเรือโท ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ จัดพิธีส่ง “หน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต” เพื่อเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ณ บริเวณท้ายเรือ เรือหลวงนเรศวร ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ
กองทัพเรือ อนุมัติให้จัดหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (นฝ.นทน.ป.บัณฑิต) โดยมี พลเรือตรี สุริยะ พรสุริยะ หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น ผบ.นฝ.นทน.ป.บัณฑิต ช่วงเวลาการฝึกฯ ระหว่าง ๘ พ.ย.๕๓ - ๘ ธ.ค.๕๓ รวม ๔๕ วัน โดยให้เรือหลวงนเรศวรเป็นเรือฝึกกำลังพลรวมทั้งสิ้น ๒๔๐ นาย โดยเป็นนายทหารนักเรียนที่เข้ารับการฝึก จำนวน ๕๘ นาย แผนการเดินทางตามเส้นทาง โรงเรียนนายเรือ-ฐานทัพเรือสัตหีบ-โคตาคินาบาลู (มาเลเซีย)-บาหลี (อินโดนีเซีย)-เพิร์ธ (ออสเตรเลีย)-จาการ์ตา (อินโดนีเซีย)-สิงคโปร์-ฐานทัพเรือสัตหีบ-โรงเรียนนายเรือ ระยะทาง ๘,๐๘๕ ไมล์ทะเล
การจัดหน่วยเรือฝึกฯ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนายทหารนักเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต (ทร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนัก…

สภากาชาดไทยร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง และศูนย์การค้าโชคชัย ๔ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓

เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง และศูนย์การค้าโชคชัย ๔ กำหนดจัดงาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย ๔” ครั้งที่ ๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ ตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐ เป็นต้นไป โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสภากาชาดไทย นำไปใช้ในการ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยไข้ และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ
ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ และชาวชุมชนโชคชัย ๔ ได้จัดให้มีงานสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ภายใต้ชื่องาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย ๔” และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ ๙ โดยกิจกรรมในงานปีนี้ประกอบด้วย ประเพณีลอยกระทง ณ บึงโชคชัย ๔ การประกวดนางนพมาศและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ มากมาย
สำหรับการประกวดนางนพมาศงาน “คืนเดือนเพ็ญลอยกระทงบึงโชคชัย ๔” ครั้งที่ ๙ นี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของสตรีไทยที่ต้องการสมัครเข้าประกวดนางนพมาศจะต…

กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกันภัยด้านสุขภาพจากอากาศหนาว

เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว และจากการพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าในปีนี้อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในรอบ ๓๐ ปี และมีสภาพอากาศหนาวที่ยาวนาน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใจในสุขภาพของประชาชนเนื่องจากสภาวะอากาศเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ แทรกซ้อนได้ง่ายโดยเฉพะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยจากโรคซึ่งมักพบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาว ๖ โรค ได้แก่ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และโรคอุจจาระร่วง รวมถึงโรคที่เกิดจากสภาพอากาศที่แห้ง เช่น โรคผิวหนัง และการเสียชีวิตของผู้สูงอายุด้วยภัยหนาวเป็นต้น
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันภัยด้านสุขภาพจากอากาศหนาว โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคโลหิตจาง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มเสี่ยงมีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำ เจ็บป่…

กระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการรับมือหลังน้ำลด

ที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบแผนในการฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด ๒ แผนงานหลัก ได้แก่ ๑. แผนฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของผู้ประสบภัย ๒.แผนฟื้นฟูสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด ๑๗๖ แห่ง
สำหรับแผนฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ๓ มาตรการหลัก คือ
๑. มาตรการด้านการฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย โดยจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ค้นหาผู้ป่วยเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา รวมทั้งให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพตนเองหลังน้ำลด
๒. มาตรการในการควบคุมโรค จะจัดให้มีกิจกรรมออกดูแลกำจัดพาหะนำโรคต่างๆ ทำการฉีดพ่นทำลายหนอนแมลงวัน และสอนวิธีป้องกันดูแลตนเองไม่ให้เจ็บป่วย
๓. มาตรการด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะมีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำทั้งน้ำกิน น้ำใช้ และแหล่งน้ำสาธารณะ
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะลงมือปฏิบัติในทุกจังหวัดที่มีน้ำท่วม ตั้งแต่บัดนี้

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๘ พ.ย.๕๓

สมุดบันทึกประจำปี ๒๕๕๔ “จงจรเที่ยว”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดพิมพ์สมุดบันทึกประจำปี ๒๕๕๔ พระราชทานชื่อว่า “จงจรเที่ยว” สมุดบันทึกจากการเสด็จฯ เยือน ๑๒ ประเทศ
สมุดบันทึก จงจรเที่ยว ประกอบด้วย ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จากการเสด็จพระราชดำเนินเยือน ๑๒ ประเทศ และบทพระราชนิพนธ์สั้นๆ กล่าวถึงเหตุการณ์ความรู้สึก ตลอดจนความทรงจำของพระองค์ที่มีต่อประเทศนั้นๆ บทพระราชนิพนธ์หลายบทแสดงให้เห็นน้ำพระราชหฤทัยอันกว้างขวาง และพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความลำบากยากแค้น ดุจเดียวกับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และหลายเรื่องมีพระอารมณ์ขันสอดแทรกอยู่ด้วย พระราชนิพนธ์ชุดนี้มีขนาดรูปเล่ม ๒๐x๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๘๔ หน้า ปกแข็ง พิมพ์สี่สีสวยงาม จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๙๕ บาท รายได้สมทบทุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ผู้สนใจหาซื้อหนังสือที่มีคุณค่าได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสอบถา…

สมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย

สมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เดินทางไปให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในพื้นที่อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ มีกำหนดจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ไปมอบให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ โดยเริ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล กนผ.ฯ
๘ พ.ย.๕๓

พิธีส่งเรือพระราชทานเวชพาหน์

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาและบริการด้านทันตกรรม ตลอดจนให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีพิธีส่งเรือพระราชทานเวชพาหน์ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๓๐ ณ ท่าวาสุกรี เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร มีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ

ข้อมูล กกพร.ฯ
๕ พ.ย.๕๓

การแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๓

กองทัพเรือ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสนามกีฬาตามประเภท
การแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักเคารพกฎระเบียบ กติกาของสังคม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของกองทัพเรือให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีประเภทการแข่งขันกีฬากว่า ๓๐ ประเภท รวมทั้งยังมีกีฬาทหารเรือที่หาชมได้ยาก เช่น ม้าโรมัน ขี่คอชักเย่อ กรรเชียงบก วิ่ง ๔ ขา
จึงขอเชิญผู้สนใจรับชมการแข่งขันกีฬาได้ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ และสนามกีฬาตามประเภทในช่วงวันดังกล่าว

ข้อมูล คณะกรรมการฯ
๕ พ.ย.๕๓

โครงการร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ๒๕๕๓

บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ รายการร่วมมือร่วมใจ สถานีโทรทัศน์ร่วมมือร่วมใจ และกลุ่มพันธมิตร ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ๒๕๕๓” โดยจะนำผ้าห่ม เครื่องกันหนาว รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๕๒ หมู่บ้าน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และกองทัพเรือได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยจัดทำกำลังพลและพาหนะร่วมขบวนย้ายสิ่งของบริจาค รวมทั้งร่วมแจกผ้าห่ม และเครื่องกันหนาวด้วย
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในท้องถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ดำเนินอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๗ ปี และจะขยายความร่วมมือให้กว้างขวางออกไป เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ข้อมูล กกพร.ฯ
๕ พ.ย.๕๓

๖ พฤศจิกายน วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ สืบเนื่องจากเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพเรือกู้ชาติเดินทางจากเมืองจันทบุรีมาทางทะเลเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาและได้ยกพลขึ้นบกเข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้นซึ่งอยู่เหนือกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปเล็กน้อย ซึ่งเป็นกองบัญชาการสูงสุดของพม่าที่ตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทย ณ เวลานั้นทัพพม่าไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้ และแตกพ่ายไปในที่สุด กองทัพกู้ชาติยึดค่ายโพธิ์สามต้นได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีอิสรภาพสืบมา จากวีรกรรมที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพเรือไปโจมตีข้าศึกจากทางทะเลในครั้งนั้น ถือเป็นการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกของกองทัพเรือไทย
กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ได้รับการสถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ เดิมใช้ชื่อว่า “กองเรือบริการ” เป็นหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น “กองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ” จนกระทั่งวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ มีการปรับกองเรือยกพลขึ้นบก และบริการ ออกเป็น ๒ กองเรือ คือ กองเรือยกพลขึ้นบก และกองเรือยุทธบริการ เพื่…

โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูปทั่วไทย ถวายพ่อหลวง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จำกัด จัดทำ โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูปทั่วไทย ถวายพ่อหลวง เพื่อให้ปวงชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณของพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย พิษณุโลก ชัยนาท จันทบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ชุมพรและนครศรีธรรมราช
สำหรับในกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดพิธีเปิดพิธีปลงผมนาค และพิธีสมโภชนาค ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมอรุณเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ชายไทยอายุครบ ๒๐ ปี ที่มีความสนใจร่วมอุปสมบทหมู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครบวชได้ที่บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ ร่วมด้วยช่วยกัน ซอยรามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๓๐-๒๔๐๐ ต่อ ๕๑๐๑๙ -๒๐ และ ๐๘๗ ๖๗๗ ๗๐๐๐ และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบวชรูปละ ๓,๕๐๐ บาท หรือตาม…

เชิญร่วมทอดกฐินมหากุศล ประจำปี ๕๓

คณะกัลยาณมิตรเรือนธรรม สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และบริษัทดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด กำหนดจัดงานทอดกฐินมหากุศลประจำปี ๕๓ “รวมพลัง หัวใจไทยเพื่อในหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะนำปัจจัยทั้งหมดถวายแด่พระวิปัสสนาจารย์ ที่มุ่งเน้นการอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธบริษัท ๔ โดยจะทำการทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี รวม ๗ วัด และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเดินทางไป ๔ แห่ง ประกอบด้วย
- วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
- วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพหิรัณย์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
- วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์พุทธอาศรม ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจุลกฐิน ณ วัดป่าชลิตานุสรณ์ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐-๒๓๒๐ และ ๐-๒๖๑๐-๒๓๘๙

กฐินสามัคคีวัดปากคลองมะขามเฒ่า

กองทัพเรือและจังหวัดชัยนาท จะนำกฐินสามัคคีไปทอด ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม นำรายได้ไปใช้ในการเทิดพระเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนยากจนในพื้นที่
กฐินเป็นงานบุญใหญ่ที่มีปีละครั้ง จัดเป็นกาลทาน แปลว่า ถวายตามกาลสมัย กำหนดทำกันตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ และวัดแห่งหนึ่งในฤดูกฐินปีหนึ่ง ทอดได้เพียงครั้งหนึ่ง และพระสงฆ์ก็รับได้เพียงครั้งเดียว
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๓๔๔๙-๘ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคี ทร. วัดปากคลองมะขามเฒ่า” และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕-๔๗๓๓ และ ๐ ๒๔๗๕-๔๕๕๑

ข้อมูล คณะกรรมการฯ
๓ พ.ย.๕๓

สมาคมเรือพายฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ๒๐๑๐ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ๒๐๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ
การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ๒๐๑๐ นี้ สมาคมเรือพายฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภท ได้แก่ เรือกรรเชียงเรือแคนูคยัค เรือแคนูสลาลอม และเรือยาวมังกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อม ณ เขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี และเขื่อนขุนด่าน จังหวัดนครนายก ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ฝึกสอนและทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมฯ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ พ.ย.๕๓

กองทัพเรือส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศรช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ จึงได้สั่งการให้จัดตั้งหมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลขึ้น ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมเฮลิคอปเตอร์แบบซีฮอว์ค และ S 70 B พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ และเรือยาง ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยมี พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เป็นผู้บังคับหมู่เรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
โดยเรือหลวงจักรีนฤเบศร จะเป็นฐานบินลอยน้ำ โรงครัวเคลื่อนที่ รวมถึงโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ สายด่วน ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
และผู้ที่ต้องการบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถบริจาคได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๖๐ และฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๔๓ ในวันแ…

จักษุแพทย์เตือนระวังโรค “ ตาแดง ” มากับน้ำท่วม

นายแพทย์ ฐานปวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จักษุแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่าในช่วงที่หลาย ๆ พื้นที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมนั้น ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาระมัดระวังการระบาดของโรคตาแดง เนื่องจากขณะนี้ในส่วนของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านั้น มีผู้ป่วยเดินทางเข้ามารับการรักษาด้วยโรคดังกล่าวเฉลี่ยวันละ ๑๐ ราย ซึ่งคาดว่าโรคตาแดงนั้นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มาพร้อมกับน้ำท่วมขัง ซึ่งบางครั้งประชาชนไม่ทันระมัดระวังเรื่องของการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพดวงตาจากโรคดังกล่าว ในช่วงที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ขณะนี้ ประชาชนมีการระวังโรคดังกล่าวด้วยหลักการง่าย ๆ อาทิ หากน้ำกระเด็นเข้าตาหรือมีความจำเป็นต้องงมไปเอาสิ่งของที่อยู่ใต้น้ำ ควรรีบล้างหน้าและตาด้วยน้ำสะอาดทันที และหากยังมีอาการระคายเคืองดวงตา หรือตาขาวบวมแดง ซึ่งอาจมีอาการคันที่ดวงตาดำ ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที เพราะเชื้อโรคตาแดงสามารถติดต่อได้ภายใน ๓ วัน และหากรุนแรงอาจทำให้แก้วตาอักเสบได้ข้อมูล ข่าวสาร กร.
๑ พ.ย.๕๓

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) กองทัพเรือได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย
- จัดกำลังพลไปสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ ในการบรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- สนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอ พิมาย อำเภอปักธงชัย และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดลพบุรี รวมทั้งอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
- จัดรถยนต์ เรือท้องแบน และเรือจู่โจมลำน้ำเครื่องยนต์ติดท้าย ในการช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอ พิมาย และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
- จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ลำเลียงสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี
- จัดกำลังพลและรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ สนับสนุนการบรรจุกระสอบทราย ทำแนวทำนบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โดยกำลังพลพร้อมยานพาหนะของกองทัพเรือได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอ รวมทั้งยังได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการ…

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) กองทัพเรือได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย
- จัดกำลังพลไปสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ ในการบรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- สนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอ พิมาย อำเภอปักธงชัย และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดลพบุรี รวมทั้งอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
- จัดรถยนต์ เรือท้องแบน และเรือจู่โจมลำน้ำเครื่องยนต์ติดท้าย ในการช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอ พิมาย และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
- จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ลำเลียงสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี
- จัดกำลังพลและรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ สนับสนุนการบรรจุกระสอบทราย ทำแนวทำนบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โดยกำลังพลพร้อมยานพาหนะของกองทัพเรือได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอ รวมทั้งยังได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการ…

กองทัพเรือ มอบน้ำดื่มพระราชทานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ กองทัพเรือดำเนินการจัดหาน้ำดื่มเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ กองทัพเรือได้ดำเนินการเพื่อสนองตามพระราชเสาวนีย์ โดยนำน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด ไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
โดยในวันนี้ (๑ พ.ย.๕๓) เวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๐๐ พลเรือเอก เถกิงศักดิ์ วังแก้ว เสนาธิการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ ได้นำน้ำดื่มพระราชทานและสิ่งของช่วยเหลือไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนวัดบางนา ตำบลระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีศิลปินค่ายอาร์เอส และทีมงานตลก ถั่วแระเชิญยิ้ม ร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย

ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๑ พ.ย.๕๓

กองทัพเรือ เปิดอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) ค่ายจุฬาภรณ์

เมื่อวานนี้ (๑ พ.ย.๕๓) พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) ค่ายจุฬาภรณ์ เวลา ๑๐๑๐ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
กองทัพเรือ ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อให้ข้าราชการ บุตรหลาน และครอบครัว ตลอดจนกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของกำลังพลและครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒ พ.ย.๕๓

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยรับสมัครผู้ที่จะปลดจากกองประจำการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ อายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอบต้นขึ้นไป ส่วนสูง ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป
ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภฯ วังทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๙๔๕๒ และ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๐๖ -๙ ต่อ ๙๓๑๔๐

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒ พ.ย.๕๓

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุ และพนักงานโรงพิมพ์ โดยผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี เพศชายมีความรู้ภาษาไทย-อังกฤษ สำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๒๕ ปีเพศหญิง มีความรู้ภาษาไทย-อังกฤษ
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน บัตรประจำตัวประชาชน ,ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิมถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๕๙ และ ๐ ๒๔๖๖ ๑๙๑๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐