Skip to main content

เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้

          เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๑๐ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนเพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ณ กองบังคับคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย. พร้อมด้วย น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้, ผู้บังคับหน่วยรอง, ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ
          ต่อมาในเวลา ๑๐๓๐ พลร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย.และคณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ณ กองบังคับการกองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ฯ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมด้วย นาวาตรียศวัจน์ จิรวงศ์หิรัญ ผู้บังคับกองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ฯ และกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ
          ต่อมาในเวลา ๑๓๓๐ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วย พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ เยี่ยมอาการพร้อมกับมอบกระเช้าและเงินบำรุงขวัญให้กับ พลฯ รอมาน เจะเย็ง ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดแสวงเครื่องระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ชุด ลว.รปภ.ครู บริเวณถนนสาย ๔๒ ปากทางเข้าบ้านมะยูง หมู่ ๕ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ที่ผ่านมา ณ มว.พ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และในเวลา ๑๔๑๐ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พร้อมด้วยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ แนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ณ กองบังคับการกองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ ๓๒ (ร้อย.ทพ.นย.ทร.) ฐานปฏิบัติการวัดทุ่งคา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

                                                                                             ข้อมูล ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต./สลก.ทร.
                                                                                                                 ๒๓ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐