Skip to main content

เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้

          เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๑๐ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนเพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ณ กองบังคับคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย. พร้อมด้วย น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้, ผู้บังคับหน่วยรอง, ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ
          ต่อมาในเวลา ๑๐๓๐ พลร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย.และคณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ณ กองบังคับการกองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ฯ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมด้วย นาวาตรียศวัจน์ จิรวงศ์หิรัญ ผู้บังคับกองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน ฯ และกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ
          ต่อมาในเวลา ๑๓๓๐ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วย พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ เยี่ยมอาการพร้อมกับมอบกระเช้าและเงินบำรุงขวัญให้กับ พลฯ รอมาน เจะเย็ง ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดแสวงเครื่องระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ชุด ลว.รปภ.ครู บริเวณถนนสาย ๔๒ ปากทางเข้าบ้านมะยูง หมู่ ๕ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ที่ผ่านมา ณ มว.พ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และในเวลา ๑๔๑๐ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พร้อมด้วยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ แนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ณ กองบังคับการกองร้อยปืนเล็กที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ ๓๒ (ร้อย.ทพ.นย.ทร.) ฐานปฏิบัติการวัดทุ่งคา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

                                                                                             ข้อมูล ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต./สลก.ทร.
                                                                                                                 ๒๓ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…